HORIA SIMA

 

 

ERA LIBERTĂȚII

STATUL NAȚIONAL LEGIONAR

 

VOLUMUL II

 

 

 

CUPRINS

 

I. DESHUMAREA CĂPITANULUI

1. S-a prăvălit piatra

2. Mormântul de la Jilava

3. Lucrările de deshumare

4. Mărturia lui Posteucă

5. La Biserica Sf. Ilie Gorgani

6. Decorarea-martirilor

7. Pregătiri pentru reînhumare

8. De la Biserica la Mausoleul de la „Casa Verde”

 

II. PROCESUL LUI CORNELIU ZELEA CODREANU

1. Revizuirea procesului Căpitanului

2. Scrisoarea Căpitanului trimisă Profesorului Nicolae Iorga

3. Cum s-a înscenat procesul de ultragiu

4. Procesul cel mare și lovitura de Stat

5. Arestarea Căpitanului

6. Un rechizitoriu sui-generis

7. O monstruozitate juridica

8. Un complet de judecata

9. Atmosfera de teroare

10. Martorii în lagăr

11. Decimarea apărării

12. Misterioasele dosare dispărute. Nulitatea Tribunalului

13. Procedura rapidă

14. Capetele de acuzație

15. Osândit din ordin

16. Anularea sentinței de condamnare a Căpitanului și reabilitarea memoriei lui

17. Revizuirea procesului politic a 19 legionari

18. „Un grăunte de noroi”

 

III. PEDEPSIREA ASASINILOR

1. Dar Dumnezeu vede și va răsplăti

2. Cum s-au făcut arestările

3. Antonescu vroia să-i salveze pe asasini

4. Procesul... AD KALENDAS GRAECAS

5: Un trimis al lui Canaris

6. Detonatorul

7. Surprins de evenimente

8. O noapte la Președinție

9. Alarma de la Prefectura de Poliție

10. Un consiliu de miniștri memorabil

11. Comunicatul

12. Antonescu cere șefia Legiunii

13. Convocarea Forului Legionar

14. Intervenția germană

15. Sechestrarea lui Madgearu și Iorga

16. Pe Valea Prahovei

17. Ce-am găsit la Ploiești

18. La Câmpina

19. Întoarcerea la București

20. O atmosferă calmă

 

21. Față în față cu făptuitorii

22. Măsurile luate

23. Convenția finală cu Antonescu

24. Dă-mi-l pe Boieru!

25. Soarta lui Iorga

26. O complicitate germană

27. Și dacă n-ar fi fost Jilava?

28. Sfârșitul domniei carliste

 

IV. RESTABILIREA ECHILIBRULUI

1. Schimbare de atitudine

2. Marea manifestație de la Alba Iulia

3. Parada trapelor germane

4. Am avut noroc

5. Semne de bunăvoință

6. Mihai Antonescu intră în cuib

 

V. FAZA PROVOCĂRILOR

1. Fatala decizie a Berlinului

2. Misiunea lui Killinger

3. Debarcarea Ministrului de Interne

4. „Berbecul de Codreanu”

5. „Eu nu voi fi un Kerenski al României”

6. Scoaterea jandarmeriei de sub autoritatea Ministrului de Interne

7. „Trageți în ei...””

8. Marea provocare

9. Antonescu strânge documente

10. O confruntare dramatică

11. Decorat de Rege

12. Numirea lui Eugen Cristescu

13. Isprăvile lui Stângă

14. Descinderea de la loja masonică

15. Cum a fost torpilată audiența mea la Hess

 

VI. LOVITURA DE STAT A GENERALULUI ANTONESCU

1. Originile loviturii de Stat

2. O formidabilă coaliție

3. Opacitatea germană

4. Întoarcerea de la Obersalzberg

5. Mari adunări legionare în toată țara

6. Asasinarea Maiorului Döring

7. Destituirea Generalului Petrovicescu

8. Manifestația studențimii

9”. A doua faza a loviturii de Stat. Înlocuirea Prefecților și chestorilor legionari

10. Planul și realitatea

11. Cine a ocupat instituțiile publice? Agresorul și victimele

12. Atitudinea armatei

13. Contraatacul

14. Înfrângerea lui Antonescu

15. Apeluri disperate la Berlin

16. Ultimatumul lui Hitler

17. Un act de ocupație

18. Masacru pe străzile Capitalei

19. Intervenția Regelui

20. O calamitate istorica

 

 

 

Notă introductivă

 

Volumul al II-lea din Era Libertății este dominat de două evenimente capitale: deshumarea Căpitanului și conspirația puterilor înfrânte la 6 septembrie pentru a-și lua revanșa contra Legiunii.

Sforțările inamicilor din umbră s-au concentrat asupra Generalului Antonescu, cultivându-i orgoliul lui bolnăvicios. Printr-o țesătură măiastră de intrigi l-au înstrăinat treptat de Mișcare, determinându-l în final la o acțiune de forță contra noastră. Fiind prea slab pe plan intern în raport cu Mișcarea, Generalul Antonescu n-ar fi reușit niciodată să ne îndepărteze de la putere, dacă n-ar fi primit ajutor de unde ne așteptam cel mai puțin: de la Germania național-socialistă. Aceia pe care i-am salutat cu bucurie, deschizându-le calea în România, ne-au dat lovitura de grație, distrugând acest început de renaștere națională și făcându-și lor cel mai mare rău.

 

 1. DESHUMAREA CĂPITANULUI

 

N-a fost o deshumare. Ci o adevărată Înviere, Înviere în sens spiritual. Acel pe care-l credeau îngropat, s-a ridicat din mormânt și i-a azvârlit pe ei, pe ucigașii lui, în nimicnicie.

 

 1. S-A PRĂVĂLIT PIATRA
 2. Guvernarea legionară poate fi judecată sub mai multe aspecte. În volumul anterior am înfățișat uriașul efort făcut de Mișcare pentru refacerea națiunii mutilate și umilite de către regimul carlist. Se inaugurase un proces de însănătoșire care, daca ar fi continuat câțiva ani, ar fi dus la rezultate spectaculare în toate domeniile. Dar semnificațiile acestei guvernări este mult mai adâncă. Dincolo de elanul ei creator, de impunătoarele ei realizări, el întrupează un moment care depășește în însemnătate toată opera noastră din această perioadă: actul deshumării Căpitanului.

  Dacă n-ar rămâne nimic decât acest fapt, răsturnarea pietrei de la Jilava, și guvernarea noastră ar fi justificată pe planul mare al istoriei și dincolo de istorie, în eternitate. Așa cum fariseii și cărturarii l-au dat morții pe Hristos, în speranța că odată pierit din această lume nu va mai rămâne nimic din minunile Lui, aceeași socoteală și-au făcut și fariseii de la Palat: ștrangulat și târât în mormânt Căpitanul, praf și pulbere se va alege de Mișcarea lui. Dar iată că diabolicul lor plan s-a spulberat la 6 septembrie, când o națiune întreagă și-a sfărâmat cătușele și a ieșit triumfătoare la lumină.

  Dar cine a biruit de fapt a fost Căpitanul! Deși azvârlit în fundul unei gropi peste care s-a turnat o mare placă de beton, el continuă să trăiască în inimile legionarilor, să le inspire acțiunile, să-i întărească în credință și să-i îndemne la luptă. Dar nu numai legionarii, ci întreaga suflare românească trăia într-o încordare continuă, așteptând minunea Învierii. Și celui mai umil fiu al neamului i se părea imposibil să fie răpus Căpitanul, așa cum anunțase comunicatul oficial. S-au făurit legende care întăreau credința mulțimilor că se găsește în viață undeva și va apărea câr de curând în fruntea oștilor biruitoare.

  N-a revenit Căpitanul, așa cum doreau toți, cu chipeșa lui înfățișare, dar nici n-a zăbovit la Jilava. S-a ridicat din mormânt și a străbătut capitala, plâns de toată țara. A fost o înviere. Nu învierea trupească, pe care n-a cunoscut-o decât un singur om, Fiul lui Dumnezeu, ca o garanție a învierii noastre a tuturora, ci Învierea Adevărului contra puterilor întunericului. Crima era prea mare ca să rămână un episod oarecare al istoriei noastre. S-a prăbușit catapeteasma minciunii și sute de mii de oameni l-au salutat, purtat pe scut de către legionarii lui.

  Posteucă, în stilul lui patetic, exprimă aceeași idee: „Cine ar fi cutezat să spună în 1938-1939, și chiar în 1940, că va învia Căpitanul? Cine l-ar fi crezut sănătos la minte pe acela care ar fi afirmat atunci că Corneliu Codreanu va da la o parte, într-o bună zi, lespedea de două vagoane de ciment și că va mai mărșălui odată biruitor prin mijlocul neamului, regăsit și cutremurat de așa măreție, prin fața dușmanilor, a călăilor înnebuniți de groază și aruncați la pământ, călcând peste propria sa moarte? Cine ar fi crezut, cine ar fi putut afirma? Și totuși minunea s-a împlinit. Căpitanul și martirii lui au înviat. Au înviat! Scriu acest cuvânt cu toată îndrăzneala. Căci ridicarea lor din morminte n-are nimic pământean. Face parte din voia lui Dumnezeu și din veșnicia celeilalte învieri, întâmplată acum aproape 2000 de ani. A fost adevărat: Înviere”.

  Vorbind de guvernarea legionară, Mile Lefter îmi spunea odată în exilul din Germania, că n-a fost altceva decât un moment de ruptură în tragica istorie, un intermezzo, o cortină ca s-a ridicat și iar a coborât, pentru a descoperi o singură întâmplare: deshumarea Căpitanului. Odată acest act împlinit, se pare că nu mai avea nici un rost să rămânem la guvern, ci trebuia să părăsim scena istoriei pentru a intra din nou în lumea noastră proprie, în existența noastră obișnuită, ca și primii creștini: în prigoană.

  Caracterizarea lui Lefter mi se pare justă. Într-adevăr, după îndeplinirea datoriei față de Căpitan, după așezarea trupului lui între Moța și Marin la Casa Verde, se strânge cercul trădării în jurul nostru, ducând la deznodământul din Ianuarie 1941. Căpitanul biruise încă o dată, nu așa cum ar fi dorit nația, creând „o țară ca soarele sfânt de pe cer”, ci zădărnicind planurile dușmanilor, care ar fi vrut nu numai să moară, dar să se stingă și amintirea lui în anonimatul istoriei. Toate au ieșit la lumină, și înfricoșătorul lui sfârșit, iar ceata care a urzit marea nelegiuire și a executat-o, și-a primit cuvenita pedeapsă.

   

 3. MORMÂNTUL DE LA JILAVA
 4. Căpitanul, Nicadorii și Decemvirii, după ce au fost ștrangulați în noaptea de 29-30 Noiembrie 1938 în pădurea Tâncăbești, de către jandarmii așezați în spatele lor cu frânghiile în mână, au fost aduși la Jilava în aceleași brekuri în care s-a săvârșit crima, și trupurile lor fără viață au fost azvârlite într-o groapă dinainte pregătită.

  După cum anunța comunicatul oficial al guvernului, Corneliu Codreanu și ceilalți legionari ar fi încercat „să fugă de sub escort㔠și, după somațiile de rigoare, jandarmii ar fi tras în ei, omorându-i până la unul. Pentru a fi în concordanță cu comunicatul, simulând încercarea lor de fugă, înainte de a-i arunca în groapă, jandarmii au tras salve de gloanțe în trupurile lor încă nerăcite. Dar în graba cu care au lucrat, ca să nu-i prindă zorile cu morții lângă ei, au uitat corpul delict, ștreangurile de la gâturile celor sugrumați.

  Groapa a fost săpată într-o vâlcea acoperită cu o pădurice de salcâmi, în partea de sud-vest a Fortului, la o distanță de cca. 200 de metri de stația de cale ferată Jilava.

  Dar la câteva zile după săvârșirea crimei, echipa de asasini revine la Jilava cu noi ordine. Au desfăcut groapa și au turnat peste trupurile aflate în fundul ei o mare cantitate de acid sulfuric, adus în bidoane. care a fost motivul acestei macabre operații, realizată tot noaptea, la lumina felinarelor? Fără îndoială că Armand Călinescu se gândea la reclamațiile ulterioare ale familiilor care ar fi putut cere să li se predea trupurile celor " fugiți de sub escortă", pentru a fi înmormântați creștinește. Pentru această eventualitate îndepărtată, dar totuși chinuitoare, trebuia să dispară orice urmă a crimei, nemairămânând din trupurile martirilor decât resturi de oase calcinate , amestecate cu țărână. Vitriolul turnat în cantități considerabile peste ei trebuia să grăbească dispariția lor fizică, pentru a nu se afla cum au fost executați(cu ștreangul de gât), dar să nu fie nici cel puțin posibilă deshumarea și identificare lor, nemaiexistând în fundul gropii nimic, nici din falnicul trup al Căpitanului și nici al camarazilor lui.

  Cu această măsură, neliniștea lor nu s-a terminat. Dar dacă într-o noapte, un grup de legionari ar pătrunde în incinta Fortului și ar ridica trupurile, ascunzându-le în altă parte și provocând o gravă tulburare în țară? Căci Căpitanul chiar mort, în posesia legionarilor, ar deveni un mit exploziv, capabil să provoace răsturnare regimului. Mormântul trebuia fortificat, pentru ca nimeni să nu poată pătrunde la locul unde zac osemintele lor. Au adus zidari, au turnat la nivelul suprafeței o placă de beton ce cântărea 30.000 de kg și era groasă de 30-35 cm. Cele trei vagoane de ciment vărsate deasupra garantau inviolabilitatea mormântului.

  Mormântul avea o lungime de 13 metri și 3 metri lățime. Deasupra lui era o movilă de pământ destul de mare, în formă de trapez, înaltă de aproape 1,50 metri. În vârful movilei era înfiptă crucea cu numele martirilor. Sub movilă, invizibilă dinafară, se afla uriașa lespede de beton. Sub lespede se mai găsea un strat de cărămidă și apoi începea groapa propriu-zisă, care acea o adâncime de 1,50 metri. În fundul ei zăceau martirii neamului.

  Singura concesie ce au făcut-o călăii sentimentului public, îngrozit de atâta cruzime, a fost că au lăsat să se pună o cruce la mormânt cu numele celor uciși.

   

 5. LUCRĂRILE DE DESHUMARE
 6. Șefii de regiuni și județe au fost convocați la Casa Studențească, Duminică, 24 Noiembrie, pentru a pregăti reînhumarea sfintelor oseminte ale Căpitanului. Luând parte la această ședință, împreună cu secretarul general al Mișcării, am stabilit următorul program, care a fost transmis imediat prin radio și presă.

  „Din ordinul Comandantului, săptămâna care vine, începând de Luni, 25 Noiembrie, va fi închinată în întregime memoriei, eroismului și jertfei nemuritoare a întemeietorului Mișcării Legionare.

  În toate zilele din această săptămână, legionarii vor înălța rugăciuni la toate bisericile din țară pentru odihna sufletului Căpitanului, cel mai mare erou și martir al neamului nostru.

  Miercuri seara, în 27 Noiembrie, sfintele oseminte ale Căpitanului, Nicadorilor și Decemvirilor vor fi depuse la Biserica Sf. Ilie Gorgani, unde preoții vor rosti ziua și noaptea rugăciuni, iar comandanții legionari și toate gradele legionare vor face de veghe la căpătâiul celor adormiți în Domnul.

  Toate drapelele studențimii și ale marilor unități legionare vor fi aduse la Biserica Sf. Ilie Gorgani, pentru a fi închinate Căpitanului.

  Reînhumarea va avea loc Sâmbătă, 30 Noiembrie, la Casa Verde.

  Unitățile tuturor organizațiilor din provincie, cu drapele lor, vor fi prezente în capitală, în dimineața zilei de sâmbătă.

  În această zi, a celei mai mari jertfe din istoria neamului nostru, legionarii de pe întreg cuprinsul țării vor ține post negru și vor trăi într-o adâncă reculegere”.

  În conformitate cu dispozițiile luate în ședința aceasta, organizația capitalei a luat măsurile necesare cum să se procedeze la lucrările de deshumare.

  Marți 26 Noiembrie, la orele 10 dimineața, pătrund în fort echipele de lucru și se concentrează în fața mormântului. La colțurile lui străjuiește o gardă de legionari în cămăși verzi. Ținând seama de faptul că trebuia ridicată uriașa placă de beton, s-a deplasat la Jilava și un grup de ingineri, același grup care a lucrat și la blocul Carlton, prăbușit din cauza cutremurului. Echipa îl avea în frunte pe inginerul Ștefan Drăgănescu, ajutat de inginerul Florescu, de Pantazescu și Trofin. La început, tehnicienii au făcut planul ca lespedea să fie spartă cu aparate speciale și apoi bucățile din ea să fie înlăturate de pe mormânt. S-a renunțat mai târziu la metoda sfărâmării, după ce comandanții legionari prezenți au stăruit ca placa să fie scoasă întreagă, fiind o piesă istorică, ce trebuie păstrată așa cum este. S-a avut în vedere și eventualitatea ca, în cursul operației de spargere, să nu fie atinse și trupurile din groapă, neștiindu-se exact la ce adâncime se aflau. S-a renunțat la distrugerea plăcii și dintr-un sentiment de pietate: să se respecte liniștea celor ce-și dormeau somnul de veci sub lespede.

  Echipa de ingineri a elaborat un alt plan, care prevedea ridicarea întreagă a plăcii și așezarea alături de mormânt. Această lucrare era mult mai anevoioasă, cerea unelte speciale și o forță motrică. Pe de altă parte ar fi durat mai mult decât simpla ei spargere.

  La Jilava s-a deplasat și Comisia Specială de Anchetă, în frunte cu președintele comisiei, consilierul Eugen Bănescu, împreună cu membrii ei: Apostolide, Vintilă Cristescu și Gerota. Comisia era însoțită de medicul legist Valentin Sava și de comandantul închisorii Jilava, colonelul Opriș.

  Consilierul Eugen Bănescu vroia ca în cursul acelei zile, la ora 4 după masă, să procedeze la identificarea osemintelor. Dar hotărându-se ca lespedea să fie ridicată întreagă, lucrările s-au prelungit până a doua zi dimineața și atunci consilierul, pierzându-și răbdarea, a spus celor dimprejurul lui, dar suficient de tare ca să audă și alții: „Să se termine odată cu comedia asta”.

  Înainte de a se ajunge la lespede, trebuia dată la o parte uriașa movilă de pământ de deasupra ei, înaltă de 1,50 metri. O echipă e legionari din Țara Moților începe lucrul. „Bulgării de pământ se rostogolesc cu iuțeala fulgerului, scrie reporterul de la Buna Vestire. Cu mâinile încleștate pe târnăcop, alți pe cazemate și lopeți, legionarii muncesc de zor și n-au pic de odihnă până nu văd placa de beton. După 4 ore de lucru le iau locul studenții de la Politehnică și apoi grupul legionar „Dealul Negru”. Abia spre seară a putu fi îndepărtată imensa cantitate de pământ aflată deasupra plăcii. Fiind la sfârșitul lui Noiembrie și noaptea venind timpuriu, s-au instalat reflectoare puternice, care au permis continuarea lucrărilor fără întrerupere în tot cursul nopții”.

  Odată lespedea de beton dezvelită, a început operația de ridicare a ei. Au fost săpate galerii sub placă și prin ele introduse șine de cale ferată, proptite în afară în două grinzi de fier, așezate de-o parte și de alta a mormântului. Cum oamenii nu puteau ridica această uriașă greutate de 30.000 de kg, s-a folosit forța motoarelor. Sub acțiunea mașinilor, placa s-a desprins de stratul de cărămizi și a început să se înalțe încet. Abia la orele două noaptea, după mari sforțări, placa a fost ridicată și așezată alături de mormânt.

  Odată acest obstacol eliminat, Miercuri, 27 Noiembrie, la orele 6 dimineața, încep săpăturile pentru a se ajunge la osemintele din fundul gropii. În vederea deshumării, sunt prezente toate gradele legionare din Capitală, în frunte cu comandanții Bunei Vestiri, Ilie Gârneață, Corneliu Georgescu, Radu Mironovici și Mile Lefter. Mai sunt de față la actul deshumării doamna Elena Codreanu, soția Căpitanului, în mare doliu; domnul profesor Codreanu cu doamna Codreanu, soția lui; familia Doru Belimace și aproape toate familiile martirilor care zac în această groapă.

  Abia la ora zece dimineața stratul de pământ, adânc de un metru și jumătate, a fost scos și au apărut primele corpuri. În acel moment, părintele Boldeanu a făcut cea dintâi slujbă de pomenire a sufletelor celor adormiți de doi ani sub lespedea de piatră.

  Primele relicve au apărut mai înainte, odată cu săparea galeriilor sub lespede. Din mormanul de pământ au fost scoase trei oscioare calcinate, bucăți de lanț și o bucată de tablă, ce pare a fi ruptă de la bidoanele de tinichea, în care a fost adus vitriolul vărsat peste trupurile martirilor. Relicvele sunt adunate grămăjoară și așezate deasupra mormântului, aprinzându-se lumânări în jurul lor. Primele obiecte întâlnite de legionari în groapă au fost geamantanul Căpitanului și o cărticică de rugăciuni, tot a Căpitanului. Se pare că ucigașii au uitat aceste lucruri și le-au aruncat în groapă mai târziu, după ce începuseră să azvârle pământ peste trupuri. În continuare, îl cităm pe reporterul de la Buna Vestire, care a făcut o dare de seamă amănunțită a actului deshumării.

  Apar osemintele

  „Săpându-se mai departe și curățindu-se țărâna cu mare grijă, s-a dat apoi peste primul rând de oseminte. Corpurile martirilor erau așezate cu fața în jos, unul lângă altul, unele chiar suprapuse. Din cauza imensei cantități de acid sulfuric turnat în groapă, corpurile martirilor sunt aproape negre, însă toate bine conservate.

  Faptul că nu s-au descompus, identificarea făcându-se pe alocuri cu ușurință, se datorează plăcii de beton, care n-a permis pătrunderea apei și a aerului în groapă.

  Îmbrăcămintea și încălțămintea în special a fost găsită în bună stare.

  Toți martirii poartă haine vărgate, uniforma deținuților, iar în picioare ghete sau bocanci.

  Primele oseminte scoase sunt identificate ca fiind ale decemvirului Ion Caratănase, găsindu-se în buzunarul bluzei vărgate o gumă de șters, un briceag, un port-țigaret și o cutie de chibrituri.

  Sub bluza vărgată familia a recunoscut flanela ce i-o trimiseseră la închisoare.

  Vin apoi la rând rămășițele pământești ale lui Ștefan Georgescu, care sunt recunoscute după portmoneu și îmbrăcăminte.

  În preajma lui s-a găsit un geamantan de piele care conținea articole de toaletă, o Biblie și o iconiță îmbrăcată în argint.

  Ștefan Curcă este recunoscut după trăsăturile și conformația feței, precum și după verigheta de aur găsită la deget.

  Ion Trandafir este recunoscut imediat de familie după cojocul ce-l purta în permanență, precum și după lenjerie și îmbrăcăminte.

  Gavrilă Bogdan, ale cărui oseminte au fost scoase imediat după cele ale lui Ion Trandafir, este identificat abia la urmă după fularul de la gât, după dantură, lenjeria de corp și tabachera de lemn în care se mai găseau câteva țigări.

  De la marginea gropii sunt scoase apoi alte oseminte, ce par de asemenea a fi greu de identificat. Până la urmă ele sunt recunoscute ca fiind ale decemvirului Ion Atanasiu, după o hârtiuță pe care este scrisă o rugăciune”.

  Apar osemintele Căpitanului

  „Din mijlocul gropii, dintre decemviri, sunt scoase alte oseminte care sunt recunoscute imediat. Sunt ale Căpitanului, având la gât cele trei cruciulițe, un săculeț mic de pământ, o iconiță-medalion și verigheta.

  Ochii tuturor se umplu de lacrimi. Rămășițele sunt luate cu mare grijă, așezate într-un cearșaf și puse apoi pe platforma de ciment ce se găsește așezată în partea de nord a mormântului.

  Doamna Elena Codreanu, soția Căpitanului și părinții Căpitanului, cu ochii scăldați în lacrimi, așează flori multe, multe…”

  Ceilalți martiri

  „De lângă Căpitan este desprins apoi corpul lui Iosif Bozântan, recunoscut după dantură și îmbrăcăminte.

  Al nouălea este scos Ion Grigore State. Și acesta este recunoscut de soție cu multă ușurință, după verighetă și îmbrăcăminte.

  Vlad Radu, scos din marginea de nord a mormântului, este identificat după medalionul de la gât, cărticica de rugăciuni din buzunarul bluzei vărgate și tabachera, în care se găseau intacte două țigări. Mai greu este identificat Ion Pele, deoarece nu se afla nimeni din familia lui. Este recunoscut totuși după conformația feței, brichetă și tabacheră”.

  Nicadorii

  „Ultimii scoși sunt nicadorii. Așezați unul lângă altul, într-un colț al gropii.

  Primul este scos Nicky Constantinescu, recunoscut imediat de fratele său. Nicky avea la gât o bucată de frânghie.

  Caranica Ion poartă la gât o cruciuliță, iar Doru Belimace este recunoscut imediat de părinții săi după îmbrăcăminte.

  Platforma de ciment în greutate de peste 30.000 de kg., așezată de asasini deasupra mormântului din cine știe ce calcule, de data aceasta servește drept platformă pentru identificarea osemintelor.

  Corpurile martirilor sunt așezate pe platformă în ordinea găsirii lor în groapă, învelite în giulgiuri albe. Platforma îți face impresia unui admirabil strat de flori, albul imaculat la pânzei împletindu-se cu varietatea florilor.

  Plâng părinții, frații, surorile, plâng rudele, plâng cămășile verzi, toată lumea plânge.

  În noaptea care se lasă pe nesimțite se aprind proiectoarele, făcând tot mai strălucitoare și mai impunătoare trista ceremonie a deshumării. Rând pe rând osemintele sunt ridicate de legionari și așezate cu multă grijă în cele patrusprezece sicrie”.

   

 7. MĂRTURIA LUI POSTEUCĂ
 8. Au fost mulți legionari la Jilava și mulți martori ai actului deshumării, dar nici unul nu ne-a lăsat o depoziție mai cutremurătoare decât Vasile Posteucă.

  Reportajele din gazete au redat cu exactitate desfășurarea lucrărilor de dezgropare, dar „reportajul” lui Posteucă, scris cu patru ani mai târziu, pe când se afla în lagărul de la Buchenwald, întrece toate dările de seamă din ziarele timpului, prin adânca înțelegere a acestui moment unic din istoria neamului nostru. El nu notează numai ce s-a întâmplat atunci, ce zguduitoare trăire este să stai față în față cu acela care a fost îndrumătorul unei generații, acum redus la nimicnicia lutului și cu ștreangul de gât, ci proiectează în fiecare particulă a timpului scurs în această veghe cumplită, transcendența istorică și spirituală a întâlnirii cu Căpitanul, în starea în care se afla după groaznicul sacrilegiu săvârșit prin uciderea lui, care va apăsa greu asupra neamului nostru.

  Posteucă a scos în evidență, dincolo de durerea familiilor și a legionarilor prezenți, sfărâmarea unui vis de mărire națională. Toate valorile umane și spirituale au fost ultragiate în noaptea de 29-30 Noiembrie și trebuia să se ajungă la tragicul deznodământ ce ne-a costat mai întâi sfărâmarea țării și apoi subjugarea ei. A fost ucis omul care putea să cruțe țării trista soartă de astăzi. Dăm acum cuvântul lui Vasile Posteucă, urmărindu-i emoțiile, gândurile, reflexiile, când s-a înălțat din groapă Căpitanul:

  „Îmi stăruie și acum în minte, în suflet și în sânge, zilele și nopțile acelea ale deshumării de la Jilava. Aș vrea să mă adun pentru a descrie tot fiorul dumnezeiesc simțit atunci, și nu știu cum să încep. Mă pierd într-o stare de evlavie care-mi frânge sufletul și ă arunc în genunchi, pentru a mă închina și a mă ruga lui Dumnezeu.

  E o noapte de toamnă. Rece. Bate din când în când câte o șuviță de vânt tăios, foșnind straniu în frunza uscată a salcâmilor. Lucrăm de zor. Peste zi lespedea uriașă a fost dată la o parte cu ajutorul tancurilor și a macaralelor. Hârlețe, târnăcoape și lopeți hârșâie în pământul jilav și înnegrit de acidul sulfuric, ca și cum ar atinge în oase. În lumina stranie a reflectoarelor, fețele celor care lucrează se răsfrâng palide, ca și lutul de pe lopeți, iar păduricea Jilavei pare o armată de duhuri cu brațele tremurate de rugăciune spre cer. Lângă un mal mai înalt, la picioarele crucii date la o parte, ard sute de lumânări de ceară, aruncând umbre și lumini pe fețele icoanelor înnegrite de vreme. O noapte ireală. Suntem undeva pe-o margine de cer, în legendă și veșnicie. Oprit pentru o clipă din lucru, mă copleșesc mii de întrebări: oare e aievea ce văd? Nu cumva e un vis? Îmi vine să mă reped la camarazii de alături, cu frunțile numai picuri de sudoare, să-i pipăi și să-i întreb: voi sunteți cu adevărat, măi? Trăiți? E posibil sau am înnebunit eu? Îl dezgropăm pe Căpitan? Nu-mi vine să cred. Mă uit mirat, atent și cutremurat împrejur și fiecare clipă care se scurge rupe din mine, împingându-mă din ce în ce mai mult în mit și ireal. Îmi duc mâna la fruntea ce o simt rece, și lângă vatra de jar ce-mi incendiază trupul, mintea și sufletul, și mă întreb: e oare posibil? Acum un an se lăudau dușmanii în satanica lor ură fără margini: l-am trântit sub piatra grea. De-acum să poftească să se mai ridice. Să poftească a mai vorbi de biruință și înviere!

  Toate fantasmele dimprejur sunt numai întrebări, numai chinuri. Și totuși e adevărat. Săpăm la deshumarea Căpitanului, a Nicadorilor și Decemvirilor. Săpăm chinuiți mereu mai adânc, într-o tăcere de sfârșit de lume. Zidurile negre de noapte care mărginesc lumina reflectoarelor, fac parte din păduricea de al Jilava, o insulă fără legătură cu lumea. Suntem undeva departe, dincolo de țară, de zilele de care abia ne-am desprins și dincolo de lume. Fără aderență în materie, fără calendar. Când am început? Când vom sfârși? Nu știm. Săpăm tăcuți cu lopețile, cu căușele palmelor, înnegrite și însângerate. Mai pe deal, sfinx al durerii românești de totdeauna, stă tatăl Căpitanului, moș Zelea. În sumanul lui bucovinean, înalt cât un stejar secular din Codrul Cosminului, crește în lumina jucăușă a reflectoarelor și mai înalt. Până la cer. Ce va fi zicând sufletul acestui om, în aceste clipe, când așteaptă să-și scoată din pământul nesătul, feciorul? Mintea mă doare ca sub cuțite. Nu pot să-mi răspund nimic. Știu că în sufletul bătrânului apostol și tată stăruie amara întrebare, care ne sfârtecă și nouă inima: dar dacă mormântul e gol? Dacă i-au ars la crematoriu sau i-au aruncat în altă parte și aici au făcut mormântul numai pentru a minți ochii lumii? Durerea mă frământă în ghearele ei sălbatice, cum ai frământa în mâna aspră un bulgăre de lut. Mi-e rece, mi-e cald. Aș vrea să dorm. Dar nu pot. Sap mai departe. Mă simt ca de piatră. S-a adunat tot universul în mine. Îmi vine să plâng cu hohote, aud gemete în mine, care mă îngrozesc. E posibil? A murit Căpitanul? Îl dezgropăm pe Căpitan? Îmi vine să strig peste toată lumea: unde sunteți voi, dușmani? Unde vă e puterea cu care vă lăudați mai ieri? Unde vă sunt slugile, unde vă sunt santinelele care până mai ieri păzeau mormântul acesta, la ușile tuturor închisorilor, lângă rețelele lagărelor? Unde sunteți? Unde vă e dreptatea? Unde e ordinea în numele căreia ați omorât? Mi-e mintea o noapte valpurgică. Trec zece ani într-un minut. Mă văd pornit, copil încă, în 1932, la luptă. În văd pe Căpitan. Îi văd apostolii cutreierând țara pentru a semăna duhul nou al mântuirii românești, mă văd în primele începuturi căzând, cântând, înfruntând lumea. Casa Verde, 1933, prigoana Duca. Apoi anii de glorie: '35, '36, '37. Victoria formidabilă din Decembrie 1937. Toate taberele de muncă: Rarăul, Carmen Silva, altele și altele. Apoi vifornița din 1938. „Căpitanul nu poate fi omorât”! Râdeam de dușmanii care spuneau că-l vor omorî. Și iată că l-au omorât. Dar nu l-au putu înfrânge. Nu i-au putut fura învierea. Acum stau aici și sap pentru a-l dezgropa pe Căpitan.

  Săpăm mereu. Sudoarea de pe frunți pică fierbinte în țărână. Intrăm în adânc și nu dăm de nimic. Suntem aproape al doi metri. Deznădejdea că nu vom găsi nimic ne anchilozează brațele. Și noaptea nu se mai sfârșește. O noapte fără sfârșit… Caut să mă dezbăr de vis. Să mă agăț de realitate. Iau țărâna-n palme și o duc la frunte. Sunt cu adevărat? Da! Sunt cu adevărat. E adevărat. Sunt adevărate toate. Între lumânări, cu fața la icoane, cu genunchii-n țărâna rece și udă, se roagă doamna Lilica, soția Căpitanului. În vălul de doliu, pare o umbră a mormântului pe care-l scormonim…

  Trăiesc și acum clipele acelea și mă înfior. Și vorbesc de unul singur cum vorbeam și atunci. De ce l-ați omorât, măi? De ce? De ce ați însângerat întreaga istorie a neamului românesc? Ce v-a făcut acest om? N-ați știut că prin el vorbește însăși istoria românească? Cu ce veți putea plăti crima aceasta, care întunecă lumea, care-L întunecă la față pe însuși Dumnezeu?

  Da… În noaptea aceea, la jilava, s-a împlinit voia lui Dumnezeu. Învierea lui Corneliu Codreanu și pedepsirea fulgerătoare a călăilor lui. Cei ce cădeau în noaptea aceea sub gloanțe, în cazematele de alăturea ale Jilavei, nu cădeau de vrerea pământească, rezultat al unei uri sau însetoșări de răzbunare, ci sub biciul implacabil al destinului, al voiei lui Dumnezeu, pentru a restaura ordinea și respectul dreptății în lume.

  Mă gândesc astăzi, după patru ani, la toate acestea și văd cele întâmplate acolo, total desprins de evenimente și de oameni. Cei ce loveau în cazematele jilavei, erau numai instrumente ale unei porunci care venea din mormântul Căpitanului. Nimic mai mult. Era o poruncă mare, uriașă, pe care oamenii n-o puteau înconjura, căreia nu i se puteau refuza. Era glasul Căpitanului: „Doresc să fiu răzbunat… deoarece sunt convins că în felul acesta veți face un mare bine neamului românesc”.

  Și în timp ce noi râcâim lutul cu degetele, alte brațe mânate de destin ridicau pietrele de pe sufletul Căpitanului. Îi izbeau cu moarte pe călăi. Și dimineața a venit greu. Dar a venit. Albă și liniștită, cum sunt diminețile Sfintelor Paști, când pe tot pământul se strigă: Hristos a înviat! Căpitanul! Dar pentru a învia era nevoie ca Iuda să nu mai existe. Și Iuda era acum multiplicat. Nu era numai unul. Dar și crucea și mormântul jertfelor erau multiplicate. Nu era numai unul. Erau sute. De aceea și iuda trebuia să ispășească multiplicat. Și a ispășit. A plătit înainte de a se da lespedea la o parte și de a se ridica fiul neamului.

  Au fost și mai sunt încă oameni (și vor mai fi) care să ne acuze că i-am împușcat pe călăii Căpitanului, fără a-i judeca. Dar oare deschiderea mormântului de la Jilava n-a fost un proces? N-a fost cea mai teribilă sentință, care va rămâne în toată istoria românească? Biruința legionarismului în cadrul naționalismului european nu era cea mai formidabilă sentință? Mai era nevoie de formalități? Și totuși, noi n-am ocolit aceste formalități. Cei ce ne-au acuzat, ne mai acuză. Noi am fi vrut ca cei de la Jilava să fie judecați. Dar dacă judecata formală a putut fi evitată, cea mai implacabilă, care e mai tare decât vicleniile oamenilor, n-a putut fi. Pe cei de la Jilava i-a judecat istoria și tot ea i-a pedepsit prin mâna legionară, la porunca mormântului care se deschidea în noaptea aceea, pentru a aduce a doua zi, neamului întreg, ridicat cu fruntea spre cer, vestea învierii”.

   

 9. LA BISERICA SF. ILIE GORGANI

Deshumarea și identificarea osemintelor a ținut toată ziua de Miercuri 27 Noiembrie, până noaptea târziu. După recunoașterea trupurilor și învăluirea lor în giulgiuri, legionarii le-au ridicat cu grijă și le-au așezat în sicrie. În momentul când corpul Căpitanului vine la rând, ultimul, să fie depus în sicriu, comandantul legionar Sandu Valeriu dă comanda „Pentru onor”.

„Nimeni nun mai suflă, doar un foșnet determinat de executarea salutului legionar și liniștea de mormânt se așterne iarăși în decorul mistic al păduricii. Un moment de înaltă reculegere și preoții încep slujba prohodului…”

La citirea Sfintei Evanghelii, toți cei de față au căzut în genunchi, iar dup㠄veșnica pomenire”, corul legionar intonează Imnul Legionarilor Căzuți.

Sicriele sunt închise. Ridicate pe umeri de legionari, sunt purtate spre autocarele ce așteaptă în apropiere. Înainte de a fi așezate în mașini, sicriele sunt înfășurate în drapele tricolore și drapele verzi ale Legiunii. Sunt mai multe autocare. În prima mașină este așezat sicriul Căpitanului; în mașina a doua, sicriele Nicadorilor, iar în alte mașini, ale Decemvirilor.

Cortegiul de mașini pornește din fața mormântului la ora 9 seara. Până la ieșirea din fort s-au făcut mai multe opriri, preoții rostind rugăciuni. După ieșirea de la Jilava, în drum spre biserică, s-au făcut câteva popasuri, la locuri care evocau viața legionară petrecută de martiri: la Biserica „Progresul”, la casa lui Doru Belimace, la sediul din strada Gutenberg.

Procesiunea ajunge la Biserica Sf. Ilie Gorgani, al orele 10,45 noaptea. Sicriele sunt coborâte din mașini și, purtate de legionari, sunt așezate de catafalc, în fața altarului. În centru și pe un podium mai înalt, al Căpitanului, apoi ale Nicadorilor și la urmă ale Decemvirilor. S-a oficiat de îndată un serviciu religios de către un sobor de preoți, în frunte cu părintele Udrișteanu. După slujbă, a început din aceeași clipă veghea la căpătâiul Căpitanului de către gradele legionare, în poziție de drepți. S-a întocmit un program cu echipele ce vor face de gardă, schimbându-se din oră în oră, fără întrerupere, până Sâmbătă dimineață.

Biserica este îmbrăcată în verde. Toate drapele studențimii și ale marilor unități au fost aduse la biserică, pentru a fi închinate Căpitanului. Legionarele din capitală au adus brațe de flori pe care le-au presărat pe sicrie. Se fac slujbe fără întrerupere, iar corurile legionare, care se schimbau și ele, dau răspunsurile. Cum numeroși preoți au cerut să ia parte la slujbele de pomenire, în timpul cât osemintele Căpitanului se aflau în biserică, s-a decis ca slujbele să se facă în sobor. Preotul Ilie Imbrescu a fost însărcinat cu organizarea serviciilor funebre la Biserica Sf. Ilie Gorgani și cu rânduiala în ziua înmormântării. Pentru a domni ordinea perfectă în toate momentele reînhumării Căpitanului, a dat un comunicat în care a stabilit cum se vor încadra preoții în cursul ceremoniilor religioase.

Pentru cucernicii preoți

„În legătură cu marile solemnități ale înhumării sfintelor oseminte ale Căpitanului, Nicadorilor și Decemvirilor, comunicăm:

 1. Cucernicii preoți care vor să participe la sfintele slujbe de priveghere și înmormântare se vor înscrie în acest scop la secretariatul secției bisericești, Pr. Ion Lungianu, la sediul legionar din str. Roma nr. 33-34 zilnic, între orele 5-7 după amiază. De acolo se vor întocmi tablourile respective pentru fixarea rândului fiecărui preot înscris.
 2. Tabloul pentru fiecare zi (24 de ore), cu rânduirea preoților la veghere în Biserica Sf. Ilie Gorgani, va fi afișat, în timp util, la sediul legionar din str. Gutenberg nr. 3.

 3. În ziua înmormântării, preoții care participă la trista solemnitate din capitală, se vor prezenta la sediul legionar din strada Gutenberg nr.3, până cel mai târziu la ora 11 a.m., spre a fi rânduiți cum se cuvine în cortegiul respectiv. Fiecare trebuie să vină cu veșminte proprii și anume: epitrahil și felon.

În toată țara, cucernicii preoți sunt rugați să facă slujbă pentru morți, în ziua înmormântării, la orele 11, iar până atunci, în fiecare zi slujbe de priveghere pomenind următoarele nume:

 1. Corneliu Zelea Codreanu
 2. Nicolae Constantinescu
 3. Ion Caranica
 4. Doru Belimace
 5. Ion Caratănase
 6. Iosif Bozântan
 7. Ștefan Curcă
 8. Ion Pele
 9. Ion Stata
 10. Ion Atanasiu
 11. Gavril Bogdan
 12. Radu Vlad
 13. Ștefan Georgescu
 14. Ion Trandafir

În zilele de Joi, Vineri și Sâmbătă, rugăm să se bată clopotele în toată țara, de trei ori pe zi, pentru cei morți. Sâmbătă se vor bate mai mult la amiază.

Preotul legionar Ion Lungianu va supraveghea stricta și deplina executare a dispozițiilor privitoare la participarea preoților în capitală.

Trăiască Legiunea și Căpitanul!

Preot Ilie I. Imbrescu”

În dimineața zilei de Joi, 28 Noiembrie, a început pelerinajul la Biserica Sf. Ilie Gorgani pentru populația capitalei și pentru cei sosiți din provincie. Cei dintâi care sosesc la biserică sunt fruntașii Legiunii, membrii guvernului și autoritățile civile și militare. Biserica este arhiplină. O afluență de lume cum nu s-a mai văzut vreodată. Cămăși verzi, bătrâni, femei și copii, au umplut străzile învecinate și așteaptă în tăcere să le vină rândul. Când ajung la treptele bisericii, se înșiră unul câte unul, intră în biserică, aprind lumânări ș se prosternează în fața Căpitanului, rostind o rugăciune. Nu mai mult de un minut și trec mai departe, făcând loc altora. Acest val de oameni continuă fără întrerupere zi și noapte.

Vineri, 29 Noiembrie, pelerinajul a atins punctul culminant. Toată țara vrea să-și înfrățească gândul și inimile cu cei ce-au lăsat mărturie ziarul Buna Vestire. Biserica Sf. Ilie Gorgani a luat aspectul unui furnicar. Străzile din jurul bisericii încă din cursul dimineții au fost blocate de imensitatea celor veniți să-și ia creștinescul bun rămas de la acei care și-au jertfit viața întru sfintele idealuri ale neamului românesc.

„Cu tot frigul și burnița căzută, au așteptat unii câte 3-4 ore până au reușit să se încadreze în monom, spre a avea posibilitatea să se prosterneze în fața celor 14 sicrie.

Ordinea menținută în mod impecabil, în permanență, de cordoane de legionari și legionare, a asigurat o normală desfășurare a pelerinajului.

Astă noapte, la orele 12, începând de la Monitorul Oficial și până al biserică, circulația a fost complet întreruptă, publicul, în care abundau cămășile verzi, așteptând să le vină rândul să intre în biserică”.

 

 1. DECORAREA MARTIRILOR

Eu nu fusesem de față la lucrările de deshumare de la Jilava. Am socotit că nu e locul meu aici, deoarece asista Comisia de Anchetă, în frunte cu consilierul Eugen Bănescu, președintele ei. Comisia trebuia să dispună de toată libertatea pentru a-și pune concluziile ei, fără nici un amestec din partea guvernului. În al doilea rând, Mișcarea era reprezentată de Comandanții Bunei Vestiri, Ilie Gârneață, Radu Mironovici și Mile Lefter, mult mai indicați decât mine se prezideze actul deshumării, fiind camarazii Căpitanului din primele ceasuri ale întemeierii Legiunii. În sfârșit, avea întâietate familia Căpitanului, în frunte cu profesorul Codreanu și doamna Elena Codreanu, soția Căpitanului.

Aveam de gând să merg totuși la Jilava a doua zi, Miercuri, după încheierea lucrărilor de deshumare, pentru a vedea mormântul în care au zăcut trupurile martirilor și sicriele lor, înainte de a fi închise și duse la biserică. N-am putut să merg nici atunci deoarece am fost absorbit de evenimentele ce-au urmat. În noaptea premergătoare, au fost împușcați asasinii închiși la Jilava, iar Miercuri, toată ziua, am fost legat de Consiliul de Miniștri, care a început de dimineață și a ținut până seara târziu. După sfârșitul lui, în goană am plecat spre Ploiești, în speranța că voi da de urmele lui Iorga și Madgearu și îi voi putea salva. Noaptea de Miercuri spre Joi, 27/28 Noiembrie, am petrecut-o pe Valea Prahovei. M-am întors în capitală abia Joi pe la amiază și atunci a trebuit să mă ocup în grabă de fixarea ordinii de participare și a itinerarului ce trebuia să-l străbată cortegiul funebru de la Biserica Sf. Ilie Gorgani până la Casa Verde.

În după masa zilei de Joi, 28 Noiembrie, vine la Președinție Fănică Anastasescu și-mi propune să decorez post-mortem martirii neamului. Am dat din cap îndoielnic. Nu-mi cădea bine propunerea lui. Eu eram prea mic ca să-l decorez pe Căpitan și chiar pe Nicadori și Decemviri. Apoi, Nicadorii și Decemvirii, după câte știam eu, fuseseră decorați de Căpitan cu Crucea Albă. Cum să adaug acum o decorație de aceeași valoare? Fănică Anastasescu nu s-a dat bătut și mi-a răspuns:

– Actul decorării are acum o altă semnificație, fiind săvârșit în alte împrejurări. Dumneavoastră sunteți șeful Legiunii și vicepreședintele Consiliului de Miniștri. E o recunoaștere a martiriului și a gloriei lor din partea Statului Național Legionar, pentru a cărui împlinire s-au sacrificat ei.

– Bine, sub acest aspect, actul ar avea o justificare, dar pe Căpitan în nici un caz nu pot să-l decorez eu. Trebuie să însărcinăm un senator al Legiunii sau un comandant al Bunei Vestiri.

Ne-am fixat atunci asupra profesorului Ion Găvănescul, primul senator al Legiunii. Atât prin vârstă, cât și prin vechimea lui, era cel mai indicat să prindă decorația pe pieptul Căpitanului.

– Dar eu nu am Crucea Albă, și nu știu cine să aibă numărul necesar, căci și decorațiile au fost confiscate de poliție și distruse.

– Am eu o colecție întreagă, mi-a spus Fănică Anastasescu. N-au fost găsite în cursul prigoanei.

Vineri dimineața, 29 Noiembrie, la orele 8,40, însoțit de profesorul Găvănescul și de Fănică Anastasescu, am intrat în Biserica Sf. Ilie Gorgani, care fusese mai înainte închisă publicului. După un scurt moment de reculegere, sicriele au fost deschise și pe lințoliul care învăluia trupurile lor, am pus decorațiile. La urmă, profesorul Găvănescul a prins decorația pe pieptul Căpitanului. A fost ultima dată când sicriele au fost descoperite.

O tăcere mormântală. Toată lumea lăcrima împietrită. Ne închinăm cu evlavie în fața sicrielor și părăsim biserica. Pelerinajul și slujbele religioase și-au reluat cursul.

În noaptea de Vineri spre Sâmbătă am făcut și eu de gardă la căpătâiul Căpitanului, cu o echipă de schimb.

 

 1. PREGĂTIRI PENTRU REÎNHUMARE

Pregătirile pentru reînhumare au început cu o săptămână înainte. Duminică, 24 Noiembrie, șefii de regiuni și județe au fost convocați la Casa Studențească din București, pentru a fi consultați asupra ceremoniei funebre și pentru a primi ultimele dispoziții. La sfârșitul acestei ședințe, ținută sub conducerea mea, s-a dat un comunicat din partea secretariatului general al Mișcării, pe care l-am transcris în capitolul 3, „Lucrările de deshumare”.

Acest comunicat a suferit o modificare mai târziu, în sensul că ziua de post negru a fost strămutată pentru Vineri, 29 Noiembrie, în loc de Sâmbătă 30 Noiembrie, cum era fixată la început. Aceasta s-a petrecut în urma unei observații ca profesorului Codreanu și a unor preoți legionari.

Șefii de regiuni și de județe, după întoarcerea lor acasă, au luat măsuri necesare ca să se îndeplinească dispozițiile date prin comunicat.

Paralel, comandantul Frățiilor de Cruce a dat ordin ca tinerii din această organizație să se pregătească să ia parte la ceremonia reînhumării.

Direcția Generală a Teatrelor, Operelor și Spectacolelor a publicat un comunicat, prin care aducea la cunoștință că în ziua de 30 Noiembrie 1940 – ziua reînhumării sfintelor oseminte ale Căpitanului – toate spectacolele de orice fel, din întreaga țară, sunt suspendate”.

De asemenea, Ministerul de Educație Națională a anunțat că sunt suspendate în această zi cursurile la toate școlile din țară, de orice grad.

Abia întors de pe Valea Prahovei, Joi, la amiază, a trebuit să întocmesc în grabă programul funeraliilor Căpitanului, ordinea de participare a oficialităților și a unităților legionare. După ce m-am consultat cu mai multe căpetenii legionare, am ajuns la următorul dispozitiv, pe care-l reproduc după ziarele timpului:

Cum va decurge ceremonia reînhumării

 1. La ora 8 dimineața, unitățile se găsesc concentrate pe Cheiul Dâmboviței.
 2. La ora 8,45, familiile, reprezentanții M.S. regelui, conducătorul statului, șeful Mișcării Legionare, corpul diplomatic, guvernul, reprezentanții autorităților, Forul Legionar, cavalerii Ordinului Mihai Viteazul și generalii se vor afla în biserică, al locurile indicate.
 3. La ora 9 începe slujba religioasă. La această oră se trag clopotele în întreaga țară.
 4. La ora 10,30-11, formarea cortegiului și plecarea spre Casa Verde, unde se va face reînhumarea.

Traseul

Bulevardul Elisabeta, Bulevardul Brătianu, Piața Victoriei, Bulevardul Basarab, Calea Griviței, Casa Verde.

Dispozitiv

Deschid cortegiul Frățiile de Cruce, formând o troiță vie.

Crucile purtate de comandanții plini și ajutoare.

Colivele.

Praporii.

Coroanele și corurile.

Preoții.

Căpitanul purtat de 24 de comandanți: comandanții Bunei Vestiri și comandanții legionari.

Ceilalți martiri, purtați de 156 de legionari, grade și funcții.

Familiile.

Reprezentantul M.S. Regelui.

Conducătorul statului și comandantul Mișcării Legionare.

Miniștrii străini. Guvernul român.

Corpul diplomatic și delegațiile străine venite în formație.

Cavalerii Ordinului Mihai Viteazul și generalii.

Trupa militară.

Cetățuile.

C.S.L.

C.M.L.

Răzleții.

Regiunile de la 1-10.

O chestiune care n-a putu fi soluționată satisfăcător a fost aceea a transportului sicrielor de la Biserica Sf. Ilie Gorgani la Casa Verde. Orientându-ne după înmormântarea lui Moța și Marin, ar fi trebuit să folosim și noi carul înveșmântat în cetină de brad și tras de legionari. Dar din cauza timpului scurt și a tulburărilor din acea vreme, n-am putu face aceste pregătiri. De altă parte, nea-m gândit că nu cadrează cu maiestatea momentului să recurgem la carele funebre, obișnuite la înmormântări, și nici la autocarele cu care au fost aduse sicriele de la Jilava. Așa se face că am ales atunci ca trupurile martirilor să fie purtate pe umeri de legionari pe toată lungimea traseului. Defilarea celor căzuți, pe străzile capitalei, a avut un efect zguduitor asupra publicului, dar organizarea schimburilor a fost defectuoasă. Adeseori a trebuit să ies eu din cortegiu pentru a trimite echipe de legionari care să ia locul acelora care dădeau vădite semne de oboseală.

 

 1. DE LA BISERICĂ LA MAUSOLEUL DE LA „CASA VERDE”

Ziua de 30 Noiembrie 1940, ca și aceea a înmormântării eroilor Moța și Marin va rămâne în istoria României ca o manifestare religioasă și națională de proporții necunoscute până atunci. A fost un act de adeziune al întregului popor la sacrificiul Căpitanului, al Nicadorilor și Decemvirilor. A fost mai mult decât un doliu colectiv: o revărsare transcendentală de sentimente și credințe spre acei care și-au vărsat sângele pentru mântuirea neamului. Participarea mulțimilor a fost uriașă. Lacrimi, emoții și suferințe la toți oamenii care, înșirați de-a lungul străzilor, salutau cortegiu murmurând rugăciuni.

Din cauza evenimentelor de atunci, am redus participarea legionarilor din provincie la delegații, pentru a nu răni susceptibilitatea lui Antonescu. Anturajul lui, în frunte cu doamna Goga, îi insuflase și cu acest prilej teama că noi vrem să profităm de venirea la București a mase de legionari, pentru a-l răsturna. Această măsură restrictivă nu a alterat cu nimic masiva afluență de populație la funeralii. Lipsurile din provincie au fost compensate de capitală. În afară de evrei, n-a lipsit nici o casă de român și creștin care să nu fi ieșit în întâmpinarea martirilor, pe ultimul lor drum. Trebuie socotit la cel puțin o jumătate de milion de oameni pe cetățenii care s-au adunat de-a lungul străzilor parcurse la cortegiu, pentru a aduce ultimul lor omagiu de recunoștință și reculegere acelora care s-au ridicat biruitori prin moarte.

Nu putem reda mai bine starea de spirit a populației din capitală, a familiilor celor căzuți și a mulțimilor legionare decât reproducând impresiile reporterului care a consemnat pentru ziarul Buna Vestire desfășurarea actului de reînhumare:

La Biserica Sf. Ilie Gorgani, fortăreața creștinismului legionar

„Biserica Sf. Ilie Gorgani, lăcașul unde se închina pe vremuri Căpitanul, de unde au plecat și eroii Moța și Marin, iar deunăzi venerabilul luptător, părintele Ion Moța, adăpostește de trei zile și trei nopți sfintele oseminte ale Căpitanului și ale celorlalți treisprezece martiri, trecuți întru Domnul pentru dreapta credință legionară.

În acest răstimp, pe dinaintea celor paisprezece sicrie, a defilat toată țara românească, ca un ultim omagiu adus unor vieți de zbucium și de sacrificiu.

Momentele premergătoare parcurgerii drumului spre veșnicie sunt de o cutremurare nemaiîntâlnită.

Încerci să-ți reții durerea, dar lacrimile curg peste orice zăgazuri și se preling abundent. Ești cuprins de acea durere în fața căreia nu găsești nici un fel de mângâiere, trăiești momentele acelea când vrei cu tot dinadinsul să iei locul alături de sufletele lor, să parcurgi vămile nevăzute ale văzduhului, spre acel minunat colțișor de rai, în locuri luminate, în locuri nevinovate, unde se vor așeza sufletele nevinovate ale martirilor pe care-i jelim astăzi. La căpătâiul Căpitanului, scufundată în adâncă smerenie, plânge, plânge, doamna Elena Codreanu, tovarășa lui de viață.

Aureolată de fumul de smirnă și tămâie emanat din amfore, ai viziunea unei martire, ce și-a luat sarcina de a înfrunta drumul spinos al vieții. De unde o mai fi având lacrimi?

Mai departe, străjuind în capul celorlalte sicrie, abia conturându-se în mulțimea de flori, vezi răsărind familiile îndurerate ale celor ce-au avut parte de o moarte atât de grozavă.

Comandanții legionari, garda de onoare, dau sumbrului decor o notă de o și mai pronunțată durere.

Pătrunși de măreția clipei, înaintea sicrielor martirilor, înainte de Sfânta Slujbă a Prohodului, un grup de ostași germani privesc îndelung cele paisprezece trupuri neînsuflețite”.

Marea Slujbă a Prohodului

Un impunător sobor de preoți, în frunte cu Mitropolitul Gurie al Basarabiei, asistat de P. S. S. Venaimin Pocitan, prim Vicar al Patriarhiei, a săvârșit slujba religioasă. Din sobor mai făceau parte P. S. S. Valeriu Moglan, Vicarul Mitropoliei Moldovei, preoții Andrei Mihăilescu-Gorgani, Georgescu-Edineți, duhovnicul studențimii, Arh. Atanasie Popescu, Dionisie Udrișteanu, Liviu Stan, Ștefan Palaghiță, Protoereul Firmilian Marin, Ilie Imbrescu, G. Butnaru, C. Diaconescu, Antipa Florescu, Orghidan, Tuță, Brighidan, Matei și Babuș.

Biserica, ce de dimineață adăpostea numai familiile legionarilor căzuți, începând de la opt și jumătate, se populează încet cu oficialități și conducători legionari.

În partea dreaptă a bisericii iau loc, alături de reprezentantul M. S. Regelui, colonelul Erwin Kraus, dl. general Antonescu, șeful statului, Horia Sima, comandantul Mișcării Legionare, îmbrăcați în cămașă verde. În același timp, Comandanții Bunei Vestiri, Ilie Gârneață, Corneliu Georgescu, Radu Mironovici, Mile Lefter și inginerul Blănaru. Alături de ei, primul senator al Legiunii, profesorul Ion Găvănescul.

Tot în partea dreaptă, în al doilea rând, se așează membrii guvernului: Traian Brăileanu, Ministrul Educației Naționale; Nicolae Mareș, Ministrul Agriculturii; George Crețianu, Ministrul Finanțelor; Vasile Iasinschi, Ministrul Muncii, Sănătății și Ocrotirilor Sociale; Ion Protopopescu, Ministrul Comunicațiilor; general Constantin Petrovicescu, Ministrul Afacerilor Interne; Nicolae Dragomir, Ministrul Cordonării Economice; Mihail Antonescu, Ministrul Justiției.

În spatele miniștrilor, iau loc subsecretarii de stat și alți înalți demnitari: Alexandru Constant, Subsecretar de Stat la Ministerul Presei și Propagandei; Constantin Papanace, Subsecretar de Stat la Finanțe; Vladimir Dumitrescu, Secretarul General la Ministerul Cultelor și Artelor; prof. P. P. Panaitescu, Rectorul Universității din București; Eugen Chirnoagă, Rectorul politehnicii din București; prof. arhitect Iotsu, Retorul Școlii de Arhitectură; Radu Gyr, Directorul Ministerial; I. G. Vântu, Primarul General al Capitalei; colonel Elefterescu, adjutant al conducătorului statului.

În același grup se află comandanții legionari Andrei C. Ionescu, Sandu Valeriu, Coriolan Matei, Grigore Macrin, Ion Țurcanu, Al. Ventonic, avocat Aurel Ibrăileanu, D. Ifrim, Petre Bolintineanu, Dimitrie Popa, Iosif Dumitru, Ștefan Predescu, Dumitru Chica și alții.

Armata este reprezentată de domnii general Pantazi, Subsecretar de Stat la Apărarea Națională; general Ioanițiu, Șeful Marelui Stat Major; amiral Roșca, Amiral Coslinschi, general Dobre, general Petrescu, general Vasiliu, general Ramiro Enescu, general Negrescu, comandor Jienescu.

Din magistratură s-a remarcat prezența domnilor D. G. Lupu, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție; D. Botez, Prim-Președinte al Curții Superioare Administrative; Brătescu, Președintele Curții de Conturi; N. Ioanovici, consilier; I. Petrescu, Prim-Președinte al Curții de Apel; Emil Vântu, Prim-Președinte al Tribunalului Ilfov; Benedict Stoenescu, procuror general; I. Gheorghiade, Prim-Procuror al Tribunalului Ilfov.

Din partea Cavalerilor Ordinului Mihai Viteazul au participat un grup de generali de rezervă; Samsonovici, Bengulescu, D. Bucur, Măgulescu și un grup de colonei, în frunte cu Popescu-Corbu și Bolintineanu.

Reichul german a fost prezentat printr-o numeroasă delegație, în frunte cu trimișii guvernului german, Baldur von Schirach și Von Bohle. Alături de ei, ministrul Germaniei la București, Wilhelm Fabricius și generalii Speidel și Nansen, șefii misiunii militare germane din România; generalul Von Scheich, trimisul extraordinar al Armatei Marelui Reich; Neubacher, fostul primar al Vienei și actualul însărcinat cu afacerile economice din România; p.p. Obergruppenführer Lorenz, reprezentant al Reichsführerului SS Himmler.

Din partea Italiei au luat parte la funeralii Pelegrino Ghigi, ministrul Italiei la București și reprezentant al M. S. Regelui-Împărat Silenzi, reprezentantul personal al Ducelui.

Din partea Spaniei au venit domnii Merry del Val, însărcinatul de afaceri al Spaniei; Luis Beneyto, conducătorul-delegat al Falangei Spaniole în România.

La orele nouă începe slujba prohodirii. Se face pomenire celor căzuți, în timp ce clopotele tuturor bisericilor din capitală încep să sune prelung. Răspunsurile sunt date de corul Patriarhiei, sub conducerea comandantului-ajutor Remus Țincoca.

Formarea cortegiului

După sfârșitul Sfintei Slujbe a prohodirii, soborul de preoți iese din biserică și coboară treptele în stradă. În fața bisericii, de partea cealaltă a străzii, apare un imens panou îmbrăcat în pânză verde, având la mijloc chipul Căpitanului, sub care este scris „Prezent”. Pereții de la intrarea în biserică sunt de asemenea îmbrăcați în verde, având deasupra chipul Arhanghelului Mihail. Comanda cortegiului a fost încredințată de Radu Mironovici comandantului legionar Bartolomeu Livezeanu, care se ocupă de încadrarea oficialităților, pe măsură ce ies din biserică.

Sicriele sunt scoase pe umeri de către comandanții legionari și comandții-ajutori și așezate pe năsălii. Sicriul Căpitanului este purtat de colonelul Zăvoianu și un grup de preoți.

Cortegiu este deschis de 25 de buciumeni și tulniceri din codrii Câmpulungului Bucovinei, locuri atât de scumpe Căpitanului, pe care le-a străbătut în lung și în lat.

După buciumeni urmează o troiță vie, formată din frați de cruce.

La câțiva pași, Vasile Iovin și Dumitru Banea duc crucea ce-a fost înfiptă pe mormântul legionarilor de la Jilava. Urmează crucile martirilor ce vor fi așezate la căpătâiul lor, la Casa Verde.

După ei, un grup de tineri duc prapurii și coliva. Urmează cortegiul coloanelor, fiind deschis de o coloană de lauri, a mișcării legionare. Vin apoi la rând coroanele depuse de familii; familia Codreanu, familia Belimace, Cătălina Codreanu, doamna Alexandrina Cantacuzino, doamna inginer Maria Ionescu. Coroana doamnelor legionare ale celor căzuți la Râmnicu-Sărat. În continuare apar coloanele delegațiilor străine. Coroana trimisă de Führerul Adolf Hitler, alcătuită din trandafiri roșii, pe un fond de lauri. Coroana Ducelui Mussolini. Coroana Legației germane. Coroana ambasadorului italian Pelegrino Ghigi. Coroana contelui Ciano, Ministrul de Externe al Italiei.

O splendidă coroană de brad de pe Muntele Rarău, simbolizând locurile cutreierate de Căpitan încheie cortegiul.

Îndată după coroane, urmează corul legionar condus de Remus Țincoca. După ce se înșiră membrii corului studențesc, condus de Mircea Hoinic, iar la urmă corul Seminarului Monahal Cernica, condus de Ierodiaconul Felix Dubneac.

După grupele corale vine clerul, condus de preoții Gheorghe Dan Popescu și Ion Potecaș.

Sunt aproape o mie de preoți în cortegiu, care înaintează în ordinea următoare:

preoții de mir și călugării de la diferitele mânăstiri;

diaconii care servesc în sobor;

preoții cu epitrafire, culioane și feloane albe;

preoții cu epitrafire și feloane albastre;

grupul preoților greco-catolici.

Căpitanul purtat pe umeri

După cortegiul preoților, urmează grupul de Comandanți ai Bunei Vestiri și comandanții legionari care formează o gardă de onoare și poartă pe umeri trupul Căpitanului. Sicriele Nicadorilor și Decemvirilor înaintează în rând câte două, purtate de 12 legionari, iar pe margine alți 24 de legionari mărșăluiesc ca echipe de schimb.

La câțiva pași de sicrie, familiile legionarilor căzuți: profesorul Codreanu, doamna Elena Codreanu, doamna Iridenta Moța, cu copiii Gabriela și Mihăiaș, familia Nicki Constantinescu, familia Belimace, doamna Maria Ciumetti, familia Trandafir.

Urmează după familii o gardă legionară de onoare, după care pășește reprezentantul M.S. Regelui, Colonelul Erwin Kraus. În rândul următor, Generalul Ion Antonescu, Conducătorul Statului, îmbrăcat în cămașă verde, avându-l la stânga pe Horia Sima, Comandantul Mișcării Legionare. În spatele lor, o altă gardă de onoare, formată din legionari îmbrăcați în mantale negre de piele. Îndată după ei, apar membrii guvernului, trimișii extraordinari, membrii corpului diplomatic, înalții demnitari, generalii și Cavalerii Ordinului Mihai Viteazul.

Asociațiile patriotice

După oficialități, se rânduiesc în cortegiu asociațiile patriotice din toata țara, fie in corpore, fie reprezentate prin delegații și drapele: Invalizii de război, Gloriile Neamului, Asociațiile Vitejii Neamului, Virtutea Militară, Surorile de caritate din război, Bărbăție și Credință, Legația Româna a foștilor luptători, Asociația voluntarilor din război, Grupul seniorilor „General Cantacuzino”, Voluntarii Ardeleni și Macedoneni, Cercul Subofițeresc de rezervă, Societatea Veteranilor de la 1913, Cercetașii de război, Uniunea Ardelenilor.

Batalioanele legionare

Cortegiul este încheiat de batalioane legionare. Imensul convoi al cămășilor verzi este deschis de Cetățuile legionare, sub conducerea Luciei Trandafir. Urmează Frățiile de Cruce, sub conducerea lui llie Smultea. În continuare, defilează studențimea legionară, sub conducerea comandantului ei, Vasile Andrei. La câțiva pași apar batalioanele Corpului Muncitoresc, în frunte cu Dumitru Groza. Organizația Capitalei se încheie cu Corpul Răzleților, comandat de Ilie Niculescu. După unitățile din București se înșiruie organizațiile din provincie, după regiunile cărora aparțin.

Pe Bulevardele Capitalei

Cortegiul se pune încet în mișcare la sunetul buciumenilor bucovineni, care anunță plecarea. Pe Bulevardul Elisabeta circulația este întreruptă. Zeci de mii de oameni, în tăcere și reculegere, așteaptă trecerea sfintelor oseminte. Scene colective de adânca evlavie se observă în masele de oameni. Mulți îngenunchează, murmurând rugăciuni. Cortegiul a făcut primul popas la rondoul de la Statuia Brătianu. Aici un imens panou, cu chipul Căpitanului, acoperă statuia, încadrat de aripile Arhanghelului Mihail. O mulțime imensă s-a adunat în jurul statuii. Aici sicriele sunt date jos de pe umeri și soborul de preoți face o scurtă slujbă de pomenire. Cortegiul se pune din nou în mișcare pe Bulevardul Brătianu și apoi pe Take Ionescu. Se face o noua oprire în Piața Victoriei. Aici, Generalul Ion Antonescu, cu o parte din membrii guvernului și reprezentanții străini se desfac din cortegiul și se îndreaptă spre Președinția Consiliului; pentru un scurt moment de odihnă. După slujba din Piața Victoriei, cortegiul își continuă drumul avându-l în frunte pe Comandantul Mișcării Legionare și pe toți demnitarii legionari. Un alt popas se mai face în Bulevardul Basarab și apoi în dreptul Atelierelor Grivița. Pe Calea Griviței, în dreptul unei case, pe peretele ei, apare o minunată troiță de brad verde, având la mijloc icoana Căpitanului, oferită de muncitorii din cartier. De aici și până la Casa Verde, trotuarele sunt presărate cu crengi de brad, aduse de populația din acest cartier.

La Casa Verde

Avizați din vreme, Guvernul și oaspeții au sosit în mașini la Casa Verde, pentru a asista la actul reînhumării.

În momentul când cortegiul se apropie de Casa Verde, tăcerea este întreruptă de sunetul prelung al buciumenilor. Primele formațiuni pătrund pe sub bolta porții în incinta Casei Verzi. În piața din fața Casei Verzi, un imens panou în verde, cu portretul Căpitanului, domină zarea. De-o parte și de alta, flamuri verzi, cu chipul Nicadorilor și Decemvirilor, îl încadrează pe Căpitan. Echipe de 12 legionari, în poziție neclintită străjuiesc intrarea.

Procesiunea se scurge încet spre curte. În fața Mausoleului Moța-Marin, de asemenea sunt așezate panouri verzi și steaguri cu semnul Gărzii de Fier. În fața Mausoleului, trei gropi deschise pentru Nicadori, iar în partea dreaptă, sunt zece morminte proaspete, câte cinci de-o parte și de alta, care așteaptă trupurile Decemvirilor. Deasupra lor în partea de răsărit, sus, străjuiește un uriaș Arhanghel Mihail.

Incinta Casei Verzi este neîncăpătoare pentru marea mulțime. În dreapta criptei iau loc Comandanții Bunei Vestiri și celelalte grade legionare, în stânga, familiile celor căzuți, iar mai în fața preoții. În fața mausoleului, iau loc membrii guvernului, în frunte cu Generalul Antonescu și Horia Sima, împreună cu delegațiile străine. Soborul de preoți cântă ultimele litanii și îndată după aceea sicriul cu sfintele oseminte ale Căpitanului este așezat în criptă, între Moța și Marin. În continuare sunt coborâte în groapă sicriele Nicadorilor și Decemvirilor. Se dă comanda, și întreaga asistență, în poziție de onor, cântă Imnul Legionarilor Căzuți.

În acel moment suprem de durere și reculegere, un vultur coboară din înaltul cerului, face câteva rotocoale deasupra Mausoleului și apoi se înalță iar spre zări necunoscute. Mulțimea a văzut în acest zbor un semn și o binecuvântare a cerului...

Se înserează când ceremonia a luat sfârșit și lumea adunată la Casa Verde începe să se împrăștie.

 

II. PROCESUL LUI CORNELIU ZELEA CODREANU

 

Înainte de a fi ștrangulat în Pădurea Tâncăbești, Căpitanul a suferit un alt martiriu, de ordin moral: procesul din Mai 1938, în care a fost condamnat pentru „trădare”. O teribilă acuzație pentru sufletul acestui om care a îndrumat o generație pe căile onoarei și ale iubirii de neam. Adevărul a ieșit la lumină și netrebnicii lui judecători au fost acoperiți de oprobiul întregii țări.

 

 1. Revizuirea procesului Căpitanului
 2. Între dispozițiile apărute sub noua orânduire a Statului Național-Legionar, a fost și Decretul-Lege Nr. 3226 bis, semnat de Conducătorul Statului și publicat în Monitorul Oficial din 5 Octombrie 1940, prin care se înființează o „Comisie de Revizuirea Proceselor Politice și Sancționare a Magistraților Vinovați”. Potrivit acestui Decret-Lege, Comisia va putea cerceta și trimite spre revizuire procesele penale pentru infracțiuni cu caracter politic, definitiv judecate în ultimii 8 ani.

  Cum era și firesc, cel dintâi proces ce trebuia să cadă sub prevederile noii legi, era sentința de condamnare a Căpitanului la 6 luni închisoare, pentru ultragiu adus profesorului Nicolae Iorga. Acest proces, după cum se știe, a precedat marele proces din Mai și a servit numai ca pretext și paravan pentru a permite guvernului arestarea Căpitanului, încarcerarea lui la Jilava și apoi condamnarea lui la 10 ani închisoare.

  În consecință, Comisia de Revizuire s-a ocupat în primul rând de procesul de ultragiu, intentat la cererea profesorului Iorga. In 31 Octombrie 1940, Comisia a dat o decizie prin care dispunea revizuirea sentinței prin care Căpitanul a fost condamnat de Tribunalul Militar la șase luni închisoare în 19 Aprilie 1940, pentru delictul de ultragiu.

  În 30 Noiembrie 1940, în ziua când sfintele oseminte ale Căpitanului străbăteau străzile Capitalei, pentru a fi depuse în mausoleul de la Casa Verde, s-a judecat al doilea proces în fața Secțiunilor Unite ale Înaltei Curți de Casație, dându-se o decizie de anulare a sentinței Tribunalului Militar din București prin care Corneliu Codreanu a fost condamnat la 10 ani închisoare.

  Aceste decizii au reabilitat memoria Căpitanului, spulberând acuzațiile nedrepte ce i s-au adus. Cea mai înalta instanța a țării a anulat sentințele unor judecători corupți, care au dezonorat și armata și justiția, ascultând de ordinele ce veneau de la Palat.

  S-a prăvălit piatra de pe mormântul de la Jilava, dar s-a prăbușit și piatra care apăsa pe onoarea și viața Căpitanului.

   

 3. Scrisoarea Căpitanului trimisă profesorului Nicolae Iorga
 4. Pentru a înțelege decizia de revizuire a sentinței de condamnare a lui Corneliu Zelea Codreanu la șase luni închisoare, în procesul de ultragiu intentat de Profesorul Iorga, este neapărat necesar să reproducem, pentru a o avea proaspătă în minte, piesa incriminată, care a servit ca bază a acuzației, scrisoarea Căpitanului adresată profesorului Nicolae Iorga, în ziua de 26 Martie 1938.

   

  PENTRU PROFESORUL IORGA COMERȚUL LEGIONAR DE LA OBOR ȘI DE LA LAZĂR

  Astăzi Sâmbătă, 26 Martie 1938, orele 9 dimineața, cele două restaurante de la Obor și de la Liceul Lazăr, au fost închise de autorități.

  La magazinul de coloniale Obor.

  La cel dintâi s-a prezentat Comisarul Șef Furduescu de la circ. 18-a, însoțit de trei comisari ajutori și de un pluton de jandarmi sub comanda unui sergent.

  La cel de-al doilea, Comisarul Șef Malamuceanu, însoțit de doi comisari ajutori, punând în vedere personalului să se retragă, deoarece au ordin de a evacua și de a închide imediat localul.

  D-l Popescu le-a cerut să arate un ordin scris. Au răspuns: „Avem ordin verbal”. Personalul s-a retras fără nici un fel de împotrivire, lăsând totul în mâinile autorităților.

  Menționez ca procedură: lipsa de omenie, căci tot există omenie, chiar și în cele mai mari injustiții pe care vrei să le faci.

  Este într-adevăr lipsit de orice simț de omenie, ca să te prezinți la o afacere comercială, să închizi imediat, să scoți personalul în drum luându-i și camera în care dormea.

  Și pe deasupra și riscul și satisfacția comercianților iudei, care priveau cum se dărâmă sub loviturile stăpânirii lor și acest început de comerț românesc.

  Ce-ar fi fost dacă s-ar fi spus: vă pun în vedere ca în termen de trei zile să vă aranjați toate chestiunile și să închideți localul, căci Ministerul de Interne a luat aceasta dispoziție.

  A II-a chestiune.

  Refuzi să dai un ordin în scris în virtutea căruia să putem acționa în justiție și să vedem asupra cui cade răspunderea morală și juridică.

  N-ați vrut să dați ordinul? Ei bine vi-l dau eu cum a fost primit de autoritățile locale din partea Domnului Armand Călinescu:

  Prefectura și Chestura de Poliție, direcția Siguranței, Bacău, Galați, Piatra Neamț, Arad.

  ”Urmare ord. Ministerului de Interne Nr. 745/35, luați măsuri și îngrijiți închiderea și sigilarea localurilor de consum și debit cunoscute și specificate prin anexa ord. 1821/17/2 crt. Raportați de urmare 25678 00213 86091 22001”.

  A III-a remarcă este aceea că închiderea acestor două restaurante ne-a cauzat prejudicii materiale sângeroase și obligații cărora nu le vom putea face față în nici un fel. Deci mari prejudicii morale.

  Întreprinderea „Obor” s-a deschis la data de 3 Octombrie 1937, făcându-se numai cheltuieli de investiții în reparația localului în valoare de 400.000 lei, cu o chirie de 200.000 lei.

  Restaurantul „Lazăr” s-a deschis în Noiembrie 1937, cu o chirie de 280.000 lei anual și investiții în repararea localului de 250.000 lei.

  În ambele localuri, mărfuri, veselă și vinuri în pivniță, în cea mai mare parte pe credit, peste doua milioane și jumătate.

  Tot ce am adunat prin cea mai mare economie și muncă se află aici.

  Acum 15 ani, când tineretul manifesta zgomotos împotriva cuceririi iudaice (nu mai zgomotos decât D-l Iorga la 1906), domnii de astăzi, acești domni din guvernul de astăzi, ne spuneau:

  ”Nu așa veți rezolva problema evreiască. Apucați-vă de comerț. Faceți comerț ca ei”.

  Iată că ne-am apucat. Cu sufletul plin de speranțe. Cu dor de muncă.

  Când ați văzut însă că pornim, că suntem corecți, că suntem capabili, că munca noastră e binecuvântată de Dumnezeu, veniți tot voi și distrugeți acest început de comerț românesc, poate cel dintâi început serios din vremea noastră, veniți și fără milă înăbușiți aceste încercări, tot avântul nostru și tot atâtea speranțe.

  Ce epitete pot să vă dau? Ce cuvinte din limba română vi s-ar potrivi?

  Ne acuzați că am greșit în trecut? Dar cine n-a greșit dintre voi? Spuneți-ne însă cu ce am greșit acum! Ne scoateți o crimă din ceea ce înșivă ne îndemnați ieri ca să facem?

  Vine Profesorul Iorga, care striga acum 4 luni, dând alarma în linia comerțului creștin răpus de jidani, și făcând apel chiar la violența noastră, vine, ne murdărește gândurile noastre cele mai curate, și ne răpune el pe noi, pe români?

  Sub guvernarea fericită și creștină a I.P.S. Patriarhul Miron, nu mai există în România nici jidani, nici comerț jidovesc, nici problemă jidovească.

  Nu mai existăm decât noi cei care trebuie să fim nimiciți prin orice mijloace.

  Nici o dată. Nici un cuvânt de rău pentru Profesorul Iorga. Totdeauna cu respect și cu bună-cuviință.

  De câtva timp plouă cu articole de otravă peste noi.

  ”Între bliduri (adică la restaurantele noastre) facem comploturi, punem la cale revoluții îngrozitoare și vrem să ucidem oameni. Suflete de asasini, oameni cu revolverele în mână și în buzunare”.

  Ei bine, nu mai pot.

  Din marginile puterilor mele omenești, eu care te-am respectat îți strig:

  Ești un incorect. Ești un necinstit sufletește.

  Datoria elementara a unui om corect este ca să se informeze și la omul pe care îl judecă, nu numai la agenții mincinoși ai Domnului Armand Călinescu (care lansaseră ieri pe piață că 16 echipe sub conducerea lui Alexandru Cantacuzino vor să-l omoare pe D-sa).

  ”Eu nu mă pot bate cu D-ta. N-am nici geniul, nici vârsta, nici condeiul, și nici situația D-tale.

  N-am nimic. D-ta ai totul.

  Dar din adâncul unui suflet lovit și neîndreptățit îți strig, și îți voi striga din adâncul gropii, ești un necinstit sufletește, care ți-ai bătut joc pe nedrept de sufletele nevinovate.

  Voi care ne acuzați de violență, după ce ați întrebuințat contra noastră cele mai mari violențe, împingându-ne la disperare și păcat, dacă cineva v-ar fi dat numai o palmă, ați fi reacționat la fel ca mine, fără să mai fi trecut prin chinurile fizice și umilințele prin care am trecut noi, voi necinstiților sufletește, vă vom dovedi acum, că nu vom reacționa în nici un fel la provocările voastre.

  Nu ca să închideți comerțul nostru, să ne înăbușiți avântul, ci să ne bateți în tălpi, să ne trimiteți în Insula Șerpilor, să ne ucideți cu pietre, să ne spânzurați cu picioarele în sus și să ni le bateți în cuie, să ne supuneți la cele mai mari umilințe.

  Nu veți întâmpina nici D-voastra, Domnule Iorga, și nici ceilalți care v-ați asumat răspunderea unei sângeroase și nedrepte opresiuni, nu numai nici o violența, ci nici măcar o opunere.

  Dar de acum și până ce voi închide ochii, Domnule Iorga, și după aceea, te voi privi așa cum meriți”.

  Corneliu Z. Codreanu București, 26 Martie 1938

   

 5. Cum s-a înscenat procesul de ultraj
 6. Din textul scrisorii precedente, rezultă cu claritate motivele care l-au determinat pe Căpitan să-l tragă la răspundere pe Profesorul Iorga pentru atitudinea adoptată de acesta de la instaurarea dictaturii regale. Profesorul își repudia propriul lui trecut, își călca în picioare propriile lui convingeri, pe care și le-a manifestat zgomotos în cursul luptei lui naționaliste, începută din anul 1906, pentru a face pe placul camarilei, care pregătea o noua prigoană contra tineretului legionar. Corneliu Codreanu îi aducea aminte profesorului ce-a însemnat el pentru studențimea româna înainte de război, ce speranțe de înnoire a trezit neamul nostru, pentru ca apoi să-și renege propriul său crez, intrând în tagma acelora care urmăreau nimicirea acelui tineret, care nu avea altă vină decât că continua ideile maestrului Nicolae Iorga.

  Căpitanul pleca de la faptele întâmplate chiar în ziua când a pus mâna pe condei pentru a scrie Profesorului Iorga. Ceva uluitor. Un comerț care abia începuse să se înfiripeze, este lichidat în câteva ore din ordinul Ministrului de Interne, fără nici o bază legală și fără nici un mijloc de recurs pentru a salva acest fond de comerț. Nu se putea întreprinde nimic pentru recuperarea lui, deoarece însăși căile justiției erau interzise. Operația polițienească de închidere a restaurantelor legionare s-a săvârșit pe baza unui ordin verbal. Pe cine să tragi la răspundere pentru acest abuz? Autoritățile nu și-au dat nici cel puțin osteneala să inventeze vreun pretext legal, pentru a salva măcar aparențele. S-a operat exclusiv pe baza forței brachiale a agenților de poliție. Au fost desconsiderate și cele mai elementare legi de susținere ale edificiului unui Stat, ca și cum ne-am fi aflat în plin regim comunist. S-a procedat, cum spune Căpitanul, fără să se respecte nici acel minimum de omenie pe care îl permit împrejurările, chiar atunci când se săvârșește cea mai mare nedreptate.

  Dacă pe plan politic Căpitanul nu putea să întreprindă nimic, căci avea în față mobilizat întreg aparatul Statului, nu a putut răbda să nu-l stigmatizeze pe profesorul Iorga, exprimându-și revolta contra aceluia care, de la înălțimea autorității lui de profesor și savant, prin veninul articolelor sale, împroșca cu un torent de insulte și infamii tineretul legionar, care nu făcea altceva, prin deschiderea acestui comerț, decât să-i urmeze propriile sfaturi.

  Corneliu Codreanu constată un paralelism de eforturi între Armand Călinescu și Nicolae Iorga pentru a zdrobi mișcarea. În timp ce Armand Călinescu își trimitea agenții de poliție și jandarmii ca să închidă localurile comerciale ale mișcării, Nicolae Iorga începuse o campanie de presă contra Căpitanului și a Legiunii, prin ziarul sau Neamul Românesc, lovind cu cea mai mare înverșunare și ură. De câtva timp, cum spune Corneliu Codreanu, „plouă cu articole de otravă peste noi”. Restaurantele legionare erau pentru Iorga localuri unde se conspiră contra Statului, punându-se la cale revoluții sângeroase și războaie civile. Reaua credință era evidentă. În aceste localuri, clienți își consumau pașnic o porție de mâncare și beau un pahar de vin. Dar cum comerțul legionar trebuie distrus și cum o intervenție de Stat contra acestui comerț nu putea fi susținută legal, Nicolae Iorga și-a luat sarcina să justifice în fața opiniei publice abuzul săvârșit de guvern când a închis aceste localuri. Cu autoritatea lui morală și intelectuală, de savant recunoscut în întreaga Europa, susținea sălbăticiile poliției și instiga să se procedeze cu cea mai mare severitate contra „infractorilor Statului”.

  După ce fi enumeră Profesorului toate abuzurile săvârșite de autorități și îi demască inconsecvența propriei lui atitudini, Corneliu Codreanu nu se poate abține de a nu-l face „incorect” și „vinovat sufletește”, căci și-a bătut joc de sufletele lor nevinovate. Este o mișelie să vorbești de comploturi „între blide și pahare”, fără să te informezi și de la persoanele implicate și fără să ai alta altă dovada decât informațiile mincinoase primite de la Siguranță.

  Dar avea vreun motiv personal Nicolae Iorga să se năpustească cu atâta ura contra legionarilor? Nici unul. Cum spunea Căpitanul, Profesorul Iorga a fost tratat de noi întotdeauna „cu cel mai mare respect și bunăcuviință”. Ne aflam așadar în fața unui caz calificat de agresiune neprovocată. Nimeni din rândurile mișcării nu l-a insultat pe profesorul Iorga, pentru a explica psihologic reacția lui. Asta demonstrează că Profesorul Iorga făcea parte din conspirație, aparținea cercului intim de la Palat, în care s-a decis dezlănțuirea noii prigoane. Altminteri este de neconceput furia cu care s-a repezit asupra oamenilor care n-au opus nici o rezistență de la instaurarea dictaturii regale, care s-au mulțumit să-și exprime punctul lor de vedere privitor la lovitura de Stat, declarând ca în viitor își vor vedea de afacerile lor profesionale și particulare. Corneliu Codreanu s-a retras din luptă și nu stătea în calea noului regim.

  De unde provine insa acuzația de ultragiu, care a provocat darea în judecata a Căpitanului și condamnarea lui la 6 luni închisoare? Printr-o substituire de funcție în persoana căreia era adresată această scrisoare. Iorga deschisese campania lui de presă contra Legiunii, prin ziarul său Neamul Românesc, în calitate de ziarist și om politic; când scrii ceva, când ataci pe cineva, este logic să te aștepți și la replici. Asta e în natura gazetăriei, mai ales când articolele sunt semnate și de un om politic. Cum însă la ora aceea, nu mai exista în România presă liberă, nesupusă cenzurii, iar Corneliu Codreanu nu avea la dispoziție un organ prin care să-i răspundă, s-a adresat profesorului printr-o scrisoare. Această scrisoare n-a apărut în presă, ci a fost multiplicată și difuzata în cercurile legionare, pentru ca membrii mișcării să fie orientați asupra polemicii cu Iorga.

  Și acum intervine marea ticăloșie. La sugestia guvernului, Iorga accepta să i se deschidă Căpitanului un proces de ultragiu. Dar cum, căci un proces de ultragiu nu se poate intenta decât din partea unui funcționar public? Armand Călinescu și Palatul au găsit soluția: Iorga era și ministru în cabinetul nou constituit al lui Miron Cristea. Scrisoarea lui Codreanu, în consecința era adresata unui înalt funcționar al Statului, care, simțindu-se lezat, putea cere reparație în justiție. L-au scos din circulație pe gazetarul Iorga, dispăruse și omul politic Nicolae Iorga, și nu rămăsese în fața Căpitanului decât ministrul Iorga, care, simțindu-se ofensat de conținutul acestei scrisori, a sesizat justiția. Funcționarul public Nicolae Iorga, investit cu o demnitate recent primită, fusese ultragiat. Aceasta a fost baza procesului.

  Corneliu Codreanu se adresase gazetarului Nicolae Iorga, care scrisese articole veninoase contra mișcării, se adresase omului politic Nicolae Iorga, care de decade făcea politică și era și întemeietorul unui partid naționalist, pentru a-i reproșa incoerența atitudinii lui, și acum apare în fața Căpitanului ministrul Iorga, care cerea satisfacție în justiție pentru „insultele” suferite. Iorga, la sugestia camarilei, s-a refugiat în autoritatea Statului, fiind sigur că de pe aceasta poziție va obține condamnarea lui Corneliu Codreanu.

  Dar cine era Statul pe care-l reprezenta Iorga? Era Statul loviturii de Stat de la 11 Februarie 1938, era Statul ieșit dintr-un sperjur, era Statul care se opunea voinței naționale, clar exprimate în alegerile anterioare, era Statul care căzuse în mâinile unei camarile și urmarea anihilarea Mișcării Legionare, fiind constituit exclusiv pentru acest scop. Evident ca acest Stat, care nu mai avea nimic comun cu nația decât doar emblema, îi va da satisfacție lui Iorga, căci justiția acestui Stat nu va judeca după dreptate, ci după impulsurile ce le primea de la Palat.

  Dar cine l-a judecat pe Căpitan? Același Tribunal Militar care l-a condamnat mai târziu, în procesul cel mare, la zece ani închisoare. Trimis în fața acestui Tribunal, care nu se bucura de independență, care era o simpla anexă a regimului, condamnarea era sigură. Corneliu Codreanu s-a prezentat la proces și a declarat ca e1 a răspuns omului politic și gazetarului Nicolae Iorga, care-l atacase în articole, încât nu putea fi ultragiat Ministrul Iorga. Acesta, de altminteri, nici n-a binevoit să apară în instanță, lăsând toată treaba să o dezlege justiția, știind de mai înainte ce sentința se va da. Căpitanul a fost condamnat la 6 luni închisoare corecțională, fără circumstanțe atenuate, iar verdictul i s-a comunicat în 19 Aprilie, pe când era încarcerat la Jilava.

  Mai e o întrebare care trebuie lămurită. Pentru ce avea nevoie guvernul de acest proces, când era decis să-l trimită în judecata pentru culpe mult mai grave? În primul rând, pentru a deschide ostilitățile contra Legiunii cu o lovitură spectaculară de ordin moral. A fost insultat marele Profesor Iorga, reputatul savant și justiția țarii a reacționat prompt și conștiincios. În al doilea rând, acest proces servea, cum am spus, ca o cortina de fum pentru a ascunde scena adevăratului proces, care va începe în Mai și care se va încheia cu condamnarea Căpitanului la 10 ani temniță. Dar în timpul acesta critic, de pregătire al marelui proces, conspiratorii de la Palat aveau nevoie să-l aibă pe Căpitan în mână. O condamnare la 6 luni pentru ultragiu nu era prea gravă, dar pe baza acestei condamnări, Căpitanul putea fi deținut, pentru a-i reduce posibilitățile de apărare la minimum. Când se va înălța cortina și se va contempla scena în totalitatea ei, se va descoperi ca e vorba de ceva mult mai grav, de o lovitură în creștet a mișcării, care nu-l cuprindea numai pe Căpitan, ci întreaga elită legionara, care va lua drumul lagărelor și al închisorilor. Nici cercurile legionare nu și-au dat seama de gravitatea situației decât în ziua când s-au început arestările în toată țara.

  Procesul de ultragiu al lui Iorga a fost preludiul acțiunii de exterminare a mișcării și profesorul s-a pretat la acest rol odios de a servi ca instrument de camuflare a adevăratelor intenții și planuri ale regimului.

  Tribunalul a făcut o greșită stabilire a faptelor

  Comisia de revizuire, cercetând mai întâi procesul de ultragiu, a ajuns la concluzia ca procesul îndeplinește toate condițiile pentru a putea fi revizuit. Comisia nu s-a ocupat de conținutul scrisorii, nu se referea la acuzațiile aduse de Căpitan lui Iorga, ci exclusiv la faptul diviziunii ce s-a operat în personajul Iorga, substituindu-se gazetarul și omul politic, cu Iorga ministrul, care cerea reparație în justiție pentru ultragiu. Comisia de revizuire a făcut o eminentă expunere a cazului, pentru care ne permitem să reproducem concluziile ei:

  ”Având în vedere că din examinarea în ansamblu al conținutului scrisorii, mai sus rezumat, rezultă în esență că Corneliu Z. Codreanu, în cadrul general al unei expuneri al chestiunii închiderii magazinelor legionare, arată întâi că organele polițienești, în urma ordinului Ministrului de Interne Armand Călinescu, le-au închis cele două restaurante legionare de la Obor și Liceul Lazăr și magazinul de coloniale și apoi că Profesorul Iorga, altă dată sfătuitorul lor de a face comerț românesc, scriind articole, în care îi califică pe complotiști și asasini, în legătura cu comerțul ce-l făceau, este un incorect, un necinstit sufletește, pentru ca una a povățuit în politică și ziaristică, aruncând sufletele lor nevinovate în ideea, ca numai așa vor rezolva problema evreiască, apucându-se de comerț și făcând ca ei – și alta face acum, când ei s-ar fi așteptat să se informeze și la omul pe care-l judecă, nu numai la agenții Ministrului de Interne.

  Având în vedere ca atât din acest examen de ansamblu, în care se văd cele două idei bine marcate, cât și de faptul că Corneliu Z. Codreanu arată că Ministrul de Interne Armand Călinescu este autorul ordinului de închidere a magazinelor legionare, precum și din faptul ca se referea la vechile sfaturi date de profesorul și ziaristul Nicolae Iorga, despre care spune că și-a bătut joc pe nedrept de sufletele lor nevinovate, rezultă în mod neîndoios că ofensele ce-i aduce prin scrisoare nu se referă la calitatea acestuia de ministru, ci la aceea de om politic ziarist, fiind evident ca motivul determinant al unei scrisori trimise Profesorului Iorga, a fost revolta determinată de atacurile prin presă ale acestuia, în care Corneliu Codreanu vedea numai informații neadevărate date de agenții Ministrului de Interne și articole care au putut determina luarea masurilor de închidere a magazinelor legionare.

  Având în vedere că, dacă, în partea finală, Corneliu Z. Codreanu se adresează Profesorului Iorga și către ceilalți toți, care și-au asumat răspunderea unei sângeroase și nedrepte opresiuni, aceasta o face pentru a-i cuprinde pe toți adversarii Mișcării Legionare, lăsând evident, separată și de sine stătătoare acea parte din cuprinsul scrisorii, în care se aduc ofense D-sale în legătura cu articolele din gazetă.

  Că, de altfel, în acest sens s-a apărat și Corneliu Z. Codreanu în interogatoriul ce i s-a luat și tot în acest sens au fost și declarațiile martorilor, profesorul Ion Găvănescul și profesorul Nae Ionescu, iar profesorul Iorga nu s-a prezentat în instanță și nu s-a produs vreo altă împrejurare care să îndreptățească Tribunalul pentru a stabili altfel faptele.

  Că, în aceste împrejurări, Tribunalul Militar stabilind în fapt că ofensele sunt aduse Profesorului Iorga, în calitate de ministru și nu aceea de om politic și ziarist, făcând o greșita stabilire a faptului, și, prin urmare, procesul cade sub revizuire în baza motivului prevăzut de art. 3 partea a 2-a, din decretul-lege Nr. 3326 bis din 5 Octombrie 1940”.

   

 7. PROCESUL CEL MARE ȘI LOVITURA DE STAT

Prin „procesul cel mare”, înțeleg procesul din Mai 1938, care s-a încheiat cu condamnarea Căpitanului la 10 ani închisoare, spre a-l deosebi de cel anterior, intentat de profesorul Iorga pentru ultragiu.

Procesul de ultragiu a fost doar o piesă tactică, introdusă în ultimul moment, în planul de detenție a Căpitanului. Deschizându-i un proces secundar, pe baza scrisorii adresate lui Iorga, conspiratorii de la Palat abăteau atenția legionarilor și a țării de la adevăratele lor obiective, mult mai grave și mai primejdioase pentru destinul Mișcării. Cu sau fără această scrisoare și acțiunea în justiție a lui Iorga, tot acolo s-ar fi ajuns: o nouă prigoană contra Legiunii, care, de asta data trebuia condusă până la ultimele consecințe și cu cea mai mare ferocitate, pentru a lichida „pericolul” legionar, așa cum cereau interesele combinate ale Internaționalei comuniste. De astă dată nu trebuia să i se mai lase lui Corneliu Codreanu nici o portița de scăpare: toate ieșirile, toate posibilitățile de salvare, trebuiau blocate, pentru ca să dispară de pe scena politică a României. Pregătirea acestui proces a început de fapt odată cu lovitura de Stat a Regelui Carol, care n-a avut alt rost decât să creeze cadrul politic necesar pentru nimicirea acestui om și a mișcării ce o întemeiase. Odată cu proclamarea noii Constituții și instaurarea dictaturii regale, au fost scoase din funcțiune puterile legitime ale Statului. Nu mai exista nici Parlament liber ales și nici o justiție independentă. Statul fusese redus la puterea executivă, reprezentată de Rege și oamenii săi de încredere, cu ajutorul cărora guverna. Partidele au fost salvate și orice activitate politică interzisă. Starea de asediu și cenzura împiedicau orice manifestare ostilă regimului nou. Libertățile individuale au fost suprimate și cetățenii nu se mai puteau apăra de abuzurile autorităților, având de ales în a se supune arbitrarului puterii executive, sau, dacă se împotriveau, a înfunda pușcăriile și lagărele. Înainte de a se pași la atacul frontal contra legionarilor, țara trebuie înlănțuită, pentru ca nimeni să nu cuteze să se mai ridice pentru a protesta contra fărădelegilor guvernamentale.

Odată creat acest climat de nesiguranță și teamă, cu o grabă febrilă s-a organizat actul al doilea și cel mai important al dictaturii carliste: detenția Căpitanului. Palatul nu putea accepta soluția propusă de Căpitan, retragerea voluntară a mișcării din lupta politică, fără a face nici o dificultate noului regim. Opoziția legionară chiar latentă, chiar neexprimată public, chiar respectuoasă față de noua ordine, reprezenta un pericol permanent pentru consolidarea regimului. Simpla prezență, chiar inactivă a lui Corneliu Codreanu, în libertate, ar fi dus la triumful final al Gărzii de Fier. O schimbare externă și dictatura Regelui Carol s-ar fi prăbușit.

Odată terminată mascarada constituțională, întreg aparatul Statului, sub conducerea Ministrului de Interne, Armand Călinescu s-a concentrat asupra Mișcării Legionare. Aceasta devenise „vânat liber”, cu care trebuia să se procedeze prin soluții de forță, după ce Statul de legi fusese scos din funcție. S-a întocmit planul minuțios cum să fie urmărit și deținut Căpitanul ce acuzații să i se aducă la proces și ce pedeapsă să i se dea, fără a ține seama de vinovăția lui.

Lui Armand Călinescu nu i-a scăpat nici pericolul ce-l reprezentau cadrele conducătoare ale Mișcării. Nu era destul să fie arestat Căpitanul. În același timp și cu aceeași lovitură trebuiau imobilizați și fruntașii Legiunii, pentru ca, sub conducerea lor să nu se producă reacții ale maselor populare contra regimului. Așa se face că, în noaptea de 16-17 Aprilie 1938, odată cu deținerea Căpitanului au fost ridicați de la casele lor aproape toate figurile principale ale Gărzii de Fier: în primul rând fruntașii din capitală și apoi acei legionari din provincie care dețineau funcții importante in organizație: șefii de regiuni și de județe. Aceștia au fost internați mai întâi la Mânăstirea Tismana și apoi concentrați la Miercurea Ciuc. Dintr-o dată mișcarea a fost lipsită de cele mai valoroase elemente ale ei. Țara era ferecată, iar Legiunea era la pământ, paralizată, din cauza dezorientării provocate în organizație de încarcerarea conducătorilor ei.

Acum drumul era liber pentru înscenarea celui mai monstruos proces cunoscut în analele judiciare ale României. Corneliu Codreanu a fost condamnat la zece ani temniț㠄pentru trădare” și alte crime tot atât de grave, contra celor mai evidente probe de nevinovăție.

În presa timpului nu s-a dat voie să se publice decât prima zi a dezbaterilor, pentru ca apoi să intervină cenzura. Deși regizat cu măiestrie, totuși, în cursul procesului, puteau să iasă la lumină lucruri neplăcute în presă pentru guvern. De aici încolo n-au mai apărut decât fragmente de proces, alese cu grijă, pentru a da o altă imagine dezbaterilor.

Pentru cunoașterea adevărului m procesul Căpitanului, dispunem de următoarele surse, de cea mai mare încredere:

 1. Adevărul în procesul Căpitanului, o broșura publicata la 1 August 1938 de către Comandamentul legionar din prigoana.
 2. Notele scrise de Căpitan în închisoarea Jilava, care s-au păstrat, fiind descoperite în toamna anului 1940 și apoi publicate în 1942, în timpul captivității noastre în Germania, sub titlul Însemnări de la Jilava.
 3. O strălucită serie de articole, redactate și publicate de avocatul D.M. Ranetescu, care a pledat în procesul Căpitanului, în ziarul Buna Vestire din Noiembrie 1940.
 4. Sentințele de revizuire ale proceselor Căpitanului din 1940, emanate de la Comisia de Revizuire și de la Înalta Curte de Casație.
 5. Mai exista articole răzlețe, referitor la proces, publicate fie în cursul guvernării legionare fie mai târziu, în exil.

 

 1. ARESTAREA CĂPITANULUI

De noul proces nu s-a aflat nimic în cercurile legionare. Secretul a fost bine păstrat de tenebroșii tovarăși ai conspirației de la Palat. Se știe doar că era în curs de judecată un proces de ultragiu intentat Căpitanului, pendinte de Tribunalul Militar al Capitalei. Corneliu Codreanu era liber și se ducea la Tribunal ori de câte ori era citat, pentru a răspunde învinuirii ce i se aducea. Maxima pedeapsă, prevăzută în astfel de cazuri, era de 6 luni închisoare, care putea fi redusă sau suspendată, dacă se aplicau circumstanțe atenuante. Procesul în sine nu constituia un motiv de preocupare grava printre legionari.

Aceștia se orientau după circulara dată de Căpitan, când a anunțat încetarea activității politice a partidului „Totul pentru țara”. Ieșind temporar din viața politică, legionarii se vor ocupa de afacerile lor particulare și profesionale. Vor profita de aceasta vacanță forțată, pentru a-și încheia studiile cei înscriși la Universitate, iar cei ce exercitau vreo profesie liberă sau erau oameni de știință, pentru a-și completa cunoștințele lor în specialitatea respectivă. Mi-aduc aminte de ce-mi spunea Vasile Cristescu. El fusese scos din învățământ pentru ca votase contra Constituției carliste și, rămânând fără mijloace de existența, își făcuse planul ca, împreuna cu Gheorghe Ciorogaru, să deschidă un magazin de confecții pe Calea Victoriei. Era în căutarea capitalului necesar când au început arestările.

Ceea ce îl neliniștea pe Căpitan și pe toți care l-au văzut în aceste zile, premergătoare arestării, era numărul crescând de agenți care se țineau după el, pas cu pas. Nu era oră din zi și din noapte în care să nu fie urmărit. La „Casa Verde”, unde locuia, la Predeal, la sediul din Strada Gutenberg, acum pustiu, când ieșea în oraș sau când se ducea la Tribunalul Militar, oricine putea privi cu dezgust mutrele agenților lui Călinescu, care nici nu se fereau cel puțin să-și îndeplinească ordinul cu discreție și la distanță. Poliția era informată permanent de toate mișcările Căpitanului, căci el nu se ferea de nimeni. Sediul era deschis tuturor acelora care vroiau să vorbească cu el. Dar, de astă dată, supravegherea se intensificase și luase forme sistematice. Echipe de agenți umblau după el și nu-l slăbeau nici o clipa, ca și cum le-ar fi fost teama să nu scape „vânatul” la vreo cotitură.

În noaptea de 16/17 Aprilie 1938, când a avut loc arestarea Căpitanului, se știa precis unde se găsește. Localizarea lui era notată oră cu oră. Armand Călinescu și de data aceasta a procedat ținând seama de învățămintele anterioare. Când a fost dizolvată Garda de Fier, în 10 Decembrie 1933, Căpitanul a fost avizat cu câteva ore înainte de actul dizolvării și arestările ce se vor opera în toata țara și a reușit să dispară. Armand Călinescu se gândea că și de data aceasta, dacă Corneliu Codreanu ar afla de planul guvernului, printr-o cât de ușoară indiscreție, s-ar ascunde din vreme și atunci procesul cu toate implicațiile lui ar rămâne suspendat în aer.

Teama lui Armand Călinescu era neîntemeiată acum. Corneliu Codreanu declarase în scrisoarea către Iorga că nu se va opune nici unei măsuri de represiune. Cine îl cunoștea pe Corneliu Codreanu, știa ca el nu face declarații de circumstanță, pentru ca mâine să le renege sau să adopte atitudini contrare lor. El era decis de astă dată să înfrunte prigoana cu pieptul deschis, fără să schițeze nici cea mai ușoară împotrivire. Declarațiile lui erau expresia unei decizii interioare, fiind hotărât să-și joace soarta.

Bineînțeles, Corneliu Codreanu mai păstra o frântură de speranță, de speranță că franchețea atitudinii lui, determinată primordial de grija ca țara să nu devină o „Spanie însângerată”, va trezi ecou și în cercurile Palatului. Spera într-un minimum de patriotism și la cei ce guvernau, oricât de răi ar fi fost. Atitudinea lui nu era dictată de slăbiciunea organizației lui, ci de o înaltă rațiune de Stat. Speranță vană, căci dușmanii lui nu se gândeau la viitorul țării, ci cum să distrugă mișcarea legionară, indiferent de catastrofa ce s-ar putea abate asupra României.

După arestare, Căpitanul a fost depus la închisoarea Jilava. Aici, din prima zi a fost supus unui tratament de anihilare fizică, incompatibil atât cu calitatea lui de șef de partid cât și cu situația lui juridică de arestat preventiv. A fost ținut la secret aproape o lună de zile, hrănit mizerabil, într-o celulă umedă și rău aerisită, fără legături cu familia și fără să i se spună măcar pentru ce a fost arestat. Se gândea la condamnarea în procesul Iorga, de 6 luni închisoare, care i se comunicase la Jilava, dar această pedeapsă nu justifică tratamentul barbar pe care-l suporta. Abia mai târziu a aflat, la interogatoriul ce i s-a luat, încotro se îndreaptă cercetările și scopul lor infam. Suferințele Căpitanului la Jilava au fost scrise cu mâna lui și notele s-au păstrat și au putut fi recuperate în 1940.

Regimul inuman la care a fost supus la Jilava a avut și el tâlcul lui, în ansamblul planului de nimicire a acestui om: era de presupus că trupul lui se va resimți după o lună de închisoare severă. Va slabi în așa măsura încât publicul, ziariștii și judecătorii vor avea în fața lor o epavă umană. Prin însăși jalnica lui înfățișare fizică va dovedi că este copleșit de învinuirile ce i se aduc. Presa nu va divulga chinurile la care a fost supus, ci doar că e un om sfârșit, care nu se mai poate nici apăra.

Avem mărturia avocatului Ranetescu privitor la halul de slăbiciune al Căpitanului, după ce a fost adus la Tribunal. Duminică, 22 Mai, avocații au fost admiși în odaia rezervată Căpitanului, pentru a pregăti împreună procesul. În cursul cercetării dosarelor, la un moment dat s-a oprit. Și-a scos haina. În odaie era cald. Ne-a arătat umărul sting gol, și ne-a spus: „Iată ce umăr am! Și cum era înainte!... Nu se mai țineau hainele pe el, așa era de slăbit”.

După mărturia lui Vasile Mailat, „M-au chinuit ca pe hoții de cai”, a spus el grupului de avocați, când aceștia l-au întrebat de șederea lui la Jilava.

În timp ce Căpitanul zăcea la secret, izolat de lume și de familie, dușmanii n-au stat cu mâinile în sân. Au folosit această perioadă pentru „pentru a prelucra” opinia publică în sensul vederilor lor, căutând să o convingă de vinovăția lui Codreanu. L-au împroșcat – zi de zi prin ziare, cu cele mai nemernice acuzații. Din acest cor de infamii n-a lipsit nici mâna Profesorului Iorga. Cu o luna de zile înainte de începerea procesului – citim în broșura Adevărul în procesul Căpitanului – aparatul de Stat a început o violentă campanie împotriva șefului Legiunii, acuzându-l de cele mai grele păcate față de țară, fără ca acesta, înlănțuit și pus la secret, să poată schița cel mai elementar gest de apărare.

Ce fel de proces este acesta, în care capetele de acuzare se divulgă în public, înainte de a lua cunoștința de ele acuzatul? Scopul acestei campanii era de a justifica severitatea măsurilor luate de autorități și arestările întreprinse, procedând fără cruțare contra tuturor acelora care pregăteau o „revoluție social㔠în România. Complotiștii de la Palat vroiau să convingă opinia publică de iminența unui război civil, care a fost împiedicat să izbucnească numai grație guvernului, care a acționat cu cea mai mare energie, arestând la vreme căpeteniile răscoalei, în frunte cu Corneliu Codreanu, făcându-i inofensivi. Statul a trecut printr-un moment de pericol mortal și primejdia a fost evitata numai grație faptului că guvernul a intervenit la vreme, zdrobind în fașă încercarea de răzvrătire a legionarilor.

Dar s-a petrecut o anomalie până la proces. În afară de zgomotoasa campanie de presa, ordonanța definitivă și rechizitoru1 au fost larg difuzate prin gazete, iar, – prin zelul Ministrului de Interne, s-au răspândit în broșuri galbene până în cel din urma sat.

Dar dacă justiția va decide altfel? Era de competența justiției să se pronunțe asupra culpabilității lui Corneliu Codreanu și până atunci era normal ca organele executive să se abțină de la orice anticipații. Aceasta îndoctrinare prematură și la scară națională a publicului, demonstra clar că guvernul nu avea nici un dubiu asupra sentinței de condamnare ce se va pronunța, ca o considera un lucru achiziționat prin complicitatea Tribunalului Militar iar procesul în sine nu era decât o pura formalitate exterioară.

 

6. UN RECHIZITORIU SUI-GENERIS

Din dispozițiile codului penal și practica judiciară se știe că un rechizitor trebuie să enumere acuzațiile aduse unui inculpat și să le sprijine pe fapte. Ori, rechizitorul definitiv al procurorului militar, Gheorghe Atanasiu, din 6 Mai 1938, se ocupă, în proporție covârșitoare, de 3/4, cu probleme periferice în raport cu fondul procesului, cu acuzațiile propriu-zise, cu ce i se imputa Căpitanului.

La ce se referea cea mai mare parte a rechizitorului? La sistemul de organizare al mișcării și la antecedentele vieții politice ale lui Corneliu Codreanu. Din interpretarea răuvoitoare a unor serii de fapte din trecutul mișcării și al întemeietorului ei, procesul vroia să azvârle umbre asupra lui Corneliu Codreanu, să creeze prezumpții de culpabilitate, ca și cum gravele acuzații ce i se aduceau acum nu erau decât punctul culminant al întregii lui cariere politice. Toata viața Corneliu Codreanu a fost certat cu legea, a fost un răzvrătit și un conspirator. Acuzațiile de acum, mult mai grave, nu erau decât implicația logică a întregii lui activități din trecut. Dacă așa a fost Corneliu Codreanu încă de pe băncile universitare, nu e de mirare ca a ajuns să-și trădeze neamul, conspirând contra securități interne și externe a Statului.

Acesta a fost și rostul amplei publicități ce i s-a dat rechizitorului: ca opinia publica să ia cunoștință de „crimele” lui Corneliu Codreanu, pentru ca atunci când se va pronunța Tribunalul Militar și va cădea greaua sentință, să nu mai existe nici un dubiu în conștiința cetățenilor asupra culpabilității lui.

Acuzațiile propriu-zise, pentru care a fost dat în judecată Căpitanul, au fost îngrămădite în sfertul de rechizitoriu rămas disponibil, după lunga „introducere” la antecedentele „criminale” ale Căpitanului.

În apărarea sa, la interogatoriul ce i s-a luat, Căpitanul a dezvăluit frauda din corpul rechizitorului, declarând următoarele:

„Voi intra, Domnule Președinte și onorat Consiliu, în miezul procesului – pentru ca acest proces are trei învelișuri: o parte care se judeca dincolo de aceste ziduri, în presă și la radio, și acolo eu nu pot face nimic. O altă parte o constituie o serie întreagă de acuzații din rechizitoriul d-lui procuror și din ordonanța definitivă, dar pentru care nu sunt dat în judecat㠖 sunt trecute ca acuzații, dar nu sunt dat în judecată pentru ele – și, în sfârșit, o alta parte, pentru care într-adevăr sunt dat în judecata”.

Învelișul al doilea, pe care-l pomenea Căpitanul, conține tocmai acele acuzații care n-aveau ce să caute în rechizitoriu, pentru că nu aparțineau actului de acuzare propriu zis și nu pentru ele fusese dat în judecată Căpitanul. Era o colecție de fapte din trecutul mișcării, din istoria ei, care au fost reînviate acum și răstălmăcite în mod abuziv de procuror sau de cei ce stăteau în spatele lui, pentru a crea impresia ca Legiunea, de la primele ei manifestații, a fost o mișcare subversivă, care amenința existența Statului.

Răspunzând la întrebările procurorului militar, maior Radu Ionescu, care era în instanță, Căpitanul a lămurit toate aceste puncte litigioase din rechizitoriu. Organizațiile legionare, considerate în rechizitoriu ca fiind conspirative, erau următoarele:

Corneliu Codreanu a dat răspunsuri clare și precise la toate întrebările puse referitor la aceste organizații, care puteau convinge pe toata lumea, în afară de membrii Consiliului de Judecată, care n-aveau libertate de opinie, fiind legați de anumite ordine.

Un alt grup de acuzații de aceeași speță, care n-aveau nimic cu fondul procesului și au fost introduse pentru a crea atmosferă în jurul inculpatului, aduceau în dezbatere metodele violente ale mișcării. Procurorul vroia să demonstreze ca mișcarea cultiva violența ca și chestiune de principiu, pentru ca pe aceasta cale să cucerească puterea în Stat. Corneliu Codreanu a arătat ca au existat violențe săvârșite de legionari, dar acestea nu erau expresia doctrinei legionare, ci izbucniri răzlețe, provocate de suferințele îndurate de legionari din partea autorităților. La violențele agenților forței publice, legionarii au răspuns rareori cu propriile lor violențe.

”Eu n-am afirmat niciodată acest lucru (utilizarea violenței ca scop), iar dacă s-a întâmplat violența în țara noastră, aceasta se datorează nu principiilor pe care le-aș fi fixat, ci determinata poate de legitima apărare, poate de situația de nenorocire la un moment dat, dar nu ca principiu.

Unui om poate să i se întâmple în viața o nenorocire. La un moment dat, de enervare, se poate să aibă un gest violent. Se întâmplă și în familia lui, în casa lui, dar într-o lupta politica?”

Faptele de violență, readuse în dezbatere de procuror, erau luate, unele chiar din cartea Căpitanului Pentru Legionari, iar altele, din circulări sau din întâmplările mai recente din viața Legiunii:

Căpitanul a dat explicațiile cuvenite în fiecare caz în parte și a insistat în final asupra împrejurării că aceste violențe au trecut prin fața justiției, iar el și ceilalți fruntași ai Legiunii au fost achitați. Aceste piese nu mai pot fi provocate astăzi ca acuzații, deoarece cad sub autoritatea lucrului judecat. E un principiu care trebuie respectat de justiție.

”Această chestiune, spune Corneliu Codreanu în apărarea lui, ar putea fi invocata de oricine contra mea, în afară de cineva din justiție, care nu se poate ridica împotriva autorității lucrului judecat, pentru ca s-ar dezice”.

În pledoaria sa, avocata Lizeta Gheorghiu, apărătoare în procesul Căpitanului, a explicat magistral tâlcul acestei dispoziții între acuzațiile extrase din trecutul Legiunii și cele actuale, singure valabile din punct de vedere al dreptului:

”Din redacția atât a ordonanței definitive cât și a rechizitoriului domnului Procuror Militar – nu mai vorbim de decizia Camerei de Punere sub Acuzare, care este o foarte palidă reeditare a cuprinsului ordonanței definitive și a rechizitoriului – se constată din primul moment că domnii magistrați militari au căutat în mod special și cu tot dinadinsul a crea, înainte de a fixa imputațiile aduse învinuitului, o anumită coloratură, o atmosferă a procesului. Era de altfel metodic pregătită de autoritatea din afara magistraturii militare, această atmosferă, prin comunicări oficiale, publicații trunchiate și de așa zisele „piese inculpatoare”, înainte de a se fi pronunțat în vreun fel justiția. Comentarii speciale, prin radio, utilizându-se o întreagă gamă a posibilităților oficiale, pentru „a se pregăti”, din punct de vedere al atmosferei, procesul acuzatului de astăzi. Era normal deci ca domnii magistrați militari „să prind㔠aceasta dorință a autorităților superioare care s-au pronunțat înainte de proces, și așa se explică că trei sferturi din rechizitoriul domnului procuror general și din ordonanța definitiva să se ocupe de atmosfera imputațiilor și numai restul de acuzații propriu-zise.

Se vede din rechizitoriul domnului Procuror General, in extenso în toate ziarele, ordonanța definitivă nefiind decât doar copia acestui rechizitor, ca întregi capitole sunt consacrate pentru:

1. Sistemul de organizare tainică, clandestină a Legiunii, având ca baz㠄cuiburile”.

2. Activități clandestine conspirative „ale Legiunii”.

3. Organizații para-militare „ale Legiunii”.

4. Pregătiri teroriste „ale Legionarilor”.

 1. . Captarea tineretului minor.

Desigur că toate afirmațiile cuprinse în aceste capitole de „atmosferă”, ne referim la ele în concluziile ce le punem în drept, numai pentru a accentua că fiind străine de infracțiunile supuse judecății, n-au ce căuta în discuția juridica, îndeosebi că dreptul trebuie ridicat deasupra calculelor odioase de oportunism, spre a releva dreptatea și echitatea”.

N-au fost procurorii militari care și-au pus semnătura pe rechizitor, autorii lui. Armand Călinescu a făcut apel la serviciile unui mare profesor de Drept și faimos jurist-consult, fostul ministru Istrate Micescu, pentru a redacta rechizitoriul, care a servit apoi ca baza a ordonanței definitive și apoi la darea în judecata a lui Corneliu Codreanu. Istrate Micescu era același personaj, care, fiind Ministru de Externe în cabinetul Goga, l-a chemat la sine pe avocatul Ion V. Emilian, pe atunci Prefect de Neamț, și i-a propus să-l suprime pe Căpitan, garantându-i impunitatea și asigurându-i o recompensa substanțiala. Ion V. Emilian s-a dus la Căpitan și i-a dezvăluit tentativa de asasinat a lui Istrate Micescu.

 

7. O MONSTRUOZITATE JURIDICĂ

Procesul Căpitanului, din Mai 1938, deși avea toate aparențele unei judecăți obișnuite, ce se desfășura în conformitate cu dispozițiile Codului de Justiție Militară, în realitate brusca și călca în picioare toată ordinea juridică existentă pe atunci în România. Procesul a decurs în afara cadrului stabilit de justiția militară, ca și cum ar fi fost vorba de o acțiune străina de rânduielile ei, urmându-și drumul lui implacabil și imposibil de controlat, neascultând decât de niște consemne misterioase. Una era justiția militară, cu articolele și procedura ei; cu probele și contra-probele ce le cerea pentru a da o sentință, și cu totul altceva completul de judecată însărcinat cu acest caz, care se comporta în mod straniu, ignorând sistematic și deliberat toate regulile ce era obligat să le respecte. Și atunci asistam la acest spectacol uluitor în sala de ședințe: de-o parte Căpitanul și apărătorii lui, care răspundeau acuzațiilor, cu Codul de Justiție Militara în mână, demonstrând inexistența lor, iar în alta parte, Tribunalul Militar, care, deși învins și redus la neputință în cursul dezbaterilor, da o sentința de condamnare a lui Corneliu Codreanu, fără cel mai mic indiciu de culpabilitate.

Avocatul Ranetescu, unul din apărătorii Căpitanului, în seria de articole publicate în Buna Vestire din Noiembrie 1940, referitor la acest proces, are cuvinte grele la adresa completului de judecata, care s-a pretat cu bună știință la această farsă judiciară:

”o crimă judiciară fără precedent în toata istoria noastră politică”,

”unelte care au primit ordine să condamne”,

”toata rânduiala procesului, toate așa zisele garanții și libertăți ale apărării, au fost niște meschine parodii”,

”osânditorii au abandonat din ordin noțiunea de demnitate umana”,

”revizuirea procesului va lămuri toată această completă operă a Satanei”,

”regizoratul celui mai oribil divertisment judiciar”.

Căpitanul, în cursul detenției lui la Jilava, și-a dat seama din primul moment, înainte de a fi chemat la cercetări, că judecătorii, pe mâna cărora apucaseră, nu reprezentau Justiția. În Însemnările de la Jilava găsim câteva adnotări care se refereau tocmai la greaua situație în care se afla, fiind silit să compară în fața unor judecători care nu erau decât niște unelte ale regimului.

Când a fost adus la interogatoriu în fața procurorului Atanasiu, spune:

”M-a apucat groaza, căci nu mai aveam nici o încredere în justiție”.

”Justiția care judecă dup㠄ordin” și nu după conștiință, nu există”.

Iar după primul interogatoriu, făcea următoarea reflexie amară:

”Dar aici nu e vorba de nici un proces în care să te judece omenește, ci de o prigoană lipsită de dreptate, de legalitate, de omenie, în care numai Dumnezeu mai poate interveni cu puterile Lui”.

Rând pe rând vom dezvălui în capitolele ce urmează toate crimele de lese-justiție, săvârșite în cursul acestui proces, toate ilegalitățile și flagrantele încălcări ale celor mai elementare reguli din Codul Justiției Militare, culminând infamia de a fi fost condamnat Căpitanul la 10 ani închisoare pentru „trădare”.

 

8. UN COMPLET DE JUDECATĂ SINISTRU

În procesul din primăvara anului 1934, când cu împușcarea lui Duca, Căpitanul, Generalul Cantacuzino și fruntașii Legiunii au scăpat de la condamnare pentru complicitate numai prin miraculoasa intervenție de ultimă oră a Generalului Moruzi. Regele Carol încă de pe atunci vroia și rezolve radical și definitiv problema Gărzii de Fier. După terminarea dezbaterilor, Generalii din Consiliul de Război au intrat în deliberare pentru a pregăti sentința. În acel moment se prezintă în fața lor Generalul Uică, Ministrul Apărării Naționale de pe atunci, care le comunică c㠄dorința Majestății Sale Regelui este ca inculpații să fie condamnați”. Tulburare mare între judecătorii-generali, căci, după toate probele administrate în cursul procesului, își făcuseră în unanimitate convingerea că cei trei atentatori au acționat din proprie inițiativă când l-au împușcat la Duca, iar Corneliu Codreanu, Generalul Cantacuzino și ceilalți fruntași ai Legiunii erau străini de fapta lor. În conformitate cu aceste convingeri, Consiliul de Război luase decizia să pronunțe o sentință de achitare.

Generalul Moruzi, bun prieten cu Generalul Cantacuzino, aflând de ordinul venit de la Palat prin Generalul Uică și temându-se să nu fie un abuz de putere al Ministrului Armatei, la instigația guvernului liberal, s-a dus la Rege pentru a-i comunica starea de spirit a Generalilor din Consiliu. Dacă ordinul vine de la Rege, ei, ca ostași îl vor executa, dar atunci Corneliu Codreanu și ceilalți fruntași ai Legiunii nu vor mai fi „condamnații justiției, ci condamnații Majestății Voastre”.

Văzându-se descoperit, Regele a intrat în panică și i-a spus lui Moruzi să se întoarcă imediat la Consiliu și să comunice Generalilor că el n-a dat nici un ordin și că ei sunt liberi „să judece după conștiința lor”. Așa a fost salvat Căpitanul în acele împrejurări grele.

Dar experiența de atunci a servit la ceva camarilei. La o nouă lovitură ce-o pregătea contra Legiunii și care s-a realizat mai târziu în procesul din 1938, și-a luat toate masurile de precauție ca înfrângerea suferită în 1934 să nu se mai repete, când din cauza unui tribunal prea scrupulos, s-a pierdut prilejul ca Mișcarea Legionara să fie lichidată încă de pe vremea aceea.

De astă dată era mult mai ușor să se constituie un tribunal militar docil, dispus să judece „din ordin”. Pe banca acuzării nu mai era decât Căpitanul acum, fără să-l mai aibă lângă el pe Generalul Cantacuzino, trecut în lumea drepților, în Octombrie 1937. Deci, nu mai era nevoie să intre judecătorii-generali în completul de judecată, așa cum cerea procedura, când între acuzați se afla și un general, ci tribunalul se putea constitui cu ofițeri de rang inferior. Între aceștia se puteau găsi mult mai ușor unelte abjecte, dispuse să-și calce conștiința, pronunțând o sentința de condamnare, contra celor mai evidente probe de nevinovăție. Cariera și viitorul lor depindeau de bunăvoința organelor superioare.

Corneliu Codreanu a fost judecat de un tribunal militar prezidat de Colonelul-Magistrat Constantin Dumitru. Acesta era unicul ofițer-magistrat din completul de judecată. Restul era format, cum notează Căpitanul în însemnările sale din închisoare, din ofițeri de front.

Cine erau acești ofițeri de front? Îi găsim cu numele în broșura Adevărul în procesul Căpitanului. Colonelul Dumitru, președinte, era asistat de Lt. Col. Ionescu Nicolae, Maior Grumăzescu Dumitru, Căpitan Bărdaca Gheorghe și Căpitan Dumitrescu Nicolae.

Dar cine i-a desemnat pe membrii-judecatori ai Tribunalului? Generalul Comandant al Corpului II Armată, cum cerea procedura. Acesta, fără îndoială, după ordinele primite de mai sus, de la Ministrul Apărării, a întocmit lista judecătorilor destinați să figureze în Tribunalul Militar, în fața căruia era chemat să răspundă pentru „crimele lui” Corneliu Codreanu.

Dar după ce criteriu s-a făcut selecția acestor ofițeri de front pentru a constitui, împreună cu Colonelul Dumitru, completul de judecată? După onestitatea lor, după virtuțile lor ostășești, după competența lor în materie juridică, înscrise toate aceste merite în foaia lor calificativă, pentru a garanta obiectivitatea și independența în desfășurarea procesului? Nicidecum. S-au ales dintre cadrele ofițerești acele elemente care stăteau cu sabia lui Damocles asupra capului lor, oameni cu cazier judiciar, care s-au făcut vinovați de grave abateri de la codul militar și erau pe punctul să fie trimiși în judecata și expulzați din armată sau, chiar mai rău, să înfunde pușcăria. Aceștia au fost puși în alternativa de a secunda pe Colonelul Dumitru în odioasa lui misiune de a-l condamna pe Căpitan sau de a suferi rigorile legii militare.

Dăm iarăși cuvântul avocatului Ranetescu, care, fiind apărător în procesul Căpitanului, a cunoscut componența detestabilă a acestui Tribunal:

”Tribunalul este prezidat de Colonelul Magistrat Dumitru Constantin.

De o perfecta politeță (acuzatului i-a spus tot timpul „D-voastră, Domnule Codreanu”), ascunde însă în cutele acestei atitudini binevoitoare, un gând perfid: condamnarea.

A întins pilula otravei învelită în poleiala unei atitudini civilizate. Sunt convins că judecă din ordin și eu ochii la microfonul din perete. Cu ocazia incidentelor ridicate de apărare, a suspendat ședința, după fiecare incident, „pentru deliberare”. Pe aripile nevăzute ale vreunui telefon, s-au transmis apoi faimoasele „respingeri pentru motivele ce se vor vedea”.

(…)

Au judecat oare, acești cinci oameni, după conștiința lor sau din ordin superior? Pentru mine astăzi este precis: li s-a dat ordin să condamne.

Toata rânduiala procedurală, toate așa zisele garanții și libertăți ale apărării, au fost niște meschine parodii. Căpitanul era osândit în alcovuri și între pahare cu șampanie. Înfricoșătoarea sabie de arhanghel, ridicata împotriva pungașilor și jidanilor, trebuia frânta.

Nu se putea constitui un tribunal mai incompetent ca acesta. Oameni cu suflete simple, cu cultura unilaterală, chemați de pe la regimentele lor, ignoranți în chestiuni de drept, au fost puși să rezolve, nu numai probleme sociale, politice, științifice, economice, dar să și interpreteze texte grele de lege penală și să stabilească jurisprudențe.

În fața lor un haos de acuzații, un puhoi de argumente, care de care mai încurcate și mai neverosimile, și un om cit un munte, cu creștetul senin, cu grai simplu, cu chip palid, cu ochi de fulger; un morman de dosare, o armata de martori-neînfricați apărători ai unui nevinovat – iar în spate... teroarea dezlănțuită de sus, destituirea, degradarea, spectre menite să înfricoșeze și să, distrugă bărbăția și dreapta judecată. În afară de aceasta e bine să se știe ca toți oamenii întrebuințați pentru condamnarea și asasinarea Căpitanului erau oameni cu cazier, pătați în trecutul lor.

Toți aceștia au fost promovați apoi ca elemente distinse ale societății românești”.

 

9. ATMOSFERĂ DE TEROARE

”O atmosferă de teroare, înăbușitoare, plutea între zidurile Consiliului și în afara lui”, scrie Căpitanul în notele lui de la proces.

Teroarea de la Malmaison, din cursul procesului, nu era decât reflexul întregului sistem de guvernare inaugurat odată cu dictatura carlistă. Toata țara era înlănțuită. Toate libertățile, suprimate. Nu se putea scrie nimic decât ceea ce era îngăduit în comunicatele oficiale. Nimeni nu mai era sigur de profesia lui, de funcția lui în Stat sau la particulari și nici chiar de persoana lui. Un denunț era suficient pentru a aresta pe cineva, a-l supune la torturi și a-l interna în lagăr. Justiția fusese înlocuită cu poliția. Nu mai exista nici o garanție pentru individ în fața bunului plac al Statului, care nu cunoștea alta lege decât aceea a terorii nelimitate. România, sub Regele Carol, se inspira din modelul de guvernare sovietic.

Dar la ce servea această desfășurare de forțe contra drepturilor și libertăților individuale? Se exercita pentru apărarea națiunii într-un moment de mare pericol? Suntem departe de aceasta interpretare. Distrugerea vechii ordini constituționale servea unui scop infam și nemărturisit direct: nimicirea acelei mișcări, acelui partid care-și înscrisese în programul sau însănătoșirea morală și politică a națiunii noastre.

Tocmai acest proces de reînnoire spirituală a României, de refacere a ei din temelii, trebuia întrerupt. România era de multa vreme sortita să intre în sfera de influență bolșevică și tot ce-ar fi putut să se opună acestei „alunecări spre stânga” a țarii noastre, trebuia eliminat din vreme, înainte de a fi prea târziu. Nu se mai putea tolera ca în a treia țară, după Italia și Germania, ideea națională să biruie pe cale de alegeri. Mișcarea Legionară, prin propaganda ce-o făcea în masele populare, izbutise să creeze un bloc de conștiință și voință națională, peste care nu putea trece tăvălugul roșu. Și atunci conspirația comunista, care a reușit să-și găsească culcuș la Palat, grație Elenei Lupescu, a decretat moartea Legiunii; Mișcarea Legionară trebuia distrusă ca să triumfe comunismul în România.

Procesul Căpitanului din 1938 era începutul acestei acțiuni de lichidare a Legiunii. Arestarea și condamnarea lui din ordin nu era decât preludiul crimei plănuite pentru mai târziu. Odată Legiunea decapitată, după toate probabilitățile se va dezintegra și va dispare. Dacă aceste prevederi nu se vor îndeplini, atunci se vor lua masuri complementare, de aceeași natură, contra celorlalți fruntași ai Legiunii, care nu trebuie nici ei lăsați în libertate, ci strânși laolaltă în lagăre și închisori, pentru a-i avea oricând la îndemână pentru un nou val de represalii. Aceasta a fost în linii mari schema operațiilor plănuite de camarilă contra Legiunii.

Schimbarea constituționala de la 11 Februarie 1938, dizolvarea partidelor și suspendarea garanțiilor judiciare, n-aveau alt scop decât să-l încercuiască pe Căpitan și să-l târască în boxa acuzaților. Despuiat de orice posibilitate de apărare, un simulacru de judecata îl va azvârli în ocnă, de unde nu mai trebuia să iasă viu.

Teroarea instaurata de regimul carlist la toate nivelele vieții naționale, în Februarie 1938, a atins punctul culminant în cursul procesului. În jurul Căpitanului, Armand Călinescu a organizat în toate amănuntele un sistem de paza și de control atât de sever încât să creeze acea atmosfera de intimidare a persoanelor de bună credință, ce s-ar fi încumetat să-l apere. Orice gest de înțelegere pentru inculpat putea avea urmări grave pentru indivizii care cutezau să înfrunte amenințările. Izolat de lume, izolat de nație, azvârlit în subteranele Jilavei, Corneliu Codreanu trebuia să devină, prin suferințele lui și pedeapsa ce-o va primi, un memento permanent pentru toți recalcitranții care ar mai cuteza sa-i profeseze ideile. Iată ce vă așteaptă dacă nu va lepădați de el: arestarea, schingiuirea, lagărul, ocna, de unde cine știe dacă veți mai scăpa vii.

Înainte de a se pronunța sentința, înainte ca să se desfășoare parodia de proces, lumea trebuia să ia aminte că de astă dată prigoana va avea alt final decât în 1934 și cei ce nu vor să ajungă în situația lui Codreanu, să se retragă din luptă.

Să clarificăm acum, în ce consta acea „atmosferă încărcată, înăbușitoare” de la proces, de care vorbea Căpitanul. Pentru a-i cunoaște resorturile ei intime, trebuie să trecem în revistă, așa cum ne descriu martorii care au trăit acest moment, ansamblul de masuri de pază luate de autorități, care depășeau cu mult atât nevoile de siguranță pentru persoana inculpatului, cât și pentru protecția membrilor din Tribunalul Militar. S-a montat un enorm aparat de supraveghere și spionaj în jurul lui Corneliu Codreanu, ca și cum ar fi fost vorba de cel mai mare criminal al țarii românești și al tuturor timpurilor.

Procesul s-a judecat în fața Tribunalului Militar al Corpului II Armată, Secția I, care avea ca șef pe Colonelul Dumitru. Sala Tribunalului Militar se afla la etajul I al cazematei Malmaison.

Intrarea la Tribunalul Militar se făcea printr-o alee lungă de 50-60 de metri. La poarta de intrare erau postați comisari și soldați-jandarmi. Comisarii făceau verificarea permiselor de intrare și a carnetelor de identitate. În piața din fața cazărmii Malmaison circulau patrule de soldați și jandarmi. Circulația era interzisa.

La poarta se făcea o prima verificare a actelor. Dar mai urmau altele. După ce ai intrat în clădire, sub gang, într-o odaie, era instalat un birou de control central, unde, în afară de prezentarea legitimațiilor, se făcea percheziția corporală, la bărbați și femei, de către agenți și agente. După ce ai trecut de acest post principal de control, aproape la fiecare pas în interiorul cazării, erai oprit și întrebat de acte: permisul de intrare și carnetul de identitate. Verificarea se realiza cu multa atenție. Comisarii se uitau lung la persoanele cu drept de intrare, ca să vadă dacă fotografia coincide cu individul din fața lor. Dar nu se mulțumeau cu atât. Întrebau de adresa posesorului permisului de intrare, pe care le notau într-o condică. În total s-au numărat 4-5 controale în clădire, până ce avocații au putut străbate în sala unde se afla Corneliu Codreanu.

”Cazarma Malmaison, notează avocatul Ranetescu în amintirile lui din Buna Vestire, gemea de trupe, de polițiști și de agenți ai Siguranței. Nu puteai respira de atâția inoportuni, care se așezau lângă tine și trăgeau cu urechea. În notele de la proces ale Căpitanului, aceasta omnipotență înăbușitoare a agenților împrejurul persoanei sale, este redat cu tot dramatismul și dezgustul.

Tot timpul am fost ținut într-o pază extraordinar de serioasă și cu totul neobișnuită. La ușa, permanent doi jandarmi în post, iar în camera cu mine, un plutonier. De asemenea, un plutonier a stat tot timpul în preajma mea.

Discuțiile cu apărătorii, pregătirea apărării, care întotdeauna e secretă, le-am făcut-o în fața lor și a doi agenți de poliție.

Avocații, ca să poată pătrunde la mine, treceau începând de la poartă, prin patru cordoane, făcându-li-se percheziție corporala. Sălile pline de agenți, care îi spionau pe apărători, pe martori, și pe ofițeri. Nu puteau vorbi doi oameni, că imediat sosea lângă ei un al treilea: agentul, spionul...

Fiecare avocat sau martor se aștepta din moment în moment să fie ridicat, arestat, dus în lagăr”. Avocatul Ranetescu a descoperit un microfon în sală:

”Am observat în perete, deasupra procurorului, un fel de rozetă de alarmă, de un format curios. L-am întrebat pe grefier ce este și mi-a spus că acoperă o gaură de coș. Un coleg spune grefierului: probabil că e vreun coș... cu microfon. La care acesta a răspuns: microfonul e stricat de mult.

Am înțeles: anumite urechi ascultau dezbaterile procesului. Tot de aceea se stenografiază cu atâta grijă tot ce se vorbește. Vor vedea însă stenogramele lumina zilei?”

Microfonul din perete nu era destinat numai declarațiilor Căpitanului și ale apărării, ci ca să îi controleze și pe complicii lui Armand Călinescu din Tribunal, procurorii și membrii completului de judecată, dacă își fac datoria. Să nu se producă vreo deplasare sau vreo deviere de la linia de conduită a procesului, prescrisă de camarilă, care trebuia să se termine cu condamnarea inculpatului. Prin microfon, ofițerii erau mereu ținuți sub pază ca să execute consemnele de la Palat.

Teroarea s-a extins și asupra presei. „În timp ce rechizitoriul procurorului, făcut de alții și citit numai de el, notează Căpitanul, a fost tras imediat în ediții speciale, din ordin, sub amenințarea suspendării ziarelor, și citit la radio în întregime, cuvântul apărării a fost ascultat de Consiliu într-o sală goală și nu s-au publicat în presă decât 3-4 rânduri.

”Nu știu dacă a existat vreodată, în viața publică a României, un om care să fi fost atacat cu atâta înverșunare, patimă și rea credință de întreaga presă și de toate cluburile iudeo-politicianiste, așa cum am fost eu de la arestarea mea, în tot timpul instrucției, în scopul de a pregăti condamnarea în fața opiniei publice.

N-a fost nimeni, în tot trecutul românesc, asupra nimănui nu s-a concentrat atâta ură. Nimeni n-a fost lovit ca mine, fără a avea posibilitatea să mă apăr, fără ca cineva să mă poată apăra”.

Un singur fotograf a fost admis în sală. Era omul Siguranței. Acesta a luat poze aproape exclusiv în direcția băncii acuzatului. Căuta prilejul să-l prindă pe Corneliu Codreanu în momentele când era aplecat pe hârtii, ca să poată spune apoi presa la ordinul guvernului c㠄acuzatul este copleșit sub povara acuzațiilor”.

”Nu s-a neglijat nimic, scrie Ranetescu, din detaliile infamei mascarade juridice”.

Teroarea a avut efect și asupra publicului. Lume puțină, căci măsurile extraordinare de pază de la Malmaison și amenințările i-au înspăimântat pe mulți din aceia ce ar fi vrut să asiste la dezbateri, ținându-i departe de acel loc primejdios, de unde puteai fi ridicat și dus în lagăr... În sală, doar mama Căpitanului, soția lui, Doamna Iridenta Moța și un frate al Căpitanului.

O anumită presă, din țară și străinătate, a fost bogat reprezentată. Guvernul știa ca corespondenții acestor ziare vor scrie reportajele lor în așa fel încât să-l prezinte într-o lumină defavorabilă pe acuzat.

Parchetul militar care a condus operațiile de poliție de la Malmaison era sub comanda faimosului Colonel Zeciu, acela care mai târziu a fost unul din protagoniștii crimei din Pădurea Tâncăbești. Acesta s-a comportat ca o brută, executând la milimetru dispozițiile date de Armand Călinescu.

”Colonelul Zeciu, scrie Ranetescu, a fost foarte zgârcit în acordarea permiselor de intrare. S-au făcut tot felul de mizerii și lumea s-a lipsit. Cuvântul de ordine a fost, se pare, cât mai puțin public și acesta s-a accentuat în cele patru zile ale procesului, așa că în ziua pledoariilor, nu mai eram decât noi, 7 avocați, tribunalul, Căpitanul și un agent stenograf, cu fața congestionată de băutură.

Căpitanul-magistrat Ștefan Țărțăreanu, ajutorul lui Zeciu, s-a purtat tot atât de hain cu publicul și apărarea”.

Rămâne să lămurim o chestiune ce iese din comunul acestor zile de teroare. De ce în prima zi a dezbaterilor guvernul a lăsat să apară în Universul textul apărării lui Corneliu Codreanu, cuvânt cu cuvânt, fără a-l fi mutilat? Faptul se datorează unei intervenții a Profesorului Iorga.

Profesorul Iorga scrisese cu 3-4 zile înainte de începerea procesului un articol în Neamul Românesc, în care cerea ca țara să cunoască dezbaterile de la proces. „Să asiste lume multă, spunea el. Să se deschidă ușile, spre a se constata, nu nevinovăția lui Codreanu, ci nulitatea lui...”

Guvernul s-a lăsat convins de intervenția lui Iorga, crezând că apărarea lui Codreanu va fi un fiasco, și a lăsat libertate presei să reproducă fără cenzură prima zi a dezbaterilor. Dar efectul a fost contrar celui așteptat de Iorga. Corneliu Codreanu a vorbit în apărarea să 7 ore încontinuu într-o formă impecabilă. După campania de ură și rea credința de până atunci, orchestrată de guvern, publicarea declarațiilor Căpitanului, cuvânt cu cuvânt, a avut un efect zguduitor în opinia publică, spulberând toate acuzațiile aduse până atunci.

Guvernul și-a dat seama de greșeala și a doua zi a revenit la sistemul cenzurii.

 

10. MARTORII IN LAGĂR

Corneliu Codreanu a făcut apel pentru susținerea apărării lui la doua categorii de martori: martorii din afară, adică acele persoane neîncadrate ce îl cunoșteau ca șef al Legiunii. Aceste persoane puteau fi chemate în fața Tribunalului ca să-și exprime opiniile lor asupra mișcării și asupra celui acuzat. Dar exista și a doua categorie de martori, mult mai importanți, martorii de fapt, adică oamenii cu care a lucrat Căpitanul, pe care i-a avut lângă el zi de zi si-i cunoșteau de-aproape gândurile și acțiunile lui. De mărturia acestora nu se putea lipsi, pentru a respinge acuzațiile grave ce i se aduceau.

Când în prima zi a dezbaterilor, Luni 23 Mai, s-a făcut apelul martorilor, din 117 martori propuși de apărare erau prezenți numai 27! Ce se întâmplase? Majoritatea martorilor făceau parte din categoria martorilor de fapt și aceștia nu puteau veni, nu puteau răspunde la apel, pentru că fuseseră ridicați de la casele lor odată cu arestarea Căpitanului și li se fixase domiciliul forțat la Miercurea Ciuc. Ca să citam câteva nume:

Profesor Ion Zelea Codreanu – absent

Avocat Mihail Polihroniade – absent

Avocat Alexandru Tell – absent

Profesor Ion Dobre – absent

Colonel Ștefan Zăvoianu – absent

Traian Cotiga – absent

Profesor Dragoș Protopopescu – absent

Profesor Vasile Christescu – absent

Nicolae Totu – absent

Ilie Gârneaț㠖 absent

Ion Banea – absent

Profesor Nae Ionescu – absent

Preot Grigore Cristescu – absent

Vasile Iasinschi – absent

Gheorghe Furdui – absent

Radu Gyr – absent

Profesor Sima Simulescu – absent

Inginer Eugen Ionica – absent

Banica Dobre – absent.

Citind aceasta lista de martori, oricine își dă seama că depoziția lor era indispensabilă pentru apărarea Căpitanului, dar și pentru lămurirea Tribunalului. Cum putea să judece instanța militară în deplină cunoștință de cauză, dacă nu-i ascultau pe acei care au trăit aproape de Căpitan și i-au înfăptuit directivele lui?

Horia Cosmovici a ridicat incidentul martorilor în prima zi a dezbaterilor, dimineața, explicând de ce aducerea lor în fața Tribunalului este neapărat necesară pentru apărare:

”Ei bine, acest inculpat de astăzi, Corneliu Zelea Codreanu, dacă ar fi fost singur, n-ar fi ajuns aici. A fost șeful unui partid și al unei mișcări. Ei bine, oricum am face, cei care au fost lângă el, cei care l-au ajutat și l-au înțeles, cei care au executat ceea ce el a crezut și a formulat, vrem să fie aici. Este legitim.

Aceasta categorie de martori se numește categoria martorilor de fapt, a martorilor care știu lucruri pe care cei din afară nu le pot ști.

Prin urmare asupra acestui prim punct conchid în felul următor: mă judecați pentru o activitate politica pe care singur n-am putut-o face. Cum am făcut-o, cum am executat-o, cum am infiltrat-o în sufletele acelora care m-au aprobat, aceasta trebuie să v-o spună ei. Sunt martorii de fapt. De aceștia nu mă pot priva. Și cred că D-voastră veți înțelege rostul acestei argumentări a noastre”.

Dar acești martori de fapt, constată avocatul Cosmovici în continuare nu pot veni, nu pot fi prezenți, deoarece au domiciliul forțat, impus de puterea executivă, la Miercurea Ciuc. Apărarea nu poate fi acuzată de neglijență, deoarece odată cu lista martorilor, a înaintat și adresele lor: Miercurea Ciuc. Acești martori fiind indispensabili pentru apărare, în conformitate cu dispozițiile Codului Militar, Cosmovici cere amânarea procesului, până ce Tribunalul, prin mijloacele ce-i stau la dispoziție, îi va putea aduce în capitală.

Pledoaria lui Horia Cosmovici era irefutabilă, bazându-se pe textele Codului de Justiție Militară. Și totuși Tribunalul, după ce s-a retras în deliberare, a respins cererea ca „neoportună”, în flagrantă nesocotire a dreptului de apărare.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. S-au făcut puternice presiuni și asupra martorilor propuși de apărare din afara mișcării, pentru a-i înfricoșa și a-i determina să nu apară în proces. Așa se explică absența lui Vaida-Voievod, a lui Constantin Argetoianu, a Generalului Artur Văitoianu, a lui Vintilă Dongoroz, a lui Ion Gigurtu, Simion Mehedinți, C. Giurescu și alții.

 

11. DECIMAREA APĂRĂRII

Expresia e riguros exacta. Din 228 de avocați înscriși în lista apărătorilor, abia a zecea parte a putut să străbată în sala de ședințe. Avem mărturia avocatului Ranetescu din ziarul Buna Vestire:

”Am lista apărătorilor înscriși... Sunt 228. Imensa majoritate au lipsit, fiind opriți de a părăsi localitățile lor. Cei mai mulți n-au putut răzbi în sală din cauza vigilenței comisarilor și a domnilor agenți.

Dacă ar fi fost să intre toți, sala ar fi devenit neîncăpătoare. Fapt sigur este că apărarea s-a redus la „noi cei 7” și la cei 20-25 de tineri avocați, cu drept numai de a asista în sală, dar care, chiar de a doua zi, au fost sistematic opriți la poarta”.

S-au întreprins mai multe operațiuni de poliție pentru a-i împiedica pe avocații înscriși în apărarea lui Corneliu Codreanu să ajungă în fața Tribunalului. Prigoana contra lor a început din provincie. Mulți avocați din orașele de provincie, legionari sau prieteni ai mișcării, au cerut telegrafic să fie înscriși printre apărători. Contra acestora s-a dezlănțuit o crâncenă teroare. Numele lor au fost transmise imediat organelor locale de poliție, care au început „cercetările”.

”Avocaților din provincie, notează Căpitanul în însemnările sale din închisoare, care s-au înscris telegrafic, li s-au făcut noaptea percheziții în casă și li s-a pus în vedere că dacă vor părăsi orașul, vor fi arestați și vor fi trimiși în lagăr”.

Ca urmare a acestor metode de intimidare, o parte din avocații înscriși la proces au fost blocați în localitățile lor, iar celor recalcitranți, celor ce n-au vrut să asculte de avertismentul autorităților, li s-a aplicat măsura anunțată: au fost ridicați, fie de acasă, fie de pe drum și internați în lagăr.

La intrarea în cazarma Malmaison, unde-și ținea ședințele Tribunalul Militar, severe masuri de pază îi împiedicau pe avocații apărării care nu figurau pe listele celor acceptați de poliție, să pătrundă în sală. Corneliu Georgescu, care se sustrăsese vigilenței agenților de la Sibiu și venise cu trenul la București, n-a făcut nici doi pași la Malmaison căci deși înscris ca apărător în proces, a fost arestat chiar la poartă și, fără prea multe explicații, transportat în lagărul de la Miercurea Ciuc. El nu-și făcea nici o iluzie că nu va fi arestat și internat în lagăr, chiar de la plecare, dar nu putea lipsi de la îndatorirea lui de avocat să-l apere pe Căpitan.

Cinismul guvernului a mers atât de departe încât nu s-a dat înapoi să ordone arestarea unor avocați, în plina ședință, de pe banca apărării, cu toate că în acel moment, cum observa Căpitanul, erau asimilați magistraților. Așa s-a întâmplat cu avocații Colonel Rădulescu și Vlasto.

Este adevărat că, în prima ședință a Tribunalului, Luni, 23 Mai 1938, în afară de cei „7” prevăzuți să pledeze, se mai găsea un grup de 20-25 de avocați tineri din capitală. Aceștia au fost de neprețuit ajutor Căpitanului în acele trei zile premergătoare, când i s-a dat voie să studieze dosarele. Dar nici numărul acestora n-a fost respectat. Prezentându-se în zilele următoare, au fost „triați” succesiv, au fost sistematic opriți de la poarta să intre, încât când au început pledoariile apărării, sala era goală. „În afară de cei șapte avocați hotărâți să vorbească, restul n-au mai putut intra”, notează Căpitanul.

Teroarea autorităților s-a resimțit și în cercul marilor avocați din țară, care, altă dată, cum a fost în 1934 și în alte procese, l-au asistat pe Corneliu Codreanu. De astă dată, marii avocați ai țării au strălucit prin absență.

”Avocații mari, constată cu amărăciune Căpitanul, au refuzat toți să mă apere. Radu Rosetti, Vasiliu-Cluj, Paul Iliescu, Mora, până și Nelu Ionescu, Petrache, Ionel Teodoreanu, de teamă să nu fie duși în lagăre. Teamă și lașitate”.

Mai mult l-a durut pe Căpitan refuzul lui Nelu Ionescu de la Iași de a se prezenta în apărarea lui. Nelu Ionescu prieten cu el de pe băncile Universitații, care n-a lipsit până atunci de la nici un proces al său!

Cu atât mai mult își îndreaptă recunoștința să către avocații care n-au cedat amenințărilor guvernului.

”De aceea, toată admirația mea pentru avocații: Hențescu, Radovici, Ranetescu, Paul Iacobescu, Lizeta Gheorghiu, Caracaș, Horia Cosmovici, Zamfirescu, Colțescu-Cluj... și pentru tot acest tineret eroic, care nu s-a plecat în fața nici unei amenințări, care a riscat, care a înfruntat furtuna”.

 

12. MISTERIOASELE DOSARE DISPĂRUTE. NULITATEA TRIBUNALULUI

Când Corneliu Codreanu, cu avocații lui, au început să cerceteze dosarele ce le-au fost puse la dispoziție, pentru a-și pregăti apărarea, au constatat cu surprindere că din cele 20 de dosare, menționate atât în rechizitoriul definitiv al procurorului-militar, Gheorghe Atanasiu, cât și ordonanța definitivă a judecătorului-instructor, maior Dan Pascu, lipsesc o parte din ele, în speță dosarele Nr. 12, 14, 15, 16, 17 și 18. Consternare. Atât în rechizitoriul definitiv cât și în ordonanța definitivă i se fac imputații de crimă lui Corneliu Codreanu, pe baza de acte în original cuprinse în dosarele-lipsă. Se fac trimiteri la aceste dosare-lipsă. Se fac trimiteri la aceste dosare, la paginile respective, dosare însă pe care apărarea nu le-a văzut. Prima întrebare pusă de Corneliu Codreanu avocaților săi, când a început împreună cu ei studiul dosarelor, a fost: „Arătați-mi, vă rog, originalele”, dar originalele nu existau, fiind cuprinse în dosarele-lipsă.

Ceea ce era mai grav în această fraudă, era faptul ca nici Camera de Punere sub Acuzare, acea instanță care hotărâse în final trimiterea în judecată a lui Corneliu Codreanu, nu primise dosarul complet, adică cele 20 de dosare, așa cum cere legea.

Ce conțineau dosarele Nr. 12, 14, 15, 16, 17 și 18, cu „piese originale”, care au dispărut fără urma în drumul de la Ministerul Public spre Camera de Punere sub Acuzare? Avocatul Ranetescu s-a ocupat de această chestiune, în ziarul Buna Vestire, din 6 Noiembrie 1940.

”Nici până astăzi nu-mi pot explica de ce tribunalul militar nu a pus la dispoziția apărării câteva dosare ale procesului.

Conform procedurii Codului Justiției Militare, trebuia să se trimită Camerei de Punere sub Acuzare întregul dosar (format din 20 de dosare), odată cu ordonanța de urmărire.

Au lipsit însă, în tot cursul procesului, dosarele Nr. 12, 14, 15, 16, 17 și 18 cu „piese originale”. Aceste dosare n-au fost trimise nici Camerei de Punere sub Acuzare, cum cerea legea, și nici n-au fost depuse pe masa tribunalului.

S-a ridicat incident de amânare pe aceasta chestiune, dar a fost respins „pentru motivele ce se vor vedea”.

Procurorul a răspuns că piesele-lipsa sunt în cópii la Dosarul Nr. 1. De ce în cópii?

La ora 6 jumătate seara, am formulat printr-o petiție, depusă la grefă, protestul nostru ca nici până la acea ora nu ni s-au pus la dispoziție dosarele de mai sus.

Protest zadarnic!”.

Pe chestiunea lipsei acestor dosare din dosarul general al cauzei, în numele apărării, avocata Lizeta Gheorghiu a indicat un incident, cerând amânarea procesului, pentru că Tribunalul Militar n-a fost sesizat legal. Iată textul acestei magistrale intervenții în prima zi a dezbaterilor: „Subsemnații avocați, apărători ai D-lui Corneliu Zelea Codreanu, în virtutea prevederilor art. 294 și 336 al J.M., avem onoarea de a ridica următorul incident de viciată sesizare a tribunalului de judecată și nesocotire a dreptului de apărare. În fapt;

 1. Potrivit rechizitoriului definitiv al D-lui procuror militar Gheorghe Atanasiu, cu Nr. 20 din 6 Mai, precum și potrivit ordonanței definitive Nr. 38547- 938, 17 Mai, a D-lui jude instructor maior Dan Pascu, trimiterea în judecată a D-lui Corneliu Zelea Codreanu s-a făcut pentru imputații bazate pe acte cuprinse, așa cum arata rechizitoriul și ordonanța definitivă, într-un număr de 20 de dosare, la care se trimite în mod expres. Ori, atât potrivit adresei Nr. 213 din 16 Mai cab. V instrucție către parchetul tribunalului militar, pag.195 Dosar Nr. 2785-938, cât și adresei Nr. 17150, din 17 Mai 1938, a parchetului militar către Camera de Punere sub Acuzare, reiese că onor. Camere de Punere sub Acuzare nu i-au fost trimise toate dosarele, adică toate volumele cauzei, lipsind dosarele Nr. 12, 14, 15, 16, 17 și 18.

În drept:

II. În conf. cu prev. art. 200, al. ultim C.J.M., în caz de crimă, ministerul public va înainta dosarul Camerei de Punere sub Acuzare în trei zile de la primirea lui.

Ori, necontestat, în speță, toate cele 20 de volume formau „dosarul cauzei” și toate trebuiau puse la dispoziția Camerei de Punere sub Acuzare, pentru ca aceasta să se pronunțe în deplină cunoștință de cauza.

Art. 276 din proc. pen. de asemenea arată că se face convocarea Camerei de Acuzare numai după ce e în posesia tuturor actelor și pieselor care constituie dosarul cauzei.

Îndeosebi, în speță, prin faptul că piesele aflate în volumele care au constituit dosarul, constituie indiciile de nevinovăție pentru judecătorul de instrucție și procurorul militar, acestea nu puteau lipsi din deliberarea Camerei de Acuzare decât prin nesocotirea flagrantă a legii, care duce la nulitatea deciziei Nr. 17, din 17 Mai 1938 a Camerei de Acuzare, de pe lângă Corpul II Armată.

Nulitatea acestei decizii atrage viciata sesizare a tribunalului de judecată și solicităm trimiterea dosarelor la camera de acuzare, pentru a proceda în conformitate cu prevederile legii”.

Horia Cosmovici a completat incidentul ridicat de Lizeta Gheorghiu în numele întregii apărării, explicând de ce Tribunalul Militar nu e sesizat legal și în consecință nu poate sa-i judece pe Corneliu Codreanu.

”Potrivit legii D-voastră organice, codul de justiție militară, în afacerile criminale, ordonanța definitivă urmează să fie comunicată Camerei de Punere în Acuzare, iar Camera de Punere sub Acuzare este aceea care vă sesizează pe D-voastră”.

(…)

Ori, ce constatăm noi? Constatăm că Onorata Cameră de Punere sub Acuzare a D-voastră, a Corpului II Armată, a suferit din cauza aceleiași lipse de care am suferit noi, apărarea, până astăzi, adică dosarele cauzei – sunt 20, care, în înțelesul legii, formează un singur dosar – nu i-au fost trimise.

Ca urmare, argumentează Cosmovici, cum a putut Camera de Punere sub Acuzare să statueze asupra infracțiunilor săvârșite de inculpat fără studierea dosarelor? Unde sunt actele de instrucție, dacă nu se găsesc în dosare?

Și atunci, spunem noi, de vreme ce Camera de Punere sub Acuzare, ca și noi până astăzi, n-am putut cunoaște toate dosarele, Camera de Punere sub Acuzare, potrivit art. 221, 227 din cod. penal, n-a putut să pronunțe o decizie valabilă, ci a pronunțat o decizie nulă, potrivit legii. Pe cale de consecință, D-voastră nu sunteți sesizați, fiindcă ceea ce e nul, nu există. Nu aveți sesizare”.

Argumentația lui Horia Cosmovici nu mai lasă loc nici unei îndoieli. Tribunalul Militar nu avea calitatea să-l judece pe Corneliu Codreanu, pentru că n-a fost sesizat în conformitate cu prevederile legii. Decizia Camerei de Punere sub Acuzare este lovita de nulitate, pentru ca n-a avut la dispoziție toate actele de la instrucție ca să le cerceteze. În consecința, și sesizarea Tribunalului Militar de către Camera de Punere sub Acuzare este ilegal făcută. Cum poți să trimiți pe un om în judecată, când n-ai cunoscut piesele incriminate?

Același răspuns stereotip și implacabil al Tribunalului după suspendarea ședinței, pentru a proceda la deliberare:

”Pentru motivele care se vor vedea, Tribunalul respinge incidentul”.

Reproducem în final și memorabila intervenție a avocatului Sebastian Radovici, care reia tema, explicând încă odată de ce nu se poate judeca un proces atât de important, lipsind piesele acuzatoare:

”Cred că nimeni nu are interes ca un proces în care se aduc cele mai grave acuzații unui om, un proces care interesează atât de viu opinia publică a acestei țări, să se judece altfel decât cu o instrucție completă. Și – țin să subliniez – cu o apărare completă. Ori este incontestabil că din dosarele care trebuiau să mi se pună la dispoziție, lipsesc câteva, piesele acuzatoare, care se găsesc în special în dosarul Nr. 14, în care există piesele acuzatoare care se pretind a fi cele mai grave, pentru ca pe baza lor inculpatul Corneliu Zelea Codreanu este trimis în judecata D-lor voastre pentru crima de trădare. Ori, atunci, onorat Tribunal, vă întreb cum este posibil ca noi să răspundem la această acuzație, fără să cunoaștem piesele acuzatoare? S-a spus de către D-l Prim Procuror că aceste piese ar exista în copie în dosarul instrucțiunii. Ei bine, refuz să iau cunoștință de aceste cópii, atunci când este vorba de piese care constituie însăși corpul delict, când se pretinde că ele constituie însăși crima săvârșită. În asemenea împrejurări, acestea nu au nici o valoare dacă nu sunt puse la dispoziție în original.

De altfel, credem că și pentru valoarea juridică și etică a sentinței ce trebuie să pronunțați cererea noastră trebuie să fie admisă și ca atare vă rugăm să binevoiți a o admite”.

Rezultatul a fost același: ’Tribunalul respinge incidentul pentru motivele care se vor vedea”.

 

13. PROCEDURA RAPIDĂ

Titlul acestui capitol este luat din însemnările din închisoare ale Căpitanului. Făcând o petiție Comandantului Închisorii Jilava, în 10 Mai 1938, Corneliu Codreanu cere să i se permită soției sale să-l viziteze, fiindu-i urgent necesar pentru pregătirea procesului său, „proces ce urmează a se judeca după procedura rapidă”.

De ce această grabă în judecarea Căpitanului? Un proces de această importanță, un proces epocal, istoric, ce nu apare în justiție decât foarte rar, ar fi trebuit judecat cu tot răgazul necesar și cu multa băgare de seamă pentru ca atât acuzarea cât și apărarea să-și poată procura din vreme actele de care aveau nevoie și să-și poată desfășura în liniște și calm toate argumentele pro și contra.

De ce acest ritm precipitat al procesului Căpitanului? Procesul Duca a început la 17 Martie 1934 și s-a încheiat cu pronunțarea sentinței, în 5 Aprilie 1934, un interval rezonabil, în care timp au putut defila în fața Consiliului de Război toți martorii propuși de apărare și și-au putut încheia pledoariile lor toți avocații acuzaților. Procesul din Mai 1938, mult mai important decât cel din 1934, căci era vorba de soarta unei mișcări în plina ascensiune, cu un milion de suflete care gravitau în orbita ei, s-a desfășurat în patru zile! A început Luni, 23 Mai, și sentința s-a dat Joi, Noaptea, 26 Mai.

”Procedura rapid㔠s-a aplicat, pentru că Tribunalul Militar n-a fost convocat pentru a judeca obiectiv și imparțial o cauză, ci pentru a condamna. Încredințându-i-se acest rol odios de către oculta de la Palat, tocmai rapiditatea desfășurării procesului constituia un element esențial al infamiei ce se pregătea Cu cât va cădea mai repede ghilotina condamnării peste capul lui Corneliu Codreanu, cu atât planul urmărit de camarila va fi mai bine atins. Nu interesau legalitatea procesului, observația scrupuloasă a regulilor de procedură, respectul drepturilor inculpatului în apărarea sa, ci dispariția cât mai repede a Căpitanului în fundul unei ocne. Aplicând maximum de urgența în procesul contra lui Corneliu Codreanu, guvernul urmarea două scopuri: pe de-o parte să-l aibă repede sub cheie, pentru a-i putea decide ulterior soarta finală. Pe de alta parte, pentru a-l elimina tot așa de repede pe Căpitan din circuitul vieții publice, după marea biruință din alegerile din 1937. Toată atenția țării, toate aspirațiile poporului se îndreptaseră după aceasta victorie spre figura lui, așteptând de la el mântuirea. Când țara se va trezi din iluziile ei, după repetatele lovituri administrate de guvern Legiunii, și într-un interval atât de scurt, nu-l va mai găsi pe Corneliu Codreanu nici la sediu, nici în restaurantele legionare, nici la Carmen Silva, nici pe culmile Carpaților, la Predeal sau Rarău, ci va afla că se găsește într-un loc strașnic păzit, condamnat pentru „trădare”. Iată cine e falnicul vostru Căpitan! Un biet om redus la neputință, care-și mușcă deznădejdea între gratii. Ecce homo! Ca și Hristos pe drumul calvarului.

Așa se explica și gravele anomalii petrecute atât în cursul instrucției cât și la proces. Nu interesau dacă erau călcate una după alta toate regulile din Codul Penal și Codul Justiției Militare. Acestea erau accesorii care nu puteau influența decizia luată de conspirația de la Palat. Esențial era ca filmul condamnării, sub aparențele unei judecăți normale, să ruleze cat mai repede. A vorbi de anomalii, este prea puțin. Întregul proces este un cumul de ilegalități, o aberație, o monstruozitate juridică, cum se exprimă avocatul Ranetescu.

Să începem cu instrucția. Procurorul militar, Căpitanul Atanasiu, îi ia interogatoriul lui Corneliu Codreanu pe ziua de 1 Mai 1938. După aceea este anchetat de magistratul instructor, Maior Dan Pascu. Dar înainte ca instrucția să se termine, rechizitoriul procurorului Atanasiu s-a publicat în ziare, aceasta cu scopul să convingă opinia publică de vinovăția Căpitanului, în vederea sentinței de condamnare ce va urma.

Magistratul instructor, Maior Dari Pascu, l-a chemat pe Corneliu Codreanu în zilele de 8 și 9 Mai, comunicându-i ca va fi dat în judecat㠄pentru trădare”. Instrucția se referea la niște „acte secrete” ce le-ar fi deținut Căpitanul și pe ziua de 9 Mai ancheta se termină. Dar iată că pe ziua de 13 Mai își face din nou apariția Maiorul Dan Pascu pentru continuarea instrucției. Până atunci fusese anchetat Corneliu Codreanu pentru acuzația de „trădare”. Acum îi azvârle în fața două delicte pe care le-ar fi săvârșit, de care nu fusese vorba la început:

I. Că ar fi înarmat cetățenii țării, căutând să provoace război civil.

II. Că s-ar fi pus în legătură cu un Stat străin pentru a provoca revoluția socială în România.

Aceste delicte nu au fost ridicate nici la interogatoriul procurorului și nici la primele două ședințe cu magistratul instructor. Ele au fost adăugate ulterior, după ce, probabil, magistratul instructor primise noi instrucțiuni de la acei care din umbră manipulau procesul. Ori, este cu totul anormal ca în cursul instrucției să i se comunice inculpatului de ce este dat în judecată (pentru trădare), pentru ca apoi să se amplifice baza acuzației lui cu noi delicte, de care n-a fost vorba până atunci. „Procedură rapid㔠am putea-o numi și teroarea timpului. Procesul s-a judecat sub teroarea timpului. După ce a fost dus la Consiliul de Război pentru a-și pregăti apărarea, i s-a dat Căpitanului un termen de trei zile pentru studiul dosarelor. O barbarie! Vineri, Sâmbătă și Duminică, notează Căpitanul, a trebuit să cercetez 20 de dosare; ceva nemaipomenit! În trei zile să-ți poți căuta contra-probe: cărți, ziare, dezbateri parlamentare, foi străine. Să-ți aduni material de-al tău, ordine, circulări, acte împrăștiate, cine știe pe unde. Și aceasta cu atât mai greu cu cât ai tăi, toți care au lucrat cu tine, sunt arestați, sau trimiși în lagăre, sau ascunși ca să nu fie prinși”. Încă o dată. De ce aceasta grabă? Evident, pentru a împiedica apărarea să se prezinte în condiții optime în fața Tribunalului, cu toate piesele doveditoare la mâna și toate argumentele. Armand Călinescu mai conta și pe starea de slăbiciune a lui Corneliu Codreanu, după o lună de închisoare severă în subteranele de la Jilava. În apărarea lui, se va prezenta lamentabil, ceea ce va fi o probă în plus a vinovăției lui. Tot din cauza procedurii de urgență, din punct de vedere al acuzării, procesul a fost rău întocmit, având o mulțime de puncte vulnerabile. Deși timpul ce le stătea la dispoziție pentru pregătirea procesului a fost foarte scurt, avocații apărării au descoperit ușor punctele slabe ale acuzării și au atacat cu vigoare. Lizeta Gheorghiu consideră nulă decizia Camerei de Punere sub Acuzare și ca atare cu totul viciată sesizarea Tribunalului pentru următoarea considerație: „Ordonanța definitiva a D-lui judecător de instrucție poarta data de 17 Mai 1938, cu Nr. 38547, iar decizia Camerei de Punere sub Acuzare este data în aceeași zi de 17 Mai 1938, cu Nr. 17. Este iarăși fapt necontestat că ultimul interogatoriu, prevăzut de art. 210 al C.J.M. s-a luat inculpatului în ziua de 16 Mai 1938. Deci era imposibilitate materială ca inculpatul să fi luat cunoștință de ordonanța definitivă, înainte de a se fi pronunțat decizia Camerei de Punere sub Acuzare”. O lacună de procedură foarte gravă, constată Lizeta Gheorghiu, care duce la nulitatea decizia Camerei de Punere sub Acuzare. Fără a mai îngreuna textul de articole respective, trebuie precizat că procedura penală prevede că inculpatul are dreptul să depună memorii scrise, după ce a luat act de ordonanța definitivă! „Dar ce fel de memorii, afirmă Lizeta Gheorghiu în fata Tribunalului, putea să facă inculpatul, când el nu știa ca s-a dat vreo ordonanță definitivă, nu putea să-i cunoască cuprinsul, nu i s-a comunicat nimic, nu a fost citat deloc de Camera de Punere sub Acuzare. S-a nesocotit așadar „flagrant” dreptul acuzatului, și decizia Camerei de Acuzare, dată în astfel de condiții, nu poate subzista”.

(…)

”În consecință, fiind decizia Camerei de Acuzare, investind Tribunalul Militar al Corpului II Armată, prin nesocotirea flagrantă a legii, rugăm a se considera viciat sesizat tribunalul militar și a se trimite afacerea la Camera de Acuzare, spre a da decizia cu păstrarea normelor de lege”. Incidentul ridicat de acuzare nu lasă loc nici unui echivoc. O flagrantă violare a legii. Inculpatul a fost lipsit de dreptul lui de a cunoaște ordonanța definitivă și a depune memorii scrise în apărarea lui, înainte de a se pronunța Camera de Punere sub acuzare. La deschidere, conform ordinelor primite dintr-un loc tainic, Tribunalul răspunde: „Pentru motivele ce se vor vedea, Tribunalul respinge incidentul”. În aceste condiții haotice și de necrezut, s-a desfășurat întreg procesul. Textele legale, invocate de apărare, pentru a dovedi falsurile și abuzurile acuzării, n-au servit la nimic. Unul după altul, incidentele ridicate de apărare, de o perfecta coerență logică și legală, nu serveau la nimic. În final și-au dat seama atât apărarea cât și Căpitanul de inutilitatea eforturilor lor. Sentința era gata confecționată în sertar. Ea nu era rezultatul dezbaterilor, ci a deciziei luate în hrubele conspirației de la Palat.

 

14. CAPETELE DE ACUZAȚIE

Vom concentra capetele de acuzație contra Căpitanului într-un singur capitol, pentru a ne putea da seama mai bine stat de natura lor infamă cât și de modul tot atât de mizerabil în care s-au prăbușit sub replicile drepte și curate ale apărării. Rechizitoriul procurorului a rămas la sfârșitul dezbaterilor într-o jalnică stare, desființat atât ca realitate de fapt cât și ca temei legal. Sunt trei capete de acuzație care i s-au pus Căpitanului în sarcina: trădare de patrie, legături cu o putere străina, pentru a dezlănțui o revoluție sociala în România, și înarmarea populației pentru a provoca un război civil. Ne vom ocupa rând pe rând de toate aceste acuzații, pentru a dovedi ca n-aveau nici un temei, că se bazau exclusiv pe născociri, minciuni și interpretări răuvoitoare, încât orice Tribunal din lume, cu un minimum de respect pentru misiunea lui de a administra dreptatea, ar fi pronunțat o sentință de achitare.

I. Crimă de Trădare

După interogatoriul luat de Procurorul Atanasiu, Corneliu Codreanu este adus în ziua de 8 Mai în fața magistratului instructor Maior Dan Pascu, care îi aduce la cunoștință că a fost trimis în judecată pentru „trădare”. Cuvântul l-a izbit atât de greu pe Căpitan, încât, la început, n-a priceput bine despre ce este vorba și dacă trădarea se referea la persoana lui. „Am rămas un moment uluit. Apoi mi-a explicat că este vorba de deținerea și publicarea de acte secrete, care interesau Siguranța Statului și care se încadrează în articolul 191 Codul Penal sub titlul de trădare”.

În continuare Maiorul Dan Pascu i-a luat un interogatoriu asupra acestor acte secrete, aflate la percheziție, presupuse a interesa Siguranța Statului. Căpitanul i-a dat explicațiile necesare, arătându-i că nici unul din aceste acte nu are nimic de-a face cu Siguranța Statului.

Căpitanul e cutremurat de atâta mișelie.

”M-am întors din nou în celula mea, cu inima străpunsă de săgeți.

Eu șeful Mișcării naționaliste-legionare, să fiu judecat pentru trădare!

N-am mai mâncat nimic. Am adormit târziu de tot, pe patul meu de scânduri și m-am zvârcolit toată noaptea. Dimineața m-am trezit în somn, „Auzi, dragă Moța, voi fi judecat pentru trădare!” (Însemnări de la Jilava, pp 24-25).

Ce erau aceste faimoase acte „secrete”, găsite la domiciliul Căpitanului? Cum ne explica el însuși, în apărarea lui, erau simple ordine trimise de prefecți și de comandanți de legiuni + jandarmi către organele subalterne, prin care li se cereau să urmărească activitatea legionarilor. „Erau șicane politice – electorale, îndreptate contra organizației mele”.

Avocatul Ranetescu, în seria de articole „Pentru cunoașterea adevărului”, publicate în ziarul Buna Vestire, din Noiembrie 1940, reia această temă, arătând cum s-a înscenat procesul de „trădare”. „Din aflarea la domiciliul Căpitanului a unor simple ordine polițienești, date în timpul campaniei electorale, dar intitulate „secrete” sau „confidențiale”, s-a inventat crima de trădare a siguranței exterioare a Statului (!), prin deținere de acte secrete, privitoare la acea siguranță exterioară”.

Reproducem câteva din aceste ordine, pentru a se convinge oricine ca n-aveau nimic în comun cu Siguranța Statului, ci erau acte abuzive ale guvernanților de pe atunci, date cu scopul de a împiedica propaganda legala a Mișcării Legionare în decursul alegerilor.

Prefectura Județului Ilfov. Serviciul Administrativ. Strict Confidențial. Mr. 198 Rezervat. 11/X/1937.

Domnule Pretor,

Avem onoarea a va trimite mai jos, în copie, ordinul confidențial personal Nr. 61096/37, al Ministerului de Interne, circulara poliției, relativ la masurile de ordine dispuse în vederea extinderii propagandei și organizării legionare în județul Ilfov. Veți lua masuri de a se opri orice încercare a acestor legionari de a pătrunde în județ și în comune. Cei ce nu vor înțelege de bunăvoie, vor fi arestați și trimiși la domiciliul lor.

Se va raporta Prefecturii orice încercare de acest fel,

Prefect...

Nu e singurul ordin de acest fel. Mai sunt și altele, transmise de la Interne organelor subalterne, tocmai în perioada de pregătire a campaniei electorale din 1937.

*

Prefectura Jud. Prahova, Serv. Administrației de Stat Nr. 116 din 22 Iulie 1937.

 

Personal-Confidențial

 

Domnule Director,

Am onoarea a vă aduce la cunoștință că organele noastre în subordine, au constatat ca personalul acelei fabrici, al cărui nume este arătat pe verso acesteia, se face cunoscut vinovat de agitații care au tulburat și tulbură ordinea publică.

Pentru aceste considerații și ca o exemplificare a intoleranței unor asemenea manifestări, va rog a-i îndepărta din serviciu.

(urmează o lista de 56 muncitori români legionari).

Directorul întreprinderii căruia i se adreseaz㠄personal și confidențial” prefectul, cerându-i sa-i scoată din serviciu pe muncitorii legionari, era un evreu! Evreul putea să dețin㠄acte secrete”, iar Corneliu Codreanu este învinuit pentru deținerea acestui ordin abuziv al Prefecturii de „trădare de patrie”.

*

Ordinul D-lui General Bengliu Nr. 586/938, către unitățile jandarmeriei din țara: Luați masuri de supraveghere și carantină morală asupra oamenilor de trupă și în special a concentraților dubioși și bănuiți ca gardiști, comuniști ori sectanți. Supravegheați și atitudinea ofițerilor.

(SS) General Bengliu

Ordinul Generalului Bengliu datează din perioada Guvernului Goga! În timp ce la cârma țării era un guvern presupus naționalist, organele lui executive dispun să fie supravegheați tot legionarii, adică tocmai aceia ce erau înrudiți ideologic cu partidul de la putere. Când i s-a adus la cunoștință ordinul lui Bengliu, Căpitanul, revoltat de duplicitatea guvernului, a dat o circulara, în care, după ce a reprodus ordinul lui Bengliu, a făcut următorul comentar:

”Bine, frate naționalist, pe de-o parte îmi faci teoria frăției și unirii, iar pe de alta parte dai telegrame cifrate ca să mă supravegheze ca pe un periculos dușman al Statului? Mă așteptam să fie supravegheați toți delapidatorii banului public, toți îmbogățiții prin fraudă, toți jidanii corupători din armată. Tot pe mine mă supraveghezi? Ce ironie!”.

*

Sunt ordine tot atât de „secrete” și „confidențiale” care datează din anul 1934, când mișcarea era dizolvata și nu se înființase încă partidul „Totul pentru țara”. Iată unul din ele:

Ordin de Informații al Inspect. de Jandarmi București, către Legiunea de Jandarmi de Argeș, cu Nr. 61 din 4-l0-34:

„Vi se trimite în copie adresa Nr. 1324904 a Insp. Reg. de Poliție București, de care veți lua cunoștință și urgente măsuri de investigații, intensificând serviciul de informații și a-i supraveghea de aproape pe toți membrii fostei organizații Garda de Fier. Veți raporta până la 10-l0 dacă a luat ființă noua organizație „Fulgerul” pe raza secției D-voastră. Nu admit delăsarea și cer multă atenție din partea fiecărui rang pentru a fi în curent cu orice se pune la cale, pentru a lua măsuri la timp.

Comand. Leg. Jand. Argeș,

Maior, ...

Ne întrebăm cum putea un ordin polițienesc de urmărire a legionarilor, emis în 1934, să pericliteze siguranța Statului 5 ani mai târziu, în Mai, când s-a judecat procesul Căpitanului?

Mai este o întrebare de lămurit. Cum au ajuns aceste ordine de urmărire polițienească în posesia Căpitanului? Ele n-au fost sustrase de legionari de la Centru, adică de la Ministerul de Interne, de la Inspectoratul Jandarmeriei sau de la Direcția Generala a Polițiilor, ci au ajuns în mâna lui trimise de la periferia gării, din cine știe ce orășel de provincie sau din vreun sat. Aceste ordine „secrete” și „confidențiale” circulau pe la toate autoritățile subalterne din țara, prefecți, pretori, legiuni de jandarmi, poliții locale, până la posturile de jandarmi.

Și acum intervine marea ticăloșie a organelor care l-au anchetat pe Căpitan, în cursul detenției lui de la Jilava. Au încadrat aceste ordine, care se refereau la abuzurile guvernelor care s-au succedat la cârma țării, contra organizațiilor legionare legal constituite, și transmise jandarmeriei și polițiilor din fără sub consemnul de „secret” și „confidențial”, în articolul 191 din Codul Penal, care se referea la „crimele și delictele contra siguranței Statului”. Dintr-o dată așadar aceste acte de rutină administrativă ale autorităților au devenit piese de acuzație contra Căpitanului de „înaltă trădare”, pentru că art. 191 se ocupă tocmai de faptele care pun în primejdie integritatea teritoriului, suveranitatea națională și independența țării.

Corneliu Codreanu a fost trimis în judecată prin această interpretare forțată a textelor legale, pentru crima de înaltă trădare, prevăzuta de art. 191, acuzat că și-ar fi procurat și deținut acte secrete, privind siguranța exterioara a Statului.

Am văzut natura acestor acte din exemplele date. Toate sunt la fel. Să ascultăm comentariile avocatului Ranetescu din ziarul Buna Vestire:

”Fără să fie cineva om de lege și pricepător al subtilităților juridice, se poate întreba uimit: cum se poate ca niște simple ordine, date de un Căpitan de jandarmi sau de un prefect, ori pretor, către subalternii de pe la sate, și prin care li se cere să-i prigonească pe partizanii unei organizații politice, să fie considerate – dacă le deține un particular – drept faptă criminală, încadrată în rubrica de înaltă trădare?”

„În textul art. 191 din Codul Penal este vorba de planuri, schițe, fotografii, acte secrete, etc., care privesc integritatea teritoriului, suveranitatea națională, independența țării, siguranța Statului, mobilizare, piețe întărite, forturi, stabilimente tehnice, etc., care, în interesul apărării naționale, nu pot fi divulgate, și care fapt se pedepsește cu muncă silnică de la 5 la 25 ani și degradare civică până la 10 ani”.

Pentru orice om de bună credință, ordinele date cu scop de prigoană electorală demonstrează josnicia și abuzul celor care le-au semnalat și transmis și nu pot arunca nici cea mai ușoară umbră asupra figurii de granit a Căpitanului. Cum poate atenta posesia unui ordin abuziv de urmărire a membrilor Gărzii de Fier la Siguranța Statului Român?

Să ne rememorăm acum și magistrala apărare a Căpitanului, așa cum s-a păstrat de la procesul său, când a răspuns la acuzația de trădare:

Răspunsul Căpitanului spulberă acuzațiile de trădare

”Domnilor, era vorba de ordine rupte și prăpădite, ținute în buzunar de cine știe ce notar sau primar, ori aruncate la mutarea vreunui post de jandarmi. Nu sunt ordine luate de la Centru de mine, ci trimise din cine știe ce fund de sat, ocazional si întâmplător... Și este natural.

În patru ani s-au găsit la mine doua ordine de la Argeș, unul de la Craiova, unul de la Prahova și doua, pe care le-am publicat în circulară, unul de la Siguranța Generală și unul al Generalului Bengliu.

Da, le recunosc! Recunosc că s-au găsit în casa mea! Recunosc că le-am văzut și o parte din ele le-am publicat, iar o parte nu. Dacă sunt vinovat, îmi asum toată răspunderea și trag toata pedeapsa...

Dar iată cum justific eu chestiunea cu ordinele:

Conținutul lor nu prezintă nici un fel de importanța. Să-mi treacă mie prin cap ca aceasta ar putea să angajeze Siguranța Statului Român? Nici nu m-am gândit vreodată în viața mea ca aceste ordine ar putea să pericliteze siguranța exterioara a Statului. Unul de la Craiova altul de la Argeș – ordine locale – ele nu puteau să angajeze siguranța în mare a Statului roman. Cel mult putea să angajeze o chestiune de ordine publică, dar Siguranța în mare a Statului?

Și atunci le-am păstrat... Căci erau ordine abuzive de care mă puteam servi. În ce sens? Mai întâi dându-i în judecata pe autorii lor, deoarece prin ele se călca dreptul patrimoniului meu legal, consfințit de legile țarii. Eu sunt partid legal constituit și am dreptul să-mi fac propagandă... D-ta poți să mă urmărești, dar nu să mă împiedici... Nu poți pe de-o parte să-mi spui: iată, ești legal, du-te și fa-ți propagandă, iar de altă parte să-mi pui asemenea piedici...

Mi-am spus: este o șicană de ordin politic-electoral, așa cum se întâmplă, permanent aproape, între toate partidele... Dar aceasta nu înseamnă ca te poți ascunde de răspunderea dumitale, sub strict, personal, confidențial, sau chiar limbaj cifrat. Nu!

Și atunci, ce pot face? Eu îl public ca să mă adresez opiniei și să spun: iată ce nedreptate mi se face!

De altfel fiecărui om politic, care condure organizația, îi vin asemenea ordine. Tuturor oamenilor li se trimit, fiindcă au corespondență cu lumea, au oameni prin toate părțile, care atrag atenția că în cutare loc se trimit ordine abuzive.

Am chemat aici o serie întreagă de martori, oameni politici, aproape toți șefi de partid, ca să declare, dacă într-adevăr au sau nu asemenea ordine.

V-am citit ordinul confidențial al Prefecturii Prahova, prin care se cere să se ia pâinea la 56 de legionari de pe Valea Prahovei pentru credința lor legionara. Toți români: Blaga, Ambrozie, Cioc, Mircea, Irimia, Prian etc.

Eu – șef de mișcare naționalistă din România – să fiu făcut trădător, pentru că posed un asemenea ordin, iar orice primar, orice notar, orice jandarm sau orice jidan, patron de fabrică, să-l poată ține în buzunar sau acasă la el?

Eu cred că orice ordin de acesta, pe care poate să-l țină în buzunar D-l Madgearu, sau domnul șef de post, domnul comisar, domnul primar, domnul notar, pot să-l țin și eu la mine, fără ca cineva să poată spune că eu periclitez prin aceasta siguranța Statului Român...

Când am reprodus în circulara mea Nr. 131 ordinul secret al generalului Bengliu, privitor la supravegherea legionarilor din armată, am scris: Bine, frate naționalist, pe de-o parte îmi faci teoria frăției și unirii, iar pe de alta dai telegrame ea să mă supravegheze ca pe un periculos dușman al Statului?

Mă așteptam să fie supravegheați toți delapidatorii banului public, toți îmbogățiții prin fraudă, toți jidanii corupători din armata... Tot pe mine mă supraveghezi?”

Să admitem că pledoaria Căpitanului, fiind pro-domo, n-ar fi suficient de convingătoare, cu toată argumentația ei impecabilă. Dar iată că vine ca martor Iuliu Maniu, șeful partidului național-țărănesc, care susține exact același punct de vedere, dezvinovățindu-l pe Corneliu Codreanu că ar fi putut comite un act de trădare din deținerea unor ordine administrative ilegale, îndreptate contra organizației sale.

În cursul depoziției sale ca martor Corneliu Codreanu i-a pus următoarea întrebare:

Dacă în practica vieții noastre politice, partidele de opoziție n-au protestat public în presă și în parlament împotriva ingerințelor electorale și dacă n-au prezentat cópii de pe ordinele date de autorități subalternilor, în aceasta privință?

Mărturia lui Iuliu Maniu

”Într-adevăr în toate alegerile – în afară de cele din 1928 și 1932, pe care le-a făcut Partidul Național Țărănesc – guvernele au folosit puterea executivă, jandarmeria și Siguranța, pentru scopurile electorale ale partidului de la guvern și ele nu s-au mărginit la activitatea Siguranței de Stat. Partidele de opoziție totdeauna au năzuit să pună mâna pe ordinele secrete, prin care se îndruma forța publică de a împiedica opoziția în acțiunea și în mișcările ei politice. Astfel eu însumi, în anul 1927, am avut în mână 18 ordine secrete și confidențiale ale puterii publice, prin care puterea executivă era pusă în serviciul partidului guvernant. Aceste ordine secrete le-am publicat și în ziare și au fost citite în Parlament.

Mai mult m-am dus la Ionel Brătianu, președintele Consiliului, și i le-am prezentat într-un memoriu, pentru a protesta în contra acestor ingerințe... Nu mi-au făcut nici Primul Ministru, nici Autoritățile, vreun cap de acuzare și nici nu puteau face, fiindcă deținerea și câștigarea unor astfel de ordine secrete era la toate partidele de opoziție un uz constant.

La întrebarea ce mi se pune, dacă deținerea unor asemenea acte de către șeful unui partid de opoziție, ar putea constitui un act de trădare, sau ar putea periclita ordinea în Stat și siguranța publică, răspund: Niciodată! A fost un uz constant!”

Mărturia lui Iuliu Maniu a fost confirmată de un alt ilustru membru al partidului național-țărănesc, fostul Ministru Sever Dan:

”Ordinele și circulările jandarmeriei sau poliței, în chestiuni electorale – deși intitulate confidențiale sau secrete – au existat cu sutele în posesia tuturor oamenilor politici, fiind obiceiul ca partidul de la guvern să facă dificultăți celor din opoziție. Asemenea ordine nu ating siguranța exterioară și nici pe cea interioară a Statului. Personal am avut și eu ordine de acestea, care s-au publicat în dezbaterile Parlamentare, cu ocazia discuțiilor la mesaj ori la validări”.

Pledoariile avocaților apărării au fost tot atât de concludente, desființând cu argumentele zdrobitoare, acuzația de trădare.

Lizeta Gheorghiu arata ca art. 191, în care a fost încadrat Corneliu Codreanu, se referea „la crime și delicte contra siguranței exterioare a Statului”. Ori „acte prin care în mod abuziv se dictau măsuri ilegale împotriva unei organizații care fiind legale, acte care prin nimic nu serveau la asigurarea ființei Statului sau la conservarea existenței lui, nu puteau fi socotite ca unele ce interesează Siguranța Statului”.

Lizeta Gheorghiu indică exemplul altor organizații politice care au posedat acte de asemenea natură și n-au avut nici un neajuns în aceasta pricina:

”Este ziarul Dreptatea, ziarul Național-Țărănesc, care pe coloane întregi a publicat ordine secrete ale comandamentelor superioare ale Jandarmeriei și Ministerului de Interne și nu s-a luat nici o măsură, pentru că era evident că acele ordine nu puteau fi socotite ca interesând Siguranța Statului.

A da caracterul de trădare și a sancționa cu muncă silnică deținerea unor acte administrative, este un fapt ce depășește orice măsură.

A încadra apoi aceste acte în acelea interesând siguranța exterioară a Statului, este o monstruozitate juridică”.

Horia Cosmovici pleacă în pledoaria lui de la uriașa propagandă ce s-a făcut de guvern în jurul acuzației de trădare, azvârlite lui Corneliu Codreanu.

”Trădare!, a precizat rechizitorul definitiv. Trădare, a reluat ordonanța definitivă. Trădare, a menținut decizia Camerei de Acuzare’. Trădare au împrăștiat gazetele dintr-un colț în altul al țării. Trădare s-a difuzat prin radio și pentru trădare sunteți întruniți astăzi să judecați”.

Conform Codului Penal, articolele 190 și 191, se enumeră 180 de cazuri posibile, când deținerea unor acte ar interesa siguranța exterioară a Statului.

Din aceste 180 de posibilități, spune Cosmovici, n-ați izbutit să găsiți la domnul Corneliu Codreanu nici unul.

Ce acte ați găsit care să intereseze teritoriul, siguranța exterioară a Statului – am explicat de ce nu poate fi vorba de siguranța interioar㠖 mobilizarea și concentrarea armatei, materialul militar, și așa mai departe. N-ați găsit nici unul. Ca doară nu puteați pretinde că Statul Roman și-ar avea ființa periclitată, prin aceea ca nu știu care autoritate ar fi dat ordin ca Sima Simulescu să fie împiedicat de a face legiuita propaganda electorală!

Si atunci ne întrebăm, ce are de-a face siguranța exterioară a Statului cu ordinul nu știu cărei autorități, care își permite – nesocotind legea – să mă oprească în desfășurarea campaniei electorale?”

În fața acestor zdrobitoare dovezi de nevinovăție, și repetate de atâtea personalități din lumea politică a țării, niște anchetatori onești n-ar fi șovăit o clipa să-și retragă acuzația de trădare, chiar în cursul procesului. Dar nu mai exista pe banca acuzării un procuror de talia Generalului Petrovicescu, care, în 1934, cu toate presiunile guvernului, a refuzat să-l implice pe Corneliu Codreanu și pe ceilalți fruntași ai Legiunii în atentatul împotriva lui Duca. Actualii comisari regali erau niște unelte pervertite ale regimului carlist, capabile de orice crima.

II. Legaturi cu un Stat străin pentru a provoca Revoluție Sociala în România

Pe baza art. 209 din Codul Penal a mai fost acuzat de faptul că a intrat în legătura cu un Stat străin, pentru a primi instrucțiuni și ajutoare, cu scopul de a dezlănțui o revoluție sociala în România.

Pe ce documente, pe ce acte, pe ce dovezi, s-a ridicat această acuzație, tot atât de gravă și dezonorată ca și cea de trădare?

Pe nimic altceva decât pe o scrisoare adresată Cancelarului Adolf Hitler de un necunoscut, pe care Căpitanul nu o văzuse niciodată în viața lui și a cărei copie se găsise la percheziție, la domiciliul său. Dezbaterea referitor la această scrisoare s-a ținut în ședința secretă, împotriva protestului apărării că nu era nimic de ascuns nici publicului și nici străinătății. Mai întâi s-a dat citire acestei scrisori, și apoi, la interogatoriu, Căpitanul a explicat de ce nu-i poate aparține.

„Excelenței Sale Adolf Hitler, Comitetul Central al Legionarilor Naționali-Socialiști din România, luând în dezbatere problema programului nostru pentru campania din 1935, pe care o pregătim de mult în vederea viitoarei alianțe economice și politice cu poporul german, a hotărât ca odată cu omagiile și urările sale de izbândă totală, să vă trimită și ecoul romanesc al evenimentelor europene în curs de desfășurare.

1. Guvernul Excelenței Voastre apare în ochii românilor ca principalul tulburător al păcii dintre popoare. Opinia publică, profund influențată de marea presă din solda marii finanțe iudaice, se teme de un nou război și nu mai simpatizează în aceeași măsura cu regimul Excelenței Voastre, care este acuzat ca îl preconizează. Trebuie spulberată legenda ca Germania este țara tehnicii distrugătoare de civilizație.

2. Plebiscitul din Loare (probabil a vrut să zică Saar) preocupă toate spiritele. Lumea se așteaptă la o mare catastrofa, pe ziua de 13 Ianuarie. Hitlerismul este aspru criticat. Presa dușmană vă prezintă ca incendiatorul Europei. Încrezător în ideologia național-socialistă, noi respingem cu hotărâre insulta adusa poporului german, de a pregăti războiul. Noi știm ca regimul instaurat de Excelența Voastră, din care ne inspirăm pentru campania de mâine, comporta alte mijloace, mai umane, mai eficace, mai permanente, de expansiune economică, politică și socială.

3. Purtătorii stindardului național-socialist din România, noi privim cu mare interes și deosebită atenție manevrele iudaice-masonice de răsturnare a regimului instaurat de Excelența Voastră. Solidaritatea de interese morale în primul rând, care ne leagă în mod indestructibil, ne obligă și ne comandă a vă aduce respectuos la cunoștință dorința noastră de consolidare al guvernului Excelenței Voastre și de pace între popoarele Europei.

Un război acum poate însemna pentru noi nimicirea. Dimpotrivă, amânarea războiului va face ca în cursul anului viitor să fâlfâie și in România stindardul național-socialist.

Grație unui nou sistem economic de îmbogățire mutuala, prin ceea ce noi numim economie automată, vom putea realiza cele mai legitime deziderate profesionale, naționale și internaționale.

Înfăptuirea acestui salvator plan economic-social, de care vă vom vorbi la timp, reclamă însă o stare de pace între popoarele europene, cel puțin în cursul anului 1935.

Încrezător în înțelepciunea, capacitatea și nobilele simțăminte ale guvernului Excelenței Voastre, Vă trimitem salutul frățesc și entuziast al legionarilor național-socialiști din România.”

Căpitan

Cum a ajuns aceasta scrisoare între hârtiile Căpitanului, confiscate la percheziție, e un mister. Corneliu Codreanu a spus avocaților din primul moment, când a început cu ei cercetarea dosarelor: „Eu nu știu de unde s-a putut găsi la mine această scrisoare. N-am văzut-o în viața mea”. Horia Cosmovici, în pledoaria sa, a emis ipoteza că scrisoarea a ajuns la sediu, așa cum ajungeau multe lucruri adresate Șefului Legiunii: „domnul Corneliu Codreanu, prin suflul nou și adânc de reînnoire a vieții noastre sociale, trecea în ochii tuturor ca primul dintre cei ce puteau să înfăptuiască orice idee noua, orice formulă originală. De aici e foarte posibil ca acest proiect de reformă a vieții profesionale, naționale și internaționale, prin „solidaritatea mutual㔠și „economie automată”, să fi căutat autorul ei să-l facă să-l ajungă, dacă s-ar fi putut chiar în mâna Șefului Mișcării Legionare. Că n-a ajuns, e mai mult decât firesc, căci e mult prea originală ideea și este de bănuit că până la șef se face o triere. Deci, scrisoarea a rămas pe undeva pe la sediu, între alte hârtii păstrate la Secretariat. Scrisă în 1935, cu scopul de a fi adusă la cunoștința lui Corneliu Codreanu, a fost descoperită la percheziția din 1935, la domiciliul Căpitanului”.

Avocatul Ranetescu este de altă părere când evocă în paginile ziarului Buna Vestire odiosul proces din 1938. El crede că acea scrisoare a fost strecurată de agenții care au făcut percheziția, între hârtiile ridicate de la domiciliul Căpitanului”.

Enumerând nedreptele acuzații ce i se aduceau Căpitanului, Ranetescu spune:

”Trebuie însă și ceva care să-l compromită pe Căpitan față de întreaga simțire națională, prezentându-l drept un om capabil de schimbarea orânduirii noastre de Stat.

Acel ceva a fost descoperit. O foaie de hârtie, scrisa de D-l Rădulescu-Thanir, cu 5 ani mai înainte, o copie găsita Dumnezeu știe unde, și strecurată cu abilitate printre actele ridicate de la Casa Verde”.

Presupunerea lui Ranetescu e tot atât de plauzibilă ca și ipoteza lui Cosmovici.

El dă și numele autorului acestei scrisori, Rădulescu-Thanir, descoperit chiar în cursul procesului, printr-un șir miraculos de întâmplări. Dar înainte de a ajunge la acest punct culminant al procesului și înainte de a fi știut cine e autorul real al scrisorii, să-l ascultam pe Căpitan cum s-a apărat de învinuirea de a fi scris acest mesaj Excelenței Sale Adolf Hitler.

Căpitanului i-a fost extrem de ușor să combată această acuzație, deoarece o simplă citire a scrisorii arată imposibilitatea morală de a fi atribuită lui. Vom înfățișa pe puncte obiecțiile prezentate în apărarea lui:

1. Mai întâi, din punct de vedere al conceptelor întrebuințate, Căpitanul a declarat că nu înțelege ce înseamnă cuvintele „economie automată”, „solidaritate economic㔠și „îmbogățire mutuală”. Această împerechere de cuvinte nu corespunde gândirii lui și trebuie să reprezinte caracteristica ideologică proprie autorului scrisorii.

2. În aceeași ordine de idei, s-a făcut o comparație în ceea ce privește stilul, dovedindu-se a fi cu totul străin de felul sau de a formula.

3. Autorul scrisorii nu cunoaște mișcarea, deoarece niciodată în aceasta mișcare n-a existat un Comitet Central. Titulatura de „legionari național-socialiști” e cu totul străină de originea și istoria acestei mișcări. Nici un legionar nu s-a numit „național-socialist”.

4. În sfârșit, semnătura de pe scrisoare, de „Căpitan”, este o altă probă că autorul scrisorii nu aparține mișcării, deoarece niciodată Corneliu Codreanu n-a semnat vreuna din scrisorile sau circulările lui altfel decât cu numele sau propriu.

5. Cât privește speranța autorului ca într-o zi să fâlfâie și în România stindardul național-socialist, ea reprezintă, față de concepția legionară, o imposibilitate. Acest deziderat vine în contrazicere cu linia mișcării, în care cei mai buni oameni ai ei, Moța și Marin, și-au jertfit viața înfășurați în tricolorul romanesc. Corneliu Codreanu a refuzat nu numai influențe străine, dar nici cel puțin sugestii. Sursa de inspirație a naționalismului legionar, cum a arătat în lucrarea să Pentru Legionari, purcede de la șirul marilor scriitori din secolul trecut, Conta, Alecsandri, Kogălniceanu, Eminescu, Hașdeu, când pe vremea aceea, în Germania, nu numai că nu se punea problema antisemită, ba chiar, la Congresul de la Berlin, Bismark a impus României măsuri de protecție a jidanilor. În relațiile cu Puterile Axei, Corneliu Codreanu a păstrat o atitudine de demnitate și onoare necunoscută în țara noastră. Astfel, Căpitanul a refuzat invitația primită la congresul de la Nürnberg din 1937- contrar D-lor Cuza și Goga, care i-au dat urmare, căci nu înțelegea să apară prea mic fața de celelalte State. Vroia să fie socotit ca reprezentant al mișcării naționaliste din România.

6. Revoluția socială, așa cum e prezentată în actul de acuzare, nu poate avea nici un sens pentru o mișcare ce izbutise să obțină 70 de locuri în Cameră și avea perspective să le dubleze la ultimele alegeri, care au fost apoi suprimate. N-avea nevoie de violențe. Conducerea i-ar fi revenit pe căi normale.

”Revoluția legionară”, dacă au vreun sens aceste cuvinte, nu se realizează prin violență, ci prin perfecțiunea interioara a omului. E o revoluție de tip spiritual, concepție expusă de nenumărate ori de Căpitan și înțeleasă de toata lumea legionară.

La sfârșitul interogatoriului asupra acestei chestiuni, a rostit Căpitanul următoarele cuvinte: „O să ne caute și nu se poate ca Dumnezeu să nu ne ajute ca să găsim persoana care a scris această scrisoare”. Membrii completului de judecata zâmbeau sceptic la aceasta afirmație, căci apărarea nu mai avea la dispoziție decât doua zile pentru a-l descoperi pe autorul ei între 20 de milioane de români! Și totuși minunea s-a împlinit. În 48 de ore s-a înfățișat la Malmaison, pentru a fi audiat ca martor, cu zece minute înainte de a-și începe procurorul rechizitorul, autorul scrisorii. Un lanț de întâmplări de necrezut a dus la aflarea lui, care nu se pot explica altfel decât prin voia lui Dumnezeu, cum a profețit Căpitanul.

Un avocat legionar Marinescu, ce făcea parte din apărare, citind scrisoarea, a fost izbit de expresiile „economie automat㔠și „îmbogățire mutuală”. Își amintește că a citit undeva aceste lucruri. Acasă, la părinții lui din Oltenia, a văzut cândva o carte cu o dedicație dată de autor și în acea carte pare ca existau aceste formule economice bizare. Imediat s-a urcat în tren, s-a dus la Râmnicul-Vâlcea, și a doua zi a venit cu o carte scrisă de un domn Rădulescu-Thanir, intitulată Neocooperația.

Chiar din primele rânduri ale introducerii, se citeau clar expresiile „economie automat㔠și „îmbogățire mutuală”. „Ca ultim noroc al nostru, spune Căpitanul, scrisul de mână, dedicația, este același scris, exact ca în scrisoarea de care sunt eu acuzat”.

Apărarea freamătă de bucurie. Era în posesia dovezii de care avea nevoie. Imediat a fost trimis un avocat după D-l Rădulescu-Thanir și acesta a venit la Tribunalul Militar. Arătându-i-se scrisoarea către Hitler, a recunoscut că e scrisul său și chiar că e autorul scrisorii. Căpitanul mulțumește lui Dumnezeu că i-a ajutat să-l identifice pe adevăratul autor al scrisorii.

Rădulescu-Thanir, la cererea avocaților, a dat o declarație scrisă, prin care-și recunoaște paternitatea piesei de la dosar și s-a pus la dispoziția Tribunalului ca martor. Rămânea să fie audiat și acuzația ar fi căzut definitiv. Nimic nu părea să mai stea în calea acestei probe cruciale, care ar fi spulberat orice suspiciune că Corneliu Codreanu ar fi intrat în legătura cu o putere străina pentru a pregăti revoluția socială în România.

Și totuși imposibilul s-a întâmplat! Tribunalul statuând contra evidenței, contra celor mai elementare reguli de judecata, a respins acest incident. Iată cum povestește avocatul Ranetescu această scenă dantească, când coaliția puterilor răului, care stătea în spatele Tribunalului, s-a opus cu înverșunare la audierea acestui martor capital în proces:

”Rădulescu-Thanir a venit în persoană la Tribunal și a așteptat afară cu încredințarea că va fi introdus.

În acest timp, apărarea a depus pe masa Tribunalului atât volumul Neocooperația cât și declarația D-lui Thanir, explicând eroarea ce se săvârșește și cerând, ca, la nevoie, să se facă o expertiză grafică, spre a se stabili identitatea dintre cele două scrisori, dedicația și piesa inculpatoare. Apoi când au aflat că D-l Rădulescu-Thanir este la ușa tribunalului, au cerut să fie introdus și audiat ca martor. Ni se părea acest lucru atât de normal și de judicios!

Totuși Tribunalul, printr-o disprețuire a celei mai elementare reguli de judecată, a respins cererea de expertiză, a înlăturat volumul cu dedicația, a nesocotit explicațiile apărării asupra asemănării expresiilor din scrisoare cu cele din volum, și a respins, în sfârșit chemarea ca martor a D-lui Rădulescu-Thanir”.

(…)

”Nedreptatea era strigătoare la cer! Un martor se oferea să declare în fața crucii; că el a scris o scrisoare, că el este proprietarul ideilor exprimate în ea – iar nu cel învinuit – și totuși un tribunal invocă art. 309 C.J. Militare și spune: „respinge proba, fiindcă o apreciez ca nenecesară”.

Nu găsea acel tribunal că este concludent și necesar să fie ascultat D-l Thanir, care ar fi lămurit totul și s-ar fi declarat autor al scrisorii? Nu se găsea util, pentru o dreaptă judecată, să se constate ca o scrisoare veche de cinci ani aparținea unui om care scrisese în trecut o dedicație pe un volum cuprinzător de aceleași idei și expresii ca acelea din scrisoarea corp-delict?

Nu. Tribunalul aprecia că nu este nevoie. În înalta sa înțelepciune, îl socotea pe Căpitan autorul scrisorii și se ascundea înapoia principiului suveranității puterii de judecată din art. 309”.

S-a sfârșit! Vor să mă condamne

”În acest moment, notează Ranetescu, pentru prima oară am citit pe fața Căpitanului întreaga prăbușire a încrederii sale în judecătorii de pe fotolii. De unde până atunci păstrase nădejdea că sfânta dreptate va birui caznele năpastei și ale urii, am observat cum îl abate dezamăgirea și cum i se înfige în colțul gurii un surâs amar...

«S-a sfârșit! Vor să mă condamne!», au fost cuvintele ce ne-a șoptit în pauza ședinței... Apoi a păstrat o atitudine de adânca resemnare până la urmă. Ne spusese să expunem pe larg în pledoarii problemele de drept și justificările sale, dar, chiar în cursul pledoariei mele, mi-a trimis un bilet, prin care mă ruga să scurtez pledoaria. Era inutil. Își dădea seama cu ce fel de justiție are de-a face”.

III. Înarmarea populației cu scopul de a provoca un război civil

A treia crimă pusă în sarcina Căpitanului a fost prevăzută de art. 210 din Codul Penal, prin care era învinuit de răzvrătire, de înarmarea populației cu scopul de a provoca războiul civil.

Corneliu Codreanu s-a făcut vinovat de răzvrătire, spunea acuzarea, fiindcă înființase depozite de arme. Când procurorul a expus chestiunea depozitelor de arme, s-a referit la un proces verbal adresat de Generalul Bengliu, Comandantul Jandarmeriei, prin care acesta atestă că din diferitele descinderi și percheziții făcute pe tot cuprinsul țării s-au strâns următoarele arme:

16 arme militare

14 carabine

57 arme de vânătoare

2 arme de salon

3 închizătoare de armă

16 pistoale automate

137 de revolvere

12 cartușe de mitralieră

57 cartușe de armă de vânătoare

20 de tuburi de cartușe arme militare

8 cutii de pulbere

106 grame alice

6 pumnale

2 săbii

”Acest depozit constituie unul din elementele articolului 210 Codul Penal și dovada existenței lui este „netăgăduită”, a spus procurorul.

Căpitanul l-a întrebat pe procuror:

– În ce oraș, la ce stradă și în ce număr se află acel depozit?

– Care este numele proprietarului casei?

– Cine este persoana însărcinată să ascundă și să păzească acel depozit?

Procurorul n-a răspuns nimic. Și atunci Căpitanul, cu felul său clar și tranșant de a lămuri lucrurile, a demonstrat absurditatea acuzației:

”Cum, Domnilor, un război civil se face cu armele descrise în lista D-lui General Bengliu? Eu vreau să răscol poporul și în loc să strâng arme – arme multe, nu schelete de revolver și bastoane cu șiș – într-un anumit loc, sub o anumita pază, mă apuc să dau – așa la întâmplare – unuia de la Satu Mare o pușcă, unuia de la Craiova un pumnal, altuia de la Sighetul Marmaței o cutie de pulbere, lui X de la Iași un revolver, lui V. de la Brașov o carabină, și așa mai departe, pentru ca să mi se spună că am făcut depozit de arme cu scop insurecțional?

Nu mi se arată dacă eu personal am dat acele arme sau dacă nu cumva erau ale persoanelor la care s-au găsit. Nu mi se demonstrează cum ar fi fost posibil să se adune posesorii de arme dintr-o sută de unghere ale țarii, la un loc pentru a dezlănțui o revoluție.

Dar mai mult, nu mi se explică gestul meu de cap al rebelilor – gest de inconștient sau de nebun – de a încredința Muzeului Militar toate armele ce-mi lăsase moștenire Generalul Cantacuzino, și cu care n-aveam ce face. Eu îi înarmam pe alții, dar mă dezarmam pe mine însumi!

Domnul Procuror tace, fiindcă n-are ce să răspundă”.

(Generalul Antonescu și Generalul Costandache au confirmat, în cursul depoziției lor ca martori, că armele rămase de la Generalul Cantacuzino au fost predate Muzeului Militar).

În pledoaria sa, avocatul Cosmovici a reluat teza Căpitanului, arătând cât de ridicolă este acuzația depozitelor de arme.

”Ordonanța definitivă zice: S-au găsit depozite de arme. Vă rugăm arătați-ne unul din aceste depozite. Locul unde l-ați găsit. Persoana care-l păzea. Ordinul care s-a dat în acest sens. Răspunsul D-voastră este o vastă tăcere. Răspunsul, din punct de vedere al probei, căci răspunsul din punct de vedere al insinuărilor și al afirmațiilor gratuite, așa cum face o anumită presă, acest răspuns n-avem ce face cu el. Nu avem ce combate.

Pentru a da însă prilejul anumitei prese, devenită uneori din ordin astăzi toată presa, ca să poată anunța cu litere groase și mari: însemnate depozite de arme și muniții la membrii fostei organizații politice „Totul pentru țara”, ați pornit cu perchezițiile și s-a colindat toata țara. O precizează însăși ordonanța definitivă când zice „pe întreg teritoriul rural”. Și ce ați găsit? Ici și colo, la câte un biet roman, o ciosvârtă de pușcă ruginită, sau o bucată de pistol fără cocoș, sau mai știu eu ce briceag, nici una din ele nefiind adunate cu alta împreună, ci răspândite pe la fiecare om, ramase unele din bătrâni, sau altele din război. Acestea sunt arme importante și muniții cu care să provoc și să susțin un război civil într-o țară? Și mai mult, din ordinul acestui om periculos? Păi dacă e periculos, cum îl puteți acuza că armele i s-ar reduce la toate jucăriile ruginite găsite ici și colo?

Pericol? Adică cum? Ar veni cam așa: Corneliu Zelea Codreanu, cu gândul la războiul civil, a chemat și a zis: Pentru D-voastră luați aceste tuburi de cartușe de vânătoare și veți cuceri Nordul Basarabiei. Pentru Sudul Basarabiei, luați aceasta vargă de armă și două boxuri. Pentru Transilvania, e ceva mai greu, luați această bandă de cartușe de mitralieră și petarda asta goală. Perfect, mai rămâne Banatul. Aici, întrucât este însăși industria noastră de război, luați această sumă de grame de alice de vânătoare. Mă opresc domnilor, căci am fost crescut în respectul justiției. Mi-e greu să continui. Am impresia ca povestesc la copii, iar nu că discut în fața D-voastră, pentru cinstea, onoarea și viața unui om”.

Avea nevoie Căpitanul să declanșeze un război civil sau să dea o lovitura de Stat pentru a ajunge la putere? Așa cum a explicat în cursul interogatoriului, când a fost întrebat de paternitatea scrisorii adresată lui Adolf Hitler, Corneliu Codreanu repetă și cu acest prilej aceleași dovezi și argumente care exclud utilizarea violenței din partea Mișcării pentru a ajunge la putere. Mișcarea izbutise să obțină în alegerile din Decembrie 1937, 70 de locuri în Parlament. La viitoarele alegeri avea perspectiva să-și dubleze mandatele. În aceste împrejurări, ce rost ar fi avut ca Mișcarea să recurgă la forță, când conducerea Statului i-ar fi revenit pe căi normale?

Dar nu numai avântul extraordinar al Mișcării în anii 1937-1938, reflectat în alegerile din acești ani, demonstra cu prisosință lipsa de interes a Căpitanului de a forța nota, orientându-se spre o lovitura de Stat, ci întreaga lui concepție politică și morală garanta că niciodată nu va apuca această cale. Biruința, spunea el, nu poate veni decât odată cu desăvârșirea unui proces de conștiință al Națiunii Române. În această privință, dispunem de nenumărate declarații ale lui, în care explica legionarilor, pentru a nu mai rămâne dubiu în sufletul lor, cum va birui ideea legionara. Printr-un intens efort educativ al maselor populare, care amplificându-se, va duce automat la biruință. Reproducem Circulara Căpitanului din 28 Februarie 1937, din care se vede clar că nu simțea nici o atracție pentru lovitura de Stat, pentru întrebuințarea violenței ca metodă de cucerire a puterii politice.

”Către Șefii de Regiuni

Rog comunicați legionarilor:

În urma înmormântării mucenicilor Moța și Marin, autoritățile s-au speriat, dar nu din cauza dezordinii, ci din cauza Ordinii, într-adevăr impresionante, care a domnit tot timpul.

Imediat, la câteva zile, au început declarații ministeriale, lipsite de cel mai elementar interes. Vrem să introducem ordinea. „Vom face totul ca să restabilim ordinea”. Nu înțelegem nimic. De ce să apărați o ordine pe care nimeni n-o amenință?

Acum circulă zvonul ca autoritățile ar vrea să provoace cu orice chip, împrăștiind vestea că se pune la cale un complot legionar, ca se vor face percheziții și arestări, căutându-se cămăși verzi și arme prin casele legionarilor.

Se poate ca acestea să fie numai simple zvonuri de cafenea. Totuși, eu am obligația să atrag atenția legionarilor că:

1. Niciodată Mișcarea Legionară, pentru a birui, nu va recurge la „ideea de complot”, sau la „lovitură de Stat”. Consider aceasta ca o prostie. Mișcarea Legionara nu poate birui decât odată cu desăvârșirea unui proces interior, de conștiință al Neamului Romanesc. Când acest proces îi va cuprinde pe majoritatea românilor și se va desăvârși, atunci biruința va veni automat, fără comploturi și fără lovituri de Stat. Biruința pe care noi o așteptăm în felul acesta este atât de mare, atât de luminoasă, încât niciodată nu vom admite să fie înlocuită cu o biruință ieftină și trecătoare, născută din complot sau lovitură de Stat.

2. În caz de percheziții, ziua sau noaptea, legionarii vor deschide și vor primi autoritățile cu cea mai mare amabilitate. La sedii unde se vor găsi legionari, la apariția autorității, se va comanda „Pentru onor”.

3. Dacă legionarii, familiile și copiii lor vor fi bruscați, maltratați, atunci în cel mai mare calm vor zice:

Doamne, pentru biruința Legiunii, învrednicește-ne și pe noi de orice suferința și de o moarte ca a lui Moța și Marin. Acest ordin va fi afișat la toate sediile din țara.

26 Februarie 1937.

Corneliu Zelea Codreanu

Guvernanții din acea vreme, în frunte cu Regele și camarila lui, erau cu atât mai puțin îndreptăți și autorizați politic și moral să-l acuze pe Căpitan de „răzvrătire” și de pregătire a unei lovituri de Stat”, cu cât ei înșiși, cu puțin înainte (11 Februarie 1938), răsturnaseră ordinea existenta în Stat, suprimaseră Constituția în vigoare, și, cu ajutorul baionetelor, impuseseră un regim dictatorial. Deci, ei s-au făcut culpabili de întrebuințarea forței, ei au recurs la violențe, ei au călcat în picioare voința națională, exprimata în cursul alegerilor ultime, pentru a acapara în mod ilegal și abuziv puterea. Și în timp ce guvernul dictaturii regale a azvârlit țara în aceste convulsiuni politice, ce făcea Codreanu? Îi îndemna pe legionari la rezistență contra încălcărilor de lege, la insurecție, la revolta? Nimic din toate acestea. Dându-și seama ca de orice tulburare ar putea să profite dușmanii din afară, amenințând integritatea țării și independența ei națională, se supune ordinelor arbitrare ale guvernului și dă dispoziții legionarilor să renunțe la orice luptă politică și să se abțină de la orice manifestații, de orice natură.

Corneliu Codreanu protestează contra schimbării constituționale într-o scrisoare adresată lui Vaida Voevod, dar îi eliberează pe legionari de angajamentele lor politice, îndemnându-i ca să se ocupe de aici înainte de afacerile lor profesionale. Căpitanul concediază așa zicând Legiunea și o trimite la vatră, așteptând alte vremuri când își va putea relua activitatea ei politică. Această atitudine, de renunțare la orice opoziție față de noul regim, a fost fixată de Căpitan în Circulara din 21 Februarie 1938:

Circulara Nr. 148

”Anunțăm membrii, ca începând cu data de astăzi, 21 Februarie 1938, partidul „Totul pentru țar㔠nu mai există.

Întreaga conducere a căzut de acord că rațiunea de existență a Partidului a încetat.

Toți cei legați până în prezent juridicește de acest partid, funcționari de Stat sau nefuncționari, sunt dezlegați de toate aceste legaturi, luându-și completa lor libertate de acțiune. Toate funcțiile, Șefii de regiuni, de județe, etc., sunt desființate. Sediile se închid și se dau proprietarilor.

Motivele care ne-au determinat la aceasta hotărâre sunt:

Decretul Regal Nr. 870 din 17 Februarie 1938, cuprinde următoarele dispoziții:

a) Funcționarii Statului nu pot face politică, nu mai pot face parte din partide.

b) Cei ce nu sunt funcționari, adică restul de cetățeni, dacă acționează politicește, sunt sancționați.

c) Conducerea este sancționată, dacă mai dă circulari, ordine, dispoziții.

Deci suntem aruncați din raportul de Drept în raportul de Forță. Pe acesta însă, noi nu-l primim. Noi am înțeles să acționăm în cadrul legii, manifestându-ne credințele noastre.

Dacă aceasta n-o putem face și dacă orice manifestare de credința ne este interzisă, rațiunea de existență a partidului nostru a încetat.

Noi nu vrem să întrebuințam forța.

Nu vrem să întrebuințăm violența.

Ne este suficientă experiența din trecut, când, fără voia noastră, am fost atrași pe calea violențelor. La orice violentare noi nu răspundem în nici un fel: suportăm. Și chiar atunci când întreaga națiune este tratată ca o turma de animale inconștiente.

Lovitură de Stat nu vrem să dăm.

Prin esența însăși a concepției noastre, noi suntem contra acestui sistem. Ea înseamnă o atitudine de bruscare, de natură exterioară, pe când noi așteptăm biruința noastră de la desăvârșirea în sufletul națiunii a unui proces de perfecțiune omeneasca.

Nu vom întrebuința aceste mijloace, pentru că tineretul de astăzi are prea adânc înfiptă conștiința misiunii sale istorice și a răspunderii sale, pentru a face acte necugetate, care să transforme România într-o Spanie însângerată.

București, 21 Februarie 1938

Corneliu Zelea Codreanu

Iată cum răspunde Corneliu Codreanu provocărilor patronate de Palat: retrăgându-se din luptă, renunțând la orice opoziție, demobilizând mișcarea și îndemnându-i pe tineri sa-și desăvârșească pregătirea 1or profesionala. Regele Carol avea drumul liber să guverneze după bunul sau plac. Și atunci un astfel de om, care de bună voie se dă în laturi, se despoaie de orice putere, se desparte de propriul său partid, dându-și seama ce nenorocire se poate abate asupra țarii dacă s-ar încăiera poporul cu tiranii, cum poate fi acuzat de răzvrătire și instigație la război civil, când el însuși, în aceste momente de încordare internă, n-are altă preocupare mai înaltă decât evitarea oricăror tulburări? Prin toate măsurile luate de guvern și chiar înainte de instaurarea dictaturii regale, Corneliu Codreanu a fost provocat să reacționeze contra valului de nedreptăți, iar el nu numai că nu reacționează, ci oferă Regelui și guvernanților, vinovați de sperjur, de violarea tuturor legilor existente, o înaltă lecție de patriotism și dragoste de neam. Așa trebuie să gândească orice cetățean îngrijorat de viitorul României!

În însemnările de la Jilava, Căpitanul comentează dezbaterea de la proces a acestei acuzații cu următoarele cuvinte: „Ori, am dovedit cu principii, fapte, acte și martori, că nici nu ne-a trecut prin gând vreodată să declanșăm un război civil. Dar nu numai atât: nici măcar să facem o tulburare cât de mică. Primejdia de la Răsărit pândindu-ne fiecare greșeală, fiecare pas”.

 

15. OSÂNDIT DIN ORDIN

Apărarea, formată din Cosmovici, Hentescu, Radovici, Lizeta Gheorghiu, Iacobescu, Ranetescu, Caracaș, „a fost impecabilă”, se exprimă Căpitanul cu admirație pt. cei ce-au riscat să fie alături de el în aceste ceasuri grele.

Când s-a dat ultimul cuvânt acuzatului, Căpitanul a spus următoarele:

”Onorat Tribunal aveți în mâinile D-voastră nu viata mea, pe care o dau bucuros, ci onoarea întregii tinerimi a României. Cred în Justiția militară a țării mele”.

Nu mai putea insista în dezvinovățirea lui, căci vedea pe ce pantă apuca procesul: spre o condamnare din ordin. De aceea s-a limitat la o declarație de principiu, arătând că Tribunalul ține în mâinile lui onoarea unei întregi generații. Condamnându-l pe el pentru trădare, vroia să spună Căpitanul, întreaga generație tânără ar ieși pătată din acest proces. Nici aceste cuvinte ieșite dintr-o inimă însângerată, n-au avut vreun efect asupra brutelor din Tribunalul Militar, insensibile la orice chestiune de drept și justiție.

Convins că nu mai e nici o scăpare, ca Tribunalul ce-l are în față nu judecă după lege și conștiință, ci a fost ales și instruit ca să-l condamne, indiferent de cursul procesului, a dat dispoziții avocaților lui să scurteze pledoariile, în așa fel încât chiar în noaptea aceea, de Joi, 26 Mai, să se poată pronunța sentința. Ultimul ce trebuia să vorbească, Paul Iacobescu, văzând atmosfera ce domnea în sală, renunță la cuvânt, fiind trecut de miezul nopții.

Îndată după 12 noaptea, Tribunalul Militar intr㠄în deliberare”. E un fel de a vorbi, căci sentința era pregătită dinainte și ei n-aveau altceva de făcut decât să o semneze.

În hârtiile lui Ranetescu întâlnim și mărturia acestuia despre ultimele ore petrecute cu Căpitanul la Malmaison:

”La orele 2 noaptea, Tribunalul „delibera”. Căpitanul stă trist în boxă, fumând o țigară. Plutea o atmosferă de oboseala și pesimism. Experiența celor patru zile de frământare, ne spunea ce șoptea instinctul: „condamnare”! Auzeam parcă loviturile grele ale destinului.

Nu știu când a venit ordinul colonelului Zeciu ca acuzatul să fie scos din boxă, pentru a nu fi de față la pronunțarea sentinței – așa cum spune legea.

L-am văzut pe Căpitan când ieșea spre fundul boxei, între jandarmi, cu fața întoarsă spre noi, și făcând cu mâinile un gest de îmbrățișare. Ochii lui mari, cu reflexe cerești, parcă implorau iertarea celor ce păcătuiau în fața lui Dumnezeu și din el se revărsa atâta iubire și atâta seninătate! Parca vedeam cum intră în eternitate, în ceva diafan, ca într-un nor de azur, care-l ia de pe pământ și îl înalță... Si sufletul mi-a șoptit brutal: n-ai să-l mai vezi!

Și nu l-am mai văzut”.

L-au trecut într-o altă cameră și după vreo jumătate de oră, a fost dus cu duba, în puterea nopții, înapoi la Jilava.

Revenit în celula lui, cu forțele slăbite de încordare și chinuri, Căpitanul avea nevoie de un somn reparator. S-a trântit pe patul de scânduri, cu gândul la ziua de mâine, când își va afla condamnarea.

”Dar, nu... O fiară, cu numele de Zeciu, veghea, notează Ranetescu. Trebuia turnată pe gâtul acuzatului și ultima picătură de venin. A dat poruncă aspră ca în chiar noaptea aceea să se execute citirea sentinței”.

Căpitanul, în Însemnările de la Jilava, a notat pentru posteritate și această ultimă scenă a procesului sau:

”Pe la 4 sunt sculat în zgomotul unor pași și de zăvoarele care se trag. Mă scol în picioare. Intră procurorul Maior Radu Ionescu, grefierul Tudor, Comandantul închisorii și ceilalți ofițeri de gardă.

Grefierul citește: Tribunalul Militar a răspuns afirmativ la toate întrebările. Sunteți condamnat la 10 ani muncă silnică.

Mai rămâne câteva minute și se uită la mine. Maiorul face ochi și dă din umeri. Pleacă toți.

În fața marii nedreptăți care mă lovește, sunt liniștit, cu conștiința împăcată”.

Mai rămâne o ultima speranța: recursul la Curtea de Casație Militară. Avocații se pregătesc pentru acest ultim asalt. Toate articolele din Codul Penal și Codul de Justiție Militară au fost violate. Nu se poate ca Înaltul For de Justiție Militară să nu sesizeze motivele de recurs și să nu ordone o nouă judecare a procesului, anulând sentința data de Tribunal.

Luni, 13 Iunie, vin din nou avocații la Căpitan, pentru a examina împreuna motivele de recurs în Casație. Recursul este fixat pentru Miercuri 15 Iunie. Avocații cred că vor putea obține o amânare a recursului, de cel puțin 15 zile, căci așa e uzul, pentru a putea prezenta noi motive. O oarecare lucire de speranță mai are și Căpitanul, căci, cum spunea el, „Sunt condamnat pe simple afirmații. E ceva unic în analele proceselor, juridic și procedural”. Dar și aceasta îndepărtată speranță se stinge repede. Camarila de la Palat își pusese oamenii ei și la Curtea de Casație Militară. Un oarecare General Turbatu prezida aceasta Curte. Prima dezamăgire. Nu se acorda amânarea de 15 zile, așa cum era uzul, ci recursul se judeca după aceeași procedură rapidă. Abia două zile au câștigat avocații. Recursul se judecă Vineri, 17 Iunie, ora 5 după masă. I-a adus Căpitanului știrea soția lui, venită la Jilava în dimineața acestei zile.

Citim în Însemnările de la Jilava, Vineri, 17 Iunie, seara:

”Acum o jumătate de oră au venit avocații la mine și i-au spus că s-a respins recursul meu la Casația Militară.

Erau cu toții triști și abătuți. Am stat cu ei vreo 15 minute. I-am întrebat cum s-au desfășurat dezbaterile. Mi-au spus în câteva cuvinte; ne-am despărțit”.

Motivele de recurs la Casație, prezentate de avocații apărării, după consultarea lor cu Corneliu Codreanu, se găsesc la sfârșitul cărții Adevărului în Procesul Căpitanului. Sunt atât de numeroase violările săvârșite de Tribunal în acest proces, atâtea nedreptăți acumulate, atâtea flagrante încălcări ale legii și ale regulilor procedurale, toate de o gravitate excepțională, încât Curtea Militară de Casație dacă ar fi reținut unul singur din aceste motive, ar fi trebuit să admită recursul. Suveran și disprețuitor, Curtea Militară trece peste toate violările și respinge recursul, pentru că și această înaltă instanță militară fusese pusă în prealabil la pas, judecând nu după lege și conștiință, ci după ordinele primite, care scoteau din funcție adevărata justiție.

Sentința Căpitanului e total ruptă de faptele judecate la proces și de regulile de drept și procedură cuprinse în Codul Penal și Codul de Justiție Militară. Nu exista nici o corespondență, nici o legătură între dezbaterile procesului și rezultatul lui final. Cum poți să condamni pe un om când nu ai nici cea mai mica proba de vinovăție contra lui?

Nu vom înțelege acest proces și nici absurda sentință ce s-a dat, dacă nu cunoaștem fondul lui politic. Trebuia eliminata din complexul vieții politice romanești o mișcare ce se opunea cu îndârjire „apropierii de Rusia”. Palatul ajunsese în acea perioadă un centru al conspirației comuniste din România. Dispărând Codreanu, se credea la Palat, va dispărea Mișcarea și atunci drumul va rămâne liber pentru implantarea marxismului în țara noastră. La aceasta decizie de politică internațională, s-a adăugat și o considerație de politică interna. Minoritatea evreiască deținea în perioada Regelui Carol frânele guvernării. Prin intermediul Elenei Lupescu făcea și desfăcea toată politica țării. În domeniul economic, evreimea controla 70 la suta din bogăția națională. Ascensiunea Mișcării Legionare amenința situația privilegiată a evreimii din România atât pe plan politic cat și pe plan economic. Si atunci factorul extern, al comunismului mondial, a coincis cu interesul evreimii: trebuia întrerupt cu orice preț procesul democratic în curs, prin care Mișcarea Legionară ar fi ajuns la putere pe căile indicate de Constituție. De aici lovitura de Stat, arestările, procesul Căpitanului, condamnarea lui și apoi asasinarea lui în Noiembrie 1938.

 

16. ANULAREA SENTINȚEI DE CONDAMNARE A CĂPITANULUI ȘI REABILITAREA MEMORIEI LUI

Conform deciziei Nr. 1 a Comisiei speciale de Revizuire, procesul Căpitanului a fost trimis la Înalta Curte de Casație pentru a fi revizuit. Judecata revizuirii s-a ținut Sâmbătă, 30 Noiembrie, exact în ziua când sfintele oseminte ale Căpitanului, purtate pe umeri de legionari, străbăteau străzile Capitalei, pentru a fi depuse în Mausoleul de la Casa Verde.

În darea de seama asupra procesului, ziarul Buna Vestire din 1 Decembrie face o comparație între împrejurările și atmosfera în care a fost condamnat Căpitanul în Mai 1938 și schimbarea de decor în care a fost judecată revizuirea sentinței, dată cu doi ani și jumătate înainte:

”Atmosfera în care s-a desfășurat judecarea revizuirii acestui proces istoric în arhitecturala sală a Înaltei Curți de Casație a fost cu totul alta decât aceea în care a fost condamnat Căpitanul.

Cine a judecat atunci, cum s-a judecat și unde s-a judecat? Oroarea nedreptății este încă vie în memoria noastră. Un pod de cazarmă improvizat în sala de judecată. O atmosferă închisă până la strangulare.

Cine au judecat ieri?

Cele mai înalte figuri ale magistraturii țării: Primul Președinte al Înaltei Curți de Casație, înconjurat de patru președinți ai secțiilor Supremei Instanțe.

UNDE s-a judecat ieri revizuirea?

În supremul For al Justiției”.

Revizuirea procesului Căpitanului s-a judecat în sala de ședințe a Secțiilor Unite de la Înalta Curte de Casație. Completul de Judecată a fost format din următorii înalți magistrați:

Dimitrie Lupu, Primul-Președinte al Înaltei Curți de Casație,

Dimitrie Cihodariu, Președintele Secției I.

Mihail Mosgos, Președintele Secției II.

Constantin Macri, Președintele Secției III.

Titu Magheru, Președintele Secției IV.

Fotoliul Ministerului Public a fost ocupat de Coman Negrescu, Procuror General la Curtea de Casație.

Funcția de Secretar al Comisiei de Judecată a fost îndeplinită de Filip Mihăilescu, Prim-magistrat, Consilier la Curtea de Apel.

Pe banca apărării au luat loc Alexandru Vergatti și Horia Cosmovici. Doamna Elena Codreanu, ca parte civilă, este reprezentată de avocații Vergatti și Cosmovici.

În sală au fost prezenți, în afară de Doamna Elena Codreanu, următoarele persoane; Doamna Liana Cotiga, avocat, Ilie Gârneață, Corneliu Georgescu, ing. Blănaru, Comandanți ai Bunei Vestiri, Colonel Ștefan Zăvoianu, avocat Traian Cristescu, Dr. Șerban Milcoveanu, Preot Udrișteanu, duhovnicul Căpitanului, Mitropolitul Gurie, Inginer Tonescu, Vasile Mailat, primarul Sectorului III Albastru, George Axinteanu, Inginer Țintă, Inginer Scărlătescu și reprezentanții presei române și străine.

Procesul de revizuire judecându-se după represaliile de la Jilava, petrecute în noaptea de 26/27 Noiembrie, Mihai Antonescu, Ministrul Justiției, a crezut de cuviință să interzică difuzarea procesului prin radio, așa cum deciseseră avocații apărării, de acord cu Ministerul Presei și Propagandei. Motivul invocat de Mihai Antonescu era ca transmițându-se dezbaterile de la Înalta Curte de Casație, să nu se producă noi tulburări în țara. De fapt revizuirea procesului a coincis cu ziua funeraliilor Căpitanului, încât în acest moment toată țara trăia într-o adânca reculegere. Vârtejul răzbunării trecuse. Măsura lui Mihai Antonescu era o ofensa adusa memoriei Căpitanului. Cum adică, atunci când s-a judecat procesul sau în 1938 și a fost condamnat la zece ani închisoare pentru „trădare”, toate mijloacele de comunicație ale Statului au urlat săptămâni de-a rândul, dezvăluind existența unui complot contra Statului, și au difuzat cu satisfacție „exemplar㔠sentința aplicată principalului tulburător al ordinii publice, de către Tribunalul Militar, iar acum, când cea mai înaltă instanță a țării pășea la revizuirea acestui proces odios, vroind să reabiliteze memoria lui Corneliu Codreanu, Ministrul de Justiție al unui Stat Național Legionar interzicea ca țara să afle prin radio adevărul și să se bucure de anularea sentinței anterioare de către un complet de judecată drept și dezbrăcat de orice patimă?

Mihai Antonescu a fost instigatorul acestei dispoziții, dar el n-a apărut în instanță. Respingerea cererii ca procesul să fie radio-difuzat și-a asumat-o direct Înalta Curte de Casație, la intervenția lui Mihai Antonescu. Comunicându-i-se lui Horia Cosmovici această decizie, el n-a trecut-o sub tăcere, ci a luat microfonul în mână și a vestit-o țării prin toate posturile noastre de radio. El n-a atacat Înalta Curte de Casație și nici nu s-a plâns de măsura luată, ci, dimpotrivă, i-a dat cu totul altă interpretare, exprimându-și încrederea în justiția țarii: „

Aici vorbește Horia Cosmovici.

Anunț toată lumea ca Înalta Curte de Casație ne-a comunicat că respinge cererea ca procesul să fie radiodifuzat.

Ca avocat și ca legionar, înțeleg să mă supun și să primesc cu toata mulțumirea, pentru că destul n-a fost justiție în această țară, destul și-a făcut toată lumea de cap. Astăzi când un înalt magistrat își comunică dorința, noi, legionarii, primii, trebuie să ascultăm, să înțelegem și să păstram ceea ce ne-a spus Căpitanul că fără justiție o țară moare.

Prestigiul justiției și legalității rămâne religia regimului și a Mișcării Legionare”.

La ora 9,50, Completul de Judecată intră în sala de ședințe, compus din Primul-Președinte Dimitrie Lupu și președinții celor patru secții. Dimitrie Lupu, după ce a făcut apelul părții civile, a dat citire Deciziei Nr. 1 a Comisiei Speciale de Revizuire, prin care s-a trimis procesul Căpitanului în fața Înaltei Curți de Casație. Lectura acestei decizii a durat 30 de minute și a fost ascultată în adâncă tăcere de întreaga asistență. După citirea acestui act, Președintele Dimitrie Lupu dă cuvântul Procurorului-General Coman Negoescu.

Parchetul cere reabilitarea Căpitanului și anularea sentinței de condamnare

Procurorul-General Coman Negoescu și-a însușit concluziile Comisiei de Revizuire și adresându-se Curții a spus următoarele:

”D-voastră, chemați să vă pronunțați în fond asupra revizuirii, luând în considerare cercetările și concluziile Comisiei, de admitere în principiu a revizuirii, urmează să declarați fără valoare hotărârea de condamnare și să reabilitați memoria condamnatului Corneliu Zelea Codreanu, bineînțeles făcând un examen al hotărârii și văzând dacă nu cumva hotărârea de condamnare se menține și pe alte temeiuri.

În cazul de fața, dacă se examinează hotărârea de condamnare, se vede că ea nu poate să-si găsească un alt reazem. Corneliu Zelea Codreanu a fost condamnat pentru patru fapte, crime și delicte. Comisia de admitere în principiu a găsit că legea a fost greșit aplicată și că faptele au fost greșit stabilite. Constatările și concluziile Comisiei se impun înaintea D-voastră.

D-voastră urmează ca, pe baza acestor constatări și concluzii, întrucât hotărârea de condamnare nu se poate menține pe alte considerații, făcând aplicarea art. 508 din pr. p., să declarați nulă și fără valoare, hotărârea de condamnare și să reabilitați memoria lui Corneliu Zelea Codreanu, punând astfel sfârșit efectelor unei hotărâri pătată de eroare.

Acestea sunt concluziile noastre”.

Cuvântul Apărării. Pledoaria Avocatului Alexandru Vergatti

După concluziile Procurorului-General, Primul Președinte Lupu dă cuvântul avocatului Alexandru Vergatti.

Avocatul Alexandru Vergatti a fost șeful contenciosului legionar pe timpul Căpitanului și a rămas în aceeași funcție și sub regimul legionar.

Avocatul Vergatti a atacat aspectul politic al procesului, arătând că ceea ce s-a introdus în dosare nu are nici o legătura cu adevărata cauză. „Vă mărturisesc cinstit că în clipa în care trebuie să arătăm în fața D-voastră motivele pentru care cerem rejudecarea procesului Căpitanului, nu pot să fac acest lucru fără să încerc în sinea mea să mă gândesc la cel care și-a dat viața, la cel care s-a dus pentru un adevăr, adevăr pe care-l slujim și îl profesăm cu toții. Și nu pot face acest lucru, Domnule Președinte și Onorată Înaltă Instanță, pentru ca dacă am încerca să judecam acest proces simplu, așa cum s-ar părea că reiese din textul rigid al legii, nu v-am cere altceva D-voastră decât o schimbare de perspectivă, v-am cere ca într-un proces, care a avut o anumita perspectivă, D-voastră să pronunțați o hotărâre care să-i dea o altă perspectivă. O cerem noi – nu anticipăm asupra hotărârii Curții.

”Dar nu aceasta este intenția noastră. Pentru că, Domnule Președinte și Onorată Instanță, procesul Căpitanului a căpătat valoarea unui truism, pentru acei care nu s-au mai interesat nici de fond și nici de întinderea acestor adevăruri.

În acest proces nu s-a judecat dacă într-adevăr acel oricine este cineva, nu s-a ocupat nimeni de acea scrisoare de care Onorata Comisie spune că nu s-a ținut seama, nu s-au ocupat de aceste lucruri; s-au preocupat cu totul de altceva și anume, din ce trăiește Căpitanul, dacă Căpitanul este deștept sau nu, s-au preocupat dacă vorbește sau nu bine, dacă e un bun cuvântător la întruniri publice; nu s-au preocupat dacă adevărurile pe care el le spunea au valoare națională, autentică.

Atunci, domnilor, noi suntem obligați astăzi să lămurim cinstit și cu toată tăria pe care ne-o dă credința noastră, liniștea noastră, încrederea în D-voastră, lămurim juridicește de ce în clipa în care procesul Căpitanului s-a judecat, s-a făcut o greșeală.

Procesul acesta, născut în fața unui tribunal militar, a avut o sorginte: neînțelegerea adevărurilor profesate de un om, neînțelegerea unor adevăruri, care erau curente, dar inacceptabile pentru ei.

În clipa în care a fost trimis în judecată și s-a spus ca o organizație înfăptuită de Căpitan prezintă o anumită coloratură, nu s-a spus acest lucru din reaua credință a acelora care știau prea bine că aceasta organizație are cu totul alt caracter decât cel pe care l-au înscris ei în dosarele pe care le aveți D-voastră, ci a pornit din altceva, din inacceptarea noilor instrucțiuni ale Statului, așa cum au fost arătate în circulările care au fost scoase de către Căpitan. Procesul a pornit, pentru că C. Z. Codreanu a dat o circulară.

Se hotărâse suspendarea Constituției și pierderea tuturor drepturilor de către toți oamenii. Și atunci C. Z. Codreanu a dat o circulară în care spunea așa: „Deci suntem aruncați din raportul de Drept, în raportul de Forță.

Pe acesta insa noi nu îl primim.

Noi am înțeles să acționăm în cadrul legii, manifestându-ne credințele noastre, dacă aceasta n-o putem face și dacă orice manifestare de credință, rațiunea de existență a partidului nostru a încetat.

Noi nu vrem să introducem forța.

Nu vrem să întrebuințam violența.

Ne este suficientă experiența din trecut, când fără voia noastră am fost atrași pe calea violenței. La orice violentare, noi nu mai răspundem în nici un fel. Suportăm. Și chiar atunci când întreaga națiune româna este tratata ca o turmă de animale inconștiente.

Lovitură de Stat nu vrem să dăm.

Prin esența însăși a concepției noastre, noi suntem contra acestui sistem.

Ea înseamnă o atitudine de bruscare, de natură exterioară, pe când noi așteptăm biruința noastră de la desăvârșirea în sufletul națiunii a unui proces de perfecțiune omenească.

Nu vom întrebuința aceste mijloace, pentru că tineretul de astăzi are prea adânc înfiptă conștiința misiunii sale istorice și a răspunderilor sale, pentru a face acte necugetate, care să transforme România într-o Spanie însângerată.

Generația noastră întreagă vede bine mănușa ce i s-a aruncat.

Mănușa aruncată va rămâne însă jos.

Noi refuzăm să o ridicăm”.

Atunci, domnilor, au supărat aceste lucruri. În clipa în care s-a hotărât desființarea organizațiilor politice și s-a trecut la măsuri, s-au supărat toți acești oameni, care, neacceptând principiul, au cugetat în fundul sufletului lor să-i facă un proces. Începuse în mintea lor să se înscăuneze gândul acesta al trimiterii în judecată pentru faptele pe care vi le vom expune.

S-au găsit toți acești oameni în fața unei noi circulări a Căpitanului, o circulară pe care, cum o spune chiar la sfârșitul circulării, o adresează Miniștrilor din țara Românească (e vorba de scrisoarea deschisă adresată lui Vaida Voevod). Avocatul Vergatti citează din aceste circulări o serie de pasaje din care rezultă netemeinicia acuzațiilor aduse lui Corneliu Codreanu, apoi continuă:

Domnilor, Justiția nu este făcută pentru a trimite în judecată. Justiția este făcută pentru a face dreptate; ea nu este un simplu instrument mecanic, este conștiința omenească, care acționează în cadrul textului de lege.

În acest proces s-a vorbit încontinuu de ordinea publică, s-a vorbit de fondul acestui proces, că trebuie să fie judecat așa cum a fost judecat, nu pentru ca ar fi un proces normal, căci este un proces anormal, în care ordinea publică a fost lezată.

A fost o problema pe care noi nu vrem să o repetăm în fața D-voastră, pentru că am putea greși. Noi nu vrem să ne situăm în acest domeniu de ordine publică, nici atunci și nici acum, căci atunci ca și acum nu puteam vorbi de o ordine publică legală.

Ordinea publică este una singură, nu forma pe care o îmbracă, ci forma ei adevărat structurală. Nu se poate încerca să se șantajeze conștiința unor oameni prin întrebuințarea unor termeni care nu-și au locul. S-a vorbit încontinuu în acel proces de încălcarea ordinii publice și nu s-a articulat în nici un fel cum și în ce fel ordinea publică este lezată”.

Aspectele procesului

Alexandru Vergatti constată ca procesul a avut două aspecte: unul expus mai înainte, de ordin politic „care a reieșit din neînțelegerea, din aceasta neacceptare a adevărurilor, a principiilor politice expuse de Corneliu Zelea Codreanu”

Și un al doilea aspect, al trădării de care s-a făcut vinovat Corneliu Codreanu.

”Forma de trădare o capătă cele 6 circulări pe care D-l Procuror General le-a expus, circulări care au dus la inculparea legală, pentru motivul că în fruntea lor, aceste acte poarta cuvântul „secret”.

Dar simpla lor citire arată că acest caracter de secret – cu alte cuvinte inerent siguranței Statului – din partea autorităților de la care emană aceste acte, nu pot apărea secrete prin parafarea cu apostila de „secret”, ci prin conținutul lor. Este foarte ușor ca o instituție, care are posibilitatea de a da caracter de secret unui act, să-i pună această titulatură; dar titulatura nu are importanță, caracterul actului trebuie să fie secret.

De aceea socotesc cp nu se poate în nici un caz, nu numai astăzi, dar nu se poate nici atunci și nici oricând în acest proces care trebuie să intre în istorie, să se mai discute altceva, decât inanitatea acestor acte, care nu pot avea alt caracter, decât cum nu se poate face justiție.

Eu, personal, încheind expunerea mea, cer să faceți dreptate: să răsfrângeți din conștiința și atitudinea D-voastră de „Magistrat” toata liniștea și toată mândria dreptății definitive a acestui neam. Va cer, domnilor magistrați, să ne eliberați sufletește de toate îndoielile care ne-au curmat tinerețile noastre și luptele noastre prin pușcării. Vă cerem să faceți dreptate, să dați rând cinstei, să dați drum liber atitudinii neinfluențate și oneste, să răspândiți în țară toată atitudinea personalității D-voastră, așa cum ați făcut-o în tot decursul carierei D-voastră de „Magistrați”.

Eu nu pot decât să vă citesc cuvintele Căpitanului, aflate pe o filă în acest dosar, cuvinte pe care Căpitanul, vizionar de proporții mitice, le-a scris în ziua de 13 Martie 1938:

”După fiecare răstignire, urmează o înviere; după fiecare înviere, o cădere a judecătorilor nedrepți.

Te rog să fi sigur că ne vom bucura împreună în ziua învierii, pentru că toți dușmanii noștri au puterea de a ne răstigni, dar nu și pe aceea de a opri învierea, care urmează fiecărei răstigniri”. Vă cerem să faceți dreptate, prin învierea luptei tineretului roman”.

Pledoaria Avocatului Horia Cosmovici

Horia Cosmovici a fost Ministru Subsecretar de Stat la Președinția Consiliului pentru probleme doctrinare, în guvernul prezidat de Generalul Antonescu. Înaintea revizuirii procesului Căpitanului, Cosmovici a venit la mine și mi-a spus că el își dă demisia din guvern, pentru a putea apărea ca avocat al apărării în fața Înaltei Curți de Casație. E un caz rar și poate unic în analele politice românești ca o persoana să renunțe la o demnitate ministerială pentru a putea pleda într-un proces. În definitiv, se găseau mulți alți avocați care ar fi putut să-i apere memoria lui Corneliu Codreanu. Dar cum Horia Cosmovici a fost unul din cei șapte avocați care au pledat în procesul Căpitanului din 1938 și i-a cunoscut toata mașinația lui ocultă, nu putea lipsi de la îndatorirea de a dezvălui încă odată în fața justiției și a țării întregi crunta nedreptate făcută Căpitanului.

Președintele Dimitrie Lupu dă cuvântul Avocatului Horia Cosmovici. Cosmovici își începe pledoaria, explicând că prin acest proces s-a judecat zbuciumul unei generații, care s-a concretizat în doctrina lui Corneliu Codreanu și a altor gânditori ai Legiunii.

”Înaltă Curte, D-voastră judecați zbuciumul unei generații: al unei generații de credință.

Când spun „generație”, nu mă refer la un număr de ani; după cum când voi întrebuința cuvintele „tineresc” sau „tinerețe” sau „tânăr”, nu mă refer la culoarea părului. Pentru ca noi întotdeauna am avut bătrâni și experiența părului alb, care ne-au apărat și îndrumat pașii. Generația noastră, ca și tinerețea noastră, este o chestiune de atitudine sufletească. Cel mai tânăr om al Franței, la un moment dat, a fost Clemenceau. Și în Mișcarea Legionară cel mai tânăr om din vremuri grele a fost Generalul Cantacuzino-Grănicerul.

Astăzi, când ne-am asumat o răspundere care depășește posibilitățile multora, în această țară găsim printr-o providență care ne-a apărat întotdeauna, sfaturile și experiența unui om care ne ajută, ne ferește și ne apără cu întreg prestigiul persoanei sale.

Înaltă Curte, ce este Mișcarea Legionară?

Este prima revoluție a neamului românesc. Prima revoluție care se împlinește.

Noi am mai avut încercări în trecutul istoriei noastre, dar nici una dintre ele nu a fost împlinită. Aceasta se explică prin îndoitul punct de vedere, că revoluția noastră este o revoluție spirituala și în al doilea rând, că este o revoluție proprie a noastră, strâns legată de tot ce este românesc, de tot ce a trăit pe acest pământ.

Revoluția legionară nu și-a întors ochii nicăieri pentru a prinde și-a desprinde linia viitorului neamului românesc. Ea s-a întors la Mihail Kogălniceanu, la Eminescu, la Conta, la toți acești oameni ai trecutului nostru, care au fost premergătorii, în vremea când problema nici nu se punea în Europa.

Ce reprezintă în esența ei această Mișcare Legionară?

Ne-o arată unul dintre prietenii pe care i-am pierdut, mare figura legionară, Puiu Gârcineanu, într-o carte așa cum putem scrie noi legionarii, în vremea când mai mult simțeam decât gândeam, carte intitulata Din lumea legionară. Vă rog să îngăduiți a-i aduce lui Puiu Gârcineanu prinosul amintirilor mele și în același timp să-l înconjor de celălalt bun prieten, cu care s-a înțeles întotdeauna, Iordache Nicoară, și respectat de vechii luptători. Numai cine nu e legionar sau poate dintr-o trufie nemăsurată, ar putea să vorbească cu ușurință de acești doi oameni.

Înaltă Curte, suntem unica mișcare care împletim credința bisericii ortodoxe cu o mișcare politică.

Legionarismul este în primul rând credința în Dumnezeu, în sensul cel mai pur, în sensul credinței noastre creștine.

Mișcarea Legionară se poate defini printr-o singură frază: este o luptă gigantică, luptă de încordări uriașe, pentru a tinde către perfecțiunea și sublimul arătat nouă de linia bisericii creștine. Această mișcare pune ca o condiție esențială, pentru ca acest neam să poată păși înainte pe drumuri noi, transformarea interioară, schimbarea omului. Nu poți să ai dreptul să ceri altuia să se îndrepte, până când în prealabil tu însuți nu încerci să te îndrepți”.

În continuare Avocatul Horia Cosmovici explică ce rol joacă în doctrina legionară Credința Învierii din Morți, Înviere învățată de Biserica Creștină.

Abordează apoi programul politic al Mișcării, din care reține gravitatea problemei jidovești și plaga politicianismului în viața publică a României, bazându-se pe numeroase citate din lucrările Căpitanului.

În ce privește metodele de luptă ale Legiunii, Cosmovici arată ca ele nu s-au inspirat din principiul violenței, pentru a cuceri puterea. Dimpotrivă, chiar în primele zile de la întemeierea Mișcării, Corneliu Codreanu a declarat că va acționa exclusiv în cadrul legilor țării: „Vom merge pe linia legilor țării, neprovocând, ocolind orice provocare, nerăspunzând la nici o provocare”.

Corneliu Codreanu a cerut să fie răzbunat și toți cei vinovați de dezastrul țării să fie pedepsiți. Dar cum? Nu prin acțiuni singuratice și necontrolate de răzbunare, ci prin procedeu legal. Iată se spune la punctul 84 din Cărticica Șefului de Cuib:

”Primul punct din programul legionar dacă va întreba cineva, să-i spuneți că este jurământul pentru pedepsire. A doua zi după victoria legionară, se va constitui Tribunalul excepțional, care va chema în fața lui și va judeca:

Pe toți jefuitorii banului public.

Pe toți cei ce au primit mită, înlesnind afaceri.

Pe toți cei ce, încălcând legile fundamentale ale țarii, au persecutat, au ucis, au lovit în legionari sau în familiile lor.

Orice funcție ar deține de la jandarm la ministru, nimeni nu va scăpa acestei judecăți”.

Grija de legalitate l-a urmărit pe Corneliu Codreanu permanent, chiar și atunci când legionarii lui erau supuși la chinuri și ilegalități de nedescris și se puteau prevedea reacții, când suferințele atingeau limita disperării, cum s-a întâmplat în anumite cazuri. Cuvântul lui de ordine a fost permanent: supunere la legi și răbdare în fața celor mai mari nedreptăți.

Din această perspectivă, Horia Cosmovici arată cât de absurdă a fost acuzația de ațâțare la război civil, azvârlită Căpitanului în cursul procesului său. Cu ajutorul ultimelor declarații și circulări ale lui Corneliu Codreanu, demonstrează cât de preocupat era șeful Legiunii ca să nu se producă nici o tulburare în țară, nici chiar atunci când locuitorii ei au fost despuiați de toate drepturile lor prin lovitura de Stat a Regelui Carol. El își dădea seama de nenorocirea ce s-ar abate asupra țarii, dacă Românii s-ar încăiera între ei, în timp ce dușmanii pândeau la hotare.

Horia Cosmovici își încheie pledoaria cu următoarele cuvinte:

”Înaltă Curte, sunt la sfârșit.

Am scris o broșură intitulată Adevărul în procesul lui Corneliu Zelea Codreanu, în Mai 1938. Aceasta broșura am scris-o în timpul prigoanei – cum o numim noi, urmăriți de agenți, am scris-o în diferite case, o parte la mine acasă, o parte la Alex. Ghica, altă parte la Ion Boroianu, apoi în casa lui Danielopol. Am împărțit-o tuturor ca să poată cunoaște adevărul în procesul Căpitanului.

Am numai două lucruri aici care sunt ale mele. Mă voi referi numai la unul dintre ele, pentru ca, Înaltă Curte, convingerea mea sinceră este că sunt atât de departe de a mă considera, de a mă socoti un om priceput să despic destinul neamului, să-l pot vedea; dar am o credință a mea și această credință o slujesc până la ultima suflare.

Ei bine, veți vedea că am izbutit eu care, vă spuneam, sunt departe de perfecțiune – sunt departe chiar de linia legionară cu mii de metri – am izbutit să fiu proroc. Să nu mire lumea: am fost cinstit când am scris – și o știu toți legionarii, este un lucru care poate fi controlat... Scriam:

„Când o judecată este dreaptă, nu mai judecă nimeni, dar când o judecată e strâmbă, atunci judecă toată lumea. Iată de ce procesul Corneliu Codreanu, pierdut înaintea instanței militare, continua în fața Tribunalului țării și sentința rămâne să se dea”. Nimeni nu mai credea în biruința legionară când am scris aceasta – „și nu se știe de care parte vor fi trădătorii și de care parte patrioții”.

Înaltă Curte, concluziile mele de azi le-am trasat atunci, în 1938.

Azi nu știu în ce măsură am izbutit să vă prezint întregul zbucium al generației noastre până la acest punct.

Înaltă Curte, vă cer în fața unui mormânt, azi deschis din nou, al Căpitanului, să binevoiți a accepta ca să aveam posibilitatea, noi legionarii, prin D-voastră, să mai smulgem acestui mormânt pentru Țară Româneasca încă o biruință, prestigiul justiției.

Vă rog dați-ne-o, căci altfel nu am mai putea trăi”.

Dezbaterile fiind închise, Curtea a intrat în deliberare. La ora 7 seara, Înalta Curte de Casație, în plenul ei, a intrat în sala aducând următoare decizie:

Memoria Căpitanului a fost reabilitata

”Comisia, potrivit deciziei Nr. 1/940 dată de Comisia pentru revizuirea proceselor politice și a decretului-lege Nr. 3226/1940 art. 4 și art. 506 din procedură penală, decide:

Declară fără valoare sentința tribunalului militar, Secția l-a, a Corpului II Armată București, privitoare la defunctul Corneliu Zelea Codreanu și îi reabilitează memoria.

Ordonă publicarea acestei hotărâri în Monitorul Oficial, pe cheltuiala Ministerului de Justiție, și într-un ziar din capitală, la cererea D-nei Elena Corneliu Codreanu, soția Căpitanului”.

 

17. REVIZUIREA PROCESULUI POLITIC A 19 LEGIONARI

Guvernul dictaturii carliste nu s-a mulțumit cu condamnarea Căpitanului, ci după ce sentința acestuia a rămas definitivă, prin respingerea recursului său în ziua de 17 Iunie 1938, a trimis în judecată pentru motive identice și la scurt interval și pe 19 fruntași ai Legiunii, considerându-i pe aceștia complici la delictele și crimele ce le-ar fi săvârșit Șeful Legiunii și pentru care a primit pedeapsa de 10 ani închisoare.

Conducătorii legionari, trimiși în judecată, se aflau internați în Lagărul din Miercurea Ciuc, când a venit ordinul să fie transportați la București, pentru a se înfățișa înaintea aceluiași Tribunal Militar, Secția a I-a a Corpului II Armată, care l-a osândit și pe Căpitan. Evident, după ce membrii Tribunalului Militar n-au avut nici un scrupul de conștiință ca să execute ordinul de la Palat, condamnându-l pe nedrept pe Corneliu Codreanu, cu atât mai puțin puteau fi impresionați de protestele de nevinovăție ale colaboratorilor Căpitanului. În 25 Iunie 1938, a început procesul fruntașilor Legiunii și s-a încheiat la 1 Iulie cu condamnarea în bloc a tuturor acuzaților, variind în sentințele lor doar anii de închisoare. Pedeapsa cea mai mare au primit-o Vasile Christescu și Alexandru Cantacuzino, 9 ani de închisoare, deoarece fugiseră de sub escortă, când erau transportați cu trenul de la Miercurea Ciuc la București, iar restul de la 7 ani până la un an.

Comisia pentru revizuirea proceselor politice și sancționarea magistraților vinovați s-a ocupat și de cazul celor 19 fruntași legionari, condamnați la 1 Iulie 1938, dând o decizie de revizuire a procesului lor.

Hotărârea Comisiei pentru revizuirea proceselor politice

Decizia Nr. 4 din 21 Noiembrie 1940

Comisia formată din Domnii:

Președinte: Domnul Ștefan P. Mihăileanu, Consilier la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Membrii: D-nii Vasile Buțureanu, Consilier la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Constantin Năvârlie, Consilier la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Alexandru Oteleșteanu, Profesoi Universitar.

Vintilă Dongoroz, Profesor Universitar.

Comisia: Luând în examinare modul cum a fost judecat procesul politic privitor pe 1) Vasile Christescu, 2) Alexandru Cantatuzino, 3) Alexandru Cristian Tell, 4) Gheorghe Istrate, 5) Mihail Polihroniade, 6) Paul Craja, 7) Traian Cotigă, 8) Sima Simulescu, 9) Virgil Ionescu, 10) Bănică Dobre, 11) Furdui Gheorghe, 12) Clime Gheorghe, 13) Șerban Milcoveanu, 14) Nicolae Totu, 15) Radu Budișteanu, 16) Apostolescu Gh., 17) Serafim Aurel, 18) Eugen Ionică, 19) Preotul Nicolae T. Georgescu-Edineți, care formează dosarele 895 și 900 din 1938, ale Tribunalului Militar al Corpului II Armată, Secția I-a, proces soluționat prin sentința Nr. 503 din 1 Iulie 1938, rămasă definitivă prin nefolosirea căilor de reformare de către cei doi dintâi și prin respingerea recursului celorlalți inculpați de către Curtea Militară de Casare și Justiție, care a avut loc prin Decizia cu Nr. 416, din 26 Iulie 1938, a acelei Curți, cum și recurs introdus contra acestei din urma decizii, motivat pe necompetența instanțelor militare de a-i judeca pentru faptele pentru care au fost trimiși în judecată, care a avut loc prin Decizia Nr. 4591, din 7 Octombrie 1938, a Înaltei Curți de Casație și Justiție Secția II-a, cum și pe neconstituționalitatea art. 128, punctul 3 din Codul de Justiție Militară, care a avut loc prin Decizia Nr. 125, din 30 Martie 1939, a Secțiilor unite ale aceleiași Înalte Curți, sentință prin care au fost condamnați primii doi, în lipsă, la câte 9 ani închisoare corecțională, 120.000 lei amendă și 6 ani interdicție corecțională, următorii până la al 15-lea inclusiv, la câte 7 ani închisoare corecțională, 20.000 lei amendă și 6 ani închisoare corecțională, următorii trei câte 5 ani închisoare corecțională, 20.000 lei amendă și 6 ani interdicție corecțională, pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale, prevăzut și pedepsit de art. 209 punctul 1 din Codul Penal redacția inițială și delictul de participare la o organizație politică interzisă, prevăzut și pedepsit de art. 23 al.l și art. 30 din legea apărării ordinii în Stat, iar ultimul la un an închisoare corecțională, pentru delictul de participare la o organizație politică interzisă, prevăzut și pedepsit de-art. 23 al. 1 și art. 30 din legea pentru apărarea ordinii în Stat.

Constatând că potrivit art. 1 al Decretului-Lege cu Nr. 3326 bis din 3 Octombrie 1940, procesele penale pentru infracțiuni cu caracter politic definitiv, judecate în ultimii opt ani pot fi revizuite.

Că prin infracțiuni cu caracter politic, potrivit art. 27 c.p., se înțeleg acelea pe care legiuitorul le sancționează cu pedepse politice, cum și acelea care, deși sancționate cu o pedeapsă de drept comun, au acest caracter prin împrejurările în care au fost săvârșite sau din cauza mobilul lor, în care caz, instanța de judecată este datoare să substituie pedepsei de drept comun, pedeapsa politica corespunzătoare, în scara pedepselor stabilite de art; 22 și 23 din același Cod.

Că întrucât în speța, faptele pentru care numiții de mai sus au fost condamnați, sunt infracțiuni politice, având acest caracter față cu mobilul care a determinat faptele imputate și care era politic, ca unul care, după cum se arată în considerentele de mai jos, tindea la propaganda politică a partidului și organizarea lui în vederea timpului acelei propagande, prin înscăunarea la cârma Statului, procesul acesta intră între acelea a căror revizuire se poate proceda în virtutea acelui Decret-Lege.

Considerând că potrivit art.2 al aceluiași Decret-Lege, revizuirea proceselor penale cu caracter politic definitiv, judecate în ultimii opt ani, va putea fi admisă, în afară de cazurile prevăzute de procedură penală, și pentru 1. Violarea dreptului de apărare; 2. Greșita stabilire a faptelor; 3. greșita aplicare a legii.

Având în vedere că din examinarea sentinței și deciziilor care au intervenit în cauză, cum și a actelor de instrucție și celorlalte piese din dosar, se stabilește în fapt că judecata s-a făcut cu 1. Violarea dreptului de apărare; 2. Greșita stabilire a faptelor și 3. Greșita aplicare a legii, potrivit art. 3326 bis, din 3 Octombrie 1940, revizuirea urmează să fie admisa. Pentru aceste motive, în virtutea legii

DECIDE:

Admite în principiu revizuirea procesului politic privitor pe 1) Vasile Cristescu, 2) Alexandru Cantacuzino, 3) Alexandru Cristian-Tell, 4) Gheorghe Istrate, 5) Mihail Polihroniade, 6) Paul Craja, 7) Traian Cotigă, 8) Sima Simulescu, 9) Virgil Ionescu, 10) Bănică Dobre, 11) Furdui Gheorghe, 12) Clime Gheorghe, 13) Șerban Milcoveanu, 14) Nicolae Totu, 15) Radu Budișteanu, 16) Apostolescu Gheorghe, 17) Serafim Aurel, 18) Eugen Ionică, 19) preotul Nicoale T. Georgescu-Edineți .

(Urmează în continuare repetarea pedepselor la care au fost condamnați fiecare, de Tribunalul Militar așa cum se specifică la începutul Deciziei).

– pentru:

1. Violarea dreptului de apărare.

2. Greșita stabilire a faptelor și

3. Greșita aplicare a legii.

Dispunem înaintarea dosarelor Comisiei de Judecata de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit art. 4 al Decretului-Lege Nr. 3326 din 3 Octombrie 1940.

Dat astăzi 21 Noiembrie 1940

Președinte: (ss) Ștefan P.Mihăileanu

Secretar: Panait V.Calcai

Membrii:

Vasile Butureanu

Constantin Năvârlie

Alexandru Oteleșanu

Vintilă Dongoroz

N-am găsit în ziarele ce le avem Decizia de la Înalta Curte de Casație, prin care s-a revizuit procesul celor 19 legionari și s-a anulat sentința dată de Tribunalul Militar, așa cum s-a procedat în cazul Căpitanului. Din colecția ziarului Buna Vestire, lipsesc anumite numere și probabil Decizia Comisiei de Judecată a Înaltei Curți de Casație a fost publicată în unul din acestea. Dar dacă a fost declarată fără valoare sentința contra Căpitanului, cu atât mai mult nu exista nici un impediment ca Înalta Curte de Casație și Justiție să dea aceeași decizie.

 

18. „UN GRĂUNTE DE NOROI”

Ce semnificație națională are anularea sentinței de condamnare a Căpitanului și reabilitarea memoriei lui prin Decizia Înaltei Curți de Casație? Cum trebuie valorizată din punct de vedere politic și istoric aceasta Decizie?

Cum se proiectează viața de mâine a neamului nostru?

Aceasta întrebare crucială și-a pus-o și Avocatul Dumitru M. Ranetescu, în ultimul articol publicat în ziarul Buna Vestire, din 5 Decembrie 1940, și a lămurit-o cum nu se poate mai pătrunzător. Ranetescu face distincție între planul spiritual de existență, unde Căpitanul nu poate fi atins de nici o micime omeneasca, de nici o ticăloșie a contemporanilor, dominând cu statura lui uriașă viața eternă a neamului nostru, și planul istoric, unde era nevoie de aceasta reparație, de aceasta decizie a celei mai înalte instanțe judiciare a țarii, pentru ca „un strop de noroi” se prinsese pe albul imaculat al veșmântului său.

Încheiem aceasta parte a lucrării, destinată procesului Căpitanului, cu incomparabila exegeza a lui Ranetescu, care a tălmăcit posterității însemnătatea Deciziei Înaltei Curți de Casație, în termeni de o mare înălțime intelectuală și spirituală, care face inutil să mai adăugăm noi ceva.

”Sfârșind acest memorial, privesc cu adâncă melancolie la vraful de hârtii, înnegrite de praful podurilor și de umezeala pământului, pe unde au stat ascunse în vremea prigoanei.

Le-am scris cu durere, dar nu cu deznădejde, la câteva zile după proces. Căpitanul trăia, undeva pe fața țării și inima mea îl dorea de departe. Speram că într-o zi va sosi ceasul biruinței și al răfuielii. Povestea scrisă de mine putea să slujească la ceva...

Azi mă întreb: la ce poate servi răscolirea unei dureri, îngropată în țărâna anilor? S-a pronunțat acum trei zile, de Înalta Curte, anularea unei monstruozități judiciare și reabilitarea Căpitanului.

Era nevoie de anularea unei nulități, de desființarea unei negații a oricărei idei de justiție? Teoretic, da.

Fiindcă pe albul imaculat al veșmântului de jertfă și nevinovăție, cu care Căpitanul a intrat în istorie, se prinsese un grăunte, de noroi. El trebuia smuls, căci, în scurgerea veacurilor viitoare, s-ar fi putut găsi cineva care să demonstreze, cu autoritate de lucru judecat, că a existat un trădător cu numele de Corneliu Codreanu.

Câți jidani n-au pângărit memoria lui Iisus, bagatelizându-i minunile și încercând să-l coboare din înălțimea sfințeniei la murdăria vulgarității, fără alt argument decât exegeza talmudică și cutezătoare a spiritului lor pervers!

Dar când ar fi vorba să se descopere în arhive o sentință definitivă, de osândire a Căpitanului?

Pentru noi, cei de azi, care am sorbit din cupa amară a nedreptății, dar am văzut și răsăritul uriașei biruințe, reabilitarea Căpitanului este o simplă formalitate a legii.

Am văzut solemna înfățișare a Înaltei Curți, am auzit gravele concluzii ale procurorului general, strălucita cuvântare a lui Vergatti, profunda elocinț㠖 cu rezonanțe de suspin și de blestem – din pledoaria D-lui Horia Cosmovici, am ascultat glasul emoționat al celui mai înalt magistrat al țarii, prim-președintde Lupu, și am ieșit din încăperea Curții ca dintr-o imensă Catedrală în care s-a rostit cuvântului lui Dumnezeu.

Nici o șoaptă, nici un murmur. A fost ceva – pentru noi legionarii ca și pentru cei buni și drepți – putea să fie, putea să nu fie. Pe Căpitan nici o sentință nu l-a putut atinge și nici o lege nu l-a putut spăla.

Doar formalismul omenesc trebuia îndeplinit pentru tiparnița Istoriei.

Martori și transmițători către urmașii noștri a acestei tragice legende umane, noi cei de azi, am împietrit în credința Căpitanului și cu ea ne vom încălzi sufletește, până la sfârșitul vieților noastre.

Nu ne mai copleșește durerea, căci prin „Căpitan” nu mai înțelegem o viață de om, ci viața de veci a neamului nostru. Este atât de uriașa jertfa lui, opera întregii lui existențe pământești și spirituale, încât ne întrebăm dacă pentru marea evoluție a lumii nu a fost această jertfă, această apariție fulgerătoare, una din minunile omenirii.

Tot ce a scris, a vorbit și a înfăptuit Căpitanul sunt construcțiile de baza pe care se va zidi și clădirea lumii noi. Omul nou și lumea noua vor renaște – ca legendara pasăre – din cenușa rugului înălțat de Căpitan și în jurul căruia au ars toate păcatele trecutului.

Și atunci, când s-a desfășurat sinistra dramă de la Malmaison, ca și azi când culegem oseminte și le așezăm cu pietate pe altarele verzi ale României Legionare, se desprinde din freamătul întregului nostru istoric, din întinsul câmpiilor, al codrilor, din glasul apelor, din crestele munților, acea mamă a noastr㠖 țara – și ca o bătrână străbunică consolatoare vine să ne spună duioasa: „Nu-l plângeți pe Codreanu, căci a fost unul dintre cei mai buni copii ai mei!”

Ai fost Căpitane, ca acele spirite strălucitoare, care și-au trăit viața exclusiv pentru neamul și pământul românesc, cercetând neobosit rosturile acestui neam, clădind din trecutul și legendele lui, din vitejia și înțelepciunea voievozilor, din dragostea poporului pentru brazda strămoșească, un sfânt patrimoniu lăsat generațiilor...: ai fost ca un Eminescu, care hoinărea prin țara lui dragă, de la Putna lui Ștefan, prin toți munții și prin toate câmpiile Ardealului, Bucovinei, Moldovei și Țării Românești, până pe ulițele Blajului sau printr-acelea ale Bucureștiului, pentru ca să se întoarcă apoi în cetatea Iașiului, aromând peste tot mireasma pământului, a sânului țării lui, a țării care i-a fost atât de scumpă; sau ca un Șincai, cel care își purta povestea neamului în desagi, poveste culeasă cu prețul a mii de suferințe de prin toate bibliotecile lumii, dar pe care el a dăruit-o aceluiași neam ca pe cea mai scumpă comoară. Ca toți marii revoluționari, încremeniți în moarte cu numele țării pe buze – luptători și protestatari neînfricați împotriva împilărilor și suferințelor neamului – astăzi înșiruiți în fresca nemuritoare a istoriei noastre – tot astfel tu, Căpitane, ai depășit o simplă glorie omenească și te-ai ridicat pe cele mai înalte culmi ale recunoștinței și iubirii ce-ți datorează o întreaga națiune.

Să trăiești în nemurire, Căpitane!”.

 

III. PEDEPSIREA ASASINILOR

 

Nimeni dintre executorii Marii Crime n-au crezut că, în scurtă vreme, vor trebui să dea seamă de fapta lor înfiorătoare, în aceeași Jilava în care a pătimit Căpitanul. Mormântul în care zăceau osemintele lui era la câteva sute de metri de celula lor și din momentul deschiderii lui tremurau mai mult decât de oameni.

 

 1. „DAR DUMNEZEU VEDE ȘI VA RĂSPLĂTI”

Cu aceste cuvinte își încheie Căpitanul Însemnările de la Jilava, iar într-o notiță în ziua de 13 Martie 1938, așadar cu o lună înainte de arestarea lui, împărtășea unui legionar, ceea ce va veni.

”După fiecare răstignire, urmează o înviere; după fiecare înviere, o cădere a judecătorilor nedrepți”.

După doi ani de la uciderea Căpitanului în Pădurea Tâncăbești, 30 Noiembrie 1938, profeția lui s-a adeverit: scoaterea la lumina a osemintelor Căpitanului din groapa de la Jilava, ceea ce echivalează cu o înviere, i-a urmat și căderea judecătorilor lui nedrepți. Prin judecătorii nedrepți nu trebuie să înțelegem numai pe aceia din Tribunalul Militar, ci toate uneltele de care s-a folosit Regele Carol pentru a nimici Legiunea.

Vasile Posteucă a explicat ca nimeni altul ce s-a petrecut în noaptea aceea la Jilava.

”Da... în noaptea aceea la Jilava s-a împlinit voia lui Dumnezeu. Învierea lui Corneliu Codreanu și pedepsirea fulgerătoare a călăilor lui. Cei ce cădeau în noaptea aceea sub gloanțe, în cazematele de alături ale Jilavei, nu cădeau din vrerea pământească, ca rezultat al unei uri sau încețoșări de răzbunare, ci sub biciul implacabil al destinului, al voii lui Dumnezeu, pentru a restaura ordinea și respectul în lume”.

Continuând reflexiile lui Posteucă, crima era prea mare ca să rămână neispășită. Ordinea întregii lumi a fost zguduită prin asasinarea Căpitanului. Era o răstignire a unui om care n-a vrut decât binele neamului și apărarea Bisericii Creștine. Se formase o conspirație a puterilor răului, ca sa-l doboare pe acest „cavaler fără frica și fără prihană”, care se opunea cu înverșunare ca țara lui să cadă sub domnia Anticristului. Trebuia să piară Codreanu, pentru ca acest „pericol” să fie înlăturat. Așa au decretat Caiafele de la Palat, încredințând această sarcină fioroasă celor mai abjecte ființe ce le-au găsit în aparatul de Stat.

Dar iată că răsare soarele biruinței legionare într-un chip cum nu și l-au imaginat niciodată iudele care au trădat neamul. Cuibul conspirativ de la Palat se sparge și sinistrele figuri care îl populau fug în toate părțile. Lumina Învierii e așa de puternică încât mulți nici nu mai au răgaz, să se ascundă.

”Dumnezeu vede și va răsplăti”. Toate umilințele, toate chinurile morale și fizice, îndurate de Căpitan în decursul procesului și al detenției lui prin diferite închisori, care ating punctul culminant al cruzimii și barbariei prin strangularea lui în Pădurea Tâncăbești, și-au găsit cuvenita răsplată. În noaptea de 26/27 Noiembrie 1940, s-a săvârșit mai mult decât un act de răzbunare, un act de Dreptate Divină. Acesta este faptul de creștet din existenta Statului Național-Legionar. Nici ce-a fost înainte și nici ce-a fost după aceea nu se poate compara cu semnificația istorică și spirituală de la Jilava. Căpitanul a înviat din mormânt, iar judecătorii lui nedrepți s-au rostogolit de pe soclul puterii lor, fulgerați de mânia Divină.

Cu pedepsirea asasinilor erei carliste, s-a restaurat ordinea morală și respectul dreptății în lume, cum interpretează Vasile Posteucă. Națiunea a primit din nou puteri, a respirat liber, dezlegată de povara crimei săvârșite contra lui Codreanu, care apăsa greu conștiința fiecărui român. Căci toți se întrebau, cum de n-a putut fi salvat Căpitanul, cum de o națiune întreagă a tolerat să fie ucis cel mai mare fiu al istoriei ei? Există și păcate colective, căci vinovăția nu se circumscrie la acei care au îndrăznit să-i ia viața.

Acum cel puțin, prin răzbunarea Căpitanului de legionarii lui, atâta mângâiere se revărsa asupra sufletelor românilor ca nici omorâtorii lui nu s-au putut bucura de roadele fărădelegilor lui. Iarăși ni se încrucișează gândul cu Posteuca, acest vizionar al destinului românesc, care a prins ca nimeni altul esențele metaistorice ale actului de la Jilava.

”Mă gândesc astăzi după 4 ani la toate acestea, și vad cele întâmplate acolo, total deprins de evenimente și de oameni. Cei ce loveau în cazematele Jilavei; erau numai instrumente ale unei porunci care venea din mormântul Căpitanului. Nimic mai mult. Era o porunca mare, uriașă, pe care oamenii n-o puteau înconjura, căreia nu i se puteau refuza. Era glasul Căpitanului: „Doresc să fiu răzbunat... deoarece sunt convins ca în felul acesta veți face un mare bine neamului românesc”.

Nici când cerea răzbunare Căpitanul, nu se gândea la el, la o satisfacție personală postumă, ci la binele neamului. El pentru neam a trăit și pentru neam a murit. În consecință, și răzbunarea trebuia să servească tot neamului, să fie un exemplu, să-l trezească din apatie, convingându-l că răul, crima, fărădelegea, nu vor dispărea în valul indiferenței cotidiene, ca întâmplări istorice marginale, că va veni ziua judecății, când autorii lor vor trebui și dea seama de faptele lor nedrepte. Acest deznodământ va fi un îndemn, o încurajare pentru masele populare ca să nu-și plece grumajii trufiei atotputernicilor de moment, care și-au închipuit că punându-l în mormânt pe Corneliu Codreanu, s-au pus la adăpost de orice primejdie, pentru că nu va mai exista nimeni care să-i tragă la răspundere. L-au uitat pe Dumnezeu, care, într-un mod cu totul neașteptat, i-a fulgerat din carul puterii, azvârlindu-i în pulberea lutului.

După expulzarea noastră de la putere, atât complicii loviturii de Stat ai Generalului Antonescu, cat și profitorii de mai târziu ai dezastrului țarii, s-au pus pe treabă, utilizând toate mijloacele pe care le oferea puterea, ca să transmită posterității o altă imagine a întâmplărilor de la Jilava. Cu ajutorul unor false testimonii și a unor interpretări forțate și tendențioase ale faptelor întâmplate, au pretins că execuția de la Jilava a fost premeditată și organizată. Înțelegem zelul lor de a falsifica adevărul, căci toți s-au făcut vinovați de crime uriașe față de poporul nostru, și, nimic mai simplu pentru propria lor cauza, pentru propria lor dezvinovățire, decât să demonstreze ca alții au fost mai răi decât ei, acoperindu-i cu cele mai mari insulte și calomnii. (N-a fost așa pe timpul Regelui Carol? După ce a dat lovitură de Stat, nu l-a acuzat pe Căpitan și dat în judecată că pregătea el războiul civil?) Dar faptele sunt prea evidente și vorbesc prin ele însele ca să mai poată fi răstălmăcite, indiferent de „istoricii” de circumstanță, puși în slujba regimurilor respective.

În ceea ce mă privește, n-am avut onoarea să mă număr printre răzbunătorii Căpitanului, nici material, nici moral și nici cel puțin ca sugestie. Căci este o onoare, să fi fost răzbunător al celui mai mare român al tuturor timpurilor și poate unul din cei mai mari oameni ai istoriei universale. Eu am creat cadrul politic, condițiile statale, care au permis pedepsirea asasinilor, dar nici n-am premeditat, nici n-am ordonat și nici n-am organizat execuțiile de la Jilava din noaptea de 26/27 Noiembrie 1940. Dimpotrivă, mă pot acuza de neglijență, de o lipsă de vigilență în urmărirea vinovaților. N-am fost suficient de atent la mașinațiile Generalului, la nivelul inferior al aparatului de Stat.

Am scris în Cazul Iorga-Madgearu și în volumul I din Era Libertății, cum Generalul Antonescu, la începutul lunii Noiembrie, mi-a făcut senzaționala destăinuire „ca îi va pedepsi pe vinovați cu toată strășnicia, dar nu vrea să verse sânge”. Era o radicală schimbare în atitudinea lui. Voi relua acest episod. Ei bine, din acel moment și fără să se mai consulte cu mine, a instigat Comisia de Anchetă să fie mai binevoitoare cu asasinii aflați sub anchetă, culminând intervențiile lui neloiale cu ordinul dat în noaptea de 26/27 Noiembrie ca să fie schimbată gardă legionară de pază la celulele deținuților cu o gardă militară. Nu mi-am dat seama în cursul lunii Noiembrie ce se pregătea în culisele Președinției, de intrigile ce se țeseau între lotul vinovaților și Conducerea Statului, prin mijlocirea anturajului lui Antonescu, al Ministrului Justiției Mihai Antonescu, și al Colonelului Rioșeanu, Subsecretar de Stat la Interne. Dacă n-ar fi fost alți legionari mai vigilenți decât mine, cine știe, acuzații închiși la Jilava ar fi putut scăpa.

În noaptea de 26/27 Noiembrie, la Jilava s-a produs o descărcare. Așa cum se adună norii și apoi cerul este brăzdat de fulgere, tot astfel oamenii adunați la Jilava au pășit în noaptea aceea la pedepsire sub imperiul unei cutremurări interioare. Unii camarazi lucrau la mormânt, pentru a da de osemintele Căpitanului, iar dincoace asasinii lui se aflau în viață, închiși în celule. Cauza vizibila a actului răzbunării era deschiderea mormântului. Dar exista și o cauză invizibilă. O inspirație supraomeneasca, ca venita de la un înger al răzbunării, îi îndemna pe legionari să îi lovească pe răufăcători. Nu se puteau odihni osemintele Căpitanului în noua lor așezare din cripta de la „Casa Verde”, fără această reparație, făr㠄căderea judecătorilor lui nedrepți”.

Nu se poate tăgădui că au existat îndemnuri, impulsuri, comentarii, îngrijorări, exprimate de unul sau de altul, înainte de împușcarea deținuților. A fost o transmisiune continuă de la mormânt la celulă, o convergență în gând și acțiune între toți aceia care se aflau în noaptea aceea la Jilava. Dar nu ca rezultat al unei premeditări, ci ca expresie a unei stări de spirit colective. Au fost întrepătrunderi de gânduri, emanate din aceeași pornire interioară ca să fie răzbunat Căpitanul; a existat un consens al pedepsirii.

Aceasta este explicația adevărată, simplă și clară, a celor întâmplate la Jilava. Tot ce s-a brodit mai târziu de către scribii antonescieni de la Președinție sau de istoricii regimului comunist, e pură fantezie. Sunt supoziții gratuite, fără nici un fundament real, destinat să acumuleze hulă peste hulă asupra Legiunii. Victimele dictaturilor care au urmat și care am fost tot noi, legionarii, trebuiau nu numai uciși, ci și desființați moralmente prin faptele lor anterioare, prezentate într-o perspectivă deformată. Și acum să ne întoarcem la Posteucă din nou, care, cu dragostea lui adâncă pentru Căpitan, a pătruns până în miezul adevărului;

”Au fost și mai sunt încă oameni (și probabil ca vor mai fi!), care să ne acuze că i-am împușcat pe călăii Căpitanului, fără a-i judeca. Dar oare deschiderea mormântului de la Jilava n-a fost un proces? N-a fost cea mai teribilă sentință, care va rămâne în toată istoria românească? Biruința legionara în cadrul naționalismului european nu era cea mai formidabilă sentință? Mai era nevoie de formalități? Și totuși noi n-am ocolit aceste formalități. Cei ce ne-au acuzat ne mai acuză. Noi am fi vrut ca cei de la Jilava să fie judecați. Dar dacă judecata formală a putut fi evitata, cea mai implacabilă, cea mai tare decât toate vicleniile oamenilor, n-a putut fi. Pe cei de la Jilava i-a judecat istoria și tot ea i-a pedepsit prin mâna legionarilor, la porunca mormântului care se deschidea în noaptea aceea, pentru a aduce a doua zi, neamului întreg, ridicat cu fruntea spre cer, vestea învierii”.

 

2. CUM S-AU FĂCUT ARESTĂRILE

Arestarea celor vinovați de asasinarea Căpitanului și-a fruntașilor Mișcării a avut un ritm sacadat. Nu s-a întocmit de la început un plan de arestări, bazat pe anumite criterii de vinovăție. Conducătorul Statului, hărțuit probabil de evenimentele perioadei de tranziție, nu ne-a cerut nici nouă și nu a stabilit nici singur o listă a presupușilor culpabili, pentru a fi împiedicați să fugă sau să se ascundă. Problema arestărilor a rămas, în cursul lunii Septembrie, așa zicând în aer. S-au făcut anumite arestări, dar acestea aveau un caracter sporadic și fără nici o bază legală sau dispoziție venită de sus. În mod succint, prezentăm etapele acestor arestări, până ce s-a ajuns la Jilava:

I. Unul din primele acte de guvernare ale Generalului Antonescu, după ce a primit puteri depline, în dimineața de 5 Septembrie 1940, a fost să ordone arestarea lui Moruzov, care tocmai atunci debarcase pe aeroportul Băneasa, venind din Germania. Un ofițer l-a ridicat direct de pe aeroport și, sub pază, l-a depus la un regiment din capitală. Odată cu el a fost arestat și Nicki Ștefănescu, fostul Director General al Siguranței Statului. Graba Generalului de a-i aresta pe Moruzov se explică prin teama lui că acesta, sosit în capitală, să nu înnoade intrigi contra lui, fie la Palat fie în cadrul Armatei, și să-l răstoarne. Îi purta ură lui Moruzov și pentru o afacere mai veche. Pe timpul lui Carol, i se intentase Generalului Antonescu un proces de bigamie și acela care furnizase justiției piesele doveditoare, fusese Moruzov. De atunci, cei doi oameni au devenit dușmani de moarte. Și internarea Generalului, în vara anului 1940, la Bistrița, se datorează în mare parte influenței lui Moruzov la Palat.

II. Unii criminali ai erei carliste au încercat să treacă frontiera sau să se ascundă. Comisarul Parisianu de la Prefectura de Poliție reușise să treacă frontiera în Iugoslavia, încă din primele zile după schimbarea de regim, unde nu avea de ce să se mai teamă. Mai puțin noroc a avut Generalul Marinescu, care a încercat să se salveze pe aceeași rută. Recunoscut întâmplător de niște legionari localnici la Băile Herculane, a fost readus în capitală.

Aceeași soartă a avut-o Colonelul Negulescu, fostul Președinte al Tribunalului Militar de la Cluj, un alter-ego al Colonelului Dumitru de la București, complice și la asasinarea legionarilor din grupul de la Huedin. Fugind din Cluj, după căderea Ardealului de Nord, s-a retras la Sibiu, unde locuia incognito. Descoperit de poliția locală, a fost arestat și transportat la București.

Șeful Legiunii de Jandarmi din Județul Constanța, una din marile bestii ale regimului carlist, care ucisese cu mâna lui trei preoți din acest județ, în cursul represiunilor din 21 Septembrie 1939, dispăruse fără urma după 6 Septembrie. Căutat peste tot, nimeni nu bănuia ca se ascunde la propria lui moșie ce-o avea în sudul județului. A fost ridicat ș i transportat la București.

Colonelul Dumitru, acea sinistră figură din magistratura militară, care, fără nici o vorba de vinovăție, îl condamnase pe Căpitan și pe fruntașii Legiunii, nu fugise peste hotare, dar se ascunsese așa de bine în gară, încât nu i s-a putut da de urma, în tot timpul guvernării noastre.

III. Abia spre sfârșitul lui Septembrie au fost întocmite listele de deținuți pentru crimele săvârșite contra legionarilor sub regimul carlist. Listele au fost întocmite direct și exclusiv de General, Mihai Antonescu și Rioșeanu. Ca o primă parte, s-a decis să se aplice domiciliul forțat presupușilor culpabili. Listele întocmite, sub autoritatea Generalului, depășeau cu mult intențiile noastre. Cuprindeau și persoane din cadrul politic al țării, cum erau, Tătărăscu, Ghelmegeanu, Radu Lobeș, Eugen Titeanu, Eduard Mirto și alții, apoi Generalii Ilcuș și Florea Tenescu. Cu mare greutate am reușit sa-l conving pe General să renunțe la aceste persoane și să ne rezumăm, așa cum am convenit, la principalele unelte ale dictaturii carliste. Am tratat acest subiect, explicând motivele atitudinii noastre moderate, în Cazul Iorga-Madgearu cât și în volumul I al lucrării Era Libertății, pp. 163- 167.

IV. În cursul cercetărilor Comisiei de Ancheta, s-au descoperit alți culpabili, neindentificați de legionari. S-au emis mandate de arestare contra acestora și au fost depuși la Jilava.

Cu aceștia din urma, numărul celor încarcerați la Jilava se ridicase la 64 de deținuți, un număr extrem de mic în raport cu pierderile suferite de mișcare. Cei uciși în cursul prigoanei carliste se urca la aproape 300, lăsând la o parte calitatea acestor oameni, în cea mai mare parte elemente de elita ale unei generații.

 

3. ANTONESCU VROIA SĂ-I SALVEZE PE ASASINI

În criteriul ce ni l-am fixat pentru arestarea și judecarea criminalilor care au ucis floarea tineretului român sub regimul carlist, am dat dovadă de cea mai mare moderație și umanitate. Cum am scris în lucrările anterioare (Cazul Iorga-Madgearu și Era Libertății), din cei aproximativ 500 de slujbași ai Statului implicați în aceste crime, ne-am limitat la principalii vinovați, adică la acei care nu numai că au patronat aceste înspăimântătoare vărsări de sânge, dar care aparțineau nucleului central al acestui regim scelerat, formând angrenajul lui intim și fiind corespunzători la toate actele lui. Numărul acestora, după calculele noastre nu trecea de o sută, iar în ultimele zile, înainte de dezgroparea Căpitanului, nu se găseau închiși la Jilava decât abia 64 de deținuți. Comparând cu pierderile noastre, aceștia nu reprezentau decât aproximativ a cincea parte din totalul celor uciși sub Carol. Nu mai vorbim de valoarea intelectuală și politică a fruntașilor generației noastre, care au căzut în hecatombele de la Vaslui, Râmnicu-Sarat, Miercurea-Ciuc și Brașov, și care nu poate avea nici o compensație.

În lucrările acestea, am explicat motivele pentru care ne-am purtat atât de mărinimos cu foștii noștri dușmani, neurmărind o răzbunare oarbă, ci un act de dreptate istorică, ce urma să se realizeze pe calea justiției.

Dar iată că la începutul lunii Noiembrie mă înfrunt cu un alt General, care-și schimbase atitudinea cu 180 de grade, nevrând nici pe aceștia 64 să-i pedepsească așa cum trebuia, pe măsura uriașelor lor crime. De unde înainte vreme, de cate ori se întorcea de la un act de înhumare a legionarilor, cutremurat de cele ce văzuse, de mulțimea de cruci, îmi spunea: „am să-i pedepsesc pe acești ticăloși de-o să mă pomenească istoria!”, acum, nu tulburat, dar vădit încurcat, nu știa cum să-mi comunice noua versiune a severității lui: „Domnule Sima, am să-i pedepsesc pe cei vinovați cu toată strășnicia, dar nu vreau să vărs sânge”.

Am rămas împietrit. Fără a-l contraria direct, i-am răspuns că printre cei închiși la Jilava s-ar găsi elemente mai puțin vinovate, care aparțineau organelor inferioare de execuție și cărora li s-ar putea eventual aplica circumstanțele atenuante, dar în nici un caz nu ar putea fi cruțați de pedeapsa capitală un Bengliu, un Marinescu sau Generalul Argeșeanu, care au dat ordinele de execuție a legionarilor. I-am explicat că luandu-se o astfel de decizie, s-ar produce în Mișcare tulburări de nestăpânit.

Generalul Antonescu a mârâit ceva, nemulțumit de răspunsul meu, și n-a mai continuat discuția. Cum mi-am dat seama mai târziu, interesul lui era să fie salvați tocmai marii criminali și puțin îi păsa dacă ar fi pierit niște agenți de poliție sau jandarmi. M-am despărțit de el cu speranța că opunându-i un „non possumus” categoric dorinței lui „de a nu se vărsa sânge”, va reveni la realitate.

Dar n-a fost așa. El și-a tors mai departe firul complotului sau de a-i salva de la moarte pe marii vinovați. Nu m-a mai chemat niciodată ca să-mi ceară părerea asupra soartei deținuților de la Jilava, știind probabil ca se izbește de un zid de intransigență. În schimb s-a folosit de serviciile ce i le putea aduce cauzei susținute de el tocmai Comisia de Anchetă. Această Comisie era un organ de instrucție înzestrat cu ample puteri, putând să decidă atât asupra arestărilor, dar și asupra eventualelor eliberări. Generalul nu apărea nicăieri, nu intervenea direct în lucrările Comisiei de Anchetă, nu va cere direct eliberarea vreunui deținut, dar, în schimb, prin influența ce o exercita asupra Comisiei, va putea să dea un alt curs instrucției.

De îndată ce au simțit membrii Comisiei de Anchetă că Șeful Statului nu mai e dispus să procedeze cu rigoare contra asasinilor, au slăbit și ei frânele, inversând întreg sensul procesului: în loc de a continua cu aceeași energie ancheta celor vinovați, au căutat să le ușureze soarta: pe unii să-i scoată de sub orice urmărire a justiției, beneficiind de un „non-lieu”, iar pe alții să-i pună la adăpost de vreo eventuală răzbunare necontrolată a legionarilor.

Am explicat pe larg în lucrările precedente, motivele care l-au determinat pe General să-si schimbe atitudinea:

– Deținuții de la Jilava aveau oamenii lor de legătură în anturajul Generalului și dispuneau de enorme mijloace de corupție. Despre Generalul Gabriel Marinescu se spunea ca a adunat o avere de sute de milioane de lei rod al diverselor întreprinderi dubioase ce le patrona.

– A mai jucat un rol important în modificarea dispoziției sufletești a Generalului și „spiritul de corp”, acel sentiment de solidaritate care leagă pe toți acei care au purtat cândva o uniformă militară. De fapt, un Bengliu, un Argeșeanu, un Gabriel Marinescu, nu mai aveau nimic comun cu armata română. În schimbul banilor ce i-au primit, milioane de lei, au ucis sute de cetățeni nevinovați, acte ce nu intrau în atribuțiile unei armate naționale.

Și acum să trecem în revistă scandaloasele decizii ale Comisiei de Anchetă, sub impulsul noii orientări primite de la General:

I. Comisia de Anchetă Criminală hotărăște scoaterea de sub acuzație și eliberarea de la Jilava a sublocotenentului de jandarmi Cinghiță, pentru motivul ca n-ar exista probe de vinovăție. Ori, legionarii care scăpaseră cu viață din masacrul de la Vaslui puteau depune mărturie în fața Comisiei ca sublocotenentul Cinghiță, comandase plutonul de execuție de la Vaslui, unde au fost secerați de gloanțele mitralierelor 31 de legionari. Prefectura de Poliție a refuzat să dea curs acestei dispoziții, căci se săvârșise o eroare grosolană.

II. Comisia de Ancheta ajunge la concluzia că comisarul Davidescu de la Prefectura de Poliție n-ar fi vinovat și ca trebuie pus în libertate. Ori cercurile legionare știau că comisarul Davidescu participase la asasinarea Nicoletei Nicolescu și a multor alți legionari uciși în beciurile Prefecturii de Poliție. Un nou conflict cu Prefectura de Poliție, care refuza să ia act de această adresă a Comisiei de Anchetă, căci ar fi însemnat să pună în libertate un asasin notoriu din perioada carlistă.

III. Ca o culme a amabilităților arătate de Comisia de Anchetă față de deținuții de la Jilava, în a doua jumătate a lunii Noiembrie, Prefectura de Politie primește o adresă a Comisiei, prin care ordonă transferarea Generalilor Bengliu și Marinescu la un Sanatoriu, pentru motive de boală.

Din nou Prefectura de Poliție se opune, arătând că prin această strămutare, paza celor arestați nu se mai poate face cum trebuie și culpabilii pot să dispară.

În toată această perioada de tensiune cu Prefectura de Poliție am fost ținut în perfectă ignoranță asupra activităților mai mult decât suspecte ale Comisiei de Anchetă, realizate sub autoritatea Generalului Antonescu. Dar un om veghea și se opunea cu îndârjire la toate încercările de salvare ale asasinilor, concertate între General și Comisie: Colonelul Zăvoianu. Lucid și conștient de ceea ce urmărește, el n-a dat curs dispozițiilor primite de la Comisia de Anchetă. Nu era legal, dar de altă parte, era mai mult decât legal, căci Comisia de Anchetă ignora crimele săvârșite de cei pe care vroia să-i pună în libertate, pentru că nu binevoise să asculte mărturia legionarilor, care trecuseră prin această catacombă și puteau să-i indice cu precizie pe vinovați.

Colonelul Zăvoianu și-a jucat viața pentru a destrăma planurile tenebroase țesute în anturajul Generalului, cu scopul de a-i salva pe asasinii Căpitanului și a sutelor de legionari.

 

4. PROCESUL .... AD KALENDAS GRAECAS

Trebuie menționat de la început și cu toată claritatea că interesul mișcării era ca asasinii Căpitanului și ai fruntașilor Legiunii să ajungă în fața unui Tribunal, pentru a răspunde de faptele lor. Dispariția lor sumar㠖 așa cum s-a întâmplat – era prematură și nu convenea programului nostru. Țara vroia să știe adevărul până în cele mai mici amănunte. Prin moartea lor, am fost lipsiți de cunoașterea exacta a angrenajului crimei: cum s-a organizat complotul pentru suprimarea Căpitanului, ce persoane au participat în linia întâia, cine au fost instigatorii principali la crimă, cine a dat ordinele și pe ce filieră? Ce rol au jucat Elena Lupescu, Armand Călinescu, Ernest Urdăreanu și Nicolae Iorga? Cum l-au influențat aceștia, în forme și grade diferite, pe Rege, pentru a-l determina să-și asume răspunderea acestor înspăimântătoare vărsări de sânge? Câtă vreme trăia Armand Călinescu, știam că el este motorul principal al crimei, dar, după căderea lui, cine i-a luat locul? Care a fost consilierul principal al Regelui Carol, determinându-l să-i urmărească fără cruțare pe legionari, punând în joc toată autoritatea Coroanei?

Iată întrebări care au rămas pana astăzi numai parțial deslușite. Dacă s-ar fi ținut procesul, și un Bengliu, și un Iamandi, un Argeșanu, ar fi declarat de pe banca acuzaților, după toate probabilitățile, ca sa-și ușureze propria lor soartă, ar fi deslușit ultimele vârfuri ale conspirației și mecanismul prin care se transmiteau deciziile ocultei. Camarila de la Palat avea multe ramificații, dar numai câțiva din membrii ei aveau putere de decizie, aparținând, cum îmi spunea Nicki Ștefănescu „permanențelor Statului”, în realitate, prin brusca dispariție a delicvenților de la Jilava, am fost privați de un material politic și istoric de mâna întâi. În linii mari, procesul crimei a fost înregistrat, dar câte dedesubturi, câte rotițe ascunse, câte personaje mai puțin cunoscute, dar care au jucat roluri capitale în organizarea masacrelor, n-au fost îngropate odată cu cei împușcați la Jilava?

Este adevărat că au rămas la dosar declarațiile făcute de presupușii culpabili în fața Comisiei de Anchetă Criminală. Dar din acest material, în public n-a pătruns decât fragmente. Nu s-au publicat în ziare decât mici reportaje și rareori dări de seamă mai amănunțite, cum a fost depoziția plutonierului de jandarmi, Sârbu, care a pus ștreangul la gâtul Căpitanului. În Comisia de Ancheta nu figura nici un legionar, iar Ministrul de Justiție, Mihai Antonescu veghea cu gelozie ca din declarațiile făcute la anchetă să se divulge cât mai puțin.

Nu dispunem nici de acest material. Nu știm ce s-a întâmplat cu el. După expulzarea noastră de la putere, dosarele Comisiei de Anchetă au rămas în păstrarea Ministrului Justiției, Mihai Antonescu, care nu le-a dat publicității. Regimul antonescian nu mai era interesat să dezvăluie crimele regimului carlist, fiind avid acum să descopere cât mai multe probe de vinovăție contra noastră. Mergând pe urmele lui Carol și reluând acțiunea acestuia de exterminare a legionarilor, fărădelegile fostului regim au fost lăsate în adormire. Publicarea materialului adunat de Comisia de Anchetă Criminală, ar fi fost, într-un anumit sens, un act de acuzație chiar contra regimului antonescian, deoarece Generalul și anturajul lui au adoptat aceeași linie de prigoniri și asasinate ale regimului anterior, dar cu „alte mijloace”.

Tot atât de puțin suntem informați dacă dosarele Comisiei de Anchetă, după 23 August, au ajuns în mana comuniștilor, sub noul titular al Ministerului de Justiție, Lucrețiu Pătrășcanu. Trebuie presupus că nici ei nu aveau interes să se cunoască aceste depoziții, dacă au ajuns în posesia lor, deoarece, din perspectiva suferințelor legionarilor, comuniștii nu se deosebeau întru nimic de predecesorii lor, Carol și Antonescu, urmărind cu aceeași furie distrugerea Mișcării.

De fapt, cei doi Antonescu ținteau și mai departe: nu numai să-i salveze pe asasini, dar să împiedice și judecarea procesului lor. Dacă s-ar fi ajuns la judecată, s-ar fi descoperit conexiuni grave, prin care ar fi fost compromise multe reputații politice. Ori, aceste revelații, nedorite nici de liberali și nici de țărăniști, trebuiau să fie înăbușite. Ar fi fost compromiși mulți oameni politici, nu ca autori de fapt, ci ca susținători morali ai crimei. Relațiile dintre regimul carlist și clasa conducătoare erau fluide, se întrepătrundeau, formând o țesătură de complicități. Toți s-au bucurat de moartea lui Corneliu Codreanu. Dovada e că nu s-a auzit nici un glas de protest după asasinarea lui, nici chiar din partea acelora care credeam că sunt mai apropiați de noi.

Paralel cu aceste decizii ale Comisiei de Anchetă, care arăta o suspecta indulgență față de vinovații aflați sub anchetă, am constatat o lipsa de interes din partea Conducătorului ci a lui Mihai Antonescu pentru programarea procesului. Nu se stabilise nici instanța care să-i judece (noi am cerut un Tribunal Excepțional) și nici nu se fixase data lui aproximativă. Era ceva neliniștitor. Nu se adusese chestiunea în discuția Consiliului de Miniștri, nu se vedea nici un semn și nici o pregătire, anunțându-se ceva referitor la proces. Conducătorul Statului ignora suveran chestiunea.

Întrebându-l pe Mihai Antonescu cam cât ar mai dura lucrările Comisiei de Anchetă, pe la mijlocul lunii Noiembrie, acesta mi-a răspuns că circa 6-7 luni! El spunea că trebuie să treacă prin fața Comisiei toți foștii prefecți militari, foștii comandanți de legiuni de jandarmi și toți cei implicați într-un mod oarecare în execuțiile legionarilor. Asta însemna convocarea și audierea a încă vreo câteva sute de persoane. M-am speriat. Dacă s-ar fi amânat deschiderea procesului până la terminarea lucrărilor Comisiei de Anchetă, în ritmul preconizat de Mihai Antonescu, asta însemna că nu se va putea ține înainte de începutul verii. Dar a tine țara în această așteptare și încordare atâta timp, putea avea rezultate neprevăzute. Când se produce o revoluție sau o schimbare radicală în politica țării și reprezentanții fostului regim sunt trași la răspundere, justiția trebuie să intre cât mai repede în acțiune, pentru ca agitația să se curme și țara să-si reia respirația normală.

”L-am avertizat pe Mihai Antonescu că cu aceasta metodă se ajunge la rezultate exact contrarii acelora dorite de noi. Noi urmărim o pacificare grabnică a țării. Ce vedem însă? Ancheta se prelungește, ia proporții, cuprinde alte și alte categorii de vinovați. Odată cu acțiunea Comisiei de Anchetă, amenințarea crește, se generalizează, se extinde asupra tuturor culpabililor, mari și mici. Noi am convenit însă ca să nu fie trași la răspundere decât principalii vinovaților, dar, în afară, acest lucru nu se știe. Cred că a sosit timpul să se specifice intențiile guvernului: care din cei anchetați vor fi chemați în fata justiției, ce instanță este prevăzută să-i judece și cam când ar putea să înceapă procesul. Cu aceste precizări, ar scădea brusc tensiunea în toate sectoarele. Interesul guvernului este de a risipi aceste nedumeriri, de a face cunoscut cât mai repede până unde se va întinde acțiunea justiției, în ce forma și termen se va aplica. Prelungirea acestei situații, provoacă nemulțumiri în armată, unde atâția ofițeri de carieră, foști prefecți sub Carol, se bucură de prietenii și protecții puternice”. (Cazul Iorga-Madgearu)

Mihai Antonescu mi-a răspuns că nu se poate face nimic până ce Comisia de Anchetă nu-și prezintă dosarul complet. M-a rugat să avem încredere în General.

Nu exista de fapt nici un impediment efectiv ca să se fixeze data procesului pentru principalii vinovați. Argumentul Ministrului de Justiție nu era valabil. „Existau suficiente dovezi ca să se deschidă acțiune publică contra principalilor vinovați, cel mai târziu în Ianuarie. Declarațiile agenților din provincie nu erau esențiale. Ei nu puteau decât să confirme de 70 de ori că ordinele de execuție s-au transmis de la Urdăreanu, prin Argeșeanu, Bengliu, Gabriel Marinescu. De altminteri, nimic nu se opunea ca în timp ce s-ar fi desfășurat lucrările să se propună să fie audiate ca martori persoanele a căror depoziție putea contribui la lămurirea completului de judecata. În sfârșit, nu era nici o dificultate ca alți vinovați de aceeași categorie, descoperiți ulterior, să fie judecați în alt lot”. (Cazul Iorga-Madgearu)

Antonescienii, prefăcându-se ca sunt extrem de grijulii în descoperirea tuturor vinovaților, în realitate aplicau tactica temporizării, în speranța că, prelungindu-se perioada cercetărilor, se va ivi o altă conjunctură politică, în care vor putea fi salvați de la moarte asasinii Căpitanului și ai fruntașilor Legiunii. Dar nu numai ca nu vroiau „să se verse sânge”, cum mi-a declarat Generalul, dar să și dispună în toată libertatea de piesele acuzatoare. Nici proces și nici condamnați, acesta era țelul lor final.

 

5. UN TRIMIS AL LUI CANARIS

Mă aflam la o recepție dată de von Ritgen, Consilier de Legație, la locuința lui particulară, cu o mulțime de invitați. Eram obiectul atenției generale, fiind în acel moment Președinte ad-interim al Consiliului de Miniștri, în lipsa Generalului Antonescu, Conducătorul Statului, care se afla în vizită oficiala la Berlin.

În cursul recepției, văd ca se apropie de mine un domn în civil, pe care mi-l recomandă von Ritgen a fi trimisul Amiralului Canaris, șeful Abwehr-ului german. Nu i-am reținut numele. Probabil să fi fost același ofițer de marină, Comandor von Müller, de care vorbește Mihail Sturdza în cartea lui, România și Sfârșitul Europei, în capitolul XV.

Am avut o scurtă convorbire cu solul lui Canaris într-un colț al salonului. Așteptam cu interes să văd ce mesaj îmi trimite puternicul șef al contra-spionajului german, urmașul faimosului colonel Nikolai, din timpul primului război mondial. Mă așteptam la toate în afară de aceasta întrebare:

– Amiralul Canaris se interesează de soarta lui Moruzov, care a adus multe și reale servicii Germaniei. Vă întreb care e situația judiciara și dacă nu-i este amenințată viața.

I-am răspuns cu toata nevinovăția neștiind ce se va întâmpla peste câteva zile cu deținuții de la Jilava, că Moruzov va fi judecat împreună cu lotul marilor criminali ai regimului carlist. Soarta lui o va decide justiția. Până atunci se afla sub mandat de arestare și nu văd cum să-i fie amenințată viața.

A fost mulțumit de răspunsul meu și ne-am despărțit prietenește. Nu știu dacă, paralel, n-au fost și alte intervenții în favoarea lui Moruzov, făcute direct pe lângă General, fie din partea aceluiași personaj sau chiar de către Canaris, în cursul vizitei lui Antonescu la Berlin.

După câteva zile, s-a întâmplat execuția de la Jilava. Fără îndoială că aflând aceasta veste, atât Canaris cât și trimisul lui la București și-au închipuit cele mai rele lucruri despre mine: cuvintele mele liniștitoare n-ar fi avut alt scop decât să îndepărteze orice bănuială de la apropiata lichidare a deținuților de la Jilava, în care și-a găsit moartea și protejatul lor, întâmplare de care eu n-as fi fost străin. Asigurările ce le-am dat enigmaticului personaj trimis de Canaris, fără îndoială că le-au considerat ca expresia unui cinism fără margini.

Mai e o problemă ce trebuie lămurită. Asupra lui Moruzov apăsa o dublă osândă: nu era acuzat numai ca participase la actele criminale ale regimului carlist, dar mai trebuia să suporte și ura mortală a Generalului Antonescu. Dintre toți deținuții de la Jilava el avea situația cea mai grea. Principial și teoretic, aș fi putut interveni pentru toți cei arestați în cazematele Jilavei, pentru a le ușura soarta, în afară de Moruzov. Subiectul era tabu pentru General. Moruzov era bestia neagră a lui Antonescu. De câte ori venea vorba despre Moruzov, în legătură cu internarea Generalului la Mânăstirea Bistrița, din vara anului 1940; ochii îi scăpărau de mânie și făcea un gest ca și cum ar fi vrut să-l răpună cu măna lui.

 

6. DETONATORUL

Spiritele erau extrem de agitate când s-au început săpăturile la Jilava, la movila unde se presupuneau a fi osemintele Căpitanului și ale celor treisprezece legionari uciși odată cu el. Provocările anterioare ale Generalului Antonescu, prin mijlocirea Comisiei de Anchetă, au înfierbântat inimile legionarilor în așa măsura încât nu mai trebuia mult ca să se producă o ieșire violenta.

Cu toate aceste amestecuri neîngăduite ale Conducătorului în treburile Comisiei de Anchetă, deshumarea Căpitanului s-ar fi putut desfășura fără incidente grave, fără a fi fost afectată soarta deținuților din cazematele Jilavei, dacă în ziua aceea, când au început lucrările de la mormânt, Generalul Antonescu n-ar fi luat o măsură de ultimă oră, care să precipite execuția sumară a asasinilor.

Ca să înțelegem nechibzuita dispoziție a lui Antonescu, trebuie să plecăm de la starea sufletească a deținuților. Aceștia pe măsură ce se apropia ziua deshumării Căpitanului, trăiau într-o neliniște crescândă. Se gândeau că descoperindu-se fărădelegea lor, sub aspectul cumplit al victimelor cu ștreangul la gât, legionarii, sfâșiați de durere, nu vor mai ține seama de nici o îngrădire legală și îi vor ucide.

Cuprinși de panică, au trimis mesaje peste mesaje la Președinție, prin oamenii lor de legătură, avizând ca viața le este amenințată și că ar trebui să se ia măsuri speciale de ocrotire a lor. Dar tocmai desperatele lor apeluri au fost de rău augur, având un efect contrar celor așteptate de ei, căci le-au grăbit sfârșitul.

Generalul, abia întors de la vizita lui din Germania, alarmat de știrile ce le primea pe canalele de la Președinție, a luat o decizie temerară, care avea ca scop să prevină o eventuală răzbunare a legionarilor în cursul lucrărilor de deshumare, și anume, chiar în noaptea aceea de 26/27 Noiembrie, să fie înlocuită garda legionară de pază la celulele deținuților cu o gardă militară. Generalul a dat acest ordin fără să mă informeze, fără să-mi ceară sfatul, într-o chestiune care mă privea tot atât de mult ca și pe el, fiind Șeful Legiunii. Dacă m-ar fi întrebat, i-aș fi atras atenția asupra consecințelor neprevăzute ce le poate avea îndepărtarea gărzii legionare de la paza deținuților, tocmai în acele momente critice, când se proceda la deshumarea Căpitanului. Măsura s-a luat în cel mai mare secret. Ordinul a fost transmis de Roșianu direct autorităților militare de la Jilava. Dar cu toată grija lor de a nu se afla nimic, vestea a transpirat, deoarece în incinta Jilavei începuseră pregătirile pentru punerea în aplicare a ordinului de a se înlocui garda legionară cu soldați. După dispozițiile primite, chiar în cursul acelei nopți, când trebuia să aibă loc obișnuita schimbare a gărzii legionare cu un alt grup din afară, adus de la Prefectura de Poliție, trebuia să se prezinte garda militară și, arătând ordinul primit, să-și ia în primire serviciul.

Știrea s-a răspândit ca fulgerul între toți legionarii care aveau în acel moment vreo legătura cu Jilava: cei ce făceau de pază la celule deținuților, cei ce lucrau la mormânt ei autoritățile de la Prefectura de Poliție, care pregăteau echipele de schimb. Toți au constatat că mai e o diferența de câteva ore până ce soldații vor înlocui pe legionari de la celulele deținuților. Ce s-a petrecut atunci în sufletul lor, nu are nevoie de prea multe comentarii. Ca să nu mă repet, reproduc descrierea acestei scene zguduitoare din cartea mea Cazul Iorga-Madgearu:

„Toată lumea era consternată. Priveau în gol, neștiind ce să mai creadă. Nu mai exista nici un dubiu, își spuneau ei, că Generalul Antonescu nu este sincer cu noi, că nu poate sau nu vrea să-i pedepsească pe vinovați. Am avut atâtea semne prevestitoare. Îndepărtarea gărzii legionare este o dovadă clară că Generalul s-a hotărât să-i scoată din mâna noastră pentru a-i face mai târziu scăpați.”

”Stăpâniți de aceste gânduri, au lăsat sapele și târnăcoapele din mâini și s-au dus să încheie socotelile cu vinovații. Antonescu vroia să-i salveze. Datoria lor era alta. Nu puteau sa-l îngroape pentru a doua oară pe Căpitan, în timp ce asasinii lui mai sunt în viață și guvernul nu se dovedește capabil să-i pedepsească. Legionarii au pătruns în Fort, au anunțat garda de pază de hotărârea lor și apoi au intrat în celule împușcând pe deținuți. Apoi cu fețele senine, ca după împlinirea unei mari datorii, s-au îndreptat spre mormântul Căpitanului, au făcut front aici, au dat onorul, în timp ce din mijlocul lor un glas cutremurat rostea cuvintele: „Căpitane te-am răzbunat”.

Decizia Generalului Antonescu de a înlocui garda legionară de pază cu o gardă militară a fost detonatorul care a aprins atmosfera de durere și revolta ce domnea în jurul mormântului de la Jilava, determinându-i pe legionari să treacă la acțiune și să-l răzbune pe Căpitan.

La actul de la Jilava au participat elemente din toate corpurile legionare din capitală, care se aflau pe atunci la mormânt, fie săpând fie observând mersul lucrărilor, pentru a nu pierde acel moment transcendental, când vor fi scoase din groapă osemintele Căpitanului. Aceștia pătrunzând în Fort, au antrenat și garda legionară de pază în acțiunea de răzbunare. Au tras în deținuți și oameni maturi, care, în împrejurări normale, n-ar fi fost în stare să verse o picătura de sânge. Măreția răzbunării Căpitanului constă tocmai în spontaneitatea ei. Ordinul inoportun al Generalului a pătruns ca un cuțit în inimile tuturor, tăindu-le respirația și unindu-i în același gând: răzbunarea.

O anumită clasă de istorici de mai târziu a făcut observația că, în momentul execuției asasinilor, săpăturile nu ajunseseră în fundul gropii, unde zăceau osemintele Căpitanului. În consecință, versiunea ce s-a răspândit că vederea acestor oseminte ar fi provocat actul de răzbunare, este falsă. Este adevărat că din cauza lespezii de pe mormânt, care cântărea 30 de tone, lucrările au mers încet, încât abia a doua zi dimineață, 27 Noiembrie, s-a ajuns la stratul unde erau azvârliți legionarii uciși, împreună cu Căpitanul. De aici concluzia ce o trag acești istorici de circumstanță că lipsea mobilul răzbunării, osemintele Căpitanului, și, prin urmare, sângeroasa represiune din noaptea de 26/27 Noiembrie ar fi fost un act premeditat.

E o interpretare perfidă și stupidă în același timp, căutând milimetric conexiunea între stadiul săpăturilor și execuția asasinilor. Nu era nevoie să se ajungă în fundul gropii cu săpăturile, pentru ca revolta legionarilor să ia proporții explozive. Însăși lucrările premergătoare, uriașa piatră de pe mormânt și decorul sumbru al acelei nopți de Noiembrie, erau elemente suficiente pentru a duce la acest deznodământ. Trebuie să mai adăugăm că oamenii care se aflau în această noapte la mormânt nu erau la prima experiență de acest gen. Au fost martori la alte scene asemănătoare. La dezgroparea și reînhumarea camarazilor lor uciși la Miercurea-Ciuc, la Vaslui și la Brașov. Mai mult decât atât. Mulți din ei au pătimit prin lagărele și închisorile lui Carol, în perioada 1938-1940. De lângă ei, au fost ridicați mulți camarazi, legați cu lanțuri și apoi au auzit mitralierele care i-au culcat la pământ. Și cine erau autorii acestor crime? Aceiași oameni care astăzi se găseau închiși, în apropierea mormântului, în cazematele fortului Jilava. Ei înșiși au fost la un pas de moarte în timpul acestor hecatombe. Scena la care asistau – a deshumării Căpitanului – nu era decât momentul culminant al unor dureri care au sfâșiat sufletul întregii țări. Nu era nevoie să vadă osemintele Căpitanului, arse de vitriol, pentru ca revolta lor să ajungă la paroxism.

Răni și revolte acumulate în trei ani de prigoană i-a adus în această stare de mânie abia stăpânită: și acum ucigașii camarazilor lor erau pe punctul să scape, grație omului „care nu vroia să verse sânge”. Revenim iarăși la aceeași dispoziție fatală a Generalului Antonescu, care a avut efectul unui detonator, dând amărăciunii și revoltelor o direcție precisă: spre deținuții de la Jilava. Ei trebuiau să cadă, ca să se îndeplinească dreptatea și Căpitanul să fie răzbunat.

 

7. SURPRINS DE EVENIMENTE

În noaptea de 26/27 Noiembrie, mă aflam acasă și mă pregăteam de culcare. Sufletește eram mulțumit de colaborarea de până acum cu Conducătorul Statului și de rezultatele obținute în comun. Vizita Generalului în Germania părea a fi fost rodnică. După spusele lui la întoarcere, ar fi obținut promisiunea revizuirii arbitrajului de la Viena. Manifestația ce i-am făcut-o la înapoiere a fost impunătoare. Nici prin gând nu mi-a trecut că Antonescu s-a folosit de călătoria lui la Berlin, ca să ne sape la Hitler și că pe plan național nu obținuse aproape nimic. Tot așa de mulțumit eram că Generalul aprobase măsurile luate de mine, în absența lui, referitor la lucrările de deshumare de la Jilava, și la ceremoniile ce vor urma, cu asistența reprezentanților străini, ale așezării Căpitanului în cripta de la „Casa Verde”.

După miezul nopții, sună telefonul. Era Colonelul Zăvoianu. Ce-o fi vrând să-mi comunice la această oră înaintată? Cu o voce alterată îmi spune că deținuții de la Jilava au fost împușcați.

– Știi, s-a întâmplat ceva.

– Ce s-a întâmplat?

– Cei de la Jilava...

– Ce-i cu ei?

– Au fost împușcați.

– Cum, de cine?

– De legionarii care lucrau la deshumare.

– Cum s-au petrecut lucrurile?

– Nu știu nimic mai mult. Tocmai acum am primit și eu știrea.

– Pe Antonescu l-ai informat?

– Nu l-am informat încă.

Am lăsat receptorul și mă uitam în gol. Situația era gravă. Gravă atât prin actul săvârșit, deoarece se rupea legalitatea unui proces aflat în faza preliminară a anchetei, cât și prin necunoscutul reacției lui Antonescu. Eram depășiți de evenimente și descoperiți pe ambele fronturi. Noi optasem pentru justiție, pentru aducerea vinovaților erei carliste să răspundă în fata Tribunalului, și acuma li s-a aplicat metoda execuției sumare. În al doilea rând, în eventualitatea unei reacții brutale a Generalului Antonescu, cunoscându-i caracterul, nu dispuneam în acel moment de nici un mijloc de apărare. Actul de la Jilava nu-mi aparținea, dar răspunderea politică se răsfrângea asupra mea. Luând ca pretext cele întâmplate la Jilava, Generalul putea ordona arestarea noastră, a mea și a celorlalți fruntași ai Legiunii, și apoi darea noastră în judecată. Dacă aș fi participat măcar cu o simplă sugestie la împușcarea deținuților de la Jilava, ar fi trebuit să calculez și riscurile operației. Era o prevedere elementară. Dar cum n-am știut nimic, eram azvârlit hazardului, în care numai voia lui Dumnezeu putea decide.

Primul lucru ce l-am făcut a fost să trimit pe Victor Biriș, Secretar General la Ministerul de Interne, la Prefectură ca să vina cu informații suplimentare. Paralel, Generalul Antonescu a făcut la fel. L-a trimis la Prefectură pe Ministrul de Justiție, Mihai Antonescu, pentru o misiune analogă. Pe la trei noaptea Victor Biriș și Mihai Antonescu se aflau amândoi întruniți în cabinetul Prefectului de Poliție, unde au avut o lunga convorbire cu Colonelul Zăvoianu.

La întoarcere, Victor Biriș mă informează că vestea suprimării deținuților de la Jilava s-a răspândit ca fulgerul în toate organizațiile din capitală și că spiritele sunt foarte agitate. Exista temerea că actele de violență contra elementelor carliste să se repete în capitală și chiar să se extindă în provincie. Colonelul Zăvoianu pare să fi pierdut controlul oamenilor. Legionarii care dețineau funcții la Prefectura de Poliție și care se aflau în noaptea aceea la locul deshumării, s-au amestecat cu ceilalți trăgând în deținuți. Mai mult chiar. Din interiorul Prefecturii au fost ridicați câțiva arestați și nu se știa nimic de soarta lor.

L-am chemat îndată la telefon pe Colonelul Zăvoianu, cerându-i în termeni aspri, să vegheze cu cea mai mare strășnicie asupra personalului ce-l conducea ca să nu iasă din marginile legalității și să nu se mai repete actele de violenți.

 

8. O NOAPTE LA PREȘEDINȚIE

După întoarcerea lui Biriș de la Prefectura de Poliție și după ce am aflat ce se întâmplă acolo, mi-am dat seama ca este neapărat necesar să-l vad pe General chiar în noaptea aceea, pentru a preveni o măsura nechibzuită a acestuia, care ar fi putut duce la agravarea conflictului. Vroiam să-i explic cursul real al evenimentelor care au dezlănțuit violențele de la Jilava și sa-l asigur din nou de loialitatea noastră.

Trebuie să mărturisesc că am făcut acest pas cu inima strânsă. Mă întrebam dacă mă voi mai întoarce liber de la Președinție sau dacă nu cumva Generalul va da ordin să fiu arestat ca presupus complice la împușcarea deținuților de la Jilava. Aveam senzația că mă bag singur în gura lupului Probabil ar fi trebuit să-mi iau anumite măsuri de apărare, cunoscându-i reacțiile lui impulsive. Conducătorul Statului se baricadase la Președinție. Dăduse ordin ca o unitate militară să ocupe clădirea, pentru a-l feri de eventualele atacuri din partea... legionarilor. Temerea lui era absurdă, deoarece actul de la Jilava n-avea nimic de-a face cu propria lui persoană. Cei împușcați în noaptea aceea erau de fapt și proprii lui inamici, care l-ar fi răpus și pe el, dacă ar fi primit ordin de la Regele Carol. Generalul uitase de primejdiile prin care trecuse cu câteva luni înainte...

Și atunci ce rost avea baricadarea lui la Președinție ca într-o fortăreață? Ca să demonstreze distanțarea lui de Legiune după execuția asasinilor carliști, atât pentru uzul anturajului sau cât și pentru o anumită lume a Capitalei, căreia îi aparțineau cei pedepsiți la Jilava. Aceste cercuri nu l-ar fi putut ierta „neglijența” lui, după ce își luase angajamente ferme ca să-i salveze.

Când am ajuns la Președinție, singur-singurel în noaptea aceea, chiar de la intrare m-am izbit de controale. La ușă se afla un post de pază, sub conducerea unui ofițer, care nu dădea voie nimănui să intre până ce nu primea răspuns de la Secretariatul Generalului. După ce am ieșit din ascensor, pe coridorul unde se aflau birourile Președinției, din zece în zece metri, am întâlnit postați soldați cu baioneta la arma. Dar în afară de cei ce se vedeau, erau mulți soldați înghesuiți prin ungherele coridoarelor și camerelor neocupate momentan. Chiar și la subsol se aflau trupe. Tabloul era sumbru. Din toate părțile apăreau căști de ofițeri și soldați, ca și cum ne-am fi aflat în plina campanie militară.

Când am pătruns în anticamera Generalului, în afară de funcționarii respectivi, nelipsiți de la Președinție, Maiotul Elefterescu și Vlădescu, i-am întâlnit pe Mihai Antonescu, Ministrul Justiției și pe Generalul Pantazi, împreună cu câțiva ofițeri superiori, care fuseseră chemați probabil să primească ordine. Singurul care avea acces la General era Ică Antonescu. Intra și ieșea destul de des din cabinetul acestuia, comunicând celor prezenți starea sufleteasca a Conducătorului:

– Generalul e furios. Uite, așa i s-au îngroșat vinele de la gât, și arăta cu amândouă degetele. Se plimba în lung și lat prin cameră și repetă mereu ca mâinile îi sunt năclăite de sânge. Spune ca va pleca de la conducerea Statului, dacă aceasta chestiune nu se va rezolvă în mod onorabil pentru el...

I-a cerut lui Mihai Antonescu să-l roage pe General să mă primească, dar n-am obținut audiență. Neputând vorbi cu Generalul Antonescu, am încercat să explic celor prezenți procesul evenimentelor de la Jilava: 1) lungirea nefirească a procesului, 2) Atmosfera creată de lucrările de deshumare, 3) nefericita intervenție a Consilierului Bănescu. Notez că în acel moment nu știam de ordinul dat de General de a schimba garda legionară de la celulele deținuților cu o gardă militară, argument de care nu m-am putut folosi.

I-am încredințat ca n-a fost o acțiune premeditată, că nici eu și nici ceilalți conducători ai Legiunii nu suntem amestecați în această izbucnire de violență. Am fost surprins de reacția înțelegătoare a Generalului Pantazi, un devotat a lui Antonescu. Profitând de un moment când eram singuri, mi-a spus pe un ton categoric, făcând ochii mari:

– Domnule Sima, D-ta trebuie să rămâi aici. Nu trebuie să se profite de această nenorocire, pentru a se separa Legiunea de General. Ar fi o nenorocire mai mare. Eu mă voi opune oricărei încercări de acest gen. Cazul de la Jilava trebuie tratat exclusiv juridic, fără a se altera bazele politice ale colaborării. La urma mi-a spus: „Ț ine-te bine”.

Ică Antonescu, dimpotrivă, de câte ori ieșea de la General însoțea impresiile ce le aducea cu comentarii acide. Turna, cum s-ar zice, uleiul peste foc.

Între timp a sosit la Președinție și Colonelul Dragomir, Ministrul Coordonării Economice. Acesta împărtășea vederile Generalului Pantazi. El susținea cu energie și sinceritate că întâmplările de la Jilava nu trebuie să afecteze relațiile dintre Mișcare și General. Mihai Antonescu văzând că nu este aprobat nici de cei mai apropiați oameni ai Conducătorului, se potolise și el.

Atmosfera părea că merge spre destindere. Oboseala îi cuprinse pe toți. Generalul Antonescu mi-a comunicat în sfârșit că se simte foarte obosit și nu vrea sa vadă pe nimeni până mâine, când va convoca un Consiliu de Miniștri, pentru a dezbate chestiunea de la Jilava.

Mi-a rămas întipărită aceasta scenă până astăzi. După temerea cu care am venit la Președinție, mi-au revenit și încrederea și curajul.

 

9. ALARMA DE LA PREFECTURĂ ȘI POLIȚIE

Deși Generalul Antonescu îmi comunicase prin Mihai Antonescu că nu mă poate primi în noaptea aceea, am rămas mai departe lângă biroul său, în anticameră, împreună cu toți cei adunați acolo, până spre ziua.

Toți stăteau pe scaune îngândurați, neștiind ce hotărâre va lua Generalul. Maiorul Elefterescu și Vlădescu trebăluiau pe la Secretariat. Eu eram mai liniștit după declarațiile Generalului Pantazi și ale Colonelului Dragomir. Mai aveam și aliați, chiar printre oamenii de încredere ai Generalului. Aveam impresia că se căuta o formulă de aplanare a conflictului.

În mijlocul acestor neliniști și speranțe, se ivește o noua complicație. Ușa se deschide și intră ca o furtună Colonelul Rioșeanu, speriat și gâfâind. Cu o voce tenebroasa ne spune ca au fost arestați și duși la Prefectura de Poliție Tătărescu, Ghelrnegeanu și Argetoianu. Dacă nu se intervine imediat, vor avea soarta celor de la Jilava. El nu îndrăznește să meargă singur, de teamă să nu i se întâmple și lui ceva. Face apel la mine să mergem împreună. Fără a mai zăbovi o clipă, l-am luat de braț și am coborât scările în goană. Ne-am urcat în mașină și am pornit cu cea mai mare viteză spre Prefectura de Poliție. Era încă noapte afară, pe la 7 dimineața.

Intrând în cabinetul Prefectului, l-am găsit pe Zăvoianu într-o agitație indescriptibilă. Vorbea sacadat, în fragmente, incapabil să explice situația celor arestați.

– Bine, D-le Colonel, nu ți-am spus acum câteva ore, după întâmplările de la Jilava, să veghezi cu cea mai mare strășnicie ca să nu se producă dezordine la Prefectură? Și acum aflu că au fost arestați și aduși la Prefectura Tătărescu, Ghelmegeanu și Argetoianu.

– Da, se găsesc.

– Cine a ordonat arestarea lor?

– Nu eu, chestorul Stângă. A avut informații că viața lor ar fi în pericol și i-a adus aici. Ce să fac cu ei?

– Adu-i sus!

Când au intrat în cabinetul lui Zăvoianu, nu erau trei, ci cinci deținuți! M-am speriat; în afară de cei trei pomeniți mai sus, se mai aflau, fostul prim-ministru Gigurtu și Generalul Ilasievici, fost Mareșal al Palatului. Dacă arestarea primilor trei mai avea vreun sens, fiind amestecați, în forma și grade diferite în prigonirea legionarilor, nu înțelegeam ce rost avea sechestrarea lui Gigurtu și Ilasievici, persoane care n-au avut nimic comun cu crimele dictaturii carliste.

Tătărescu era disperat. Își frângea mâinile, zicând ca e gata să dea orice declarație. Ghelmegeanu era agitat, dar nu-și trăda emoția. Argetoianu era perfect stăpân pe sine. Privea la noi impasibil, ca și cum era străin de locul în care se găsea și de amenințarea ce se cernea asupra lui. Gigurtu și Ilasievici întrebau nedumeriți de ce se găseau acolo.

Dar dintre toți, eu eram cel mai zăpăcit. Nu dădeam de firul afacerii. De ce îndată după Jilava, când trebuia să suportăm furia Generalului, se creează un nou conflict? Cine are interesul să mărească spărtura, când, dimpotrivă, cu toții ar trebui să potolim apele răzvrătite, de o parte și de alta, pentru a relua colaborarea în cadrul Statului național-legionar? Mă frământam, explicând celor arestați că s-a făcut o eroare și ca vor fi puși imediat în libertate.

Trebuia acționat repede. Nu numai că le-am dat drumul, ci m-am îngrijit și de protecția lor ulterioară. Vorbind cu Rioșeanu, i-am încredințat acestuia, indicându-i că, pentru un timp oarecare, e bine sa-i țină la Ministerul de Interne, sub paza jandarmilor, până ce se vor liniști spiritele. Mai mult decât atât. Le-am sugerat lui Tătărescu, Ghelmegeanu și Argetoianu ca pentru câteva luni să plece în străinătate, pentru a nu cădea victima vreunui element necontrolat.

Însoțiți de Rioșeanu și Biriș, au ieșit de la Prefectură, s-au urcat în mașină și au fost conduși la Ministerul de Interne.

Dar cu acest epilog, nu s-a terminat povestea de la Prefectura de Poliție. Mai era o chestiune spinoasă de rezolvat. După întâmplările de la Jilava, Generalul Antonescu dăduse ordin de înlocuire a Colonelului Zăvoianu cu Generalul Pălăngeanu. Când am aflat de aceasta substituire, m-am opus, arătând că nu se poate proceda la destituirea Colonelului Zăvoianu, fără o anchetă prealabilă. Fiind eliminat în aceste condiții, vinovăția execuțiilor de la Jilava ar cădea asupra Colonelului, ceea ce nu pare să fie adevărat.

Dar după săvârșirea noilor arestări, nu mai puteam întreprinde nimic pentru salvarea lui Zăvoianu. Situația lui era pecetluită. Își dovedise incapacitatea de a menține ordinea în personalul angajat de el însuși la Prefectură. Stângă, după propria lui mărturie a operat arestări fără să-l întrebe.

După plecarea celor arestați, a trebuit să dau o luptă aprigă cu Colonelul Zăvoianu pentru a-l convinge să-și dea demisia. Mai bine de o oră am pledat în fața lui, arătându-i că interesele Legiunii sunt deasupra persoanei sale și trebuie să-i dam această satisfacție Generalului, dacă vrem să continuăm colaborarea cu el. Până la urmă a acceptat, dar cu condiția ca, în locul lui, să fie numit tot un legionar. Nu va părăsi postul, decât în momentul când un alt legionar se va prezenta în cabinetul său pentru a-i lua locul. Am fost de aceeași părere. Nu poate fi vorba de numirea Generalului Pălăngeanu, deoarece Prefectura de Poliție aparține Ministerului de Interne și acest minister, conform convenției, este de resortul Mișcării.

Colonelul Zăvoianu pierduse controlul Prefecturii de Poliție. Comisarii de la diferitele departamente întreprindeau acțiuni fără a-i cere aprobarea. Așa Stângă, în noaptea aceea. Așa propriul sau secretar, Stelian Stănicel, care dăduse ordin să fie ridicați în aceeași noapte din celularul Prefecturii fostul comisar Jean Dumitrescu, împreună cu câțiva agenți. Transportați în pădurea Băneasa, au fost împușcați. Comisarul Jean Dumitrescu deși primise o rafală de gloanțe, a fost numai grav rănit și a scăpat cu viață.

Colonelul Zăvoianu nu participase în execuțiile de la Jilava, dar fusese compromis prin actele subalternilor lui. Osândirea lui la moarte, sub Antonescu, se datorează altor motive, pe care le vom explica la momentul potrivit.

 

10. UN CONSILIUL DE MINIȘTRI MEMORABIL

Consiliul de Miniștri, ținut a doua zi dimineața, 27 Noiembrie, s-a ocupat exclusiv de chestiunea de la Jilava. Toate celelalte probleme ale națiunii au fost lăsate deoparte. Fapt anormal, pentru că nu se pot opri toate funcțiile Statului din cauza pedepsirii unor asasini notorii, chiar dacă s-a săvârșit în marginea legii. Caracteristica acestui Consiliu a fost presiunea crescândă exercitata de Conducătorul Statului, direct sau prin oamenii lui de încredere, asupra miniștrilor și conducătorilor legionari, ca să se rezolve conflictul provocat de execuțiile de la Jilava în sensul dorit de el. Iar dorința Generalului Antonescu era ca țara să vadă clar că el n-a avut nici un amestec în aceast㠄crima” și că va lua toate măsurile necesare pentru pedepsirea vinovaților.

Dar furia Generalului Antonescu pentru moartea deținuților de la Jilava avea și un alt tâlc. Nu era vorba numai de o încălcare a legii, care trebuia sancționată, ci de pierderea unui capital uman greu de înlocuit în structura vechiului Stat Român. După război, sub guvernarea partidelor, acest Stat s-a degradat, devenind expresia abuzului și a corupției. Sub domnia Regelui Carol II aceste tendințe distructive s-au accentuat în așa măsură încât a devenit norma de guvernare a României. Regele Carol a întreprins în clasa conducătoare o selecție a valorilor de tip negativ, adică erau promovate în posturile de răspundere ale Statului numai elemente dispuse la toate lingușirile și slugărniciile. Interesele națiunii nu mai aveau nici o rezonanță în sufletul acestor oameni, preocupați în primul rând cum să-și mențină favoarea Regelui, de la care veneau toate avantajele. Din sânul acestei clase, plăsmuită după chipul și asemănarea Monarhului, s-a recrutat apoi și aparatul de teroare, destinat să distrugă Mișcarea Legionară. În jurul Tronului se formase o camarilă atotputernică, dar mai jos, la nivelul administrativ, polițienesc și judiciar, vârfurile de conducere ale acestor instituții au fost încredințate unor indivizi dispuși la orice crime, pentru a salva „Statul”, în realitate pentru a consolida regimul carlist, bazat pe sperjur și călcarea tuturor legilor țării. Acestor echipe de „devotați” ai Regelui Carol se datorează atât asasinarea Căpitanului cât și măcelul din noaptea de 21/22 Septembrie 1939.

Cei dispăruți la Jilava, în noaptea de 26/27 Noiembrie, erau tocmai membrii principali ai aparatului de teroare creat de Carol. Acest aparat fusese literalmente desființat. Această elită criminal㠖 rezultatul unei selecții paciente de un deceniu – era un patrimoniu comun întregii clase conducătoare. Erau trup din trupul ei și suflet din sufletul ei. Unde se mai găseau un Bengliu, un Gabriel Marinescu, un Moruzov, un Iamandi, un Argeșanu? Trebuia să treacă multa vreme până ce se va reconstitui o echipa de aceasta ferocitate legendara.

Câte combinații, câte afaceri, câte proiecte nu s-au pierdut odată cu moartea asasinilor de la Jilava. Așa se explică și supărarea lui Antonescu. Deși cei căzuți în cazematele Jilavei, i-ar fi luat și lui viața, dacă le-ar fi ordonat Regele Carol, totuși sub influența anturajului său și a unei anumite lumi bucureștene, era dispus să le salveze viața și chiar iși1uase angajamente ferme în acest sens. Și deodată s-a văzut deposedat de prețioasa încărcătură! Generalul se găsea acuma descoperit față de lumea căreia aparținea și trebuia so-și salveze fața.

În Consiliul de Miniștri ce-a urmat, s-a vădit această tendință a Generalului de a se distanța de Mișcare, de a se desolidariza de actul de la Jilava, condamnându-l cu cea mai mare energie și anunțând măsuri aspre contra acelora care i-au călcat porunca. Numai așa putea să se justifice fața de cei care îi ceruseră să salveze pe asasinii de la Jilava. Vechea structura a Statului terorist carlist fusese lovită în creștet și aceasta nemaipomenită faptă trebuia ispășită exemplar. Legionarii puteau fi uciși cu sutele, căci ei nu erau decât fiii poporului, dar să îndrăznească cineva să se atingă de autorii acestor crime, de aceasta selecție negativa, de aceasta echipă de supraasasini, care garantau temeliile societății românești din timpul lui Carol, era un fapt care trecea peste orice închipuire și răsturna toate calculele acelora care și-au întemeiat existența politică numai pe jaf, abuz și corupție.

Cu Generalul Antonescu n-am putut să vorbesc nici în cursul dimineții de 27 Noiembrie, deși după întoarcerea mea de la Prefectura, am stat tot timpul în biroul meu de la Președinție. Așteptam dintr-un moment într-altul să mă cheme. Mai târziu mi-am dat seama de ce Antonescu evita o întâlnire cu mine. Generalul pregătea o lovitură contra Mișcării și vroia să se folosească din plin de avantajul surprizei. Nu l-am văzut decât la deschiderea Consiliului, pe la orele 11.

În ceea ce privește dezbaterile Consiliului de Miniștri, mă conduc după declarațiile făcute când am expus „Cazul Iorga-Madgearu”:

”Consiliul de Miniștri s-a ocupat mai întâi de sancțiunile ce trebuie aplicate vinovaților, apoi ce masuri trebuie luate pentru a se împiedica repetarea actelor de violență. La început a vorbit ca de obicei, Generalul. Era posomorât, dar calm și odihnit. Moartea celor de la Jilava nu-l afectase excesiv, contrar celor afirmate de Mihai Antonescu. A vorbit pe un ton moderat, fără izbucnirile la care mă așteptam. Bineînțeles, i-a condamnat pe făptuitorii de la Jilava, i-a numit o banda de teroriști și a declarat ca el nu va tolera ca Statul să fie subminat de anarhia străzii. El a inițiat acțiunea de pedepsire a asasinilor din timpul regimului carlist și este dureros impresionat să vadă că Mișcarea nu are încredere în el. Vinovații de crimele de la Jilava vor fi exemplar pedepsiți. În răspunsul meu, am analizat lanțul de evenimente care au provocat actele sângeroase de la Jilava. Au vorbit apoi ceilalți miniștri legionari și nelegionari. Mihai Antonescu, Mareș și Rioșeanu ne-au atacat cu înverșunare. Pantazi a făcut o declarație moderată, iar Colonelul Dragomir ne-a luat apărarea. Nu au lipsit nici schimburi mai aspre de cuvinte, cum au fost între Papanace și General, dar în general discuțiile au fost calme și starea de spirit părea favorabila unei aplanări a conflictului. În acel moment când atmosfera părea să se însenineze, ajungându-se la o soluție acceptabilă pentru toată lumea, o lovitura de teatru: se scoală Generalul și spune ca el lasă decizia finală în mâinile noastre, ca el nu poate acoperi aceste crime și așteaptă să i se dea satisfacție. După ce a rostit aceste cuvinte s-a retras în cabinetul său. Nu știam ce interpretare să dau retragerii lui din Consiliu. Era o amenințare sau o dorință de a se degaja de răspundere? Prin gestul lui, care exprima vădita lui nemulțumire pentru felul cum decurg dezbaterile, s-au anulat toate străduințele de împăciuire ale majorității miniștrilor. S-a revenit la punctul de plecare, la atmosfera grea care domnea la deschiderea Consiliului.”

Aș avea de adăugat, la 20 de ani de când am publicat această lucrare, că miniștrii legionari din guvernul de atunci au format bloc cu mine, cu excepția Profesorului Ion Protopopescu. Nu știu pentru care motive, această notă disonantă. Ministrul Comunicațiilor și lucrărilor Publice, Profesorul Protopopescu, s-a sculat și a făcut o declarație de loialitate Generalului Antonescu, dându-i deplină dreptate în atitudinea lui. Aceasta n-ar fi fost prea mult, dar felul în care a vorbit, nuanțele ce le-a folosit în alocuțiunea lui, arătau nu numai că el este alături de General, dar că face opinie separată fața de restul miniștrilor legionari.

Declarația Profesorului Protopopescu, în momentul culminant al crizei, a făcut o impresie penibilă asupra noastră și s-a răspândit ca fulgerul în întreaga organizație a Capitalei. Nu știu precis ce l-a călăuzit pe Profesor în acel moment. Se gândea, probabil, că Antonescu se va rupe de Mișcare și el vroia să se pună la adăpost? Cert este că după potolirea furtunii, Profesorul Protopopescu și-a pierdut mult din prestigiul său în lumea noastră, spre dezolarea soției lui, Liliana Protopopescu, o adevărată legionară, care plângea când a aflat de isprava soțului său în Consiliul de Miniștri.

 

11. COMUNICATUL

După plecarea Generalului, dezbaterile Consiliului de Miniștri au continuat, concentrându-se asupra comunicatului ce trebuia dat publicității referitor la moartea violentă a asasinilor de la Jilava.

Comunicatul final a fost redactat de Colonelul Dragomir și a fost revizuit de mine și de Mihai Antonescu, având următorul conținut:

Comunicatul Președinției Consiliului de Miniștri

Președinția Consiliului de Miniștri comunică:

”În noaptea de 26-27 Noiembrie, cu ocazia deshumării osemintelor de la Jilava, legionarii care lucrau la aceasta deshumare, au pătruns în închisoare și i-au împușcat pe unii deținuți politici aflați acolo, considerați ca autorii principali ai crimelor săvârșite împotriva Căpitanului și a legionarilor sub fostul regim.

Generalul Antonescu, Guvernul și Mișcarea Legionară reprobă acest act.

Dintru început Generalul Antonescu a pus la baza noului regim ideea de legalitate și justiție, iar Mișcarea Legionară s-a înscris în același cadru de ordine și legalitate.

Se vor aplica sancțiuni severe.

Mișcarea Legionară a hotărât încadrarea strictă și riguroasă în ordinea de Stat a tuturor membrilor ei și sancționarea exemplară a acelora care se vor abate de la ordinea legală”.

Mihai Antonescu s-a dus la General, l-a informat de rezultatul dezbaterilor, i-a arătat comunicatul și acesta l-a aprobat.

Trebuie să adaug că din comunicat, la publicarea lui, a fost eliminata o frază prin care se menționa starea de spirit a legionarilor care lucrau la mormânt. Nu știu din intervenția cui au dispărut aceste rânduri când comunicatul s-a dat în ziare.

Din dezbaterile Consiliului de Miniștri și din comunicatul dat se desprind următoarele concluzii aprobate de toți:

1. Nici Generalul Antonescu și nici unul dintre membrii nelegionari ai guvernului n-au încercat să arunce răspunderea actelor de la Jilava asupra conducerii legionare sau asupra vreunui ministru legionar.

2. Toți au recunoscut că suprimarea deținuților de la Jilava a fost provocata de drama sufletească a celor ce lucrau la mormântul Căpitanului.

3. Mișcarea Legionară, ca organ de guvernământ, reprobă actul și este de acord cu Generalul că trebuie să se aplice sancțiuni celor vinovați.

4. Guvernul și Mișcarea Legionară vor lua toate măsurile necesare ca actele de răzbunare sau dezordine să nu se mai repete.

Deși era vorba de proprii noștri camarazi, ca elemente cu răspundere în Stat, nu puteam lua altă atitudine. Exigențele Statului nu tolerau o altă interpretare a poziției noastre. Nu puteam cruța nici pe acei care au suferit în lagăre și închisori și care au participat la luptele de la 3 Septembrie, fără ca să dăm un vot de blam propriei noastre concepții despre justiție și legalitate.

 

12. ANTONESCU CERE ȘEFIA LEGIUNII

Cum spuneam, Generalul s-a retras din Consiliu și n-a mai apărut. După redactarea comunicatului, speram că partea grea a dezbaterilor trecuse și nu mai rămânea decât să ne strângem mâna și să ne despărțim, cu atât mai mult cu cât Generalul citise comunicatul și îl aprobase. În acel moment, când lucrurile păreau ca merg spre limpezire, să fi fost pe la orele unu, se ridică Mihai Antonescu și comunică guvernului că condiția pusă de General pentru a continua colaborarea cu Mișcarea este să fie proclamat Șef al Legiunii. Pentru a se curma anarhia din țară și pentru a nu se mai repeta actele de violență, trebuie să existe o singură comandă în Stat. A evocat situația existentă în Spania.

De-abia acum mi-am dat seama de tactica Generalului. Atât faptul că nu mă primise în cursul nopții, cât și ieșirea lui bruscă din Consiliu, prin nimic justificată, erau mijloace de presiune și intimidare ca să mă determine să-i trec comanda Legiunii.

Am amuțit cu toții. Pretenția era atât de extravagantă încât i-a uluit și pe partizanii Generalului. Era peste putința unui legionar să și-l imagineze pe Antonescu Șef al Legiunii. Un conducător de mișcare nu poate fi impus din afară, ci trebuie să se ridice din mediul ei natural de existenta. Consternarea a fost generală. Nimeni, nici chiar devotații Generalului, n-au încercat să susțină cererea comunicata de Ică Antonescu.

Văzând ca proiectul este întâmpinat cu răceală, Mihai Antonescu m-a luat deoparte și m-a rugat să stau numai cu el de vorbă. Am ieșit pe coridor și mi-a dat explicații suplimentare:

1. Dacă Generalul nu primește această satisfacție, a hotărât să se retragă și atunci vor veni la putere aceiași oameni care ne-au împușcat pe timpul lui Carol.

2. Situația mea personală nu va avea nimic de suferit. Voi continua să fiu Vice-președinte al guvernului și mă voi ocupa în continuare de afacerile Legiunii.

3. Toata chestiunea se reduce la o trecere de comandă pur formală, pentru a-l potoli pe General.

4. El ca prieten mă sfătuiește să-i dam aceasta satisfacție Generalului, care a făcut atâtea pentru Legiune, aducându-ne la putere.

I-am răspuns lui Mihai Antonescu în termenii pe care îi iau din broșura Cazul Iorga Madgearu.

”I-am arătat mai înainte situația grea în care m-am aflat după 6 Septembrie; Revoluția a fost comprimată, a fost frânată brusc. Pentru a se încadra mișcarea în mentalitatea de Stat, este nevoie de un timp oarecare de așezare. Nici o schimbare de regim din lume nu s-a produs fără convulsii. I-am amintit ca de la instaurarea regimului național-legionar și până astăzi nu s-au produs decât incidente fără importanță. Dacă este vorba de a se stabili responsabilitățile pentru cele întâmplate la Jilava, ele nu pot fi mai mari decât ale acelora care au îngăduit să se dezvolte aceasta situație explozivă. I-am amintit de conversația , ce-am avut-o cu el, cu doua săptămâni înainte. Prelungirea anchetei fără a se ști exact unde duce, fără a se indica bazele procesului, a contribuit enorm la deznodământul de la Jilava.

Cererea Generalului nu numai că pentru mine ca persoana este inacceptabilă, căci ar însemna că schimbarea se face sub presiunea evenimentelor de la Jilava și m-ar indica pe mine responsabil, dar este și practic inoperantă. Șefia Mișcării nu-i o șefie militară. Legionarii nu ascultă de șef, indiferent cine este, ci de un anumit șef, cu anumite caracteristici sufletești. Legătura de disciplină este dublată de o legătură de dragoste și camaraderie. Generalul Antonescu, ca Șef al Legiunii, s-ar expune să dea dispoziții pe care să nu le asculte nimeni și atunci raporturile dintre noi s-ar fi înrăutățit și mai mult. S-ar crea o sursa permanenta de conflict.”

Mihai Antonescu m-a ascultat în liniște, dar nu s-a lăsat înduplecat de expunerea mea, ci a repetat din nou, la sfârșitul ei, ca proclamarea Generalului ca Șef al Legiunii este o condiție sine qua non a continuării colaborării.

 

13. CONVOCAREA FORULUI LEGIONAR

Chestiunea ridicată de cei doi Antonescu – predarea șefiei Legiunii – era mult prea gravă ca să o pot rezolva singur, fie cedând presiunilor, fie refuzând să le fac pe plac. Și atunci m-am decis să convoc la Președinție Forul Legiunii – instituție creată în vara anului 1940 – cu scopul să se pronunțe asupra ultimatumului antonescian. Așa se face că, paralel cu dezbaterile Consiliului de Miniștri, a început și Forul să delibereze.

N-au fost discuții sistematice în cadrul Forului, ci schimburi de păreri pe grupe. Până la urma membrii Forului s-au amestecat cu miniștrii, formând un singur corp și discutând împreună. Între biroul meu și sala unde se țineau ședințele Consiliului de Miniștri era un continuu du-te-vino.

Starea de spirit era ostilă proiectului antonescian. Atât miniștrii legionari, cu excepția opiniei separate a Profesorului Protopopescu, cât și membrii Forului considerau inacceptabilă pretenția Generalului de a lua conducerea Legiunii. Totuși nu s-a ajuns la acel moment critic, când trebuia să i se spună răspicat lui Antonescu punctul de vedere al Forului. Se evita luarea unei poziții clare atât din partea noastră cât și din partea grupului antonescian, tocmai pentru a nu se ajunge la o ruptură. Discuțiile lâncezeau și metoda întrebuințată de unii și de alții era persuasiunea. Ică Antonescu, ca purtător de cuvânt al Generalului, mereu stăruia pe lângă unul sau altul din For și din Guvern ca să i se dea Generalului satisfacția cerută. Ai noștri se angajau în discuții contradictorii cu Ică Antonescu, explicându-i de ce Mișcarea nu poate renunța la postulatul conducerii proprii. Trebuie reamintit că în timpul acestor tratative, Președinția Consiliului de Miniștri era înțesată de trupe, încât noi eram virtual prizonierii Generalului. În aceste condiții, opiniile nu se puteau exprima în toata libertatea și s-au produs chiar clătinări neexprimate în rândurile noastre. Nu ne aflam într-o situație comodă.

Trebuia să rezistam pretențiilor antonesciene sub amenințarea baionetelor. Antonescu folosindu-se de teama ce ne-ar putea-o inspira o intervenție militară, conta pe masacrarea nervilor noștri, iar noi speram că prelungindu-se rezistența noastră, va renunța la proiectul său absurd. Criza se prelungea fără nici o perspectivă de a ie ajunge la o soluție. Toată după amiaza de 27 Noiembrie s-a consumat în această hărțuială. Nici una din părți n-a cedat.

Victor Silaghi, care se afla la Președinție, mi-a semnalat mișcări de trupe în capitală. Atunci ne-am luat și noi anumite măsuri de pază. S-a dat alarma în capitală și corpurile legionare au fost mobilizate pe la sediile lor. Un grup de 17 legionari înarmați din Corpul Răzleți, sub conducerea lui Ilie Niculescu, au reușit să pătrundă la Președinție, stând de veghe în aripa rezervată birourilor mele. În modul acesta aveam impresia că nu suntem total la discreția Generalului, dacă acesta ar încerca să ne aresteze.

De fapt temerea noastră nu era justificată. Generalul în momentul acela nu se gândea la o lovitura de forță contra noastră, ci luase aceste masuri pentru propria lui apărare. Anturajul lui îi cultiva sistematic teama că va fi ucis de legionari. După Jilava, lumea din jurul lui a reluat ofensiva cu și mai mare putere, convingându-l că viața i-ar fi în pericol. Și ca urmare, ocuparea militară a Președinției. Era o armă cu două tăișuri, căci prezența soldaților în incinta Președinției constituia și un mijloc de intimidare a conducătorilor legionari concentrați aici.

 

14. INTERVENȚIA GERMANĂ

Pe la orele 7 seara, s-a petrecut un fapt neașteptat. Apare Neubacher la Președinție – ministru pentru chestiuni economice la Legația german㠖 într-o misiune de conciliere. A intrat mai întâi în biroul meu și a stat mai mult de vorba cu mine. Teza lui era că executarea asasinilor de la Jilava nu trebuie să afecteze relațiile de colaborare dintre Conducătorul Statului și Mișcare. Situația nu trebuie dramatizata. A evocat întâmplări analoge din istoria tuturor revoluțiilor. Răzbunările sunt la ordinea zilei când se produc schimbări de regim. Generalul ar trebui să înțeleagă și el situația. El, ca prieten al mișcării, se va duce la General și-i va vorbi în acest sens.

Sprijinul lui Neubacher era de o imensă importanță pentru depășirea crizei. Cum bănuiam ca el nu vine din proprie inițiativă, ci ca un trimis autorizat al Legației germane, mi-am dat seama cât de prețioasa este intervenția lui. Generalul Antonescu nu va întreprinde nimic înăuntrul țării care să supere Berlinul.

După întrevederea cu mine, s-a dus la General și iarăși a revenit la mine. Conducătorul, mi-a spus, pare dispus la împăcare, dar cerea din partea noastră garanții de ordine și legalitate. I-am răspuns lui Neubacher că sunt gata să iau toate masurile necesare ca actele de violență să nu se mai repete. Din nou Neubacher a trecut în cabinetul Generalului și iarăși s-a întors la mine. Scena aceasta s-a repetat de câteva ori. Generalul se lasă greu să accepte teza lui Neubacher.

În sfârșit, după ultima întrevedere, Neubacher a venit cu buna veste ca Generalul renunță de a mai pretinde șefia Legiunii, cerând în schimb să garantez că actele de violența nu se vor mai produce. Ca urmare a acestei ultime convorbiri și a angajamentelor luate față de Neubacher, am redactat un apel de ordine către legionari și o declarație de reînnoire a legământului față de General, comunicate ce-au apărut în ziare abia în 29 Noiembrie 1940. Statu-quo-ul politic a fost salvat grație intervenției germane.

În sfârșit am putut sa-l văd pe General și am avut cu el o discuție surprinzător de calmă. Aș zice, aproape cordiala. Vorbea degajat și prietenos, ca ci cum nimic nu s-ar fi întâmplat între noi. Nu mi-a pomenit nimic de întâmplările de la Jilava. Nici un reproș și nici o acuzație. Dimpotrivă a împins amabilitatea atât de departe, încât m-a invitat să iau cina cu el. Am refuzat invitația, rugându-l să înțeleagă că trebuie să plec neîntârziat pe Valea Prahovei, fiind îngrijorat de soarta lui Iorga și Madgearu, care au fost ridicați de la casele lor.

Brusca schimbare la față a Conducătorului arăta fluiditatea caracterului său. Era un actor consumat. Stăpânea arta de a alterna furia și severitatea cu gesturile de blândețe și prietenie. Dar când era el sincer? Niciodată. Nu-l interesa decât puterea. Totdeauna se orienta după circumstanțe, după avantajele și dezavantajele jocului politic de moment. Tensiunea dintre General și Mișcare a scăzut brusc când a văzut că guvernul german nu agreează atitudinea lui. Și-a dat seama ca Mișcarea nu poate fi dislocată din Stat, cel puțin pentru moment.

 

15. SECHESTRAREA LUI MADGEARU ȘI A LUI IORGA

Madgearu a fost ridicat de acasă pe la amiază. Alarma pentru arestarea lui s-a dat pe la orele două după-masă. Am fost informat pe doua căi: prin Nicolae Petrașcu, secretarul general al Mișcării, și prin familia lui Madgearu, care a telefonat la Președinție.

Prima mea pornire a fost să las totul și să merg în căutarea lui, așa cum am procedat cu grupul celor arestați în cursul dimineții. Dar am fost reținut de grava problema ce-o ridicase Generalul Antonescu pentru destinele Legiunii. La acea oră, două după amiaza, discuțiile era aprinse și ne puteam aștepta chiar la o rupere a tratativelor și o ciocnire.

Am fost indus în eroare și de faptul că credeam că răpitorii lui Madgearu vor repeta scena de dimineață, cu Tătărescu, Ghelmegeanu și ceilalți, adică îl vor conduce prizonier la Prefectura de Poliție, de unde va putea fi eliberat.

În cursul după amiezii, să fi fost pe la orele 6, am aflat și de ridicarea lui Iorga de la vila lui de la Sinaia. Mă aflam în aceeași situație. Eram blocat, căci nu știam cum va reacționa Antonescu în absența mea de la Președinție.

Ceea ce m-a surprins, a fost că n-am remarcat la cei doi Antonescu neliniștea ce-o manifestaseră când au aflat de arestarea lotului de dimineața. În cazul lui Madgearu și Iorga, trebuiau să fie cu atât mai alarmați și să-mi ceară imperativ să mă interesez de soarta lor. În mod normal, ar fi trebuit să fie întrerupte imediat discuțiile referitoare la „șefie”, pentru ca toată lumea să plece în căutarea celor dispăruți. Nici până astăzi nu înțeleg strania atitudine a celor doi Antonescu și dacă n-a fost un act premeditat, pentru a mări panica în personalul politic al țării. N-am putut face altceva decât să telefonez în toate părțile, semnalând dispariția lui Madgearu și Iorga și cerând tuturor să le dea de urmă și să-i pună la adăpost.

Sechestrarea lui Madgearu și Iorga, în acele momente de încordare, ne-a făcut un mare rău. Dacă împușcarea deținuților de la Jilava își avea justificările ei, dacă arestările de la Prefectură se terminaseră, grație intervenției mele grabnice, numai cu o sperietură pentru foștii demnitari, acum eram azvârliți din nou în defensivă. Focul care ardea mocnit în relațiile cu Antonescu fusese din nou răscolit. În loc de a ne concentra pe salvarea celor doi dispăruți, cei doi Antonescu nu văzuseră în acest act decât o noua oportunitate pentru a relua acuzațiile contra noastră cu și mai mare violență. Acest lanț de dezordini arăta ca Mișcarea Legionară este o mișcare anarhică, care pune în pericol viața tuturor oamenilor politici. „Am avut dreptate, spuneau ei, când am cerut unificarea comenzii de Stat, prin proclamarea Generalului ca Șef al Legiunii!” Cu aceste speculații și incriminări, a trecut timpul util pentru salvarea lui Madgearu și Iorga. N-am putut fi liber decât seara târziu ca să pornesc în căutarea lor și în acest interval tragedia se consumase.

 

16. PE VALEA PRAHOVEI

Abia pe la orele 8,30-9 seara, am putut să mă fac liber și să plec în căutarea lui Madgearu și Iorga. După misiunea de conciliere a lui Neubacher și după conversația amabilă ce-am avut-o cu Generalul, nimic nu mă mai reținea la Președinție și am pornit pe Valea Prahovei, cu speranța să-i pot salva pe cei doi dispăruți.

Am plecat cu inima strânsă la drum, căci după ce ieșisem de la General, bucuros ca relațiile cu Conducătorul Statului s-au normalizat, o alta cărămidă mi-a căzut în cap. Se anunță la telefon șeful de post dintr-o comuna de pe Valea Prahovei, care vrea să vorbească neapărat cu Vice-Președintele Consiliului de Miniștri. „Am onoarea a vă raporta că pe teritoriul comunei... s-a descoperit cadavrul Profesorului Nicolae Iorga”. Atât și nimic mai mult. Am rămas năucit. Mai încercam să înnod o firavă speranță. Dar dacă totuși nu-i adevărat? De ce-mi telefonează șeful de post direct mie și nu îi anunță pe superiorii lui, cum ar fi normal, Legiunea de Jandarmi din Prahova și Inspectoratul General al Jandarmeriei? La Ministerul de Interne și la Președinție nu se știa încă nimic, ceea ce indica clar că organele subalterne nu erau informate de moartea lui Iorga. Cobor treptele și mă urc în mașină, însoțit de Octavian Roșu, Dr. Biriș și Constantin Stoicănescu. Traian Borobaru plecase undeva și n-am putut să-l iau cu mine. În acel moment, apare jos, în curtea Președinției, Ilie Niculescu, șeful Răzleților; cu o știre și mai proastă. Are informații sigure că Iorga nu mai este în viață. A aflat vestea de la un legionar care luase parte la expediție și se întorsese de pe Valea Prahovei. În goană pornim cu mașina spre sediul familiei de răzleți căreia aparținea legionarul întors în capitală. L-am chemat afara din sediu și am stat cu el de vorba. Se numea Atanasiu. Mi-a confirmat că făcuse parte din echipa care l-a ridicat de acasă pe Iorga și la pedepsit răzbunându-l pe Căpitan. De Madgearu nu știa nimic. Acesta fusese sechestrat de o altă echipă. Ce să fac, Doamne? Poate că Madgearu mai este în viață și poate fi salvat. L-am lăsat pe Atanasiu în stradă cu llie Niculescu și noi am pornit pe Valea Prahovei. Nici nu m-am gândit să-l chestionez mai amănunțit pe Atanasiu cine este șeful echipei și cine a mai făcut parte din ea?

Starea mea sufletească era indescriptibilă. Abia se potolise mânia Generalului și acuma se deschidea o altă prăpastie înaintea mea. Ăștia sunt legionari sau niște imbecili care nu fac decât să ne facă nouă rău, pregătind cu „eroismul” lor propria noastră cădere? Ce splendidă confirmare a teoriilor celor doi Antonescu, că Legiunea este o mișcare anarhică și trebuia pusă șeaua Generalului pe ea? Nici nu știam cine sunt autorii acestor isprăvi demente. De unde vin? Cine le-a dat ordin sau sub sugestia cui au lucrat? Dacă aparțin corpului Răzleți, atunci trebuia sa-l întrebe pe Șeful acestui corp, Ilie Niculescu, un om ponderat și de o mare cultură, care, fără îndoială, i-ar fi oprit de la această faptă.

Eram atât de mâhnit de cele aflate încât am început să lăcrimez în mașină, de oboseală și dezgust. Le-am spus însoțitorilor mei că sunt întristat până la disperare de comportarea legionarilor, încât îmi vine să las totul și să plec. Eram cu nervii la capăt. Atâtea zguduiri în 24 de ore; era prea mult. Stoicănescu mi-a susținut moralul, spunându-mi ca dacă eu plec de la conducerea Legiunii, mișcarea se sfărâma în zeci de bucăți. Atât ar aștepta dușmanii. Trebuie să rămânem uniți și să înfruntăm cu curaj și această nouă lovitură, ce ne-au dat-o din nefericire proprii noștri camarazi.

M-am mai liniștit. Trebuie să fi fost aproape de 11 noaptea când ne-am apropiat de Ploiești. O călătorie anevoioasa. Generalul alarmase unitățile de pe Valea Prahovei și șoseaua era controlată de patrule militare. Din loc în loc erau baraje. Vehiculele erau oprite, persoanele erau legitimate de ofițeri. S-a legitimat Dr. Biriș, cu carnetul lui de Secretar General al Ministerului de Interne. Ofițerii salutau și mașina pleca fără întârziere.

 

17. CE-AM GĂSIT LA PLOIEȘTI

Când am ajuns la Ploiești, m-am îndreptat mai întâi spre sediul organizației de Prahova. Vroiam să vorbesc în primul rând cu șeful județului, Profesorul Mihail Tase, de la care așteptam să primesc informații mai precise privitor la cele întâmplate pe Valea Prahovei. Sechestrarea Profesorului Iorga avusese loc la Sinaia, localitate ce cădea în raza organizației de Prahova. Echipa plecase de la București, după declarația lui Atanasiu, dar pătrunsese în județul condus de Tase. Cum și-au permis membrii acestei echipe să facă razii pe Valea Prahovei fără consimțământul prealabil al șefului județului?

Mare mi-a fost amărăciunea când la sediul organizației n-am găsit decât niște tineri care făceau de pază, între alții, fratele șefului de județ, Gheorghe Tase. Nimeni nu știa să-mi spună unde e șeful de județ sau cum poate fi găsit. Așa ceva nu mai pomenisem. Știa ceva Profesorul Mihail Tase de raidul echipei de la București și a preferat să dispară ca să nu fie implicat în acțiunile ei? Nici până astăzi n-am putut să descifrez enigma. Este adevărat ca era aproape de miezul nopții și nu avizasem pe nimeni de precipitata mea sosire. Sau poate desfășurarea de forțe militare pe Valea Prahovei l-a determinat pe Tase să se ascundă ca să nu cadă victimă unei arestări?

Atunci cu cine să vorbesc? Hai, zic către însoțitorii mei, să-l căutăm pe șeful poliției legionare. Aici m-a întâmpinat aceeași enigmă. Nici Gheorghe Cârciumaru, șeful poliției legionare, nu era de găsit. Ce se întâmpla cu acești oameni? O organizație cu șefi care se ascund. Știau ceva de sechestrarea Profesorului Iorga și au preferat să dispară, până se va limpezi situația, pentru a nu fi implicați în răspunderile actului?

La sediul poliției legionare am fost condus de Ioan Boacă, Gheorghe Tase și Ioan Rădulescu, aceiași tineri pe care i-am găsit la sediul organizației. Ei îmi spun că în clădirea poliției legionare s-ar găsi arestați un grup de evrei comuniști. Unde sunt? Vreau să-i vad. M-a dus la un garaj din aceeași clădire și acolo am descoperit vreo 20 de indivizi într-o stare jalnica. Erau înțesați unul lângă altul, în picioare, pe un spațiu restrâns. Se vedea după mutra lor că erau oameni mai simpli și îmbrăcați prost. Mi s-a făcut mila de ei. Un om care a stat în închisoare și știe ce-i suferința între gratii, nu are nici o plăcere să vadă astfel de spectacole. Le-am spus celor trei tineri să-i pună în libertate chiar în noaptea aceea. A fi cineva de convingeri comuniste, nu îndrituiește arestarea lui, afară de cazul ca e prins în activități subversive și atunci locul lui nu e aici, ci la Tribunal. Într-adevăr, în scurtă vreme după plecarea mea, au fost puși în libertate.

Am plecat repede, căci eu venisem să dau de urmele echipei care opera pe Valea Prahovei. Dar dacă, după moartea lui Iorga, le-ar veni în gând să săvârșească alte atentate? Cine știe din inspirația cui lucrează? Trebuie găsiți și imobilizați cât mai repede.

Unde să ne informam? Hai să mergem la Prefectura Județului. Aici, un funcționar somnoros ne-a spus ca Prefectul Județului, Marin Stănescu, nu este la Ploiești, ci se află la o vilă a lui, în orășelul Câmpina. Din sondajele făcute la Ploiești, am aflat de o altă nenorocire în perspectivă. Echipa implicată în cazul Iorga s-ar afla acum în drum spre Câmpina, unde ar avea de gând să pună mâna pe Prefectul Județului și să-l ucidă.

Altă groază m-a cuprins. Am sărit în mașină și cu cei trei însoțitori, Roșu, Biriș, și Stoicănescu, am pornit cu cea mai mare viteză spre Câmpina.

 

18. LA CÂMPINA

”O nenorocire nu vine niciodată singura”, zice proverbul. Atâta ar mai trebui acum să fie ucis și Marin Stănescu, un bun prieten al lui Mihai Antonescu, coleg de Universitate cu el.

Am ajuns la Câmpina pe la unu noaptea. Locuința Prefectului era păzita de jandarmi. Când a văzut Marin Stănescu ca o mașină se oprește în fața casei lui, a crezut ca i-a sunat ceasul din urma. Fusese și el informat ca se pregătește suprimarea lui și de aceea a cerut Legiunii de Jandarmi să-i trimită câțiva soldați de pază. Aceștia patrulau prin curte.

Cei din cas㠖 Marin Stănescu cu soția lui – nu vroiau să ne lase să intrăm. Abia după ce s-a legitimat Biriș, au deschis ușa. Văzându-mă și pe mine, s-a liniștit. I-am explicat de ce mă găseam pe Valea Prahovei, în speranța ca îi pot salva pe Iorga și Madgearu, care au fost sechestrați de legionari necunoscuți. Aflând la Ploiești că se găsește și el în pericol, am pornit în goană spre Câmpina spre a-l lua sub ocrotire. M-am oferit să dorm în noaptea aceea în casa lui, împreună cu însoțitorii mei, spre a nu se întâmpla ceva rău. A acceptat și ne-a găzduit cu toată bucuria. Ne-a dat ceva cald de băut și niște scaune pe care să moțăim. Nici el nu primise vreo știre până atunci despre soarta lui Iorga și Madgearu.

La scurt interval după intrarea noastră în vila Prefectului, jandarmii au semnalat o mașină suspectă, care trecuse încet prin fața casei în direcția Sinaia și apoi s-au întors și au luat-o spre Ploiești. Să fi fost aceasta echipa care ridicase pe Iorga? Nu puteam înțelege ce vroiau oamenii aceștia și cu Prefectul? Este adevărat ca Marin Stănescu nu era legionar și chiar avusese oarecari fricțiuni cu organizația locală, dar de aici până a-l suprima, e o distanța. Numai niște descreierați sau agenți provocatori puteau să plănuiască uciderea lui. Nu știu nici până astăzi în ce măsura informația era adevărată, dar în atmosfera de atunci, când echipa-fantomă circula pe Valea Prahovei, nimic nu-mi părea imposibil.

Abia ne așezasem la masa, pentru a gusta ceva, și sună telefonul. Era Legiunea de Jandarmi, care-l anunța pe Prefect că s-a găsit cadavrul Profesorului Iorga pe teritoriul comunei... Probabil că de abia acum se comunicase știrea și la București, la Președinție. Despre Virgil Madgearu lipsea încă orice urmă.

Deși numai aveam nici o speranță să fie Iorga în viață, totuși oficializarea morții lui, știre ce se va afla mâine în toata țara, mi-a dat un nou șoc.

Am petrecut restul nopții pe scaune, în așteptarea confirmării celeilalte vești cutremurătoare. N-am închis ochii, așteptând să sune din nou telefonul. Când s-a făcut bine ziuă, Prefectul mi-a confirmat ca s-a găsit și cadavrul lui Madgearu.

Nu mai aveam nimic de făcut pe Valea Prahovei. Misiunea mea de salvare a lui Iorga și Madgearu nu reușise din cauza unor circumstanțe adverse. Acuma nu mai rămânea altceva de făcut decât să mă întorc în București, pentru a înfrunta un nou uragan de mânie al Generalului Antonescu.

 

19. ÎNTOARCEREA LA BUCUREȘTI

Noaptea de 27/28 Noiembrie, am petrecut-o la Câmpina. A doua zi dimineața, Joi, 28 Noiembrie, am luat calea întoarsă spre București.

Marin Stănescu mi-a comunicat că după cele întâmplate, își va da demisia. L-am rugat stăruitor să rămână în fruntea județului, spunându-i ca se bucura de încrederea întregului guvern. A refuzat categoric. Nu poate să-și riște viata și soarta întregii familii.

A avut amabilitatea să ne însoțească o buna postață, în drumul spre București. La dorința mea, ne-a condus la niște sonde de petrol și apoi am vizitat niște sate lovite de cutremur. De fapt vroiam să întârzii cât mai mult pe drum, pentru a câștiga timp de reflecție, știind ca la București nu mă aștepta nici o bucurie.

În timp ce ascultam explicațiile unui inginer de la o sonda la care ne oprisem, gândul îmi zbura la proxima întâlnire cu Generalul. Cum va reacționa, după ce aflase și el că Iorga și Madgearu nu mai sunt în viață? Aceia care i-au ucis, au creat o teribilă problemă Mișcării. Avem atâția dușmani încât aceștia nu așteaptă decât să se producă o spărtura în regim ca să sară din nou pe noi. Toate sforțările noastre de până acuma, toate sacrificiile și toate bătăliile câștigate să fie zadarnice? Stăm pe o muche de cuțit. Am ieșit din închisoare, am refăcut unitatea mișcării, transformând-o într-un instrument eficace de luptă, am câștigat biruința de la 6 Septembrie, am izbutit să realizăm Statul Național Legionar și țara întreagă a înverzit plină de speranțe. În mai puțin de un an, un crescendo de victorii care ne-a ridicat pe culmile puterii și acum toata această opera uriașă să se dărâme din cauza faptelor unor descreierați?

Execuțiile de la Jilava își au justificările lor, legate de deshumarea Căpitanului. Arestările de dimineață s-au încheiat fără incidente, grație intervenției mele prompte și repezi, dar în cazul Iorga-Madgearu, norocul ne-a părăsit; Am fost blocat la Președinție toata ziua, iar când am plecat era prea târziu.

M-am întors la București pe la amiaza, cu inima strânsă de neliniște. Nu mai știam nimic ce se petrecuse în capitală în lipsa mea. Nici ce masuri luase Generalul și nici dacă nu rupsese colaborarea cu Mișcarea, formând un alt guvern. Totul era posibil. Ocazia era excelentă. Putea să explice țării hotărârea luată. Avea argumente. Moartea lui Nicolae Iorga ne pusese în conflict eu oamenii de cultură ai națiunii, iar a lui Madgearu provocase ruptura raporturilor de buna vecinătate cu partidul național-țărănesc. Doua puncte sensibile în politica țării. Intelectualii nu erau destul de bine informați ce crime a făcut Iorga. Pentru ei, Iorga era o statuie a națiunii, ce nu putea fi decât venerată.

Pentru întâia oara de când trebuia să dau ochii cu Antonescu, mă aflam în stare de inferioritate față de el. Mă simțeam eu umilit, jignit, descurajat de fapta acestor zănateci care arunca umbre și suspiciuni asupra mișcării întregi. Ce sa-i spun?

 

20. O ATMOSFERĂ CALDĂ

Spre marea mea surprindere și nedumerire, am găsit la Președinție o atmosferă neverosimil de calma. Era ceva greu de imaginat. Mă așteptam să fiu întâmpinat de un Jupiter tonans, făcându-mi amare reproșuri după ce descoperiseră cadavrele lui 1orga și Madgearu. În loc de aceasta primire aspră, mai mult decât naturală după cele întâmplate, Generalul mi-a întins mâna cu bunăvoință.

– Ei, Domnule Sima, după uciderea lui Iorga și Madgearu, putem fi răsturnați de opinia publică. Țara e indignată.

– Domnule General, am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să-i salvez. Toată noaptea am umblat pe Valea Prahovei. Dar a fost prea târziu. Sunt dezolat și-mi dau seama de consecințele acestor nelegiuiri pe plan politic.

– Știu, Domnule Sima, acum trebuie să mergem înainte și să dăm satisfacție opiniei publice, pedepsind vinovații.

– Sunt de acord cu D-voastră. Până acuma nu știu exact nici cine sunt făptuitorii. Cred ca în cursul zilei voi da ochii cu ei.

Ieșind de la General, am aflat o veste îmbucurătoare. Generalul renunțase la ideea de a numi un militar în fruntea Prefecturii de Poliție – poziție ce-o dădusem pierdută în sinea mea, după moartea violenta a lui Iorga și Madgearu – și semnase decretul de numire al lui Radu Mironovici în locul Colonelului Zăvoianu. Meritul de a fi salvat Prefectura de Poliție revine în întregime lui Vasile Iasinschi. Acesta mi-a luat locul la Președinție în timpul absenței mele, reprezentând Mișcarea, și a avut mai multe convorbiri cu Generalul. În cursul lor, cu tact și energie, a reușit să-l înduplece pe General să-l numească pe Radu Mironovici în fruntea Prefecturii.

Analizând factorii care l-au determinat și chiar l-au obligat pe General să renunțe la o lovitură de forță contra noastră, în acele momente de maxima încordare, le putem rezuma în următoarele puncte:

I. Ceremonia reînhumării Căpitanului. Pentru 30 Noiembrie erau fixate funeraliile de la Casa Verde. Întreaga capitală trăia într-o atmosferă de reculegere profundă, de comuniune mistică cu jertfa întemeietorului Legiunii. Bisericile erau pline de credincioși. Numeroase delegații legionare din provincie erau în drum spre București. O bruscare a situației din partea lui Antonescu în acele momente ar fi apărut ca un ultragiu adus memoriei Căpitanului și reacțiile ar fi fost imprevizibile.

II. Generalul Antonescu nu obținuse sprijinul Germaniei. Vizita lui Neubacher l-a convins ca guvernul german nu era dispus să-i dea girul la o lovitură contra Mișcării, ci, dimpotrivă, cerea reluarea colaborării pe baza lui statu-quo-ante.

III. Se anunțase sosirea unei puternice delegații germane pentru a participa la funeralii, formata din Baldur von Schirach și von Bohle, reprezentându-l pe Cancelarul Germaniei.

IV. Generalul nu primise nici sprijin suficient în Mișcare pentru a-ți realiza planurile sale. Mișcarea continua să formeze un bloc de nezdruncinat în jurul persoanei mele.

V. Moartea lui Iorga nu impresionase prea mult guvernul german, cum își imagina Antonescu, deoarece dispăruse un inamic declarat al Reichului. Același lucru se poate spune și despre Madgearu.

VI. În sfârșit Antonescu fusese martor și știa din rapoartele ce le primise cât de mult m-am străduit ca să evit lui Iorga și Madgearu sângerosul lor sfârșit.

Aceste considerații eu le-am făcut așa zicând „post festum”, adică după rezolvarea crizei. Ele nu contravin stării mele sufletești din drumul spre București. Am scris așa cum am trăit acel moment de angoisse. Mă așteptam la un sfârșit dramatic al relațiilor noastre cu Antonescu. Că s-a întâmplat altfel, este o chestiune care nu mă îndreptățește să spun ca n-am avut temerile mele.

 

21. FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU FĂPTUITORII

Chiar în seara acelei zile, Joi, 28 Noiembrie, am avut prilejul să cunosc echipa ce-a operat pe Valea Prahovei. Au fost aduși de Ilie Niculescu. Întâlnirea a avut loc în fosta reședință a Elenei Lupescu din Aleea Vulpache. Erau opt inși în total. Șeful și purtătorul lor de cuvânt era Traian Boeru, Director la Institutul Național al Cooperației. Ceilalți erau următorii: Ștefan Cojocaru, Ion Jurcan, Traian Iorga, Otto Schweninger, Tudor Dacu, Ștefan Iacobuță și Ion Atanasiu.

Starea mea sufletească, în momentul în care i-am întâlnit, în prezența lui Ilie Niculescu și Traian Borobaru, era crispată de mânie și durere. Nici nu le-am întins mâna, își dau oare seama de nenorocirea ce-au provocat-o mișcării? Cum se vor justifica? Vor avea remușcări și se vor căi’?

N-a vorbit decât unul singur dintre ei, Traian Boeru, șeful echipei și purtătorul lor de cuvânt. Îl cunoșteam vag. Știam că luase parte la revoluția legionară de la Constanța, în 3 Septembrie 1940, iar sub regimul legionar fusese numit Director la Institutul Național al Cooperației.

Nu numai că nu regreta faptul, dar îl exalta ca o valoare legionara supremă. Reproduc aici rândurile scrise în broșura Cazul Iorga-Madgearu, unde am notat cu cea mai mare precizie momentele trăite atunci și declarațiile lui Traian Boeru:

”Erau transfigurați. Un fel de împăcare supremă, de liniște, ca venind dintr-o alta lume, se citea pe fețele tuturor. În numele tuturor a luat cuvântul Traian Boeru. A vorbit în accente mistice de răzbunarea Căpitanului, de ticăloșia lui Iorga și Madgearu, de porunca lăsată de Căpitan să-l răzbunăm. A evocat cei 20 de ani de suferințe îndurate de legionari, nenumăratele închisori și lovituri primite”.

Sub impresia acestor efluvii de indignare și revoltă, mânia mea de la început s-a topit pe încetul și am început să-i privesc cu alți ochi:

”Am trăit un moment de mare emoție. Bănuiala că la mijloc ar fi o instigație străină, se risipise. Era o mână de oameni exasperați de crimele și ticăloșiile regimului anterior, care credeau ca a sosit ceasul răzbunării supreme. Trei zile, afirmau ei, aveau dreptul să facă orice, fără să întrebe pe nimeni. Trei zile de răzbunare și după aceea Mișcarea va intra în ordine și legalitate.

”Când au aflat de împușcarea deținuților de la Jilava, au intrat și ei în fierbere. Vroiau să facă și ei ceva, să doboare pe vreunul din tiranii care ne-au chinuit 20 de ani. A fost o goană să nu piardă acest moment unic. Complicațiile politice ce s-ar fi putut ivi de pe urma acțiunii lor, nu i-au interesat. Primul lor gând a fost să-i răpună pe Tătărescu și Argetoianu. S-au dus pe la casele lor, dar aceștia fuseseră ridicați de dimineață de o echipa de la Prefectură. În lipsa acestora, au pornit în căutarea lui Iorga și Madgearu”.

Trebuie să rectific declarația lui Boeru referitor la cele „trei zile de răzbunare”, după biruința legionară. Este falsă. Nu există nici un text rămas de la Căpitan care să poată fi interpretat ca o dezlegare dată legionarilor de a se răzbuna pe asupritorii lor, timp de trei zile după proclamarea României Legionare. Dimpotrivă, Corneliu Codreanu stabilise, în eventualitatea că Legiunea ajunge la putere, „opera legala de pedepsire”. Se poate răzbuna cineva când este în opoziție și acei ce dețin frânele guvernării nu respecta legea, săvârșind abuzuri, violențe și crime. Cum a fost cazul Duca. Atunci poți răspunde la violențele guvernanților, când se trece o anumită măsură, cu propria ta violență, pentru a restaura dreptatea ce n-o poți găsi pe calea justiției. Atunci acest act, când se întâmplă, se cheamă răzbunare. Dar un Stat nu se răzbună. Un Stat lasă justiției sarcina de a-i pedepsi pe vinovați. Sentimentul răzbunării, care clocotește în sufletul fiecărui om lovit pe nedreptul de autorități, trebuie să cedeze locul exigențelor de existență ale Statului.

N-am luat nici o hotărâre în acel moment. Cazul lor aparținea măsurilor generale ce se vor lua contra tuturor acelor legionari care neașteptând verdictul justiției, și-au făcut singuri dreptate, vărsând sângele asupritorilor lor.

Problema aplicării sancțiunilor n-am tratat-o încă cu Generalul. S-a dat numai un comunicat de principiu, ca vinovații vor fi pedepsiți. N-am avut când. Abia după terminarea ceremoniei de reînhumare a Căpitanului la Casa Verde și plecarea oaspeților străini am avut timpul necesar să examinez cu Conducătorul Statului această problemă și să vedem cum o vom soluționa în concret.

La despărțire le-am spus că soarta lor depinde de înțelegerea ce o voi face cu Conducătorul Statului, referitor la recentele fapte întâmplate atât la Jilava cat și pe Valea Prahovei. Abia atunci se va stabili cum va interveni Justiția și în ce condiții se va judeca și cazul lor.

 

22. MĂSURILE LUATE

Existau temeri justificate că actele de violență din capitală să nu se propage și în provincie. De aceea am redactat în grabă, chiar în cursul zilei de Miercuri, 27 Noiembrie, un apel la liniște și ordine către legionari și o declarație de reînnoire a legământului de credință față de Conducătorul Statului. Aceste acte le-am predat Generalului, convins că vor apărea a doua zi, Joi, 28 Noiembrie, în ziare.

Nu știu din ce cauză s-a amânat publicarea lor cu o zi. Probabil neliniștea provocată de dispariția și moartea lui Iorga și Madgearu a întârziat apariția lor. Apelurile mele au fost difuzate prin presă abia Vineri, 29 Noiembrie, odată cu Comunicatul Președinției Consiliului de Miniștri, prin care se anunța împușcarea deținuților de la Jilava (vezi capitolul 11).

În continuare, reproducem textul documentelor semnate de mine:

Apelul D-lui Horia Sima Comandantul Mișcării Legionare

Comandantul Mișcării Legionare face următorul apel:

În momentele de față, trebuie să avem o singura lege: Salvarea Țării.

Orice inițiativă, orice acțiune în afara ordinii de Stat amenința Patria.

Legiunea a făcut sacrificii sfinte pentru salvarea Patriei.

Orice abatere de la disciplina Patriei, este astăzi crimă de trădare, iar vinovații vor fi sancționați cu severitate de legile Țării și ale Mișcării Legionare.

Ordon tuturor legionarilor să meargă pe linia Căpitanului, de disciplină și ordine desăvârșită.

Este legământul nostru față de Căpitan.

Camarazi: ordine și disciplină.

Trăiască Legiunea și Căpitanul

Horia Sima

27 Noiembrie 1940

Legământul de credință Generalului Antonescu

Întreaga Mișcare Legionară reînnoiește Generalului Antonescu legământul de totală credință si-l asigură că-l urmează cu neclintit devotament pe linia destinelor Neamului pe care Providența i le-a încredințat.

De azi înainte orice abatere de pe dreapta linie legionară, a legionarilor izolați sau a formațiunilor de orice natură, linie care va fi fixată de Conducătorul Statului și de Comandantul Mișcării Legionare, va fi sancționată fără cruțare și conform cu legile speciale care se vor face în aceasta privință, pentru asigurarea libertății, proprietății, inviolabilității domiciliului și ordinii.

Horia Sima

 

În aceeași zi, Vineri, 29 Noiembrie, a apărut în ziare și Decretul-lege, semnat de Generalul Antonescu, prin care se fixează pedeapsa cu moartea pentru omorul cu premeditare, plus alte pedepse grele de închisoare, privind inviolabilitatea domiciliului și a proprietății. E de remarcat că Generalul Antonescu și devotații lui s-au grăbit să decreteze pedeapsa cu moartea pentru legionarii care au atentat la viața foștilor criminali ai erei carliste, în timp ce era vorba să aplice pedeapsa capitală pentru acești asasini, a bătut în retragere, ascunzându-se îndărătul formulei umanitare „că nu vrea să verse sânge”. Mai târziu a vărsat râuri de sânge din trupul chinuit al tineretului țării.

Tot pentru a contribui la întărirea disciplinei în cadrul Mișcării și pentru a da o nouă dovadă de devotament Conducătorului Statului, am luat hotărârea de a desființa poliția legionară. A fost un act pornit din propria mea inițiativa și nicidecum impus de Generalul Antonescu. Șeful Statului nu mi-a făcut nici cea mai ușoară aluzie la aceasta măsura. Am tras concluziile necesare din constatările făcute pe teren, că personalul poliției legionare, în multe puncte ale țarii, nu-și înțelegea misiunea. Poliția legionară nu putea opera independent, ci era un serviciu auxiliar al poliției de Stat și trebuia să stea la ordinele acesteia. Abuzurile și neregulile ce le-am constatat în sânul poliției legionare m-au determinat să procedez la desființarea ei. Poliția legionară a jucat un rol important la început, în faza de tranziție de la regimul carlist la regimul legionar, când nu se putea avea încredere în vechile cadre. A luat naștere la dorința expresă a Generalului Antonescu, îndată după schimbarea regimului, și a fost desființată de mine, fără nici o presiune din afară, în 2 Decembrie 1940. Comunicatul cu desființarea poliției legionare a apărut în ziarele din 4 Decembrie 1940:

Un important Comunicat al Comandantului Mișcării Legionare

Politia Legionara a fost desființat㠖 Reglementarea portului cămășilor verzi – Verificarea celor înscriși în ultimele trei luni în Mișcarea Legionară.

Ordin către toate organizațiile din țară

1. Poliția legionară, îndeplinindu-și misiunea ei de a ajuta regimul legionar în faza de tranziție spre consolidare, încetează să mai existe. Membrii ei se vor încadra în organizațiile legionare, iar cei apți și capabili vor fi încadrați în poliția de Stat.

Rămâne numai în capitală un serviciu interior de ordine al Mișcării Legionare, sub comanda legionarului Moisescu Gheorghe.

2. Toate organizațiile vor începe imediat verificarea severă a celor înscriși în ultimele trei luni și eliminarea acelora care au dovedit prin purtarea lor de până acuma incapacitate de înțelegere a spiritului legionar. Șefii de organizații să fie atenți în special la acei care vor să suplinească lipsa de vechime cu un fals eroism.

3. Interzic purtarea cămășii verzi, până la reglementarea portului ei, în capitală și în provincie, în afară de ocaziile solemne și în afară de legionarii de serviciu de la sedii.

2 Decembrie 1940.

Horia Sima

Serviciul de ordine din capitală exista mai de mult. Era urmașul vechii poliții legionare din capitală, care a trecut sub comanda legionarului Ion Boian. Acesta era Gheorghe Moisescu, pomenit în comunicatul de mai sus.

În ce privește județul Prahova, după trista experiență din noaptea de 27/28 Noiembrie, l-am înlocuit de la conducerea organizației județene pe Profesorul Mihail Tase cu Comandantul Legionar Victor Silaghi. Acesta locuia în capitală, unde îndeplinea funcția de Director General la Ministerul Muncii. Victor Silaghi se deplasa des la Ploiești și în scurta vreme a putut să pună ordine în această organizație turbulentă.

După demisia lui Marin Stănescu, Generalul n-a ridicat nici o obiecție când i l-am recomandat ca Prefect al Județului Prahova pe avocatul legionar Măntăluță.

 

23. CONVENȚIA FINALĂ CU ANTONESCU

Guvernul anunțase aplicarea de sancțiuni legionarilor implicați în actele de la Jilava și în împușcarea lui Iorga și Madgearu. Comunicatul, dat cu aprobarea miniștrilor legionari, trebuia onorat.

Îndată după serbarea de la 1 Decembrie la Alba Iulia, am avut o întrevedere cu Generalul Antonescu, în care am tratat aceasta chestiune:

” Domnule General, i-am spus, a sosit momentul să lămurim problema sancțiunilor. Va rog să nu aveți nici o clipă îndoiala ca aș vrea să-i sustrag justiției pe legionarii responsabili de această vărsare de sânge. Toți se vor preda până la unul organelor judiciare, pentru a răspunde de faptele lor. Îi cunosc pe legionari și știu că dacă le dau acest ordin, se vor prezenta în câteva ore parchetului, pentru a începe cuvenita anchetă, în vederea procesului ce-i așteaptă.

Dar problema nu e așa de simplă. Se pot ivi anumite complicații. D-voastră știți că mai sunt câteva sute de persoane în libertate, care n-au fost deranjate până acuma, deși au vărsat sângele unor oameni nevinovați, din lagăre și închisori. Nu au fost arestați, pentru că am convenit – și aceasta din proprie inițiativ㠖 să nu fie deferiți justiției decât marii criminali ai erei carliste. Din considerații de oportunitate politica și de interes național, am renunțat să tragem la răspundere pe toți vinovații fostului regim, în număr de aproximativ 500, limitându-ne numai la principalii criminali.

”Mai este o chestiune, Domnule General. Cei împușcați la Jilava nu reprezintă totalitatea marilor criminali. Mai sunt cel puțin 40 în aceeași situație și care, fie din lipsă de timp fie că nu s-a dat de urma lor, n-au fost anchetați de Comisia de Anchetă Criminală și nu li s-au emis mandate de arestare. Și atunci am început să-i înșir Generalului pe fioroșii asasini de legionari, din așa-zisa brigadă mobilă de la Siguranță: Chestorul Georgescu, comisarii Oprea, Mănăilă, Cristescu, Curelea și alții. Erau cel puțin zece. Apoi completul de judecată al Tribunalului Militar al Capitalei, în frunte cu Colonelul Magistrat Constantin Dumitru, plus o serie de ofițeri jandarmi care comandaseră execuțiile de legionari de la Vaslui, Miercurea-Ciuc, Râmnicul Sărat și Brașov.

– Ce facem cu aceștia, Domnule General? dacă Guvernul țării, cu aprobarea miniștrilor-legionari, hotărăște trimiterea în judecată a legionarilor vinovați de împușcarea deținuților de la Jilava, nici noi nu mai putem arăta aceasta generozitate față de lotul sutelor de polițiști, jandarmi și ofițeri care au vărsat sângele unor oameni nevinovați. Ce facem cu ei? Și în special ce facem cu restul de cel puțin 40 de mari criminali, arestați sau ascunși? „Cum mă prezint în fața Legiunii? Pe de-o parte, ordon ca legionarii care au participat la actele de la Jilava și la împușcarea lui Iorga și Madgearu să se prezinte în fața justiției, pentru a răspunde de faptele lor, iar de altă parte sutele de agenți ai forței publice care au săvârșit acte ilegale, care au ucis din ordin, fără acoperirea unei instanțe judiciare, să continue să se bucure de protecția guvernului, în virtutea convenției noastre anterioare? Unde e dreptatea? E vorba mai mult decât de un principiu de justiție, de un principiu moral. Sigur că toata lumea o să ne sară în cap, zicând de ce nu lovește guvernul și în sutele de indivizi care au îndoliat harta întregii Romanii? Ce sunt legionarii, un fel de vânat liber, pe care îi poate ucide oricine, fără teama că vor fi trași la răspundere pentru crimele lor? Cele doua probleme, Domnule General, se împletesc și trebuie rezolvate împreună. Acțiunea justiției trebuie să se proiecteze cu egală energie în ambele direcții, dacă vrem să corespundă sentimentului unanim al țării. Crimele regimului carlist sunt prea proaspete ca să poată fi uitate.” Deci, înainte de a da ordinul ca legionarii implicați în aceste violențe să se prezinte în fața justiției, vă rog sa-mi precizați, Domnule General, ce se întâmplă cu restul de mari criminali, cei arestați sau cei ascunși? Va continua urmărirea lor? Ce se întâmplă cu marea masa a agenților forței publice, care au ucis pe nedrept câteva sute de legionari, numai pe baza unui ordin, fără a avea o justificare legală? Aceștia nu intră în categoria marilor criminali, dar fapta lor criminală exista și nu poate fi ignorată. Dacă guvernul cere ca legionarii vinovați de suprimarea deținuților de la Jilava să fie deferiți justiției, atunci nu putem evita să fie revizuită și situația primilor, suferind și ei aceeași soartă.” Ca șef de Mișcare, nu pot face abstracție de culpabilitatea acestor jandarmi și comisari, în timp ce se procedează cu toată strășnicia contra legionarilor. În consecință, Domnule General, sunteți dispuși ca odată cu împrocesurarea legionarilor să-i încredințați justiției pe toți cei implicați în crimele regimului carlist? Și mai ales sunteți dispuși să continuați urmărirea și pedepsirea restului de mari criminali, care n-au trecut prin fața Comisiei de Ancheta Criminală?” Generalul era vădit tulburat. Nu-i convenea să meargă mai departe în sancționarea uneltelor regimului carlist. A invocat greutățile ce s-ar ivi, neliniștea ce-ar provoca-o în opinia publica extensiunea represaliilor, după execuția de la Jilava.

” Prevăd și eu, i-am răspuns, dificultățile ce se ivesc. Ne aflăm prinși între două categorii de complicații. Dacă îi vom sancționa numai pe legionari, se nasc tulburări în mișcare; dacă fi tragem la răspundere pe cei vinovați de asasinarea legionarilor, între care și mulți ofițeri, se vor produce tulburări în sectorul militar și administrativ. Ce este de făcut? Avem o alternativă. Să încheiem acest capitol sângeros în numele intereselor superioare ale țării. Nici oamenii regimului carlist nu vor mai fi urmăriți, aplicându-li-se numai sancțiuni administrative, și nici legionarii culpabili de recentele delicte. Se va da o amnistie generală, care va cuprinde ambele categorii de vinovați.

Domnule General, aveți toată libertatea să alegeți o cale sau alta. Eu mă supun hotărârii D-voastră. Sancționarea tuturor sau amnistierea tuturor.”

Generalul a stat un moment, s-a gândit și s-a luminat la față. Propunerea mea îi surâdea. Fără nici o șovăire, mi-a spus ca optează pentru încetarea urmăririi tuturor. El îl va însărcina pe Mihai Antonescu să-i prezinte textul unei amnistii generale, care să-i cuprindă atât pe legionari, cât și pe oamenii fostului regim. Cât privește decretarea pedepsei cu moartea nu o poate desființa, dar nu o va aplica decât persoanelor care de acum înainte vor săvârși acte de violență. Din partea noastră, convenția s-a realizat cu o loialitate desăvârșită.

I. I-am dat dispoziții lui Alecu Ghica sa-i elibereze din arestul Siguranței pe toți foștii comisari și agenți din Brigada Mobilă.

II. Am dat dispoziții tuturor comisariatelor din țară să înceteze orice urmărire contra elementelor carliste, implicate în asasinate contra legionarilor.

III. În urma unei convenții avute cu Mihai Antonescu, i-am cerut acestuia să suspende activitatea Comisiei de Anchetă Criminala. În 8 Decembrie 1940, a apărut decretul, prin care s-a pus capăt activității acestei Comisii.

IV. Aflând de la Titi Dumitrescu că fostul comisar de la Prefectura de Poliție, Jean Dumitrescu, s-ar afla internat într-un spital din capitală, grav rănit de pe urma gloanțelor ce le primise în noaptea de 26/27 Noiembrie, i-am dat ordin lui Cristescu să nu se atingă nimeni de el și l-am făcut personal responsabil dacă i se întâmplă ceva.

Nu tot așa de prompt și conștiincios a răspuns Antonescu la obligațiile ce și le luase. Conform convenției încheiate, trebuia să întocmească un decret de amnistie care să fie supus M.S. Regelui. Am tot așteptat, am tot așteptat, i-am adus aminte din când în când și decretul nu mai ieșea. A tergiversat chestiunea până ce au intervenit evenimentele din Ianuarie. Aceasta nu se cheamă nici cinste și nici omenie din partea unui General al Armatei Române, care mai e și Șef de Stat. Aceasta se numește pur și simplu gangsterism politic, căci exploatează buna noastră credință, ca să renunțăm la orice urmărire contra asasinilor regimului carlist, iar el își rezervă dreptul să-i urmărească și să-i sancționeze cu moartea pe cei ce i-au sancționat pe acești asasini. Căci diferența dintre o categorie și alta e enorma: deținuții de la Jilava aparțineau aparatului de teroare al regimului carlist, care au vărsat sângele unor oameni nevinovați și care după toate legile din lume trebuiau să sufere pedeapsa cu moartea, în timp ce legionarii ce i-au împușcat, în împrejurările pe care le-am înfățișat, n-au făcut decât să anticipeze o sentință, care și așa trebuia să se producă. Vinovăția lor e că n-au așteptat aceasta sentință, în timp ce ceilalți au ucis oameni nevinovați de nici un delict sau crimă, nesupuși nici unei judecăți, doar pentru credința lor legionară.

 

24. DĂ-MI-L PE BOERU!

Nici nu trecuseră două zile de la convenția încheiată cu Generalul, să fi fost prin 5 Decembrie, și mă abordează Mihai Antonescu pe coridorul Președinției, într-o discuție strict personală și confidențială.

– Domnule Sima, îmi spune el cu o voce tânguitoare, cunosc aranjamentul încheiat cu Generalul. Este bun și îl aprob și eu, dar există un impediment grav în aplicarea lui integrală: cazul Iorga.

”Lumea înțelege execuțiile de la Jilava. Asasinarea lui Madgearu este gravă, dar nu așa de gravă cum este moartea lui Iorga. E un caz care trebuie tratat aparte. M-a trimis și Generalul să vorbesc cu D-ta și să te rog stăruitor, în interesul colaborării noastre, să accepți ca șeful echipei și principalul responsabil de asasinarea lui Iorga, Traian Boeru, să fie trimis în judecată.

După cum vezi am redus pretențiile justiției la minimum, la unul singur. Să cadă un singur cap, pentru a potoli opinia publică. Generalul nu poate acoperi această crimă. Este prea mult și e hărțuit din toate părțile.

Deci, te rog, stăruitor, în numele prieteniei ce ne leagă și în interesul regimului, dă-mi-l pe Boeru. Va fi judecat cu toate garanțiile judiciare, dar trebuie să răspundă cineva de această crimă. Altminteri nu știu ce se poate întâmpla.”

Mi-a repetat de câteva ori „dă-mi-l pe Boeru”. Era ca un leit-motiv al dramaticei lui pledoarii. N-am stat nici o clipa la îndoială ca să-i răspund în termenii următori:

– Draga Ică și Domnule Ministru de Justiție, nu sunt insensibil la argumentele D-tale. Îmi dau seama de neliniștea Generalului, de reproșurile ce i se fac, de îngrijorarea lui ca ar putea fi acuzat că îi acoperă cu autoritatea lui pe făptuitorii de pe Valea Prahovei. E logic. Îmi pare rău să va spun, dar nu pot să vă satisfac această dorință. În convenția cu Generalul, am stabilit principiul: pedepsirea tuturor sau amnistierea tuturor. Dacă ne abatem de la acest principiu, atunci se distruge întreg sensul convenției noastre. Convenția nu se poate aplica „pe ici pe colea”, ci numai integral și fără excepții.

E regretabil că a fost ucis Iorga. Dar ce facem cu sutele de tineri care au fost uciși în floarea vârstei? Vedeți că atunci revenim la punctul de plecare. Dacă se face a excepție, una singură, de ce nu s-ar face mai târziu și cu alții din aceeași echipă? Și de ce n-ar fi arestați și trași la răspundere tot „excepțional” – am subliniat acest cuvânt – și alți criminali ai erei carliste? Procedura mi se pare primejdioasă, căci nu știm la ce consecințe poate să ducă.

Eu nu-l apăr pe Boeru. Sunt primul care recunosc că a creat grave probleme atât Mișcării, cât și regimului. D-ta ai fost martor ca am umblat toată noaptea pe Valea Prahovei ca să-l pot salva pe Iorga. Cât aș fi dat, Doamne, ca să nu se întâmple! Dar nu mă pot abate de la principiul fixat. E ca un fir, care, odată ieșit din țesătura lui, destramă toata stofa.

Ică își frângea mâinile cu disperare, căutând să mă convingă să-l predau pe Boeru.

Am rămas inflexibil. Nu pentru Boeru, ci pentru a apăra un principiu. Nu-i puteam preda pe camarazii mei justiției, în timp ce sutele de asasini ai legionarilor se bucurau de soare, aer și libertate.

 

25. SOARTA LUI IORGA

Scrisoarea adresată de Căpitan lui Iorga se încheie cu cuvintele: „Dar de acum și până voi închide ochii, Domnule Iorga, și după aceea, te voi privi așa cum meriți”.

Finalul acesta dramatic dă naștere la următoarele reflecții: întâi, Corneliu Codreanu prevedea ca va muri înaintea lui Iorga, răpus de dușmanii lui, deși era mult mai tânăr decât el; în al doilea rând, îl considera un ticălos și de la această judecată nu se va abate până va închide ochii.

Ultimele cuvinte ale Căpitanului, privind valoarea politică și morală a Profesorului Iorga, au apăsat greu asupra destinului acestuia. A fost ca o sabie a lui Damocles, care atârna deasupra capului sau în cei doi ani ce i-a mai trăit, până ce s-a abătut asupra lui, în noaptea de 27/28 Noiembrie.

Cei ce l-au răpus, nu și-au dat seama să sunt instrumentele unei justiții iminente. Căci faptele rele se plătesc chiar în lumea aceasta. Ei au acționat exclusiv mânați de ideea răzbunării. Din punct de vedere politic, ne-au creat imense daune, dar din perspectiva unei dreptăți meta-istorice, Iorga și-a meritat soarta.

Îndată după moartea lui, un cor interminabil de lamentații, venite din cele mai felurite sectoare, considera dispariția lui Iorga ca o pierdere ireparabila pentru știință, ca un act sălbatic al unor barbari, îndreptat contra culturii românești și contra culturii universale. Nimic de zis din aceasta perspectiva. Și noi îl respectam pe marele istoric Nicolae Iorga și regretam sfârșitul lui tragic.

Dar animatorii acestei campanii, care nu se limitează la făptuitori, ci se extinde asupra întregii mișcări, săvârșesc în mod voit și conștient o substituire de activități în persoana Profesorului. Iorga n-a fost numai o glorie a științei românești, în fața căruia ne închinăm cu venerație, ci și un om politic. Nu trebuie să se confunde cele doua aspecte ale personalității lui. Ca om politic, Iorga a avut meritele lui și mari merite, susținând rezistența poporului roman în perioada critica a războiului din anii 1916-1918, de pe urma căruia ne-am realizat unitatea națională. Nimeni nu-i contesta acest trecut. Acțiunea lui politica, după înfăptuirea României Mari, între cele doua războaie a fost mai puțin lăudabilă. A renegat naționalismul sau anterior, în care a debutat în 1906, și a intrat cu trup și suflet în mocirla politicianismului român. A prezidat catastrofala guvernare din anii 1931-1932, pentru a-și încheia cariera politica în uniformă de Consilier Regal al dictaturii carliste. Numit ministru, s-a pretat la odioasa înscenare, pusa la cale de Armand Călinescu, acceptând să-l dea în judecată pe Corneliu Codreanu, pentru presupuse insulte aduse unui înalt funcționar al Statului (Vezi procesul Căpitanului).

În noaptea de 27/28 Noiembrie, trebuie clar precizat, n-a fost ucis marele istoric Nicolae Iorga, ci execrabila figură a omului politic Nicolae Iorga.

Nicolae Iorga a făcut parte din galeria celor „trei mari ai crimei” contra Căpitanului și a generației noastre. Au fost trei personaje sinistre care au prezidat asasinatele colective din 30 Noiembrie 1938 și 21 Septembrie 1939: Elena Lupescu, Armand Călinescu și Nicolae Iorga. În acest trio al crimei, Iorga și-a rezervat dreptul „sa prelucreze” opinia publică. Cu marele lui prestigiu în lumea intelectuală, prin gazeta Neamul Românesc, a dezlănțuit o violentă campanie de presă, sub propria lui semnătura, contra lui Corneliu Codreanu, care n-a slăbit nici o clipă până ce nu l-a văzut mort. Cu o perseverență diabolică, cu o furie de om posedat, zi de zi, a împroșcat cu venin nobila figură a lui Corneliu Codreanu, justificând represiunea regimului. Sigur că intelectualitatea țării, mai ales modeștii oameni din provincie, avocați, medici, preoți, profesori și învățători, au fost impresionați de acest torent de incriminări și invective, care ieșeau din pana neodihnită a profesorului. Dacă atacă Iorga și cu atâta înverșunare, „trebuie să fie ceva la mijloc”. Și în timp ce Iorga se bucura de libertate și de protecția regimului, pentru a-si debita inepțiile și calomniile ieșite din imaginația lui fertilă, biciuită de ură contra Căpitanului, acesta zăcea în închisoare, iar mișcarea redusă la neputință, cu căpeteniile în lagăre, iar cei rămași nearestați, neputând răspunde sub nici o forma din cauza aparatului de teroare, care îi urmărea zi și noapte, și a cenzurii, care împiedica să apară orice rând ce l-ar contrazice pe „marele” nostru istoric și apostol al neamului.

Iată cavalerismul lui Iorga, iată curajul lui, iată noblețea lui spirituală! Iată cu ce arme lupta el, nedemne, nu de cineva care pretinde că aparține elitei intelectuale a țării, ci de omul de pe stradă, care mai are sentimentul omeniei. Nici o posibilitate de replică. Toată țara stătea mută, cu călușul la gură. Odată angajat pe acest drum, nu s-a mai oprit până ce nu și-a văzut rivalul răpus. Căci vedea în Căpitan un obstacol în cariera lui politică, un individ care-i furase tineretul țării. El care era învățat să fie aplaudat de studențime, acum nu mai avea audiență în sânul ei din cauza acestui „demagog” și „criminal”.

Deci lucrurile trebuie puse la punct. Nicolae Iorga, ce-a căzut în noaptea de 27/28: Noiembrie, trebuie proiectat în dimensiunea lui politică, și în dimensiunea lui politică reală, ca unealtă odioasă a Regelui Carol și co-răspunzător la toate crimele acestuia și la nenorocirile ce s-au abătut asupra țării.

Firește că Iorga mai putea da o contribuție în cadrul istoriei naționale și universale, dar nu trebuie uitat că avusese la dispoziție 50 de ani de creație plenară. Își împlinise rostul vieții pământești, ca istoric și om de cultură. Specialiștii în tânguirea lui Iorga ar trebui să-și rezerve ceva din emoțiile și indignarea lor și pentru a deplânge sutele de tineri, uciși în floarea vârstei sub dictatura carlistă și sub oblăduirea spirituală a maestrului. E o fățărnicie monstruoasă să-l plângi numai pe Iorga și să uiți o întreaga generație, care, dacă ar fi trăit, cine știe câte personalități de talia lui Iorga n-ar fi dat în toate domeniile culturii. Talente abia înmugurite au fost secerate fără milă de brutele de jandarmi și polițiști. Problema trebuie judecată în ansamblul ei și nu limitată la Nicolae Iorga, care a fost un pisc al culturii dar și un pisc al mișeliei omenești. Trebuie să ne gândim și la marii dispăruți ai generației noastre, Polihroniade, Tell, Craja, Cotiga, Belgea, Puiu Gârniceanu, Iordache Nicoară și alții, cărora li s-a umplut gura cu pământ înainte de a împărtăși lumii comoara sufletului lor.

În Asasinatele de la Jilava, carte apăruta în timpul dictaturii antonesciene, este o fotografie a lui Iorga, a cadavrului lui Iorga, prezentată în așa fel încât să apară pe primul plan capul lui enorm cu barba însângerată. Când am văzut această fotografie, m-a izbit asemănarea cu o altă fotografie, a unui alt istoric, Vasile Christescu, ucis în 26 Ianuarie 1939 de agentul de poliție Otto Reiner. Ca să sperie lumea, Armand Călinescu lăsase să apară această fotografie în ziare. Vasile Christescu era fotografiat în aceeași poziție, eu capul atârnat în jos și doua pârâiașe de sânge se prelingeau din colțul gurii.

Oare contemplând această fotografie, nu s-o fi gândit Iorga la pierderea ce-o suferă cultura românească prin asasinarea mișelească a acestui strălucit elev al lui Pârvan, care se făcuse cunoscut în lumea științifică printr-o serie de lucrări de mare valoare?

Referindu-ne la faimosul comentariu al lui Talleyrand, împușcarea lui Iorga n-a fost o crimă, în sensul ordinar la cuvântului, ci o EROARE. Ceea ce firește, e mai mult decât o crima. În mod normal, Iorga ar fi trebuit să figureze în fruntea listei marilor criminali ai erei carliste și să-și primească pedeapsa cuvenită. Am evitat să-l așez acolo unde trebuia, tocmai pentru ca mi-am dat seama de complicațiile politice ce s-ar putea ivi de pe urma arestării lui Iorga. Lumea avea prea mult în minte figura lui de savant ca să-și poată da seama de răul ce l-a făcut nației. El avea o dubla față: aceea ce mare istoric, și aceea, formata din umbrele și petele omului politic, mai puțin cunoscută.

Ceea ce eu am înțeles de la început, n-au înțeles Boeru și însoțitorii lui. Uciderea lui Iorga a oferit dușmanilor noștri o armă de mare eficacitate, cu care au tras în Mișcare și pe care n-au mai lăsat-o din mâini nici până astăzi.

 

26. O COMPLICITATE GERMANĂ

Există categoria calomniatorilor din oficiu, recrutați atât din lagărul bolșevic cât și din așa zisele medii democratice, care nu văd în Mișcare decât o sucursala a hitlerismului. Ori, Mișcarea Legionară, prin persoana întemeietorului ei, Corneliu Zelea Codreanu, și-a luat primul ei avânt în anul 1919, când nu exista nici național-socialismul și nici fascismul. Cum a explicat magistral Căpitanul, în procesul din Mai 1938, originile Legiunii trebuie căutate în literatura naționalistă română a secolului XIX-lea, în Eminescu, Conta, Alecsandri și alți scriitori și gânditori.

Și atunci acești calomniatori de profesie, aflați în slujba comunismului și a altor interese nemărturisite, n-au văzut în manifestările și activitățile mișcării decât un reflex al centralei hitleriste, de la care ar fi primit impulsuri și bani.

Ne-am războit adeseori cu aceste aberații istorice, arătând ca ele n-au nimic comun cu realitatea. Legiunea a fost o mișcare pur româneasca, ieșită din aspirațiile cele mai înalte ale națiunii noastre și totdeauna atentă și hotărâta să-i apere independența ei politica. Niciodată n-am acceptat să primim sugestii de peste hotare, venind chiar de la prieteni, tocmai pentru a nu deveni tributarii unei puteri străine. Dacă am aderat la Puterile Axei, aceasta se datorează exclusiv pericolului din Răsărit, care nu putea fi îndepărtat decât printr-o alianță cu Statele revoluțiilor naționale.

Adresându-ne, deci, istoricilor serioși, le putem dovedi ca n-a existat o complicitate germană în cazul Iorga-Madgearu. Am tratat pe larg aceasta chestiune în broșura cu acest nume. Acuma nu voi face decât să rezum pe puncte și într-o forma mai sistematică argumentele ce le-am expus în aceasta carte, din care rezulta cu claritate diafană că ipoteza aceasta, atât de scumpă calomniatorilor de profesie, nu stă în picioare.

I. Germania se afla în culmea puterii când au fost uciși Iorga și Madgearu. Deși cunoscuți ca adversari ai Reichului, Berlinul nu avea nici un interes să-i suprime, deoarece nu mai reprezentau nici un obstacol pentru expansiunea germana în sud-estul european.

II. În țara, nici Iorga și nici Madgearu nu mai dispuneau la acea dată de putere politică și nici cel puțin de o influență suficienta pentru a modifica orientarea externă a României. Cu proclamarea Statului Național-Legionar și cu intrarea trupelor germane în țara noastră, România se încadrase definitiv în sistemul se alianțe al Puterilor Axei. Semnarea Pactului Tripartit de către Antonescu n-avusese decât valoarea unei pure formalități.

III. Inițial, Boeru nu s-a gândit la Iorga și Madgearu, ci a trecut cu echipa lui pe la domiciliul lui Tătărescu și Argetoianu. Aceștia scăpaseră grație – faptului că fuseseră arestați cu puțin înainte și duși la Prefectura de Poliție. Faptul este riguros stabilit.

IV. S-a vânturat prezumția că la mijloc ar fi fost o mână germană în ciocnirea ce-a avut loc între echipa ce l-a ridicat pe Madgearu și Ilie Olteanu, președintele Institutului Național al Cooperației. Acesta aflând de planul lor, a căutat să-i convingă să nu-l ridice pe Madgearu până ce nu vor întreba Secretariatul Mișcării. Dar truda lui a fost zadarnică. Aceștia au refuzat cu încăpățânare să-l asculte, s-au despărțit de el și au plecat la domiciliul lui Madgearu. Ilie Olteanu n-a putut face altceva decât sa-l anunțe pe Petrașcu, care, la rândul lui, a venit în grabă la mine, la Președinție ca să mă informeze.

Cercetările ulterioare au demonstrat că refuzul echipei Boeru de a se adresa Centrului se datorează temerii lor ca vor fi opriți în acțiunea lor de răzbunare, că se va întâmpla cu Iorga și Madgearu exact ceea ce s-a întâmplat dimineața cu lotul celor arestați la Prefectură.

”Dacă treceam pe la sediu, spuneau ei, știam că vom fi opriți și Madgearu ne scăpa din mâini. Legiunea în mod oficial nu putea participa la o acțiune de pedepsire în afara legii.”

V. Ca un argument decisiv întrebuințat de acei care susțin teza că moartea lui Iorga și Madgearu s-ar datora unei instigații germane, este faptul că întreaga echipa ce-a operat pe Valea Prahovei și-a găsit azil în Germania după evenimentele din Ianuarie. Guvernul Reichului, știindu-se culpabil, i-ar fi luat sub ocrotirea lui, pentru a evita divulgații de complicitate în cursul procesului lor.

Este adevărat acest lucru, dar prezența lor pe teritoriul german are o altă explicație. Berlinul luase o hotărâre globala. Oricărui refugiat legionar i se acordă azil politic în anumite condiții, nu tocmai avantajoase pentru noi, pentru a nu tulbura bunele raporturi cu Antonescu: domiciliul forțat, interdicția oricărei activități politice, întreruperea oricărei legaturi cu țara, munca în fabrică etc. Nu se făcea nici o discriminare, privind faptele pentru care a fost cineva urmărit în țară. Acolo aparțineam unui angrenaj politic, aveam același tratament, motivele pentru care cineva a părăsit țara nejucând decât un rol secundar. De altminteri, guvernul Germanici nu putea face vreo excepție, extrădând pe cineva, căci odată principiul călcat, generalul Antonescu ne putea reclama pe toți.

VI. Dacă Boeru – căci numai de el e vorba – ar fi fost în slujba Gestapo-ului, s-ar fi bucurat în timpul șederii lui în Germania de anumite favoruri. Dar el a împărtășit soarta tuturor celor aflați în prizonieratul german: internarea la Rostock în condiții de semi-libertate și apoi lagărul de concentrare de la Buchenwald. N-am auzit să fi avut parte de cel mai mic semn de atenție din partea autorităților germane.

Când l-am văzut pe Boeru la Viena, în August 1944, după ieșirea din lagăr, mi-a spus cu ciudă:

”Ne-au mâncat rău nemții aceștia.”

Cine cunoaște întreg lanțul întâmplărilor, își dă seama că uciderea lui Iorga și Madgearu se datorează ruperii unor zăgazuri sufletești, exploziei unor zăcăminte de durere și revoltă în sufletul acestor oameni. Cum spune Căpitanul: „Orice organizație omenească, orice grupare politică, sau de orice natura, are oameni cuminți, care trec filosofând peste aceste trecătoare bruscări, ingerințe, provocări, injustiții, dar mai are și nebuni, care nu știu filosofie și care reacționează cum îi taie capul.”

(Comunicatul dat în legătură cu Rectorul Universității din Iași, Traian Bratu.)

 

27. ȘI DACĂ N-AR FI FOST JILAVA…

Ce s-ar fi întâmplat? Cum s-ar fi desfășurat evenimentele în România cu clanul asasinilor de la Jilava intact? Supraviețuirea lor ar fi apăsat greu asupra destinului legionar și asupra întregii națiuni. Ce s-ar fi întâmplat, poate să judece fiecare, după ce va citi rândurile de mai jos, în care se explica semnificația și consecințele acestor execuții.

Mai întâi, cuvintele testamentare ale Căpitanului, ca „daca voi fi omorât, să mă răzbunați”, s-au împlinit aievea. Asasinii lui și-au primit pedeapsa cuvenita. Marii maeștri ai crimei din era carlistă au pierit în noaptea de 26/27 Noiembrie în cazematele Jilavei. Onoarea Legiunii a fost salvată. Am fi rămas cu o pată eternă pe existenta Legiunii, dacă, fiind la putere, ar fi scăpat cu viață, cum plănuia Antonescu, acești ucigași ai generației noastre.

Dar Căpitanul nu cerea răzbunarea morții lui, ca un act postum de satisfacție personala. O, nu! El era prea mare ca să se gândească măcar o clipa la propria lui viața. Ci cum spunea el mai departe, în aceeași circulară, pentru ca era convins că se va face un mare bine neamului nostru. În ce a constat acest bine? În cursul istoriei lui, poporul nostru a suferit nenumărate nedreptăți și vexațiuni. Cate crime neștiute săvârșite de conducătorii abuzivi, pe care le-a acoperit tăcerea mormântului. Pătura conducătoare, cu rare excepții, s-a distins în toate timpurile printr-un dispreț suveran față de masele populare, iar cine se ridica în apărarea lor, pierea fie în ocnă, fie de sabie.

Pentru întâia oara în istorie exponenții cinici și nemiloși ai unui regim tiranic s-au întâlnit cu moartea, plătind pentru crimele lor. A fost ca o răzbunare milenară, plecată din străfundul veacurilor. A fost o lecție istorica adresată tuturor acelora care cred că se pot bucura indefinit de roadele asupririi lor și al sângelui nevinovat ce l-au vărsat.

Din perspectiva Legiunii, gloanțele ce-au răsunat în noaptea de 26/27 Noiembrie la Jilava au fost de mare ajutor pentru a asigura supraviețuirea mișcării. Generalul Antonescu a măcelărit mii de tineri, dar trebuie să ne imaginam ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi dispus și de aparatul de teroare făurit sub Regele Carol, dacă demența asasină a lui Antonescu s-ar fi coalizat cu „specialiștii” pregătiți de Armand Călinescu, efectul ar fi fost devastator. Cu câtă meticulozitate ar fi procedat aceștia la urmărirea și distrugerea oricărei fibre de legionar. Ce plăcere sadică ar fi avut și cât zel ar fi depus ca să lichideze și impunătoarea falangă de legionari, ieșită ca din neant după 6 Septembrie. Și de astă dată, nereținuți de nimic, cu ura ca-au acumulat-o în timpul captivității lor la Jilava, când au fost prizonierii acelora pe care i-au ucis fără milă în timpul dictaturii carliste. De astă dată, trebuia să curețe terenul metodic, pentru a nu mai avea nici o grijă ca ar mai putea reînvia.

Generalul Antonescu a avut accese de furie când a aflat că la Jilava a pierit șleahta profesioniștilor crimei. Unde mai putea găsi un mănunchi de câțiva executanți, dispuși să-și reia vechiul rol de călăi, ucigând și ultimele vlăstare ale generației legionare, dacă ar fi primit ordin de la Conducător?

Generalul le-a simțit cumplit lipsa. După expulzarea noastră de la putere, umbla cu lumânarea ca să-i descopere pe cei rămași în viață și să-i reintegreze în aceleași slujbe. Avea mare nevoie de ei, când a reluat prigoana contra legionarilor. Dar randamentul nu mai era același. Nici unul din cei readuși la putere nu erau de talia lui Gabriel Marinescu, a lui Bengliu sau Moruzov. Aceștia cunoșteau mișcarea ca în palmă. Știau cum să procedeze și ce elemente să aleagă din masele legionare pentru a le trece la crematoriu. Generalul a improvizat un nou aparat de represiune, dar nu se putea compara cu eficacitatea sistemului creat de Călinescu. În zadar dădea ordine Antonescu. Lipsea echipa de bază.

Mai mult decât atât. Asupra celor rămași în viață și care și-au reluat funcțiile la Siguranță și Poliție apăsa temerea actului de la Jilava. Ce se întâmplă, se întrebau ei, dacă legionarii revin la putere? Cine ne poate garanta de contrariu? Ei și-au făcut datoria, dar au pus o surdină vigilentei lor, temându-se de ziua de mâine. Așa se face că mulți legionari întâlnindu-se cu foștii agenți, au scăpat de la arestare, făcându-le aceștia un semn de complicitate. De pe culmile istoriei, trebuie să ne închinăm cu venerație în fața acelor camarazi, care, cu prețul sacrificiului lor suprem, au făcut un neprețuit bine Legiunii și Neamului. Crețu Gheorghe, Marcu Octavian și ceilalți care au fost condamnați la moarte și apoi executați, puteau să fuga peste hotare, dar au preferat să urmeze pilda lui Miti Dumitrescu. S-au predat urgiei antonesciene, pentru a avea cine să dea raportul Căpitanului în cer.

 

28.SFÂRȘITUL DOMNIEI CARLISTE

Dictatura Regelui Carol II n-a luat sfârșit la 6 Septembrie 1940, cum înregistrează istoria, ci la 30 Noiembrie 1940, când osemintele Căpitanului au fost depuse la Casa Verde. Pentru ce este necesară această rectificare de trei luni pentru a elibera certificatul de deces al regimului carlist? Nu e o afirmație gratuită, ci o recunoaștere a unui adevăr. Abia la aceasta data s-a coborât cortina istoriei peste acest capitol sângeros din viața neamului nostru. La sfârșitul acestei luni, în interval de câteva zile, s-au succedat trei mari acte care au pus capăt acestei epoci întunecate.

I. Pedepsirea asasinilor încarcerați la Jilava. Coloanele de susținere ale regimului carlist au căzut de pe piedestalul lor, ce li se părea inexpugnabil, dovedindu-se fragilitatea puterii lor în fata Voinței Divine.

II. Reabilitarea morală și juridică a Căpitanului. Procesul sau din Mai 1938, când a fost condamnat pentru trădare, a fost revizuit de Înalta Curte de Casație, care a pronunțat o sentință de achitare.

III. Deshumarea de la Jilava. Osemintele Căpitanului și ale celorlalți martiri legionari au fost scoase din groapa în care zăceau sub lespedea de ciment și purtate pe străzile Capitalei, în evlavia mulțimilor, cutremurate de aceasta jertfă. Nimic din ceea ce plănuise Regele Carol și camarila lui nu rămăsese în picioare. Nici condamnarea nedreaptă a Căpitanului, nici strangularea lui în noaptea de Sf. Andrei și nici îngroparea lui pe ascuns într-un colț îndepărtat al Jilavei n-au mai putut fi ținute sub lacăt. S-a revărsat lumina de Sus și a intrat Căpitanul în eternitate, în strălucirea de altă dată, iar fioroșii lui dușmani s-au prăbușit în bezna neantului. Trebuie să adaug, la sfârșitul acestei părți, că și atitudinea Profesorului Codreanu, după reînhumarea Căpitanului, s-a schimbat radical. Nu mi-a mai făcut nici o greutate în guvernare. S-a retras în locuința lui și n-am mai auzit nimic de el.

 

IV. RESTABILIREA ECHILIBRULUI

 

Într-o scurtă perioadă, care n-a dăinuit mai mult decât două săptămâni, ne-am bucurat de relativă liniște în guvernare. Relațiile dintre Conducătorul Statului și Mișcare s-au normalizat. Cauza principala trebuie căutată în faptul ca Generalul n-a găsit sprijinul necesar la guvernul Reichului, fie pentru a ne aservi puterii lui, fie, în cauza de nereușita, de a ne elimina total din Stat.

 

 1. SCHIMBARE DE ATITUDINE

După ceremoniile funebre – deshumarea osemintelor Căpitanului și așezarea lor la Casa Verde – s-a produs un dezgheț în relațiile noastre cu Antonescu. O atitudine neașteptată și binefăcătoare. Nu îl mai recunoșteam pe General. Atât de bun, de amabil, de prietenos, dispus să dea curs cererilor noastre, în contrast cu „câinele roșu” care reînviase în el, după execuțiile de la Jilava.

Era o pură prefăcătorie, pentru a ne induce în eroare asupra planurilor lui, la care nu renunțase, sau o schimbare sufletească de fond, sinceră, loială, dându-și seama că a mers prea departe în bruscarea mișcării și riscă să piardă și ce are, titlul de Conducător al Statului?

După experiența mea de atunci, înclin să cred că convertirea Generalului la sentimente mai bune fața de Mișcare a fost reală, că s-a datora unei convingeri intime, determinată de complexul politic de atunci, intern și extern. De astă dată nu făcea teatru, ci voia în mod efectiv să restabilească bunele raporturi cu mișcarea.

Factorii care l-au determinat de Antonescu la prudență sunt aceia pe care i-am expus în partea anterioară și pe care îi regrupez acum într-o privire globală:

– lipsa de sprijin în mișcare pentru a-și atinge și ultimul tel al vieții lui în escaladarea puterii: Șefia Legiunii;

– lipsa de sprijin din partea guvernului german, politic și militar, în acțiunea ce-o pregătea contra Legiunii;

– participarea impunătoare a poporului la doliul pentru Căpitan și pentru camarazii lui asasinați odată cu el.

Aceste reacții neprevăzute l-au determinat pe Antonescu să-și schimbe atitudinea, căutând să repare răul ce l-a provocat în relațiile cu mișcarea.

Fără îndoială că orgoliul lui suferise enorm sub presiunea evenimentelor. Fusese silit să bea o cupă amară, recunoscându-și înfrângerea și dându-și seama că singur, fără sprijinul german, nu se poate măsura cu noi.

 

2. MAREA MANIFESTAȚIE DE LA ALBA IULIA

Abia s-au încheiat ceremoniile din capitală și a doua zi un tren special pornea de la București spre Alba Iulia, ducând cu sine înaltele autorități ale Statului, pentru a lua parte la aniversarea Unirii Ardealului cu Patria-Mamă.

Trenul a intrat în gara Alba Iulia la ora 9 dimineața. Din vagoane au coborât Reprezentantul M.S. Regelui, Colonel Pastia, generalul Ion Antonescu, Conducătorul Statului, Horia Sima Vice-Președintele Consiliului de Ministri, Generalul Ilie Șteflea, atașat la Președinție, și maiorul Elefterescu, secretar la Președinție. Apoi următorii miniștri: Mihail Sturdza, Ministrul de Externe, Gheorghe Crețianu, Ministrul Finanțelor, Constantin Papanace, Subsecretar de Stat la același Minister, Rioșeanu, Subsecretar de Stat la Interne, Corneliu Georgescu, Subsecretar de Stat la Economie, pentru Colonizări și Populația Evacuată. Ministrul Presei și Propagandei a fost reprezentat de Emil Bulbuc, Secretar General al presei. Mișcarea Legionară a fost reprezentată de Comandanții Bunei Vestiri, Ilie Gârneață și Mile Lefter. Printre participanți se afla și Constantin Stoicănescu, Șeful Muncii Legionare.

Pe peronul gării, Generalul Ion Antonescu a fost întâmpinat de către Aurel Bozdoc, Primarul Municipiului, cu tradiționala pâine și sare. O companie de infanterie, cu muzica și drapel, a dat onorul, după care Conducătorul Statului și Comandantul Mișcării Legionare au trecut în revista compania de soldați și detașamentul de cămăși verzi aflate pe peron. Apoi, Conducătorul Statului s-a întreținut câteva clipe cu Generalii Petre Dumitrescu, Corneliu Dragalina, Carol Schmidt, Tiberiu Petrescu, precum și cu toți ofițerii superiori din garnizoana Alba lulia.

Conducătorul Statului a fost salutat apoi de autoritățile civile ale județului și orașului: Grigore Baciu, prefect al județului, Avocat Ilie Colhon, Comisar al refugiaților din Nordul Transilvaniei, Petre Paștiu, șef legionar al județului.

De la gară, Conducătorul Statului și Comandantul Legiunii s-a îndreptat spre Poarta de la intrarea în Cetate, unde au vizitat celula în care a fost ținut în lanțuri Horea până la moartea lui pe roată. De asemenea au văzut locul unde au suferit martiriu eroii revoluției de la 1784.

Generalul Antonescu a vizitat apoi garnizoana militară din localitate, în timp ce șeful Legiunii a trecut pe la sediul legionar din localitate.

După aceste vizite, înalții oaspeți s-au reunit din nou și s-au îndreptat spre Catedrala Încoronării, la ora 10 dimineața. Au fost întâmpinați sub portalul Catedralei de către Prea Sfinția să Partenie Ciopron, Episcop Militar, cu Sfânta Evanghelie, înconjurat de un impunător sobor de preoți în odăjdii.

După acest ceremonial, cortegiul a pornit spre Catedrala Încoronării, unde s-a oficiat un Te-Deum. Răspunsurile au fost date de către Corul Legionar din localitate.

Pe Câmpia Românilor din fața Catedralei

Încă din zorii zilei, numeroase trenuri venite din Ardeal și Banat au transportat la Alba Iulia zeci de mii de legionari, îmbrăcați în cămăși verzi sau în frumoasele noastre costume naționale. În afară de legionari, alte mii și mii de români din toate satele noastre au ținut să fie de față la măreața manifestație. După o minimă evaluare, cel puțin o sută de mii de români au umplut platoul din fața Catedralei. Trebuie notat că ordinul de concentrare al maselor legionare s-a restrâns la organizațiile din Ardeal și Banat. Celelalte părți ale țării n-au fost mobilizate.

Organizarea manifestației a fost impecabilă, sub conducerea avocatului Ilie Colhon, Comandant Legionar. În mijlocul Câmpiei Românilor din fata Catedralei Încoronării, s-a ridicat o imensă tribună, deasupra căreia străjuia un panou în formă de Cruce, înalt de aproape 20 de metri. Pe brațele acestei Cruci, erau fixate cinci icoane cu chipurile eroilor neamului. Căpitanul în centru, având de-o parte și de alta, figurile scrutătoare peste veacuri ale lui Horia, Cloșca, Crișan și Avram Iancu.

La ieșirea din Catedrală și până la urcarea la tribună, Generalul Antonescu și Horia Sima au fost salutați cu urale prelungite, în fața tribunei s-a sfințit mai întâi steagul Uniunii Foștilor Luptători din Gărzile Naționale, din anii 1918-1919.

Cuvântările

După actul sfințirii, seria cuvântărilor a fost deschisa de Generalul Vlad, Comandantul Gărzilor Naționale din anii 1918-1919:

”Noi, membrii Gărzilor Naționale din anii 1918- 1919, istoviți de suferințele îndurate pe toate fronturile războiului mondial, de lipsurile îndurate pe toate fronturile războiului mondial, de lipsurile îndurate în captivitate, și de povara anilor ce ne-au presărat capetele cu bruma bătrâneții, nu ne mai putem lua angajamentul reabilitării. Suntem însă fericiți că destinul ne-a învrednicit de norocul să avem un tineret care să continue lupta dusă de noi.

Garda Națională Română, Comandantul vostru de ieri, ordonă transmiterea steagului vostru Uniunii Foștilor Luptători din Gărzile Naționale din 1918-1919, înmânându-l Primului Președinte al vostru.

Iar vouă, tinerilor, încălecați pe aripile șoimilor de fier ai împlinirii tuturor nădejdilor românești, vă zic cuvintele Marelui Mucenic: „Faceți o țară frumoasă și strălucită ca Soarele de pe Cer.”

Dr. Aurel Dumitrescu, Președintele noii organizații a Uniunii Foștilor Luptători, care a luat în primire steagul predat de Generalul Vlad, a rostit următoarele cuvinte:

”A 22-a aniversare a alipirii Ardealului de Patria Mamă găsește hotarele țării ciuntite. Este poate totuși un semn fericit de la Dumnezeu, pentru că de câte ori țara și Neamul sunt greu încercate, noi generații de eroi se nasc, care, cu brațele oțelite, vor lupta pentru a da câștig cauzei românești.”

Se urcă la Tribună Ilie Colhon, avocat, Comandant Legionar și organizatorul serbării de la Alba Iulia, care în esență a spus următoarele:

”Cu toata jalea și durerea care ne-au strivit inimile, îngenunchem astăzi, ridicând imnuri de slavă și mărire lui Dumnezeu, pentru ca a hărăzit Neamului nostru un om care să-l salveze de la pieirea ființei lui.

Se cuvine să ne legam în fața lui Dumnezeu și a Căpitanului și în fața miilor de martiri ai neamului, că îl vom urma cu sfințenie pe Generalul Antonescu, care pășește astăzi biruitor în Cetatea Ardealului, pe urmele Marelui Mihai.

Să ne legăm în fața sutelor de morminte legionare că îl vom urma pe Comandantul nostru, Horia Sima, până la moarte, pentru a împlini vrerea lui Ion Moța și dorința Căpitanului.

Să facem o țară frumoasă, ca un soare, binecuvântată și ocrotită de Dumnezeu.”

După Colhon am luat eu cuvântul, adresând maselor adunate pe Platoul Românilor următorul mesaj, pe care-l reproduc după cum a apărut în gazeta Buna Vestire.

Horia Sima, șeful Mișcării Legionare, vorbește Ardealului

”Domnule General, Mărită Adunare Națională,

Este pentru întâia oară când sufletul românesc de pretutindeni, după 22 de ani de Unirea de la Alba Iulia, se regăsește cu atâta însuflețire în Cetatea lui Mihai Viteazul.

Aceasta sărbătoare amintește, prin numărul ei mare și clocotul de viață care o stăpânește, ziua de 1 Decembrie 1918, când zecile de mii de romani din Ardeal și Banat, adunați aici, au hotărât să dărâme o stăpânire nedreaptă și să-și unească destinul cu frații de dincolo de munți.

Actul săvârșit atunci la Alba Iulia a izvorât în chip nesilit din conștiința poporului nostru și din dreptul lui de a decide asupra teritoriului pe care îl stăpânește, atât ca număr, cât și ca vechime istorică.

El încheie o epocă nesfârșit de lungă a luptelor dintre noi și unguri și care trebuia să însemne un veac nou în istoria poporului nostru.

Ceea ce a lipsit din clipa unității teritoriale și până astăzi, pentru că viata poporului nostru să se desfășoare pe o linie de ascendență, au fost oamenii de mare răspundere la cârma țării. Nici unul n-a vrut să înțeleagă că numai o puternică închegare sufletească a tuturor, în serviciul ideii de permanență a neamului nostru, numai o mobilizare a tuturor sforțărilor unei națiuni, poate să-i asigure trăinicia hotărârilor sale.

După ce poporului nostru i s-au dat prin legi și constituții toate drepturile, prin metodele de guvernare i s-au risipit toate puterile și libertățile, până când i s-a nimicit credința în viitor și până când a ajuns să se simtă asuprit în propria lui țara și să privească cu deznădejde ziua de mâine.

Sub aceasta greșită orientare a conducătorilor țării, sufletul de luptător al Ardealului a fost nesocotit. Sufletul acesta smuls în chinurile pe roata ale Bălgradului și în spânzurătorile de pe întreg cuprinsul Transilvaniei, sufletul Ardealului, răvășit de durerea nedreptăților care au pustiit inima Iancului, sufletul zbuciumului prin închisorile Vațului și Seghedinului, sufletul care și-a căutat apărători până pe câmpiile din Majadohonda Spaniei sau care a ars ca jarul în inima lui Șiancu și Banea, n-a fost înțeles.

Acest suflet ardelenesc de luptător permanent, singurul care a asigurat trăinicia aspirațiilor și hotărârilor poporului nostru, nu a aflat ascultare nici chiar de multe ori la mulți dintre conducătorii politici ardeleni în ultima vreme, care în loc să cultive acest spirit de luptă, au luptat contra lui.

Dar noi, Ardealule schingiuit, nu te-am uitat. Sufletul tău uriaș cât un munte și mare cât o furtuna răscolitoare, și-a găsit împlinirea în Legiune. La chemarea Căpitanului, mii de flăcăi din Ardeal au pornit să se înșiruie sub comanda lui și mulți dintre ei n-au mai prins răsăritul soarelui.

Ardealule, leagăn al neamului, tulnicul durerilor tale răzbate peste tot. Din cetatea aceasta, a suferințelor și nădejdilor noastre, unde am venit să slăvim împlinirea unui act de dreptate, astăzi, când în fruntea țării se afla un ostaș care trăiește și conduce în spiritul marilor tăi luptători, Ardealule, sufletul tău ne vestește biruința.

Trăiască Ardealul Legionar!

Trăiască Generalul Antonescu, Conducătorul Statului!

Trăiască România Legionară!” (urale prelungite)

Discursul D-lui General Ion Antonescu

”Romani,

Frați ardeleni,

Legionari!

1 Decembrie nu este anul acesta ziua bucuriei naționale.

1 Decembrie este ziua durerii Neamului.

1 Decembrie este astăzi pentru noi ziua martirilor care au suferit și au murit, s-au jertfit și au căzut odată cu granițele noastre sfinte.

1 Decembrie este anul acesta ziua judecății trecutului, este ziua mustrării și a pocăințelor, dar este, fraților, și ziua care ne deschide calea drepturilor viitorului. Să pășim pe aceasta cale cu încredere în biruință.

Am pus două mii de ani ca să ne întemeiem hotarele vieții și drepturile românești, hotarele lui Traian, ale lui Mihai-Bravul și ale lui Ferdinand; am umplut de rușine și paginile de glorie milenara ale istoriei noastre și slovele biruinței românești, lăsând să se prăvălească în prăpastia robiei ceea ce zidisem cu sângele atâtor martiri și sângele ultimilor 800.000 de morți.

Se plătesc greșelile

Douăzeci de ani ne-am frânt puterea, ne-am slăbit cugetul și ne-am slăbit mințile în lupte fratricide pentru ideologii. În deosebi stupide. În bârfeli odioase. În vrajbe dureroase și în apucături neomenoase.

Greșelile au venit la scadență. Teribilă scadență!

Granițele s-au prăbușit rând pe rând, fără ca să încercăm să le apărăm, fiindcă România a fost surprinsă de furtună, total slăbită înăuntru și fără nici un sprijin dinafară.

A fost pedepsita o națiune care va fi eternă, pentru păcatele unei generații care este trecătoare. Dar să nu ne robim durerii. Durerea și înfrângerea închid în mormântul istoriei neamurile sortite pieirii, dar redeșteaptă și înalță adevăratele popoare. Si Neamul Românesc nu piere.

Din îndepărtate veacuri și până azi a reînviat de nenumărate ori triumfător și înviorat din cenușa suferințelor și umilințelor sale.

Către frații ardeleni

De aceea, din această cetate a Unirii, a drepturilor noastre veșnice și încercate, mă adresez cu încredere tuturor. Îmi îndrept gândul plin de nădejde spre ardeleni, spre ostași, spre legionari și spre toți romanii.

Frați ardeleni!

Voi care v-ați sfâșiat sufletul și trupul!

Voi care v-ați părăsit încă odată vetrele vieții și crucile mormintelor.

Voi care ați adăugat dureri noi la hrisovul suferințelor de veacuri.

Nu descurajați!

Pe umerii voștri stă apăsarea sfântă a datoriilor strămoșești.

În această clipa de îngenunchere, îngenuncheați ca să auziți trosnetul de trupuri pe roată ale lui Horia și Cloșca; simțiți în sânge clocotul de viață ardelenească al lui Avram Iancu și ritmul de redeșteptare naționala al lui Mureșan. Plecați urechea la brazda strămoșească și purtați în cuget icoana gândurilor lui Lazăr, Șincai și Șaguna, și cutremurați-va de biruința măreață și veșnică a 1ui Mihai Viteazul.

Ne-am născut aici, suntem cei dintâi așezați aici și vom pleca cei din urmă. Vom muri aici, frați ardeleni, pentru că nu putem părăsi, ceea ce nu se poate părăsi. Nici furtunile, nici trufiile și nici trădările nu ne vor clinti. În fața noastră viitorul stă aspru și greu, dar plin de nădejde.

Pentru alinarea suferințelor celor în pribegie

Am făcut totul pentru a mângâia suferințele pribegilor. Credința lor este nesfârșită, durerea lor este nemărginită, ura lor este fără limită.

Deși am găsit o țară secătuită, am dat totuși multe ajutoare și vom face toate jertfele pentru a le da putința să înceapă, prin muncă, viața lor de la capăt. Am expropriat pentru ei toate proprietățile rurale evreiești; pe ele am așezat mare parte din pribegii neamului.

A vrut Dumnezeu, ca eu, care am luptat în tinerețe pentru granițele neamului și m-am străduit pentru onoarea și puterea armatei, să am la bătrânețe dureroasa soartă de a-i aduna pe risipiții granițelor sfărâmate, fără să am putința de a le mângâia rănile și suferințele atât cât sufletul meu și al D-voastră ar fi dorit.” (În continuare, Generalul Antonescu arată că în călătoriile lui la Roma și Berlin a pledat cauza Ardealului și a găsit înțelegere deplină la cei doi conducători ai Puterilor Axei)

Către legionari

Legionari, România național-legionară și viitorul întreg al neamului depinde astăzi de fapta voastră de mâine.

De atâtea ori mi-am deschis sufletul pentru voi, de atâtea ori mi-am îndreptat gândul spre voi. Astăzi, în această zi sfântă și tristă, din aceasta cetate de biruință româneasca, vă trimit din nou sfatul și nădejdea mea.

Mistica națională înseamnă convingerea și dreptatea în puterea unui neam. În aceasta cetate s-a zămislit întâia oară mistica națională, prin luptă și prin jertfă. Aici s-a zămislit prima ctitorie a drepturilor și a afirmării românești.

Legiune a Arhanghelului Mihail, tu trebuie să slujești crezul în puterile neamului. Pentru aceasta, fiecare faptă a fiecărui legionar trebuie să fie o închinare și o îngenunchere la drepturile și la datoriile față de patrie. Dacă țara este astăzi a Legiunii, și Legiunea trebuie să fie a țării. Adevăratul legionar, legionarul legendar, servește însă țara sa numai prin muncă, numai prin ordine, numai prin supunere oarbă la legile și chemările țării. Numai făcând astfel, vă veți împlini datoria față de neam, față de istorie, față de voi înșivă și față de jertfa Căpitanului.

Am suferit pentru voi, am luptat pentru voi, mi-am sfărâmat în țăndări o carieră strălucită, pentru voi, și am pătimit pentru voi. Am nu numai dreptul, dar și datoria să vă cer ascultare neșovăitoare și dăruire completă. V-o cer eu, pentru că prin mine o cere țara. Ascultați-o. Lucrați în ordine, în liniște, în înfrățire și armonie. Numai așa vom putea scoate țara din zbucium și restriște, numai așa îi vom dura viitorul și îi vom asigura biruința.

Ați luptat, ați suferit, ați învins. Întindeți frățească mână la toți și construiți cu toții.”

(După acest mesaj adresat legionarilor, Generalul se îndreaptă spre toți Românii, cerând sprijin și încredere din partea lor.)

”Români!

De aceea din Alba Iulia, unde gloria celui dintâi întregitor a adus peste veacuri afirmarea de voință și unire a Ardealului, pentru ca în sunetul de clopote al credinței strămoșești, să dea coroana unirii celui din urma rege întregitor, în numele trecutului, pentru apărarea prezentului și pentru gloria viitorului, cer azi unirea românilor într-un singur suflet.

Trăiască România!

Trăiască Regele!

Trăiască Legiunea!

Trăiască Unirea Româneasca!

Trăiască biruința ce va veni!”

La sfârșitul cuvântării Generalului, valurile imense ale legionarilor au izbucnit în urale.

După manifestație, înalții oaspeți, Colonelul Pastia, Reprezentantul M.S. Regelui, Generalul Antonescu, Horia Sima, miniștrii și suita lor, s-au îndreptat spre Palatul Episcopiei, unde au luat masa în sala de festivități. Fete tinere, în costume naționale au servit bucatele la masă. În tot timpul prânzului s-au cântat cântece românești și a domnit o mare însuflețire.

După recepția de la Palatul Episcopiei, înaltele autorități s-au îndreptat spre Piața Mihai Viteazul, unde, de la o tribună, au primit defilarea armatei și a detașamentelor legionare din Ardeal și Banat.

La orele 5 după masă, Generalul Antonescu cu toți membrii guvernului au reluat drumul spre capitală, în trenul special cu care au venit.

O singură notă discordantă în aceasta zi măreață. Ne aflam spre sfârșitul mesei, când, în fata Palatului Episcopiei, s-a adunat o mare mulțime de legionari, care au început să-mi strige numele. Generalul vădit nemulțumit, mi-a spus: „Du-te afară că te cheamă legionarii”. Am ieșit și am mulțumit pentru manifestație. Dându-mi seama că Generalul suferise în orgoliul sau, l-am chemat pe Victor Silaghi și i-am spus să organizeze în grabă o concentrare asemănătoare de legionari, în cinstea lui Antonescu. Într-adevăr în câteva minute, în fata Palatului Episcopiei, au izbucnit urale furtunoase pentru Conducătorul Statului. Antonescu a ieșit în cerdac și extrem de fericit, i-a salutat cu brațul în sus pe manifestanți.

Serviciul de ordine al Mișcării, creat după dizolvarea poliției legionare, a dat întâiul examen al eficienței lui. Membrii acestui serviciu, în uniformă și cu pistoalele la brâu, erau permanent în jurul nostru, ocrotindu-ne. Generalul a fost mulțumit de modul discret în care și-au îndeplinit datoria membrii acestui serviciu și a adresat felicitări șefului lor, Boian-Moisescu.

 

3. PARADA TRUPELOR GERMANE

Abia ne-am întors de la Alba Iulia și la București ne-a așteptat un nou eveniment important: parada militară a trupelor germane.

Ca urmare a intrării României în Pactul Tripartit, Misiunea Militară Germană a organizat în capitală o defilare a trupelor germane de instrucție, atât ca omagiu pentru adeziunea țării noastre la acest pact, cât și ca o demonstrație a forței combative a Reichului.

Defilarea a avut loc în ziua de 3 Decembrie și s-a desfășurat pe Șoseaua Jianu, începând de la Statuia Aviatorilor.

S-a construit o tribună destinata înaltelor autorități ale Statului și alături de ea alte tribune, rezervate celorlalți invitați. În tribuna principală, în centru, a luat loc M.S. Regele Mihai I. La dreapta Regelui, în linie, protocolul german l-a așezat pe Generalul Ion Antonescu, pe Horia Sima și pe Fab- ricius, Ministrul Germaniei la București. În stânga Regelui, erau Generalul Hansen, Comandantul Misiunii Militare Germane și Generalul Speidel, Comandantul Misiunii Germane de Aviație.

În aceeași tribuna, în al doilea rând, se aflau înaltele autorități militare ale Statului: Colonelul Râmniceanu, adjutant al M.S. Regelui, Generalul Pantazi, Subsecretar de Stat la Apărarea Națională, Comandorul Jienescu, Subsecretar de Stat pentru Aviație, Amiralul Koslinski, Subsecretar de Stat pentru Marină, Generalul Dobre, Subsecretar de Stat pentru Aprovizionarea Armatei, Generalul Ioanițiu, Șeful Marelui Stat Major, Generalii Tătăranu și Iacobici.

O altă tribună era rezervată membrilor din guvern: Sturdza, Petrovicescu, Mareș, Mihai Antonescu, Vasile Iasinschi, Alexandru Constant. În tribuna guvernului se mai afla și D. Lupu, Primul Președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Corpul Diplomatic a fost reprezentat de Merry del Val, Ministrul Spaniei la București, Macici, Ministrul Slovaciei, și atașații militari ai Germaniei, Italiei și Japoniei. Au mai fost prezenți la defilare reprezentanții presei străine: germane, italiene și japoneze, între care Costa Trandafilo, atașatul de presa al Italiei, Dr. Schikert, Dr. Voss, Karl Hermann Theil, acreditați pe lângă diferite agenții și organe de presa ale Reichului.

Pe întreg parcursul Șoselei Jianu, de-o parte și de alta, s-a înșiruit un numeros public. Se distingeau detașamentele de cămăși verzi, batalioanele tineretului german din România, precum și numeroși funcționari de la marile ministere și muncitori de la întreprinderile din capitală.

Defilarea a început la orele 12. O formație de avioane de vânătoare germane a străbătut cerul ca niște săgeți, urmate de alte grupuri de avioane, de alt tip. Defilarea este deschisă de o echipă de vânători români în accentele muzicii lor militare, care intonează arii patriotice. Defilarea vânătorilor este impecabilă. Toți ostașii sunt pătrunși de solemnitatea momentului Odată defilarea încheiată, muzica românească se încolonează după unitatea de vânători și o muzica germană îi ia locul.

Trec mai întâi prin fața tribunei, trupele motorizate germane, cu statele lor majore: infanterie motorizată, formațiuni de tancuri și artilerie antiaeriană.

Urmează trupele pedestre: un batalion de aviație și un batalion de infanterie.

Impresia a fost de neuitat pentru toată asistența, atât prin ținuta marțială a unităților germane cât și prin calitatea armelor cu care erau înzestrate. Până atunci armata germană nu suferise nici o înfrângere și în mintea tuturor părea să fie o formidabilă forță militară, necunoscută în istorie, căreia nu-i va putea rezista nici o putere de pe glob.

Parada a luat sfârșit aproape de orele două. M.S. Regele, Generalul Antonescu și Horia Sima i-au felicitat pe comandanții misiunii militare germane și și-au luat rămas bun de la membrii guvernului și de la corpul diplomatic.

 

4. AM AVUT NOROC…

Înainte de a pleca spre Alba Iulia, anturajul feminin din jurul lui Antonescu, în frunte cu Doamna Goga, l-a sfătuit pe General să nu meargă la manifestația de 1 Decembrie, deoarece „legionarii ar putea să-l omoare”, după cele întâmplate la Jilava.

Teama lui să nu aibă parte de un glonte mi-a destăinuit-o Generalul la întoarcerea de la Alba Iulia, în trenul ce ne aducea spre București:

– Auzi, Domnule Sima, cu ce umblă lumea: ca legionarii vor să mă împuște, pe mine, care am făcut atâtea pentru ei. Și ai văzut ce entuziasm, ce manifestație mi s-a făcut la fiecare pas. Sunt fericit că am trăit aceste clipe de neuitat în mijlocul legionarilor din Ardeal.

Conducătorul era într-o stare sufletească euforică.

La manifestația de la Alba Iulia, îmbrăcase peste hainele militare un suman moldovenesc, din acelea purtate și de Căpitan, iar pe cap, nu știu de la cine luase, avea un bicorn ca Mussolini, cu semnul Gărzii de Fier în partea dreaptă. Apărea în fața maselor populare ca un legionar, deși nu avea cămașă verde. În tot timpul nesfârșitei defilări, cu mine alături, saluta cu mâna în sus. Dispăruseră de pe fața lui acele manii și încruntări de mai înainte și acuma părea iluminat de o mare bucurie interioară. Atmosfera de sărbătoare de la Alba Iulia, entuziasmul cu care era întâmpinat de mulțime, l-au convins ca nimeni nu-i vrea răul. Dimpotrivă, privește la el ca la părintele patriei, chemat de Providență să salveze România din nenorocirea în care căzuse.

După ce a trecut și ziua defilării trupelor germane, mi-a spus îngândurat:

– Domnule Sima, am avut noroc cu ultimele evenimente: înmormântarea lui Codreanu, serbarea de la Alba Iulia și parada trupelor germane. Această succesiune de acte memorabile, ne-a salvat popularitatea. Altminteri, după Jilava și mai ales după asasinarea lui Iorga și Madgearu, opinia publica ne-ar fi dat peste cap.

– Domnule General, i-am răspuns, câtă vreme rămânem împreună, nu ne poate nimeni da peste cap. Suntem prea tari. Opinia publica este cu noi. Cele trei evenimente au demonstrat încă odată reacția favorabila a poporului la guvernarea noastră. Pentru cei de la Jilava nu plânge nimeni. Cât privește moartea lui Iorga și Madgearu, eu sunt primul care o regret, știind ce necazuri ne-a adus. E o întâmplare nefericită, dar nu aveam ce face. Trebuie să mergem înainte, suportând aceasta lovitura.

Acuma, dacă D-voastră credeți că opinia publică ar fi contra noastră avem un mijloc infailibil să ne convingem: alegerile.

Pentru a treia oara mă adresez D-voastră, rugându-vă să procedați la consultarea poporului, invitând toate partidele să participe. Eu sunt gata oricând să mă supun unui verdict popular.

Sunt convins ca poporul este cu noi și vom obține majorități zdrobitoare, în caz de alegeri. În modul acesta nu va mai putea susține nimeni că guvernăm contra voinței poporului”.

Propunerea mea, clară si categorică, oferită pentru a treia oară Generalului, ca alternativă politică la sistemul existent, nu i-a convenit nici de astă dată, deși el deschisese discuția, spunând îngândurat c㠄ne-ar fi putut răsturna opinia publică”.

– Bine, să mă gândesc.

Generalul s-a consultat, cum îi era obiceiul, cu anturajul său și apoi cu oamenii partidelor. Aceștia l-au sfătuit din nou să nu se avânte pe această cale, deoarece Mișcarea Legionara este la zenitul popularității ei și rezultatele alegerilor ar putea să afecteze și poziția lui.

 

5. SEMNE DE BUNĂVOINȚĂ

În zilele următoare, Generalul ne-a copleșit de atenții și dragoste. Nici nu deschideam bine gura să ridic o problemă și era dispus să o rezolve, fără prea multe explicații, în sensul vederilor noastre. A fost, a doua lună de miere în relațiile noastre cu Conducătorul Statului. Înșir câteva din binefacerile de care ne-am bucurat din partea Generalului în această scurtă perioadă:

I. După ce s-a întors de la Alba Iulia, încântat de ceea ce văzuse acolo, de splendida defilare a cămășilor verzi, de frumoasele costume naționale din Ardeal, mi-a spus că va aloca o suma de 100 milioane lei pentru înzestrarea legionarilor cu uniforme.

”Trebuie să ne prezentăm și noi în condiții demne față de membrii partidelor din Italia și Germania”. Banii trebuiau să fie vărsați atelierului de confecții de uniforme legionare, de sub conducerea lui Vasile Iovin.

II. Într-un Consiliu de Miniștri, ținut la scurtă vreme, Generalul Antonescu aprobă ca să se acorde din bugetul Statului „pensii de onoare” familiilor legionarilor uciși în era carlistă. Erau aproape 300 de familii în aceasta situație. Când s-a dat comunicatul presei, nu știu din intervenția cui, a fost șters cuvântul „onoare”, cum fusese stabilit în Consiliul de Miniștri și a apărut numai „pensii”.

III. S-a luat în cercetare cazul special al Doamnelor Iridenta Moța și Elena Codreanu, soția Căpitanului. Conducătorul a aprobat ca acestor două văduve să li se acorde o pensie de 50.000 lei lunar, ținându-se seama de jertfa cutremurătoare a soților lor pentru Neam și Tara.

IV. Pentru a veni în ajutorul studențimii, Generalul Antonescu a alocat un ajutor substanțial din partea Statului în valoare de 100 milioane lei. Acest fond trebuia să servească la repararea și amenajarea căminelor existente și la îmbunătățirea hranei studenților.

Era vădită dorința Generalului de a ne capta bunăvoința, pentru a șterge urmele asprei atitudini după întâmplările de la Jilava. Pretenția lui de a lua șefia Legiunii nu mai fusese ridicată și nimic nu părea să mai stea în calea unei colaborări loiale și rodnice pentru țara.

 

6. MIHAI ANTONESCU INTRĂ ÎN CUIB

Tot în aceasta scurtă perioadă de pace și destindere în sânul guvernării a căzut și senzaționala cerere a lui Mihai Antonescu de a intra în cuib.

Într-o zi, trebuie să fi fost prin 4-5 Decembrie, vine Mihai Antonescu în biroul meu și-mi spune că el se simte legionar, că gândește ca un legionar și vrea să facă parte formal din Mișcare, dar nu ca o simplă declarație de adeziune în fața mea, ci vrea să fie încadrat într-un cuib, ca să cunoască comunitatea noastră și să trăiască în mijlocul ei.

Evident, m-a bucurat convertirea lui Mihai Antonescu la idealurile Mișcării, dar am rămas puțin încurcat, neștiind unde să-l trimit ca să-și facă educația de legionar. El era umbra Generalului și cel mai intim sfătuitor al acestuia. Nu-l puteam repartiza într-o unitate oarecare de „Răzleți”, ca pe orice începător, pentru a nu suferi în orgoliul său. Trebuia să-l introduc într-un mediu potrivit personalității lui. Și atunci am găsit o altă soluție.

I-am comunicat ca voi reconstitui cel dintâi cuib legionar din capitală, care a luat ființă în toamna anului 1927, și, în cadrul acestui cuib istoric, îl voi invita și pe el să intre. A fost foarte măgulit de propunerea mea și mi-a spus că așteaptă cu nerăbdare ziua când va putea lua parte la cea dintâi ședință a acestui cuib memorabil.

Din primul cuib întemeiat la București în 1927, mai erau câțiva legionari în viață. Unii dintre ei, între care Belgea și Iordache Nicoară, fuseseră uciși în timpul prigoanei carliste. Trăia șeful acestuia și întemeietorul lui, Andrei C. Ionescu, apoi Victor Chirulescu și Dr. Iosif Dumitru. Noi patru am format baza istorică a acestui cuib reînviat, la care l-am adăugat pe Horia Cosmovici și pe Alexandru Vergatti, două elemente de aleasă formație juridică și culturală, cunoscute de Mihai Antonescu, tocmai pentru a nu se simți străin în mijlocul nostru.

Ședințele le țineam seara în casa lui Horia Cosmovici. Eu deschideam ședința cu ritualul obișnuit, iar Mihai Antonescu repeta în cor cu toți ceilalți legământul legionar, jurând ca nici el nu va trăda niciodată Legiunea și nici pe Căpitan. Apoi ne așezam la o masa, unde discutam diferite chestiuni, cele mai multe de politica externă, ferindu-ne să ne atingem de problemele guvernării. Mihai Antonescu părea că se simte bine în mijlocul nostru. Vorbea degajat și afectuos.

La a treia ședință, Mihai Antonescu ne comunică că Generalul aflând de existența acestui cuib, vrea să-i cunoască pe toți membrii lui și în acest scop ne invită, după ședință, să luăm masa cu el la Președinție. A fost o masă de bărbați, membrii cuibului și Generalul.

Conversația s-a desfășurat mai mult în domeniul amintirilor. A început Generalul să povestească din viata lui de militar din timpul primului război mondial, când a condus operațiile armatei care apăra Moldova, sub conducerea lui Prezan. Apoi a trecut la ultimele luni din domnia Regelui Carol II. Ca urmare a asprei scrisori ce i-a trimis-o lui Carol, după evacuarea Basarabiei și Bucovinei de Nord, a fost ridicat de acasă de la Predeal și arestat. Nu știa ce i se putea întâmpla. Avea senzația că ar putea să fie lichidat. A fost ținut un timp oarecare la Predeal și apoi internat la Mânăstirea Bistrița, de unde a fost eliberat abia la 1 Septembrie, în ajunul catastrofei.

Vorbea cu o mânie abia reținuta de agenții care l-au ridicat și de patronii lor de la Siguranță, Moruzov și Niki Ștefănescu. Alunecând discuția la execuțiile de la Jilava, a zis numai atâta: „Acuma...” și a făcut un semn al crucii pe pământ, ca și cum ar fi voit să spună că și-au meritat soarta.

 

V. FAZA PROVOCĂRILOR

 

Perioada de bune raporturi între General și Mișcare n-a dăinuit mai mult decât două săptămâni. Faptul care a provocat deschiderea unei noi crize în guvernarea noastră a fost rechemarea lui Fabricius din postul de Ministru al Germaniei la București. Din acest moment, Generalul era de nerecunoscut. Multiplica motivele de conflict, atât prin intervenții abuzive în guvernare, nejustificate din punct de vedere al legalității Statului Național-Legionar, cât și prin virulența cu care denunța și condamna orice greșeală a funcționarilor legionari.

 

1. FATALA DECIZIE A BERLINULUI

Fără să fi fost noi cu ceva amestecați în rechemarea lui Fabricius și înlocuirea acestuia cu baronul Manfred von Killinger, decizia Berlinului a avut consecințe grave asupra cursului guvernării noastre, distrugând în cele din urma însăși existența Statului Național-Legionar.

Pentru a înțelege furia ce l-a apucat pe General când a aflat de rechemarea lui Fabricius din postul său de la București, trebuie să ne reamintim conexiunea intimă dintre cele două personaje. Între ele existau mai mult decât relații oficiale cordiale. Fabricius devenise un alter-ego al Generalului în domeniul politicii externe. Acesta transmitea la Berlin toate informațiile auzite din gura Generalului, tot ce-i destăinuia acesta, având loc cu precădere neînțelegerile cu Mișcarea. Măgulit de atenția ce i-o acorda Generalul, fiind Duminică de Duminică oaspetele lui la Predeal, Fabricius nu se mai ostenea să verifice dac㠄plângerile” Generalului corespundeau realității. Generalul era un fel de „tabu” pentru Fabricius, „der beste Man der Nation”, care, după ce i-a adus la putere pe legionari, își vedea amenințată însăși opera lui de salvare a Statului de ingratitudinea legionarilor și de apucăturile lor anarhice.

Ce se întâmpla în țara noastră, interesa foarte mult Berlinul, deoarece România devenise poziție-cheie în strategia generală a celui de-al Treilea Reich, Hitler avea nevoie de liniște în România, pentru a-și pregăti viitoarele operații militare, atât în Balcani cât și contra Rusiei. Antonescu a speculat fără scrupul, în dauna mișcării, aceste necesități de război ale Germaniei național-socialiste, prezentându-se la Berlin ca omul ordinii în România, care se vede înfruntat de valul anarhiei legionare.

În aceasta faza de discreditare sistematică a Mișcării, Fabricius a jucat un rol capital, secundându-l pe General cu o loialitate care depășea rolul său de ministru al Germaniei la București și propriile lui atribuții.

Hitler însuși suferea de o imagine deformată a realităților din România, de pe urma amintirilor ce le avea din Iunie 1934, când a trebuit să procedeze cu cea mai mare brutalitate contra propriilor lui trupe de asalt (SA), pentru a salva relațiile cu armata. Ori, comparația nu era exactă. Antonescu nu era șef de mișcare, ci un general oarecare, care, ajutat de împrejurări, ajunsese Șef de Stat. Generalul nu avea nimic comun cu mișcarea decât faptul ca se găsea în alianță cu ea, în sânul aceleiași guvernări. Generalul Antonescu putea fi mai degrabă comparat cu Generalul Schleicher, care încercase în 1932 să împiedice ascensiunea la putere a național-socialiștilor. Dar nu exista nimeni în anturajul lui Hitler care să-i aducă aminte de acest episod din propria lui viață politică, pentru ca să-si corecteze cu ajutorul lui imaginea ce-o avea despre situația din România. În fața rapoartelor lui Fabricius, care coincideau cu a altor organe informative de la București (Misiunea Militară Germana și Abwehr-ul) și care confirmau tensiunea crescândă între General și Mișcare, a fost convins ca în România se petrece ceva asemănător cu ce-a trăit el în 1934. Și atunci a tranșat conflictul în favoarea lui Antonescu, fără să mai cerceteze cine are dreptate. De fapt Antonescu era promotorul dezordinilor, iar noi victimele setei lui de dominație absolută.

Rechemarea lui Fabricius a fost interpretata de General ca un atentat politic contra propriei lui persoane, de care legionarii nu sunt străini. Omul de care se considera intim legat, și care l-a ajutat de atâtea ori la Berlin, acum era îndepărtat și tocmai într-un moment când avea mai mare nevoie de el. Cine putea profita de acest act’? Evident, numai legionarii. De acum înainte nu se mai simțea sigur nici pe poziția lui de Șef de Stat. S-a petrecut ceva la Berlin, care îl neliniștea și îl punea în gardă.

De altă parte, Fabricius suferise aceeași traumă politică. Din postul excepțional la care se ridicase, de prim confident al Generalului, se vedea azvârlit într-o funcție minoră, la Ministerul de Externe German! Fusese Ministru mulți ani în șir la București, se obișnuise cu mediul de viața de aici, se considera insubstituibil în această capitală din Balcani, mai ales în această fază de fulgerătoare ascensiune a Reichului. El, care făcuse atâtea eforturi ca să stabilească bune raporturi între România și Germania, se vedea acum frustrat de roadele întregii lui cariere. La București, personalitatea lui Fabricius luase proporții. Când intervenea în politica internă, se cutremura capitala. Și acum, după atâția ani de serviciu loial națiunii germane, să cada în rolul obscur al unui funcționar la Wilhelmstrasse!

Era prea mult, era insuportabil! Și aceasta, credea el, din cauza intrigilor legionare la Berlin! Aveam noi, în acel moment, vreun interes să fie îndepărtat Fabricius? Nici unul! Așa cum era, reprezenta o continuitate, o garanție că politica internă a României nu va suferi cutremure, nu va merge spre o ruptură. Era un diplomat. Nu ne simpatiza și ne-a făcut mult rău, dar tocmai natura lui de diplomat și experiența în capitala României îl vor determina să nu împingă lucrurile la extrem. Dacă criza anterioară, după Jilava, a fost depășită, se datorează și eforturilor lui Fabricius, care l-a consiliat pe General la moderație.

Iată paradoxul diplomației lui Fabricius! De-o parte era portavocea fidelă Generalului la Berlin, dar, de altă parte, spera ca va putea ajunge la un acord trainic de guvernare, rezolvându-se neînțelegerile în favoarea lui Antonescu, asigurându-i acestuia supremația necontestată în Stat.

Prin decizia de la Berlin, ne aflam în fața a doi indivizi rabiați. De-o parte, Antonescu, care vedea în înlocuirea lui Fabricius o lovitură a legionarilor, prin legăturile lor la Berlin; de alta, Fabricius, care, datorita tot legionarilor, își vedea cariera lui zdrobită. Tocmai în apogeul ei, trebuia să părăsească viața somptuoasa cu care se obișnuise la București.

Între cei doi oameni se legase o strânsă tovărășie, având ca obiectiv răzbunarea contra legionarilor, presupușii autori ai acestei lovituri cu dublu efect.

Aici zace cauza, care, în final, a dus la 21 Ianuarie 1941 și apoi la rezultatele care se cunosc.

 

2. MISIUNEA LUI KILLINGER

Asupra tâlcului schimbării Ministrului Germaniei la București, ne-am înșelat profund. Când am aflat ca e un membru al partidului și încă o căpetenie SA, am avut o tresărire de bucurie de la mic la mare. În sfârșit, Ribbentrop trimite la București un om care ne poate înțelege, un camarad de ideologie, care nu va apleca urechea numai la acuzațiile lui Antonescu, ci ne va asculta și pe noi.

Cum am scris în volumul precedent, o știre culeasă din gura lui Maniu ne-a provocat o oarecare tulburare. În această notă informativă, se spunea ca „Killinger vine la București ca să facă ce-a făcut în Slovacia, unde a eliminat influența Gărzilor Hlinka și a dat toată puterea Monseniorului Tiso, Președintele Republicii”.

Într-adevăr, Killinger, înainte de a veni la București, fusese Ministru al Reichului la Bratislava. Nota adăuga c㠄Killinger vine la București pentru a lichida Garda de Fier”. Sfârșitul ni s-a părut atât de hazliu încât ne-am distrat pe tema seriozități lui Maniu și a surselor lui informative. Cum o să-i elimine Hitler de la putere tocmai pe prietenii cei mai loiali ai Germaniei? Cine poate avea motive de îngrijorare este Antonescu, dar nu noi.

Cu aceasta părere am rămas până ce anumite evenimente ulterioare ne-au pus pe gânduri, începând să bănuim că notița culeasă de la Maniu nu e tocmai așa de neverosimilă.

Ceea ce ne-a neliniștit în săptămânile ulterioare, a fost ca Killinger, deși numit pe ziua de 13 Decembrie, nu apărea la București, pentru a-și lua postul în primire. O situație anormală și o amânare suspectă. A trecut Crăciunul, a trecut Anul și Boboteaza, și Fabricius continua să conducă afacerile Reichului la București. Killinger și-a luat postul în primire abia după terminarea așa-zisei rebeliuni legionare, în 24 Ianuarie 1941, când a apărut fotografiat în ziare pe treptele Președinției, alături de General, salutând amândoi cu mâna în sus. Dar noi, în acel moment, eram fugari sau arestați. Tabloul politic al României se schimbase radical. Killinger nu mai putea trata cu o forța politică constituită și recunoscută de legile în vigoare. Nu mai exista de fapt Statul Național-Legionar și nici miniștri legionari în guvern. Apărând în acel moment crucial alături de Antonescu, Killinger vroia să arate poporului român că Hitler este de acord cu masurile luate de Conducător pentru reprimarea „rebeliunii legionare”.

Informația lui Maniu era justă. Killinger a fost trimis la București cu misiunea să acorde Generalului Antonescu tot sprijinul posibil, politic și militar, pentru a restaura ordinea în România, „grav tulburata de excesele Gărzii de Fier”. Până în acel moment se menținea echivocul că simpatiile Berlinului sunt împărțite între General și Mișcare și acest joc între cele doua forțe nu permitea Generalului să procedeze cu toată energia contra actelor „anarhice” ale legionarilor, temându-se de reacția Berlinului. Echivocul era sortit să înceteze odată cu venirea lui Killinger la București și legionarii trebuiau să înțeleagă că au de ales între a se supune total voinței Generalului sau a risca să fie eliminați din guvern.

Cu numirea lui Killinger, situația noastră politică se înrăutățise și mai mult. N-aveam destul că ne-am atras dușmănia implacabilă a Generalului și a lui Fabricius, care formau acuma un fel de sacră alianță contra noastră, dar, cum au dovedit evenimentele din Ianuarie, n-am câștigat în schimb nici prietenia lui Killinger nici sprijinul noului ministru al Germaniei la București, așa cum ne-am imaginat la început. Atitudinea noului ministru a rămas pentru noi multa vreme o enigmă. Nu apărea nicăieri și nu știam ce gândește și cu ce misiune a venit la București. La un moment dat, după Bobotează, se zvonise că ar fi descins în capitală, dar nimeni dintre noi nu luase contact cu el și schimbarea oficiala nu se făcuse. Killinger n-a apărut decât după consumarea mișeliei de la 21 Ianuarie 1941, după lovitura de Stat a Generalului Antonescu și expulzarea noastră din guvern, așa cum am scris mai înainte.

Killinger a fost o catastrofă pentru Legiune, pentru România, dar și pentru propria lui țară. Nu numai ca primise de la Ribbentrop și Hitler puteri depline pentru a asigura biruința alternativei militare în România, dar modul în care, în cursul anilor, și-a exercitat acest mandat, dovedește ca era un idiot dublat de o brută. Era incapabil să distingă liniile de forță ale politicii interne românești, pentru a putea servi cu loialitate propriului sau guvern, care-l trimisese în acest post de înaltă răspundere. Așa se face ca a devenit prizonierul intrigilor, vicleniilor și lingușirilor anturajului lui Antonescu, nemaivăzând nimic dincolo de acest cerc vicios, constituit din farsori și agenți. Majoritatea rapoartelor ce le făcea Killinger la București erau false, inspirate din aceasta atmosferă otravită, și nu puțin au contribuit la prăbușirea de la 23 August 1944, când și-a găsit și el sfârșitul.

Generalul Antonescu, nici el nu și-a dat seama la început cine e Killinger și cu ce misiune venise la București. El îl credea „omul nostru”, când în realitate era „omul lui”. Nu peste mult timp a fost pus în cunoștință despre adevăratul rost al lui Killinger la București și atunci s-a pus cu vrednicie pe treabă pentru a ne ataca în toate sectoarele. Frontul antilegionar de doi, s-a mărit cu un al treilea membru, noul ministru al Germaniei la București, iar noi am rămas total descoperiți la Berlin.

Din acest moment, Generalul Antonescu nu mai era de oprit de la planul sau. Știindu-se acoperit de Berlin, ca un apucat multiplica loviturile contra noastră, pentru ca în final, având toate frânele de comandă în mana, să facă pasul decisiv, desprinzându-se de Mișcare.

 

3. DEBARCAREA MINISTRULUI DE EXTERNE

Hotărându-se să se rupă de Mișcare, Generalul Antonescu, ca bun strateg, s-a gândit să procedeze pe etape și, în primul rând, să smulgă Ministerul de Externe din mâna legionarilor. Socotea el, și pe bună dreptate, că pe această filiera se putea influența politica Berlinului în sensul vederilor noastre, slăbind efectul intervențiilor lui antilegionare.

Generalul plănuia de mai multa vreme să se „lipsească de serviciile lui Sturdza”, dar, după înlocuirea lui Fabricius, pe care o atribuia intrigilor Ministrului de Externe la Berlin, s-a hotărât să precipite debarcarea acestuia. Cum nu-l putea destitui pe Sturdza îndată după rechemarea lui Fabricius, căci s-ar fi făcut legătura între cele două acte, a mai amânat răfuiala câteva zile. Dar a folosit acest scurt interval, 14-19 Decembrie, pentru a-l hărțui pe Ministrul de Externe cu tot felul de învinuiri nedrepte, privind activitatea lui în fruntea acestui minister, pentru a-i face viața imposibilă. Era pregătirea psihologică a terenului și în același timp justificarea deciziei lui de a-l concedia. Într-adevăr și-a atins țelul. Sturdza, exasperat de reaua credință a Generalului și de mojicia cu care îl trata, pe el, vechi diplomat și coborâtor dintr-o familie princiară a țarii, i-a scris Generalului să aleagă între demisia lui sau promisiunea ca va fi lăsat să lucreze în pace la ministerul sau.

Generalul a fost extrem de bucuros de acest deznodământ. În 19 Decembrie apare în Monitorul Oficial decretul prin care se anunța încetarea lui Mihail Sturdza din postul de Ministru de externe. Îi primise demisia.

Pentru mine lovitura era gravă din două motive:

– părăsea Afacerile Străine un profund cunoscător al diplomației europene și un colaborator loial, care putea aduce mari servicii țării. Îndepărtarea lui Sturdza se făcuse de Conducătorul Statului într-o formă care contrazicea convenția de bază încheiată cu Generalul Antonescu la constituirea guvernului. Conform acestei convenții, Ministerul de Externe cădea în lotul Mișcării și atunci nici o schimbare la acest minister nu se putea face fără a fi și eu consultat.

Prin modul cum a rezolvat cererea lui Sturdza, Antonescu brusca relațiile cu mișcarea, provocând o nouă criză în guvern.

Cum am scris în volumul precedent, îndată ce-am aflat de demisia lui Sturdza, m-am prezentat Generalului cerându-i explicații asupra neașteptatei lui decizii. I-am reamintit Generalului că trebuia să mă consulte și pe mine, conform convenției noastre inițiale de guvernare. Am avut un schimb de cuvinte destul de aspre cu Generalul, cu atât mai mult cu cât nu-mi dădea nici o explicație valabilă asupra îndepărtării lui Sturdza, mulțumindu-se să-mi repete „că nu se putea înțelege cu el”.

– Bine; i-am răspuns, dacă nu vă puteți înțelege cu Sturdza, vă rog să numiți în locul lui pe un alt legionar, pentru a respecta convenția noastră de bază.

La propunerea mea, după câteva ezitări, l-a acceptat pe Ministrul nostru de la Berlin, Constantin Greceanu, ca să ia locul lui Sturdza. M-a autorizat chiar să difuzez știrea prin presă și radio. Va face numirea lui Greceanu de îndată ce acesta se va înapoia la București.

Greceanu a mai întârziat câteva zile până ce-a ajuns în capitală. Deși i-am telefonat să-și facă bagajele și cu cea mai mare urgență să se întoarcă, n-a apărut la București decât între Crăciun și Anul Nou. Până atunci Ministerul de Externe a fost girat direct de General.

Sosit în capitală, Greceanu a cerut audiența Conducătorului Statului. În convorbirea avută, au vorbit de toate, în afară de esențial: numirea lui în postul de Ministru de Externe. Generalul n-a suflat nici o vorba, iar Greceanu n-a căutat să schimbe discuția, crezând ca s-a produs vreo schimbare din partea noastră. Îndată după aceea, în convorbirile mele cu Generalul, de mai multe ori ridicând chestiunea numirii lui Greceanu, nu mi-a răspuns niciodată ca un „non possumus”, ci întotdeauna c㠄să mai așteptăm puțin și va face numirea”.

După Boboteaza mi-am dat seama ca Generalul nu avea de gând să-l numească pe Greceanu. A acceptat propunerea mea doar ca să câștige timp, ca o chestiune tactica. Ministerul de Externe era o poziție câștigată și vroia să-l păstreze pentru sine sau pentru cineva din apropierea lui (MihaiAntonescu). Generalul își urma planul său de a se desprinde total de mișcare. Era în așteptare. Un nou semn de la Berlin, pentru a proceda la alte înlocuiri din guvern. Până atunci tergiversa numirea lui Greceanu, pentru a nu trezi bănuieli premature în rândurile noastre.

 

4. „BERBECUL DE CODREANU”

Nu odată, ci de mai multe ori am auzit expresia aceasta impietate din gura Generalului, când îmi vorbea de Căpitan. Bineînțeles, fără martori, când eram numai noi doi, la Predeal sau la Președinție. Fără îndoială că, în modul acesta urât și disprețuitor pentru Căpitan, se pronunța și față de oamenii din anturajul sau.

”– Vezi, Domnule Sima, Codreanu nu m-a ascultat. Când l-am întrebat, în întâlnirile noastre la Predeal, „Domnule Codreanu, cum vrei D-ta să ajungi la putere”, mi-a răspuns „cu sabia”, făcând gestul unei săbii în mâna lui, gata să doboare un adversar.

Berbecul de Codreanu nu m-a ascultat și acum uite unde a ajuns.”

Vroia să spună că numai datorita faptului că nu i-a dat lui ascultare, Căpitanul a ajuns unde a ajuns, adică în mormânt.

Rostea cuvântul „berbecul de Codreanu”, cu scăpărări de ură în ochi. Nici mort nu-l ierta că nu i-a făcut pe plac, ascultându-l.

Dar ce vroia Antonescu de la Codreanu? Nici mai mult nici mai puțin decât să-i treacă lui șefia Legiunii. Nu era vorba de a prelua o funcție asemănătoare cu a Generalului Cantacuzino, ci Căpitanul să se dea pur și simplu la o parte, făcându-i lui loc la conducerea Mișcării. El, omul predestinat să salveze a doua oară România (o mai salvase în primul război mondial), în fruntea tineretului, va duce la victorie Legiunea. Fără îndoială, Generalul Antonescu, ca și Iorga, sau Regele Carol, era gelos pe popularitatea de care se bucura Căpitanul în rândurile tineretului. Cum mii de tineri, se încolonează la ordinele unui om mediocru și nu-l descoperă pe el, marele general, ales de destin să refacă gloria străbună?

Prin prietenul lui, Mareș, fost apoi Ministru al Agriculturii în timpul guvernării noastre, Antonescu sondase posibilitatea unei înțelegeri cu Codreanu. Nu s-a ajuns la nici un rezultat, deoarece ceea ce sugera Mareș, șefia Legiunii pentru General, nu putea să accepte Căpitanul. Neputând obține de la Codreanu satisfacția ce-o dorea, Antonescu s-a orientat spre Rege. El vroia puterea, o putere cât mai mare, dacă se poare a Statului întreg, pe măsura orgoliului său nemăsurat. Prin ce cai, prin ce alianțe, chiar în detrimentul națiunii, nu-l interesa! Momentul lui se apropia. După rezultatul dezastruos al alegerilor din 1937, când Tătărescu n-a putut obține prima majoritară și a fost silit să demisioneze, Antonescu a fost consultat de Rege, cum să rezolve criza politică.

– Maiestate, i-a răspuns Generalul, sau chemați-l pe Maniu, ca exponent maxim al opoziției, sau vă alegeți un bărbat de prestigiu și clarvăzător, care să conducă Destinele națiunii, renunțând la actualul sistem.

Aluzia era transparentă. Generalul Antonescu se oferea să ajungă prim-ministru din grația Regelui, fără a mai fi consultat poporul. Partidele trebuiau eliminate și introdus un regim de dictatură.

Regele urmarea același țel: dictatura. Dar dictatura pentru sine neîmpărțită cu nimeni, păstrând controlul absolut al puterilor Statului. Regele Carol i-a dat o satisfacție parțială lui Antonescu, numindu-l Ministru al Armatei, în scurta perioada a guvernului Goga. A figurat în același post și în primul guvern al Patriarhului Miron, când se proclamase dictatura regală. Ca Ministru al Armatei, avea misiunea să asigure triumful plebiscitului pentru Noua Constituție, ocrotită de Rege, Prefecții militari, care guvernau pe atunci în țara, primiseră de la Antonescu faimosul ordin „să scoată 200 din urne”. Rezultatul nu putea constitui o surpriză. Cum votul era pe față, controlat de autorități în momentul în care se emitea, plebiscitul pentru Noua Constituție s-a încheiat cu o majoritate zdrobitoare.

Antonescu a mai adus un serviciu Regelui. Indignați de procedura Regelui, Maniu și Codreanu s-au pus de acord pentru a organiza o mare întrunire de protest în Capitală contra Noii Constituții. Atunci Generalul Antonescu a trimis vorba Căpitanului să nu facă manifestația de protest, căci „armata va trage”. Cum de altă parte și Maniu, sfătuit de Madgearu, a dat înapoi, Căpitanul rămas singur, a fost silit și el să renunțe la acțiunea de protest.

Odată terminata operația plebiscitara, Antonescu aștepta de la Rege un alt semn de recunoștință. El spera ca să fie săltat prim-ministru, luând locul Patriarhului Miron. În loc de această recompensă, în al doilea guvern Miron Cristea n-a mai figurat nici ca Ministru al Armatei. Regele nu mai avea nevoie de Generalul Antonescu. Caracterul autoritar al Generalului reprezenta o primejdie potențială pentru dictatura monarhului. Antonescu a declarat după aceea că a fost concediat, pentru că s-a opus arestării lui Codreanu și trimiterii lui în judecată. Aceasta declarație poate conținea un sâmbure de adevăr; dar judecând traiectoria lui politica de mai târziu – un om ahtiat după putere și nimic mai mult – este mai probabil că Generalul ar fi rămas cu Regele până la capăt, dacă i-ar fi dat satisfacția la care râvnea: postul de prim-ministru. Cunoscându-i ambițiile lui nemăsurate, Regele a preferat să se debaraseze de un colaborator incomod, după ce-l ajutase la înscăunarea dictaturii lui. El avea nevoie de instrumente docile la guvern și nu de persoane care să-i facă concurență autorității lui.

Generalul a plecat din guvern cu o ură mortală contra Regelui și anturajului sau. Tocmai când, gândea el, era pe punctul să atingă treapta superioară a puterii, a fost azvârlit pe treptele Palatului, ca un politician oarecare. Această injurie nu o putea ierta. Atunci din nou a început manevrele de apropiere de Mișcare, ca să nu rămână singur în panorama politica a României. A apărut ca martor în procesul Căpitanului din 1938, unde a depus favorabil și a avut chiar un gest semnificativ de fraternizare cu Căpitanul, întinzându-i mâna la plecare. Era însă prea târziu, căci el însuși, prin participarea lui în guvernul dictaturii regale, care nu era decât preludiul unei noi prigoane contra legionarilor, se făcuse vinovat de gravă acuzație de „sperjur”, de care vorbește Căpitanul în scrisoarea către Vaida.

După depoziția de la proces, fiind considerat primejdios în capitală, generalul Antonescu a fost trimis la Chișinău, în calitate de Comandant al Corpului de Armata din Basarabia. Aici, iarăși s-a remarcat printr-o intervenție în favoarea legionarilor închiși în penitenciarul din Chișinău. A dispus să fie tratați conform regimului prescris pentru deținuții politici. Intervenția Generalului s-a răspândit ca fulgerul în toata țara, adăugându-se comentariul că Generalul Antonescu ar fi aliat cu Mișcarea. Guvernul de la București n-a putut suporta nici aceste zvonuri. Temându-se de vreo înțelegere secretă cu Mișcarea, l-a scos și de la Comanda Corpului de Armată din Chișinău. A venit la București, ca General de rezervă, fără să i se mai fi încredințat vreo noua funcție.

A revenit în viața politică în vara anului 1940 cu scrisoarea ce i-a trimis-o Regelui, după pierderea Basarabiei și a Bucovinei de Nord. Ca urmare, a fost internat la Mânăstirea Bistrița, unde a fost deținut până la 1 Septembrie 1940.

Trebuie așadar precizat că Generalul Antonescu s-a atașat de Mișcare numai după ce a fost mazilit de Rege. S-a hotărât să joace cartea aceasta ca o platformă politică a viitoarei lui ascensiuni. De-o parte Mișcarea, de alta Germania. Deși în politica externă, orientarea lui era filo-engleză, în conjunctura internațională de atunci, când Germania domina pe continent, dorea să-și atingă țelul suprem al vieții lui cu sprijinul Reichului. Generalul Antonescu n-a avut nici o înțelegere pentru idealurile Mișcării, deși adeseori a făcut declarații de atașament pentru noi. Considera mișcarea o simpla oportunitate în calculul lui de a acapara toate puterile Statului.

Aprecierile Generalului despre Căpitan nu erau numai simple reminiscențe istorice, descărcate într-un moment de manie necontrolată. Erau ceva mai mult: un avertisment, o lecție de învățat pentru succesorul Căpitanului.

 

5. ”EU NU VOI FI UN KERENSKI AL ROMÂNIEI”

Adeseori, în momente de nemulțumire pentru felul cum merge colaborarea cu legionarii, se exprima față de mine și față de alți membri din guvern (vezi și cartea lui Sturdza): „Eu nu voi fi un Kerenski al României”.

Povestea cu Kerenski e mai veche. Îl învinuia și pe Căpitan că ar putea să joace, fără să vrea, rolul lui Kerenski în România. În iarna anului 1936, Corneliu Codreanu a avut mai multe întâlniri cu Generalul. Într-una din acestea, Antonescu i-a cerut lămuriri asupra modului în care înțelege să ajungă la conducerea Statului. Acest schimb de cuvinte este redat în cartea Pe Marginea Prăpastiei, capitolul I, în care se explică relațiile Generalului cu Garda.

”Între altele, este interesant de revelat următorul dialog dintre General și Codreanu:

– Domnule Codreanu, ești pregătit D-ta să vii la putere’?

– Nu doresc acest lucru acum.

– Atunci de ce agiți masele? Cine să ia puterea? Dacă împingi țara în revoluție, vei avea roadele culese de Kerenski, fără ca D-ta să fii un Kerenski; nu ai nici cultura și nici talentul lui oratoric.”

E clară aluzia ce-o făcea Generalul asupra unei eventuale revoluții legionare în România, ale cărei roade ar putea să le culeagă bolșevismul. Mai întâi Corneliu Codreanu nu se gândea la revoluție. El era contra acțiunilor de forță și a loviturilor de Stat. Și apoi Mișcarea Legionara, de la cele mai îndepărtate începuturi ale ei, a fost educată și antrenată să lupte contra comunismului, inamicul principal al țării noastre. Chiar dacă ar fi izbucnit o revoluție legionară în România, aceasta n-ar fi putut avea niciodată urmările din Rusia. Partidul comunist din România era inexistent, reducându-se la un pumn de agitatori. Pericolul venea din alta parte: o invazie sovietică de peste Nistru. Căpitanul era prea conștient de situația externă precară a țarii noastre, pentru a azvârli țara într-un război civil și de aceea el s-a menținut permanent în cadrul strict al legalității constituționale. Alții au dat lovituri de Stat.

În perioada guvernării noastre, aluzia lui Kerenski a revenit pe buzele Generalului, dar într-o altă variantă: el, Generalul Antonescu, nu va fi niciodată Kerenski al României. Dar contra cui își ascuțea el vigilența de Șef de Stat? Contra comuniștilor? Nu, nicidecum, ci contra noastră, a Mișcării Legionare. El vedea în noi un fel de partid anarhic, puternic subplantat de comuniști. Și dacă ar arăta slăbiciune în guvernare, statul ar cădea în mâna bolșevicilor, prin intermediul mișcării legionare, care ar servi de vehicul al revoluției rusești. La aceasta periculoasa evoluție, Generalul se va opune cu toate puterile ce-i stăteau la dispoziție.

Și de astă dată, avertismentul Generalului nu concorda cu relațiile politice din România. Era o insinuație perfidă, pentru a fi auzita probabil la Berlin, în vederea loviturii de Stat de mai târziu. Mișcarea putea fi acuzata de multe greșeli, în afară de aceea de a-și fi pierdut linia politica anticomunista. Acest bloc de 500.000 de legionari era o garanție că la noi comunismul nu va putea pătrunde niciodată, nici prin alegeri și nici prin revoluție.

Și până la urmă ce-a ieșit din obsesia politică a Generalului? El, care ne acuza pe noi de o presupusă alunecare spre comunism, lăudându-se că nu va deveni niciodată un Kerenski al României, tocmai el a fost principalul responsabil de instaurarea bolșevismului la noi. Prin Lovitura de Stat din 21 Ianuarie 1941, Antonescu a sfărâmat coloana vertebrală a națiunii, Mișcarea Legionară, iar Statul, lipsit de ocrotirea ei, a căzut prada forțelor conspirative, care au pregătit actul de la 23 August, România, devenind o colonie a imperiului moscovit.

Antonescu a fost Kerenski al României, cu toate protestele lui că nu va accepta niciodată să joace rolul acestui personaj sinistru.

 

6. SCOATEREA JANDARMERIEI SE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI DE INTERNE

Paralel cu manevrele pentru debarcarea lui Sturdza, și-a fixat ca proxim obiectiv „cucerirea” Ministerului de Interne, care, după cum știm, conform convenției inițiale, încheiate cu Antonescu, aparțineau lotului legionar de ministere. La Inteme, Generalul implantase, încă înainte de formarea guvernului de colaborare cu mișcarea, ca Subsecretar de Stat pe Colonelul Alexandru Rioșeanu, un om de încredere al său. După numirea lui Petrovicescu, evident că sfera de autoritate a lui Rioșeanu se redusese simțitor, rămânând în final exclusiv cu Serviciul Secret al Armatei, fostul domeniu al lui Moruzov. Siguranța, Polițiile din țară și Jandarmeria erau dependente de Generatul Petrovicescu, noul Ministru de Interne.

Generalul Antonescu, ca un prim pas pentru înlocuirea lui Petrovicescu, i-a ridicat acestuia comanda asupra jandarmeriei.

Un Decret al Conducătorului Statului dispune trecerea Corpului Jandarmeriei de la Interne sub autoritatea directă a Șefului Statului. Cu această schimbare, postul cel mai important pentru menținerea ordinii interne, Jandarmeria, ieșea de sub ordinele lui Petrovicescu, fără ca nici Ministrul de Interne și nici eu să fi fost informați în prealabil de această gravă decizie. Totul s-a făcut oarecum pe sub mâna, realizându-se fără comentarii și cât mai puțin zgomot, ca un fapt divers.

Situația era anormală, căci în toate guvernele din lume Jandarmeria cade sub competența Ministrului de Interne. Lovitura dată Generalului Petrovicescu era un preaviz că în scurtă vreme va urma înlocuirea acestuia de la Ministerul de Interne. Am aflat mai târziu de această schimbare, dintr-o notiță din ziare, după ce faptul se consumase și alte preocupări mi-au acaparat atenția.

 

7. „TRAGEȚI ÎN EI…”

În dimineața de 14 Decembrie îmi telefonează Papanace, comunicându-mi, cu mare îngrijorare în glas, o știre foarte gravă primita din Dobrogea. În plasa Cogealac, unde erau sate colonizate cu refugiați macedo-români din Cadrilater, ar fi izbucnit conflicte între aceștia și vechea populație românească. Conducătorul Statului a dat ordin, prin Comandantul Jandarmeriei, ca jandarmii din localitățile unde s-au produs aceste tulburări să tragă în coloniștii macedoneni, pentru a restabili ordinea. Posturile de jandarmi erau în mare încurcătură și ele, deoarece știau că macedo-românii refugiați din Cadrilater se bucurau de ocrotirea autorităților administrative ale județului, formate din legionari. Nicolae Șeitan, Prefectul Județului, aflând de existența acestui ordin, s-a adresat lui Papanace, cerându-i să lămurească lucrurile la București.

Papanace a venit la mine la Președinție, și, după convorbirea avută cu el, m-am dus la General pentru a-i cere lămuriri. Mi se părea peste putință să existe un astfel de ordin. Faptul era de o gravitate excepțională, dacă jandarmii, dând curs ordinului venit de la Conducătorul Statului, ar fi tras în frații macedoneni, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Era de neconceput ca într-un regim legionar, acești români din Pind și din alte părți ale Peninsulei Balcanice, care au făcut uriașe sacrificii pentru cauza națională, să fie împușcați ca niște inamici ai Statului.

– Domnule Sima, mi-a spus Generalul, am informații precise că în satele colonizate cu macedoneni din Cadrilater se petrec grave conflicte cu populația locală. Acestea pot să degenereze, ca... în 1907, într-o răscoală. Trebuie restabilită ordinea, înainte de o fi prea târziu. Am dat dispoziții jandarmilor să utilizeze și armele dacă va fi nevoie.

– Domnule General, i-am răspuns, mă ofer eu să mă duc la Constanța, pentru a ancheta personal cazul semnalat de D-voastră, la fața locului. Ar fi tragic ca acești oameni, de doua ori fugăriți de la vetrele lor, să nu-și găsească liniște nici într-o Românie Legionară, pentru a cărei biruința au făcut mari sacrificii. La Constanța au căzut doi legionari macedoneni în luptele de la 3 Septembrie și participarea lor a fost foarte importantă la răsturnarea Regelui Carol. Plec chiar asta seara la Constanța și mă întorc poimâine cu rezultatul.

Împreună cu Papanace și alți însoțitori am luat acceleratul de seara și a doua zi dimineața, Duminică, am coborât pe peronul gării Constanța. Aici am fost întâmpinați de Prefectul Județului, Nicolae Șeitan, Șeful Regiunii, Eugen Teodorescu, Primarul Orașului, Traian Puiu, și alte autorități. Îndată am pornit cu mașinile spre comunele împricinate, unde s-au semnalat tulburări în care jandarmii primiseră ordin de la General să tragă în coloniști. Ajunși aici, am străbătut mai multe sate, am întrebat prin casele oamenilor și ne-am informat asupra „răzmeriței”. Veștile transmise la București erau total deformate. Niște incidente banale, inevitabile când alte valuri de populație se așează în satele băștinașilor. Aceștia își vedeau spațiul lor vital restrâns, mai ales ca românii veniți din Cadrilater aveau un gen de viață diferit de-al lor, bazat precumpănitor pe creșterea oilor și vitelor. Nici pe departe nu mă aflam în fața acelor conflicte amenințătoare, pe care le zugrăvise Antonescu. Era iarnă și frig. Oamenii, cu femei și copii, stăteau unghiuriți în casele lor, la gura unui foc. Se bucurau de vizita noastră și ne-au primit cu multă căldură.

Ne-am întors la Constanța, unde a avut loc o mare întrunire legionară. După cuvântul de deschidere al șefilor localnici, le-am vorbit eu explicându-le momentul politic în care ne aflăm. Am accentuat necesitatea ordinii și a disciplinei în toate sectoarele.

Cu acest prilej, am mai văzut o serie de instituții: sediul legionar, redacția gazetei Biruința, mai multe cantine ale „Ajutorului Legionar”, stațiunea Mamaia cu instalațiile ei, unde am admirat valurile înghețate ale mării.

Seara, cu un alt tren, ne-am întors în capitală.

A doua zi, Luni, m-am prezentat Generalului, informându-l asupra celor constatate în județul Constanța. Au fost anumite incidente, dar acestea n-au luat niciodată proporții amenințătoare, încât să facă necesară intervenția forțelor de ordine publică. Sunt fricțiuni inerente când se produc deplasări de populație dintr-o regiune într-alta.

Generalul n-a fost mulțumit cu rezultatele anchetei mele. El vroia să-și arate strășnicia. Să curgă sânge, să fie moarte și cadavre, pentru a justifica, în fața autorităților germane, măsurile ce le va lua mai târziu, când va încerca să ne disloce de la putere.

 

8. MAREA PROVOCARE

Era în Ajunul Anului Nou. Zi de bucurie pentru toți Românii, zi de speranță în restaurarea patriei în vechile ei hotare. Numai cugetul negru al lui Antonescu gândea altfel. Pentru el, Anul Nou nu era decât un nou prilej ce i se oferea pentru a defăima Mișcarea, întristând inimile tineretului legionar.

Generalul a imaginat pentru Anul Nou o dublă acțiune contra Mișcării, la nivele diferite, dar cu același obiectiv: să creeze în jurul ei o atmosfera de neliniște și teamă, pentru a justifica lovitura de Stat de mai târziu. Mișcarea ar pregăti noi acte de teroare, de astă dată la scară națională, în toate orașele și județele țării, iar el, Conducătorul Statului, responsabil de ordinea internă, dă semnalul de alarma, neputând tolera la infinit dezmățul unei grupări catilinare.

Mișcarea trebuia stigmatizată chiar în Sfânta Noapte a Noului An, prin intervenția omului sau de încredere, Alexandru Rioșeanu, Subsecretar de Stat la Interne; de altă parte, el însuși, Antonescu, îl va confirma. Folosindu-se de proclamația de Anul nou, va adresa un aspru avertisment legionarilor, făcându-i responsabili de „anarhia” din țară.

Eram în București, în Ajunul Anului Nou 1941, când mi se aduce la cunoștință un straniu ordin semnat de Rioșeanu, Subsecretar la Interne. Nu era numai grav prin conținutul lui, dar și prin procedeul folosit pentru a-l transmite organelor subalterne. Rioșeanu, fără să-l întrebe pe superiorul lui, Generalul Petrovicescu, și fără ca acesta să știe măcar ceva, și-a permis să se adreseze direct prefecților și Legiunilor de Jandarmi, pentru a-i face răspunzători de menținerea liniștii și ordinii în județele lor.

La ce se referea acest ordin? La o faptă cumplită ce-o pregăteau legionarii: ei plănuiseră ca în noaptea de Anul nou să lichideze uneltele regimului carlist care mai rămăseseră nepedepsiți la Jilava. Dar nu numai atât. Amenințarea unui masacru se întindea asupra tuturor oamenilor politici de toate culorile. Mișcarea ar fi vrut ca printr-o singură lovitură să termine cu toți adversarii ei politici, răspunzători de prigoanele suferite. Deci, conform acestui ordin, un Maniu, un Brătianu, nici ei nu ar fi fost cruțați! Mi-a stat mintea în loc când am citit ce-a scris Rioșeanu. Ce intrigă diabolică! Și acum să reproducem conținutul acestui ordin scelerat:

”Ministerul având informații ca în ajunul și noaptea Anului Nou s-a hotărât executarea oamenilor politici ai vechiului regim din județul dv. vă invit ca de urgență, împreună cu comandantul garnizoanei și comandantul legiunii de jandarmi, să luați cele mai severe masuri pentru garantarea vieții tuturor acestor oameni politici ce sunt în acest județ.

Se vor supraveghea locuințele lor în așa fel ca la prima tentativă de dezordine să se ia măsurile convenite.

Vă invit ca prin măsurile ce veți lua să asigurați liniștea și ordinea cea mai perfectă în județul dv. Toți cei ce se vor abate de la ordinele și dispozițiile în vigoare vor fi imediat arestați și deferiți instanțelor judecătorești. În caz că se vor opune cu focuri de armă, să se tragă în ei.”

Informațiile, pe baza căruia s-a alcătuit acest ordin, n-aveau nici o bază reală. Toata lumea legionară și întreg poporul se pregăteau să petreacă Anul Nou în voie bună, nădăjduind ca va fi mai bun decât cel precedent, când țara a suferit atâtea dezastre. Nicăieri nu s-au semnalat dezordini. Nici urmă de acele planuri și proiecte ale legionarilor de a-i ucide pe oamenii politici. Ordinul lui Rioșeanu era fals și mincinos de la un capăt la altul. Presupusa noapte a Sf. Bartolomeu în România era o invenție criminală a lui Rioșeanu, care, la rândul lui, a acționat cu acoperirea și la instigația Generalului. Conducătorul avea nevoie de noi piese de acuzație contra Mișcării, pentru a le servi prompt și conștiincios Berlinului.

Când am citit ordinul lui Rioșeanu, m-am înfiorat de mișelia acestui om. Eu nu primisem nici cea mai neînsemnată informație că s-ar pregăti ceva contra oamenilor politici: dimpotrivă, tensiunea scăzuse în țară după agitațiile din luna Noiembrie, și toata lumea respira ușurată că s-au normalizat relațiile cu Conducătorul Statului.

Nu puteam lăsa ordinul lui Rioșeanu fără replică. Dacă nu mi-aș fi spus cuvântul, ar fi însemnat că-l aprob, fiind de acord cu dispozițiile luate. Putea avea urmări incalculabile. În afară de prefecți, Legiunile de jandarmi și garnizoanele militare au fost alarmate pentru a lua măsuri de protecție a foștilor oameni politici. Dacă s-ar fi pus în aplicare, se ajungea inevitabil la conflicte între autoritățile militare și civile, dominate de legionari. Prefecții cunoșteau situația din județul lor și nu ar fi permis să se organizeze expediții de apărare a celor presupuși a fi amenințați de legionari. De altă parte, ordinul emanat de la Rioșeanu nu era nici cel puțin legal. Constituia un abuz de putere, căci nu purta semnătura Generalului Petrovicescu. Un ordin atât de grav, care tulbură toată țara, nu putea fi trimis de un Subsecretar de Stat, ignorând autoritatea superiorului sau.

Am redactat în grabă un alt ordin, scurt și concis, adresat prefecților, prin care anulam intervenția criminală a lui Rioșeanu. În toata țara, spuneam eu, domnește perfectă liniște, și nici unui om politic nu-i este amenințată viața. A trecut „Anul Nou” și temuta baie de sânge, anunțată de Rioșeanu, s-a rezumat la jocuri și cântece. Lumea petrecea...

După Anul Nou, în prima mea convorbire cu Antonescu, i-am atras atenția asupra gravității ordinului dat de Rioșeanu și i-am cerut îndepărtarea lui din guvern. S-a făcut vinovat de o provocare a Mișcării și de o grava încălcare a autorității superiorului său, Generalul Petrovicescu. După cum poate constata singur, nu s-a petrecut nici cel mai mic act de violență de Anul Nou, nicăieri în țară, nici în cel mai îndepărtat colț. Generalul mi-a răspuns vădit încurcat, când i-am spus că incidentele profetizate nu se produseseră, cu niște fraze inteligibile. Cum era să-l dea afară pe Rioșeanu, când erau complici la săvârșirea acestui atentat contra Legiunii?

Într-adevăr, atacul lui Rioșeanu era combinat cu un alt atac, care venea direct de la Conducătorul Statului. În noaptea de Anul Nou, cum e obiceiul, Antonescu a adresat o proclamație către țară. Mare mi-a fost mirarea când, în mesajul sau, reia tema dezordinilor din țară, adresând un sever avertisment legionarilor. De Anul Nou, un Conducător de Stat, chiar de cea mai joasă speță, trece peste neajunsurile guvernării și adresează cuvinte de încurajare, pace și frățietate cetățenilor. Numai în discursul lui Antonescu se auzea un alt ton, cu vociferări și amenințări la adresa legionarilor.

M-am adresat și eu în noaptea de Anul Nou poporului, cu o cuvântare radio-difuzata. Nu am atacat pe nimeni, ci am exaltat roadele guvernării noastre, sub conducerea Generalului Antonescu. Am prezis un an de grandioase realizări în România, cum n-a mai cunoscut istoria noastră modernă. Așa ar fi fost, dacă nu pândeau fiarele de la Președinție...

 

9. ANTONESCU STRÂNGE DOCUMENTE

Era pe la începutul lui Ianuarie, nu știu în care zi, când sunt chemat de General pentru a trata din nou chestiunea ordinii interne. Lăsând la o parte întâmplările de la Jilava, când au fost pedepsiți asasinii Căpitanului, șezând amândoi pe o canapea în cabinetul său, a redeschis pe un ton mânios discuția asupra dezordinilor provocate de legionari.

– Ce facem, că dacă mergem tot așa și nu ne opunem fărădelegilor, statul sare în aer. Vom fi înghițiți noi înșine de valul anarhiei și România va sfârși împărțită între vecinii ei.

– Domnule General, i-am răspuns, situația nu e atât de dramatica cum o înfățișați. Sunt multe informații exagerate sau chiar false, venite de la răuvoitori, care nu vor altceva decât o ruptură între noi. Am și eu informațiile mele și pot să va asigur că țara este calmă și lumea își vede de treabă, muncind de zor pentru biruința zilei de mâine.

Pe ici, pe colea, se mai întâmplă incidente și nereguli, dar nu trebuia să le exageram, dându-le proporții. Ele sunt inerente, chiar sub cel mai bun guvern din lume, dar la noi unde o revoluție a ajuns la putere?

Vă rog să aveți răbdare, căci apele se vor liniști. Până la primăvară vom avea o mișcare perfect disciplinată, care vă va secunda în greaua D-voastră misiune, cu loialitate și corectitudine.

Dacă pentru fiecare incident, ne punem mâinile în cap, strigând că e anarhie, atunci se crează o stare de isterie politică, dăunătoare colaborării noastre. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat de Anul Nou, cu ordinul dat de Rioșeanu. Nici un om politic n-a fost deranjat de legionari. Era o falsă alarmă. Toți legionarii au înțeles că a trecut faza Jilavei și acum intrăm în faza muncii constructive.”

Ceea ce îi declaram eu, era o pledoarie logică, întemeiată pe o înlănțuire de fapte. O revoluție nu poate fi comprimată brusc, printr-un ordin. Trebuie lăsată un timp de, până își găsește albia ei.

În loc de a răspunde explicațiilor mele, bazate pe o considerare de ansamblu a întâmplărilor din ultimele luni, Generalul îmi răspunde furios:

– Domnule Sima, afirmi că acuma este liniște în țară. Îți voi dovedi contrariul.

Se scoală, se duce la ușă și îl cheamă pe Ovidiu Vlădescu, secretarul său pentru afacerile civile. Îi spune ceva și Vlădescu se întoarce cu un dosar voluminos, organizat și catalogat. Dosarul cuprindea seria de ilegalități și abuzuri săvârșite de legionari, încă de la începutul guvernării noastre, din care nu lipseau nici ultimele întâmplări de acest gen. Era, cum s-ar spune, dosarul pus la zi. Și începe Generalul să citească ultimele cazuri de dezordine, săvârșite de legionari, în orașul cutare, în județul cutare, etc. Trebuie să adaug că piesele din acest dosar le-am regăsit apoi în lucrarea editată de Președinție, sub numele Pe Marginea Prăpastiei, al cărei autor a fost același, Ovidiu Vlădescu, om de casă al lui Ică Antonescu.

Când a terminat cu lectura, Generalul îmi spune pe un ton răstit:

– Ce facem, Domnule Sima? Asta e țară? Eu nu pot suporta la infinit aceste dezordini.

– Domnule General, i-am răspuns, examinând cazurile citite de D-voastră, nu văd nici o ilegalitate care ar amenință ordinea internă sau Siguranța Statului. Sunt abuzuri, le recunosc, dar de când exista România s-au săvârșit abuzuri. Noi n-am excelat printr-o administrație corectă. Fiecare deținător al puterii își exercita funcția ca o satrapie. Pe timpul lui Carol, s-au petrecut monstruozități. Atâția legionari uciși, atâtea case devastate. Dar niciodată guvernul de atunci nu le-a dat publicității, autoacuzându-se, ci le-a tăinuit, pentru a-și ascunde crimele.

Acum, eu nu vă cer acest lucru, nu vreau să acopăr pe nimeni, ci doar puțina îngăduință pentru a mă putea ocupa intensiv de mișcare, a o reorganiza și a elimina elementele turbulente.

N-am văzut nici o revoluție din lume care să nu debuteze prin acte în marginea legii. Avem atâtea exemple elocvente. Dacă mă bucur de înțelegerea D-voastră și de sprijinul D-voastră ferm, vă asigur ca până la primăvară, veți avea o mișcare care nu vă va crea nici cea mai mica supărare.”

Generalul n-a fost mulțumit cu explicațiile mele. El urmarea un alt scop. Orice abuz săvârșit de legionari lui îi cădea bine, îl saluta cu bucurie, căci servea de minune planurilor lui de a ne expulza din Stat. Eu cerusem înțelegere și răgaz. El era avid după știri defavorabile mișcării, pentru a le specula apoi contra noastră, transmițându-le, prin intermediul lui Fabricius, la Berlin.

Chestiunea cu dosarul întocmit de Vlădescu, m-a pus pe gânduri. Generalul strângea documente pentru a le folosi contra noastră.

 

10. O CONFRUNTARE DRAMATICĂ

În dimineața de 7 Ianuarie, ziua Sf. Ioan, Forul Legiunii s-a prezentat Generalului Antonescu pentru a-l felicita de ziua numelui sau și a-i reînnoi omagiul de credință și loialitate al Legiunii.

Am asistat la ceremonie, care s-a desfășurat într-o sală a Președinției. Luând cuvântul Vasile Iasinschi, i-a făcut urările cuvenite și la urmă i-a oferit din partea Forului un splendid costum național din Bucovina, asemănător acelora ce le purta și Căpitanul.

Generalul a primit cu aparentă emoție darul făcut, a mulțumit și a adăugat la urmă c㠄niciodată Generalul Antonescu nu va ridica mâna contra Mișcării Legionare”.

Am fost cu toții bucuroși de această declarație, cu atât mai mult cu cât în ultimele săptămâni se multiplicaseră exploziile de nemulțumire ale Generalului.

Ce-am observat în atitudinea Generalului și m-a neliniștit, era ca în timp ce ne vorbea, dându-ne asigurări de loialitatea lui, nu ne privea în ochi, ci își plimba privirile undeva pe pereți. Avea ceva pe conștiință, îmi ziceam.

În aceeași zi, cam pe la orele 8 seara, profitând de buna dispoziție a Generalului, m-am gândit că ar fi momentul să am cu el o explicație decisiva asupra colaborării noastre. Vroiam să-l rog să-și clarifice poziția față de Mișcare. Încă nu realizase cele doua promisiuni ce mi le făcuse: amnistia generală și numirea lui Greceanu la Ministerul de Externe. Vroiam să aflu ce vrea cu Mișcarea, care-i sunt țelurile imediate Și de ce suntem acoperiți cu toate invectivele și acuzațiile, pentru cel mai banal incident ce se întâmplă în țară. Există o campanie de denigrare a Mișcării, nejustificată în raport cu faptele săvârșite, care crează o stare de continuă tensiune.

În întrevederea noastră nu l-am cruțat deloc. I-am spus pe șleau toate nemulțumirile noastre, pe un ton cuviincios, dar fără ocolișuri. N-am șezut pe scaun, ci am stat în picioare în fața biroului său, mai plimbându-mă din când în când sau făcând gesturi la nevoie.

Am început cu un istoric al relațiilor noastre, pentru a-i aminti că a avut și el nevoie de Mișcare în ceasuri grele. I-am vorbit de începuturile colaborării noastre, de întâlnirea ce-am avut-o în casa lui Alexandru Popovici, în Iunie 1940, când ne-am făcut un fel de plan comun de bătălie. Am continuat cu intervențiile mele la Palat, după arestarea și internarea lui la Mânăstirea Bistrița, ca să fie pus în libertate. Apoi am trecut în revistă evenimentele de la 6 Septembrie 1940, care au fost un model de colaborare loială și eficace, cu rezultate rodnice atât pentru noi cât și pentru țară. Fără sângele vărsat de legionari la 3 Septembrie, Generalul nu ar fi ajuns niciodată la putere și nu ar fi unde se găsește astăzi.

Rezultatele guvernării noastre comune nu pot fi tăgăduite de nimeni, țara e în picioare, după prăbușirile suferite în vara anului 1940. Avem trupe germane în România, care ne garantează independența. Am intrat în Pactul Tripartit și suntem la adăpost de orice surpriza din partea Sovietelor. Apropierea de Puterile Axei, formula preconizată de Căpitan, s-a adeverit justă. Fără integrarea în Axă, România ar fi dispărut de pe harta Europei.

În domeniul economic, cu toate pierderile teritoriale suferite, în trei luni am avut un excedent bugetar de cinci miliarde cinci sute de milioane lei, fapt recunoscut chiar de General într-un comunicat oficial. Putem privi cu încredere viitorul. Noi nu tăgăduim meritele Generalului în această operă de redresare națională, dar nu e mai puțin adevărat că fără colaborarea Mișcării nu s-ar fi ajuns la aceste rezultate spectaculare.

Execuțiile de la Jilava au tulburat relațiile dintre noi, deși nu le-am ordonat nici eu și nici un alt membru al conducerii legionare. Dar nu e mai puțin adevărat că pedepsirea asasinilor erei carliste era un imperativ național. Fără acest act de ispășire a unor crime abominabile, colaborarea noastră nu ar fi putut merge înainte. Acest moment critic a fost depășit prin soluția propusa de mine și acceptată de General, a unei amnistii generale, care să îmbrățișeze toate categoriile de vinovați. Se elimină, credeam noi, ultima divergență, ultimul obstacol, în calea unei colaborări rodnice și de lungă durată.

De aici înainte reproduc cât mai fidel ce i-am spus atunci, pentru ca îi făcusem un adevărat rechizitoriu al politicii Generalului fața de Mișcare:

”Dar iată că din a doua jumătate a lunii Decembrie, în special, relațiile dintre noi s-au întunecat iarăși. Orice călcare a legii de un legionar este speculată și exploatată la maximum. Eu nu tăgăduiesc că s-au produs anumite nereguli în administrația noastră și se vor mai produce, dar ele trebuie reduse la proporțiile cuvenite, fără a provoca din fiecare caz o criză de guvern. V-am comunicat că sunt gata să mă ocup direct de toate cazurile de ilegalitate, pentru a da de urmele făptuitorilor și a elimina elementele turbulente, dar cu condiția expresă să fiu sprijinit de D-voastră.

Ritmul actual al guvernării noastre este sacadat, zguduit aproape zilnic de denunțurile ce vin pe filiera serviciilor D-voastră de informații. Ne aflăm în fața unui crescendo de intrigi, de acuzații contra Mișcării, care își găsesc ecou în cabinetul D-voastră. Mereu îmi imputați fapte, petrecute în cine știe ce colț de tara, ca și cum eu le-aș fi patronat.

Dar există și un revers, care vă privește pe Dvoastră. De la legionarii din provincie îmi vin știri alarmante, care reclamă o explicație. Din diverse sfere militare din provincie a transpirat că s-ar pregăti ceva împotriva noastră, că Generalul Antonescu va termina în curând cu „anarhia” legionară. Regimul actual va fi îndepărtat și substituit cu o dictatură militară, ca pe timpul lui Carol. Aceste intenții și planuri vi se atribuie D-voastră direct. Mai mult decât atât: s-ar fi transmis deja ordine secrete garnizoanelor militare, pentru a se pregăti pentru momentul H. Eu nu cred lucrul acesta, dar sunt silit să vi le aduc la cunoștință, pentru a clarifica relațiile dintre noi. Noi nu ne vom ridica niciodată contra Generalului Antonescu, dar așteptăm din partea D-voastră să nu dezamăgiți încă odată tineretul țării.

Mi-am încheiat pledoaria cu un avertisment:

”- Domnule General, mi-ați spus pe vremuri că atunci când Regele Carol v-a numit Ministrul Armatei în Guvernul Goga și apoi în primul guvern al dictaturii regale, „Regele Carol v-a înșelat”.

Vă rog să fiți atenți la anumite cercuri din jurul D-voastră, de aceeași origine dubioasă, ca să nu vă înșele din nou, împingându-vă la acte ireparabile față de Mișcare”.

Până în acest moment, Generalul n-a scos o vorbă. M-a ascultat cu capul plecat pe masa lui de lucru, fără să-mi răspundă ceva. Dar când am atins acest punct delicat, descoperindu-i probabil intențiile, atunci a reacționat. Dar într-un mod cu totul neașteptat. Nu-i convenea să se apere, să-mi declare că nu-i adevărat, că cele aflate de mine sunt o scornitură a dușmanilor noștri. Explicația ar fi fost penibilă și dăunătoare prestigiului său, căci aveam și eu informații precise tocmai din cercuri militare, pe care i le puteam servi oricând. Și atunci a ales o cale mai comodă: a întrerupt brusc discuția, concediindu-mă:

– Domnule Sima, sunt om bătrân, ceasul este înaintat (era aproape zece) și trebuie să mă duc să mă culc.

Am înțeles. I-am zis „noapte bun㔠și m-am îndreptat spre biroul meu.

Mai târziu s-a scornit versiunea că aș fi fost dat afară din cabinetul Generalului. În afară de cuvintele de mâi sus, nu mi-a rostit nici un cuvânt greu. Cum îi cunoșteam manierele, nu m-am simțit jignit personal. Știam că și cu Regele se poartă ca un plutonier major. Ceea ce mă neliniștea mai mult, era o confirmare a presupunerilor mele. Antonescu se pregătea să ne elimine de la putere, probabil după modelul Regelui Carol. L-am atacat în punctul vulnerabil și aceasta n-a mai putut-o suporta. Tactic era mult mai avantajos să se considere ofensat și să curme brusc discuția.

La câteva minute, intră în biroul, meu Ică Antonescu și mă întreabă speriat ce s-a întâmplat între mine și General. El, de fapt, fusese informat de General și venise să dreagă lucrurile. Ică Antonescu și-a dat seama că Generalul, cu atitudinea lui de bruscare, făcuse o gafă. Le era teama să nu întreprind eu ceva, înainte ca planul lor de răsturnare a Mișcării să nu fie pus la punct. Încă nu obținuseră aprobarea Berlinului pentru îndepărtarea noastră din Stat. I-am spus vag, în câteva cuvinte, ce s-a întâmplat între noi. Ică m-a rugat să nu iau în considerare vorbele Generalului. E într-adevăr om bătrân și câteodată își pierde răbdarea. L-am asigurat pe Mihai Antonescu că nu mă simt ofensat. Îi cunosc caracterul dificil al Generalului. Regret însă că n-am putut avea cu el nici măcar o explicație sinceră și exhaustivă asupra problemelor guvernării noastre.

 

11. DECORAT DE REGE

Maiorul Mircea Tomescu, aghiotant Regal, îmi telefonează să mă prezint în dimineața de 8 Ianuarie la Palat, fiind invitat de Maiestatea sa Regele.

Nu știam pentru ce sunt chemat. De alta parte îl cunoșteam pe Mircea Tomescu ca un prieten al Mișcării. O criză politică era exclusa. Regele era prea izolat ca să întreprindă ceva. Antonescu îl ținea din scurt, îi supraveghea toate mișcările și nu-i permitea să se ridice peste rolul lui pur decorativ.

Ajungând cu mașina în curtea Palatului, am fost primit la scară de mai mulți ofițeri și apoi condus imediat în cabinetul de lucru al Regelui. Regele Mihai era vădit stânjenit, iar eu nu mai puțin, când a deschis discuția. Ne-am văzut la diferite manifestații, dar pentru întâia oară stăteam singuri față în față. Am schimbat câteva cuvinte protocolare și apoi Regele a trecut la subiectul audienței mele.

–V-am chemat pentru a vă oferi aceasta decorație.

Mi-a întins o cutie deschisă, în care se afla o înaltă decorație, „Steaua României”. M-am uitat îndelung la ea. Nu-mi venea să cred. I-am mulțumit călduros, spunându-i că nu m-am așteptat la aceasta distincție. L-am asigurat de devotamentul meu personal și al Legiunii pentru Monarhie și Dinastie.

M-a invitat apoi într-o cameră alăturată, unde am fumat o țigară. În cursul scurtei conversații, mi-a pus câteva întrebări:

Ce sunt gradele legionare și ce semnificație au ele?

I-am enumerat gradele legionare de la instructor legionar până la Comandant Legionar și apoi Comandant al Bunei Vestiri, rezervat întemeietorilor Legiunii. I-am explicat că aceste grade n-au nimic comun cu gradele militare, că reprezintă etapele de realizare spirituală ale legionarului. Cel ce se distingea prin ținuta lui, în luptele și acțiunile Mișcării, Căpitanul îi conferea un grad, pentru a-i întări autoritatea lui asupra oamenilor și a-l da ca exemplu.

A doua chestiune pe care mi-a pus-o Suveranul a fost dacă sunt infiltrații comuniste în Mișcare și dacă lor li se datorează anumite dezordini întâmplate.

Mi-am dat seama că a fost îndoctrinat de General. I-am răspuns că la periferia Mișcării s-ar putea să se fi strecurat și vreun militant comunist. Noi suntem o mișcare de o jumătate de milion de oameni încadrați. Dar chiar dacă ar fi adevărat, nu reprezintă nici un pericol, deoarece nu ating centrii de comandă ai Legiunii și nu pot influența politica ei.

În ceea ce privește dezordinile săvârșite de anumiți legionari, ele sunt minime în raport cu masa enormă a acelora care își fac datoria conștiincios, în liniște și ordine. Aceste deficiențe inerente stării de tranziție de la revoluție la mentalitatea de Stat, se vor corecta în scurta vreme. Am nevoie de un timp oarecare până ce voi putea reorganiza și disciplina Mișcarea.

M-am abținut să ating sub vreo forma problema relațiilor noastre cu Generalul Antonescu. Nu m-am plâns de ieșirile Generalului, de elementele dubioase care-l înconjoară și de presiunile la care suntem zilnic supuși. Am păstrat o atitudine loială față de Conducătorul Statului, deși mi-am dat seama că încercase să-l otrăvească și pe Rege, pentru a-l ațâța contra noastră.

Când a aflat Antonescu de decorarea mea – știrea se publicase în ziare – l-a apucat o furie oarbă. Actul de la Palat cădea cum nu se poate mai rău pentru planurile lui. Era în plina pregătire pentru eliminarea noastră de la putere. Și acum vine Regele și îi strică toata combinația. Ce va zice armata? Va mai putea conta pe armată ca pe un bloc unitar, în momentul loviturii de Stat?

Nu s-a mai putut stăpâni. Nu sunt sigur dacă s-a dus în persoană la Palat sau i-a telefonat numai Regelui. I-a făcut un scandal imens, cum de-a cutezat să mă decoreze fără să-l întrebe, aducâdu-i aminte că el îl ține pe tron.

Gestul Regelui, conferirea de decorații, aparținea puținelor prerogative ce-i mai rămăseseră, după ce fusese despuiat de Antonescu de toate puterile Statului. Era în dreptul lui să o facă. Iar în ceea ce privește alegerea persoanei mele, nimic mai normal, având în vedere funcția ce-o îndeplineam în acel moment, de al doilea mandatar al guvernului.

 

12. NUMIREA LUI EUGEN CRISTESCU

Într-o dimineață, tot în aceste zile tulburi când Antonescu se pregătea și ne dea lovitura de Stat, intră în biroul meu la Președinție un tip înalt, voinic, bine clădit, și se recomand㠄Eugen Cristescu, noul șef al Serviciului Secret, numit de Conducătorul Statului...”.

Nu-l cunoșteam personal, dar auzisem de el. Își făcuse o tristă faimă printre noi în prigoana din 1933- 1934. Sub guvernul Duca și cel următor, fusese Directorul Siguranței Statului și s-a distins prin ura și ferocitatea cu care îi urmărea pe legionari. Numele lui era pomenit și în circulările Căpitanului, printre prigonitorii de atunci ai Legiunii. Apoi s-a eclipsat de la suprafața vieții publice. A fost subplantat de Moruzov, care reușise să câștige încrederea Regelui și să-i ia locul. A trăit în penumbră în perioada 1935-l940, până ce l-a descoperit din nou Generalul Antonescu și i-a încredințat conducerea Serviciului Secret al Armatei, fostul fief al lui Moruzov.

Cum Eugen Cristescu nu fusese amestecat în sălbatica prigoană a anilor 1938-1940, numirea lui nu m-a îngrijorat prea mult.

Nu-mi plăcea, dar nu i-am dat o interpretare specială. În definitiv, sectorul militar al guvernării aparținea Generalului Antonescu. Răspunderea numirii cădea asupra lui și, probabil, știa el ce face, de vreme ce l-a ales pe Eugen Cristescu. Probabil are nevoie de un specialist în fruntea acestui serviciu cu ramificații externe. Ministerul de Interne nu era afectat prin această numire. Serviciul Secret al Armatei era un fel de Biroul II, de care depindeau operațiile de spionaj și contra-spionaj.

Așa gândeam atunci. Convorbirea n-a durat mai mult decât un sfert de oră. Am stat în picioare amândoi. I-am spus că știu că n-a fost amestecat în prigoana anilor 1938-1940, ceea ce reprezintă o prezumție favorabilă asupra persoanei sale. I-am explicat momentul politic în care ne aflăm. Există anumite tensiuni în guvern provocate atât de elemente legionare, nefamiliarizate cu mentalitatea de Stat, cât și persoane din lumea veche, care încearcă să provoace o criză de sistem. Dar cred că Generalul înțelege jocul lor interesat. I-am cerut să-și exercite funcția cu obiectivitate și imparțialitate. La urma l-am întrebat;

– Crezi D-ta, că se poate guverna în actualele împrejurări fără de legionari? Există o alta soluție politică?

Surâzând enigmatic, mi-a spus ca nici el nu vede o altă soluție politică.

Mai târziu s-a dovedit că Eugen Cristescu n-a fost ales de General pentru priceperea lui în combaterea inamicilor externi ai patriei, ci pentru experiența lui în materie de legionarism, reminiscență a anilor când a fost în fruntea Direcției Generale a Siguranței Statului. Antonescu vedea în Cristescu un demn urmaș al lui Moruzov și a jucat sub dictatura lui același rol nefast intereselor naționale. Toata abilitatea lui de polițist s-a concentrat spre Mișcare, iar cât privește protecția Statului de agenți și infiltrații străine, a arătat mai puțină vigilență. Faptul a fost cu atât mai grav cu cât ne aflam în război și orice informație transmisă inamicului se solda cu mii de morți pe câmpul de bătaie.

Ambiguitatea în care și-a exercitat funcția lui – implacabil cu legionarii și tolerant cu adevărații inamici ai patriei – corespundea de altfel instrucțiunilor primite de la Conducătorul Statului. Antonescu ducea aceeași politică de duplicitate, urmărind ca, la momentul oportun, să se desprindă de colaborarea germană și să treacă în tabăra victorioasa a aliaților. Nemții n-au priceput nimic din acest joc sinistru, patronat de Antonescu, până ce nu le-a căzut cărămida în cap.

 

13. ISPRĂVILE LUI STÂNGĂ

Cu toate ca Stângă, șeful Serviciului Social de la Prefectura de Poliție, se compromisese grav în evenimentele din 26/27 Noiembrie 1940 (el dăduse ordin să fie arestați și duși la Prefectură Tătărescu, Argetoianu, Ghelmegeanu și Gigurtu), sub urmașul lui Zăvoianu, Radu Mironovici, a continuat să funcționeze în fruntea acestui serviciu. N-am înțeles de ce Radu Mironovici nu l-a înlocuit, ci, dimpotrivă, i-a reînnoit încrederea, fără ca Stângă să arate cel puțin o îndreptare a conduitei sale.

Stângă a continuat în același ritm delirant să opereze în raza lui de acțiune. În timp ce tulburările se potoliseră în celelalte două focare de agitație, Valea Prahovei ci Corpul Muncitorilor legionari, ele au continuat și chiar s-au intensificat la Prefectura de Poliție. Serviciul Social era responsabil de liniștea Capitalei, de urmărirea elementelor periculoase Statului sau regimului politic existent. În cursul lunii Ianuarie, mereu am fost asaltat de intervențiile brutale ale lui Antonescu pentru neregulile de la Prefectura de Poliție. Perchezițiile ilegale se țineau lanț și la persoane care nu puteau fi nici măcar bănuite de acțiuni dușmănoase contra regimului. Stângă, cu de la sine putere și fără să întrebe pe nimeni, își trimitea agenți pe teren, care intrau în casele oamenilor fără să aibă un mandat de la procuror sau o împuternicire de la superiorii lui.

Antonescu viza capul lui Petrovicescu. Toate ilegalitățile săvârșite de Serviciul Social al lui Stângă erau argumente binevenite ca să demonstreze că Ministerul de Interne nu domină situația. În cursul lui Ianuarie, Petrovicescu a fost victima unor scene violente și repetate din partea Conducătorului Statului din cauza celar întâmplate la Prefectura. Acest om de o rară noblețe și corectitudine a suferit mult și mi-a exprimat de câteva ori dorința să-și dea demisia. N-am vrut să se repete cazul cu Sturdza și de aceea l-am rugat să rămână în postul său.

Nu pot enumera aici toate abuzurile săvârșite de Stângă, știute și neștiute. Aleg doar un simplu exemplu, ca să arăt până unde a mers inconștiența acestui om. În 6 Ianuarie, agenți trimiși de Stângă invadează casa lui Voicu Nițescu din București și, sub amenințarea revolverelor, îi fac o percheziție. Motivul, inexistent. La percheziție nu s-a găsit nimic compromițător, Antonescu fierbea de mânie, iar eu, nu mai puțin, eram consternat. Nu-mi venea să cred. Ce căutau agenții de la Prefectura în casa lui Voicu Nițescu? Un vechi patriot ardelean, care jucase un rol important în lupta contra ungurilor și își câștigase merite nepieritoare în Actul Unirii Ardealului cu Patria-Mamă? Fusese director al ziarului Gazeta Transilvaniei de la Brașov și apoi ministru în cabinetul lui Maniu. Era o personalitate cu rezonanță în întreaga țară. A face percheziții unui astfel de om, era mai mult decât un abuz, o rănire a sentimentului național al tuturor Românilor.

Antonescu i-a trimis o drastică scrisoare Generalului Petrovicescu și l-a îndrumat să-i ceara scuze lui Voicu Nițescu. S-a ținut apoi o Conferință, sub președinția Generalului, dedicată ordinii interne, la care am participat și eu. Au fost de fața în afară de Petrovicescu, toți subalternii Ministerului de Interne: Rioșeanu, Ghica, Radu Mironovici și Boian-Moisescu, șeful serviciului de ordine al Mișcării. S-a tratat chestiunea incidentelor din ultimele zile și toți cei de față și-au luat angajamentul să vegheze cu cea mai mare severitate la menținerea ordinii interne. Toți, în afară de Stângă, care a continuat cu sistemul lui de lucru.

Târziu de tot, după expulzarea noastră de la putere, am aflat cărui hram servea Stângă. Intrase în serviciul lui Rioșeanu și de la acesta primise ordine să săvârșească cât mai multe abuzuri și ilegalități, pentru a-i furniza Generalului argumente contra Mișcării, asigurându-l ca orice se va întâmpla mai târziu, se va bucura de impunitate. Stângă abuza de încrederea ce i-a arătat-o Zăvoianu și apoi Radu Mironovici, pentru a servi inamicilor mișcării. Altminteri temeritatea cu care opera nu putea fi decât opera unui dement.

După evenimentele din Ianuarie, Stângă nici n-a încercat să se ascundă. Știa că se bucura de ocrotirea lui Rioșeanu. A fost arestat de formă vreo doua săptămâni și apoi i s-a dat drumul... Zăvoianu a fost condamnat la moarte și executat. Stângă, din perspectiva antonesciană și după isprăvile săvârșite de el, trebuia să i se aplice de zece ori aceeași pedeapsa.

 

14. DESCINDEREA LA LOJA MASONICĂ

În aceasta atmosfera tulbure de la începutul lunii Ianuarie tot din inițiativa lui Stângă și fără vreun ordin de la superiorii lui, agenții de la Prefectura de Poliție au făcut o descindere la loja masonică centrala din București, unde au confiscat arhiva și actele ce le-au găsit.

Stângă a venit la mine, la Președinție, cu materialul găsit la percheziție. Documentul cel mai important era „Cartea de Aur” a lojii masonice, cu semnăturile tuturor membrilor. Venerabilul acestei loji era Jean Pangal, cunoscut ca figura cea mai reprezentativă a ordinului masonic din România.

Am început să răsfoiesc „Cartea de Aur”, pentru a descifra iscăliturile. Cei mai mulți semnatari erau persoane necunoscute, în sensul că nu auzisem de ele să se manifeste în viața publică. În schimb, printre membrii lojii masonice figurau mari personalități ale vieții politice românești. Am întâlnit numele lui Dr. Alexandru Vaida Voevod, Dr. Constantin Angelescu, Octavian Goga, C. Argetoianu și alții. Nu apăreau numele lui Ionel Brătianu și nici al lui Iuliu Maniu.

Acum, revelațiile acestea nu aduceau nimic nou. Apartenența acestor fruntași politici la masonerie era bine cunoscută, încă din decada anilor ’30. Dr. V. Trifu scotea un buletin anti-iudeo-masonic și în paginile lui au apărut și numele celor mai sus citați, toți cu gradul 33.

Gradul ce-l aveau un Goga, un Angelescu, etc., nu era reglementar. Au fost ridicați direct la rangul superior masonic, fără să mai facă ucenicia gradelor inferioare. Nu erau masoni autentici, formați conform catehismului secret al acestei secte, ci creați ad-hoc, pentru anumite interese. De Vaida Voevod se știa că a intrat în masonerie în 1919, pentru a avea o carte de vizită la Conferința de Pace de la Paris, unde fusese trimis ca delegat al României.

Adevărata valoare a „Cărții de Aur” consta în identificarea celorlalte persoane, mai puțin cunoscute, destul de numeroase. Aceștia formau baza masoneriei românești, sau, cum se zice în alți termeni, infrastructura ei. Pe filiera lor se putea urmări influența ce-o exercita masoneria în mediile politice ale României.

Ce să fac acum cu acest material masonic care, fără să vreau, ajunsese în posesia mea? Nu-mi plăcea descinderea făcută de Stângă, ale cărui apucaturi de polițist îmi păreau suspecte. Dar, de alta parte, nici nu puteam admonesta public Prefectura de Poliție pentru acțiunea întreprinsă. Noi, cei care de la originile mișcării studențești, combătusem masoneria, nu puteam acum să venim să-i luam apărarea într-o Europă dominata de puterile Axei. Îmi dădeam seama că ne-am creat o nouă problemă, provocând masoneria, care-și avea ramificații în toate partidele. Dar acum mă aflam în aceasta situație și trebuia să plec de la realitatea ei.

Faptul se consumase. M-am dus imediat cu „Cartea de Aur” la Generalul Antonescu, așa cum cereau relațiile dintre noi, și i-am arătat-o. Era și Mihai Antonescu în cabinetul sau. I-am explicat ce s-a întâmplat și am început să o frunzărim împreună. Am observat că Mihai Antonescu era agitat și nervos. La fiecare pagina tresărea. Aștepta să-i citim numele în „Cartea de Aur”?

Când s-a pus problema ce facem cu ea, eu am vrut să o rețin câtva timp, pentru a o examina mai cu de-amănuntul. Mihai Antonescu s-a opus, spunând că el fiind Ministrul Justiției, este de resortul lui să cerceteze documentul și să-și pună concluziile. Generalul Antonescu s-a atașat părerii lui și neavând încotro, le-am lăsat „Cartea de Aur”. Mă găseam în Germania pe atunci și citind-o în ziare, mi-am dat seama că lista fusese în prealabil epurată. Multe nume nu figurau.

De ce au consimțit cei doi Antonescu să dea publicității listele cu membrii lojii masonice din capitală? Nu pentru a feri Statul de influența lor dăunătoare, ci pentru a demonstra Nemților că și ei sunt contra masoneriei, nu numai legionarii. Așa cum mai târziu s-au declarat anti-evrei și chiar rasiști. Din spirit de concurență. Pentru putere. Pentru a-și asigura mai departe grațiile Berlinului.

Mai târziu mi-am dat seama că și descinderea de la loja masonica făcea parte din lanțul de provocări ale lui Stângă, inspirate de Rioșeanu, pentru a crea panica între adversarii politici și a grăbi decizia Generalului de a ne înlătura de la putere.

La Iași, cu vreo doua luni înainte, s-a petrecut un caz asemănător. Un grup de tineri legionari au pătruns în loja masonica, doar din curiozitate, ca să vadă cum arată un templu masonic. După ce l-au vizitat, au cântat un cântec legionar și s-au retras în ordine, fără să se atingă de nici un obiect. Totuși aflând de isprava lor, l-am chemat la Președinție pe șeful de județ, Ilie Vlad Sturdza, și l-am admonestat sever.

 

15. CUM A FOST TORPILATĂ AUDIENȚA MEA LA HESS

În volumul precedent am arătat că delegații Reichului, Baldur von Schirach și von Bohlen, cu prilejul reînhumării Căpitanului, mi-au transmis din partea lui Rudolf Hess invitația să-l vizitez la Berlin. Mi-au comunicat și data întâlnirii, 15 Ianuarie 1941.

În vederea acestui important eveniment, îmi făceam pregătirile necesare și așteptam dintr-un moment într-altul să mi se indice modalitatea plecării. Dar 15 Ianuarie se apropia și din partea Legației Germane nu se observa nici o mișcare.

Chestiunea a luat o altă întorsătură și s-a lămurit mai târziu. Cei doi complici, Fabricius și Antonescu, erau neliniștiți de perspectiva întâlnirii mele cu Hess, a cărei scadență se apropia. Toate planurile lor conspirative contra Legiunii puteau fi date peste cap.

Invitația nu putea fi anulată. Era vorba de Rudolf Hess, a doua personalitate a Reichului, desemnat de Führer să-i ia locul, în cazul dispariției lui. Și atunci au urzit intriga ca să torpileze audiența mea la Hess într-o formă aparent nevinovată, ca și cum n-ar fi opoziție contra ei. În ce a constat mașinația? Fabricius i-a trimis lui Ribbentrop cererea lui Antonescu de a fi primit urgent în audiență de Führer, într-o chestiune de „ordine internă”, care, dacă nu e rezolvată, ar putea periclita colaborarea militară între România și Germania. Sensibil la aceasta chestiune, temându-se de complicații cu România, destinată să joace un rol important în viitoarea încăierare cu Rusia, Hitler a dat curs cererii lui Antonescu și a fixat data audienței pe ziua de 14 Ianuarie 1941. Eo ipso, cealaltă audiență a mea, la Rudolf Hess, căzuse sau se amânase, prin apropierea celor doua date.

Dar o decizie neprevăzuta a lui Hitler crease o nouă complicație în planurile celor doi complici. Antonescu vroia să meargă singur la Hitler, pentru a obține mână liberă de la acesta în acțiunea de represiune a mișcării, în curs de pregătire. Ori Hitler, vrând să tranșeze definitiv conflictul dintre Antonescu și Mișcare, în vederea războiului de răsărit, a luat hotărârea să mă invite și pe mine.

Ce era de făcut? Antonescu, după câteva ezitări, a acceptat să meargă cu mine la Berchtesgaden. Dar, de acord cu Fabricius, a imaginat o alta stratagemă pentru a diminua rolul meu în aceasta audiență. În loc ca Fabricius să vină direct la mine pentru a-mi comunica invitația Führerului să se facă prin general, ca și cum ar fi fost obținută prin intermediul acestuia și era o favoare ce mi se făcea.

Generalul Antonescu a dat invitației mele sensul dorit de el: nu eram invitatul direct al Führerului, ci Conducătorul Statului era primit în audiență de Hitler, în 14 Ianuarie, și a considerat oportun să-l însoțesc și eu, intervenind în acest sens la Berlin. Eu eram o anexă în cadrul acestei audiențe, un subsidiar, și nu un invitat direct, cum era cazul în realitate.

Manipularea invitației mele a mers și mai departe: nu mi-a pomenit nimic de „ordinea internă”, motivul pentru care se ducea Antonescu la Berchtesgaden și mi s-a spus că în audiența la Hitler, „se vor trata probleme de ordin militar”.

În seara de 12 ianuarie mă aflam la Președinție. Generalul Antonescu se afla la Predeal. Sunt chemat la secretariatul lui Antonescu, cu rugămintea să aștept o comunicare importantă venită de la Conducătorul Statului, prin teletip. Am așteptat și în câteva minute a venit pe bandă un mesaj, dar nu din partea Generalului, ci a lui Mihai Antonescu! Acesta îmi comunica că Führerul l-a invitat pe Generalul Antonescu la Berchtesgaden, pe data de 14 Ianuarie 1941, pentru a trata chestiuni de ordin militar. Generalul s-a gândit ca ar fi bine să-l însoțesc și eu și a făcut demersul necesar la Berlin. În comunicarea trimisă de Mihai Antonescu nu se pomenea nimic de audiența mea la Hess, a cărei data era iminentă. Normal ar fi fost ca să mi se comunice când va avea loc această audiență, eventual după întâlnirea cu Hitler.

I-am răspuns, tot prin teletip, că nu înțeleg ce să caut eu într-o conferință de ordin militar, dacă merge Generalul la Berchtesgaden. Trebuie să mă consult cu prietenii mei și mâine îi voi da răspunsul.

În dimineața de 13 Ianuarie s-a desfășurat ceremonia de la „Casa Verde”, închinată eroilor Moța și Marin, căzuți în Majadahonda. După ceremonie, a venit la mine Stelzer, primul consilier al Legației Germane la mine, pentru a mă întreba dacă merg la Berchtesgaden. I-am comunicat ca nu am luat nici o decizie și ca încă nu știu precis dacă este o invitație a Führerului sau o invitație a generalului Antonescu, ca să-l însoțesc la Berchtesgaden.

Îndată m-am sfătuit cu o serie de fruntași ai Legiunii (Petrașcu, Stoicănescu, Iasinschi, Corneliu Georgescu etc.). Le-am expus situația și cu toții au fost de acord să nu mă duc, pentru că, cu certitudine este o cursă la mijloc.

După masă a venit la mine, la Președinție, Fabricius, asigurându-mă că invitația vine direct de la Hitler. I-am răspuns că condițiile în care mi s-a transmis aceasta invitație mă împiedică să mă duc. Iar apoi, obiectul ei, chestiuni militare, ies din competența mea. I-am amintit de audiența mea la Rudolf Hess, fixată pentru 15 Ianuarie, care nici până acuma n-a fost programată.

Mai aveam un motiv grav să nu mă duc la Berchtesgaden în acel moment: Ciordaș, fiul cunoscutului martir ardelean, ucis de unguri în 1919, era Consilier la Legația Româna din Berlin în 1940. Se împrietenise cu Greceanu, Ministrul nostru în Germania, și cu Mircea Dimitriu șeful garnizoanei legionare din Berlin. Ciordaș juca bridge cu Schmidt, traducătorul oficial al Reichului. În cursul unui joc, Schmidt i-a spus lui Ciordaș c㠄dacă legionarii nu se cumințesc, vor fi eliminați de la putere. Führerul s-a decis definitiv pentru Antonescu”. Ciordaș le-a comunicat confidențial aceasta convorbire lui Greceanu și lui Mircea Dimitriu, care, la rândul lor, mi-au transmis informația la București, tot cam pe la începutul lui Ianuarie.

Așadar în acel moment, jocul conspirativ Antonescu-Fabricius-Ribbentrop era destul de înaintat. Nu știu dacă mergând s-ar mai fi putut îndrepta ceva. Nu ar fi fost o masă rotundă, la care fiecare să-și exprime părerile în toata libertatea. Hitler, cu brutalitatea lui caracteristică, mi-ar fi cerut să trec comanda Legiunii lui Antonescu... Nu știu ce s-ar fi întâmplat...

 

VI. LOVITURA DE STAT A GENERALULUI ANTONESCU

 

N-a existat o rebeliune legionară, cum au difuzat „urbi et orbi” sursele antonesciene. A fost o lovitură de Stat a Generalului Antonescu contra Actului Constituțional din 14 Septembrie 1940. Ce-a urmat după aceea, rezistența maselor populare, n-a fost decât reacția națiunii la lovitura de Stat a Generalului Antonescu. Poporul, neîndemnat de nimeni, a sărit în ajutorul Legiunii, pentru a apăra ființa Statului Național-Legionar.

 

l. ORIGINILE LOVITURII DE STAT

Cauzele care l-au determinat pe Generalul Antonescu să recurgă la forță pentru a-i expulza pe legionari din incinta Statului, călcând ordinea constituțională în vigoare, sunt multiple și variate. Enumerăm cele mai importante:

1. Firea lui orgolioasă. Nu putea suporta pe nimeni lângă el care să-i îngrădească exercițiul puterii lui. Nu era capabil de o colaborare loială, de o împărțire a răspunderilor, căci odată ajuns la un rang în Stat, țintea la o poziție mai înaltă. Pentru a-și atinge țelul, n-avea nici un scrupul. Era capabil de toate crimele și trădările. Pactul cu Mișcarea era o soluție provizorie, impusa de necesitatea de a-și consolida puterea, dar, din primul moment, s-a gândit să depășească această fază, fie aservind Mișcarea, fie înlăturând-o.

2. O cruzime înnăscută. Nu iubea poporul și vărsa sângele lui cu ușurință. El credea numai în stat, iar poporul nu era altceva decât un fel de materie primă, destinată să întrețină Statul cu sacrificiile lui. Era un patriot sui-generis, înțelegând prin patriotism supunerea celorlalți propriei lui persoane.

3. Bun militar, dar nu om politic. Nu era capabil să se orienteze în timp, să vadă dincolo de interesele imediate, care se confundau cu propriile lui interese de dominație personală. A mers în 1940 cu Axa, pentru că numai cu sprijinul german putea să ajungă la putere și să se mențină. Dar când frontul din răsărit a început să se clatine, și-a uitat de vechile lui declarații de loialitate față de Hitler și a început să sondeze partea cealaltă, pentru a se desprinde de Axă la momentul oportun.

4. O nouă camarilă. În jurul Generalului Antonescu s-a constituit un alt anturaj, de aceeași extracție infamă ca și a Regelui Carol II. Camarila îl împingea la o ruptură cu Mișcarea. Setea de putere, banii și alte interese s-au întrețesut, formând platforma politică a noii camarile. Între anturajul antonescian și Mișcare s-a produs o rivalitate crescânda, care nu putea duce decât la otrăvirea relațiilor noastre cu Conducătorul.

5. O camarilă înstrăinată de neam. Anturajul Generalului Antonescu nu era animat de sentimente naționale ca să-și dea seama de răul ce-l poate face țării. Era o camarilă deschisă infiltrațiilor străine, din care n-au lipsit nici agenții puterilor ostile Axei: englezi, americani, bolșevici. Obiectivul acestor infiltrații din imediata apropiere a Generalului era să provoace ruptura Generalului de Mișcare, căci odată rămas singur în fruntea Statului, ușor putea fi manevrat.

 

2. O FORMIDABILĂ COALIȚIE

Pentru a pătrunde în esența evenimentelor de la 21-23 Ianuarie 1941, trebuie să luam în considerare forțele care în acel moment s-au coalizat, pentru a provoca dărâmarea Statului Național-Legionar.

Un front anti-legionar, întins și puternic, s-a închegat în săptămânile care au premers loviturii de Stat. România nu putea fi scoasa în acel moment din Axa – armata germana era în România, iar Antonescu semnase Pactul Tripartit – dar se putea slăbi baza operativă a Axei la București, prin ruptura Generalului de Mișcare. Odată acest succes inițial obținut, Generalul putea fi ușor manevrat mai târziu de aceleași forțe, din motivele pe care le-am expus în capitolul precedent.

Formidabila coaliție își avea centrul de greutate în străinătate, sprijinindu-se în interiorul țării pe serviciile secrete ale Angliei, Statelor Unite și Uniunea Sovietică. Îngloba apoi partidele politice, resturile cadrelor carliste și puternicele organizații evreiești. Liderii partidelor național-țărănesc și liberal, surprinși de amploarea biruinței legionare și speriați de moartea violentă a lui Iorga și Madgearu, cereau Generalului să pună capăt anarhiei din țară, plângându-se ca le amenință propria lor viață. Resturile cadrelor carliste stăteau la pândă, așteptând momentul să-și ia revanșa. Cât îi privește pe evrei, aceștia își vedeau zguduită dominația lor economică din România, dar mai ales se temeau de represalii sângeroase din partea legionarilor, ca răzbunare pentru participarea lor – via Elena Lupescu – la asasinarea lui Corneliu Codreanu și apoi la baia de sânge din noaptea de 21-22 Septembrie 1939. Președintele Comunității Evreiești, Filderman, era adeseori primit în audiență de Antonescu, cerându-i acestuia măsuri de protecție a populației evreiești contra „exceselor” legionare. Am arătat în capitolul anterior cât de puțin întemeiate erau reclamațiile acestuia, iar cât privește vărsări de sânge în populația evreiască, ele n-au existat în perioada guvernării noastre.

Arcul monstruoasei coaliții mergea mai departe acaparând și anturajul lui Antonescu, unde a găsit un mediu favorabil, din cauza mănunchiului de intriganți din jurul Președinției. Elementele agreate de Antonescu îl ațâțau din toate puterile pe acesta ca să se separe de Mișcare „căci toată țara e cu el”.

Mai rămânea să fie captată și piesa principală, Conducătorul Statului, pentru ca să se producă ciocnirea cu Mișcarea.

 

5. OPACITATEA GERMANĂ

Toata această formidabilă coaliție anti-legionară ar ti fost sortită înfrângerii, dacă nu i-ar fi venit într-ajutor un aliat nesperat, însăși Germania național-socialistă.

Ca să înțelegem comportamentul uluitor al lui Hitler în conflictul dintre Antonescu și Mișcare, trebuie să examinăm încă odată tendințele politice fundamentale ale celui de-al Treilea Reich și apoi să luăm în considerare și mecanismul de guvernare al acestui Stat, adică prin ce filieră treceau și se rezolvau toate problemele lui de ordin intern și extern.

Hitler se găsea în acel moment în apogeul puterii lui. Succesele neîntrerupte ce le-a obținut până atunci, în special scoaterea din luptă a Franței în șase săptămâni, i-a întărit convingerea în misiunea lui istorică providențială. Mașinii de război germane nu-i poate rezista nici o putere. Chiar în ce privește Rusia, el credea ca va fi suficientă o campanie de trei luni ca să o pună în genunchi. Dacă și înainte Hitler era greu de abordat pentru a accepta dialogul și a ajunge la soluții de compromis în fața unui litigiu, acum devenise intratabil. El dicta soluțiile și nu le negocia. Stăpânit de această mentalitate de satrap, micile puteri europene nu mai reprezentau decât o importanță secundară pentru planurile lui de reorganizare a Europei. Orice soluție ar fi dat conflictelor de interese ce se iveau între națiunile europene, ele nu puteau să altereze finalul victorios al războiului purtat de Germania și atunci va triumfa și ideea unei noi ordini pe continent, dominate de cel de-al Treilea Reich. Din această perspectivă, nici România nu putea fi tratata altfel. Cauza ei aparținea ansamblului de probleme și interese pe care le va rezolva Hitler în conformitate cu Weltanschauung-ul său, la momentul oportun.

Trecând la mecanismul de guvernare al celui de-al Treilea Reich, constatăm că el se baza exclusiv pe voința lui Hitler, care lua în ultimă instanță toate deciziile importante. Dar ca să rezolve problemele ce se iveau în cursul guvernării, era avizat și el la informațiile ce le primea. Și în acest punct constatăm un alt aspect negativ al puternicului Reich German. Serviciile informative germane nu erau la înălțimea celor străine. Erau enorm diversificate, dar lipsea o oficină centrală care să le coordoneze. Hitler se pierdea în hățișu1 de informații ce le primea din toate părțile și lua hotărâri greșite. Nu trebuie uitate apoi profundele infiltrații anglo-americane și sovietice în sânul acestor servicii, care atingeau chiar centrii vitali ai Statului. Este astăzi un fapt bine verificat ea nu numai Abwehr-ul, ci și Marele Stat Major și chiar Ministerul de Externe și aveau agenții lor străini, bine plasați chiar în vârful acestor instituții.

Primind din România informații ostile Mișcării, pe diferitele canale informative, dintre care unele erau corupte de inamic, Hitler începuse să creadă în ele. Pe de-o parte îl vedea pe Antonescu omul ordinii; pe de altă parte, Mișcarea, o adunătură de elemente anarhice, de speță SA, din perioada Rohm. Amintirile sumbre din 1934 îl obsedau și-l împiedicau să vadă realitatea din România, o conspirație inversă, care urmarea să slăbească pozițiile germane din sud-estul european.

Dar cu toate aceste deficiențe de guvernare, e greu de înțeles decizia lui Hitler de a se asocia cu Antonescu la acțiunea de nimicire a Mișcării. Căci prigoana îndurată de noi sub Antonescu n-a durat o lună, două, trei, ci ani de zile. Practic n-a încetat niciodată. E imposibil ca în atâția ani Hitler să nu fi aflat adevărul, să nu fi descoperit cine e agresorul și cine sunt victimele.

Și atunci trebuie să presupunem că a fost ceva mai mult din partea lui Hitler, un gând mai ascuns. N-a fost nici persoana lui Antonescu care l-a impresionat, nici eventualele noastre greșeli, nici ostilitatea lui Fabricius, nici mulțimea de informații deformate prin prisma agenților străini... Era ceva mai mult. Probabil că îi convenea lui Hitler ca Mișcarea Legionară să fie îndepărtată de pe scenariul politic al României, pentru ca să nu impieteze cu exuberanța ei naționalistă asupra rolului ce trebuie să-l joace Germania în sud-estul european. Legiunea era un partener incomod, în timp ce Antonescu o figură tranzitorie, care putea fi ușor dominat la sfârșitul războiului.

 

4. ÎNTOARCEREA LA OBERSLZBURG

N-am fost înștiințat nici când a plecat Generalul Antonescu să-l vadă pe Hitler la Obersalzberg și nici la întoarcerea lui la București. Mai târziu s-a spus că nu m-am prezentat să-l salut pe Conducătorul statului, cum cerea protocolul, nici când s-a urcat în avion și nici la sosire. În realitate, am fost ținut într-o ignoranță totală asupra acelor două date. Antonescu n-a binevoit nici să-mi treacă conducerea guvernului, în timpul absenței lui din țară, cum a procedat altă dată.

Am aflat că vizita generalului la Hitler s-a desfășurat într-o singura zi, 14 Ianuarie, și ca a doua zi Antonescu revenise la București.

L-am văzut pe General îndată după sosirea lui. Era însoțit de Fabricius. Amândoi mă priveau scrutător, dar fără vreun semn de neliniște. L-am întrebat pe General cum a decurs audiența „militar㔠la Führer. Mi-a răspuns scurt: „ bine și cu rezultate pozitive, pentru țară”. Fabricius a dat și el din cap afirmativ. Mă priveau amândoi cu un surâs enigmatic. Simțeam ca era ceva necurat la mijloc. Întrebând pe Fabricius de sosirea lui Killinger, mi-a răspuns evaziv că încă nu s-a stabilit ziua când își va prezenta scrisorile de acreditare. Era ceva anormal.

Bănuielile mele s-au risipit când am aflat ca Generalul Antonescu semnase o decizie prin care lărgea atribuțiile Secretarului de la Interne, Dr. Victor Biriș. Acest gest de atenție mi s-a părut de bun augur. Tocmai la Interne, unde Generalul s-a arătat întotdeauna nemulțumit și nu înceta cu admonestările! Asta însemna că a găsit la Hitler o atmosferă favorabila Mișcării și vrea să dreagă lucrurile.

În realitate, cum s-a adeverit mai târziu, recompensa oferită lui Biriș era cu tâlc, o măsură de ordin tactic, destinata să ne înșele vigilența, acoperind lovitura ce-o va da peste câteva zile.

Nici în zilele următoare, până la 20 Ianuarie, nu s-a petrecut nimic deosebit în relațiile mele cu Antonescu. Se părea că vechile animozități au intrat ca prin farmec în adormire. Dar nu era așa. Aparențele înșelau. Pregătirile erau în toi ca să ne atace cu armata.

 

5. MARI ADUNĂRI LEGIONARE ÎN TOATĂ ȚARA

Pentru Duminică, 19 Ianuarie 1941, am convocat publicul să participe la o serie de întruniri, atât în capitală, cât și în provincie, pentru a-i asculta pe oratorii trimiși de la Centru, cărora le-am fixat să trateze același subiect: „Lupta Germaniei și Italiei pentru a instaura o nouă ordine europeană”.

Aceste conferințe n-au fost improvizate. Își au o istorie mai veche. Ideea lor s-a zămislit într-o convorbire avută cu Generalul Antonescu, cam pe la începutul lunii Decembrie, după ce a trecut valul Jilavei și apele s-au potolit.

– Domnule Sima, Guvernul și Legiunea săvârșesc o mulțime de lucruri bune pentru țară, dar mi se pare cp aceste fapte nu se cunosc suficient în public.

– Aveți dreptate, Domnule General, dar cum credeți D-voastră că s-ar putea mări eficacitatea propagandei noastre?

– Ar trebui ca oameni instruiți de-ai D-voastră să meargă în provincie și să explice poporului efortul ce-l facem zi de zi ca să-i vindecăm rănile trecutului.

– Bine, Domnule General. Urmărind sugestia D-voastră, voi face în așa fel încât cel puțin odată pe lună personalități de la Centru să viziteze capitalele de provincie și să explice lumii politica guvernului.

Cum aceasta discuție s-a petrecut în Decembrie și nu mai era timp suficient pentru a convoca lumea la adunări, din cauza apropierii Sărbătorilor, am amânat proiectul până în Ianuarie. Convocarea de la 19 Ianuarie nu era decât punerea în aplicare a unei dorințe exprese a Șefului Statului, formulată de el cu o lună și mai bine înainte.

Cu aprobarea lui Antonescu, așadar, am organizat aceasta serie de întruniri, fără ca să ridic nici în acel moment vreo obiecție. Am ales ca subiect al acestor conferințe „Lupta Germaniei și Italiei pentru a instaura o nouă ordine europeană”, deoarece România intrase într-o noua fază de politică externă, aderase la sistemul de alianțe al Puterilor Axei, și era necesar ca poporul să afle rațiunea acestei schimbări și perspective ce ni se deschid într-o Europă naționalistă. Era un prim subiect ce trebuia tratat, urmând ca, lună de lună, să abordăm alte probleme care să reflecte politica guvernului și realizările lui. Ideea lui Antonescu era excelentă și am adoptat-o cu toată convingerea.

Oratorii aleși să vorbească publicului în diferite puncte ale țării erau de prima linie: miniștrii legionari și toate figurile marcante ale Legiunii au fost mobilizate și au plecat în orașele unde s-au anunțat adunări: Constantin Papanace la Timișoara, Traian Brăileanu la Sibiu, Alexandru Constant la Brașov, P.P. Panaitescu la Galați, Victor Biriș la Constanța, și alții... În capitală, trei oratori în trei locuri diferite, au vorbit în săli arhipline: Vasile Iasinschi, profesorul Eugen Chimoagă și Viorel Trifa.

Succesul întrunirilor a fost impunător. Zeci de mii de oameni au umplut sălile unde s-au ținut aceste conferințe, aplaudându-i frenetic pe oratori, izbucnind în urale când se rostea numele lui Hitler, lui Mussolini și al Conducătorului Statului.

Deși participarea publicului a fost masivă în toate orașele, nu s-a înregistrat nici cel mai mic incident. Mulțimile, după ce au intonat Sfântă Tinerețe Legionară, s-au împrăștiat în perfectă liniște la casele lor.

Și acum comentariile răuvoitorilor care ne-au dat lovitura la 21-23 Ianuarie 1941: „Aceste adunări au fost convocate de mine în vederea pregătirii rebeliunii”. Iată cum o inițiativă a lui Antonescu, realizata conform dorinței lui, s-a întors împotriva noastră, devenind cap de acuzație în Pe Marginea Prăpastiei și în alte scrieri și articole de aceeași speță infamă. În timp ce publicul ce umplea sălile acestor conferințe și-l aplauda pe Antonescu, el își scotea pe ascuns pumnalul din teacă să ne lovească mișelește pe la spate...

Și un alt aspect decepționant, pe care l-am descoperit mai târziu. În timp ce noi copleșeam cu elogii Puterile Axei, conducătorii ei ne arătau într-un mod cu totul neașteptat ce înseamn㠄noua ordine europeană”: închisori și lagăre de concentrare. Noua ordine europeana era pentru Mișcare tot vechea ordine, cunoscută de pe timpul lui Carol, cu deosebire că se schimbase călăul...

 

6. ASASINAREA MAIORULUI DÖRING

Astăzi este un fapt bine stabilit că asasinarea maiorului german Döring la București a fost organizată de serviciile aliate, cu scopul să provoace tulburările care au urmat apoi în România și care sunt fals cunoscute sub numele de „rebeliune legionară”. Cum s-a exprimat just un istoric din exil, acest atentat a servit ca detonatorul loviturii de Stat a Generalului Antonescu. Dar eu nu fac istorie după documente, ci povestesc ce-am trăit atunci, cum am reacționat față de această tragică întâmplare, care ne-a zguduit profund.

Cum am scris în capitolul anterior, Duminică, 19 Ianuarie, s-au desfășurat mari manifestații legionare în toată țara, pentru a ne arăta atașamentul față de Puterile Axei și de lupta ce-o poartă pentru instaurarea unei noi ordini europene. Aceste manifestații înălțătoare au fost întunecate de vestea asasinării unui ofițer german de către un agent străin pe străzile Capitalei. Ministerul de Interne a dat un comunicat cu următorul conținut:

”Atentatorul a încercat să fuga, dar a fost prins.

Ofițerul german a murit imediat.

Guvernul a ordonat cele mai aspre măsuri.

Ancheta asupra motivelor atentatului continuă.”

Cine era ofițerul german asasinat? Maiorul Döring, șeful transporturilor Misiunii Militare Germane. A fost împușcat în mijlocul unui grup de ofițeri germani care se întorceau de la o masă comună spre Hotel Ambasador, unde-și aveau reședința. Maiorul Döring avea o misiune importantă în cadrul programului de deplasări de trupe din Germania spre România. Dar nu era un șef de primul rang. Prin uciderea lui, armata germană n-a suferit decât o pierdere accidentală. Atunci de ce s-a tras în el? Nu era vizată armata germană și nici vreun-șef de-al ei, ci scopul atentatului era să cadă un ofițer german, oricare, pentru a procura Generalului Antonescu. prilejul să-și pună în aplicare planul de a alunga Legiunea de la putere. Era un fitil, o materie incendiară, destinată să demonstreze nemților incapacitatea guvernului național-legionar să mențină ordinea în țară. Între împușcarea Maiorului Döring și declanșarea loviturii de Stat a Generalului Antonescu exista o conexiune clară, imediată și inechivocă.

Atentatorul intrase în țară cu un pașaport turcesc pe numele de Sarandos, dar, la percheziția domiciliară, s-a găsit la el un al doilea pașaport, emis de autoritățile grecești, de asta data pe numele lui adevărat, Dimitrie Sarantopoulos. Cu un pașaport turcesc, agentul putea să intre și să rămână mai ușor în țară, fără să trezească bănuieli, în timp ce păstrând identitatea de grec, dat fiind conflictul dintre Grecia și Puterile Axei, putea fi suspectat.

Mi-am dat seama de gravitatea faptului și de complicațiile ce se pot ivi. Mă temeam de reacția din partea nemților. În ceea ce ne privește, eram liniștit. Atentatul nu putea avea consecințe asupra Mișcării sau asupra miniștrilor legionari, deoarece Serviciul Secret al Armatei, de care depindea urmărirea agenților străini pe teritoriul României, era sub controlul lui Rioșeanu.

Generalul Petrovicescu nu putea fi pus în cauză, deoarece nu avea atribuții în Serviciile Armatei.

A doua zi, 20 Ianuarie, Luni după amiază, însoțit de Biriș, care vorbea o germană impecabilă, m-am prezentat Șefului Misiunii Germane, Generalul Hansen, pentru a-i exprima indignarea și durerea noastră pentru pierderea suferita de armata germană, asigurându-l de loialitatea nezdruncinata a Mișcării fata de Führer și de Reich.

 

7. DESTITUIREA GENERALULUI PETROVICESCU

Luni, 20 Ianuarie, pe la orele 11, intră în biroul meu de la Președinție un general de statură mijlocie, puțin congestionat la față și, cu un aer stângaci, îmi spune că este noul Ministru de Interne, numit chiar acum de Conducătorul Statului, pentru a lua locul Generalului Petrovicescu. A venit să se prezinte Vice-Președintelui Consiliului de Miniștri și s-a recomandat Generalul Dimitrie Popescu. I-am răspuns că nu știu nimic de această schimbare și sunt surprins de ea. Un zâmbet șiret i-a apărut pe fața, ca și cum ar fi zis „dacă ați ști voi ce vă mai așteaptă”. I-am întins mâna, am schimbat câteva cuvinte de circumstanță și ne-am despărțit.

Fulgerător mi-am dat seama că mă aflam în fața unei situații ireversibile. Generalul Antonescu, cum s-ar zice, trecuse Rubiconul. Destituirea lui Petrovicescu era semnalul loviturii de Stat. Cu aceasta hotărâre atât de gravă, Generalul distrugea însăși ordinea legala a Statului Național-Legionar. Căci el nu putea sa-i înlocuiască pe Generalul Petrovicescu fără să mă consulte, iar dacă aș fi consimțit, ar fi trebuit să-i ia locul tot un legionar indicat de mine. Era inutil să mă mai duc la el și să-i cer explicații. Săvârșise un act de flagrantă încălcare a Actului Constituțional de la 14 Septembrie. De pe o poziție de drept, cum spunea Căpitanul în 1938, când Regele Carol suprimase Constituția, ne-a azvârlit pe o poziție de forță. De acum ne putem aștepta la orice. Chiar la arestarea mea și a celorlalți fruntași legionari.

Primul lucru de făcut era să plec de la Președinție, unde nu mă mai simțeam sigur. Clădirea aceasta devenise o fortăreață inamică, cu trupă și ofițeri înăuntru. Antonescu instalase chiar cuiburi de mitralieră. Mi-am luat hârtiile de pe birouri, însoțit de secretarul meu Borobaru, am părăsit în grabă Președinția, uitându-mă în urmă să nu vină cineva după mine.

Ajuns acasă, îi spun soției mele cele întâmplate și o previn că ar putea fi și mai grav, ca pe timpul lui Carol. Tocmai atunci sosește și un sol de la Prefectura de Poliție cu o știre senzațională: grecul care a intrat în țară cu un pașaport turcesc și l-a ucis pe Maiorul Döring era un protejat de-al lui Rioșeanu! Viza de ședere în țară îi expirase înainte de săvârșirea atentatului și s-a prelungit, la ordinul lui Rioșeanu. Complicitate sau simplă neglijență, Rioșeanu trebuia sancționat și nu Petrovicescu. Ori, Generalul Antonescu procedase tocmai invers de cum ar fi trebuit să facă un servitor loial al Statului: îl cruțase pe culpabil și lovise în omul nevinovat. Gândurile mi se încrucișau în sinea mea, dacă nu era și Generalul Antonescu părtaș la această conspirație, urzită cu scopul să disloce Legiunea de la Putere. Graba cu care l-a înlocuit pe Petrovicescu nu avea altă explicație. În mod normal, trebuia să se aștepte rezultatul anchetei în curs, să fie cercetat agentul care trăsese în Döring și apoi fusese prins asupra faptului. În al doilea rând, și ca urmare a primei anchete, trebuia să ordone cercetări în cadrul Ministerului de Interne, pentru a stabili responsabilitățile. Atunci adevărul ar fi ieșit la lumină și în nici un caz nu se putea atinge de persoana Generalului Petrovicescu.

În comunicatul dat de Președinția Consiliului, referitor la înlocuirea lui Petrovicescu, se spuneau următoarele:

Președinția Consiliului de Miniștri comunică: „Generalul Antonescu l-a înlocuit pe Generalul Petrovicescu de la Ministerul de Interne pentru următoarele motive:

1. Pentru a întări ordinea internă, care, în ultima vreme, reclamă noi masuri de liniște și autoritate, spre a curma actele de anarhie, însușirile de avere în scopuri personale și care conduc la dezordine economica.

2. Pentru că Ministerul de Interne, 9 ore după comiterea unui asasinat împotriva unui brav ofițer german, nu luase măsurile impuse de împrejurările crimei.

3. Pentru că nu ordonase nici o pază la sediul Misiunii Militare Germane”.

Lăsăm frazeologia antonesciană de la punctul 1, care se referă la generalități, și ne oprim la punctele 2 și 3, care explică motivele imediate ale îndepărtării lui Petrovicescu din Guvern.

Punctul 2. Ce măsuri putea lua Generalul Petrovicescu? Asasinul fusese prins și ancheta era în curs. Fiind un cetățean străin, era de resortul Serviciului Secret al Armatei (Cristescu și Rioșeanu) să descopere dedesubturile crimei, cine l-a trimis, ce serviciu străin și cu ce scop. La anchetă trebuia să participe în mod obligatoriu și Misiunea Militară Germană, victima fiind un ofițer german.

Punctul 3. Pretenția lui Antonescu friza ridicolul. Cum era să apere agenții Ministerului de Interne Misiunea Militară Germană? Aveau nevoie ofițerii germani de paza unor civili români, când puteau chema câte santinele vroiau și alt personal specializat în urmărirea suspecților? Cel mult puteau fi trimiși jandarmii să păzească reședința Misiunii Militare Germane. Dar încă din luna Decembrie 1940, Corpul Jandarmeriei fusese scos de sub comanda Ministerului de Inteme și trecut sub autoritatea directa a Șefului Statului. Învinuirea ce i se aducea lui Petrovicescu era nefondată și se întorcea contra Generalului Antonescu, care nu luase măsurile cuvenite de a-i apăra pe membrii Misiunii Militare Germane.

Sub toate aspectele, reaua credință a lui Antonescu era clară ca lumina zilei. Detonatorul își produsese efectul. Rioșeanu îi procurase motivul de care avea nevoie, pentru a rupe colaborarea cu Mișcarea. Prin împușcarea Maiorului Döring de către un agent străin, Antonescu făcuse dovada cercurilor germane c㠄valul anarhiei legionare” punea în primejdie însăși securitatea trupelor germane din România. Situația devenise intolerabilă. Prin rapida și energica lui intervenție, destituindu-l pe Generalul Petrovicescu, Conducătorul Statului vroia să arate la Berlin că e dispus să ia cele mai energice masuri pentru a restabili liniștea și ordinea în România, într-un moment crucial pentru soarta războiului, când diviziile germane se pregăteau să intervină în Balcani.

 

8. MANIFESTAȚIA STUDENȚIMII

Cum am scris în capitolul „Asasinarea Maiorului Döring”, Luni după masă, am fost la Generalul Hansen, Șeful Misiunii Militare Germane, pentru a-i exprima condoleanțele noastre pentru pierderea suferită de armata germană. Eram cu sufletul tulburat din cauza nedreptei demiteri a Generalului Petrovicescu. În cursul întrevederii cu Generalul Hansen, nu m-am legat de acest subiect și nici el n-a deschis discuția. Dar din răceala cu care ne-a primit, am tras concluzia că aprobă hotărârea luată de Conducătorul Statului.

Întors acasă, am stat câteva minute pe gânduri. Trebuia să fac ceva și cât mai repede. Era o chestiune de ore. Gestul brutal al lui Antonescu nu putea rămâne fără replica. Cu certitudine că după destituirea Generalului Petrovicescu, va urma și epurarea aparatului de Stat de toate elementele legionare. Era de neimaginat ca noul Ministru de Interne să lucreze cu chestori, primari și prefecți legionari. Era un singur plan, dar executat în doi timpi, în doua mișcări tactice. Nu poți să provoci mișcarea prin înlăturarea Generalului Petrovicescu, fără să mergi până la ultimele consecințe.

Dar cum să-i răspund lui Antonescu? Să-l atac frontal, așa cum a făcut Căpitanul în 1938, cu Regele Carol, în scrisoarea adresată lui Vaida Voievod, semnând și eu un manifest în care să-l denunț în fața țării, ca sperjur, uzurpator al Statului și călcător al ordinii legale, sau să mă limitez la un avertisment, în care rolul principal să-l joace studențimea din capitală? Am ales aceasta cale, pentru că mai păstram o oarecare considerație pentru Generalul Antonescu, aș putea adăuga, mă lega de el o anumită afecțiune, gândindu-mă la colaborarea noastră anterioară la rolul lui în plecarea din țară a Regelui Carol. În al doilea rând, socoteam că o ieșire a mea directă ar putea avea grave urmări asupra ordinii interne. Noi dispuneam de forțe suficiente ca să ne înfruntăm cu Antonescu, dar, odată focul aprins, s-ar fi extins cu ușurință în toata țara. Mă gândeam și la aliatul german, atât de grijuliu să nu se provoace tulburări pe teatrul romanesc de operațiuni.

Călăuzit de aceste gânduri, am ales cea mai blândă și inofensivă reacție la brutala intervenție a Generalului Antonescu, care călcase în picioare Actul Constituțional de la 14 Septembrie 1940. Act care purta și semnătura Regelui. O manifestație de protest a studențimii contra destituirii Generalului Petrovicescu și de denunțare a adevăraților vinovați de asasinarea Maiorului Döring. În cursul manifestației nu va fi atacat Conducătorul Statului, ci doar i se va cere să restabilească echilibrul guvernării, readucându-l în fruntea Ministerului de Interne pe Generalul Petrovicescu și eliminând din guvern și din anturajul sau elemente dubioase, care sunt în slujba ocultă a inamicului.

L-am chemat pe Viorel Trifa, Președintele Uniunii Naționale a Studenților Creștini Români, pe la orele 5 după amiază, la mine acasă, și i-am cerut să organizeze chiar în cursul acelei seri o manifestație studențească de solidaritate cu Generalul Petrovicescu. I-am fixat clar obiectivele:

1. Nu va fi atacat Generalul Antonescu’, ci, dimpotrivă, numele lui va fi acoperit de urale, ca la toate manifestațiile noastre.

2. Va fi stigmatizat Rioșeanu, Subsecretarul de Stat de la Interne, protectorul și complicele asasinului.

3. Când coloanele studențești vor ajunge în fața Președinției Consiliului, se vor împrăștia în cea mai perfectă liniște.

4. În cursul nopții, serviciile de ordine ale Mișcării vor veghea să nu se producă nici cel mai incident în capitală, pentru a nu fi speculate eventualele dezordini contra noastră, falsificând obiectivul primordial al acestei manifestații.

În graba am redactat un manifest, care trebuia semnat de Trifa și difuzat în cursul manifestației, pentru ca publicul Capitalei să ia act de protestul studențimii contra nedreptății săvârșite Generalului Petrovicescu.

Iată acest manifest:

”Români! Un maior german a fost ucis mișelește din ordinul Angliei printr-un agent al Intelligence Service-ului, pe străzile Capitalei.

Protectorii și apărătorii acestui asasin, un grec de origine, sunt: Eugen Cristescu, șeful serviciului secret, fostul om de încredere al lui Armand Călinescu, și Alexandru Rioșeanu, omul jidanilor și grecilor.

În loc să fie îndepărtate aceste elemente satanice, a fost silit să plece din guvern viteazul general și om de caracter, Generalul Petrovicescu, fiindcă așa a ordonat Legația engleză și masoneria.

Îl rugăm pe Generalul Antonescu să facă dreptate pentru români. Cerem înlocuirea tuturor persoanelor masonice iudaizate din guvern.

Cerem guvern legionar.

Vrem pedepsirea vinovaților asasinării maiorului german.

Studențimea română creștină nu poate admite ca soldații germani să fie măcelăriți pe străzile Capitalei de agenții Angliei.

Viorel Trifa Președintele Uniunii Naționale a Studenților Creștini Romani

Recitind mai târziu manifestul redactat de mine și predat lui Trifa, pentru a fi difuzat, am descoperit în el două alterări de text, două adaosuri care nu-mi aparțin.

De Rioșeanu se spune ca este „omul jidanilor și al grecilor”. În textul meu era numai „omul jidanilor”. Nu puteam să-i pun alături și pe greci, pentru că aș fi ofensat națiunea helenică și minoritatea de origine grecească din România, care n-aveau nimic comun cu asasinul de origine grecească. Acesta a fost o unealta a unor servicii străine și nimic mai mult. Apoi în mișcare aveam mulți legionari de origine greceasca, între care eroi și martiri ai Legiunii. Aș fi săvârșit un act de impietate față de aceștia.

Apoi în manifest apare și lozinca:

”Cerem guvern legionar”.

Nici această revendicare nu-mi aparține. Scopul urmărit de mine era să separ cauza Generalului Antonescu de a unor colaboratori dubioși ai lui. Dacă aș fi cerut guvern legionar, aș fi făcut un pas politic greșit, căci aș fi anulat limitele moderatoare ale replicii mele. Nu cred că este Trifa responsabil de aceste schimbări. Probabil că, în cursul tipăririi manifestului, cine știe ce zelos ce l-a avut în mână, a adăugat acele completări, pentru a-i da mai mare rezonanță.

De altminteri, în cursul acestui conflict, au apărut în capitală și provincie o mulțime de apeluri, proclamații și îndemnuri de la diferiți legionari, cum a fost și manifestul lui Groza, de care eu sunt total străin. Fiecare a reacționat cum a crezut mai bine în fața agresiunii antonesciene.

Demonstrația studențimii a fost maiestuoasă. Apelul lui Trifa către studențime a fost urmat de celelalte corpuri legionare din capitală, Răzleți, Muncitori, Secția Feminină, organizația județeană din Ilfov și alte grupări mai mici. În cele din urma, manifestația a luat aspectul unui fluviu uman, îngroșat cu zecile de mii de cetățeni ai Capitalei. Coloanele studențești au pornit din fața Universității, au străbătut Calea Victoriei și s-au concentrat în fața Președinției Consiliului de Miniștri, din Piața Victoriei. Piața era o mare de oameni. Palatul Președinției era încercuit. Cei dinăuntru se uitau speriați pe ferestre, dacă nu se va încerca un asalt contra Președinției. Se vedeau soldați cu arma în mâna, păzind intrările. După discursurile ținute de conducătorii studențimii, după cântecele intonate, a apărut Dr. Victor Biriș pe treptele Președinției, a cerut un moment de liniște, a mulțumit pentru manifestație, și a rugat mulțimile să se împrăștie în liniște. Ca la o comandă, imensa masă de oameni a golit piața, strigând încă odat㠄Jos Rioșeanu”, „Trăiască Generalul Petrovicescu”, „Trăiască Conducătorul Statului”.

Am fost de față, la finalul manifestației din Piața Victoriei, amestecat în mulțime. De departe am văzut, în fața Președinției, silueta lui Victor Biriș, i-am auzit glasul lui puternic și melodios, exhortând mulțimile să se împrăștie în liniște.

S-a spus de către „binevoitori”, care vor să justifice masurile ulterioare luate de Generalul Antonescu, că demonstrația studențească din seara de 20 Ianuarie a fost un act de „rebeliune” contra autorității Șefului de Stat.

Dar de când o manifestație contra abuzurilor guvernamentale intră în categoria crimelor contra Statului’? De la 1922, studențimea a făcut nenumărate manifestații pentru a-și susține revendicările profesionale sau politice. Unele guverne le-au reprimat, dar nici unui ministru nu i-a trecut prin cap să le asimileze crimelor de „rebeliune” contra Statului. În acest caz toate libertățile cetățenești sunt suprimate. În țările de constituție democratică, manifestațiile de protest sunt la ordinea zilei. Numai în țările comuniste ele sunt interzise. De astă dată însă, manifestația studențimii era justificată și prin natura protestului, al cărui scop era să apere ordinea constituțională existentă contra loviturii de Stat a Generalului Antonescu. Destituindu-l pe Generalul Petrovicescu, Conducătorul ataca însăși structura legală în vigoare, bazată pe colaborarea cu Mișcarea Legionară.

În al doilea rând, manifestația din 20 Ianuarie nu s-a atins de persoana Șefului Statului. El a fost salutat cu urale de studențime, cerându-i-se numai să repare răul ce l-a săvârșit prin îndepărtarea Generalului Petrovicescu. În loc să se atașeze de tineret și să asculte glasul poporului, Generalul Antonescu a preferat să rămână prizonierul elementelor dubioase care-l înconjurau.

Manifestația s-a desfășurat în perfectă ordine, fără cea mai mică urmă de violență. Ordinea internă n-a suferit nici cea mai mică alterare. Unde este atunci „rebeliunea”?

În sfârșit, cercurile evreiești s-au pretat la fabuloase interpretări până astăzi, susținând că demonstrația din seara de 20 Ianuarie a fost prilejul „pogromurilor” săvârșite mai târziu contra populației evreiești. De unde trag aceasta concluzie? Manifestul semnat de Trifa nu cuprinde nici un rând de ațâțare contra evreilor. Când se spune că Rioșeanu este „omul evreilor”, asta e o declarație banală și este des întâlnită în discursurile oamenilor politici. Despre câte personalități din România nu s-a spus că sunt în slujba evreilor și despre câți străini din lumea întreagă nu s-a afirmat același 1ucru? Atunci orice dezvăluire a unor legaturi nepermise între guvernanți și cercurile evreiești ar echivala cu o incitare la omor contra evreilor. Teza este absurdă. Au fost omorâți evrei în cursul tulburărilor provocate de lovitura de Stat a Generalului Antonescu, dar mult mai târziu și din alte motive.

După sfârșitul manifestației studențești, m-am întors acasă doar pentru a-mi lua rămas bun de la soție și prietenii care locuiau cu mine, Borobaru, Ponta, Stoicănescu.

După ce am părăsit Președinția, domiciliul meu oficial, am părăsit și domiciliul meu particular. Nu mă mai simțeam sigur nici acasă. Era suficient ca Antonescu să trimită o patrulă militară și să mă ridice. Eu am fost păzit tot timpul mandatului meu de doi legionari din „Gărzile Încazarmate”, în timp ce Palatul Președinției, unde se afla Antonescu gemea de soldați. Am plecat în necunoscut... cum am plecat de atâtea ori, gonit de uzurpatorii puterii. În curând toată țara va cunoaște un nou val de teroare, care nu se va deosebi cu nimic de isprăvile sângeroase ale Regelui Carol.

 

9. A DOUA FAZĂ A LOVITURII DE STAT. ÎNLOCUIREA PREFECȚILOR ȘI CHESTORILOR LEGIONARI

După destituirea Generalului Petrovicescu, a doua zi, Marți, 21 Ianuarie, a venit rândul Prefecților și Chestorilor legionari din toată țara să fie înlocuiți. Era a doua faza a planului de „restaurare a ordinii în Stat”, conceput și executat chiar de Conducătorul Statului, Generalul Antonescu.

În capitală, ordinea publica era asigurată de Prefectura Poliției Capitalei și de Direcțiunea Generală a Siguranței și Polițiilor. Acesteia din urmă îi erau subordonate, în afara de comisariatele din capitală, toate chesturile, sub Generalul Petrovicescu, de legionarii Alexandru Ghica, la Siguranță și de Radu Mironovici la Prefectura de Poliție.

În dimineața de 21 Ianuarie, Antonescu a dispus înlocuirea tuturor prefecților și chestorilor legionari și concomitent au fost înlăturați din funcțiile lor Alexandru Ghica și Radu Mironovici. Operația întreprinsă de Antonescu era generală, având ca scop final epurarea aparatului de Stat de personalul legionar, aflat până atunci în funcțiune.

Acum, trebuie observat un fapt esențial: noile numiri nu s-au făcut în conformitate cu dispozițiile legale. Noii șefi ai acestor instituiții nu dispuneau, cum s-ar zice, de acte în regula, pentru a-și exercita funcțiunea lor. Antonescu dăduse un ordin general, ca armata să ocupe toate instituțiile publice, punând în fruntea lor ofițeri să le conducă. Ca urmare, ofițerii se prezentau la instituțiile respective pentru a le lua în primire, pe baza unui ordin dat de Comandamentul Militar local. Cu acest procedeu, normativul legal al numirilor în înaltele funcții ale Statului a fost ignorat. În mod normal, pentru a fi cineva numit Prefect de Județ, trebuia să se întocmească un Decret, semnat de Conducătorul Statului. Acest Decret trebuia publicat în Monitorul Oficial. Abia după îndeplinirea acestor formalități, titularul lui se putea prezenta pentru a-și lua postul în primire. Ori, ofițerii care se prezentau la diferitele organe subalterne ale Ministerului de Interne pentru a le lua în primire, nu dispuneau decât de ordine verbale, emanate de la garnizoanele militare locale. Singura lor justificare era forța de care dispuneau: veneau însoțiți de un pluton, de o companie sau chiar de un regiment, după necesitățile locului și momentului. Pretenția lor de a li se ceda locul se baza exclusiv pe amenințarea că vor trage, în caz de nesupunere.

Caracteristicile loviturii de Stat erau mai evidente acum, când efectele ei s-au generalizat în toată țara. Ofițeri de diferite grade se prezentau în instituțiile deținute până atunci de legionari și pretindeau clădirile (prefecturi, chesturi etc.), pe baza ordinelor primite de la superiorii lor. Ei ignorau faptul sau refuzau să recunoască că legionarii până în acel moment în funcțiune își exercitau mandatul lor pe baza unui Decret publicat în Monitorul Oficial, fiind investiți cu toate puterile Starului, în vreme ce ei făceau figura de uzurpatori, nedispunând de o acoperire legală, de un act prevăzut cu sigiliul Statului, ci doar de un ordin venit de la garnizoana locală. Ei săvârșeau o flagrantă violare a legilor fundamentale ale Statului, în timp ce antecesorii lor, legionarii, erau apărați de aceste legi.

Pentru a înlesni armata să ocupe instituțiile publice fără rezistență din partea posesorilor lor legitimi, Generalul Antonescu a recurs la un vicleșug. Prin Ministerul Coordonării, a trimis tuturor Prefecților de județ ordinul de a se prezenta la București, chiar în ziua destinată înlocuirii lor, la 21 Ianuarie, în vederea unor „importante consfătuiri economice”. Un ordin asemănător s-a trimis mai târziu de Rioșeanu chestorilor de poliție, convocându-i să se prezinte tot în aceeași zi la Inspectoratele Regionale de Poliție, în vederea unor „consfătuiri informative”.

Ce urmărea Antonescu? Ca în momentul în care armata se va prezenta pentru a ocupa chesturile, prefecturile și alte instituții publice, posesorii lor legitimi și fie absenți din localitate. Când s-ar fi întors, ar fi fost puși în fata unor fapte împlinite. Au fost înlocuiți cu militari. Cum puteau să se împotrivească acestei uzurpări, când ei, posesorii legali, ai acestor instituții, se găseau la sute de kilometri distanță de sediul puterii lor?

Nici eu și nici vreun ministru legionar n-am fost înștiințați de existenta acestor ordine. Au fost strict confidențiale. Convocarea Prefecților și a Chestorilor s-a făcut înainte de demiterea lui Petrovicescu, pentru a nu trezi bănuieli, între 17-19 Ianuarie, încât destinatarilor ordinul li s-a părut o dispoziție normala și i-au dat curs fără nici o rezervă.

Despre șiretlicul folosit de Antonescu cu aceste convocări, ne-a rămas mărturia scrisă a lui Nicu Iancu, care pe vremea aceea funcționa ca chestor al orașului Sibiu. El și-a publicat amintirile în cartea lui Sub Steagul lui Codreanu. Iată ce citim la pagina 136-137:

”Cu câteva zile înainte de data la care urma să se producă lovitura de Stat a Generalului Antonescu, Prefectul Județului, Dr. Ion Fleșeriu, a fost chemat la București, pentru a lua parte la o conferință a prefecților. Același truc a fost folosit față de mine, care îndeplineam funcția de Chestor al Poliției: am primit ordin telegrafic de a mă prezenta la Inspectoratul Regional din Alba Iulia, la o reuniune informativă și de „consfătuire”. La fel s-a procedat în întreaga țară.

Ținând seama că toți prefecții și chestorii erau legionari, nu e greu de ghicit rostul acestor provocări, făcute din ordinul Conducătorul Statului. În ziua loviturii, toate prefecturile de județ și polițiile din țară, în lipsa titularilor, urmau să fie ocupate de armată, iar aceștia înlocuiți cu ofițeri.

Exact așa s-au petrecut lucrurile, iar faptele expuse mai sus sunt, la rândul lor, dovada cum nu se poate mai clar că lovitura de Stat a lui Antonescu – aruncată în cârcă legionarilor sub denumirea de „rebeliune” – a fost dinainte plănuită și organizată.

Prefecții legionari habar n-aveau ce se pune la cale, ce rosturi ascundea în realitate convocarea lor la București. La rândul lor, chestorii și șefii de poliție știau, încă de prin luna Noiembrie, că Generalul caut㠄a scăpa” de legionari, pentru a rămâne singur și absolut stăpân pe frânele țării. Totuși nu cred să fi bănuit că invitația ce-o primiseră în 19 Ianuarie, de a se prezenta la inspectoratele regionale respective, ar sta în legătură directă și imediată cu lovitura ce-o pregătea Generalului Antonescu regimului național-legionar.

(…)

Aceste bănuieli și presimțiri mi s-au întărit în momentul în care, în două zile după convocarea prefecților la București, o convocare identică, adresată de astă dată șefilor de politie, a venit să determine absența acestora pe timp de 48 de ore de la instituțiile pe care le conduceau”.

 

10. PLANUL ȘI REALITATEA

Generalul Antonescu, ca ofițer de Stat-Major și bun strateg cum se pretindea, luase toate măsurile ca lovitura de Stat contra regimului legionar să se desfășoare în condiții optime și să se încheie cu o victorie deplină. Își făurise un plan amănunțit, care, trebuie să recunoaștem, era excelent întocmit.

I. Nu s-a avântat în această întreprindere antilegionară înainte de a primi consimțământul lui Hitler, în audiența din 14 Ianuarie, ca să restabileasc㠄ordinea interna” din România, neamenințată de nimeni altul decât de el însuși.

II. După întoarcerea de la Obersalzburg, nu și-a trâmbițat îndată succesul obținut, ci, dimpotrivă, a creat impresia că guvernarea va continua să se desfășoare în aceleași condiții. În acest scop a făcut un gest care ne-a surprins și ne-a întărit convingerea în buna lui dispoziție față de Mișcare: printr-o decizie, a mărit sfera împuternicirilor și atribuțiilor Dr. Victor Biriș, Secretar General al Ministerului de Interne și legionar notoriu. Actul lui de bunăvoință servea, în realitate, pentru a-i induce în eroare pe proprii săi colaboratori, adică pe noi, camuflându-și intențiile agresive.

III. A dat dispoziții ca pentru ziua „H”, prefecții de județ și chestorii de poliție legionari să lipsească din localitățile lor – rostul faimoaselor convocări la București și alte centre – pentru ca armata să se bucure de avantajul surprinderii, în momentul când va executa ordinul de a ocupa prefecturile și chesturile. În absența titularilor legitimi, va fi mai ușor să pună mâna pe ele.

IV. A evitat calea legală pentru noile numiri de ofițeri în locul legionarilor, care ocupau până atunci prefecturile și chesturile. Nu s-au întocmit decrete și decizii de numire și în Monitorul Oficial n-a apărut nimic. Dacă s-ar fi îndeplinit aceste formalități, i-ar fi pus în garda pe legionari, îndemnându-i la rezistență.

V. A fost complice, prin Rioșeanu, la organizarea atentatului contra Mariorului Döring de către serviciile aliate. Uciderea ofițerului german îi procura motivul major ca să-l îndepărteze din funcție pe Generalul Petrovicescu. A fost făcut responsabil de acest asasinat omul cel mai puțin vinovat în această afacere tenebroasă.

VI. A oferit nemților că atentatul se datorează reorganizării statului din cauza „anarhiei legionare”, pentru a justifica destituirea lui Petrovicescu. Forurile germane, cu o remarcabilă stupiditate, au acceptat teza lui Antonescu și i-au aprobat măsura acestuia de a-l demite pe Petrovicescu. Examinând acest plan sub toate aspectele lui, rezultă că Generalul Antonescu trecuse la acțiune sub cele mai favorabile auspicii. Nimic nu părea să împiedice executarea loviturii de Stat în condiții optime și cu certitudinea unui final victorios.

Nu era la prima încercare de acest gen. Avea experiența loviturii de Stat. Antonescu, în calitate de Ministru al Armatei, a fost principalul executor al loviturii de Stat a Regelui Carol II, din 10/11 Februarie 1938, când a fost suprimata Constituiția în vigoare și s-a instaurat dictatura regală. Măsurile luate de el atunci nu dăduseră greș. Nimeni n-a îndrăznit să se ridice contra proclamației Regelui, care instaurase propria lui dictatură. Când Corneliu Codreanu și Iuliu Maniu au căzut de acord să facă o manifestație de protest contra actului de forță al Regelui, care suprimase Constituția în vigoare, Generalul Antonescu le-a trimis vorba să nu încerce să facă ceva „căci armata va trage”. Și într-adevăr nu s-a mișcat nici frunza în țară.

Generalul Antonescu având în minte doar modelul acestei lovituri își zicea că, și de astă dată, cu oarecare ajustări, operația se va desfășura după același calapod: armata va intra în instituțiile publice, ofițerii își vor lua locul la pupitrul de comandă, devenind prefecți sau chestori și când se vor trezi legionarii va fi prea târziu. Vor rămâne la ușă ca niște simpli particulari. Având în buzunar și aprobarea lui Hitler, nimeni au va cuteza să se împotriveasc㠄ucazurilor” lui.

Cine a întreprins acțiuni militare, politice, revoluționare, știe ca nici cea mai buna pregătire nu poate garanta succesul lor. În desfășurarea unei acțiuni colective, intervin necunoscutele, neprevăzutele, imponderabile umane, care pot altera mersul evenimentelor, deviindu-le de la cursul dorit de planificatorul lor. Adeseori, rezultatele pot fi diametral opuse. În loc de succes, să ajungi la o situație nedecisă sau chiar la o înfrângere.

Așa a plătit și Generalul Antonescu cu planul de a disloca din Stat Mișcarea Legionara „manu militari”. Impecabil pus la punct, s-a împotmolit de la primul asalt în vârtejul tulburărilor ce le-a provocat în toata țara. Lovitura de Stat n-a reușit și trufașul general a fost azvârlit în defensivă. Fără ajutorul lui Hitler, ar fi trebuit să capituleze. De la prima ciocnire cu realitățile, planul n-a mai funcționat după dorința lui Antonescu, izbindu-se de acele „imprevizibile” și „imponderabile”. Ordinele lui nu se mai executau și evenimentele s-au desfășurat peste capul lui, cu o logica proprie și cu o impetuozitate nebănuită. Atât în capitală cât și în provincie s-au constituit puternice grupuri de rezistență contra loviturii Generalului și pentru apărarea legitimității Statului Național-Legionar.

Se pune o întrebare fundamentală. Cine a luat comanda forțelor contrare, opunându-se lui Antonescu? Cine a organizat rezistența? Cine a mobilizat masele populare, blocând cu uriașa lor participare ordinele venite de la Președinție și transmise unităților militare?

Mulți autori, și în special cei ce susțin versiunea „rebeliunii legionare”, mereu pomenesc numele meu, ca și cum eu, din „ascunzișurile” mele, dirijam rebeliunea în toată țara. Nimic mai fals și mai îndepărtat de realitate. Paradoxul acestor zile memorabile este că nici eu n-am fost în centrul evenimentelor. Deși mi s-a atribuit de acuzatorii antonescieni și postantonescieni fel de fel de inițiative, realitatea este că n-am dat nici un ordin, n-am organizat centre de rezistență și n-am ordonat acțiunile legionare întreprinse de organizațiile noastre locale. Ultimul meu act, în calitate de Comandant al Mișcării legionare, a fost să-i cer lui Trifa să organizeze o manifestație de protest contra destituirii Generalului Petrovicescu. Tot ce s-a petrecut de aici înainte a scăpat de sub controlul meu; am plecat de acasă, căci nu-i puteam oferi lui Antonescu satisfacția să mă ia ostatic, și, în zilele acestea, 21-23 Ianuarie, am vagabondat din casă în casă, din familie în familie, în capitală, punându-mă la adăpost. Singurul avantaj ce l-am oferit legionarilor în aceste zile de tensiune a fost că mă știau liber, crezând că mă aflu undeva la vreun post de comandă în tranșee, alături de alți camarazi. În realitate, n-am exercitat comanda Legiunii, ca la 3 Septembrie 1940 sau în alte împrejurări. Mai mult decât atât. Când mi-au sosit primele vești, incoerente și fragmentare, nu-mi venea să cred. De unde au răsărit acești viteji fără număr care să se înfrunte cu forța militară a Statului?

Cine este autorul real al acestei rezistențe fără precedent în istoria României? Nimeni altul decât poporul. Lupta s-a dat între țară și Uzurpator. Sute de mii de români, milioane de români, s-au ridicat ca să apere așezământul constituțional al Statului Național-Legionar. N-a existat o „rebeliune legionară”. A existat o lovitură de Stat a Generalului Antonescu. Aceasta lovitură s-a împotmolit în masiva împotrivire a unui popor întreg. Adevăratul protagonist a fost poporul.

N-a existat o rezistență organizata de mine, un ordin un ordin sau chemare la luptă. Nu poate nimeni să dovedească, prin vreun act oarecare, că am răzvrătit poporul. Poporul s-a răzvrătit de la sine, presimțind că lovitura lui Antonescu va aduce nenorociri mari pentru țară, cum s-a și întâmplat. Căci de aici pleacă tot răul care s-a abătut asupra neamului nostru de atunci și până astăzi.

Planul lui Antonescu, de a înlănțui din nou națiunea, a fost pulverizat de spontaneitatea și amploarea reacției populare.

 

11. CINE A OCUPAT INSTITUȚIILE PUBLICE? AGRESORUL ȘI VICTIMELE

O altă afirmație falsă, pe care o vânturau calomniatorii de profesie ai Mișcării Legionare, este că intervenția militară a Generalului Antonescu era necesara, pentru că legionarii începuseră să ocupe clădirile publice: prefecturi, chesturi, primării etc.

Afirmația nu numai că era falsa, dar e de-o prostie fenomenală. Nimic mai ușor de combătut. Legionarii nu puteau ocupa aceste instituții pentru simplul motiv ca se găseau în posesia lor legală și legitimă. Cum să iei cu asalt ceea ce îți aparține, nu prin dreptul primului ocupant, ci prin dreptul pe care ți-l conferă legea? Prefecții, chestorii, primarii și alți înalți funcționari ai Ministerului de Interne se găseau în fruntea acestor instituții în virtutea decretelor semnate de Conducătorul Statului sau prin decizii ministeriale. E absurd și ridicol să presupui ca acești înalți demnitari ai Statului, ca niște perturbați mintal, cuprinși de un fel de amok, s-ar fi dedat la exerciții de ocupare a propriilor lor instituții, pe care le conduceau de mai bine de patru luni.

Și atunci, excluzând ca imposibilă această versiune, probabil că lucrurile s-au petrecut altfel. Agresorii trebuie căutați în alta parte. „Rebelii” nu sunt alții decât unitățile militare, trimise, din ordinul lui Antonescu, să ocupe instituțiile publice, aflate în stăpânirea reprezentanților legitimi ai Statului. Aceste unități militare n-aveau ce căuta în aceste instituții publice cerând predarea lor. Nu era de competența lor să conducă prefecturile, primăriile sau chesturile. Rostul lor era în cazarmă, unde sub conducerea ofițerilor lor, să se pregătească pentru apărarea patriei de dușmanii din afară. Țara nu-i plătea și nu le-a pus armele în mâini ca să tulbure ordinea internă, deposedându-i pe funcționarii Statului, legal instalați, la conducerea acestor instituții. Militarii, care se prezentau cu escorta să ia în primire chesturile, prefecturile, primăriile etc., erau rebelii, erau uzurpatorii puterii în Stat, erau agresorii, iar victimele intervenției lor neloiale, nedrepte și anticonstituționale, erau legionarii, care apărau aceste instituții și refuzau să se supună somației lor. Funcționarii legionari se găseau în stare de legitimă apărare ca să organizeze rezistenta contra acestor intruși.

Îmi îngădui să reproduc din nou din cartea de amintiri a lui Nicu Iancu, Sub Steagul lui Codreanu, convorbirea avută de acesta cu un ofițer care se prezentase pentru a lua în primire Chestura de la Sibiu, pe baza unui ordin de la Comandamentul Militar local. Scena ilustrează cum nu se poate mai bine conflictul dintre legalitatea poziției legionare, apărate de Nicu Iancu, și actul de forță pe care-l executau militarii, din ordinul lui Antonescu.

”Scurt după ce ajunsesem la Chestură, a apărut în fața porții acesteia un ofițer în grad de maior, acompaniat de o escortă militară, cerând să fie lăsat să intre în localul poliției. I s-a comunicat că poate intra, însă fără escortă. De asemenea i s-au dat asigurări că, după ce se va achita de misiunea ce-o avea, va putea părăsi chestura în orice clipa va dori, fără nici un fel de împiedicare.

După câteva minute mi s-a comunicat că maiorul – comandantul unui regiment de artilerie din localitate – s-ar fi hotărât să intre singur. Semnificativ a fost faptul că după ce i-am garantat cu cuvântul meu de onoare cele ce i-au fost comunicate la poarta chesturii de către un comisar de politie și de însuși șeful garnizoanei legionare, mi-a solicitat „cuvântul de legionar” (!), pe care, bineînțeles, i l-am dat.

Cu puțin timp în urmă a fost condus în cabinetul meu, situat la primul etaj, unde l-am primit cu toată atenția. De la primele cuvinte schimbate cu maiorul Gheorghe Dorin, mi-am dar seama că am de-a face cu un om cult și de fină educație. Deși, în situația dată, ne găseam față în față ca adversari, conversația ce-a urmat, a fost dusă într-un limbaj foarte ponderat și într-un ton aproape curtenitor. Un comisar ce intrase, la un moment dat, pentru a ne prezenta niște hârtii spre semnare, a povestit afară, spre mirarea tuturor, c㠄d-l chestor discută cu d-l maior ca și cum ar fi doi prieteni vechi” (de altfel în cursul acestei întrevederi s-au servit cafeluțe turcești).

În executarea misiunii primite de la superiorii săi, ofițerul mi-a înmânat apoi o hârtie ce conținea doar câteva rânduri bătute la mașina, semnată de însuși Generalul Leventi, Comandantul Corpului de Armată din localitate. Textul acestei hârtii era aproximativ următorul:

”D-l Maior Gheorghe Dorin este delegat de noi cu conducerea Chesturii Poliției Sibiu... Veți face imediat predarea...” etc.

Desigur, ca funcționar public, numit și întărit în funcțiune de guvernul prezidat de însuși Generalul Antonescu, am refuzat să dau urmare acestei invitații (sau mai exact somații) redactată și semnată de un comandant militar, lipsit în acest caz de orice calitate legala.

(…)

Iată ce i-am răspuns – cu aproximație – Maiorului Dorin, în timp ce-i restituiam ordinul scris, prin care mi se cerea predarea chesturii:

„Numirea mea în fruntea instituției ce o conduc nu mi-a fost retrasă până în clipa de față, sub nici una din formele prevăzute. Din partea Ministerului de Interne – vă dau cuvântul, domnule maior – n-am primit nici un fel de ordin: nu am nici o cunoștință să fi fost destituit sau măcar suspendat din serviciu. Mă găsesc deci în exercițiul legal al funcției în care ani fost numit, iar datoria mea este de a apăra în acest oraș ordinea legală împotriva oricăror încercări de tulburare sau răsturnare a ei, din orice parte ar veni... ținând seama că nu ne aflăm nici sub stare asediu, refuz categoric de a lua în considerare un ordin venit de la o persoană sau autoritate lipsită de competență...”

Maiorul a recunoscut că situația ce s-a creat este într-adevăr cum nu se poate mai confuză, ca el nu înțelege nimic din ceea ce se petrece; în ce-l privește, el execută doar un ordin.

Discuția a continuat apoi pe un ton mai familiar, iar la sfârșit am adăugat zâmbind:

Ce-ați zice D-voastră, domnule maior, care sunteți Comandantul regimentului 36 Obuziere, dacă într-o buna zi m-aș prezenta la D-voastră cu o hârtie semnată de... hai să zicem, de Înalt Prea Sfinția sa Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardealului, cerând să-mi predați comanda regimentului...? Mi-ați preda-o?

Refuzul meu de a mă supune unui ordin emanând de la un comandament militar era perfect legal. Ilegalitatea și abuzul de putere s-a dovedit a fi din partea celor ce porniseră a mâna pe frânele țării, întrebuințând în acest scop șiretlicul și forța brut㔠(pp. 140-l42).

 

12. ATITUDINEA ARMATEI

Cea mai mare decepție a suferit-o Generalul Antonescu din partea armatei. De unde credea el credea c㠒 în doi timpi și trei mișcări”, ca pe vremea lui Carol, armata va executa ordinul ce i-a fost transmis, de a ocupa instituțiile publice, știrile ce i-au venit în ziua marelui asalt, 21 Ianuarie 1941, nu erau deloc îmbucurătoare.

În unele părți, armata a fost de la început ostilă ordinelor Conducătorului și a făcut cauză comună cu legionarii, ca apărători ai ordinii și legalității; în alte puncte ale țarii, după primele încercări neizbutite de a ocupa instituțiile, s-a retras în cazărmi, adoptând o atitudine de expectativă în fața rezistenței legionare; în sfârșit au fost și locuri unde armata a pus stăpânire cu ușurință pe prefecturi și chesturi, fie profitând de elementul-surpriză fie după ce soldații au făcut uz de armă, ucigând lume nevinovată. Situația generală a intervenției militare ordonată de Antonescu era, în seara de 21 Ianuarie, de nesiguranță, confuzie și așteptare.

Ca să înțelegem comportamentul șovăielnic al Armatei, trebuie să cunoaștem în prealabil curentele de opinie care o străbăteau, în ajunul loviturii de Stat a Generalului Antonescu. În linii mari, la nivelul comandamentului superior armata era împărțită în trei grupe:

1. O parte din șefii supremi erau necondiționat la dispoziția Generalului Antonescu, ca de pildă Pantazi, Șteflea și alții.

2. A doua parte aparținea vechilor cadre carliste, demoralizate și timorate.

3. A treia parte, fățiș sau în forul lor interior, manifestau simpatii pentru Mișcare.

În relațiile cu Armata, Mișcarea dispunea și de alte avantaje, de care era lipsit Antonescu:

A. Trupa, masa soldaților, era formată din legionari sau simpatizanți ai mișcării, în proporție covârșitoare.

B. Tinerii ofițeri, locotenenții și sublocotenenții, erau în număr impunător afiliați spiritual Mișcării Legionare.

C. Elita liceelor militare și a școlilor militare de toate armele era încadrată în Frățiile de Cruce.

Această întrepătrundere legionaro-militară a paralizat în multe regiuni ale țării intervenția militară ordonată de Antonescu contra Statului Național-Legionar.

Atitudinea Armatei în aceste zile tulburi a fost influențată și de necunoscuta regală. Actul Constituțional de la l4 Septembrie 1940, care consacra existența Statului Național-Legionar, purta și semnătura Regelui Mihai. Ce va face Regele când va afla de lovitura de stat a Generalului Antonescu? În favoarea cui va înclina balanța? Se va asocia cu Antonescu în acțiunea lui distructivă sau va căuta să mijlocească o soluție de aplanare a conflictului? În definitiv Regele era Șeful Armatei și un mesaj al lui ar putea avea un larg ecou în Comandamentul Militar și în special între tinerii ofițeri.

Dar mai era și o altă necunoscută, de importanță și mai mare, care i-a determinat pe mulți comandanți la prudență. Ce va face armata germană din România? Ce atitudine va adopta în conflictul dintre Mișcare și militari? Oare nu-i mișcarea legionară atașată ideologic național-socialismului și se bucură șefii ei de o largă audiență pe lângă Hitler și guvernul Reichului? E greu de imaginat că Hitler va abandona Mișcarea ca să fie decimată de Antonescu. Pe atunci nimeni nu știa că Antonescu obținuse în prealabil consimțământul lui Hitler de a „restabili ordinea în România”, înainte de a da lovitura de Stat. Până când n-a sosit ultimatumul lui Hitler, nici armata română și nici armata germană nu bănuia ce decizie a luat guvernul german. Dovadă, manifestațiile de fraternizare între legionari și armata germană, care se țineau lanț pe tot cuprinsul țării.

În seara de 21 Ianuarie, rezultatele obținute de General pe planul acțiunii militare contra legionarilor nu erau doar nesatisfăcătoare, dar de rău augur pentru succesul întreprinderii lui. Trei corpuri de armată n-au răspuns ordinului lui de a deschide focul contra „rebelilor”.

Comandantul Corpului IV din Iași, Generalul Coroamă, nu numai ca n-a trimis armata să ocupe instituțiile publice, ci a fraternizat cu Mișcarea. I-a chemat la sine pe șefii legionari și a căzut de acord cu ei ca să mențină împreună ordinea în țară, în perfectă armonie. Cum Iașiul era oraș de frontieră cu Uniunea Sovietică, era în interesul țării să se evite orice incidente.

Când Generalul Antonescu a telefonat la Iași, întrebându-l pe Coroamă care e situația locala, să înnebunească și nu altceva. Generalul Coroamă i-a răspuns că grupe de soldați și de legionari patrulează în comun prin oraș și nu s-a semnalat nici cel mai mic incident. Nici populația evreiască n-a suferit nimic. Cum autoritatea Generalului Coroamă cuprindea întreaga Moldovă, în toata regiunea domnea cea mai perfecta liniște.

La Brașov, Generalul Corneliu Dragalina, Comandantul Corpului de Armata VI a urmat o conduită asemănătoare. A refuzat să execute ordinele lui Antonescu de a trimite armata să-i scoată pe legionari din instituțiile publice, pe care aceștia le dețineau în mod legal. A luat contact cu șefii legionari și a convenit ca să se respecte reciproc și să vegheze în comun la menținerea ordinii. Altă lovitură de măciucă în capul lui Antonescu. Buna armonie între Armata și Legiune era tot ce ura mai mult Generalul în acele momente.

Două Corpuri de Armată fuseseră scoase din funcțiune, neîndeplinind sângeroasa misiune ce le-o încredințase Antonescu.

La Sibiu, sediul Corpului VII Armată, s-a petrecut o timida încercare din partea comandantului local de a lua în stăpânire Chestura și Prefectura de Poliție, conform ordinelor primite. Generalul Leventi, Comandantul Corpului, a trimis ofițeri, cu ordine semnate de el, ca să ia în primire instituțiile publice, aflate în posesia legionarilor. Scena confruntării dintre ofițerii delegați de General și șefii legionari locali a fost magistral descrisă de Nicu Iancu, în cartea lui de amintiri. Șefii legionari au refuzat să predea instituțiile, motivând, și pe bună dreptate, că ordinele primite contravin legilor în vigoare.

Generalul Leventi, în fața rezultatului negativ al demersului sau, n-a forțat nota. A luat act de refuzul legionarilor de a preda Prefectura și Chestura și a consemnat trupa în cazărmi. Nici al treilea Corp de Armată, care avea ca rază de acțiune Ardealul de Vest și cu Banatul, nu răspundea la ordinele lui Antonescu.

În Dobrogea comanda Generalul Avramescu. La Tulcea, la Constanța, Avramescu a trimis unități militare ca să ia în stăpânire instituțiile publice, cu succes parțial. La Tulcea, armata a ocupat prin surprindere Prefectura, profitând de lipsa Prefectului Mitică Predescu, convocat la București, dar legionarii, prinzând de veste, s-au baricadat la Chestură, unde au rămas până ce a venit ordinul meu de evacuare. La Constanța, instituțiile publice au rămas până în ultima clipa în mâinile legionarilor.

Generalul Avramescu, un om ales și nobil, nici el n-a vrut să verse sânge nevinovat, dând curs „ad-litteram” ordinelor scelerate ale lui Antonescu. A luat el anumite măsuri militare, dar nu i-a atacat pe legionari, continuând să păstreze cu ei o linie de dialog și bună înțelegere, vrând să-i convingă să cedeze de buna voie. O altă înfrângere pentru Antonescu. Situația a rămas staționară până ce a venit ordinul meu de evacuare a instituțiilor publice.

În Moldova de Sud, la Tecuci, unde fusese mutat la Comandamentul Corpului III Armata, care înainte fusese la Chișinău, Generalul Atanasiu, șeful acestui Corp, a luat o atitudine identică, binevoitoare față de Mișcare.

Ca urmare, subalternul lui, Generalul Popescu, care comanda Divizia de la Galați, s-a înțeles din primul moment cu autoritățile legionare ca să păstreze în comun ordinea. Iată mărturia lui Gheorghe Costea, care a trăit aceste zile la Galați.

”Ordinul dat de generalul Antonescu, ca armata să ocupe clădirile publice, n-a avut nici o urmare la Galați. Ofițeri desemnați să ia în primire instituțiile publice nu s-au prezentat și nici nu s-a recurs la forță. Primăria, Prefectura, Chestura, și-au continuat serviciul normal. Nu a fost nevoie să ne baricadăm în ele, pentru a le apăra contra unei acțiuni militare, deoarece armata nu a intervenit”.

Autoritățile legionare s-au prezentat Generalului Popescu, pentru a ajunge cu el la o înțelegere. Pentru a-și arăta buna lui credință, Generalul Popescu a venit cu următoarea propunere pentru menținerea ordinii:

”Dat fiind că suntem oraș de graniță, ca nu cumva să profite rușii de dezordine și să ne atace, până ce se vor limpezi lucrurile la București, să constituim echipe comune, formate din legionari și soldați, care să mențină ordinea în oraș.

Propunerea era excelentă, căci fiecare rămânea pe poziția lui. Generalul Popescu nu ne cerea să părăsim instituțiile publice în care activam. Am fost de acord cu el și am pus imediat ideea în aplicare. Din acel moment patrule mixte, formate din soldați, conduși de ofițeri și legionari, patrulau prin oraș, spre satisfacția generala a întregii populații”. (Mărturii despre Legiune, pp. 63-64).

Mai dramatică, am putea zice chiar disperată, se prezenta situația militară a lui Antonescu în capitală. Provinciile erau departe și nu toate știrile ajungeau la auzul populației. Dar în capitală, oricine putea să constate „de visu” eșecul loviturii de Stat a lui Antonescu.

Bucureștiul era sediul Corpului II Armată și dispunea de puternice contingente militare. Nu e nici o îndoială că dacă regimentele din capitală s-ar fi năpustit asupra instituțiilor publice ocupate de legionari, le-ar fi ocupat cu ușurință. Disproporția nu era la număr, ci la puterea de foc. De ce n-a făcut Antonescu uz de aceasta impunătoare forță militară? Pentru același motiv pe care l-am spus mai înainte. Nu era sigur de reacția unităților din capitală, nici la nivelul Comandamentului și nici al trupelor. Îi era teama să nu se producă acte de fraternizare, ca la Iași, Timișoara, Brașov și alte localități. Și atunci a preferat să consemneze regimentele în cazărmi, ca o rezervă potențială, până când se va limpezi situația cu ajutorul lui Hitler.

Înfrângerea lui Antonescu pe plan militar la București se vedea cu claritate din situația penibila In care a ajuns. Se refugiase în Palatul Președinției, unde se baricadase ca într-o cetate, iar dincolo de Piața Victoriei, capitala era totalmente în mâna legionarilor. Generalul Antonescu era prizonier în Palatul Președinției. La o sută de metri de Palat, masele legionare controlau intrările și ieșirile spre oraș. În acest perimetru a rămas Antonescu blocat, până ce a venit ultimatumul lui Hitler.

Neavând încredere în trupele din capitală, Antonescu a început să-și aducă trupe credincioase din provincie, în special din regiunea Pitești. Mișcarea aceasta de trupe a fost terminată în ziua de 24 Ianuarie 1941, când și așa rezistența legionară luase sfârșit, în urma ultimatumului lui Hitler și ordinului meu.

 

13. CONTRAATACUL

Elementul-surpriză, pe care conta Antonescu ca să ocupe în cea mai mare grabă instituțiile publice, pentru a evita o reacție legionară, n-a avut efectul dorit. Doar în anumite județe, unde Mișcarea nu dispunea de organizații puternice, ocuparea instituțiilor „manu militari” s-a realizat fără împotrivire.

Acolo însă unde Legiunea era tare, absența prefecților, convocați fraudulos în capitală, în vederea unor consfătuiri „economice”, a fost substituită de alte organe conducătoare sau de șefii de județ. Așa de pildă, la Sibiu, Prefectul Județului, Dr. Ion Fleșeriu, fiind plecat la București, conducerea rezistenței contra loviturii de Stat a preluat-o Chestorul Nicu Iancu, sprijinit de întreaga organizație județeană. Ca urmare a acestor reacții neprevăzute în planul de operații al Generalului Antonescu, chiar dacă anumite poziții deținute de legionari în Stat s-au pierdut în primul moment de buimăceală, au fost repede recucerite prin energica intervenție a șefilor legionarilor locali.

La Timișoara, Comandamentul Diviziei a trimis o companie de soldați ca să ocupe Prefectura Județului. Compania s-a desfășurat în fata Prefecturii, în așteptarea ordinului să pătrundă în clădirea ce se afla în posesia legionarilor. Dar în același timp se adunaseră în fața Prefecturii mase mari de tineret, muncitori și țărani, veniți din satele dimprejur. Comanda lor o avea Ică Tănase. Acesta a îndemnat masele de țărani să se apropie de linia soldaților și să-i încercuiască. Cea mai mare parte a soldaților erau legionari sau simpatizanți ai Mișcării. Între legionari și soldați au început discuții prietenești. Ică Tănase s-a amestecat în vorbă și i-a convins pe soldați și anumite grade să predea armele legionarilor, iar ei să rupă rândurile și să se întoarcă la cazarmă. N-a fost nevoie de prea multe discuții. Soldații au lăsat armele legionarilor și s-au întors la cazarmă. După această pățanie, Comandantul Diviziei n-a mai scos nici o unitate pe stradă de teamă să nu se repete actul de fraternizare. Totul s-a petrecut fără presiuni, fără violențe, printr-un proces de întrepătrundere sufletească între legionari și soldați.

La Arad, un regiment a avut aceeași soartă. Trimis de comandamentul militar local să ocupe instituțiile publice, când a dat de masele legionare, a fraternizat cu „rebelii”, adică cu frații lor de sânge și convingeri. Regimentul a făcut stânga împrejur și a luat-drumul înapoi spre cazarmă. Legionarii au rămas stăpâni pe instituțiile publice și pe întreg orașul.

Cazurile acestea au fost extrem de numeroase în toată țara. La prima încercare de a forța nota, armata s-a izbit de ostilitatea soldaților și a tinerilor ofițeri de a se încăiera cu legionarii.

A doua zi după lovitura de Stat, 21 Ianuarie, Marți, spre seară, situația, în ansamblul ei, era cum nu se poate mai critică pentru General. Conform planului, toate obiectivele fixate de General, adică ocuparea instituțiilor publice, trebuia fie atinse în această zi. Programul maxim nu numai ca n-a fost împlinit, dar nici cel puțin n-a putut fi operat pe o arie întinsă a țării, pentru ca Președinția să poată comunica că mai exist㠄focare de rezistență în curs de lichidare”. Țara se ridicase ca un singur om să apere Statul Național-Legionar, iar Antonescu a fost azvârlit în defensivă.

Trebuie să spulberăm și legenda că Generalul Antonescu, dacă n-a avut succesul așteptat din prima zi a „loviturii”, aceasta se datorează faptului ca „nu vroia să verse sânge”. Contrarul e adevărat. El dăduse ordin ca acolo unde se întâmpina rezistență la ocuparea clădirilor publice, să se întrebuințeze forța, trăgând fără milă. Ordinele erau categorice. La Brăila, Prefectura era ocupata de legionari. Armata a tras în ei și 11 tineri legionari au plătit cu viața rezistența lor la uzurparea antonesciană.

La Ploiești s-a produs o altă tragedie. Victor Silaghi, Comandant legionar de pe timpul Căpitanului, fusese numit de mine șef al organizației Prahova. Văzând cele ce se întâmplă în capitală, Silaghi a zburat cu mașina la Ploiești, în 21 Ianuarie, pentru a se interesa de situația în județul său. Însoțit de încă doi legionari, s-a dus la Prefectura Județului, unde spera să-l găsească pe Prefectul legionar, Măntăluță. Dar aici se afla deja armata. Când a încercat să intre, un sublocotenent zelos a dat ordinul să se tragă în pașnicii legionari care vroiau să ceară doar explicații. Își poate imagina oricine că trei oameni, fără arme, nu se puteau încumeta să-i scoată pe soldați din Prefectură pentru a restabili ordinea anterioară. Silaghi a fost lovit mortal. A mai căzut un tânăr legionar, Badea Popescu, Șeful Frățiilor de Cruce din Prahova.

Au fost și capitale de județ în care ocuparea Prefecturilor de armată s-a realizat fără nici o împotrivire, ca de pildă în Dâmbovița, Muscel sau Oltenia. Dar aceste trofee antonesciene reprezentau o minoritate pe aria întinsă a țării.

În seara de 21 Ianuarie, situația se stabilizase în favoarea Legiunii. Capitala, Ardealul, Banatul, Moldova și Dobrogea erau controlate de legionari. În Muntenia și Oltenia, multe prefecturi au fost ocupate de armată, dar mai existau altele unde legionarii au ajuns la un compromis cu militarii.

Trebuie precizat că victoria legionară contra uzurpatorului nu se putea realiza fără atitudinea binevoitoare a armatei, la marile ei comandamente așa, cum am scris în capitolul anterior. Dacă în toate părțile armata ar fi procedat ca la Brăila, fără îndoială ca n-am fi putut rezista. Ar fi curs mult sânge. Mii de oameni ar fi fost uciși spre bucuria lui Antonescu. Trebuie să ne aducem aminte de acești generali de înaltă ținută morală, patrioți și înțelepți, care, văzând situația creată în țară de lovitura de Stat a Generalului Antonescu, au refuzat să-i urmeze ordinele scelerate. Trebuie să ne aducem aminte cu recunoștința și de masele de soldați care au fraternizat cu legionarii și de tinerii ofițeri care au luat aceeași atitudine nobilă. S-a realizat de fapt o coaliție militaro-legionară, care a permis mișcării sa-și afirme supremația față de încercarea de uzurpare a Statului Legal și Legitim de către Antonescu.

 

14. ÎNFRÂNGEREA LUI ANTONESCU

Miercuri, 22 Ianuarie, lovitura de Stat a lui Antonescu se împotmolise. Nu mai avea alta perspectiva decât să capituleze. Faptul nou care se întâmplase în această zi era apariția mulțimilor de la sate, care invadaseră capitalele de județ, zeci de mii, sute de mii de oameni din rezerva națiunii, se concentraseră la orașe, ascultând de comanda șefilor legionari și mărind cu prezența lor masivă capacitatea de rezistență a Mișcării. Generalul nu mai era capabil de nici o mișcare, de nici o inițiativă, din cauza aluviunilor de mase populare. Era mai mult decât înfrânt. Blocat, sufocat, strivit literalmente de acest torent popular.

Trebuie spulberată o altă defăimare pusă în circulație de propaganda antonesciană: că legionarii au tras în armată. Nicăieri și niciodată, în nici o parte a țării, nu s-a tras în ostași. În schimb, în anumite locuri trupa, la ordinele unor ofițeri inconștienți, a tras în legionari, făcând victime. Și în acest caz, deși în legitimă apărare, legionarii n-au ripostat.

N-a căzut nici un soldat ucis de legionari. Au murit doi soldați la București, dar accidental. Unul din cauza unei ciocniri de mașini, iar altul ars tot printr-un accident. Aceste cazuri accidentale de soldați morți au fost exploatate la maximum de propaganda antonesciană. În special s-a făcut mare vâlvă că legionarii ar fi stropit cu benzină un soldat și i-ar fi dat foc, când în realitate acesta a fost victima unei întâmplări nenorocite.

Legionarii nu puteau trage în armată, deși aveau și ei ceva arme, din doua motive:

1. Respectul ce-l purtau instituției militare.

2. Nu puteau trage în proprii lor frați și camarazi, căci mulți soldați concentrați pe vremea aceea proveneau din rândurile mișcării.

Din cauza acestor conflicte sufletești, legionarii se aflau în stare de inferioritate față de atacatori. Suportau focul militarilor fără să răspundă, iar dacă ripostau vreodată, nu era spre trupă, ci rafale trase în aer, spre intimidare. Norocul legionarilor în aceste zile a fost ca atâția generali bravi și înțelepți au refuzat să asculte de ordinele scelerate ale lui Antonescu.

În după amiaza de 22 Ianuarie, mă caută, la locuința unde mă ascundeam, Nicolae Petrașcu, Secretarul General al Mișcării. Venea de la Legația Germană, unde avusese, o întâlnire cu Fabricius. Acesta continua să reprezinte interesele Reichului, în lipsa titularului nou numit Killinger, care nu apăruse încă la București. Ce-mi spune Petrașcu?

– Am fost chemat la Legația Germană, unde am avut o întrevedere cu Fabricius. Acesta mi-a comunicat pe un ton grav că Generalul Antonescu este decis să se retragă și vrea să lase puterea unui guvern propus de mine. Să-i comunic în grabă numele viitorilor miniștri.

Dacă comunicarea ar fi venit direct de la Antonescu, m-aș fi îndoit de veracitatea ei. Petrașcu vorbise cu Fabricius și comunicarea fusese transmisă prin el. Era angajat în declarație și Reichul german. Decizia lui Antonescu de a se retrage nu putea reflecta decât o sugestie de la Berlin, având în vedere situația haotica creată în țară de lovitura de Stat a acestuia. Aceasta a fost interpretarea mea de atunci. Antonescu capitulează și vrea să asigure o succesiune normală.

În cursul guvernării noastre, de cate ori izbucnea vreo neînțelegere intre noi, Generalul mi-a spus nu odată, ci de zeci de ori, ca vrea să se retragă. Dar asta era teatru. Vroia să pipăie pulsul interlocutorului sau. Și lui Maniu i-a oferit de nu știu câte ori, când se agravase situația de pe front, să ia conducerea guvernului, știind prea bine că va refuza! Când a fost arestat de Rege și deposedat de titlul său, a avut un acces de furie, amenințându-i pe toți că, „mâine vor fi împușcați”. Antonescu era un pătimaș al puterii, reprezentând tot sensul vieții lui. Posesia puterii o punea mult deasupra intereselor țării.

Am crezut ceea ce mi-a comunicat Petrașcu, pentru că era cu garanția lui Fabricius. Am socotit că este o indicație de la Berlin, care fusese informat că noi am fost victimele unei agresiuni neprovocate și n-am făcut decât să apărăm ființa Statului existent. Și atunci m-am apucat să redactez în grabă o lista de guvern, din care nu lipseau vechile nume de legionari, adăugând altele, în special în sectorul militar. În ce privește poziția Generalului, am menajat-o pe cât am putut și în aceste împrejurări excepționale, când vărsase sânge de legionar. Aflând ca vroia să se retragă, i-am trimis vorba să accepte să rămână mai departe în fruntea Statului, iar mie să-mi transmită numai conducerea guvernului. Era un semn de atenție și recunoștință din partea mea pentru colaborarea noastră. Cu aceasta listă s-a prezentat Petrașcu la Legația Germana și i-a predat-o lui Fabricius.

Decizia lui Antonescu oglindea de fapt situația reala a țării. Nu mai putea guverna. Era blocat. Nici marile comandamente militare nu mai răspundeau ordinelor lui! Ce era să facă? Berlinul nu-i dăduse încă avizul în după amiaza de 22 Ianuarie.

Mai târziu, Antonescu s-a exprimat că cu lista de întocmită de mine, am vrut să-l fac „din cal măgar”. Nimic mai fals. Fabricius i-a declarat lui Petrașcu că Generalul vrea să se retragă din toate funcțiile, inclusiv cea de Șef al Statului. A fost un gest prevenitor al meu, când l-am rugat să rămână în fruntea statului.

S-a mai spus după ce conflictul se tranșase la Berlin în favoarea lui Antonescu, că eu i-aș fi dat Generalului un ultimatum când i-am prezentat lista noului guvern.

A nu se confunda acest episod cu intervențiile a diverse personalități legionare, senatori ai mișcării, pe lângă Antonescu, ca să se ajungă la o înțelegere. Aceste demersuri s-au realizat independent de mine și n-am știut nimic de ele. După cum se știe, nu s-a ajuns la nici un rezultat.

 

15. APELURI DISPERATE LA BERLIN

Strâns în chingi în țară, paralizat în încercarea lui de a răsturna prin forță Statul Național-Legionar, Generalul Antonescu și-a pus ultima lui nădejde la Berlin. Mai exista o instanță supremă, Hitler, care putea să-l salveze.

La ultima lui întrevedere cu Hitler, în 14 Ianuarie 1941, la Obersalzburg, Antonescu reușise să-i smulgă Führerului consimțământul pentru a lua măsuri „de restabilire a ordinii interne”. Obținuse, cum s-ar zice, mână liberă de la Hitler pentru a stârpi „anarhia legionară”. Dându-i aprobarea, Hitler credea că Generalul, sprijinit de armată, nu va întâmpina greutăți ca să curețe statul de elemente ostile conducerii lui… așa cum a procedat el, în Iunie 1934, contra căpeteniilor S.A. Antonescu, la rândul lui, era tot atât de încrezător în puterile lui. Avea doar experiența loviturii de stat de pe timpul regelui Carol și credea că lucrurile se vor desfășura după același calapod. Cu ajutorul armatei se va înfrunta cu legionarii, expulzându-i din funcțiile ce le ocupau în stat. Deci, nici unul și nici altul nu se îndoiau, când s-au despărțit la Berchtesgaden, că problema legionară va fi repede rezolvată.

Dar iată că socotelile nu au ieșit după dorința lor. În 21 Ianuarie, când Antonescu dăduse ordinul ca legionarii să fie scoși din Prefecturile, Primăriile și Chesturile ce le ocupau în mod legal, s-a izbit de o puternică rezistență. În cursul operațiunilor de „curățire a terenului”, o serie de înalți comandanți ai armatei au refuzat să exercite ordinele lui nefaste, adoptând o atitudine de expectativă, ceea ce a înlesnit contraatacul Legiunii și mobilizarea maselor populare. În 22 Ianuarie, „rebelii” erau concentrați cu zecile de mii la porțile consiliului, iar în provincie dominau în cea mai mare parte a țării.

Perspectiva era sumbră pentru Conducător. Cum am scris în capitolul anterior, Antonescu se gândise în amiaza acestei zile, 22 Ianuarie, să lase puterea. În acest scop mi-a trimis vorbă prin Fabricius să-i întocmesc o listă a noului guvern. Căci dacă Hitler nu-i sărea în ajutor, cu forțele de care dispunea în România, trebuia să capituleze.

Și acum trebuie să urmărim cu foarte mare atenție ce s-a petrecut după acest eșec, pentru a descoperi noua postură a Generalului. Ce cerea de astă dată Antonescu prin mijlocirea lui Fabricius? Nu neutralitatea armatei germane din România până ce el îi va lichida pe „rebeli”, așa cum primise aprobarea în audiența din 14 Ianuarie, ci intervenția directă a armatei germane, alături de el, contra legionarilor. Deosebirea era enormă. În 14 Ianuarie se mulțumise să ceară de la Hitler acordul său, pentru a restabili „ordinea internă”, cu propriile lui forțe, adică întrebuințând exclusiv armata română. Cum operația lui nu dăduse rezultatul așteptat, ci dimpotrivă, se soldase cu o amenințare iminentă pentru propria lui securitate politică, acum cerea un lucru și mai grav, incalificabil din punctul de vedere al demnității naționale, ca și cum am fi fost o țară ocupată: ca armata germană din România să intre în acțiune alături de armata română pentru a zdrobi rezistența legionară.

De la 14 Ianuarie la 22 Ianuarie, Antonescu făcuse un salt din poziția de aliat al Reichului în aceea de vasal al Reichului. Una e ca să fii de acord cu Antonescu pentru expulzarea legionarilor din stat, pentru motive de dezordine în exercitarea funcțiilor ce le dețineau, și cu totul altceva să te amesteci în afacerile interne ale României, cu toată forța militară de care dispui în această țară, pentru a salva poziția politică a Conducătorului, amenințată să se prăbușească.

Complicele lui Antonescu, Fabricius, și-a îndeplinit și de data aceasta misiunea lui întunecată, cu zel și ardoare. În aceste momente critice, când se hotăra soarta țării, Fabricius nu s-a mai despărțit de Antonescu. Era mai mult la Președinție, pentru a primi ultimele informații, decât la Legație. Permanent agățat de telefon, trimitea rapoarte peste rapoarte Ministerului de Externe, Cancelariei Reichului și șefilor militari care îi cerea lămuriri. Fabricius zugrăvea situația din România în culorile cele mai negre. Se poate ajunge la război civil. În mișcare s-a infiltrat un mare număr de agenți comuniști care provoacă dezordini și ațâță la revoltă contra șefului statului. Intervenția armatei germane este neapărat necesară pentru a se pune capăt tulburărilor. Altminteri, este periclitată însăși securitatea Reichului în România, ca bază operativă pentru proxima campanie din Balcani.

Fără îndoială că Hilter, în fața acestor cereri repetate ale lui Fabricius de a veni în ajutorul lui Antonescu, a fost pus într-o situație grea. Alte surse informative nu avea, decât ceea ce-i raporta ministrul lui de la București, care, la rândul lui, repeta aidoma ce-i spunea Antonescu. Nu era ușor să ia o decizie atât de gravă. Căci una e o răfuială între Antonescu și Horia Sima și cu totul altceva să iei partea lui Antonescu contra legionarilor, care și ei erau prietenii Germaniei. După lungi șovăieli, răspunsul de la Berlin a venit târziu de tot, spre miezul nopții, 22 Ianuarie, și era pe placul lui Antonescu.

 

16. ULTIMATUMUL LUI HITLER

Unde mă aflam eu în timpul acesta? Nici pe baricade în mijlocul camarazilor și nici în vreun centru legionar de comandă al Capitalei. Pierdusem contactul și cu miniștrii și căpeteniile Mișcării. Umblam singur din loc în loc, din casă în casă, căutându-mi adăpost pe unde puteam. Ideea mea fixa era să nu cad în mâna zbirilor lui Antonescu, știind că dacă mă prind, mă lichidează în învălmășeala evenimentelor de atunci. Dar mai important decât aceasta era ca legionarii să știe că sunt în viață și în libertate. Știam ce s-a întâmplat cu Căpitanul în 1938, când, din cauza arestării lui, toata mișcarea a fost paralizată.

N-am avut nici un amestec în tulburările din țară. Ultimul meu act politic a fost să-l chem pe Trifa și să-i cer să organizeze o manifestație de protest contra demiterii Generalului Petrovicescu, Ministrul de Interne. De atunci n-am mai dat nici un ordin, nici verbal ci nici în scris. Rezistența legionară ce-a urmat contra loviturii de Stat și apoi ridicarea poporului contra uzurpatorului s-au petrecut spontan și peste capul meu.

Vagabondajul meu pe străzile Capitalei era extrem de periculos acum. În timp ce în prigoana din 1938 mă plimbam în voie, nefiind decât un ilustru necunoscut venit din provincie, în timpul guvernării sute de mii de oameni îmi văzuseră mutra, fie la manifestații fie din ziare. Singura legătură ce-o păstram era cu credinciosul Boian. Dar și legătura cu acesta era un risc, deoarece fiind în timpul regimului nostru Șef al Serviciului de Ordine al Mișcării, era el însuși căutat de agenții lui Antonescu.

Pe unde n-am fost în acele trei zile de când am plecat de acasă: 20, 21, 22 Ianuarie 1941? Am avut trei gazde principale: mai întâi am tras la părinții camaradului Nicolau, care fusese inspector de poliție în timpul guvernării noastre, apoi la o familie de unguri pe care o cunoșteam încă din prigoana anului 1938, în strada Dumbrava Roșie Nr. 10; în sfârșit, în casa Doamnei Polihroniade, care locuia împreună cu mama sa pe Strada Pallade, lângă Calea Moșilor.

Ultima mea gazda a fost la Doamna Polihroniade. Aici a venit în după masa zilei de 22 Ianuarie, Miercuri, Petrașcu, cu cererea lui Antonescu, transmisă prin Fabricius, să întocmesc lista noului guvern. În acea după amiază, nu se mai auzeau focuri de armă. Părea că atmosfera s-a liniștit. Dar iată că în noaptea de 22/23 Ianuarie, Miercuri spre Joi, pe la orele unu sau chiar mai târziu, intră în locuința Doamnei Polihroniade Stoicănescu, însoțit de Gunne, îmbrăcat în uniformă de ofițer german. Gunne era ajutorul imediat al lui Bolschwing, care era șeful lui SD (Sicherheitsdienst) din România. Nu mi-a plăcut că Stoicănescu l-a adus pe Gunne la locuința unde mă ascundeam, dar n-am avut ce face. Gunne era sas din Ardeal și vorbea perfect românește. Și Stoicănescu și Gunne mi-au spus să merg la sediul SD, unde mă voi găsi mai în siguranță, deoarece casa lor se bucura de extrateritorialitate și agenții lui Antonescu nu pot să intre în ea. Am acceptat.

Cu mașina lui Gunne am străbătut capitala de la punctul de plecare, aproape de Calea Moșilor, pe unde se afla locuința Doamnei Polihroniade, pe niște străzi paralele cu Șoseaua Ștefan cel Mare și apoi Șoseaua Bonaparte. Nu se vedeau nicăieri soldați. În schimb puternice grupuri legionare patrulau pe străzile pustii. Când ne-am apropiat de Șoseaua Bonaparte, am dat cu ochii de un spectacol neașteptat și neuitat. Nu-mi venea să cred. Cordoane de legionari și cordoane de soldați stăteau față în față, la un metru distanță unii de alții. Soldații păzeau accesul la Președinție, iar legionarii, străzile care duceau în interiorul orașului. Trupa avea armele pe umăr, dar fără de a manifesta o atitudine amenințătoare. Râdeau, glumeau cu legionarii și își ofereau reciproc țigări. Sunt convins că dacă ar fi primit ordin să tragă, ar fi fraternizat cu legionarii, trecând peste ordinul ofițerilor lor. În afară de perimetrul Președinției, armata nu avea altceva în posesie decât Palatul Telefoanelor și Direcția Generala a Siguranței și Polițiilor, pe care o ocupaseră din primul moment prin surprindere. Restul Capitalei era abandonat în mâna legionarilor.

Ajungând la sediul SD, aflător în Parcul Jianu, care se bucura de statut diplomatic, ca și Legația germană, am întâlnit acolo, claie peste grămadă, mai mulți miniștri legionari și căpetenii de-ale Mișcării. Erau concentrați acolo Iasinschi, Corneliu Georgescu, Papanace, Gârneață, Stoicănescu, Biriș și alții, în total 11-12 persoane. Cum serviciul german nu dispunea decât de o singură cameră liberă, dormeau pe podele, unul lângă altul, înveliți cu pături, ca și cum ar fi fost pușcărie. Dar erau bucuroși că aveau un refugiu sigur, temându-se ca vor fi arestați de zbirii lui Antonescu. Ceilalți miniștri legionari nu erau aici. Nici Protopopescu, nici Sturdza, nici Constant, nici Cosmovici și nici Generalul Petrovicescu.

Am stat și eu în aceeași camera moțăind pe un scaun, când pe la orele 4 dimineața, Joi, 23 Ianuarie, misterul chemării mele la SD se lămurește. Nu era vorba de siguranța mea, ci de o comunicare importanta de la cele mai înalte foruri germane. Apare Neubacher, condus de Bolschwing și Gunne. Era contractat la fața. Scoate o hârtie și îmi citește un ordin al Führerului, prin care eram somați să încetăm orice rezistența. Nu îmi aduc aminte exact textul ultimatumului lui Hitler, dar l-a înregistrat Sturdza, care venise între timp și el la locul unde mă aflam. Îl reproduc după cartea lui:

”Führerul face apel la patriotismul legionarilor și insistă ca liniștea să se restabilească cât mai curând. Evenimente importante se pregătesc în aceasta parte a Europei, care necesită ordinea și liniștea în România. Generalul Antonescu este de acord să promită că dacă rezistența legionară încetează imediat, nici un legionar nu va fi urmărit și Mișcarea nu va fi trasă la răspundere”.

În fața acestui ultimatum, nu mai am altă alegere decât să ordon încetarea rezistenței și retragerea legionarilor din instituțiile publice, pe care le dețineau în mod legal.

Împreună cu Neubacher, am redactat comunicatul de încetare a rezistenței, cu următorul cuprins:

Ordin către toți legionarii

”Pentru împiedicarea vărsării de sânge, pe care noi nu am vrut-o și care n-a servit decât dușmanilor comuni ai României și ai Axei, cunoscând că politica Germaniei și a Italiei cere condiții speciale, pe care Mișcarea Legionară le recunoaște, și având în vedere ca între Conducerea Statului și Mișcarea Legionara au început tratative pentru limpezirea situației, ca să ușuram mersul acestor tratative,

Ordon

Ca să înceteze orice luptă.

Legionarii vor părăsi de îndată instituțiile publice ocupate și vor reintra în viața normală.

Cer ca acest ordin să se execute fără șovăire și cu cea mai mare strictețe.

Vreau ca în cel mai scurt timp Țara să-și reia aspectul normal”.

Horia Sima București, 23 Ianuarie 1941, ora 5 dim.

În ceea ce privește paternitatea acestui text, prima parte a comunicatului, care motivează de ce trebuie să înceteze rezistența, fără să se pomenească ceva de ultimatumul lui Hitler, a fost dictat în întregime de Neubacher, bineînțeles în germană și apoi tradus în românește. Partea a doua a textului, care începe cu cuvântul „Ordon”, îmi aparține mie.

Se observă o anumita coincidență între partea redactată de Neubacher și ultimatumul lui Hitler. Führerul ne asigura că dacă se execută ordinul de încetare a rezistenței, după promisiunea lui Antonescu, legionarii nu vor avea nimic de suferit. Neubacher merge mai departe asigurându-i pe legionari și opinia publică că Conducătorul este dispus la tratative cu Mișcarea pentru limpezirea situației. După cum vom vedea mai departe, aceste promisiuni au rămas „tabula rasa” și legionarii au intrat într-o nouă prigoană. Antonescu nu si-a ținut cuvântul dat lui Hitler.

Dar ce facem cu acest comunicat? Întâi trebuia adus la cunoștința Conducătorului Statului, pentru a ști că rezistența a încetat, să ia și el măsurile corespunzătoare, retrăgând trupele în cazarma. L-am rugat pe Vasile Iasinschi să-l însoțească pe Neubacher la Președinție și, în prezența acestuia, să-i predea ordinul meu lui Antonescu. S-au urcat amândoi în mașina, pusă la dispoziție de amfitrioni, și după ce au trecut prin mai multe cordoane de soldați, au ajuns la Președinție. Aici au fost primiți imediat de Antonescu și, în prezența lui Neubacher, Iasinschi i-a predat ordinul meu către legionari. Citindu-l, Generalul nu părea să-i fi plăcut modul în care a fost redactat. S-a convenit în această audiență și termenul în care ordinul de evacuare va fi executat. În capitală, până la 11 dimineața, iar în provincie, pentru a avea suficient timp la dispoziție ca să fie transmis ordinul până la ultimele unități legionare, întreaga zi de 24 Ianuarie. În seara acestei zile, operația de evacuare a clădirilor publice trebuia încheiată.

Neubacher a mai rămas cu Generalul, la dorința acestuia. Iasinschi s-a retras în cabinetul alăturat, Secretariatul. În timpul când se afla în anticameră, așteptând ieșirea lui Neubacher, s-a apropiat un ofițer de el și l-a rugat să-l urmeze. L-a condus într-o cameră, unde l-a dat în paza unor soldați. Era arestat din ordinul lui Antonescu. Faptul era odios, căci toate convențiile internaționale sunt unanime pentru a respecta persoana solului. Dar Generalul avea alte concepții despre onoare și demnitate. Când a ieșit Neubacher din cabinetul Generalului și nevazăndu-l pe Iasinschi, a întrebat de el. I s-a răspuns ca a fost reținut pentru anumite explicații. Neubacher, pe un ton extrem de violent, a protestat, spunând că el nu pleacă fără Iasinschi. Antonescu n-a avut încotro și a dat ordin ca Iasinschi să fie pus în libertate. Iasinschi venise la Președinție cu garanția lui Neubacher și, în afară de aceasta, Neubacher reprezenta în acel moment guvernul german. Sub ocrotirea lui Neubacher, trecând din nou prin cordoane de soldați, Iasinschi a putut reveni în siguranță la sediul SD, unde ne-a povestit indignat ce era să i se întâmple.

După întoarcerea lui Iasinschi, am luat dispozițiile necesare ca ordinul de evacuare al clădirilor publice să ajungă în cea mai mare grabă la cunoștința legionarilor. Sturdza și Biriș s-au dus cu ordinul meu la Prefectura de Poliție ci la Prefectura Județului Ilfov, unde erau concentrați sute de legionari. Ordinul a fost transmis și prin posturile de radio și a apărut și într-o ediție speciala a ziarului Cuvântul.

Hotărârea mea a fost dictată nu numai pentru a da curs ultimatumului lui Hitler, ci și de teama de a nu se produce ciocniri între soldații germani și legionari. Situația se prezenta extrem de gravă. Ordinul lui Hitler a fost transmis și Misiunii Militare Germane din România, iar aceasta, la rândul ei, l-a comunicat tuturor unităților germane din România, cu indicația sa-l sprijine pe Generalul Antonescu contra „rebelilor”. Dar nu era vorba numai de un sprijin demonstrativ, ci trupele germane erau autorizate să facă uz de arme, dacă vor întâmpina rezistență la evacuarea clădirilor. Ne închipuim ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi ajuns la încăierări între soldații germani și legionari, căzând și ceva morți de-o parte și de alta. Ce imensă satisfacție pentru Antonescu! Era argumentul suprem de care se putea servi pentru a dovedi guvernului german că Mișcarea este subminată de agenți comuniști și că trebuie luate contra ei cele mai aspre măsuri. Ar fi fost finalul glorios al „epopeii” antonesciene contra Mișcării, care a început la 20 Ianuarie, cu destituirea Generalului Petrovicescu.

 

17. UN ACT DE OCUPAȚIE

Ultimatumul dat de Hitler Mișcării Legionare și, paralel, ordinul transmis armatei germane din România să intervină în favoarea lui Antonescu, la nevoie făcând uz de arme, echivala cu un act de ocupație a țarii noastre. În multe orașe ale țării, armata germana a intrat efectiv în acțiune, asumându-și rolul să preia instituțiile publice din mâna legionarilor și să le predea autorităților militare românești. La Timișoara, Arad, Deva, Sibiu, Tulcea și alte localități, ofițeri germani s-au prezentat în ziua de 21 ianuarie în fata legionarilor, deținători legali ai administrației, și i-au somat să părăsească clădirile. Evident, că aceștia, având cunoștință de ordinul meu de încetare al rezistenței, s-au retras imediat.

Ce făcea Hitler cu această decizie? Smulgea puterea din mâna legionarilor, care erau pe punctul să câștige victoria asupra agresorului, și i-o trecea Generalului Antonescu, unicul responsabil de haosul creat în țara. Pe punctul de a capitula, acesta câștiga partida, grație intervenției de ultimă oră de la Berlin.

Faptul era deosebit de grav din punctul de vedere al suveranității naționale. Avizat în ultima instanță la ajutorul lui Hitler, Antonescu accepta intervenția unei puteri străine în afacerile interne ale României, exclusiv în beneficiul sau personal, pentru a-și salva „tronul” care se clătina.

De pe timpul turcilor și al invaziilor rusești, poporul roman n-a trăit un moment de mai mare umilință națională ca aceasta. O putere străina este chemata „să facă ordine” în România, așa cum pe vremuri diferiții pretendenți la domnie se adresau Porții Otomane, cerându-i să-l alunge pe principele existent și a-i înscăuna pe ei la cârma țării. La aceasta degradantă postura s-a redus „patriotismul” lui Antonescu. Prețul ce-l plătea, pentru a-și asigura exercițiul puterii în România, era uriaș, căci însemna înstrăinarea independentei naționale, chiar pentru acest scurt interval. Generalul însuși recunoaște în cartea Pe Marginea Prăpastiei că, în timpul acestor tulburi, s-a simțit ocrotit de „umbra marelui Führer”, umbră ce nu era tocmai umbra, pentru că în acele momente se aflau pe solul României 20 de divizii germane.

După 24 Ianuarie 1941, Conducătorul a suferit o bruscă scădere a prestigiului și personalității lui în raport cu Reichul German. De unde în toamna, Antonescu era lider nediscutat al poporului român și partener al lui Mussolini și Hitler, acum a decăzut în categoria mizerabila de vasal al Führerului. El nu mai avea vreun cuvânt de spus decât doar să asculte și să execute toate masurile ce i se ordonau de la Berlin în domeniile politic, economic și militar, știind prea bine că nu se menține la putere decât exclusiv din grația lui Hitler.

Poziția lui Antonescu a devenit și mai precară în raport cu Berlinul, prin azvârlirea în opoziție a Mișcării Legionare. O mișcare puternică de o jumătate de milion de suflete nu poate fi ținută la pământ decât printr-o permanentă represiune și care nu se putea realiza fără de asistența permanenta a guvernului german și a reprezentanților lui din România.

Dincolo, în Germania, se afla grupul legionar de refugiați. P e acesta îl ținea Hitler în rezervă pentru o eventuală necesitate politică ce s-ar ivi în România, dar și ca o permanenta amenințare contra lui Antonescu, dacă acesta ar încerca să iasă de sub tutela Berlinului. Prins ca într-un clește, libertatea de manevră a Generalului a fost redusă la minimum. Din om liber, stăpân pe o țară care-l asculta și-l iubea, Generalul a devenit un prizonier al Reichului, nemaiputând reprezenta cu demnitate interesele neamului nostru.

 

18. MASACRU PE STRĂZILE CAPITALEI

După semnarea ordinului de încetare a rezistenței, în 24 Ianuarie, Joi, la orele 5 dimineața, am rămas mai departe la sediul SD, împreună cu ceilalți camarazi, miniștri și căpetenii legionare, care își găsiseră refugiul aici.

Eram cu toții în așteptarea evenimentelor. Presupuneam, după cum era logic, că după ce Conducătorul Statului luase cunoștință de retragerea noastră din instituțiile publice, va recurge la o măsură paralelă, trimițând armata staționată pe străzi în cazărmi. În câteva ore, centrele noastre de rezistență din capitală vor fi evacuate, iar, până la sfârșitul zilei, conform convenției, vor fi părăsite și clădirile administrative din orașele de provincie. În consecință, nimic nu părea să stea în calea unei normalizări a situației și reluării contactului cu Antonescu.

Dar ce surpriză dureroasă! Abia se crăpase de ziuă și auzim răpăit de mitraliere. Nu salve întrerupte, ci un foc continuu și susținut. Ce să fie? În primul moment ne-am gândit că unii legionari n-au executat ordinul meu și continuă să reziste în anumite puncte. Armata trage pentru a-i scoate din locurile unde s-au baricadat. Dar în această ipoteză trebuia să se tragă ocazional și într-un anumit punct, până ce legionarii asediați se predau sau fugeau, și apoi să se facă tăcere. Dar nu era așa. Focul nu înceta o clipă, convergea din mai multe părți și se desfășura cu o intensitate crescândă. În zilele precedente s-au auzit focuri răzlețe, dar nu mi-a fost dat să aud aceasta hora lugubră, prevestitoare de sânge și moarte. Erau bubuituri continue. Fierbea capitala de gloanțe. Mai târziu ne-am dat seama de dispozitivul armatei: posturi de mitraliera maturau cruciș și curmeziș străzile principale ale Capitalei. Oricine s-ar fi aventurat pe străzi era ciuruit de gloanțe.

Spre seara focul a încetat și atunci am aflat îngroziți de masacrul de pe străzile Capitalei. Mormane de cadavre zăceau în Piața Teatrului Național, la Telefoane, pe Calea Victoriei, la încrucișarea cu Bulevardul Elisabeta, la Palatul Poștelor. 800 de vieți omenești au fost secerate de mitraliere.

În dimineața de 24 Ianuarie, Antonescu nu avea nici un motiv să-și arate strășnicia, dând ordin să se tragă în mulțime. La miezul nopții, de 23/24, venise ultimatumul lui Hitler, și, ca urmare a acestui ultimatum, am dat ordinul de încetare al rezistenței, la orele 5 dimineața. Imediat o delegație compusă din Neubacher, însărcinatul guvernului german, și Iasinschi, reprezentantul Mișcării, au plecat la Președinție și i-au predat lui Antonescu ordinul meu. S-a convenit și timpul necesar pentru evacuarea clădirilor. Operația era în curs. Atunci de ce aceasta furie sangvinară? De ce a dat ordin armatei să tragă în lumea de pe stradă, când nu mai era nevoie de nici un foc de armă?

Crima lui Antonescu este cu atât mai grava cu cât cele 800 de victime nu erau nici măcar legionari. Nu participaseră la așa zisa „rebeliune”. Erau oameni nevinovați. O mulțime curioasă să vadă ce se mai întâmplă între legionari și armata. Nu purtau nici arme și nici nu s-au împotrivit armatei. Printre cei morți nu au fost mai mult de 20 de legionari. Armata trăgea fără somație, oriunde observa pe strada un grup civil. Până la urma erau vânați și indivizi singuratici, care încercau să treacă o stradă sau să se ascundă. Marea majoritate a celor uciși au fost oameni simpli, între care femei și copii.

N-a fost respectat nici termenul pentru evacuarea centrelor noastre de rezistență din capitală. Când legionarii concentrați la Prefectura de Poliție au început să iasă pâlcuri-pâlcuri, au fost primiți cu focuri de armă. Unii au căzut, iar ceilalți s-au înapoiat grabnic, căutându-și alte locuri pe unde să se retragă.

O altă încălcare a cuvântului dat de Antonescu a fost că a atacat și sediile noastre. Ori sediile nu erau instituții publice. Armata apare la sediul din Strada Gutenberg, îl ocupă și îi arestează pe legionarii de serviciu care se aflau acolo. O altă trupă începe să tragă asupra complexului din Strada Romei, unde erau adăpostite o mulțime de servicii ale Mișcării. Personalul de aici nu s-a retras, crezând că sediile vor fi respectate. Armata trage fără preaviz. Cu mare greutate camarazii noștri se strecoară prin dosul clădirii și după ce sar câteva pârleazuri, se risipesc pe străzile învecinate, lăsând birourile în mana „cuceritorului”.

Halal de așa vitejie din partea Conducătorului Statului! După ultimatumul lui Hitler și după ce acesta îi pusese la dispoziție armata din România, era un „eroism” sinistru să se războiască cu lumea de pe stradă.

Care este explicația acestei ieșiri sangvinare, prin nimic justificate în acele împrejurări?

A fost un act de răzbunare bestială al Generalului Antonescu, furios pentru rezistența ce-a întâmpinat-o. Era cătrănit până în adâncul sufletului că n-a izbutit să fac㠄ordine” în țară, așa cum își imaginase el în prima zi, după rețeta din timpul dictaturii carliste, al cărei artefice a fost. Adică armata să ocupe instituțiile publice fără împotrivire, trecând peste ordinea constituțională în vigoare. După rezistența ce-a întâmpinat-o, după eșecul suferit chiar din partea armatei, care în multe puncte ale țării refuzase să-i urmeze ordinele scelerate, își pusese în gând să-și ia revanșa. Finalul „rebeliunii” nu va fi cum cred legionarii, ci se va sfârși printr-o baie de sânge, pe care o s-o țină minte. Nebunia lui Antonescu au plătit-o cu viața 800 de românași de-ai noștri.

Dar ordinul dat de Antonescu să curețe strada de „rebeli” mai avea și un dedesubt politic. Lui nu-i convenea să se spună ca ne-am supus lui în urma ultimatumului lui Hitler. A profitat de acest ultimatum, dar orgoliul lui suferea. Țara trebuia să știe că el a zdrobit „rebeliunea”, în timp ce ordinul Führerului era necunoscut marelui public. Și atunci a semănat moarte pe străzile Capitalei, pentru a arăta, prin mormanele de cadavre, cine e biruitorul. Ce Hitler, ce armată germană! El și numai el; cu bravii lui ostași, a culcat la pământ insurecția legionară și a restabilit liniștea în țară. O concepție de guvernare fioroasă, pe care a trebuit să o suporte poporul român patru ani, sub scutul „umbrei ocrotitoare a marelui Führer”.

Lanțul ticăloșiilor antonesciene nu se oprește aici. Conform angajamentelor luate de Antonescu față de guvernul german, confirmate de Neubacher și de toți șefii de unității germani care au intervenit contra legionarilor, în caz de încetare imediată a rezistenței, aceștia nu vor avea nimic de suferit, iar Mișcarea nu va fi trasă la răspundere. Dar abia încetase focul spre seară, și grupe de soldați, conduse de ofițeri, după listele primite, au început să facă descinderi pe la casele legionarilor și să-i aresteze, conducându-i la Malmaison. Între alți au fost deținuți, Sturdza, Zăvoianu, Constant, Protopopescu, Brăileanu, Cosmovici, Biriș și alții. Firește că dacă ar fi știut ce li se întâmplă, s-ar fi ascuns sau s-ar fi refugiat și ei la sediul SD. Dar ei s-au încredințat garanției date de guvernul german că nu vor fi urmăriți.

Cercurile evreiești naționale și internaționale fac o clamoare până la cer pentru cei 124 coreligionari ai lor căzuți în aceste zile, dar nu varsă o lacrimă pentru cei 800 de oameni asasinați din ordinul lui Antonescu. Aceștia nu erau decât români creștini și nu aparțineau poporului ales. Ei nu merită nici o considerație. Lamentațiile evreiești n-au încetat nici până astăzi.

E regretabil ce s-a întâmplat cu acești bieți evrei anonimi, luați la întâmplare și uciși, dar originea acestor crime trebuie fixată în ansamblul situației de atunci. Trebuie culese toate informațiile, din toate locurile, și în lumina lor analizate aceste fapte, dacă vrem să ajungem la o judecată obiectivă.

1. Când au fost uciși acești evrei? În care timp, în care perioadă? Nu în cursul guvernării legionare, ci după dezlănțuirea loviturii de Stat a Generalului Antonescu, între 21-23 Ianuarie 1941. Atunci nu pot fi imputate aceste ucideri unei acțiuni de guvern sau conducerii legionare. E un lucru foarte important care trebuie reținut de un spirit obiectiv. Acești evrei au căzut victimă, când autoritățile erau baricadate, înfruntându-se, iar capitala fără nici o protecție.

2. Nefiind o autoritate constituită a Statului responsabilă de aceste crime, cine le-a săvârșit? Elemente iresponsabile de la periferia Capitalei, care apar întotdeauna în situații revoluționare, spărgând casele oamenilor, jefuind și asasinând. Fenomenul nu e nou. Se întâmplă în toate revoluțiile din lume. E un fapt consemnat istoricește. Nici revoluția franceză și nici cea rusă nu s-au distins prin respectul averii și vieții altora.

3. Dacă e vorba să tragem pe cineva la răspundere, apoi acesta nu poate fi decât Generalul Antonescu, creatorul acestei stări de dezordine din țară. El a pregătit lovitura de Stat cu toata minuțiozitatea, fără să-și dea seama probabil de consecințe. Evreii uciși sunt în primul rând victimele rebeliunii lui Antonescu contra formelor constituite ale Statului.

4. În al doilea rând conducerea evreiască de pe atunci nu poate fi scutita de răspunderi. Ei au intrigat pe lângă Antonescu, alături de alte forțe, să ne lovească pe la spate. Evreii au fost beligeranți în aceasta ciocnire. Pe Filderman, președintele evreilor din România, l-am văzut adeseori urcând sau coborând scările Președinției, mergând sau venind de la o consfătuire cu Antonescu. El n-a fost străin de lovitura de Stat a Generalului.

5. Când ești beligerant, trebuie să te aștepți și la pierderi. E în logica faptelor. Matatias Carp, în Cartea Neagră, recunoaște că conducerea evreiească n-a fost străina de evenimente și chiar se laudă cu această ispravă. Matatias Carp mai spune că se așteptau și la „convulsiuni”, ca urmare a acțiunii temerare a lui Antonescu. „Convulsiunile”, prevăzute de Carp au venit și peste evrei, soldându-se cu moartea a 124 dintre ei. Mișcarea Legionara a suferit mai multe pierderi.

6. Noi repudiem aceste ucideri de oameni nevinovați. Dar evreii care ne acuză până astăzi, dacă ar fi înzestrați cu un minimum de simț de obiectivitate, ar face distincția necesara între crime sau pogromuri săvârșite în împrejurări revoluționare, de pleava societății, și crime, masacre, sau pogromuri patronate de Stat, de un guvern, de autoritățile constituite și responsabile, cum au fost masacrele contra legionarilor din timpul lui Carol, sau acelea care s-au săvârșit sub regimul comunist, contra întregului popor romanesc. Acestea merită o alta calificare. Aceste fapte abominabile se datorează unor conducători bine cunoscuți și istoria nu-i va ierta niciodată.

 

19. INTERVENȚIA REGELUI

Regele Mihai se afla la Sinaia în momentul loviturii de Stat. Fără îndoială că Antonescu știa că Regele pleacă la Sinaia și a ales tocmai momentul absenței lui din capitală ca să-l demită pe Petrovicescu și apoi să dea ordin armatei să ocupe instituțiile publice.

Neliniștit de întâmplările din Capitală, Regele s-a decis să revină la București pentru a mijloci o aplanare a conflictului între Legiune și General. În definitiv, era datoria lui să intervină într-un conflict care afecta ordinea constituțională.

Actul constituțional de la 14 Septembrie, purta doua semnaturi: a Regelui și a Generalului Antonescu. Ceea ce făcea Generalul acum, era o flagranta violare a Constituției în vigoare. Pe de-o parte, ignora semnătura Regelui de pe documentul care instaura existența Statului Național-Legionar, pe de altă parte urmărea să elimine Legiunea din guvern și din Stat, întrebuințând forța. Procedeul Generalului de a rezolva neînțelegerile cu Mișcarea era anticonstituțional și rezistenta mișcării justificată. El trecuse peste, autoritatea Regelui, care-i acordase puteri depline la 6 Septembrie, și i le reînnoise prin Actul Constituțional de la 14 Septembrie.

Generalul nu putea întreprinde o acțiune contra Mișcării fără consultarea Suveranului. El săvârșise un dublu sperjur, atât contra Suveranului cât și față de Mișcarea Legionară, căreia îi datora ascensiunea la conducerea Statului.

Regele Mihai vroia să ajungă cât mai repede la București, pentru a găsi o formulă de împăcare între General și Mișcare. Era datoria și dreptul lui să intervină, deoarece Antonescu nu respectase semnătura regală de pe Actul de la 14 Septembrie 1940.

Generalul aflase de plecarea Regelui de la Sinaia cu intenția de a reveni la Palatul Regal din București. Era adânc îngrijorat. Regele ar fi putut să-i încurce socotelile. Un contact între Rege și Legionari ar fi avut urmări incalculabile asupra reușitei sângeroasei lui întreprinderi. Dar dacă Regele îl va obliga pe Antonescu să dea înapoi, după ce s-a convins că el este agresorul, sau chiar să-l destituie, alegând o alta formula de guvernare?

Cu orice preț, Regele trebuia împiedicat să ajungă la București, în acest scop, a trimis pe Valea Prahovei, în întâmpinarea Suveranului, pe Rioșeanu, însoțit de o trupă de agenți și jandarmi, cu misiunea să-l sfătuiască să se întoarcă la Sinaia. Motivul invocat ar fi fost că situația în capitală este tulbure și este riscant pentru Suveran să se aventureze până ce nu va fi restabilita ordinea. Regele nu părea dispus să renunțe la planul său de a ajunge la București. Atunci Rioșeanu i-a comunicat ca are ordin de la Antonescu să-l oprească chiar cu forța, căci nu poate răspunde pentru viața lui. Regele Mihai și-a dat seama de ticăloșia lui Antonescu. Era pur și simplu arestat și obligat să se întoarcă sub pază la Sinaia. Un baraj de jandarmi îi tăia calea. I s-a dat voie să revină în capitală, abia după ce Antonescu devenise stăpânul țării, cu ajutorul lui Hitler.

Care era planul Regelui dacă ar fi ajuns la București? În primul rând să medieze în conflictul dintre General și Mișcare, pe baza lui statu-quo-ante, adică respectul actului de la 14 Septembrie. După informațiile primite de la ofițerii de la Palat, prieteni ai Mișcării, dacă bunele oficii ale Suveranului nu ar fi dat rezultat, atunci Regele avea în rezervă un alt plan. Văzând că formula Statului Național-Legionar nu e viabilă, ducând la un conflict deschis, era dispus să anuleze Actul de la 14 Septembrie, dar concomitent să-i retragă și Generalului Antonescu deplinele puteri și titlul de Conducător al Statului. Regele, profitând de acest conflict, vroia să-și recupereze în formă plenară prerogativele regale.

Mai departe ar fi numit imediat un guvern prezidat de Mareșalul Prezan, a cărui misiune principală ar fi fost să procedeze la alegeri cu toate partidele, pentru ca pe baza lor să se formeze guvernul definitiv. Pe noi ne-ar fi aranjat aceasta soluție a crizei. Niciodată nu ne-a fost teamă de expresia voinței populare. Pe timpul guvernării cu Antonescu de trei ori i-am propus să mergem la alegeri și tot de atâtea ori a refuzat. Am fi obținut o mare majoritate în Parlament, căci ne bucuram de o imensă popularitate. Numirea Mareșalului Prezan ar fi fost oportună atât pentru a asigura unitatea și coeziunea cât și pentru a potoli aprehensiunile Berlinului. Hitler nu avea ce face în fața prestigioasei figuri a Mareșalului Prezan.

Și acum un episod personal. Antonescu știa că noi nutrim o anumită simpatie pentru tânărul Rege. Profitând de aceste sentimente, vroia să-mi întindă o cursa. Vineri, 25 Ianuarie, sosește o invitație de la Palat și, pe nu știu ce fire, ajunge la grupul legionar care se refugiase la sediul SD. Eu nu mai eram acolo. Părăsisem aceasta casa în seara de 24 Ianuarie, după ce se potolise focul de pe stradă. Invitația era pentru mine. Horia Sima era invitat la Palat, pentru a trata cu Regele. În locul meu, s-a dus Constantin Stoicănescu la Palat, pentru a se informa asupra invitației și asupra modalităților de întâlnire cu Suveranul. Invitația părea suspectă, pentru că aflase de incidentul Suveranului de pe Valea Prahovei. Stoicănescu s-a dus la Palat, a fost primit la intrare și după câteva minute a fost invitat să plece. Nu a fost arestat, pentru a nu tulbura „vânatul cel mare”, care nu apăruse.

 

20. O CALAMITATE ISTORICĂ

Nimeni din rândurile Mișcării nu i-a purtat un gând hain Generalului Antonescu, nu i-a vrut răul și nu i-a contestat poziția lui în Stat. N-a fost atins nici cu o floare. Legionarii sunt loiali cuvântului dat și recunoscători binefăcătorilor lor. În ceea ce mă privește, îi purtam o sincera afecțiune și nu aveam altă inspirație mai înaltă decât să-l vad apărând cu demnitate dreptatea neamului romanesc și izbutind în greaua sarcină ce și-a asumat-o, a refacerii teritoriale a țării.

Cele scrise în cele două volume din cartea Pe Marginea Prăpastiei, sunt o colecție de false interpretări, de minciuni și calomnii, care nu-l onorează pe autorul sau pe autorii ei. Până și memoria Căpitanului a fost terfelită. Nu are nici cel puțin meritul unei lucrări logice și bine închegate. Cititorul se pierde în această avalanșă de acuzații, luate cu toptanul de oriunde, fără să fie triate și ordonate. Când ne vom ocupa de aceasta carte imundă, vom arăta șubrezenia alcătuirii ei. Acum doar atât vreau să spun că dacă era vorba să-l răsturnăm pe Antonescu, nu era nevoie să răzvrătim toată țara. Exista o metodă mult mai expeditivă și sigură. Era suficient să-l imobilizăm pe Conducător și câteva persoane din jurul lui, pentru a paraliza orice reacție. Dar nici nu puteam măcar imagina acest act de felonie, care nu concorda cu etica legionară. Am fi căzut noi înșine în păcatul de sperjur, care l-a desființat și pe Regele Carol și pe Antonescu.

Din nefericire, Generalul Antonescu nu simțea efluviile de bucurie și de dragoste care veneau din popor, binecuvântându-l. Nu avea antene sufletești pentru a trăi în comuniune spirituală cu neamul, deși cuvintele de patriotism, țară, popor, drepturi naționale, erau nelipsite din proclamațiile lui. Nu se vedea decât pe sine și punea propria lui persoana deasupra intereselor țării. Orice acțiune politică o judeca după beneficiul ce-i putea aduce în ascensiunea lui spre putere. Nae Ionescu spunea de General că deasupra lui nu admitea decât existența lui Hristos, apoi venea el și numai după aceea Regele; la urmă celelalte personalități ale neamului, de orice valoare, prestigiu și categorie. Iar Corneliu Codreanu, întrebat ce crede despre Generalul Antonescu, i-a spus Profesorului Ionică: „S-ar putea să fie un bun general, dar ferească Dumnezeu să ajungă țara pe mâna lui!”.

Era însetat după putere și nimic mai mult. Era capabil de orice compromis și de orice crimă, dacă aceste instrumente i-ar fi servit înaintării lui cu o treaptă mai sus spre conducerea Statului. Așa se explică colaborarea lui eu Regele Carol la implantarea dictaturii regale. Fiind Ministru al Apărării Naționale, el a fost principalul executor al loviturii de Stat din 10/11 Februarie 1938 și apoi organizatorul faimosului plebiscit, cu votul pe față, care a aprobat noua Constituție, cu o majoritate de 99 la sută.

N-a putut coabita cu Regele Carol, pentru că și unul și altul râvneau la puterea deplină. Generalul credea că după serviciile aduse Suveranului, va fi ales de acesta „omul tare” al regimului. Considerându-l prea primejdios, Regele Carol l-a concediat. Amărât de aceasta desconsiderare, a trecut în opoziție și s-a apropiat de Mișcare.

La 4 Septembrie 1940, grație acțiunii revoluționare a Mișcării, a smuls puterile depline de la Regele Carol și, după renunțarea acestuia la Tron, a devenit Șef de Stat, profitând de tinerețea și lipsa de experiență a Regelui Mihai.

Neavând încotro, pentru că nu avea nici partid și nici o bază populară Generalul a ajuns la un acord cu Mișcarea care s-a concretizat în Statul Național-Legionar. Dar de abia începuse noua guvernare și și-a manifestat pretenția să fie proclamat Șef al Legiunii. Întâmpinând împotrivire în realizarea acestui plan, și-a îndreptat privirile spre Hitler, de unde aștepta să i se recunoască totalitatea aspirațiilor lui. Așa am căzut victima unei vaste campanii de dezinformare la Berlin, cum s-ar zice în termeni moderni. De la prima lui întâlnire eu Hitler, Antonescu s-a folosit de acest contact ca să ne ponegrească. Și atunci, prin fidelul sau companion, Fabricius, curgeau la Ministerul de Externe German rapoartele defavorabile Mișcării.

În schimb, din partea noastră nimic. Nici o știre, nici o informație, oricât de corectă, care să contrabalanseze campania de denigrare a Mișcării. Niciodată în timpul guvernării legionare, în relațiile cu reprezentanții germani, n-am rostit vreun cuvânt de critică la adresa Conducătorului. Era peste putința mea să săvârșesc un astfel de lucru nedemn. Șeful meu, Șeful Statului, nu putea fi pârât în fața unei puteri străine, chiar dacă simțeam cum se abate el de la această normă de corectitudine în colaborarea noastră. În toate documentele germane ale epocii nu se va găsi nici un rând care să emane de la mine și care să cuprindă vreo aluzie negativă la adresa Generalului Antonescu. Chiar atunci când aveam motive. Chiar atunci când aveam probe concludente ca suntem săpați la Berlin.

Intrigile lui Antonescu, ale oamenilor din jurul lui, ale funcționarilor de la Legație care împărtășeau părerile lui, s-au acumulat la Berlin, constituind unicul dosar informativ de care dispunea Hitler, pentru a lua fatala decizie din 23 Ianuarie, ultimatumul ce ni l-a dat.

Unii autori au susținut că eu i-aș fi trimis o scrisoare lui Hitler, înainte de ciocnirea din Ianuarie, în care m-aș fi plâns de Antonescu. Nu există această scrisoare. N-am trimis nici o misivă la Berlin și n-am însărcinat pe nimeni să facă vreun demers împotriva Generalului. Deci, de-o parte, o perfectă loialitate din partea Mișcării, pe de altă parte, o perfectă ipocrizie din partea lui Antonescu, care se folosea de orice prilej pentru a convinge Berlinul că suntem o Mișcare anarhică și infiltrată de comuniști, cu care nu se poate guverna.

Generalul Antonescu triumfa la 23 Ianuarie, în urma ultimatumului lui Hitler, pe ruinele Statului Național-Legionar. Din punct de vedere personal, fără îndoială că a primit o satisfacție imensă, devenind singurul stăpân al României, dar pentru interesele reale ale neamului, guvernarea lui a fost o calamitate istorică, pe care o suportăm până astăzi.

Ce s-a întâmplat după aceea, ce consecințe grave pentru neamul nostru, îmi permit să le expun pe puncte, pentru o mai ușoară înțelegere.

I. Vasal al Reichului

Ajutorul ce l-a primit de la Hitler, pentru a înfrânge Mișcarea Legionară, Generalul Antonescu l-a plătit scump. Din partener egal în drepturi cu Hitler și Mussolini, a devenit un vasal al Reichului, fiind silit să accepte toate cererile ce i se prezentau de la Berlin. Își pierduse libertatea de mișcare în relațiile cu Puterile Axei, iar România a devenit un fel de feudă a Germaniei. Doua ghiulele îl țineau legat de Hitler, împiedicându-l să apere cu demnitate interesele țării:

– îi datora puterea intervenției lui Hitler și știa că fără de permanenta asistență a Marelui Reich German s-ar fi prăbușit. Până la 23 Ianuarie 1941, s-a sprijinit pe Mișcare pentru a putea guverna, dar după eliminarea ei din guvern, avea nevoie de o alta forță care sa-i ia locul. În golul politic lăsat de Mișcare, a intrat armata germană, care-i garanta continuitatea puterii,

– azvârlind Mișcarea în opoziție, își crease o gravă problema internă, o amenințare latentă, care, la orice slăbire a presiunii contra Legiunii, se putea actualiza. Pentru a putea face față acestei primejdii, pentru a putea ține în frâu Mișcarea printr-o represiune continuă, era avizat tot la concursul forței germane,

II. Prețul plătit

Ajungând în dependență totală de Reich, trebuia permanent să dea ceva, să vină cu daruri deosebite la Berlin, pentru a-și menține favoarea lui Hitler. A plătit un preț enorm puternicului său aliat, nu de la sine, ci secătuind substanța națională, pentru a-și asigura „tronul”.

a) Pe plan economic, a înstrăinat un mare număr de întreprinderi naționale; aceleași pe care le-am apărat noi, din ordinul său, de rapacitatea germană.

b) Din punct de vedere politic, a făcut două greșeli capitale, în relațiile cu Reichul. A aderat la Pactul Tripartit, fără să țină seama de avertismentul lui Sturdza, care i-a atras atenția că Pactul este rău întocmit și dăunător Puterilor Axei. Ca urmare a acestui Pact, a declarat război Angliei și Statelor Unite, când Japonia i-a atacat pe americani la Pearl Harbour. A intrat în război contra Rusiei fără să încheie în prealabil un tratat cu Germania, fie el și secret, în care să se precizeze interesele României și modul în care ele vor fi delimitate și satisfăcute.

c) Din punct de vedere militar, a trimis trupele în Rusia fără să fi fost instruite și echipate cum trebuie cu armamentul promis de Germania. Armata română avea un armament vechi, demodat, căci Regele Carol nu s-a îngrijit de înzestrarea ei. Și atunci, ca să compenseze debilitatea armatei în putere de foc, a înmulțit numărul diviziilor destinate să atace Rusia, cum recunoaște Generalul Chirnoagă în lucrarea lui. Cu alte cuvinte, substituia tunurile, tancurile, mitralierele, cu carne de tun. Așa se explică înfiorătoarele pierderi ale armatei române. Aproape o jumătate de milion de oameni și-au lăsat oasele în stepele Rusiei. Numai la Odesa am pierdut 70.000 de oameni, când totalitatea pierderilor germane în Campania din Rusia, până la acea epoca, era de 135.000 de morți.

III. Lipsa de simț politic

Antonescu nu era un om politic. Una e să conduci o armată și cu totul altceva este să conduci o țară. Omul politic posedă o perspectiva în adâncime a intereselor naționale. El nu vede numai ceea ce se întâmplă în fața ochilor lui, dar trage și concluziile necesare pentru a prevedea evenimentul, pentru a prefigura viitorul. Antonescu nu era capabil să prevadă consecințele unei acțiuni, pentru ca era prea ancorat în propria lui persoană. Se precipita într-o parte sau alta, după cum îi dicta interesul sau personal. Era bun tot ce-i putea întări dominația lui asupra țarii și era rău tot ce i-ar putea slăbi frânele guvernării lui.

Ca să facem o comparație – ce deosebire de Ionel Brătianu, în pregătirea intrării în război a României, alături de Antanta, în 1916. Cu câtă artă și răbdare a smuls de la Aliați Tratatul prin care i se asigura României alipirea Transilvaniei, Banatului și Bucovinei. Cum a știut Brătianu să se dea la o parte, făcându-i loc lui Marghiloman, când România, trădată de ruși și izolată, nu mai avea altă ieșire decât să încheie pacea cu Puterile Centrale.

IV. Conflictul cu Mișcarea

Un om politic și-ar fi dat seama de valoarea Mișcării Legionare într-un război de natură ideologică, ce bătea la ușă.

Hitler a făcut aceeași greșeală din aceleași motive. Nici el nu era un om politic. Avea alte calități, dar nu se putea compara cu Bismarck, la care se referea adesea, și nici n-a urmat învățătura lui Clausewitz.

Mișcarea Legionară a căzut victima conjugării eforturilor a doi oameni nepolitici, care credeau numai în forța militară și ignorau marele aport ce-l putea aduce Puterilor Axei naționalismul european.

V. Antonescu și Regele

Aceeași lipsă de simț politic l-a determinat pe Antonescu să-l trateze pe tânărul monarh ca o cantitate neglijabilă. În loc de a-l lua sub ocrotire, de a-l asocia la afacerile Statului, pentru a-l pregăti pentru ziua de mâine, l-a ținut la distanță de sfera lui de putere, socotindu-l un copil slab la minte. În afară de aceasta se purta cu familia regală cu o lipsă de considerație care mergea până la mojicie. Aceasta continuă bruscare a Regelui și a Reginei-Mamă Elena, l-a împins pe tânărul monarh să-și caute refugiu la acele forțe și la acei indivizi care fi ofereau perspectiva unei schimbări de front și trecerea în tabăra aliată.

Dacă 23 August s-a realizat în condițiile dezastruoase ale unei capitulări, faptul se datorează și tensiunii crescânde între megalomania Generalului și amărăciunea unui Suveran, care se vedea tratat fără nici un respect pentru rangul său în Stat.

VI. Exterminarea Mișcării Legionare

Obsedat de pericolul Mișcării Legionare, Generalul Antonescu a imaginat un sistem comod ca să scape de cât mai mulți dintre membrii ei: însuși războiul ce izbucnise.

Nu erau legionarii anticomuniști, nu fuseseră crescuți de Corneliu Codreanu în cultul patriotismului? Nu se ivise războiul pe care-l doreau ei? Perfect, atunci cei vinovați de „rebeliune” sau cei ce erau prinși în activități „subversive”, vor fi trimiși pe front, dar formând din ei o categorie aparte. La Sărata, alături de hoți și dezertori, ca să simtă povara crimei lor de răzvrătire contra Statului! Odată ajunși pe front, vor fi întrebuințați în locurile cele mai expuse pentru a dispărea, dar a câștiga în schimb „reabilitarea după moarte”. Dar nu numai cei trimiși la Sărata, ci toți legionarii, cu oricât de ușoara culpă, sau toți cei cunoscuți ca atare, așadar mii și mii dintre ei, chiar dacă nu puteau fi îndepărtați din regimentele obișnuite, de la Statul Major erau încondeiați ca periculoși ordinii de Stat și expuși să fie lichidați, fie prin metode directe fie prin folosirea lor în misiuni speciale, de unde nu se mai întorceau. Familiile lor, odată cu anunțul că a căzut fiul lor pe front, primeau „mângâietoarea veste” c㠄s-a reabilitat după moarte”.

Legionarii din aceasta categorie erau degradați la rangul de soldat, orice grad ar fi avut, nu puteau primi decorații, nu puteau fi înaintați, nu aveau dreptul la concedii etc. Singura lor ieșire din aceasta situație infamantă era „reabilitarea după moarte”. Dacă mai ajungea câte unul în țară, grație unor ofițeri mai puțin zeloși, și era descoperit, era înapoiat pe front, pentru îndeplinirea ordinului de „reabilitare după moarte”. Vitejia lor în tranșee nu servea la nimic. Pentru Antonescu, nu existau nici merite și nici iertare, dacă soldatul era legionar.

VII. Antonescu și 23 August

Normal ar fi fost ca după Stalingrad și după evoluția generală a războiului, care nu mai putea fi câștigat de Germania, Mareșalul Antonescu trebuia să se gândească la un succesor, care să conducă destinele României în noua fază. Dar, obsedat de putere, vroia ca tot el să rămân㠄eroul” desprinderii de Axă. Tot el vroia să realizeze și schimbarea de front, trecând în tabăra aliaților, trădând „umbra” marelui Führer, de a cărui favoare neîntrerupta s-a bucurat până atunci.

Prefăcându-se ca rămâne loial Axei, cu știința lui s-a urzit întreaga conspirație care pregătea saltul în tabăra victorioasă. Cu aprobarea Mareșalului, au plecat la Cairo Vișoianu și Știrbei pentru a trata cu aliații. În alte puncte ale Europei, alți emisari căutau puncte de contact cu puterile anglo-saxone la Madrid, la Berna, la Lisabona, la Ankara. La Stockholm, legătura se făcea direct cu Moscova, prin intermediul ambasadoarei sovietice, Doamna Kolontay. Tot cu toleranța Mareșalului se constituise la București blocul partidelor democratice, în care au intrat și comuniștii. Agenți străini parașutați în România erau acoperiți și ascunși de Siguranță, pentru a nu cădea în mana serviciilor germane. La Ministerul de Externe, omul de încredere al lui Mihai Antonescu, Niculescu-Buzești, supraveghea toate comunicațiile cu străinătatea. Însăși la Președinție exista de multă vreme un cuib de spioni, sub conducerea Doamnei Goga, care transmitea Londrei cele mai înalte secrete de Stat. Antonescu își pregătise toate piesele pentru a cădea din nou în picioare în momentul când el însuși va trimite un ultimatum trupelor germane să se retragă din România. În caz de refuz, avea o armată de rezerva anume pregătită să-i atace și să-i dezarmeze pe aliații de până atunci. Așa cum trăsese în legionari la 21 Ianuarie, ala cum era acum dispus să tragă în soldații germani, dacă nu s-ar fi ascultat ordinul sau de evacuare. Dacă lucrurile s-au întâmplat altfel, se datorează faptului că paralel cu conspirația lui contra Germaniei, se formase o alta conspirație, în jurul Regelui, al cărei obiectiv era ca la schimbarea de front să fie eliminat și Mareșalul. Căpeteniile acestei conspirații, care mai mult sau ai puțin coincideau cu oamenii de „încredere” ai lui Antonescu, socoteau că Antonescu era un lest care trebuia azvârlit peste bord, pentru a fi salvați ceilalți. Antonescu se compromisese prea mult cu germanii pentru a mai fi valabil în noua conjunctura. 23 August este finalul dezastruos al guvernării antonesciene. Nu poate fi socotit o ruptură și nu poate fi separat de Conducător. 23 August este opera Mareșalului de la alfa la omega și singurul lucru ce nu l-a calculat a fost că ar putea fi trădat de proprii lui oameni de încredere. Un bun cunoscător al împrejurărilor de atunci, Wilhelm Hagen, spune ca „victoria lui Antonescu, cu ajutorul german, pe lungă durata, s-a dovedit a fi o victorie a la Pyrrhus; a fost egală cu o sinucidere politică. Distrugerea Mișcării Legionare însemna că regimul și-a pierdut orice sprijin în popor. A devenit un „sistem mort”, așa cum fusese și guvernul autoritar al Regelui Carol II. În ceasul primejdiei, nu s-a ridicat nici o mână să-l apere. O mică revoluție de Palat a fost suficientă pentru a-l doborî” (Die Geheime Front, p. 289).