HORIA SIMA

 

PRIZONIERI AI PUTERILOR AXEI

 

I. FUGA ÎN NECUNOSCUT

1. O nouă prigoană

2. „De la Horia Sima“ până la ultimul borfaș

3. Vagabond pe străzile capitalei

4. De la București la Brașov

5. De la Brașov la Sibiu

6. Popasul de la Sibiu

7. Înapoi în București

II. ÎN BULGARIA

1. Trecerea Dunării

2. La Legația germană din Sofia

3. Pregătiri de plecare

4. De la Sofia la Viena

III. CE-AM GĂSIT ÎN GERMANIA

1. De la Viena la Berlin

2. Ahornallee

3. Întrevederi politice

4. Cu domiciliu forțat

5. Viața la Berkenbrück

6. Instanța de la Frankfurt/Oder

IV. LA RĂSPÂNTIE

1. Rademacher și Legath mă acceptă în cercul lor

2. Un memoriu către Hitler

3. Izbucnirea războiului

4. „Pe marginea prăpastiei“

5. Baia de sânge de la Jilava

6. Ferecați de propria semnătură

7. Striviți între două forțe

V. ARIA EXTERNĂ A MIȘCĂRII

1. Mișcarea Legionară din țară

2. Rolul providențial al Banatului sârbesc

3. Ospitalitatea bulgară

4. Decepția italiană

5. Digul din Spania

6. Legionarii din Franța

7. Aportul fabulos al garnizoanei Berlin

8. Garnizoana Rostock

VI. O PAGINĂ FIOROASĂ DIN ISTORIA NEAMULUI

1. Războiul – mijloc de nimicire

2. Punerea la pas a justiției

3. Legi speciale

4. Un plebiscit fraudulos

5. Barajul cenzurii

6. Delapidările de bani publici

7. Teroarea asupra femeilor

8. Izvorul puterii lui Antonescu

9. De la alianță la vasalitate

10. Prețul puterii

11. Mișcarea în tratativele germano-române

VII. „PE MARGINEA PRĂPASTIEI“

1. Lovitura de grație

2. Nici un mijloc de apărare

3. O afirmație absurdă

4. Măsluirea istoriei

5. „Lipsa de simț național și discernământ patriotic“

6. „Privire generală“

7. Acapararea aparatului administrativ

8. Intelectualii puși la index

9. Oameni nepricepuți

10. Subplantarea personalului inferior

11. Corpul Muncitorilor Legionari

12. Înarmarea legionarilor

13. Horia Sima pregătește o lovitură de stat

14. Se trece la execuția loviturii

15. Crescendo al teroarei

16. Descinderi la lojile masonice

17. Petrașcu în focul reflectoarelor

18. Asasinarea maiorului Döring

19. Tragicele zile din ianuarie. O demonstrație imposibilă

20. Întinarea memoriei Căpitanului

21. Caracterul general al lucrării

VIII. ÎN BĂTAIA FURTUNII

1. Frământările legionare din țară

2. Ce s-a ales de guvernul legionar?

3. Orientarea grupului carlist

4. Destinul Profesorului Codreanu

5. Mentorii Profesorului

6. Liliana Protopopescu

7. Vizita lui Neagoe Flondor la Berlin

8. Încercări de apropiere de Mișcare

IX. SFÂRȘITUL UNUI AN TRAGIC

1. Presiuni din toate părțile

2. Căderea Odessei

3. Un Crăciun liniștit

X. 1942: ANUL STABILIZĂRII POLITICE

1. Relațiile dintre noi

2. Bombardament englez la Rostock

3. Revista Axa reapare la Rostock

4. Sărata. Planul diabolic al lui Antonescu de exterminare a Legiunii

5. Întâlnirea cu studenții din Berlin

6. Ajutoare din alte garnizoane

7. Guvernul spaniol se interesează de soarta noastră

8. Un curier din țară

9. Înlocuire lui Legath

10. O vară excepțională

11. Intensă activitate legionară

12. Complotul de la Rostock

XI. FUGĂ ÎN ITALIA

1. Un proiect politic

2. Călcarea angajamentului față de Germania

3. Pregătiri pentru evadare

4. Ce las în urmă

5. Un răspuns ambiguu

6. O veste uluitoare

7. O întrecere cu timpul

8. Vladimir Clain

9. În faza finală

10. O călătorie fără incidente

11. Întâia zi la Roma

12. Întoarcerea Tianei la Berlin

13. Enescu informează pe Mario Appelius

14. Situația critică a frontului

15. Un semnal neliniștitor

16. O vizită neașteptată

17. Un funcționar al Ducelui

18. Întoarcerea prizonierului

19. La sediul Gestapo-ului din Alexanderplatz

20. „Die Entscheidung wird fallen“

21. Internat în lagărul de la Buchenwald

22. În închisoarea lagărului Sachsenhausen-Oranienburg

XII. O PRIGOANĂ ÎN PRIGOANĂ

1. O nouă prigoană

2. Am făcut o greșeală plecând în Italia?

3. Asaltul de la Marienehe

4. De la Berkenbrück la Buchenwald

5. Goana după legionari

6. Odiseea Tianei

7. Schimbare la Legația Română

8. Zguduiri în sânul SS-ului

9. Urgia din țară

10. Nici femeile n-au fost cruțate

11. Mitraliere la închisori

XIII. VIAȚA ÎN LAGĂR

1. Leit-motivul internării în lagăr

2. Sonderlager Fichtenhain

3. De la Buchenwald la Dachau

4. Petrașcu – ținta predilectă a atacurilor

5. Cum am trăit în lagăr

6. Cruzimi inutile

7. Ultimii mohicani

XIV. EVOLUȚIA POLITICĂ A LEGIUNII ÎN ȚARĂ

1. Succesiunea Costea

2. Iosif Costea și regimul antonescian

3. Ilie Rotea intră în scenă

4. Două destine

5. O tragedie

6. Cursul singuratic al lui Horațiu Comăniciu

7. Un complot în închisoare

XV. RUPTURA

1. Petrașcu predă comanda lui Mile Lefter

2. Sub comanda lui Mile Lefter

3. 3 Iulie

4. Limpezirea apelor

5. Spre o nouă conducere

6. Un om providențial

7. Componența grupului dizident

8. Biruința loialității

9. Atmosfera apăsătoare de la Dachau

10. Sfârșitul experienței Papanace

11. Două profeții

XVI. PRĂBUȘIRE ȘI LIBERTATE

1. Deznodământul de la 23 August

2. Un fulger în captivitate

3. Cu trenul spre Prusia Orientală

4. Întrevederea cu Himmler

5. În vila lui Ribbentrop

6. Un manifest către țară

7. O nouă întâlnire cu Himmler

8. Cu avionul la Budapesta

9. La Budapesta

10. Cu generalul Phleps

11. Înapoi la Viena

12. Sânge și libertate la Buchenwald

13. Dachau – punctul final al unei drame

 

I

FUGA ÎN NECUNOSCUT

 

„Omul care s-a ridicat la Conducerea Statului pe mormintele legionarilor ne-a lovit fără milă cu ajutorul unei puteri străine. Cum făcuse și Carol al II-lea înaintea lui, Generalul Antonescu odios continuator al acestuia.”

 

1. O NOUĂ PRIGOANĂ

 

Cu toate că Mișcarea Legionară nu avusese nici o răspundere în dezlănțuirea așa-zisei „rebeliuni”, îndată după ce am dat ordin legionarilor să se retragă din instituțiile publice, Generalul Antonescu s-a năpustit cu cea mai mare furie asupra noastră, deși nu mai avea nici un motiv, ostilitățile fiind încheiate de la orele 5 dimineața, 23 Ianuarie, când a fost difuzat comunicatul meu.

Cum se explică această nouă provocare a lui Antonescu? El vroia să demonstreze poporului că lui și numai lui se datorează înăbușirea „rebeliunii”.

– Reichul german n-ar fi avut nici un amestec în potolirea așa-zisei „rebeliuni”, când știut este că Hitler ne-a dat un ultimatum, amenințând cu intervenția diviziilor germane aflate atunci în România.

– Nici ordinul meu dat legionarilor de a evacua clădirile publice nu fusese luat în considerare de Conducătorul Senatului, deoarece „bande rebele” continuau dezordinile în toată țara.

– A fost nevoie de intervenția armatei, în ziua de 23 Ianuarie 1941, care a tras fără milă în toți aceia care cutreierau străzile, neintrând în legalitate.

Deci, în ultimă analiză, armata a înăbușit „rebeliunea”. Ce germani, ce ultimatum de la Hitler, ce ordine de la Conducerea Mișcării! El și numai el, Generalul Antonescu, cu bravii lui ostași, au salvat țara de la anarhie! Aceasta era ideea ce o propaga Antonescu dup㠄victorie”, uitând că în zilele anterioare s-a retras timorat în Palatul Prezidențial și n-a cutezat să facă față rezistenței. Abia după primirea telegramei de la Hitler, i-a revenit curajul, luând forma dementă de cruzime și bestialitate.

Și cum s-a manifestat în ziua de 23 Ianuarie 1941 „vitejia” Generalului? Trăgând fără nici o alegere lumea de pe stradă. Majoritatea erau pasanți, oameni care ieșiseră la spectacol, neamestecați în lupte. Între cei căzuți, puțini legionari, care, conform ordinului dat de mine, se pregăteau să evacueze clădirile publice. Soldații erau puși de comandanții lor să stea la pândă în jurul clădirilor și când vedeau că iese cineva din ele, trăgeau și omorau. Au căzut legionari la Prefectură, în Strada Romei, la sediul din Strada Strasbourg și alte localuri mai mici.

Seara, Antonescu putea să arate germanilor bilanțul represiunii inutile: 800 de morți, aliniați la morgă, pentru judecata de apoi. De acest masacru nu vorbește nimeni și nu-l condamnă pe Antonescu, căci gloata morților era formată de tineri creștini din masa anonimă a Capitalei, secerați de gloanțe. Se vorbește și se condamnă numai uciderea unor evrei, tot atât de anonimi ca și creștinii care au căzut victimă uneltirilor conducerii lor pe lângă Generalul Antonescu.

Dar cu aceasta nu s-a terminat ferocitatea lui Antonescu. Era începutul unei noi prigoane. Bucurându-se de protecția armatei germane din România, Antonescu a dat ordin să fie arestați toți fruntașii Legiunii și toți miniștrii legionari, presupuși a fi amestecați în dezlănțuirea „rebeliunii”. Pe lângă ei, toți aceia care s-au baricadat în instituțiile publice, majoritatea funcționari de-ai lor, care le-au apărat cu viața contra loviturii de Stat a Generalului Antonescu. Victime nevinovate, toți aceștia erau destinați să-și sfârșească zilele în fața plutoanelor de execuție, în închisori sau, ca o „măsură de garanție”, să fie trimiși pe front, cu ordinul de a nu se mai întoarce vii.

 

2. „ DE LA HORIA SIMA PÂNĂ LA ULTIMUL BORFAȘ”

 

Intențiile sanguinare ale Generalului apar și mai clar în proclamațiile ce le-a dat către țară, dup㠄triumfala” înăbușire a „rebeliunii”.

Într-una din aceste proclamații delirante, spunea că a dat ordin să fie capturați toți cei responsabili de „rebeliune”, „de la Horia Sima până la ultimul borfaș”.

Fără îndoială că în cursul „rebeliunii”, și-au făcut apariția și borfași, oameni fără căpătâi, care profită de orice tulburare socială, pentru a sparge casele oamenilor și a le prăda. Dar a mă pune pe mine alături de aceste scursori sociale, nu era numai o insultă pentru mine, dar arăta și caracterul infam al Generalului. În atâtea discursuri publice anterioare a avut aprecieri elogioase la adresa mea, iar acum, în proclamațiile adresate țării, coborâsem pe scara valorilor până a mă azvârli în drojdia societății.

Dar mai important decât acest ofense vulgare, era decizia ce o luase Generalul pe plan politic în relațiile cu Mișcarea. Dacă pe Șeful Legiunii îl tratează în modul acesta ignominios, înseamnă că o reconciliere nu mai e posibilă și că va împinge prigoana până la exces. O acțiune totală contra Legiunii, al cărui obiectiv final nu putea fi decât anihilarea ei.

Am înțeles în primul moment, după aceste izbucniri de ură demențială, ce soartă îmi rezerva Antonescu. De aceea pe cât mi-a fost posibil, am căutat să nu ajung în mâinile lui. Din veștile ce s-au infiltrat de la Președinte, am aflat că Generalul vroia să termine cu mine în mod sumar. „Armata”, indignată de cele petrecute, considerându-mă pe mine principalul responsabil, mă va pune la zid și mă va împușca.

În seara de 23 Ianuarie 1941, mi s-a pus în vedere de către Serviciul German de Securitate (SD) să părăsesc locuința lor, în timp ce ceilalți camarazi ai mei care se aflau acolo, continuau să se bucure de ospitalitatea lor. Probabil, în urma unor ordine venite de la Berlin, se făcuse această discriminare. Vor fi salvați toți și duși în Germania, în afară de oaia neagră, Horia Sima.

Am fost invitat de Geissler, șeful Gestapoului din București, să înnoptez la el. Am fost bucuros de această mână de ajutor ce mi se întinsese, când alții îmi arătau ușa. Locuința lui Geissler avea însă un dezavantaj. Nu se bucura de statut diplomatic, cum era cazul cu SD. Așadar, la Geissler, autoritățile puteau face percheziții. La scurt interval de la intrarea mea în casa lui Geissler, apare Doamna Liliana Protopopescu, soția profesorului, ca să mă întrebe dacă locuința în care mă aflu este sigură. Altminteri, ea îmi va căuta o altă gazdă. I-am răspuns că mă simt în siguranță și i l-am arătat pe Geissler, gazda mea.

Abia pleacă Doamna Protopopescu și apare un alt oaspete: un elvețian, numit Otto Gier, o figură curioasă, dar care nu-mi trezea nici o bănuială. Îl vedeam adeseori în tovărășia lui Geissler și îl credeam un agent al acestuia. Dar Gier venea adeseori și pe la Președinție și m-a vizitat și pe mine. De aici a tras concluzia Geissler că elvețianul este un prieten-informator al nostru. În realitate, Gier n-avea nimic comun, nici cu Geissler și nici cu noi, ci făcea acest joc ca să-și servească mai bine centrala de la Berna. Când a apărut Gier la Geissler, l-am primit atât eu cât și șeful Gestapoului cu semne de bucurie, vrând să aflu de la el ce se mai uneltește la Președinție. Confuzia persista și era cât pe ce să-mi fie fatală.

După plecarea lui Gier, nu știu ce s-a întâmplat că Geissler, care îmi oferise cu atâta amabilitate locuința lui, și-a schimbat brusc atitudinea, și-mi comunică, vădit jenat, că nu mă poate găzdui. Nu mi-a spus motivul. Primise probabil vreun telefon de la Berlin, prin care i se ordonase să se debaraseze de mine. Eram un fel de vânat liber și nu vroiau să-l supere pe Generalul Antonescu.

N-am mai insistat în explicații, ci, însoțit de credinciosul Boian, am părăsit casa. Aceasta a fost salvarea mea. Nici n-am ieșit bine din casă și pătrunde în locuința lui Geissler o patrulă militară, comandată de un ofițer, pentru a face percheziție.

Ce se întâmplase? Gier, cum m-a văzut cu Geissler, și-a dat arama pe față. S-a dus la Președinție și a denunțat că mă ascund. Imediat s-a dat alarma și casa lui Geissler a fost invadată de soldați. Fără să-și dea seama, Geissler mi-a salvat viața. O jumătate de oră interval și aș fi căzut în mâna zbirilor lui Antonescu.

 

3. VAGABOND PE STRĂZILE CAPITALEI

 

Am ieșit de la Geissler năucit. Nici reprezentanții germani din București, apropiați ideologic de noi, camarazii noștri oarecum, nu erau dispuși să mă ajute. Își luaseră mâinile de pe mine, căci așa primiseră probabil ordine de la autoritățile superioare. Eram declarat vânat liber și din partea lor.

În acest moment s-a nimerit să fie cu mine credinciosul Boian. Avea o mașină Ford, de tip vechi, pe care o folosea la Serviciul Ordinii. Nu știu cum s-a făcut că apăruse cu el și Octavian Roșu.

Ne-am urcat toți trei în mașină. Dar unde să mergem? Nimeni nu știa un loc sigur. Singurul lucru bun ce-l constatasem în acel moment era că încetaseră împușcăturile și se reluase circulația pe străzile Capitalei. Roșu are o idee. Ce-ar fi să-l căutăm pe Colonelul Vorobchievici? Îl cunoștea Roșu de la Berlin. Era atașat militar. Vorobchievici se atașase de Mișcare după biruință și, la un moment dat, chiar mă gândeam să-l propun Generalului ca Șef al Serviciului Secret, în locul lui Moruzov, care pierise în evenimentele de la Jilava. Nu s-a ajuns aici, deoarece Antonescu avea omul lui, pe Eugen Cristescu, pe car l-a numit la începutul lui Ianuarie 1941.

În disperare de cauză, m-am asociat părerii lor. Vorobchievici locuia pe Șoseaua Ștefan cel Mare, într-un apartament la etaj. Ajungând în fața casei lui, Roșu s-a urcat la Colonel ca să sondeze terenul. După câteva minute, s-a întors în fugă, speriat, spunându-i lui Boian să dea drumul repede la mașină. Ne-a spus gâfâind că tocmai în acel moment casa lui Vorobchievici era călcată de o patrulă militară și soția acestuia i-a făcut semn să plece.

Ne-a intrat groaza în suflet. Unde să găsim adăpost? De data asta îmi vine mie în gând ceva. Ce-ar fi să încercăm la Dr. Repezeanu, vechea noastră gazdă din timpul prigoanei carliste și care rămăsese necunoscută și în timpul guvernării noastre? Dr. Repezeanu locuia undeva pe o străduță în apropierea Gării de Nord. Aici locuise multă vreme, în condiții de siguranță, și Vasile Christescu. Pornim cu mașina spre casa Dr. Repezeanu. Dacă nu locuia nimeni acolo, aveam un adăpost sigur. Dar nici aici nu avem noroc. Era casa în care locuise în cursul guvernării noastre inginerul Nae Horodniceanu. Acesta deținuse o funcție înaltă în timpul guvernării, încât, după toate probabilitățile, zbirii lui Antonescu vor da de urmele lui. Nae Horodniceanu era un vechi cunoscut al familiei Repezeanu, încă din timpul Căpitanului. Când m-a văzut, îndată și-a făcut bagajul și a evacuat casa. După un minut de reflecție, mi-am dat seama că nici locuința Dr. Repezeanu nu era potrivită pentru noi. După toate probabilitățile, autoritățile o vor descoperi, căutându-l pe Horodniceanu, și în locul acestuia, vor da de un vânat mai prețios.

După câteva clipe de ședere la familia Repezeanu, care ne rugă stăruitor să rămânem, ne-am urcat din nou în mașină și am plecat. Dar unde? N-am găsit nici o soluție unde să poposim în noaptea aceea decât să bat la ușa unei surori a mea, care era căsătorită cu un avocat numit Busuioceanu. Aveau o căsuță a lor particulară, tot în apropiere de Șoseaua Ștefan cel Mare. Ca să nu rămânem în stradă sau umblând în neștire cu mașina pe străzile Capitalei, m-am decis să risc o noapte la ea. Mă gândeam că poliția antonesciană era în curs de reorganizare și nu va ajunge așa de repede până la cumnatul meu. Mi-au oferit un pat în propriul lor dormitor. Boian și Roșu plecaseră, rămânând că o dau azi dimineață să vină din nou cu ultimele vești. Firește că am avut un somn chinuit și greu, cu teama în suflet să nu apară vreo mașină nedorită în fața casei.

Pe la 5 dimineața, într-adevăr, se aud în poartă bătăile fatidice. Poliția, ne-am zis cu toții, când colo, în pragul porții apare camaradul Boian, însoțit de doi ofițeri germani, îmbrăcați în uniformă. Erau Bollschwing, șeful Serviciului SD și ajutorul lui, Gunne. Veniseră să mă ia cu ei și să mă pună în siguranță. În decurs de câteva ore, se petrecuse ceva la Berlin. În timp ce în seara de 23 Ianuarie, eram declarat vânat liber și, ca urmare, toate autoritățile germane își luaseră mâna de pe mine, acum primiseră și ei ordin de la Himmler ca să mă salveze.

Mi-au comunicat că voi fi mai în siguranță la Brașov, la locuința lui Andreas Schmidt și au venit să mă ducă cu mașina lor. La locuința acestuia, poliția lui Antonescu nu ar fi cutezat să pătrundă. Pentru mai mare siguranță, pe drum, până la Brașov, s-a gândit să mă ascundă în cufărul mașinii, așezat în spatele vehiculului. Am acceptat, căci nu era altă soluție. M-am ghemuit cum am putut în cufăr, care era prevăzut cu o gaură pentru a putea respira. Cum am scăpat din raza Bucureștiului, credeam că, de acum înainte, nu mă mai pândea nici o primejdie. Dar n-a fost așa.

 

4. DE LA BUCUREȘTI LA BRAȘOV

 

Drumul de la București la Brașov l-am făcut ghemuit în cufărul mașinii. Pe șosea, erau posturi militare care controlau vehiculele. Bineînțeles, cum vedeau uniformele germane, nimeni nu cuteza să ceară legitimațiile. Până la Ploiești, nici un incident. Aici am avut o oprire mai lungă. În centrul orașului, Bollschwing și Gunne au fost interogați, li s-au cerut hârtiile și după câteva ezitări, au fost lăsați în pace. Era vreun denunț, bănuind că voi pleca spre Brașov? Un ofițer numai, șeful patrulei, se uita neîncrezător la cufăr, care era de oarecare proporții, dar n-a cutezat să ceară deschiderea lui. Am stat ghemuit, cu sufletul la gură, și nici nu cutezam să mai respir de frică.

În sfârșit pornește mașina. Clipele ți se par milenii în astfel de situații. De la Ploiești la Brașov, n-am avut nici un control și nici o oprire.

La Brașov am ajuns la orele 11 dimineața. Am fost scos din cufăr și m-am așezat în spatele mașinii: „Nu mai e nici un pericol”, îmi spune Gunne.

Din Piața Sfatului, pornim spre casa lui Andreas Schmidt, care locuia o străduță ce urca spre Tâmpa.

La Brașov era iarnă. Căzuse multă zăpadă și pe ulița pe care locuia Andreas Schmidt era înghețată. Zăpada se întărise și vehiculele se mișcau greu.

Mașina urca gâfâind, până ce a ajuns la un deal mai ascuțit, de unde nu vroia să mai înainteze. Gunne îi dădea maximum de viteză, dar roțile se învârteau pe loc, refuzând să prindă teren. Aproape o oră a durat încercarea lor de a trece hopul. Mașina mereu cădea la locul de plecare, fiind gata să se răstoarne. Se strânseseră trecători, care se uitau la noi, mirându-se de ispravă. Dar dacă printre trecători se găsea cineva care să mă recunoască? M-am ghemuit cum am putut în fundul mașinii, așteptând dintr-un moment într-altul să-și ia zborul pe deal în sus.

Mașina făcea zgomot, zvârlea zăpada de sub roți, icnea sub presiunea motorului, dar atât. Nu pornea mai departe. Parcă era un făcut. Bollschwing și Gunne se decid să se întoarcă în oraș și să-mi caute adăpost la un camarad de-al lor, Lipphardt. Aici am stat câteva ore. De la acesta aflăm cu surprindere că tocmai în timpul când noi ne luptam cu alunecușul, casa lui Andreas Schmidt fusese invadată de un grup de soldați și percheziționată. Socoteau că îl vor găsi pe....Horia Sima. Ce minunată întâmplare! Refuzul mașinii de a urca dealul, mi-a salvat viața.

În sfârșit, după ce soldații s-au retras și nu mai era nici un pericol, am fost condus pe jos la casa lui Andreas Schmidt. Era o casă mare, spațioasă, cu un etaj și parter. O adevărată cetate. Pe Andreas Schmidt nu l-am văzut. Am fost însoțiți de camarazi de-ai lui. În acel moment, în casă nu se afla nimeni. Însoțitorii mei mi-au spus că trebuie să rămân câteva zile singur în casă, până ce-mi vor găsi un alt adăpost. Mi-au arătat casa, locul de dormit, camera de provizii și mi-au spus să nu răspund la nici un telefon și nici să deschid ușa dacă sună cineva.

Din acel moment nu s-a mai arătat nimeni. Toată ziua stăteam la pândă în odăile de sus, ca să observ dacă nu se apropie cineva. Nu m-am simțit bine în singurătatea aceasta. Mă temeam de o nouă descindere, dar n-a venit nici un oaspete nedorit.

 

5. DE LA BRAȘOV LA SIBIU

 

Am ieșit din „angoisse”, abia când a apărut un grup de camarazi din „Grupul Etnic German”, organizație condusă de Andreas Schmidt. Erau 4 sau 5 tineri, îmbarcați într-o mașină. Timpul de înmuiase, încât au putut urca panta. Mi-au comunicat că mă vor duce la Sibiu, unde au găsit un loc de adăpost mai sigur. Mijlocul de locomoție, tot mașina. I-am întrebat dacă sunt controale pe drum, gândindu-mă la incidentul de la Ploiești. Mi-au spus că există un singur control militar la ieșirea din Brașov, pe șoseaua care duce spre Făgăraș, dar nu e nici o primejdie. Poți să treci prin el foarte ușor. Eu am fost mai puțin încrezător decât ei și le-am cerut să-mi procure o uniformă germană de SS, dacă voi merge în mașină cu ei. Au acceptat și mi-au adus o tunică neagră de ofițer SS, iar pe cap un chipiu impunător din organizația „Totenkopf”. Nu aveau pantaloni și nici cizme, încât dacă aș fi silit să cobor din mașină, oricine ar fi descoperit trucul și m-ar fi arestat. Mi-am pus niște ochelari și am plecat.

La ieșirea din oraș, controlul n-a fost așa de simplu cum spuneau ei. Era o ceată de plutonieri majori și de agenți în civil, care făceau controlul, 7-8 persoane. Au cerut actele însoțitorilor mei, le-au cercetat amănunțit, dar mie nu mi s-au adresat, impunându-le respect uniforma neagră SS. Au azvârlit o privire bănuitoare spre mine, dar n-au cutezat să mă întrebe de acte. Au salutat și am plecat. Scăpasem dintr-o primejdie. Dumnezeu m-a scăpat și de astă dată.

De la ieșirea din Brașov nu am mai fost tulburați de nici un control. Era clar că paza antonesciană se concentrase în raza Bucureștiului și apoi pe șoseaua București-Brașov, unde bănuiau că aș fi putut să mă ascund. Era clar că se montase o aparatură puternică în jurul Brașovului.

Se făcuse noapte când am intrat în Sibiu. Am tras iarăși într-un loc nepotrivit, plin de primejdii, în fața restaurantului „Împăratul Romanilor”, frecventat de toată protipendada Sibiului. Am rămas iarăși singur în mașină, iar însoțitorii mei au intrat în local, căutând pe cineva. Probabil pe unul din membrii organizației lor din Sibiu.

După puțin timp, au revenit însoțiți de un camarad de-al lor, numit Schuller. Mi-au comunicat că voi fi găzduit în casa lui. Schuller mi-a făcut o excelentă impresie. O figură simpatică, de care îmi aduc cu drag aminte până astăzi.

Pornim cu mașina spre locuința lui Schuller, într-o stradă de al cărui nume nu-mi amintesc. Mi-am luat rămas bun de la însoțitorii mei și m-am așezat în noua locuință.

 

6. POPASUL LA SIBIU

 

Familia Schuller, la care am fost condus de organizația sașilor din Sibiu, era o familie modestă de funcționari. Atât el cât și soția lui s-a purtat admirabil cu mine. Nu numai că m-au ascuns și m-au ferit de indiscreții, dar au căutat să-mi facă viața cât mai comodă pentru a uita de situația tragică în care mă aflam. Eu, care fusesem aclamat de sute de mii de oameni, acum ședeam între patru pereți. Mi-au cedat camera lor cea mai bun, deși aveau copii, iar soția lui cumpăra de la piață tot ce era mai bun.

În timpul șederii mele acolo, sunt trei evenimente importante de semnalat:

1. A venit într-o zi Andreas Schmidt la mine, șeful grupului etnic german, ca să-mi ceară din partea Berlinului să fac o dare de seamă, un fel de mic istoric al așa-zisei „rebeliuni”. I-am povestit cele întâmplate și i-am dat și ceva în scris. Cum nu aveam nici eu și nici gazda coli albe, mi-am pus gândurile pe niște resturi de hârtie. A fost o expunere detestabilă ca prezentare, dar și incorectă ca gândire. Într-o oră, cât a stat la mine Andreas Schmidt, am vorbit cu el și a trebuit să-i fac nota sumară asupra evenimentelor.

Dată fiind situația în care mă aflam, am preferat să nu-l atac direct pe Antonescu, deși el era vinovatul principal. Nu vroiam să mai azvârl ulei peste foc, știind că intrase în grațiile lui Hitler și tot ce săvârșea era cu aprobarea acestuia. Mă mai gândeam că poate, mai târziu, se va putea restabili colaborarea cu Mișcarea. Era o naivitate, căci toate le vroia Antonescu, în afară de o reluare a colaborării cu Mișcarea, cum au dovedit-o evenimentele ulterioare. O scrisoare a mea, prea lămuritoare, nu se știe unde ar fi ajuns la Berlin și ce urmări ar fi avut. La ora aceea, eu nu eram un om liber, ci viața mea depindea de bunul plac al Berlinului. Un ordin venit de la Hitler m-ar fi expus la grave primejdii. Atât SD din București cât și Grupul Etnic German și-ar fi ridicat mâinile de pe mine și cădeam în mâna zbirilor lui Antonescu.

2. Fiind în baie și vrând să deschid o ferestruică groasă, care era înțepenită, mi-am tăiat vena de la mâna stângă. Norocul a fost că nu mi-am tăiat nervul, căci altfel mâna îmi rămânea anchilozată. Dar sânge mi-a curs din abundență. Eram speriat și sângele nu se mai oprea. Acasă nu era nimeni. Schuller era la serviciu, iar Doamna după cumpărături. Ce să fac? Sângele nu se mai oprea. În disperare de cauză, am deschis ușa de-afară și m-am adresat vecinului din față, fără să știu cine este. I-am spus ce mi s-a întâmplat, i-am arătat rana și l-am rugat să se ducă în oraș și să-mi aducă un medic. În acel moment, sosește soția lui Schuller. Aceasta văzând starea în care mă aflu, mi-a spus să intru în casă și se îngriji ea de medic. Cu o fâșie, mi-a legat puternic brațul ca să nu-mi mai curgă sânge, și apoi a telefonat soțului ei. Acesta a venit în grabă, însoțit de un medic german, care făcea parte din organizația lor. I s-a comunicat cine sunt. Acesta n-a vorbit nimic și nici nu m-a întrebat nimic. Între timp, sângele se oprise. M-a pus să închid mâna și să o deschid. Nu era anchilozată, ceea ce însemna că nervul nu fusese atins. Mi-a pus o alifie peste rană și apoi un bandaj. Mi-a spus la plecare că nu e nimic grav și să fiu liniștit.

Și acum să întregim istoria. Domnul din față, pe care îl solicitasem să-mi caute un medic, era într-o situație asemănătoare cu a mea. Se ascundea și el de autoritățile române, fiind un dezertor din armată. Văzându-mă pe mine, o mutră necunoscută, tot la niște sași de-ai lui, și-a imaginat că și eu sunt dezertor ca și el și mă ascund la familia Schuller. Într-adevăr, nu a vorbit cu nimeni nimic și incidentul n-a avut nici o urmare.

3. Era cam pe la sfârșitul captivității mele la Sibiu. Uitându-mă într-o dimineață pe geam – casa lui Schuller era la etaj – văd în curtea interioară, care cuprindea mai multe clădiri, ca un fel de piațetă, un colonel și un grup de soldați, care căutau, nu știu ce pe la apartamentele de jos. Se uitau prin curte, îi întrebau pe locatari, după ce sunau la ușa lor, și apoi plecau. De fapt ei nu veniseră să mă caute pe mine. A fost o coincidență. Nu știu ce căutau. Dar eu care eram la etaj și îi urmăream cu înfrigurare, mai ales că eram singur în acasă, am trecut prin alte momente de groază. Să fi vorbit vecinul din față?

Încolo, ascultam radio și citeam ziarele pe care mi le aducea Schuller seara.

Comunicate peste comunicate de la Președinție, în care se anunțau noi arestări de „rebeli”. Apoi acuzații odioase la adresa legionarilor, mai ales delapidări de bani publici. Se anunța constituirea de Consilii de Război pentru judecarea și pedepsirea „rebelilor”. O campanie bine orchestrată de mișelii și calomnii.

Eram surprins că guvernul german tolerează această avalanșă de infamii, în organele de presă controlate de guvernul român.

 

7. ÎNAPOI LA BUCUREȘTI

 

Toate mișcările mele, după ce am fost luat de SD și condus la diferite locuri de adăpost, nu mai erau controlate de mine. Eram la discreția prietenilor mei, care, la rândul lor, ascultau de ordinele ce le primeau de la Berlin. Ca să rămân multă vreme în țară, târât dintr-un oraș într-altul, nu era dorit nici de mine și nici conceput de ei. Era o povară care apăsa greu pe organizația lor, dar și relațiile dintre Hitler și Antonescu. Ce aveau de gând cu mine? În mijlocul acestor frământări, pe la începutul lui Martie 1941, apare Gunne la locuința lui Schuller.

Gunne mi-a comunicat că, după părerea lor, a SD, este necesar să părăsesc cât mai repede țara și să ajung la Berlin, unde voi avea prilejul să expun situația superiorilor lor cât și forurilor înalte ale guvernului german. O serie de camarazi au și sosit la Berlin, dar este bine să fiu și eu printre ei. Am fost de acord cu statul lui, cunoscându-l pe Gunne cât și pe șeful lui, Bollschwing, prieteni loiali ai Mișcării, tot aceia care și-au riscat și cariera ca să ne salveze. Dacă era cineva capabil să îmbunătățească situația Mișcării, ferindu-ne de ura lui Antonescu, era tot guvernul german, același care era responsabil și de decizia luată la 23 Ianuarie 1941, de a pune armata germană la dispoziția Conducătorului. Numai guvernul german putea să repare eroarea făcută.

Planul lui Gunne era următorul: să plecăm cu mașina înapoi la București. Voi fi găzduit la serviciul lor, unde nu mai e nimeni. Grupul legionar ce fusese găzduit de ei a fost transportat la Berlin. De aici, voi pleca cu el în Bulgaria. Voi fi găzduit de Legația germană din Sofia. Mai departe, la proxima ocazie, voi pleca cu avionul la Viena și, de aici, oamenii lor mă vor conduce la Berlin.

N-am mai zăbovit nici o noapte în casa lui Schuller. În aceeași zi, ne-am luat zborul spre București, cu Gunne la volan. Întrebându-l pe Gunne, dacă mai sunt controale pe șosea până la București, mi-a răspuns că au dispărut. Dar totuși, ca măsură de prevedere, mi-a dat o tunică și o capelă militară germană, aduse de el. Ședeam lângă el în mașină, încât părea că sunt o ordonanță de-a lui. El avea uniforma de ofițer Waffen SS.

Într-adevăr, cum spusese, călătoria s-a realizat fără incidente. Pe șosea, numeroase trupe germane, care se revărsau spre Muntenia, de unde treceau Dunărea și plecau în Bulgaria. Am plecat înainte de masă de la Sibiu. Mi-am luat rămas bun de la gazde, care au împărtășit cu mine atâtea momente grele. Spre seară, am ajuns la București și am tras la Serviciul lor. Casa era ocupată de soldați din unitatea lor, care îndeplineau diferite funcții, în special mânuiau aparatele de transmisiune TF.

A doua zi de dimineață, Gunne mi-a pus problema dacă nu vreau să-l văd pe Comandantul Legionar Părintele Boldeanu, care conducea Mișcarea din clandestinitate. Cu multă mulțumire sufletească, i-am răspuns că accept propunerea lui. Eram enorm de interesat, ca înainte de a trece în Bulgaria și a părăsi țara, pentru cine știe cât timp, să am o întâlnire cu responsabilul organizației noastre în clandestinitate. L-am rugat să ia contact cu Părintele Boldeanu și să-l aducă la sediul lor.

În aceeași după amiază, pe înserate, a sosit Părintele Boldeanu. A fost mare bucuria, căci ne lega o veche prietenie și afecțiune. I-am comunicat că voi părăsi țara și l-am rugat să-mi facă o expunere a situației politice din acel moment. Eu, izolat la Sibiu, pierdusem contactul cu Mișcarea. Doar invectivele ce le citeam în gazete.

Părintele Boldeanu era supra-optimist. După toate informațiile lui, Antonescu și-a dat seama de gafa pe care a făcut-o cu împușcăturile și arestările în masă și ar vrea să ajungă la o înțelegere cu Mișcarea. În acest sens, Generalul a făcut tatonări în mai multe direcții. El crede că Antonescu este la pământ și nu așteaptă decât un cuvânt din partea mea, ca să reia legăturile.

Informațiile lui era „mirifice”. Situația nu era așa de roză pentru noi, cum o descrisese Boldeanu. Dar eu nu aveam de unde să știu. Ne aflam într-un moment de acalmie. Se studiau la Președinție noile măsuri de represiune. Un popas, de fapt, în întreprinderea de exterminare a Mișcării. În nici un caz nu se ajunsese la o decizie de „împăcare”.

Informațiile Părintelui Boldeanu veneau de la cine știe cine, pentru a induce lumea în eroare. Iar eu, lipsit de orice element de orientare, l-am întrebat pe Boldeanu, ce să fac? El m-a sfătuit să-i scriu o scrisoare „împăciuitoare” Generalului și el se va îngriji ca rândurile mele să ajungă în mâine acestuia. M-am apucat de treabă și am redactat scrisoarea. Nu puteam refuza această oportunitate. Mă gândeam și la miile de camarazi arestați, care așteptau să fie judecați. I-am înmânat scrisoarea și ne-am despărțit cu îmbrățișări și emoții. Cine știe când ne vom mai vedea?

rintele Vasile Boldeanu s-a dus cu scrisoarea mea la profesorul Găvănescul și i-a predat-o cu rugămintea de a cere audiență Generalului și să i-o înmâneze.

Profesorul Găvănescul, la rândul lui, a fost extrem de bucuros când a citit scrisoarea mea și i-a spus lui Boldeanu că el crede că își va produce efectul dorit. Vedea în ea un semn de destindere care va duce la pacificarea țării.

Profesorul Găvănescul a fost primit imediat la Președinție, când a comunicat la telefon că vine cu o „veste importantă”. Dar după ce Antonescu a văzut de la cine vine scrisoare și a citit-o, a avut o explozie de revoltă. S-a sculat de pe scaun și l-a apostrofat pe Profesor cu mare violență:

– Cum de el, mare profesor și mare naționalist educator al tinerelor generații, are legături cu „rebelii”, care vor să dărâme Statul? Era pe punctul de a-l da afară din cabinet.

Generalul Antonescu și-a rezervat dreptul de a răspunde scrisorii mele prin ziare, reluând acuzațiile contra legiunii. Falsele informații ale lui Boldeanu l-au expus pe Profesorul Găvănescul unui tratament penibil. Antonescu rămăsese tot atât de rău și de intratabil.

Bineînțeles că i-am arătat scrisoarea și lui Gunne, pentru a evita orice surprize din partea cercurilor germane. Am convenit cu el ca îndată după plecarea Părintelui Boldeanu, noi să pornim spre Bulgaria, pentru a nu provoca o întețire a urmăririlor din partea lui Antonescu. Când va afla că mă aflu încă în țară și chiar la București, cine știe ce se poate întâmpla? Când scrisoarea va ajunge în mâna lui Antonescu, noi trebuie să fim departe de București, peste celălalt țărm al Dunării.

 

II

ÎN BULGARIA

 

„Alungat din patrie, am luat din nou toiagul pribegiei în străinătate. Lăsam în urmă o țară însângerată și zeci de mii de familii expuse cruzimii trufașului Conducător.”

 

1. TRECEREA DUNĂRII

 

Așa cum am convenit cu Gunne, trebuia să părăsesc cât mai repede Bucureștiul, pentru a nu cădeau eu însumi victimă a scrisorii mele de împăciuire. Cu Părintele Boldeanu m-am mai întâlnit chiar în după amiaza zilei când am sosit la București. A doua zi, 23 Martie 1941, ne-am urcat în mașină și am luat direcția spre Giurgiu, unde pionierii germani construiseră un pod de pontoane, pentru trecerea diviziilor lor în Balcani. Nu eram decât noi doi în mașină. Gunne, ofițer german, iar eu, un fel de ordonanță a lui.

Drumul până la Giurgiu a decurs în liniște, iar trecerea podului s-a săvârșit fără incidente, deoarece era sub paza soldaților germani. M-am uitat cu tristețe la pământul țării și la valurile mărețului fluviu, pe care cine știe când le voi mai vedea. La Rusciuc, orașul din fața Giurgiului, nu ne-am oprit. Am continuat drumul în interiorul Bulgariei, care tocmai atunci era invadată de trupele germane. Trecând Dunărea prin mai multe puncte, diviziile Reichului se îndreptau cu cea mai mare iuțeală spre frontiera grecească, pentru a veni în ajutorul italienilor. Aceștia, după ce au săvârșit imprudența de a ataca Grecia, acum se găseau într-o situație grea, amenințați să fie scoși și din Albania.

Ținta călătoriei noastre era Sofia. Mi-aduc aminte că înainte de a ajunge la poalele Munților Balcani, am făcut un popas într-un sat mărișor. Aici am fost găzduiți de un țăran care, spre surpriza noastră, vorbea românește, fără accent, ca țăranii noștri din Valea Dunării. Ne-a tratat cu multă atenție, omenindu-ne cu tot ce avea mai bun în casă. Am vorbit cu el românește, explicându-i că noi suntem din Ardeal. Sentimentele populație bulgare erau pro-germane. Saluta cu bucurie sosirea trupelor germane în țara lor, în virtutea amintirilor din primul război mondial, când Bulgaria luptase alături de Puterile Centrale. Aceasta nu-i împiedica pe bulgari să aibă simpatie și pentru ruși, de care-i legau afinitățile rasiale și de limbă. Pactul de neagresiune germano-sovietic a avut un efect liniștitor pentru ei, căci nu erau puși în situația penibilă de a-și împărți sentimentele între prietenia față de Germania și frățietatea de protectorul lor din Răsărit. Prin noua alianță cu Germania, ei sperau să-și împlinească revendicările lor naționale: ieșirea la Marea Egee și încorporarea Macedoniei Sârbești, locuită în majoritate de o populație bulgară.

Când ne-am apropiat de munți, mașina noastră a trebuit să intre într-o coloană motorizată de trupe germane, deoarece exista o singură trecere peste Balcani, pasul Dukla. Nu odată ofițerii germani s-au uitat la mine ca la o lighioană rară. Eram îmbrăcat altfel decât ceilalți soldați, nu aveam arme, nu știam să salut și, culmea disperării, pantalonii mei nu aparțineau veșmintelor militare. Trebuia să intervină mereu Gunne, explicând ofițerilor germani că sunt recrut nou, care de abia acum va intra la instrucție.

Pasul Dukla este la o mare înălțime. Am suferit de frig, căci era încă zăpadă în munți. Ne aflam în luna Martie. de aici, am părăsit coloana militară și ne-am îndreptat cu mașina singuri spre Sofia.

 

2. LA LEGAȚIA GERMANĂ DIN SOFIA

 

Drumul până la Sofia, după ce am coborât din munți, a fost primăvăratec. Soare și cald. E o mare deosebire de climă între ținutul din nordul Munților Balcani și cel ce se întinde la miazăzi. Am intrat în Sofia în după amiaza de 25 Martie 1941 și ne-am îndreptat fără zăbavă spre Legația germană.

Aici ne-a întâmpinat un funcționar superior al Legației. El era avizat de venirea noastră și de identitatea mea. N-am reținut numele lui, lucru fără importanță, căci și așa nu mi l-ar fi spus pe cel adevărat. Trecerea mea prin Sofia trebuia să lase cât mai puține urme. Acest funcționar locuia, împreună cu soția lui, chiar în clădirea Legației. În apartamentul lor mi s-a pus la dispoziție o cameră, unde am stat tot timpul șederii mele la Sofia. De asemenea am luat masa împreună cu ei. Soția lui, extrem de amabilă, căuta să-mi facă viața cât mai plăcută, pentru a uita de peripețiile prin care am trecut. El era taciturn și nu spunea nimic ce-ar putea să-i depășească mandatul ce-l primise de la superiorii lui, de a mă ține în casa lui până la plecare.

Mi-am lut rămas bun de la Gunne cu multă tristețe. Omul acesta s-a expus pentru noi, ne-a salvat și, fără îndoială, va continua să fie un susținător al cauzei noastre la Berlin. Pierdeam ultima legătură cu țara, căci el se întorcea la postului lui de la București. Înainte de a pleca, m-a recomandat unui coleg de-al lui, tot din serviciul SD, detașat pe lângă Legația germană din Sofia, un tânăr de vreo 25 de ani. El era însărcinat să mă însoțească ori de câte ori vroiam să ies de la Legație, pentru a mă plimba sau a cunoaște capitala Bulgariei. Nominal, avea misiunea de a mă ocroti de vreo tentativă de răpire a agenților români, dar, în același timp, și poate acesta era rolul lui principal, să nu încerc vreo evadare, luându-mi libertatea de acțiune. Cert este că nu făceam un pas de la Legația germană fără să fiu însoțit ca o umbră de agentul lăsat de Gunne.

Am stat mult la Sofia, mai mult decât prevederile amfitrionilor mei, din cauza defecțiunii iugoslave. În răstimp, cu tânărul meu însoțitor, am făcut numeroase plimbări prin Sofia, încât am reușit să mă orientez destul de bine. Orașul avea pe atunci mai mult un aspect provincial. Nu se putea compara cu Bucureștiul. Ceea ce mi-a rămas în amintire, au fost splendidele parcuri ce străbat centrul orașului. Multă verdeață, multe flori și mult gust arhitectonic.

Într-o zi, însoțitorul meu îmi spune că a sosit un grup de români refugiați la Sofia. Știa și numele lor: între alții și Nicolae Șeitan. El știa unde locuiesc aceștia și mi-a făcut propunerea să-i întâlnesc, dacă vreau. Inima mă îndemna să-i văd, dar, pe de altă parte, m-am gândit să nu se răspândească zvonul că aș fi la Sofia, provocând protestele lui Antonescu atât la bulgari cât și la Berlin. Am crezut că, pentru propria mea siguranță, e mai bine să refuz propunerea însoțitorului meu.

Din perioada șederii mele la Sofia, îmi amintesc de primul bombardament aerian ce l-am trăit în capitala Bulgariei. Într-o noapte au apărut un stol de avioane engleze, care își aveau bazele în Grecia, și au azvârlit bombe asupra pașnicului oraș. Evident, panica a fost puternică, căci nimeni nu se aștepta la acest raid și la vremea aceea Sofia nu era încă apărată de artilerie antiaeriană. Pagubele nu au fost prea mari. A fost mai mult o demonstrație decât un bombardament propriu-zis. Gazda mea, funcționarul superior de la Legație, privind cerul, îmi spunea „Diese Hunnen, kommen nur în der Nacht”.

 

3. PREGĂTIRI DE PLECARE

 

Plecarea mea la Sofia trebuia să aibă loc ceva mai înainte. În planul serviciului german, la scurt interval după sosirea mea, cu un avion trebuia să fiu transportat la Viena. Dacă am zăbovit până la 8 Aprilie 1941, se datorează începerile operațiunilor militare contra Iugoslaviei, în 6 Aprilie 1941. Se crease un nou focar de război și trebuia în prealabil distrus acest Stat, care îndrăznește să se opună lui Hitler, când acesta atinsese culmea puterii sale.

În răstimpul petrecut la Sofia, nu s-a petrecut nimic vrednic de reținut. Viața luase un aspect monoton. Ne sculam, luat dejunul și apoi plecam cu însoțitorul meu ca să descoperim alte cartiere ale Sofiei. Discuțiile cu el nu aveau relief. Nu comunica nimic de importanță și eu evitam să-l întreb ceva. Discreție de amândouă părțile.

Firește că operațiunile din Iugoslavia nu puteau fi trecute cu vederea. Le comentam și admiram repeziciunea cu care înaintau diviziile germane.

Campania din Iugoslavia nu se încheiase încă, în momentul când mi s-a comunicat că voi pleca cu avionul la Viena. Nu era un avion special pentru mine, ci un zbor pregătit pentru o înaltă personalitate militară și în cadrul acestei operațiuni, aveam prilejul să părăsesc și eu Bulgaria.

 

4. DE LA SOFIA LA VIENA

 

În sfârșit, a sosit și ziua plecării mele spre Germania. O așteptam cu nerăbdare, căci, așa cum mi-a spus Gunne, voi avea prilejul să stau de vorbă cu înalte personalități ale Reichului german, cărora să le expun reala desfășurare a evenimentelor din Ianuarie 1941.

La 8 Aprilie, în aeroportul de la Sofia, ne aștepta un bimotor militar. Piloții lui erau doi tineri ofițeri de aviație, formați la noile școli create de Hitler. Înainte de a mă urca în avion, însoțitorul meu, umbra mea protectoare, a avut o convorbire cu pilotul-șef, căruia îi dădu anumite indicații ce să facă cu mine, când va ateriza la Viena. După toate probabilitățile, trebuia să mă predea altui coleg de-al său din același serviciu ca să mă ducă mai departe, la o destinație ce nu o cunoșteam.

După ce am urcat în avion, la câteva minute, a apărut și oaspetele principal, un general german. Pe tot timpul traseului, n-am schimbat o vorbă cu el. Probabil, era și el îndoctrinat. Ofițerul care conducea avionul mă întreabă la un moment dat dacă aș vedea vreun inconvenient să aterizăm la Arad și de acolo să luăm ruta peste Ungaria, la Viena. M-am opus categoric, explicându-i că aeroportul de la Arad este controlat de Siguranța română și ar putea să mă recunoască cineva. A acceptat punctul meu de vedere și mi-a spus să fiu liniștit că vom zbura direct la Viena, peste Iugoslavia, unde nu mai exista nici un pericol aerian.

Zborul a decurs fără incidente. Am ajuns la Viena spre seară. Dar pilotul era neliniștit, căci vremea se schimbase. O perdea grea de nori se lăsase deasupra Vienei, împiedicând vederea aeroportului. După mai multe viraje deasupra norilor, căutând un loc pe unde să coboare, i s-a comunicat de jos să plece la Winer-Neustadt, unde condițiile de aterizare păreau să fie mai favorabile. Într-un sfert de oră am ajuns deasupra acestui oraș. Dar nici aici situația era mai bună. Aceeași perdea de nori care împiedica vederea aeroportului. Pilotului îi curgeau picături de sudoare, iar, noi pasagerii, eram tot atât de neliniștiți. Mai dă el câteva viraje, pentru a descoperi o gaură de cer senin. Când a văzut că de nicăieri nu se observă aeroportul, a luat o decizie eroică. A străbătut cu avionul pătura de nori, până ce au apărut luminile aeroportului, la câteva sute de metri. Am respirat cu toții ușurați. În câteva minute, avionul a atins pământul și s-a oprit la locul indicat.

Când ne-am coborât, parcă eram alți oameni. Chiar și Generalul trecuse printr-un moment de panică. Acum surâdea și ne-a întins mâna tuturor. Pilotul-șef mai avea o misiune de îndeplinit: să mă predea unui delegat al poliției locale, cu instrucțiunile ce la primise de la Sofia. După ce a așezat avionul la locul prescris de regulamentul aeroportului, ne-am urcat într-o mașină și am luat drumul spre oraș. Era noapte bine. Mai fusesem odată la Winer-Neustadt în alte împrejurări, când am părăsit prima oară țara, pentru a mă refugia în Germania, însoțit de Ilie Smultea și Alexandru Popovici.

Am ajuns în fața unei clădiri, unde am presupus că se găsește vreo secție de poliție locală. Eu am rămas în mașină, iar ofițerul a intrat înăuntru. A stat câtva timp, deoarece instrucțiunile lui nu erau pentru Winer-Neustadt, ci pentru autoritățile de la Viena. A ieșit însoțit de un funcționar de poliție, îmbrăcat civil. Mi-a spus că domnul pe care mi-l prezintă mă va însoți până la Berlin. Și-a luat rămas bun de la mine și m-a lăsat în paza acestuia.

În sfârșit eram pe pământ german. Dar cine știe ce mă mai așteaptă aici?

 

III.

CE-AM GĂSIT ÎN GERMANIA

 

„Sosirea mea în Germania a fost semnalul aplicării deciziilor luate de guvernul german în chestiunea legionară. Liberata aparentă de care m-am bucurat până atunci a fost brusc întreruptă și ne-am trezit cu domiciliu forțat.”

 

1. DE LA VIENA LA BERLIN

 

N-am zăbovit nici o noapte la Viena. Cu o mașină am plecat la gara principală și de acolo am luat trenul spre Berlin. Cum eu nu aveam bani, biletul l-a plătit agentul care mă însoțea, o figură ștearsă de funcționar de poliție. Am obținut singurul avantaj – un compartiment de clasa a doua – așa că am putu să mă întind pe o bancă și să dorm în timpul nopții.

Nici o conversație importantă cu însoțitorul meu. El avea misiunea să mă ducă la un loc indicat și să mă predea altei persoane. De la București-Sofia-Viena-Berlin, am fost transportat mai mult ca un colet poștal. Dar de pe atunci, aveam senzația că nu voi fi primit ca oaspete al guvernului german și nici nu voi avea prilejul să-mi expun punctul meu de vedere forurilor competente ale Reichului. Eram îngrijorat de viitorul nostru, al tuturor.

Pe drum, în țăcănitul roților, meditam asupra situației noastre anterioare. Am mai fost la Berlin, în calitate de refugiați politici. N-am avut parte nici atunci de vreun sprijin din partea autorităților germane, pentru a duce bătălia contra regelui Carol. Tot ce s-a spus în această privință, sunt basme și iscodiri. N-am primit nici o centimă de la guvernul german. Dar ne bucuram de altceva, care era mult mai important pentru noi: eram oameni liberi. Ne-am putut întoarce în țară, când mijloacele proprii ne permiteau. Acum ne-au salvat germanii, dar cu ce preț? Să fie prețul libertății înlănțuirea noastră de anumite condiții, care ne interziceau orice activitate politică? Mă îndoiam ca nemții să meargă atât de departe, dar nu era exclus să devenim și un fel de prizonieri ai lor.

Frământat de aceste gânduri, am ațipit frânt de oboseală. Modul în care am fost tratat până acum, după trecerea Dunării, nu era de bun augur. Dar Dumnezeu e mare și ne va ajuta să suportăm orice umilințe.

 

2. AHORNALLEE

 

De la gara Anhalterbahnof din Berlin, agentul de poliție de la Wiener-Neustadt m-a condus cu o mașină pe o stradă numita Ahornallee. Într-adevăr își merită numele, căci pe parcursul ei erau numai vile cu grădini în față.

Am intrat într-una din aceste vile și acolo am dat de toți camarazii noștri care fuseseră ascunși la SD din București: Iasinschi, Corneliu Georgescu, Ilie Gârneață, Constantin Papanace, Constantin Stoicănescu, Traian Borobaru.

Aceștia fuseseră aduși împreună din țară, cu un transport, îmbrăcați în haine de soldat. Au trecut frontiera pe la Arad. Fiind tren militar, autoritățile românești nu au controlat vagonul lor.

Lipsea din acest grup Dr. Victor Biriș, fostul secretar general de al Ministerul de Interne. Acesta se găsea împreună cu grupul de mai sus la SD. În seara zilei de 23 Ianuarie 1941, după ce au încetat focurile de armă pe străzi, nu știu ce l-a apucat să iasă din ascunzătoare și să se ducă să vadă o cunoștință. Circulația abia se restabilise în Capitală și mașinile erau rare. În drum spre casa unde locuia persoana ce vroia să o întâlnească, s-a încrucișat cu o mașina oficială, în care călătorea, nici mai mult și nici mai puțin decât Rioșeanu, cu un grup de agenți. Recunoscându-l pe Biriș, s-au luat după el și oprind mașina, l-au arestat. Acest act necugetat l-a costat un lung calvar prin închisori, care s-a încheiat eu o moarte tragică.

Criteriul după care au fost concentrați legionarii din vila Ahornallee, a fost funcțiile și răspunderile ce le-au exercitat în țară. Gestapo-ul a adunat aici căpeteniile Mișcării, foștii miniștri și foștii conducători ai Legiunii din timpul guvernării noastre.

Vila ce ne-a fost pusă la dispoziție era suficient de mare pentru a putea fi repartizați în camerele ei toți cei amintiți mai sus. Aveam și aici un paznic. Era îngrijitorul vilei, care nu se ocupa numai de treburile interne ale casei, dar era responsabil și de paza tuturor locatarilor în cursul nopții. Aparținea tot Serviciului SD și n-avea alte atribuții politice.

Nu eram prizonieri. Ziua puteam merge în Berlin oriunde ne plăcea și să ne întâlnim cu oricine vroiam. Mă întrebam cât va dura această libertate de circulație, care nu putea decât să-l stânjenească pe Antonescu în gradul cel mai înalt. Acesta fusese informat că un grup numeros de legionari a sosit la Berlin, cu beneplacitum guvernului german, unde se bucura de libertate și ia chiar contacte politice. Ne dădeam seama că ne găsim într-o stare de provizorat și, dintr-un moment într-altul, putea să ni se modifice statutul.

În afară de legionarii din Ahornallee, se mai găsea un grup de camarazi refugiați în Germania, mult mai numeros, într-o localitate numită Berkenbrück, la 70 de km de Berlin. Aceștia formau grosul trupelor noastre. Numărul lor era între 40-50. Când apărea la Berlin un nou legionar, acesta, după identificare, era trimis la Berkenbrück.

La sosirea mea la Berlin, nu se stabilise nici o legătură importantă de ordin politic. Relațiile grupului de conducători ai Mișcării din Ahornallee cu autoritățile germane erau la nivelul administrativ. Un comisar din partea organizației lui Himmler, Legath și un reprezentant al Ministerului de Externe, Rademacher, apăreau săptămânal în Ahornallee și acolo aveau întrevederi cu Iasinschi și Papanace. Nu vedeau pe nimeni altul.

După ce am sosit eu, credeam că situația aceasta se va schimba, că voi fi chemat dintr-un moment într-altul să vorbesc cu vreun ministru german. Credeam și speram că și înaltele autorități germane sunt interesate să afle din gura mea cum s-a petrecut așa-zisa rebeliune legionară. Nu numai că speranța mea nu s-a îndeplinit, dar am avut surpriza și amărăciunea să constat că nu sunt chemat să particip nici măcar la reuniunile săptămânale ale reprezentanților noștri cu Legath și Rademacher. Aceștia continuau să trateze în Ahornallee chestiunile legionare exclusiv cu Iasinschi și Papanace, ignorând prezența mea. Aceasta mă făcea să bănuiesc că înaltele autorități germane nu erau dispuse să mă asculte și pe mine, pentru că mă considerau responsabil de ciocnirea dintre Mișcare și Antonescu. Deci, eram pentru ei un „rebel”, care le crease și germanilor grave probleme în România, o țară de interes capital în strategia războiului. Nu m-am dus la Hitler când am fost chemat și, îndată după aceea, a izbucnit conflictul cu Antonescu. Două puncte negre în biografia mea politică. Am fost adus în Germania nu pentru a-mi oferi o noua oportunitate, ci pentru a fi siguri că nu le voi mai tulbura relațiile lor cu România, în preajma unor mari evenimente belice.

În curând jocul lor cu Mișcarea se va dezvălui, când vom fi trecuți din starea de libertate de care ne bucuram la Berlin, la statutul de prizonieri politici, cu domiciliul forțat.

 

3. ÎNTREVEDERI POLITICE

 

Cât timp am rămas la Berlin, am stat mai mult de vorba cu legionarii noștri, informându-mă de situația din țară și de peripețiile prin care au trecut. În primul rând eram interesat să cunosc ce discută delegații noștri, Papanace și Iasinschi, cu reprezentanții guvernului german. N-am reținut nimic deosebit din punct de vedere politic. Pentru ei, și în special pentru reprezentantul Ministerului de Externe, noi eram sub acuzație: ne-am răzvrătit împotriva lui Antonescu, provocând rebeliunea și creându-le lor mari dificultăți în sud-estul european. Rademacher căuta să afle din gura delegaților noștri cât mai multe amănunte asupra întâmplărilor din Ianuarie 1941, dar nu pentru a obține de la noi o documentare obiectivă ci, dimpotrivă, pentru a găsi argumente care să întărească teza Ministerului de Externe, pe baza căreia Hitler a luat decizia de a-i ține la dispoziția lui Antonescu armata germană din România, pentru a restaura ordinea internă. Rademacher era „prelucrat”. Era îndopat de informațiile ce le serveau guvernului german cei doi Antonescu, iar pe noi refuza să ne asculte, aplicând adagiul „audiatur et altera pars”. De la început delegații noștri au fost azvârliți în defensivă, neputând face altceva decât să mai atenueze postura agresivă a lui Rademacher.

Mai era la Berlin și un grup restrâns de legionari care locuiau de multă vreme în capitala Reichului, înscriși ca studenți pe la diferite facultăți. Aceștia nu erau refugiați politici, aveau pașapoarte românești, pe baza cărora au primit apoi permisul de ședere. Îndată după începerea guvernării noastre, acești tineri s-au constituit într-o garnizoană, în fruntea căreia am numit pe Mircea Dumitriu, student la Politehnică. În cursul exilului nostru din Germania, acești tineri au fost de folos neprețuit pentru cauza noastră. Fiind oameni liberi, care se bucurau de un statut aparte în raport cu masa legionarilor refugiați, acești studenți au înnodat legături prețioase cu lumea care venea din țară, ceea ce legionarii aflați cu domiciliu forțat nu puteau să facă decât cu riscul de a afla Gestapo-ul.

Am văzut și eu persoane care veniseră din țară la Berlin. Între alții m-am întâlnit cu profesorul Sextil Pușcariu, care fusese numit de Antonescu, în cursul guvernării noastre, Președintele Institutului Român de la Berlin. Numirea fusese cum nu se poate mai potrivită. Era o figură de mare savant, cunoscut în toată Europa pentru lucrările lui de filologie.

Profesorul Sextil Pușcariu a venit să mă vadă, dar nu pentru o chestiune ce privea specialitatea lui, ci pentru a contribui la clarificarea situației interne din România. În esență mi-a spus următoarele: „El a mai jucat un rol istoric important când cu Unirea Bucovinei cu Patria-Mama. El era în 1918 la Cernăuți și prin acțiunile întreprinse de el, a contribuit la realizarea Unirii.

Acum simte el, are o certitudine interioară că este chemat să joace un rol asemănător. S-a ajuns la conflictul din Ianuarie 1941, dăunător pentru țară. El crede că vorbind cu Generalul Antonescu, ar putea să obțină de la el o restabilire a relațiilor de colaborare cu Mișcarea. În acest scop, a venit la mine ca să ceară din partea mea un fel de procură că este autorizat să trateze împăcarea dintre Mișcare și Conducătorul Statului.

Am salutat cu deosebită bucurie propunerea Profesorului Pușcariu și l-am autorizat în mod expres să întreprindă această acțiune. I-am amintit și de scrisoarea ce i-am trimis-o Generalului, apărută în ziare. I-am urat să aibă succes în demersul său.

Profesorul Pușcariu s-a dus la București și, după toate probabilitățile, a cerut audiența Generalului. Dar n-m mai auzit nici o vorbă de la dânsul. Probabil că a suferit același tratament ca și Profesorul Găvănescul.

 

4. CU DOMICILIUL FORȚAT

 

Nu a trecut mult timp și s-a dezvăluit și misterul șederii noastre la Berlin. Era o etapă provizorie și lungimea ei depindea de persoana mea. Odată sosit în Ahornallee, nu mai exista nici un impediment ca autoritățile să-și dea cărțile pe față. Nu eram oaspeți ai Reichului, cum ni s-a spus în tara, ci prizonieri ai Reichului. Intențiile lor se vor dezvălui treptat.

De ce mă așteptau pe mine, ca să pună capăt libertății de care se bucurau legionarii din Berlin? Le era teamă ca eu să nu aflu ceva înainte de a se săvârși operația și să refuz să mai merg în Germania, după cum nu era exclus ca alți legionari din grupul refugiat să prefere întoarcerea în țară, cu toate riscurile ei, decât să fie tratați ca delicvenți de Gestapo. Odată piesa principală în mâna lor, adică persoana mea, autoritățile știau că, prin prezența și influența mea, voi convinge toți legionarii să se supună deciziei luate de guvernul german, de a ne interna cu domiciliu forțat în anumite localități.

Evacuarea noastră din Berlin a avut loc în 19 Aprilie 1941. Într-o bună zi, ni se comunică să ne facem bagajul pentru a pleca în noua noastră reședință, situată în afara Berlinului. De fapt am fost transportați în localitatea unde era găzduit până acum grupul legionar de care am vorbit mai înainte, Berkenbrück. Aceștia, la rândul lor, erau destinați să plece în aceeași zi spre nordul Germaniei, în orașul Rostock, unde li s-au pregătit niște barăci. Deci noi, grupul conducătorilor din Ahornallee, le luam locul, exact în aceeași casă, situată pe malul râului Spree.

Comisarul Legath, care a asistat la plecare, ne-a dat voie să formăm front și să le vorbesc celor ce plecau la Rostock. Ceremonia s-a petrecut în fața casei. Era o zi frumoasă de primăvară. Le-am explicat necesitatea de a colabora cu guvernul german în perioada critică a războiului. Aici, pe pământ german, aveam datoria să acceptăm condițiile în care ni se oferă ospitalitate, chiar dacă acestea nu sunt acelea pe care ni le-am dorit noi. Pe primul plan stă bătălia poporului german pentru salvarea civilizației europene și a creștinismului. Ne păstrăm totuși intactă credința în biruința idealului legionar.

În final, l-am numit pe Nicolae Petrașcu, Secretarul General al Mișcării, ca șef al grupului care pleacă la Rostock, cerând tuturor să-l ajute și să-l asculte. Cu multă emoție, ne-am strâns mâna și apoi legionarii au intrat în autobuzul care trebuia să-i transporte la Rostock. Am privit lung după ei, salutând cu brațul în sus, până ce vehiculul nu s-a mai văzut.

 

5. VIAȚA LA BERKENBRÜCK

 

Încerc să fac o descriere sumară a vieții noastre la Berkenbrück. Nu pot să zic că am trăit rău. Locuiam într-o vilă pe malul râului Spree. În stânga râului era un lac destul de mare, care avea legătură cu râul.

Vila avea un parter și un etaj. La parter se aflau bucătăria, sala de mese, un salonaș și un dormitor încăpător. La etaj se aflau mai multe dormitoare, plus locuința lui Hartig, administratorul casei. Hartig aparținea lui Sicherheitsdienst sau SD, pe scurt. Era un om admirabil. S-a purtat cu noi ca un camarad, deși era responsabil de prezența și activitățile noastre.

Masa ne-o pregătea Doamna Hartig, ajutată de două femei de serviciu. Pentru pregătirea mâncării, aveam și noi cartele, ca toată populația germană. Pe baza cartelelor, se cumpărau alimentele, care intrau apoi în menu-ul zilnic.

Deși în principiu și conform dispozițiilor ce ni se puneau în vedere, nu aveam voie să părăsim localitatea, în realitate n-am ținut seamă de această restricție. Când unul, când altul plecam la Berlin cu trenul. Escapadele se făceau mai ales seara. Distanța era de 70 de km și într-o oră debarcam în capitala Reichului. Chiar în cursul nopții sau a doua zi dimineața, camaradul plecat revenea la ora sculării și dormea liniștit în patul lui. Hartig era la curent cu disparițiile noastre din vilă, dar nu ne-a făcut niciodată vreo observație. Am dedus de aici că exista un consemn chiar din partea superiorilor lui de la Berlin ca să tolereze ieșirile noastre clandestine. Mai erau și vizitele la Berlin, aprobate de Gestapo, fie pentru motive de sănătate, fie pentru a întâlni un prieten sau o rubedenie. Acestea se săvârșeau în cursul zilei și aveau pecetea oficialității.

Cel mai asiduu călător de noapte, în cursul șederii noastre la Berkenbrück, era Constantin Stoicănescu. Cu toate că autoritățile germane ne-au scos din Berlin, pentru a nu le crea dificultăți în relațiile cu Antonescu, totuși nu puteam renunța la un minimum de contact politic în capitala Reichului. Trebuia să dispunem de un scut protector, atât contra atacurilor lui Antonescu, cât și contra intrigilor ce se puteau țese în sferele germane. Situația în care ne aflam acum nu era ceva definitiv. Puteam să ajungem și mai rău, dacă nu eram atenți la manevrele inamicului. Cum nu puteam să mă mișc cu ușurința celorlalți, și-a asumat Constantin Stoicănescu sarcina de a veghea frontul politic de la Berlin. Și trebuie să recunosc că s-a achitat în mod strălucit de acest rol dificil.

Erau săptămâni în care noapte de noapte pleca la Berlin și se întorcea în zorii zilei. Se bucura de o vitalitate extraordinară, care-i îngăduia eforturi care pe alții i-ar fi doborât. Era înzestrat și cu o inteligență scăpărătoare, ceea ce îl ajuta să găsească soluții rapide la toate problemele ce se iveau. Nu era un om, ci o forță omenească, așa cum ar fi dorit Căpitanul să devină legionarii.

Din punct de vedere administrativ, conducerea grupului și-o asumase Vasile Iasinschi. El vorbea limba germană, ceea ce-i ușura legăturile cu personalul încredințat de la centrala SD și se ocupa de noi în chestiunile curente ale vieții: cartele, bani de buzunar, cereri de plecare la Berlin sau de contact cu familiile din țară. Când era vorba de lucruri mai importante, care atingeau sfera politicului, numai cei doi delegați, Legath și Rademacher, erau competenți să le trateze cu noi. Nici ei nu le rezolvau cu de la sine putere, ci le transmiteau la Berlin, la forurile superioare, unul la SD, iar celălalt la Externe. După toate probabilitățile, cele două organisme de conducere a Reichului, la un nivel mai înalt, se consultau și dădeau soluția la cererile noastre.

Grupul din Ahornallee se mărise la Berkenbrück cu alte câteva căpetenii legionare, admise de Centrala de la Berlin să rămână în grupul nostru: Viorel Trifa, fostul președinte al Uniunii Naționale a Studenților Creștini Români; Dumitru Groza, fostul șef al Corpului Muncitorilor Legionari; Ilie Smultea, fostul șef al Frățiilor de Cruce; Nicolae Horodniceanu, fostul șef al Patrimoniului Legionar; Virgil Mihăilescu, ajutorul lui Ilie Gârneață la conducerea „Ajutorului Legionar” și Comandantul Legionar Gheorghe Dragomir-Jilava.

 

6. INSTANȚA DE LA FRANKFURT / ODER

 

Echipa responsabilă de supravegherea noastră la Berkenbrück mai avea o instanță intermediară. Deasupra de tot erau cei doi mari, Legath și Rademacher, iar jos de tot se găsea Hartig, cu casa și gospodăria. La un moment dat își face apariția un nou personaj: Wolf, șeful Gestapo-ului de la Frankfurt am Oder. Rolul lui nu era exclusiv administrativ, ci avea și atribuții politice. Pe acestea nu le dezvăluiră, dar felul cum punea întrebările, cum iscodea gândurile și planurile noastre, rezultă că conversațiile noastre erau dezghiocate și transmise la Berlin.

Wolf nu avea nimic din caracterul unui polițist. Aparținea noii școli de funcționari ai Serviciului Secret și era înzestrat și cu o cultură aleasă. Manierele lui de a se purta cu noi erau ale unui perfect gentleman. Nu brusca, nu trecea niciodată peste pragul politeții și se simțea jenat de rolul neplăcut ce i s-a încredințat pe lângă noi.

Până la urmă relațiile dintre noi au devenit familiale. Ne invita la el acasă, în Frankfurt/Oder. Ne lua cu mașina și petreceam câte o după amiază plăcută în sânul familiei lui. Era căsătorit și avea și două fetițe. Bineînțeles că nu tot grupul, ci câțiva dintre conducătorii Mișcării.

Marea lui slăbiciune era Constantin Stoicănescu. Wolf era un îndrăgostit de artă. Stoicănescu făcuse și el Școala de Belle-Arte în țară, încât s-au potrivit în gusturi și idei. Wolf nu era făcut să fie polițist și nu știu cum a ajuns în acest post ingrat. Era un om de o rară sensibilitate sufletească și până la urmă și-a dat seama de nedreptatea ce ni se făcuse și suferea împreună cu noi. Pe cât a putut și îi îngăduiau condițiile oficiul său, ne-a ajutat în relațiile cu superiorii săi. În această privință, Stoicănescu a jucat un rol providențial pe lângă el.

Adeseori Wolf îl lua cu mașina pe Stoicănescu și-l ducea la Berlin, ca să cutreiere împreună muzeele din capitala Reichului. Petreceau ore plăcute împreună. Stoicănescu îi cunoștea pe marii maeștrii ai picturii, iar Wolf era încântat să descopere din gura unui om competent frumuseți și interpretări pe care le ignora până atunci.

Dar în cursul acestor peregrinări artistice, Stoicănescu îi explica lui Wolf tragedia noastră. Aliați fideli ai Puterilor Axei, care am dat un tribut uriaș de sânge pentru a integra România alături de Italia și de Germania, acum ne vedem azvârliți la periferia evenimentelor, ajungând la situația umilitoare de a fi tratați în Germania ca dușmani ai Reichului.

Trebuie să adaug că, cu timpul, Wolf s-a substituit în bună parte lui Legath, în relațiile noastre cu SD.

Legath nu venea aproape niciodată singur la Berkenbrück. Întotdeauna era însoțit de Rademacher și numai în prezența amândurora eram invitați să stăm de vorba cu ei. Toate celelalte chestiuni care priveau viața noastră comunitară trecuseră în sarcina lui Wolf. Și nu erau numai probleme de ordin administrativ, ci și întrebări și cereri care intrau în sfera politicului. Wolf le nota și, când era cazul, ne aducea răspunsul ce-l primise de la Berlin. Acolo nu știm cu cine se sfătuia, căci nu ne-a spus-o niciodată.

 

IV.

LA RĂSPÂNTIE

 

„În primăvara-vara anului 1941, s-au petrecut anumite întâmplări, care ne-au spulberat și ultimele speranțe că ne-am bucura de statutul ce se acorda refugiaților politici. Eram prizonieri ai Reichului.”

 

1. RADEMACHER ȘI LEGATH MĂ ACCEPTĂ ÎN CERCUL LOR

 

Scrisesem mai înainte că în Ahornallee nu aveam acces la conciliabulele lui Papanace și Iasinschi cu cei doi reprezentanți ai guvernului german. După strămutarea noastră la Berkenbrück, la prima vizita a acestor doi mandatari, am fost admis și eu să fac parte din acest grup restrâns. Eram de acum delegați ai Mișcării Legionare, care stăteam față în față cu doi reprezentanți ai guvernului german. Wolf nu participa niciodată la aceste întrevederi, având alte însărcinări pe lângă noi.

Ceea ce m-a izbit de la prima întâlnire, a fost dușmănia abia reținuta ce ne-a arătat-o Rademacher. După toate probabilitățile, primise instrucțiuni de la superiorii săi să se poarte cât mai aspru cu noi. Era îndopat cu informațiile ce le transmitea guvernul român Ministerului de Externe German, încât întrebările ce le punea erau mai degrabă ale unui procuror decât ale unui funcționar însărcinat să facă o anchetă. Aproape toate discuțiile avute cu el, și atunci, și mai târziu, se refereau la capetele de acuzație ce ni le aducea Antonescu, vrând să afle nu adevărul, ci ce răspundem noi la ele. Noi ședeam în fața lui ca în boxa acuzaților. Nu puteam să ne apărăm așa cum am fi vrut, adică dovedind culpabilitatea lui Antonescu în dezlănțuirea așa-zisei rebeliuni, ci ne obliga să ne limităm la cazurile concrete ce le aducea el în discuție. Rademacher pleca de la principiul bine stabilit și în afară de orice discuție că noi suntem autorii rebeliunii, că noi ne-am ridicat contra autorității de Stat, pentru a-l răsturna pe Antonescu. Ceea ce-l interesa pe Rademacher era stabilirea gradului vinovăției noastre și în special al anumitor conducători ai Legiunii. Antonescu era tabu, iar noi, deși prieteni ai Reichului, ne-am angajat într-o acțiune care a pus în primejdie interesele Germaniei în sud-estul european. Führerul îi acorda lui Antonescu o încredere deplină, iar guvernul german nu este dispus să modifice actuala configurație politică din România. Situația Mișcării este aceea în care se găsește astăzi și nu se poate prevedea când s-ar putea face din nou apel la ea.

După expunerea lui Rademacher, eram prizonieri ai Reichului pe o perioadă indefinită, poate chiar până la sfârșitul războiului. Toate întâlnirile cu Rademacher se soldau pentru grup cu tristeți și amărăciuni. Nici o perspectivă, nici un luminiș în semiobscuritatea politică, la care eram condamnați.

Legath, reprezentantul lui Sicherheitsdienst, rareori intervenea în discuție. El avea o atitudine mult mai prietenoasă față de noi, deși nu și-o manifesta în prezența lui Rademacher. Rapoartele lui la superiorii săi erau favorabile nouă și, în măsura în care putea, căuta să influențeze și politic linia guvernului german.

Era accesibil argumentelor noastre și nu odată ne-a ajutat ca să nu cădem victima intrigilor agenților lui Antonescu. Dar trebuie precizat că Legath nu avea puterile lui Rademacher. Acesta reprezenta Ministerul de Externe, care hotăra cursul de urmat în relațiile cu guvernul român și, în consecință, decidea și de soarta legionarilor refugiați în Germania.

 

2. UN MEMORIU CĂTRE HITLER

 

În aceasta situație penibilă, când din invitați ai Reichului deveniserăm prizonieri ai Reichului și nici un membru al guvernului german nu binevoise să ne asculte și păsul nostru, m-am decis să fac apel la autoritatea supremă a Statului. M-am sfătuit și cu alți camarazi de la Berkenbrück dacă este bine sau nu să-i trimit un memoriu direct lui Hitler. Stoicănescu și Corneliu Georgescu m-au încurajat. Alții au fost mai reticenți.

Ceea ce m-a determinat să fac acest pas îndrăzneț, a fost claustrul politic în care ne găseam. Dacă nu întreprindeam ceva, înseamnă că noi înșine acceptam starea de delicvenți politici, asupra cărora apăsa o sentință dictată împreună de Germania și România. Este cert că cele două guverne s-au consultat și au stabilit în comun tratamentul ce trebuie să ni se aplice. Antonescu nu putea împiedica fuga peste frontieră a legionarilor, dar putea să ceară germanilor să ne limiteze deplasările, pentru a nu întreprinde acțiuni dăunătoare guvernului român. Ministerul de Externe german a fost de acord cu acest punct de vedere, iar Hitler și-a însușit teza lui Ribbentrop. Nu mai era loc pentru alte interpretări, iar poliția germană n-a făcut altceva decât să pună în aplicare o decizie a Führerului.

Caracteristica memoriului pe care l-am întocmit a fost că nu l-am atacat pe Antonescu. Am început cu lupta noastră și cu sacrificiile pentru a determina atașarea României de Puterile Axei. Am subliniat legătura ideologică dintre cele două mișcări și mi-am exprimat afecțiunea ce i-o port Marelui Führer al Reichului.

Ajungând la punctul critic al memoriului, acuzația de a fi provocat noi rebeliunea, am explicat originile ei, fără însă a lovi direct în Antonescu, ci am atras atenția Führerului asupra anturajului nefast din jurul Conducătorului, responsabil de această ciocnire. Am cerut ca prin intervenția germană să se restabilească colaborarea dintre Mișcare și General, indispensabilă pentru bunul mers al Statului Roman și pentru garantarea intereselor germane în sud-estul european.

Nu am găsit în arhivele germane acest document, astfel încât nu-l pot reproduce. Memoriul l-am trimis direct Cancelariei Führerului. O copie a memoriului a fost trimisa lui Himmler, împreuna cu o scrisoare însoțitoare.

Cert este că memoriul a ajuns și am avut și răspunsul Hitler, la scurtă vreme. Era de o brutalitate care m-a cutremurat. Cum numai eu semnasem documentul, mi se adresase mie cu amenințarea că dacă mai săvârșesc astfel de acțiuni, risc să fiu extrădat în țară. Declarațiile mele nici n-au fost luate în considerare. Am fost tratat ca un prizonier politic, ce nu are alte drepturi decât acelea ce mi s-au stabilit pe cale administrativă.

Răspunsul nu mi-a venit direct de la Cancelaria Reichului, ci prin intermediul lui Legath, care, la rândul lui, a fost instruit de Generalul Müller să mă admonesteze cât mai sever.

Stranie atitudine! Noi îi manifestasem Führerului toată dragostea și admirația noastră, iar el nu numai că era nesimțitor la declarațiile noastre, dar ne izbea ca și cum am fi săvârșit un act ostil intereselor Reichului.

Am tras din aceasta întâmplare, concluzia că soarta noastră este pecetluită pentru multă vreme.

 

3. IZBUCNIREA RĂZBOIULUI

 

În 22 Iunie 1941, Germania declară război Rusiei Sovietice. Diviziile lui Hitler trec chiar în cursul nopții granițele dintre cele două State și înaintează vertiginos în interiorul stepelor rusești. Nimic nu părea să le mai oprească din iureșul lor triumfal.

Cu acest prilej, Hitler a dat o proclamație către poporul german, în care justifica începerea ostilităților contra Rusiei. Teza ce o susținea era că a fost constrâns să rupă pactul de neagresiune cu Stalin și să declare război Rusiei pentru a preveni un atac din răsărit. Stalin s-a făcut vinovat de o serie de agresiuni în spațiul aflat sub dominația germană, cu scopul final de a-și azvârli diviziile prin surprindere în răsăritul Europei.

În proclamația lui, Hitler a dezvăluit poporului german perfidia lui Stalin, care, în mai multe țări din răsăritul Europei, aflate în sfera de influență a Reichului, a intervenit, direct sau indirect, pentru a slăbi pozițiile germane.

Spre surprinderea și amărăciunea noastră, când am citit proclamația lui Hitler, am descoperit că și România ar fi căzut victima intrigilor sovietice, cu scopul de a o îndepărta de Puterile Axei. Și cum au operat Sovietele în România? Nu prin partidul comunist sau prin mijloace subversive, ci prin penetrația agenților bolșevici în interiorul Mișcării Legionare. Organizația, considerată chiar de la originile ei de ideologie anticomunistă, după spusele lui Hitler, căzuse pradă influențelor bolșevice. Rebeliunea a fost un act provocat sub inspirația infiltrațiilor comuniste în Mișcare și scopul ei a fost să creeze dificultăți Reichului, în momentul unor mari decizii militare (Campania din Balcani).

În proclamația lui, Hitler a folosit nume proprii, nu m-a pomenit nici pe mine, ci a vorbit colectiv de „verwirrte Köpfe der Eisernen Garde”, ceea ce în traducere însemna „capetele zăpăcite ale Gărzii de Fier”.

Ribbentrop a fost mai explicit în declarația lui. A afirmat că Dumitru Groza, șeful Corpului Muncitorilor Legionari, ar fi un notoriu simpatizant al Rusiei Sovietice. Din sursă românească, de la Antonești s-a strecurat aceasta informație și Ribbentrop n-a mai controlat-o, afirmând ca Dumitru Groza ar fi identic cu Petru Groza, președintele Frontului Plugarilor, care realmente era în cârdășie cu comuniștii.

Nu știu în ce măsură Hitler și Ribbentrop și-au dat seama de enormitățile ce le debitau. În orice caz, poporului român i-au provocat o adâncă dezamăgire tocmai în ajunul războiului cu Rusia. Și când ne gândim că tineretul înrolat sub arme era în proporție covârșitoare simpatizant al Mișcării Legionare, ne dăm seama de mâhnirea acelora care erau chemați să lupte și să cadă în acest conflict. Când începe un război de proporții apocaliptice, cum a fost cel din Rusia, nu se lovește și nu se insultă o mișcare care a avut o linie anticomunistă impecabilă de la nașterea ei. Hitler a făcut o greșeala mai mult decât strategică; o greșeală de ordin moral, care lovea în fundamentele civilizația noastre. Cum e posibil să creadă cineva că mișcarea care a mers în Spania pentru a combate comunismul ateu, acum s-a făcut unealta Antihristului? Nu știu în ce ceas negru al vieții lui a conceput Hitler această proclamație, dar cu aceasta mentalitate de dispreț total față de oștile naționaliste din alte țări, nu putea câștiga războiul din răsărit.

Fără îndoială ca el a introdus în cuvântarea să aceste infamii la adresa mișcării pentru a face pe placul lui Antonescu, pentru a-i arăta acestuia loialitatea ce i-o poartă, dându-i certitudinea că se poate rezema pe el în orice împrejurare.

Dar prețul ce l-a plătit era prea mare, căci în scoțând mișcarea de pe eșichierul politic al războiului și ostracizând-o ca pe o entitate dăunătoare, a ruinat însăși bazele de existență ale Europei naționaliste.

 

4. „PE MARGINEA PRĂPASTIEI”

 

Cu acest titlu s-a publicat în țară, la Monitorul Oficial, o carte de propagandă a regimului antonescian contra Mișcării Legionare.

Chiar înainte de a fi cartea oficial distribuită, am avut în mână o copie a acestui pamflet. Doamna Liliana Protopopescu, prin legăturile ei, reușise să obțină un exemplar proaspăt ieșit din teasc, netăiat și nelegat și să mi-l trimită în Germania. N-a întârziat mult și cartea s-a difuzat pe o scară largă în țară, având grija Antonescienii ca să lase să se și traducă, în limba germană, ceea ce li se părea mai important, pentru uzul Berlinului. În orice caz, în luna Iunie 1941, Pe Marginea Prăpastiei văzuse lumina zilei în țară. Apariția ei coincidea cu izbucnirea războiului și rostul ei era ca să demonstreze ca naționalismul și anticomunismul Gărzii de Fier erau formule de exaltare ale tineretului care n-avea nici o valoare practică. La guvern, Mișcarea și-a dovedit incapacitatea și fără de energica intervenție a Generalului Antonescu, ar fi dus Statul de râpă. România era la un pas de a se rostogoli în prăpastie.

E o carte plina de infamii, de la un capăt la altul al ei. Nu i se recunoaște Mișcării nici un merit, nici o faptă bună și toată străduința celui ce a redactat cartea – Ovidiu Vlădescu de la Președinție, secretar civil al Generalului – a fost să demonstreze tulburările ce le-a provocat în viața publică a României, până la ultima ispravă: rebeliunea. În acest capitol nu putem decât semnala odioasa înscenare contra Gărzii de Fier din cartea Pe Marginea Prăpastiei. Sunt acumulate în ea atât de multe acuzații nedrepte, încât nu pot fi demascate decât printr-un studiu aparte.

Ceea ce vrem însă să amintim în acest capitol, este că cei doi Antonescu nu s-au dat în lături ca să terfelească și memoria Căpitanului. În acest scop, cu o abundență de citate, vroiau să arate ca Mișcarea, prin însăși doctrina ei mistică și anarhică, era sortită să vină în conflict cu realitățile naționale și cu fundamentele Statului Roman. Nu e de mirare că în final au ajuns să fie manipulate chiar unele cadre conducătoare de către agenții Moscovei.

Ca dovada a greșitei orientări a lui Corneliu Codreanu, se reproduce în aceasta carte scrisoarea adresată de Stelescu Căpitanului, din perioada când acesta trădase Mișcarea și trecuse în tabăra dușmanilor Legiunii, necruțându-se nici lupta și nici suferințele Căpitanului. Totul este întinat și murdărit în aceasta carte. Un document al celei mai abjecte degradări umane din partea autorilor ei.

 

5. BAIA DE SÂNGE DE LA JILAVA

 

Ca o culme a tuturor acestor lovituri, ne-a venit din țară sfâșietoarea veste a împușcării Colonelului Zăvoianu și a unui grup de legionari la Jilava.

Colonelul Zăvoianu a fost condamnat la moarte de către Tribunalul Militar al Corpului II Armată București și sentința a fost executata în 28 Iulie 1941, în Fortul Jilava. Pe urmele Căpitanului, asasinat în Tâncăbești și apoi îngropat în acest fort, pășea acum și mântuitorul său din prigoana anilor 1933-1934, plătind cu viața atașamentul sau față de idealurile Mișcării.

Executarea Colonelului Zăvoianu a fost calculată în așa fel încât să cadă după începerea războiului contra Uniunii Sovietice. Generalul Antonescu plecase pe front. Fata lui Zăvoianu a alergat disperată pe la toate autoritățile ca să obțină grațierea tatălui său.

Dar cel care putea decide să prezinte cererea de grațiere Regelui, lipsea din capitală, ocupat cu treburi mult mai importante. Colonelul Zăvoianu a fost un loial susținător al Generalului Antonescu, dar a fost în același timp și un funcționar conștiincios care a aplicat cu rigoare dispozițiile de încarcerare ale asasinilor Căpitanului, cerând transferul lor la Jilava, ceea ce Generalul a consimțit. El n-a avut nici un amestec direct în răzbunarea din noaptea de 26-27 Noiembrie 1940. O serie de elemente care lucrau la Prefectura de Poliție au participat la execuțiile de la Jilava și fapta acestora a fost atribuită Colonelului Zăvoianu la proces. Așa s-a ajuns la condamnarea lui la moarte. În realitate i s-a aplicat pedeapsa capitală pentru energia cu care a procedat împotriva călăilor perioadei carliste. Aceasta nu i s-a putut ierta de către cercurile oculte care operau în spatele lui Antonescu.

Odată cu Colonelul Zăvoianu, „au căzut uciși de gloanțele dușmane” și următorii legionari, condamnați pentru că au tras în prizonierii de la Jilava, în noaptea când se lucra la deshumarea osemintelor Căpitanului: Gheorghe Crețu, Marcu Octavian, Savu Constantin, Dumitru Anghel, Anghel Oprea și Tănăsescu Ion.

Generalul Antonescu și-a făcut o tristă și neiertată reputație prin noul val de crime ce le-a săvârșit contra tineretului legionar. Aceasta feroce vărsare de sânge n-a încetat până în pragul lui 23 August 1944.

 

6. FERECAȚI PRIN PROPRIA SEMNĂTURĂ

 

În aceeași perioadă, guvernul german ne administrează o nouă lovitură. Ni se cere să semnam cu toții o declarație prin care ne obligam să nu întreprindem nici o acțiune politica pe teritoriul Reichului, nici contra generalului Antonescu, dar nici pentru a cere autorităților germane (cum a fost memoriul către Hitler) vreo explicație sau vreo rectificare a politicii externe a Reichului.

Pentru executarea acestei misiuni ingrate n-au venit Rademacher și Legath, la Berkenbrück, cum trebuia să se întâmple, data fiind importanța ei, ci l-au trimis pe Wolf de la Frankfurt/Oder. Acesta era vădit jenat când ne-a prezentat actul ce trebuia să-l semnăm. Nici n-a încercat măcar să ne convingă de necesitatea declarației. Ne-a dat hârtia și ne-a lăsat să ne sfătuim noi între noi. Exista o fotografie în Albumul Legionar, în care s-a prins tocmai acest moment de mare confuzie.

Prin aceasta declarație, ne luam angajamentul să nu întreprindem acțiuni spre țară care ar putea dăuna guvernului român. Mai mult decât atât: ni se interziceau orice legături cu țara, de orice natură ar fi ele. Relațiile de familie cădeau în aceeași categorie.

Nu aveam voie să transmitem scrisori în țară familiilor noastre, decât prin mijlocirea Gestapoului. Acesta strângea scrisorile de la legionari și apoi le distribuia adresanților prin legaturile cunoscute de el. În scrisori, era interzis să se scrie altceva decât chestiuni care priveau familia. Nu aveam voie să ne adresăm guvernului german decât exclusiv prin mijlocirea persoanelor desemnate de el, adică puteam să informăm sau să cerem ceva urmând filiera: Rademacher, Legath, Wolf sau alții eventual.

Orice încălcare a acestui angajament avea ca urmare extrădarea culpabililor în țară. Deci noi înșine semnând aceasta declarație recunoșteam jurisdicția lor și dreptul de a dispune de soarta noastră, în caz de nerespectare a semnăturii.

Ne-am zbătut în fel și chip ce să facem. Dacă semnam, era rău, pentru că ofeream politiei germane un document prin care noi înșine acceptam să trăim de aici înainte cu sabia lui Damocles deasupra noastră. Ne dădeam seama că poliția, chiar dacă n-am fi săvârșit de fapt actele interzise, găsea mijloace să fabrice piesele doveditoare a neascultării noastre și să ne extrădeze.

Dacă refuzam, intram inevitabil în conflict cu guvernul german, cu consecințe imprevizibile, eventuala internare a noastră într-un lagăr de concentrare. Am semnat cu inima tremurândă și cu multă amărăciune în suflet. Camarazii noștri de ideologie nu ne-au cruțat nici aceasta umilință. De acum eram un fel de vânat liber, căci oricând poliția putea inventa pretextele necesare pentru a ne azvârli în lagăr de concentrare sau pentru a ne da pe mâna zbirilor lui Antonescu.

 

7. STRIVIȚI ÎNTRE DOUĂ FORȚE

 

Situația politică a Mișcării Legionare în acele momente era cum nu se putea mai rea. Ni se tăiase orice perspectivă. Eram înconjurați numai de dușmani. Eram striviți între două forțe. În țară, Antonescu, sprijinit de prezența militară germană în România, umpluse închisorile de legionari. Consiliile de război îi judecau și îi condamnau la sute de ani de închisoare și, nu în puține cazuri, pronunțau sentințe capitale. Posesia unei arme de foc era suficientă ca legionarul să fie trimis în fața plutonului de execuție. O teroare indescriptibilă domnea în toata țara. Toată presa era sub controlul guvernului și împiedica orice informație care ar fi putut servi adevărului. Tot ce scria în ziare, avea ca obiectiv denigrarea Mișcării Legionare. Nici pe timpul lui Carol nu se ajunsese la acest nivel lugubru de dezinformare a opiniei publice.

Legionarii refugiați în Germania au suferit un tratament asemănător. Nu se puteau manifesta politic Nu aveau voie să protesteze sub nici o formă contra nedreptăților din țară sau contra măsurilor vexatorii ce ni le aplica guvernul german. În țara și în exil, cele două guverne acționau convergent cu scopul de a înăbuși orice reacție a Gărzii de Fier. Eram reduși la neputință și nu se putea prevede nici o schimbare în statutul nostru. Dimpotrivă, prin semnarea documentului de care am vorbit, oricând puteam fi internați în lagăr de concentrare sau predați lui Antonescu.

Prietenii noștri din SD ne mângâiau, spunându-ne că acum predomină momentul militar și ca Führerul face tot ce-i cere Antonescu, pentru ca acesta să dea o contribuție maximă pe frontul din răsărit. Odată acest moment trecut, se va revizui și situația noastră.

Concepția lui Hitler era fundamental eronată. Momentul militar nu putea fi desprins de momentul politic. Clausewitz spunea că războiul nu-i decât continuarea politicii cu alte mijloace. Dar în acest moment, când se înfruntau două lumi, două forțe ideologice, cu atât mai mult trebuia să se dea precădere factorului politic. Ori germanii au eliminat factorul politic din campania din răsărit. În România, pe camarazii lor de ideologie i-au lăsat în închisori, când aceștia erau chemați să intensifice la maximum naționalismul românesc, pentru a se înfrunta cu o alta ideologie pe câmpul de luptă.

Hitler a pierdut războiul din Rusia politic și nu militar. A ignorat forțele vii ale popoarelor. El trebuia să mobileze toate energiile naționale și creștine ale Europei, pentru a le azvârli contra ateo-marxismului. Modul în care a tratat Mișcarea Legionară a avut grave repercusiuni asupra întregului război. Popoarele Europei și-au dat seama, după lecția din România, că Hitler nu e un protagonist al unei noi lumi, al unei ordini noi europene, bazată pe atașamentul de realități naționale, ci un continuator al vechiului imperialism germanic.

 

V.

ARIA EXTERNĂ A MIȘCĂRII

 

„Prin fixarea mea cu domiciliu obligatoriu la Berkenbrück de către autoritățile Reichului, centrul de greutate al Mișcăii s-a deplasat din țară în acest punct geografic din Germania. Cu toate ca nu eram în acest sat decât câteva persoane – un grup de fruntași ai Legiunii – lumea legionară, oriunde se găsea, în țară sau peste hotare, nu s-a risipit, ci aștepta ca și în trecut, semne de viață de la mine. În această parte a lucrării mă voi ocupa de răspândirile legionare din Europa, de ariile unde se găseau concentrări legionare și care acționau în concordanță cu noi.”

 

1. MIȘCAREA LEGIONARĂ DIN ȚARĂ

 

Ce s-a ales de sutele de mii de legionari din țară, izbiți de viforul prigoanei antonesciene? Cadrele conducătoare din județe, cu excepția fugarilor, au reluat drumul închisorilor, pe care le cunoșteau din perioada sălbăticiilor carliste. De astă dată numărul legionarilor ce au trecut pragul temnițelor a fost cu mult mai mare, multiplicat cu așa zișii „rebeli”, ajungând până la 10.000 de oameni.

Marea majoritate a maselor legionare care au scăpat de arestare, dezorientate de întorsătura evenimentelor, s-au retras de pe primul plan, de teama să nu împărtășească soarta celor închiși O minoritate activă s-a regrupat în toate județele și au început să se organizeze.

S-a constituit la București și un „comandament de prigoan㔠sub conducerea șefilor care n-au fost arestați și nici n-au plecat din primul moment peste hotare. Cel dintâi conducător al Legiunii în prigoană, cu autoritate pe toată țara, a fost Preotul Vasile Boldeanu, Comandant Legionar. În timpul guvernării noastre, el fusese ajutorul lui Petrașcu, ocupându-se, în cadrul Secretariatului, cu biroul organizării. Când am trecut prin București, în drum spre Bulgaria, m-am întâlnit cu Preotul Boldeanu la sediul SD și lui i-am predat o scrisoare adresată Generalului Antonescu, ca să fie transmisă prin mijlocirea Profesorului Găvănescul.

În primăvara lui 1941, Preotul Boldeanu a fost arestat de poliție în împrejurări dramatice. A fost denunțat de un camarad venit din provincie și care-i solicitase o întrevedere. La locul întâlnirii, a apărut un grup de agenți care au pus mâna pe el. Ce se întâmplase? Legionarul ce trebuia să se întâlnească cu Preotul Boldeanu a fost prins cu un pistol la el. Conform legilor proaspăt confecționate de Antonescu, oricine se găsea în posesia unui revolver, putea fi condamnat la moarte și executat. Ca să scape de moarte, legionarul respectiv și-a luat angajamentul față de poliție să-l predea pe șeful organizației legionare. Așa a fost capturat Preotul Boldeanu și, după condamnare, depus la Văcărești.

Obiectivul principal al organizației legionare clandestine din țară era să-i ajute pe cei urmăriți să treacă frontiera, fie în Iugoslavia fie în Bulgaria. În ce privește Ungaria, puțini s-au avântat în Ardealul de Nord. Autoritățile maghiare îi tratau rău pe legionari, considerându-i dușmani. Îi arestau și îi țineau luni de zile în închisoare, după care le dădeau drumul să treacă în Germania.

 

2. ROLUL PROVIDENȚIAL AL BANATULUI SÂRBESC

 

După sfărâmarea Iugoslaviei de către armatele germane, în Aprilie 1941, Banatul Sârbesc a rămas sub administrația Reichului. Aceasta s-a datorat faptului că în Banatul sârbesc trăia o puternica minoritate germană din grupul șvabilor. Ungaria râvnea să pună mâna pe această parte a Banatului, dar Hitler, pentru a nu provoca nemulțumiri în România, în preajma războiului cu Rusia, a decis să amâne satisfacerea revendicărilor maghiare până la încheierea ostilităților, când va putea dicta singur pacea în Europa.

Pentru fugarii legionari, prin dispariția Statului iugoslav, s-a deschis o nesperată poarta de ieșire din România. Grănicerii sârbi dispăruseră și nu mai rămăseseră la frontieră decât grănicerii români. Trecerea frontierei devenise ușoară dar mai important era faptul că, în Banatul sârbesc, acum sub administrație germană, au găsit o populație românească primitoare, dispusă să-i găzduiască din toata inima.

Încă de mai mulți ani, duhul legionar a pătruns între românii din Banatul Sârbesc prin tinerii care învățau la școlile secundare și la Universitățile din România. Tot așa de puternică a fost și influența organizației noastre din Banat. Prin legaturi de rudenie și prin relații comerciale între cele două părți ale Banatului, s-a format o comunitate de destin, care a ajuns să-și dea roadele tocmai în această perioadă de prigoană antonesciană.

Personalitatea cea mai reprezentativa a legionarismului din Banatul Sârbesc a fost Pavel Onciu, legionar format la București care, după ce au început arestările din România, s-a reîntors la Vatra, în satul său natal, fruntașa comună Uzdin. Dându-și seama de rolul determinant ce-l poate juca acest fragment de românism în marea bătălie de supraviețuire a Legiunii, Pavel Onciu, de când s-a întors acasă, a început să organizeze în toate satele românești din aceasta provincie cuiburi de legionari, a căror misiune principală era să găsească adăpost pentru fugarii din țară. Orice legionar care trecea frontiera găsea o casa de român, care să-i ofere un loc de dormit și pâinea de toate zilele.

În total, peste 150 de legionari fugiți din țară s-au bucurat de minunata organizație a lui Pavel Onciu. N-a existat comună română din Banatul Sârbesc, unde să nu se fi stabilit câțiva legionari. Aici erau primiți cu toată dragostea și n-au dus lipsă de nimic.

Legionarii ar fi putut să rămână multă vreme pe plaiurile acestea, dacă nu ar fi fost pârâți de la București. Antonescu era tot atât de mult preocupat și de legionarii care scăpaseră peste hotare. De îndată ce Antonescu a fost informat că în Banatul Sârbesc s-au adunat numeroși legionari fugari, a cerut Berlinului să-i îndepărteze de la frontieră, constituind un pericol pentru regimul său. Așa se face că de îndată ce se strângea în aceasta provincie un grup mai numeros de legionari, autoritățile germane de ocupație îi puneau în vedere lui Onciu să-i trimită la Belgrad, pentru a fi expediați Germania. Cu puține excepții, aproape toți legionarii liberi din Banatul Sârbesc au fost culeși de prin sate și transportați în Germania. Măsura nu se aplica legionarilor localnici. Aceștia fiind de naționalitate sârbă, au beneficiat de Statutul acordat de administrația germană tuturor locuitorilor acestei provincii.

 

3. OSPITALITATEA BULGARĂ

 

Dintre toate țările de emigrație legionară, pe primul plan al ospitalităților acordate fugarilor legionari, trebuie menționată Bulgaria. Nu numai că autoritățile bulgare au oferit toate înlesnirile necesare camarazilor noștri care au reușit să treacă Dunărea, acte, transport, găzduire, dar și populația acestei țări s-a întrecut în a-și arăta prietenia și dragostea față de acești tineri alungați din patria lor. Ce tragică soartă! Românii lor de sânge îi urmăreau ca fiarele pe tinerii care și-au închinat viata idealului de mărire națională, iar niște străini, bulgarii de dincolo de Dunăre, îi primesc în casele lor și îi admiră ca pe niște eroi.

Trecerea în Bulgaria s-a efectuat prin două puncte de frontieră: pe la Turnu-Măgurele și pe la Giurgiu-Rusciuc. Garnizoana din Turnu-Măgurele, județul Teleorman, și-a luat misiunea față de Comandamentul de la București să ajute valului de legionari fugari ca să treacă Dunărea. În acest scop, legionarii din Turnu-Măgurele au luat contact cu un barcagiu din comuna Islaz, județul Romanați tot camarad de-al nostru. Acesta de nenumărate ori a trecut noaptea Dunărea cu barca lui de pescuit, reușind să salveze mulți legionari fugari.

Treceri peste Dunăre s-au mai săvârșit și cu ajutorul trupelor germane. Aceștia fie soldați, fie ofițeri români mânați doar de sentimentul de camaraderie, știind că legionarii sunt prietenii Marelui Reich și sunt pe nedrept loviți de Antonescu, și-au luat riscul de a-i scoate pe fugari în mașinile lor și să-i treacă peste podurile de pontoane ce le-au construit de la Giurgiu la Rusciuc și altul de la Turnu-Măgurele la Nicopole.

Surpriza legionarilor a fost extraordinară când pășind pe celalalt mal, au găsit în jurul Vidinului, o masă compactă de români de circa 50.000 de suflete. Grupe răzlețe de români au mai descoperit prin satele și orășelele pe care le-au străbătut până la Sofia. În capitala Bulgariei au luat contact cu o puternica colonie de macedo-români, care le-au stat într-ajutor atât material cât și prin relațiile ce le aveau cu autoritățile.

Un exemplu al ospitalității autorităților bulgărești îl ilustrează Guvernatorul orașului Plevna. Acesta aflând de prezența unor legionari în fieful lui administrativ, i-a invitat să-l viziteze. Grupul legionar a avut cu guvernatorul o lungă conversație, vorbindu-se în limba franceză. Guvernatorul și-a exprimat marea lui admirație pentru Căpitan și Legiune. Deplânge condamnarea și asasinarea lui Corneliu Codreanu. Această întrevedere a avut loc în Martie 1941. „Pentru noi bulgarii, a spus el, dacă ar fi trăit Corneliu Zelea Codreanu, l-am fi acceptat ca Führer al Balcanilor” a atacat poziția lui Antonescu față de Garda de Fier. La sfârșitul declarației sale a spus: „O mișcare cu fruntea sus, nu va pieri niciodată”.

Ajungând la Sofia, legionarii s-au împrietenit cu naționaliștii bulgari, care și-au exprimat marea lor admirație pentru lupta și sacrificiile Legiunii.

Dar duhul rău al lui Antonescu veghea. A făcut presiuni asupra guvernului bulgar ca să reducă legionarilor libertatea lor de mișcare la Sofia, justificând că ar fi o amenințare pentru personalul diplomatic al României. Pentru a-i da un minimum de satisfacție lui Antonescu, autoritățile bulgărești au decis ca refugiații legionari să se stabilească în afara Sofiei, în satele Gorna Bania și Boian, la vreo 10 kilometri de Capitală.

Paralel, Antonescu a intervenit la Berlin pentru a obține evacuarea legionarilor din Bulgaria. Germanii vrând să-i facă pe plac, pentru trupele ce le așteptau de el în iminentul conflict cu Rusia, au luat măsuri prin Legația lor din Sofia, ca nucleele legionari din Bulgaria să fie transportate cât mai repede în Germania.

Primul grup de refugiați legionari în Bulgaria a sosit de la Constanța: Dumitru Predescu, Nicolae Șeitan, Atanase Chiru, Cola Chirani.

Mai târziu numărul refugiaților s-a mărit cu elemente din toate provinciile românești. În Iunie 1941, se aflau în jurul Sofiei peste 30 de legionari, repartizați între cele două localități, între care îi menționăm pe Chirilă Ciuntu, Ion Potecaș, Dr. Mircea Mușetescu, Nicolae Teban, Vică Negulescu, Vasile Mailat, Ing. Aurel Ionescu.

 

4. DECEPȚIA ITALIANĂ

 

Tocmai în zilele când Hitler luase funesta decizie de a pune la dispoziția lui Antonescu diviziile germane de pe teritoriul României, pentru a înfrânge „rebeliunea” legionară și a restabili ordinea în țară, Mussolini se întâlnise cu Hitler pentru a trata problemele războiului din Africa și Balcani.

Hitler l-a informat pe Mussolini de întâmplările din România și de decizia lui de a-l sprijini pe Antonescu contra Gărzii de Fier. Cum Mussolini se afla la mare strâmtoare pe ambele teatre de operațiuni, s-a aliniat poziției adoptate de Führer și a aprobat decizia acestuia nici nu se putea face altceva, căci salvarea Italiei și a regimului său depindea acum exclusiv de ajutorul german. De altă parte, însuși Mussolini, de când s-a asociat cu Hitler, formând împreuna Axa Roma-Berlin, a renunțat la rolul său de șef primordial al naționalismului european, spre care se îndreptau toate speranțele mișcărilor de renaștere națională ce apăruseră în mai toate țările continentului nostru. Mussolini suferise o dublă decapitare a poziției lui politice în Europa: pe plan militar se dovedise că Italia nu era o mare putere, cum pretindea până atunci. În Albania, trupele italiene au fost bătute de greci, iar în Mediterana, supremația ei navala s-a dovedit a fi un mit, neputând să se măsoare cu flota engleza. Pe plan ideologic, Mussolini renunțase să mai exercite prerogativele lui de „primus inter pares” al naționalismului european, cedând și pe acest teren întâietatea național-socialismului.

La întâlnirea cu Hitler, din Ianuarie 1941, Mussolini n-a încercat nici cel puțin să ceara o explicație Führerului, asupra conflictului Garda de Fier – Antonescu, ci a acceptat din capul locului decizia luată de acesta. Ce deosebire față de dictatul de la Viena, când Contele Ciano și-a impus față de Ribbentrop și punctul lui de vedere, favorabil ungurilor. Acum Mussolini stătea ca un elev ascultător în fața lui Hitler, care decidea soarta Europei.

Pentru Mișcare, atitudinea docilă a lui Mussolini față de Hitler a avut grave urmări, deoarece nu ne puteam adresa nici celuilalt partener al Axei, pentru a-i cere protecția. Am mai avut nenorocul ca și Ministrul de Externe al Italiei, Contele Ciano, ne era dușman. Era dușman al românilor, cum s-a arătat în cursul dictatului de la Viena, dar și dușman al Legiunii și al cu tuturor naționalismelor europene, inclusiv al fascismului, cum s-a dovedit mai târziu.

Ajungând în aceasta stare de descompunere, Mussolini, prizonier al lui Hitler, iar Ciano sabotând Puterile Axei, regimul fascist nu ne putea ajuta, nici cel puțin în problema găsirii unui refugiu în Italia.

Pentru noi ar fi fost de enormă importanță politică dacă în Italia am fi găsit un al doilea centru de concentrare al căpeteniilor legionare, urmărite de injustiția antonesciană. N-am mai fi fost la discreția Reichului german, ci s-ar fi putut crea un echilibru politic între cele două Capitale ale Axei. Italia era departe, era greu de a ajunge acolo peste Iugoslavia, iar acei ce ne-ar fi putut ajuta, reprezentanții Legației italiene de la București s-au eschivat de la orice răspundere. Nicolae Petrașcu Secretarul General al Mișcării ceruse o audiență lui Ghigi, ambasadorul italian la București după 23 Ianuarie 1941, pentru a-i explica situația și a-i cere sprijinul guvernului italian. Nu numai că n-a primit nici un răspuns, dar, pur și simplu, i s-a refuzat audiența. Ghigi urma instrucțiunile lui Ciano, care de comun acord cu Ribbentrop, luase atitudine contra Mișcării Legionare. În momentul acesta, pentru noi, Axa Roma-Berlin s-a redus la Berlin, căci Roma refuza să-și mai exercite influența ei la București lăsându-l pe Hitler să-și spună ultimul cuvânt în conflictul ce l-am avut cu Antonescu. Mussolini, deși fondatorul naționalismului european, nu și-a dat seama nici de valoarea Legiunii și nici de urmările ce le-ar putea avea pentru soarta întregii Europe alungarea ei de la putere, cu ajutorul trupelor germane.

Situația noastră, precară în ambientul italian, s-a agravat și mai mult prin defecțiunea ministrului nostru de la Roma, Ion Victor Vojen. Acesta, cum a aflat de întorsătura luata de evenimentele de la București a crezut că-și poate salva postul dacă se atașează Generalului Antonescu. Nu numai că Vojen nu a demisionat după consumarea loviturii de Stat a lui Antonescu contra Mișcării Legionare, cum era și firesc, din solidaritate cu camarazii lui asasinați, închiși sau fugăriți, ci a rămas mai departe ca ministru plenipotențial la Roma, asigurându-l pe General de devotamentul său. Vojen se împrietenise cu Ciano și acesta l-a sfătuit să se orienteze după punctul de vedere adoptat în comun de guvernul italian și cel german. Dar nici sprijinul lui Ciano nu l-a salvat de dizgrație. Peste câteva luni, a fost înlocuit cu Grigorcea și s-a întors în țară. În drum spre România, în primăvara lui 1941, a trecut pe la Berlin și, cu acest prilej, ne-a vizitat la Berkenbrück. În fața tuturor camarazilor de aici, Vojen ne-a împărtășit impresiile ce le-a cules asupra persoanei mele din contactele ce le-a avut Roma și la Berlin. „Horia Sima, spunea el pe un ton arogant, este foarte bun în acțiuni ofensive, de distrugere a unui regim, dar nu-i capabil în arta guvernării, un lamentabil om de Stat”. Pentru situația în care mă aflam eu atunci, încolțit de dușmani din toate părțile, un elementar bun simț l-ar fi sfătuit să-și țină pentru sine impresiile culese din cercurile lui Ciano și ale Ministerului de Externe german.

Prin forța împrejurărilor, Italia n-a putut servi ca punct de refugiu pentru legionarii fugari, deși ne bucuram de multe simpatii în înaltele cadre ale partidului fascist. Grupul legionar de aici s-a redus la un mănunchi de oameni, adunați la întâmplare, care au reușit să iasă din țară pe diferite căi. În primul rând trebuie menționat Profesorul Găzdaru, Directorul Școlii Romane de la Roma, care, după lovitura lui Antonescu, a fost destituit.

În Martie 1941, a sosit la Roma poetul Ioan Bucur, împreună cu soția lui, Maria. Grav bolnav de plămâni, Bucur a murit în Noiembrie 1941.

În primăvara anului 1941, au sosit la Roma studentul Gheorghe Uscătescu și judecătorul Ciril Popovici. Ambii au putut să obțină pașapoarte din țară și ajungând la Roma, s-au atașat grupului legionar de aici, de sub comanda Profesorului Găzdaru.

În anul 1942, Legația italiană din Sofia a acordat viza de intrare în Italia studentului Gheorghe Caraiani. Situația lui era deosebită de a celorlalți refugiați din Bulgaria, deoarece era născut în această țară și nu intra în categoria celor puși la index de Ciano.

În Octombrie 1942 grupul legionar de la Roma s-a mărit cu sosirea lui Aurel Răuță de la Berlin. Acesta lucra la Camera de Comerț româno-germană și de teamă să nu fie trimis și el la Rostock, a trecut în Italia. La sosirea lui Răuță, grupul legionar din Italia era structurat în modul următor: șef al garnizoanei de la Roma era Nicolae Caranica, iar Profesorul Dimitrie Găzdaru avea conducerea politică a grupului. EI Întreținea legaturi cu Secretariatul partidului fascist.

 

5. DIGUL DIN SPANIA

 

Într-o singură țară, intrigile lui Antonescu n-au putut să prindă teren: în Spania. Cu toate ca nemții îl secondau și la Madrid pe Antonescu, prin reprezentanții lor diplomatici, încercând să-i determine și pe spanioli să adopte aceeași postură de distanțare de Mișcare, manevra lor combinată nu le-a reușit. În Spania, în 1941, Falanga reprezenta încă o forță politică. Ministrul de Externe al Spaniei era Ramon Serrano Sunner, figură notorie a mișcării și cumnat al lui Franco. În scurtul interval cât a funcționat ca ministru plenipotențial al României la Madrid, Radu Ghenea a izbutit să câștige simpatia cercurilor conducătoare falangiste și s-a împrietenit chiar cu Serrano Suner. În casa lui Ghenea, vizitatorii pot vedea până astăzi o fotografie a fostului ministru de Externe al Spaniei din timpul războiului, cu o afectuoasă dedicație pentru ministrul nostru la Madrid. Această prietenie nu s-a întrerupt nici după ce Radu Ghenea a părăsit postul și n-a mai fost ministru.

Când s-a auzit de lovitura de Stat a Generalului Antonescu și de marea prigoană dezlănțuită contra Legiunii, Radu Ghenea n-a șovăit nici o clipa și și-a înaintat telegrafic demisia la București. Prietenii falangiști așteptau cu mare interes să vadă cum va reacționa ministrul nostru la Madrid. Când au aflat de fulgerătoarea lui demisie, l-au felicitat din toată inima și gestul acesta a contribuit enorm la popularitatea Mișcării în Spania. În timp ce în celelalte capitale europene aflate sub influența germană, ziarele vorbeau rău de Mișcare, presa spaniolă, aproape unanim, a luat apărarea legionarilor, în articole publicate la loc de frunte. Radu Ghenea a fost consultat în aceste zile nu numai de oameni politici, dar și de personalitățile culturale de la Madrid, care îi cereau lămuriri asupra absurdelor evenimente din România.

Scriitorul Constantin Gane, ministrul român la Atena, a urmat linia de conduită a lui Radu Ghenea, prezentându-și și el demisia. Nu tot așa s-a întâmplat la Roma, unde Victor Vojen spera să-și salveze situația, rămânând mai departe în funcție, dacă se va alătura regimului militar al lui Antonescu, ieșit din lovitura de Stat. Radu Ghenea, fiind prieten din țară cu Victor Vojen, în fața ezitărilor acestuia, i-a trimis o telegramă la Roma, cerându-i să-și dea demisia. Vojen i-a răspuns cu o altă telegramă în care îl sfătuia: „Fă-te că nu știi nimic”. Atunci Radu Ghenea l-a trimis la Roma pe atașatul comercial Mihail Enescu ca să-l convingă pe Vojen să se alinieze poziției lui. Cu toata pledoaria viguroasă a lui Enescu, acesta a refuzat să ia în considerare propunerea lui Radu Ghenea, încheind discuția cu următoarele cuvinte: „Spune-i lui Radu că am murit odată. Nu vreau să mor a doua oară”. Vroia să spună ca în timpul exilului din Germania, 1938- 1940, a fost un desțărat, un om fără patrie. Nu mai vroia să ajungă în aceeași situație. Enescu s-a întors la Madrid, la începutul lui Februarie, vădit contrariat de refuzul lui Vojen.

Mihail Enescu a fost atașat comercial la Madrid, numit de George Demetrescu.

Acesta era pe atunci Director al Comerțului Exterior, în Ministerul Economiei Naționale și de el depindeau toate numirile de atașați comerciali din străinătate. Mihail Enescu a fost înainte atașat comercial la Helsinki și Roma, apoi în timpul guvernării noastre, a fost transferat la Madrid.

Dar povestea cu Radu Ghenea nu s-a terminat. Când a izbucnit războiul contra Rusiei, 22 Iunie 1941 Radu Ghenea a trimis prin Ministerul de Externe spaniol o scrisoare guvernului român, că dacă i se garantează că va merge pe front, el, ca ofițer de rezervă, se întoarce în țară. Scrisoarea a fost predată de Casa Rojas, Ministrul Spaniei la București, Ministerul de Externe român. Răspunsul guvernului român a fost favorabil. Dar, la scurt timp, Radu Ghenea primește o telegramă de la Casa Rojas, prin care acesta îl avertizează să nu se întoarcă, deoarece după informațiile lui, va fi băgat în închisoare.

Garnizoana legionară din Madrid era în formație. Se constituise un cuib sub conducerea lui Radu Ghenea, din care făceau parte Mihail Enescu și Aron Contuș. Abia peste doi ani au mai sosit alți camarazi. Dar cu toata puținătatea ei numerică, garnizoana de la Madrid a exercitat o influență decisivă în relațiile cu autoritățile spaniole, bucurându-se permanent de sprijinul și ocrotirea acestora.

 

6. LEGIONARII DIN FRANȚA

 

Odată cu dezlănțuirea marii prigoane din 1938, numărul studenților plecați la studii în străinătate scăzut simțitor, reducându-se la cei ce primiseră viza înainte și la câțiva care se strecuraseră clandestin peste graniță.

La Paris se găseau, la Crăciunul anului 1931 circa 60 de legionari, studenți și oameni de cultură, între care strălucea și doctrinarul Emil Cioran.

Șeful grupului legionar era inginerul Ion Christescu, care-și pregătea doctoratul în inginerie. Grupul legionar de la Paris constituia o forță compactă și disciplinată. Între studenții din acest grup se mai aflau Alexandru Mateescu-Frâncu, Lucian Bădescu și Faust Brădescu.

În toiul prigoanei dictaturii regale, s-au făcut și asupra grupului de studenți de la Paris presiuni din partea guvernului din țară, pentru a-l intimida și dezagrega. Încercările au venit prin autoritățile consulare și prin atașatul militar, dar fără nici un rezultat. Amenințările s-au exercitat cu ajutorul vizelor militare. Li se refuzau aceste vize și chiar erau amenințați să fie ridicați și trimiși în țar㠄manu militari”. În cele din urma, Colonelul Tomoroveanu, atașatul militar, în urma contactelor avute cu studenții, a luat o atitudine mai tolerantă, realizându-se un fel de „modus vivendi”.

În 1939, ambasador al României la Paris era Gheorghe Tătărăscu. Nu era un om rău și n-avea o atitudine antilegionară viscerală, dar era extrem de servil față de ordinele ce le primea din țară.

Grupul legionar de la Paris s-a izbit de opoziția altor grupe politice, de nuanță liberală, țărănistă, socialistă și chiar comunistă. Comuniștii, puține elemente, îl aveau în frunte pe Victor Ionescu, care, după intrarea trupelor rusești în România, s-a întors în țară, primind o funcție importantă în formația politică comunistă a epocii.

Victoria de la 6 Septembrie 1940, a provocat o explozie de bucurie în rândurile studențimii de la Paris. În fața Bisericii din rue Jean de Beauvais, a fost ars portretul regelui calau. În cursul guvernării legionare s-a editat lucrarea lui Paul Guiraud, denumită Codreanu et la Garde de Fer.

Odată cu proclamarea Statului Național Legionar, autoritățile române de la Paris, ambasadă și consulat, și-au schimbat și ele atitudinea. Legionarii nu mai erau dușmanii poporului, ci „persona grata”. Li s-au oferit fel de fel de sugestii și ușurințe pentru a-și exercita misiunea lor de propagandiști. Grupul legionar trecuse în acest moment de sub comanda inginerului Christescu sub conducerea lui Faust Brădescu. Acesta a statuat ca grupul nu se amesteca în serviciile oficiale, păstrându-și unitatea și acțiunea lui aparte. Nici un funcționar al ambasadei române, cunoscut prin ostilitatea lui, n-a suferit vreo vexațiune din partea legionarilor.

Dar după 21 Ianuarie 1941, situația s-a schimbat din nou. Vechii oponenți și-au reluat atitudinea lor dușmănoasă de ură și dispreț contra legionarilor. Au reînceput șicanele.

La izbucnirea războiului anti-sovietic, s-au accentuat presiunile Colonelului Tomoroveanu contra grupului de studenți legionari, pentru a fi trimiși în țară cu ordine de chemare, deși nici un decret-regal nu prevedea mobilizarea pe loc a studenților aflați în străinătate. Nici aceste intervenții n-au dat rezultat.

În timpul ocupației germane a Franței, contactele între grupul legionar și forțele de ocupație au fost inexistente. Nu se puteau apropia, știindu-se că sute de camarazi zăceau în lagărele de concentrare din Germania. Gestapo-ul n-a luat nici o măsură preventivă contra grupului legionar din Paris.

Când în urma fugii lui Horia Sima în Italia, legionarii din Germania au fost trimiși la Buchenwald, Gestapo-ul de la Paris a început arestări și în grupul de la Paris. Dar nu s-au semnalat decât câteva cazuri de arestare și deportare: Mircea Achim și Zaharia. Aceștia au fost transportați la Buchenwald. Un alt legionar căutat de Gestapo, Eremia Șocariciu, a reușit să fugă. S-a ascuns în Bretania, unde a stat tot timpul ocupației. Restul grupului legionar n-a avut de suferit nimic. Și-a continuat viața lui de ședințe și cuib. E de remarcat că atitudinea de strictă neutralitate, impusă grupului de șefii lor, i-a scutit pe legionari să aibă neplăceri, nici în cursul ocupației și nici la sfârșitul ei.

Aceasta atitudine a avut ca urmare că, după încheierea ostilităților, grupul de la Paris n-a suferit nici o urmărire din partea autorităților franceze nou instalate.

Legionarii, care aveau conducerea grupului studențesc, au dus o politică largă, înțelegătoare, în timpul ocupației. Au întreținut legături amicale cu toate grupurile de studenți de altă culoare politică.

Chiar relațiile cu studenții evrei din România au fost întotdeauna cordiale. Aceștia au fost ocrotiți și adăpostiți când raziile poliției germane deveneau amenințătoare.

Mulți tineri evrei au supraviețuit datorita acestei atitudini umane din partea legionarilor din Paris. Documentele oficiale românești ale multor studenți evrei au fost păstrate de studenții legionari, pentru a nu fi găsite în posesia lor.

Grupul legionar din Franța nu putea schimba politica lui de neutralitate și respect față de Franța, de a rămâne în afara evenimentelor, evitând contactele cu autoritățile germane. Aceasta atitudine a avut efecte binefăcătoare la sfârșitul războiului. Forțele legionare și-au continuat în tăcere activitatea lor, fără a avea ceva de suferit în mijlocul noii societăți franceze, încărcată de revanșă și violență contra forțelor colaboraționiste.

Grupul legionar din Paris nefiind nici amenințat și nici cercetat de autoritățile franceze după eliberare, a putut să-și continue existența, spre norocul camarazilor în Germania. Sute de camarazi din Germania, în căutarea unui refugiu, au venit la Paris unde, cu ajutorul lui Faust Brădescu și al lui Ghiocel, au putut să-și găsească un adăpost și să-și scoată actele de identitate.

O echipă numeroasă de legionari și alți români, sub conducerea lui Dumitru Paulescu, s-a stabilit în localitatea Margival, unde lucrau la o organizație de intendență a trupelor americane, contribuind cu ajutorul lor la susținerea activităților românești de la Paris.

Datorita acestei echipe, în Decembrie 1945, a apărut primul număr al gazetei Dacia, tribună de luptă națională. A fost prima publicație românească după terminarea războiului. Dacia a apărut sub conducerea a trei legionari: Faust Brădescu, Dumitru Paulescu și Ion Țolescu.

Apariția Daciei a provocat o puternică reacție în sânul partidului comunist, care domina pe atunci scena politica a Franței. Presa comunistă a atacat cu furie Dacia și pe condeierii ei.

Mai târziu, echipa Dacia emigrând în Brazilia, a continuat apariția acestei publicații la Rio, devenind organul de orientare și susținere al exilului românesc din aceasta țară.

 

7. APORTUL FABULOS AL GARNIZOANEI BERLIN

 

Supraviețuirea Legiunii în perioada anilor 1941- 1944 se datorează rezistenței ce-au întâmpinat-o zbirii lui Antonescu în campania lor de discreditare și anihilare a potențialului politic al Mișcării atât în țară cât și în răspândirile ei din exil. Nedreptatea ce ni se făcuse era prea mare ca să nu provoace în toate sufletele legionare o repulsie unanimă contra regimului trădător și criminal al Generalului Antonescu.

Cum era și firesc, atacurile lui principale s-au concentrat la Berlin. Antonescu nu era mulțumit cu situația ce ne-o rezervase Hitler, de prizonieri în semilibertate ai Reichului. Vroia să-l determine pe Führer să ne restrângă și mai mult libertatea de mișcare, pentru ca, mai târziu, să obțină, într-o conjunctura favorabila, extrădarea noastră.

Abia ne-am instalat la Berkenbrück, și mi s-au semnalat atacuri din ce în ce mai intense și mai perfide contra grupului legionar din Germania. Campania principală de defăimare se desfășura la București, unde guvernul român găsise un interlocutor binevoitor, în persoana noului ministru al Reichului, Manfred von Killinger. Acesta, fără să mai verifice autenticitatea acuzațiilor ce ni se aduceau, le transmitea, tale-quale, la Berlin. Regimul antonescian era tot mai activ și în capitala Reichului. Prin Legația română din Berlin sau prin diverși emisari trimiși de la București, mereu agitau problema legionară, cu speranța de a obține eliminarea acestui pericol potențial. Antonescu era permanent obsedat de ideea că germanii odată și odată vor recurge din nou la legionari. Am fost mereu hărțuiți în aceasta perioada de denunțurile intrigile și calomniile care curgeau la Ministerul de Externe german pe ambele filiere, cea de la București și cea de la Berlin. Sub presiunea lor am fi ajuns în fundul prăpăstiei, dacă n-am fi dispus chiar la Berlin de un mănunchi de oameni excepționali care, prin munca și inteligența lor, nu ar fi format un puternic baraj de ocrotire a noastră.

În această luptă titanică, din care n-a transpirat mai nimic public, garnizoana din Berlin și-a câștigat o glorie nepieritoare, dând o luptă corp la corp, zi și noapte, cu hienele lui Antonescu. Garnizoana Berlin era constituită din două corpuri, care urmăreau paralel același țel: să apere centrul de la Berkenbrück de a fi încercuit și răpus de forțele dușmane. Era mai întâi garnizoana propriu-zisă, aflată sub conducere inginerului Nicolae Smărăndescu. Acesta reușise scape de a fi internat și chiar obținuse un post de vorbitor la Radio Donau, emisiunea românească. În fiecare seară, românii din țară auzeau glasul lui sonor, de bariton, anunțând știrile zilei. La urma, Smărăndescu încheia jurnalul cu vechiul salut, pus în aplicare pe timpul guvernării noastre: „Dragi camarazi, noapte bună”. Era o reconfortare și un semn de speranță pentru soțiile a mii de legionari, care gemeau sub jugul antonescian. Nae Smărăndescu constituise doi cuiburi: unul din vechile elemente legionare, acelea care aparținuseră primului exil, din anii 1938-1940, la care s-au adăugat alții, recent ieșiți din țară, care reușiseră să scape de ochiul vigilent al Gestapo-ului puteau trăi liber la Berlin. Al doilea cuib aflat sub comanda lui Nae Smărăndescu era constituit din studenții legionari. Aceștia nu intrau în categoria refugiaților politici. Aveau pașapoarte românești și, ca atare, nu erau amenințați să fie internați. Prin statut lor aparte, prin libertatea de care se bucurau, au fost de un imens folos pentru acțiunile noastre întreprinse la Berlin. Erau elemente de legătură și de curierat în clandestinitatea la care eram condamnați să acționăm în acea perioadă.

Paralel se formase o altă echipă, care-și desfășura activitatea precumpănitor pe planul politic și care adus servicii excepționale Mișcării. Din acest grup de intervenție contra intrigilor și loviturilor ce le primeam aproape zilnic din partea frontului antonescian în plină ofensivă pentru dărâmarea noastră totală, am remarcat, în primul rând, pe Mircea Dimitriu. Acesta fusese în țară creatorul Centrului Studențesc Timișoara. În prigoana din 1938, a reușit să scape de arestare și s-a refugiat la Berlin. Aici a acționat în cadrul primului exil legionar 1938-1940, pentru ca, în cursul guvernării noastre, să fie numit șef al garnizoanei Berlin. El a stat tot timpul la Berlin, fiind înscris la Politehnica Charlottenburg. Având pașaport român, n-a căzut în categoria refugiaților politici și a scăpat de a fi internat în lagărul de la Rostock. Lunga ședere a lui Mircea Dimitriu la Berlin i-a permis acestuia să-și creeze relații în anumite cercuri germane de interes pentru lupta noastră: presă, radio, poliție, ziaristică, diplomație. Aceste legături ne-au fost apoi de mare folos în perioada tulbure în care ne găseam noi, căpeteniile reduse la neputință și aflate în imposibilitatea de a face ceva pentru apărarea cauzei noastre. Mircea Dimitriu a fost un fel de reprezentant diplomatic al Mișcării în contact cu acele cercuri germane care aveau simpatie pentru Mișcare, dar care erau dezorientate de avalanșa de calomnii ce veneau din țară și nu știau cum să ne ajute. Mircea Dimitriu le furniza informațiile necesare pentru orientarea lor în jungla antonesciană. În anii 1941-1942, a fost un sol neobosit al celor zăvorâți la Berkenbrück. Cu tact, cu inteligență și cu o energie mereu reînnoită, redus la niște mijloace precare, Mircea Dimitriu reprezenta permanența noastră pe teren. Funcția lui principală era să aibă întrevederi cu acele persoane din administrația germană care se interesau de cauza noastră, explicându-le cu un material informativ de primul rang, cum am ajuns în situația în care ne găsim. Cu tenacitate și răbdare, a demonstrat, rând pe rând, la toți cei ce vroiau să ne asculte, țesătura de minciuni cu care Antonescu vroia să-i îmbrobodească pe nemți, prezentându-ne ca pe niște anarhici și bolșevizanți. Firește că el n-a reușit să modifice hotărârea Führerului și nici să risipească atmosfera de neîncredere ce domnea la Wilhelmstrasse contra noastră, dar a demonstrat că ceva nu este în clar în atitudinea lui Antonescu, ca furia lui contra noastră nu e naturală și că are anumite dedesubturi care pot dăuna Germaniei.

Un al doilea element care ne-a ajutat enorm la aceasta încăierare surdă între atacurile oficiale de la București și linia noastră de apărare, a fost camarada Tiana Silion. Aceasta aterizase și ea la Berlin, în perioada exilului 1938-1940 și chiar reușise să obțină un post de locutoare la Radio Donau, emisiunea românească. În perioada guvernării noastre, n-a părăsit Berlinul, încât atunci când au sosit noile valuri de refugiați, Gestapo-ul n-a asimilat-o acestora. Statutul ei a rămas, ca și al lui Mircea Dimitriu, de persoană liberă la Berlin.

Locuința ei din Kantstr.62 a devenit un fel de sediu al activiștilor noștri politico-diplomatici. Când era nevoie de un loc pentru întrevederi cu români veniți din țară sau cu persoane străine, casa ei ne-a stat permanent la dispoziție.

Mircea Dimitriu și Tiana Silion, au fost piesele principale ale frontului nostru politic de la Berlin. Atât unul cât și celalalt au excelat prin zelul și devotamentul lor, ferindu-ne de multe primejdii.

Trebuie să adaug că relațiile acestor stâlpi ai activității noastre la Berlin au pătruns și în sectorul diplomatic. La Legația Română rămăseseră câțiva funcționari care nu fuseseră epurați de urgia antonesciană. După plecarea lui Constantin Greceanu, Generalul a numit ca ministru al României la Berlin pe Bossie, un diplomat de carieră. Acesta servea noului guvern, dar nu cu zelul unui antonescian convins. Așa se face că la Legație au putut rămâne o serie de funcționari care ne simpatizau. Între aceștia s-au distins prin sprijinul ce ni l-au dat: Scriitorul Sorin Pavel, Consilierul de Legație Tulescu, Domnișoara Ivanovici și Inginerul Grigorescu, care lucra la Camera de Comerț germano-română.

Aceștia se întâlneau des cu Tiana sau cu Mircea Dimitriu, transmițându-le informații din sfera Legației, care reflectau politica lui Antonescu față de grupul legionar din Berlin. Eram informați la zi asupra atmosferei de la Legație și asupra noilor ordine ce veneau de la București ajutându-ne să le parăm la vreme.

Un al treilea om de baza al grupului nostru era Petre Ponta. În timpul guvernării noastre, Petre Ponta a venit la București. Locuia chiar în casa mea, împreună cu Traian Borobaru. Nu avea o funcție în cadrul guvernării, n-a fost numit în nici un post, ci mă însoțea în toate călătoriile mele, îngrijindu-se de siguranța mea. După evenimentele din Ianuarie 1941, a fost arestat de poliție. A făcut câteva luni la Malmaison și apoi prin alte închisori, unde s-a contagiat de o scarlatină, fiind aproape să moară. La anchetă, negăsindu-i-se nici o vină, guvernul n-a îndrăznit să-l rețină și să-l condamne, considerându-l „Omul nemților”, un agent german strecurat în anturajul meu. Ceea ce era fals. Așa se face că a fost pus în libertate și i s-a aprobat plecarea la Berlin, ca să nu supere guvernul german. Această falsă prezumție l-a salvat pe Petre Ponta. În primăvară a apărut la Berlin, reluându-și ocupațiile lui obișnuite. El era desenator tehnic de meserie, bine apreciat în întreprinderile germane de specialitate, încât și-a putut reface repede existența. Paralel cu lucrul, și-a reluat și activitățile lui „subversive”. Casa lui din Sonderhauserstrasse 84 a redevenit ceea ce fusese și în perioada primului exil, adică un loc de întâlnire al legionarilor. Orice legionar ce apărea la Berlin cunoștea adresa lui Ponta, unde aceasta familie îi primea cu dragoste pe toți și îi îndruma ce au de făcut: unora le găsea de lucru în Berlin, iar pe alții îi ajuta să ajungă la Gestapo, pentru a li se face formele de plecare la Rostock.

Petre Ponta avea legaturi cu Legath și cu alți funcționari din poliție, fiind apreciat pentru serviciile ce le făcea pentru găsirea și identificarea legionarilor fugari, care veneau pe alte căi decât cele oficiale și pe care ei nu le cunoșteau. Evident că și Petre Ponta nu putea să ascundă existența legionarilor veniți la Berlin, pentru că ne luasem angajamentul ca pe noii veniți să-i îndrumam la Rostock, unde era grupul mare.

Apoi era imposibil să fie angajat cineva la lucru, fără ca întreprinderile respective să nu anunțe Gestapo-ul. Așa se face că și românii care temporar și-au găsit de lucru la Berlin prin intermediul lui Ponta, mai târziu tot pe mâna poliției ajungeau.

Mircea Dimitriu, Tiana Silion și Petre Ponta, formau treimea ce duceau greul acțiunii noastre la Berlin. Între ei colaborarea era perfectă, fără alt gând decât acela al eficacității în luptă surdă ce o duceam cu guvernul hain din țară. E teribil să lupți cu dușmani haini, dar mai teribil este să lupți cu imbecilitatea umană, cu oameni care sunt atât de proști încât nu-și văd propriile lor interese și întreprind acțiuni nimicitoare pentru propriul viitor.

Aceasta era ordinea de bătaie a garnizoanei Berlin. Tabloul nu ar fi complet dacă nu am mai adăuga figura gigantică a lui Constantin Stoicănescu. Toți acești camarazi aveau o viziune parțială a evenimentelor. El singur avea geniul ca din frânturi de informații să reconstituie ansamblul unei situații. Noi nu cunoșteam planurile perfide ale Antonescienilor din țară. Ne veneau la Berlin doar fragmente de informații. Ei bine, Stoicănescu poseda superba inteligență de reconstitui din aceste frânturi urzeala monstruoasă a noilor atacuri, în toată extensiunea lor. Cititorii sunt la curent cu infamiile debitate în cartea Pe marginea Prăpăstiei.

Aceste minciuni au ținut luni de zile afișul presei, au fost larg difuzate de guvernul român prin note trimise guvernului german și prin dispoziții date Legației de la Berlin, cu scopul de a ne disloca și din poziția de semi-libertate ce-o aveam în Germania.

Când aveam discuții cu Stoicănescu, adeseori mă certam cu el. Venea cu niște supoziții care mi se păreau absurde. El prindea anumite informații, care veneau pe filiera multiplelor contacte ce le avea la Berlin, și din ele constituia o teorie care mi se prea neverosimilă. Mai mult chiar, produsul creierului său înfierbântat. Dar nu era așa. După câtva timp, teza lui se verifica. Stoicănescu avea dreptate, când dădea alarma. O nouă mașinație se urzește contra noastră și geniul lui iscoditor o descoperise și o paralizase.

 

8. GARNIZOANA ROSTOCK

 

Cum am scris mai înainte, masa legionarilor refugiați în Germania, care s-a ridicat la sfârșitul anului 1942 la aproape 400, au fost concentrați de autoritățile germane în împrejurările orașului Rostock, unde lucrau la fabricile din localitate. Mutarea primului grup de legionari la Rostock a avut loc la 19 Aprilie 1941. Cu două mașini au plecat la Berkenbrück, avându-l în frunte pe Nicolae Petrașcu, Secretarul General al Mișcării. Pe Petrașcu l-am numit în continuare să fie șeful grupului de la Rostock.

Grupul legionar n-a fost încartiruit în Rostock, ci la o distanță de circa 3-4 kilometri, în localitatea Kritzmow. În acest sat se afla un restaurant numit „Unter den Linden”. Local mare, a fost transformat în dormitor pentru legionari. Nu avea nici o comoditate. Mai mult, avea aspect de lagăr, cu paturile suprapuse două câte două. Nu se putea compara cu ceea ce lăsaseră la Berkenbrück.

Rostock este așezat pe un estuar. Estuarul ține 10 kilometri și apoi apare Marea Baltică, cu portul Warnemünde.

Pe data de 22 Aprilie, sosește în gara Rostock, un alt grup de legionari, veniți din Bulgaria în număr de 14. Cu ei, numărul legionarilor încartiruiți la Kritzmow, ajunge la 60. Între ei se aflau: Profesorul Sebastian Mocanu, Profesorul Haralambie Ianovici, Profesorul Bucur Stănescu, Dragos Hoinic, Rica Oprescu, Frații Constantiniuc, Otilian Isar, Oreste Balanețchi și Ovidiu Țârlea.

În scurt timp după mutarea la Kritzmow, în Aprilie 1941, autoritățile au procedat la repartizarea legionarilor la munci în diferite întreprinderi din jurul orașului Rostock. Cel mai numeros grup, de 40 legionari, au intrat în fabrica de avioane Heinkel, unde lucrau o parte în birouri, iar ceilalți în atelierul de nituit. Ceilalți camarazi găsiți buni de muncă, au trecut la Șantierul Naval „Neptun” și la fabrica avioane „Arado” din Warnemünde.

Fabrica de avioane Heinkel era așezată între Rostock și Warnemünde, într-un cartier al orașului denumit „Marienehe”. Distanța de la Kritzmow era destul de mare. Legionarii trebuiau să se scoale la 4 dimineața, făcând mai bine de o ora cu tramvaiul și jos, pentru a ajunge la fabrică.

Localitatea Kritzmow fiind prea departe, autoritățile au decis mutarea legionarilor în cartierul Marienehe, din apropierea fabricii de avioane Heinkel. În 10 Mai 1941, grupul de legionari e încartiruit tot într-un restaurant, cu numele „Schweizerhaus”, care fusese o casă de odihnă. Se aflau acum în apropiere de fabrică dar și în plin oraș. S-au putut scula mai târziu, căci la orele 6 dimineața un autobuz îi transporta la locul de munca.

Șicanele politiei au început și la Rostock. Mai întâi li s-au ridicat pașapoartele (Fremdenpass), ca să nu poată părăsi orașul. Apoi li s-a pus în vedere și legionarilor de aici ca n-au voie să scrie în țară informații cu caracter politic și nici chiar chestiuni familiale. Cine vrea să comunice cu familia lui, trebuia să încredințeze scrisoarea Gestapo-ului care, la rândul lor prin agenții lor din țară, o predau rudeniilor.

Nu era zi să nu apară Plutonierul Wilms, delegatul Gestapo-ului pe lângă grupul legionar, cu tot felul reclamații și denunțuri. Se purta nepoliticos și brutal iar bietul Petrașcu trebuia să suporte fără să crâcnească toate necuviințele acestui personaj sinistru.

În 7 Iulie 1941, sosește la Rostock cu un tren de 90 de legionari, sub comanda lui Mile Lefter. Erau legionari care locuiau prin diferite orașe ale Germaniei. Probabil, în urma unui denunț de la București, au fost culeși de la Berlin și alte localități și trimiși la Rostock. Acum numărul legionarilor aflați la Rostock se ridicase la aproape 200. Noii veniți neîncăpând la „Schweizerhaus” au fost așezați în barăci, în apropierea fabricii Heinkel, unde au început și ei să lucreze. Tot aici au fost aduși și o parte din legionarii de la Schweitzerhaus. În Aprilie 1941 n-a mai rămas nimeni la Schweitzerhaus. Au fost încartiruiți toți legionarii la Marienehe, în barăci și într-un bloc de locuințe.

Legionarii de la Rostock au trecut prin momente de mare durere și tensiune, când au aflat de executarea Colonelului Zăvoianu și a unui grup de legionari, în 28 Iulie 1941. După amnistia ce s-a dat în țară pentru cei condamnați la 5 ani de detenție, ei credeau ca se merge spre o perioadă de destindere. Acest act barbar i-a determinat să fie circumspecți în interpretarea evenimentelor. Prigoana continua cu aceeași furie, doar că etapele variau. Un grup de legionari refugiați din Sofia sosind la 20 Noiembrie la Rostock, le-a adus vestea că au început arestări și procese contra legionarilor care au luat parte la revoluția de la 3 Septembrie 1940! Era de necrezut să fie arestați și condamnați legionarii care și-au expus viata în luptele cu regimul carlist, ca să-l aducă pe Generalul Antonescu la putere, căci fără de acțiunea lor revoluționara nu l-ar fi chemat Regele Carol la guvern. Această ultimă măsură a regimului antonescian demonstra, fără nici un dubiu, că prigoana actuală nu se deosebea cu nimic de cea carlistă, urmărindu-se cu aceeași furie sanguinară distrugerea Mișcării Legionare.

La o lună după executarea Colonelului Zăvoianu, în August, se anunță că Generalul Antonescu a fost făcut Mareșal de către Majestatea Sa Regele. De fapt n-a fost o inițiativa a Regelui, căci Antonescu pe sine însuși s-a înălțat în grad, obligându-l pe Regele Mihai să semneze Decretul.

Odesa fusese încercuită de trupele române și în vederea apropiatei căderi, vroia să serbeze acest triumf cu un nou grad cucerit în războiul din răsărit.

Spre sfârșitul anului 1941, se petrece un eveniment important în comunitatea legionarilor de la Rostock: Inginerul Heinkel a dat o masă camaraderească în cinstea legionarilor care lucrau la uzina lui, în cantina fabricii, în 13 Noiembrie 1941. După masă s-au ținut o serie de discursuri din partea germanilor și a românilor. Au vorbit Heinkel și ajutorul lui, von Faber. Cuvântările lor au fost traduse în românește de către Alexandru Randa. Au răspuns Nicolae Petrașcu și Căpitanul Comănescu, direct în limba germană.

A fost multă animație. S-a vorbit de Căpitan și de Mișcare în toate cuvântările. Von Faber, care era național-socialist, a spus că atunci când Germania era mică și fără putere, singură Mișcarea Legionară a fost alături de ea. S-au cântat cântece legionare și național-socialiste.

Banchetul a fost un act politic și s-a făcut, fără îndoială, ca să se audă la București. Nu știm cu ce scop. Intraseră relațiile germano-române într-un impas și guvernul Reichului vroia să-l șantajeze pe Antonescu cu noi sau urmarea să sondeze opinia acestuia asupra unei eventuale împăcări cu Mișcarea? În cercurile legionare s-a comentat masa dată de Heinkel ca un indiciu favorabil Mișcării. Se spunea că au avut loc tratative între Antonescu și șeful legionari rămași în țară, în vederea unei reluări a colaborării, tratative de care n-ar fi străin nici grup legionar de la Berkenbrück.

Un alt moment important trebuie menționat în aceasta perioadă. Un grup de conducători ai Legiunii de la Berkenbrück au făcut o vizită la Rostock în zilele de 29-30 Noiembrie 1941. Vizita a fost organizată ca să coincidă cu comemorarea asasinării Căpitanului, cu trei ani mai înainte.

Călătoria la Rostock s-a făcut cu aprobarea autorităților polițienești superioare de la Berlin. Delegația legionară a fost formată din Corneliu Georgescu Comandant al Bunei Vestiri, Vasile Iasinschi și Constantin Papanace. Comandanții legionari au fost însoțiți de Comisarul Legath, delegatul permanent al Gestapo-ului pe lângă grupul legionar din Germania.

Vizita a durat două zile. Au sosit în după amiaza zilei de 29 Noiembrie, iar seara, delegații legionari au fost invitați de notabilități național-socialiste ale orașului să ia masa împreună la un renumit restaurant din localitate, Ratskeller.

Ședința solemnă, dedicată comemorării Căpitanului, a avut loc Duminica 30 Noiembrie, ora 10 dimineața, în sala de mese de la barăci. Au fost prezenți toți legionarii. Cuvântarea de aducere aminte a fost rostită de Corneliu Georgescu. A vorbit de actul asasinării Căpitanului. Mai întâi a fost ștrangulat apoi s-au tras gloanțe în trupul lui și a celorlalți camarazi, uciși odată cu el. Călăii nu s-au mulțumit cu aceasta, ci au turnat în groapă, peste trupurile lor și bidoane de acid sulfuric. În timpul când descria această scenă înfiorătoare, i s-a făcut rău de emoție. Devenise alb ca varul și a căzut la pământ. Legionarii l-au scos afară din sală, la aer. Și-a revenit și după zece minute și-a reluat cuvântarea, ducând-o la bun sfârșit până la capăt. Scena a cutremurat inimile tuturor.

După masă, Comandanții de la Berkenbrück s-au înapoiat acasă cu trenul.

 

VI.

O PAGINĂ FIOROASĂ DIN ISTORIA NEAMULUI

 

„Regimul antonescian a însemnat nu numai pentru Legiune dar și pentru Neamul întreg, o calamitate istorică. Legiunea era prea puternică, prea împletită cu totalitatea națională, ca să poată fi distrusă și să dispară din politica țării. Și atunci Antonescu și anturajul lui au urzit planul fioros al unui atac frontal contra întregii națiuni, pentru ca apoi, operând pe acest front larg, să stingă și orice urmă de legionarism.”

 

1. RĂZBOIUL – MIJLOC DE NIMICIRE AL LEGIUNII

 

Generalul Antonescu s-a exprimat odată într-un cerc intim referitor la problema legionară c㠄va veni un război și se va termina cu acest tineret gălăgios”. Iată în ce termeni concepea el „războiul sfânt” contra Rusiei Sovietice și atee. Nu vedea în izbucnirea unui război decât un prilej cum nu se poate mai bine venit pentru a trimite la moarte mii și zeci de mii de tineri, care, prin generație, aparțineau Mișcării Legionare.

Regele Carol II ucisese elita legionară, câteva sute de elemente din cele mai valoroase ale națiunii. Explozia legionară de la 6 Septembrie 1940 și guvernarea ce-a urmat au demonstrat că fenomenul era mult mai adânc, îmbrățișând masele poporului nostru. Cum se poate ca după masacrele carliste ale fruntașilor Legiunii să răsară atâtea forțe noi, care s-au opus victorios loviturii de Stat din 21 Ianuarie 1941? Fără sprijinul lui Hitler, regimul antonescian ar fi fost măturat și atunci represaliile nu trebuiau limitate la căpeteniile Legiunii, fie din organizație, fie din guvern, ci trebuia tăiat mult mai adânc, până la măduva neamului. Trebuia găsit un mijloc ca să dispară un număr considerabil din acel „tineret gălăgios”, pentru a împiedica o reînviere a Legiunii.

Generalul Antonescu a folosit contra Mișcării un cuțit cu dublu tăiș: a lovit nu numai în fruntașii Legiunii ce-au mai rămas în viață, dar și în masele anonime de legionari, țărani, muncitori, studenți și intelectuali. Trebuia extirpat substratul biologic din care pot răsari alte elemente conducătoare.

Când o națiune este angajată într-un război pe viață și pe moarte pentru supraviețuirea ei, orice conducător înțelept trebuie să se manifeste cu generozitate în politică internă, pentru a asigura o unanimitate de simțire și gândire în jurul acestui obiectiv suprem. În joc sunt interese prea mari ca să nu se uite și să nu se ierte ce-a fost în trecut. Rănile provocate de conflicte politice recente trebuiesc închise, pentru a asigura maximum de efort pe câmpul de luptă.

Dar Generalul Antonescu n-avea nimic din statura omului politic autentic sau al unui bărbat de Stat. El confunda Statul cu o cazarmă unde unul dă ordine, iar ceilalți ascultă. „Rebelii” adică cei ce s-au opus ordinelor lui anticonstituționale la 21 Ianuarie 1941, trebuiau pedepsiți cu toată rigoarea. În afara de făptașii direcți, în afara de cei ce fuseseră prinși pe baricade, trebuia să se întreprindă o vastă operație de extirpare a fenomenului legionar în masele populare. Dar cum, când lipseau mijloacele juridice? Nu puteau fi încarcerați și condamnați zeci de mii de tineri care n-avuseseră contact direct cu „rebeliunea”. Nu este nimic, gândea mintea criminală a lui Antonescu. Vine războiul și atunci „se va termina cu acest tineret gălăgios”. În război, câte nu se pot întâmpla? Câte ordine destinate să întărească frontul nu pot servi în realitate și scopului de a curăța terenul de adversarii politici potențiali?

Iată cum mintea bolnavă a lui Antonescu, obsedată exclusiv de problema legionară, a transformat războiul într-o hecatombă a tineretului. Când se va sfârși războiul, pe care-l prevedea victorios și de o scurtă durată, se va încheia și această perioadă turbulentă din istoria neamului. El va continua să domnească încă mulți ani în fruntea unui Stat care-i va recunoaște meritele și îi va strivi sub oprobiul disprețului pe autorii „rebeliunii” din Ianuarie 1941.

 

2. PUTEREA LA PAS A JUSTIȚIEI

 

Un rol important în acțiunea de reprimare a „rebeliunii” legionare, Antonescu l-a rezervat justiției militare. Ca pe timpul lui Carol, tribunalele militare ale diverselor corpuri de armată au fost însărcinate cu judecarea „rebelilor”. Numărul celor arestați în primele săptămâni după lovitura de Stat a Generalului Antonescu era de peste zece mii. La București numărul deținuților a fost așa de mare încât nu mai încăpeau în închisorile civile și militare și a fost nevoie să fie concentrați la cazarma Malmaison.

Cum au judecat Curțile Marțiale în primele luni? Nu după cum dorea Antonescu, adică cu o severitate maximă, ci cu oarecare circumspecție. Se pronunțau sentințe de condamnare, dar și de achitări, destul de numeroase. Justiția militară căuta să judece în stilul ei specific, adică după lege și conștiință. Numeroși legionari care au îndeplinit funcții importante în guvernarea noastră și au fost trimiși în judecată pentru false acuzații, au fost achitați de tribunalele militare, provocând furia lui Antonescu și a anturajului său.

Văzând că aparatul judiciar militar nu răspunde dorinței lui de a trimite câți mai mulți legionari la ocnă, Generalul Antonescu a degradat justiția militară la un simplu instrument al puterii executive. Dosarele celor împrocesuați, înainte de a trece în fața instanțelor respective, erau trimise la Președinția Consiliului, unde Generalul Antonescu punea o rezoluție, în care specifica achitarea sau condamnarea inculpatului și pedeapsa ce trebuia să i se aplice. În modul acesta, procesele legionare ce se judecau în fața tribunalelor militare erau reduse la o simplă formalitate. Dezbaterile se desfășurau așa zicând în gol, doar cu scopul să se îndeplinească procedura, pentru că sentința era dinainte fixată și completele militare nu cutezau să modifice rezoluțiile date de Conducător.

Evident că la Curțile Marțiale, unde figurau în completele de judecată ofițerii de aceeași ideologie politică ca a lui Antonescu, nu era nevoie de intervenția Conducătorului, deoarece aceștia, prin ura ce-o nutreau față de Mișcare, erau dispuși la cele mai mari transgresiuni ale legii. Sentințele de condamnare nu aveau nimic comun cu probele administrate, cu pledoariile avocaților, ci se încheiau după același ritual. Li se aplica pedeapsa cutare sau cutare, pentru a face pe placul Conducătorului.

Radu Budișteanu, care a fost apărător în numeroase procese legionare din perioada terorii antonesciene, povestea un caz care ilustrează cum nu se poate mai bine toată această ePocă sinistră. E chemat să apere la București, în fața Tribunalului Militar, un grup de tineri care aparținuseră Frățiilor de Cruce. Pe dosarul acestor tineri, Conducătorul Statului pusese rezoluția: „Să se pedepsească cu maximum de severitate, căci altminteri se dărâmă Statul”. Însuși Președintele Tribunalului, șocat de această recomandare care friza ridicolul, i-a condamnat pe acești frați de cruce la numai două mii de lei amendă.

 

3. LEGI SPECIALE

 

Codul Justiției Militare și legile excepționale, adăugate sub regimul carlist și chiar sub guvernarea noastră (legi făcute de Antonescu, fără participarea Mișcării), nu i s-au părut suficiente Conducătorului Statului pentru a înzestra tribunalele militare cu armătură juridică necesară de care să dispună pentru a-i condamna în serie pe legionari. Și atunci a recurs la extinderea rețelei de dispoziții penale cu invenția unor delicte și crime, care depășeau cu mult tot ce s-a cunoscut până atunci în codul nostru militar. O avalanșă de decrete-legi s-au abătut asupra Legiunii și asupra țării, suprimând orice manifestație opoziționistă.

Încă din 14 Februarie 1941, un decret-lege interzice orice activitate politică. Decretul părea să aibă caracter general, aplicabil tuturor partidelor, dar în fond era îndreptat exclusiv contra Mișcării Legionare. Mișcarea Legionară, care, până la evenimentele din Ianuarie 1941, se bucura de privilegiul de a fi unica mișcare recunoscută de Stat, prin Actul Constituțional din 14 Septembrie 1940, acum este pusă în afara de lege și oricine s-ar încumeta să activeze în organizație, era pasibil de pedeapsă.

Un alt decret-lege din Martie 1941, dispune confiscarea întregii averi a Mișcării Legionare, fiind trecută în patrimoniul Statului.

Se observa un paralelism de decrete cu cele luate pe timpul lui Carol. Și în 1938, orice activitate politică a fost interzisă și toate bunurile Legiunii confiscate în folosul Statului. Până și „Casa Verde” a fost evacuată și ocupată de poliție și jandarmi. Aceeași măsură s-a repetat și sub Antonescu. Nu numai sediile legionare din întreaga țară, dar și „Casa Verde”, unde zăceau, în mausoleu, trupurile Căpitanului și ale lui Moța și Marin, au fost date în paza jandarmilor, care, zi și noapte, făceau de strajă la intrare, împiedicând orice ceremonie.

Un decret-lege mai odios se referea la purtătorii de arme. Orice legionar, căruia i se descoperea la percheziție sau descindere vreo armă sau vreun pistol, era pasibil să fie condamnat la moarte. Era arestat imediat, tradus în fața Curților Marțiale și condamnat la moarte, după o procedură sumară. Sentința se executa în 24 de ore, suprimându-i-se și dreptul de a introduce o cerere de grațiere. Mulți legionari au căzut victime acestui decret. Unii nu și-au dat seama de gravitatea noii dispoziții și au ascuns armele ce le aveau, iar alții nu au luat masuri la timp ca să azvârle armele ce le purtaseră în timpul guvernării legionare. În vremuri normale, când avea cineva pistol la el, fără autorizația cuvenită, era pedepsit cu... 2.000 lei amendă. Sub dictatura carlistă, dispozițiile se înăspriseră, dar nu se ajunsese la barbaria ca pentru o armă, să omori un om.

Un proces care a făcut mare vâlvă pe vremea aceea a fost al Doamnei Ana Maria Marin, soția Comandantului Legionar Vasile Marin, căzut în Spania. Doamna Marin primise niște arme de la niște legionari ca să le ascundă în casa ei. Poliția a descoperit ascunzătoarea și a arestat-o pentru posesie ilegală de arme. Data în judecată, Tribunalul Militar al Capitalei a condamnat-o la moarte și aștepta să fie executată la Malmaison. În ultimul moment a fost grațiată, având în vedere prestigiul de care se bucura soțul ei căzut pe câmpul de lupta în Spania, aplicându-i-se o pedeapsa de 10 ani închisoare. Mai târziu s-a ridicat și aceasta pedeapsa și a putut să-și recâștige libertatea.

 

4. UN PLEBISCIT FRAUDULOS

 

Generalul Antonescu era chinuit de faptul că popularitatea lui era mult inferioară Mișcării Legionare. După 6 Septembrie 1940, toată țară înverzise. În câteva luni, în preajma Crăciunului, numărul membrilor Legiunii depășise o jumătate de milion. Fără îndoială că la întrunirile publice masele legionare strigau din răsputeri și numele Generalului Antonescu. Dar această adeziune publica tumultuoasă nu era decât ecoul salutului nostru rămas neclintit: „Trăiască Legiunea și Căpitanul”. Generalul Antonescu își dădea seama că, cu toate aparențele, nu era el figura centrală Statului Național-Legionar. Era gelos și pe Căpitanul nostru și a făcut câteva încercări să-l substituie în aclamațiile noastre cu propriul său nume.

După lovitura de Stat din Ianuarie 1941 Generalul Antonescu și-a pus în gând să demonstreze țării că este agreat de popor, care aplaudă și aprobă ruptura cu Mișcarea Legionară și măsurile de pedepsire a „rebelilor”. El nu este numai un general oarecare, care, ajutat de împrejurări excepționale, a ajuns în fruntea Statului, ci o figura națională, care se bucura de încrederea întregului popor. În acest scop, a organizat la 1 Martie 1941 un plebiscit, la care populația tării trebuia să răspundă, prin „da” sau „nu”, la întrebările ce i se puneau și care se refereau la propria lui persoană. Esențialul plebiscitului consta în faptul cetățenii României aprobă guvernarea Generalului Antonescu și îl urmează pe drumul de salvare națională ce l-a întreprins.

Plebiscitul avea un defect capital: nu era secret. Cetățenii nu se puteau exprima prin buletine de vot ci trebuiau să declare pe față dacă sunt de acord sau nu cu întrebările ce li se puneau. Evident că, în asemenea condiții când țara gemea sub stare de sediu și arestările se țineau lanț, puțini au avut curajul să înfrunte urgia autorităților.

Rezultatul era de prevăzut. 2.960.298 de voturi i-au fost favorabile lui Antonescu și numai 2.996 de cetățeni au răspuns prin „nu”. Generalul fusese însărcinat cu o operație asemănătoare și pe timpul lui Carol. Era, așa zicând, expert și recidivist în materie de plebiscite frauduloase. Când Regele Carol II a convocat poporul să se pronunțe asupra noii sale Constituții, în 1938, tot Generalul Antonescu, pe atunci Ministru al Armatei, a fost însărcinat de Suveran să supravegheze votarea. Și atunci votul a fost pe față și a dat majoritatea pentru noua Constituție. Generalul Antonescu îi convocase pe prefecții militari și le-a dat ordin să scoată 200 la sută din urne. Totuși plebiscitul lui Carol nu s-a încheiat cu rezultatele spectaculare ale plebiscitului antonescian. Numărul voturilor negative a fost cu mult mai mare, păstrând o proporție decentă față de cele afirmative.

Pe atunci a apărut o fotografie în ziarele românești care a prins momentul când membrii Curții de Casație s-au prezentat „in corpore” pentru a-i înmâna Generalului Antonescu rezultatul plebiscitului. Era o parodie. Membrii acestui corp suprem al justiției românești știau că predau Șefului Statului un fals constituțional, dar teroarea era așa de mare încât n-a cutezat nici unul din ei să protesteze contra acestei flagrante violări ale oricăror reguli de Drept Constituțional.

Rezultatului plebiscitului nu putea fi cel indicat de cifrele publicate în 11 Martie 1941 pentru motivele evidente. Unde erau voturile celor o jumătate de milion de membri ai Mișcării Legionare? Aceștia nu puteau vota cu Antonescu. Dar aria de influență a Mișcării Legionare în populație era mult mai mare decât numărul efectiv al membrilor ei. Dacă plebiscitul s-ar fi ținut în condiții normale adică respectându-se voința alegătorilor, Antonescu n-ar fi obținut mai mult de o jumătate de milion de voturi favorabile tezelor lui. El cunoștea starea de spirit a populației și de aceea s-a pretat la farsa plebiscitului cu „votul pe fața”.

 

5. BARAJUL CENZURII

 

Generalul Antonescu mai dispunea contra noastră și de arma cenzurii, de care s-a folosit cu maximum de eficacitate pentru interesele lui. Acum cenzura presei a existat în România de la împușcarea lui Duca și a fost reînnoită permanent, tot la 6 luni, de către guvernul Tătărăscu. Ea a continuat, cum era și logic, sub dictatura Regelui Carol ar când Antonescu a luat frânele guvernării, cenzura a fost restaurată, după un scurt interval de confuzie, în primele zile după alegerea Regelui. În Statul Național-Legionar, am trăit tot sub cenzură, deși eu aș fi dorit ca presa să fie liberă. În aceasta perioada s-au bucurat de libertate de apariție vechile cotidiane înrudite cu Mișcarea, Buna Vestire și Cuvântul, dar alături de ele se publicau vechile gazete Universul lui Stelian Popescu, Curentul lui Pamfil Șeicaru și Timpul, orientat spre stânga. Dimineața și Adevărul, aflate sub conducerea evreilor, dispăruseră încă de pe timpul guvernării Goga-Cuza.

Oficiul cenzurii era exercitat de ofițeri numiți de Antonescu, deși nominal se afla sub autoritatea Subsecretarului de Stat pentru Presă și Propagandă, condus de legionarul Alexandru Constant. Cenzura se aplica destul de blând chiar și pentru foile adverse regimului, unde apăruseră chiar articole de critică contra guvernului în funcțiune.

După lovitura de Stat a Generalului Antonescu, foile legionare de orice categorie, începând cu cotidianele din capitală, au fost suprimate și au fost favorizate de noul regim vechile gazete, Universul, Curentul și Timpul. Totodată, guvernul Antonescu a început să-și creeze și o presă proprie. A înființat un ziar, România, punându-l în fruntea lui, ca director pe cunoscutul scriitor Liviu Rebreanu.

Rolul rezervat presei sub regimul antonescian, instaurat după evenimentele din Ianuarie 1941, a fost unul din cele mai infame ce se poate imagina: Mișcarea era la pământ, încorsetată în legi speciale, iar membrii ei târâți în închisoare, condamnați la ani grei de temniță, fără nici o considerație de lege și justiție. În concepția antonesciană, presa avea misiunea să proiecteze în opinia publica icoana unei mișcări anarhice, care, în scurtul interval al guvernării ei, a azvârlit țara în prăpastie. Fără de providențiala intervenție a Generalului Antonescu și a armatei române, praf și pulbere s-ar fi ales de Statul român. Presa difuza cu litere mari și cu deosebită satisfacție toate știrile ce puteau să intoxice opinia publică cu scene de cruzime săvârșite de legionari, de jafuri în averea publică și de alunecarea ei spre stânga, sub influența agenților comuniști. Tot ce putea dăuna Legiunii și trecutului ei, era propagat prin toate mijloacele de comunicație ale regimului, zi de zi, cu o constanță furibundă și fără cea mai elementară considerație pentru adevăr. Din cele cinci luni de guvernare ale Generalului Antonescu cu Mișcarea nu mai rămăsese nimic de valoare și dacă s-a realizat ceva, a fost numai grație vigilenței și energiei Conducătorului. Toate activitățile legionare din aceasta perioadă erau scoase la mezat, azvârlite oprobiului public și date ca exemplu de ticăloșie și crimă.

Antonescu calculase bine efectul campaniei lui de denigrare a Mișcării. Armele erau inegale. Pe de-o parte el dispunea de aparatul de propagandă al regimului în mod nelimitat; pe de altă parte, Mișcarea nu avea nici un mijloc de apărare. Fusese privată de orice posibilitate de a răspunde atacurilor antonesciene, restabilind adevărul. Presă nu aveam și dacă s-ar fi încumetat cineva să răspundă în altă formă, prin manifeste sau foi volante, se expunea să fie arestat și condamnat pentru „activitate politică interzisă”.

Mai existau dispozițiile celor traduși în fața justiției și pledoariile avocaților apărării, dar aceste piese rămâneau în dosarele justiției și nu vedeau lumina zilei. În presă nu apăreau decât condamnările pronunțate pentru faptele de rebeliune, crima, jaf, imputate legionarilor. Se repetau aidoma procedeelor propagandiste din timpul lui Carol, dar pe scară mult mai întinsa și cu un tam-tam ziaristic asurzitor.

Până la declararea războiului, procesele legionare au deținut afișul presei oficiale în toate gazetele.

Și aici trebuie să observăm paralelismul de procedură între regimul antonescian și Marele Reich german. Legionarii fugari în Germania erau supuși acelorași restricții ca și camarazii din țară neputând comunica autorităților germane punctul lor de vedere. Nu se puteau apăra de învinuirile ce li se aduceau de Ministrul de Externe German, iar dacă am cutezat să-i trimit un memoriu lui Hitler, m-am trezit cu o zdravănă reprimandă, amenințându-mă cu extrădarea. Legionarii erau considerați ca un fel de delicvenți politici și singura lor oportunitate de a-și exprima ideile lor era când eram chemați la anchete, fie la Ministerul de Externe, fie de Gestapo. În Europa naționalistă, pe care noi am dorit-o cu atâta înflăcărare, și pentru care am făcut uriașe sacrificii, nu era loc pentru Legiune. În țară eram urmăriți, condamnați și împușcați în Germania ne izbeam de același zid de neînțelegere, mutilați în credința și libertatea noastră.

O aventură care merită să fie semnalată, pentru a dovedi reaua credință a lui Antonescu în materie de presă, s-a întâmplat fostului nostru ministru, Alexandru Constant. Acesta simțind încotro bate vântul, cu câteva săptămâni înainte de lovitura de Stat de la 21 Ianuarie 1941, a căutat să câștige favoarea Generalului, făcându-i declarații de atașament în audiențele lui de lucru.

După lovitura de Stat, într-adevăr Generalul și-a adus aminte de Constant, l-a cruțat nepunându-l în categoria acelor miniștri care urmau să fie judecați și condamnați. Văzând cum se desfășura situația cu arestările masive de legionari, Constant s-a gândit că ar putea să joace un rol în noua conjunctură. Generalul pe atunci era în căutare de legionari „buni”, cu care să reia colaborarea, spre deosebire de elementele rebele și anarhice, pe care le va pedepsi cu toata strășnicia. Constant s-a oferit să-i adune în jurul lui pe oamenii de „valoare” ai Legiunii, și, în acest scop, a cerut Generalului aprobarea de a scoate o revistă legionară, în care să se scrie exclusiv articole de doctrină și amintiri din perioada anterioară asasinării Căpitanului, bineînțeles, cu elogiile cuvenite Conducătorului Statului. Revista a apărut, dar, după câteva numere, cenzura a suprimat-o. Indignat de acest fapt, Constant s-a plâns Generalului, acuzând personalul militar de cenzură, de abuz și nedreptate. El crezuse, săracul, că cei de la cenzură au lucrat de capul lor. În realitate lui Antonescu nu-i convenea apariția acestei reviste care reamintea trecutul legionar chiar mai îndepărtat. El era pus pe distrugerea Mișcării și orice informație ce ar fi putut să reînvie credința legionară, îl supăra. Totul devenise subversiv, inclusiv figura Căpitanului.

Adresându-se Generalului, acesta i-a răspuns cu o strașnică lecție, care s-a publicat în ziare, amintindu-i lui Constant că pe timpul când el era ministru, nu s-a gândit să denunțe și să condamne abuzurile săvârșite de legionari ca funcționari ai Statului. De fapt erau două ordine diferite de realități, dar Generalul s-a folosit de ceea ce el avea de imputat guvernării legionare pentru a-l pune la punct pe Constant. Într-adevăr, acesta n-a mai scos nici o vorbuliță. A renunțat la revistă și a fost bucuros că n-a fost arestat și n-a cunoscut soarta tragică a atâtor camarazi ai lui.

 

6. DELAPIDĂRILE DE BANI PUBLICI

 

O temă predilectă a propagandei antonesciene, pentru a discredita Mișcarea în scurtul răstimp al guvernării ei, au fost presupusele jafuri ce le-ar fi săvârșit legionarii în funcțiile de răspundere ce le-au avut în Stat.

Șacalii regimului, însărcinați cu descoperirea fraudelor legionare, bucurându-se de imunitate la adăpostul cenzurii atotputernice, procedau după bunul lor plac, fără să țină seama de procesele în curs sau de sentințele ce s-au pronunțat. Mai târziu, prin radio și presă, se anunțau fragrantele încălcări ale legii de către legionari în administrarea patrimoniului național; mult mai târziu se judecau apoi aceste presupuse delapidări de bani publici. Cu rare excepții, toate procesele de această natură intentate legionarilor, se terminau cu achitări. Instanțele judiciare, chiar cele militare, nu puteau condamna, căci toate socotelile prezentate erau de o corectitudine exemplară. Dar după ce justiția se pronunța, organele de presă nu binevoiau să rectifice spusele lor anterioare, când denunțau cazurile de furt din averea Statului. Acest procedeu s-a perpetuat în tot timpul prigoanei antonesciene. Ca și în alte compartimente ale vieții de Stat, legionarii erau lipsiți de orice drept de replică. Ei erau loviți în tot ce aveau mai scump în sufletele lor, în onoarea și credința lor, fără ca să li se acorde nici cea mai ușoară posibilitate să-și dovedească nevinovăția. Așa au plecat mulți pe front, umiliți și batjocoriți, pentru a-și găsi salvarea în luptă și în moarte.

Nici un ministru sau înalt funcționar al Statului n-a fost condamnat pentru însușire de bani publici sau afaceri frauduloase. Socotelile rămase în urma lor au fost impecabile, fie că au rămas în țară, fie că au fugit peste hotare.

Văzând că în statele de servicii ale miniștrilor și înalților funcționari legionari ai Statului nu găsește nimic compromițător, noii stăpâni ai țării și-au extins aria de cercetări asupra patrimoniului legionar, confiscat și trecut în administrația Statului. Ajutorul Legionar a avut mai ales de suferit cercetări și anchete interminabile. La aproape toate sediile se găseau magazii cu lucruri adunate pentru ajutorarea populației: haine, ghete, diferite unelte și mai ales depozite de alimente, destinate la întreținerea cantinelor. Aproape în fiecare județ funcționa o cantină a „Ajutorului Legionar”, unde populația nevoiașă lua masa în schimbul unei sume modeste.

Ce credeți să s-a întâmplat? Un mare număr de depozite alimentare au fost fotografiate și publicate în gazete ca fiind produsul furturilor săvârșite de legionari din averea particularilor, în special evrei sau oponenți ai regimului. În realitate aceste depozite s-au constituit prin donații benevole ale populației, pentru a servi la ajutorarea compatrioților lor. În gazetele regimului, au apărut și butoaie cu murături, descoperite pe la sedii, care ar fi provenit din jafurile săvârșite de „rebeli”. Orice om cu minimum de judecată își putea da seama că în ceasurile sumbre din Ianuarie, când Generalul Antonescu scosese armata contra Legiunii, camarazii noștri aveau alte preocupări decât să spargă prăvălii, pentru a transporta la sedii putini de murături. Aceste putini aparțineau „Ajutorului Legionar” și demonstrau simțul gospodăresc al administratorilor acestor cantine, care s-au gândit la iarna care se apropia.

Generalul Antonescu a reușit să distrugă o întreprindere de mare interes național, „Ajutorul Legionar” care într-un scurt timp, a reușit să procure îmbrăcăminte și hrana la zeci de mii de oameni.

 

7. TEROAREA ASUPRA FEMEILOR

 

Bestialitatea lui Antonescu în urmărirea legionarilor nu s-a oprit nici în fața soțiilor acestora. Au fost nenumărate cazuri când autoritățile militare, la ordinul Generalului, au arestat și anchetat multe femei care n-aveau altă vină decât aceea că erau neveste de legionari.

Metoda folosita era identică cu cea întrebuințată contra membrilor Mișcării. Mai întâi se divulgau prin presă, cu un enorm aparat publicitar, presupusele delicte descoperite în sarcina acestor femei. După ce se trecea la anchetă și se dovedea nevinovăția lor, nu-și luau osteneala de a restabili faptele, rectificând falsele învinuiri de mai înainte.

Ne referim aici doar la câteva cazuri din zecile de violări a onoarei acestor femei.

Odată cu Mihail Sturdza, Ministrul nostru de Externe, a fost arestată și soția acestuia, Doamna Zoe Sturdza Mavrocordat. În celula Serviciului Secret de la Malmaison, unde se afla deținut Mihail Sturdza, într-o dimineață descoperă acesta că patul de deasupra lui este ocupat de propria lui soție. A fost reținută pentru anchetă, odată cu soțul ei, circa șase luni, pentru ca apoi, când a început judecata foștilor miniștri în Iunie 1941, să fie pusă în libertate. Am scris în volumul meu precedent, Era Libertății, că Generalul Antonescu într-o bună zi îmi destăinuiește grava lui preocupare pentru Doamna Sturdza, aflând că în casa ei se pregătește un complot contra vieții lui. Era o intrigă a anturajului. Generalului. I-am explicat absurditatea informației: Doamna Sturdza nu poate fi nici măcar bănuită de a pune la cale atentate, trăgându-se dintr-o mare familie a țării, care a făcut permanent imense servicii națiunii. E o intrigă ordinară, care cade prin ea însăși. Generalul a rămas cu aceeași idee a unui presupus atentat contra vieții lui, inspirat de Doamna Sturdza. Când i-a venit bine, adică după evenimentele din Ianuarie 1941, a lovit cu sete, nu numai în soțul ei, dar și în soția acestuia, Doamna Zoe Sturdza Mavrocordat. Bineînțeles că la anchetă nu s-a descoperit nimic grav în sarcina acestei distinse doamne din aristocrația română decât niște vagi informații venite din cercurile de la Președinție.

Am relatat cazul Doamnei Ana Maria Marin, implicată într-un proces de tăinuire de arme, condamnată la moarte și apoi grațiată. Generalul nu s-a dat în lături să insulte memoria Comandantului Legionar Vasile Marin, căzut în apărarea lui Hristos pe frontul din Spania. Soția acestuia a fost târâtă la bara justiției pentru a lovi și a insulta memoria expediției legionare în Spania.

Aici este locul să revin asupra prigoanei dezlănțuite de Antonescu contra propriei mele soții. Am scris în volumul premergător despre violenta campanie de presa ce s-a dus contra Doamnei Elvira Horia Sima, învinuind-o că și-ar fi însușit niște bijuterii provenind din perchezițiile la vamă a unor evrei care părăseau țara. Ea a plecat de la domiciliul ei din București, la scurt interval după dispariția mea și s-a ascuns pe unde a putut. În cele din urma a fost găzduită de Doamna Elena Codreanu, soția Căpitanului și Doamna Virginia Iasinschi. Așa a trăit câteva luni, reușind să scape de vigilența poliției. În cele din urma, Doamnei Elena Codreanu i s-a făcut milă de ea, văzând-o foarte obosită și bolnavă. Și-a luat inima în dinți și s-a dus la Ică Antonescu, întrebându-l ce au cu ea, de ce este urmărită, când toate învinuirile care i se aduc sunt false și nedrepte. Ică Antonescu a acceptat explicațiile Doamnei Codreanu și a îndrumat-o să-i transmită Doamnei Sima să se prezinte la Consiliul de Război al Corpului II de Armată. Ajungând în față Judecătorului de Instrucție, nedumerirea s-a risipit. Bijuteriile respective au fost trimise înapoi de soția mea la Siguranță. Alecu Ghica și-a adus aminte de bijuteriile înapoiate și-a depus ca martor. Nevinovăția soției mele a fost recunoscută de magistratul instructor, dar, totuși la instigațiile Președinției, dosarul ei nu s-a închis, cum era logic să se întâmple, când unui acuzat nu i se poate stabili nici o culpabilitate. A rămas deschis în tot timpul războiului.

Merită să fie menționat la acest capitol și cazul Doamnei Brăileanu, soția fostului Ministru al Educației Naționale. Profesorul a fost arestat, acuzat de „”rebeliune”, când în realitate nu participaseră la nici o manifestație în zilele tulburi din Ianuarie 1941. Bătrân și bolnav, avea nevoie de îngrijire medicală specială. Doamna Brăileanu a umblat pe la toate autoritățile cerând eliberarea soțului ei, din motive de boală. Nu i s-a dat drumul decât după șase luni de detenție, deși nu i se putuse imputa nici o vină. În cursul acestor pelerinaje pe la diverse autorități, a suferit nenumărate vexațiuni și afronturi, fiind umilită și insultată.

Nici tinerele fete de școală n-au scăpat de urgia antonesciană. Făceau parte din Cetățui. Au fost arestate, duse la Malmaison și condamnate de tribunalele militare la pedepse neobișnuit de mari. Între aceste eleve de liceu se afla și fata fostului ministru Nichifor Crainic. Și ea a avut parte de insulte, bătăi și carceră, până ce prin intervenția tatălui ei a fost pusă în libertate.

Când cu fuga mea în Italia, în Decembrie 1942, s-au operat noi arestări de legionari în România. Au fost culeși toți cei ce mai rămăseseră în libertate. Toți aceștia au fost internați în lagărul de la Târgu-Jiu. Între cei arestați se afla și soția Secretarului General al Mișcării Legionare, Nicolae Petrașcu. Femeia a fost ridicată, având un copil mic la sân. Numai cu numeroase și stăruitoare intervenții, care au ajuns până la Președinția Consiliului, i s-a dat drumul acasă, ca să-și poată îngriji copilul.

Nu vom cunoaște niciodată numărul și identitatea acelor mame și soții de legionari care au căzut victima sălbăticiilor lui Antonescu, după lovitura de Stat, din Ianuarie 1941.

 

8. IZVORUL PUTERII LUI ANTONESCU

 

În general lumea crede că Antonescu s-a purtat necruțător cu Mișcarea, pentru că a avut armata de partea lui. Nimic mai fals și mai departe de adevăr. Armata română, în momentul ruperii de Mișcare, era împărțită în trei fracțiuni:

– o parte din armată aparținea vechilor cadre carliste, înfrânte la 6 Septembrie 1940;.

– o alta parte era atașata Legiunii, cum au demonstrat-o evenimentele din Ianuarie 1941;

– și numai o treime din armată era legată direct și personal de Generalul Antonescu.

În perioada guvernării național-legionare, Antonescu a dominat situația grație aportului adus de Mișcare, atât ca popularitate în țară cât și ca ecou în rândurile armatei. Treimea din armată care se înclina spre Mișcare implicit era credincioasă și Generalului Antonescu, dominând celelalte cadre de extracție carlistă.

Dar ce s-a întâmplat după 23 Ianuarie 1941? Ce schimbări s-au petrecut în armată, care să-i permită Generalului să guverneze singur? În mod firesc, cadrele ofițerilor carliști s-au atașat de Antonescu contra Legiunii, văzând în lovitura de Stat a acestuia un preambul promițător al revenirii lor la putere.

Totuși nici prin acest aport Generalul Antonescu nu și-ar fi putut consolida situația în așa măsura încât să înceapă o noua prigoana contra Mișcării. Legiunea era prea puternică la ora aceea acoperind practic toată țara, pentru ca armata să secundeze „fără șovăire” măsurile de represiune luate de Antonescu. Nu trebuie uitat că Generalul era obligat să suporte și ostilitatea surdă a Regelui Mihai și a întregii familii regale, umilită și ostracizată. Ori, Regele Mihai avea și el simpatiile lui în armată, care nu coincideau cu oamenii devotați Generalului.

Înfrânt de Mișcare, în cursul loviturii lui de Stat, Generalul rămâne în aceiași situație precară și după ce am capitulat în urma intervenției germane. Ar fi rămas un izolat nu numai față de majoritatea țării, care se opunea dictaturii lui, dar și cu o armata fracționată și șovăitoare. În asemenea condiții, nu putea să guverneze.

În aceste momente decisive, când guvernarea lui pârâia din toate părțile, s-a produs o substituire a izvorului din care își trăgea el puterea. Nu mai era Mișcarea, alungată de la putere, care îi compensa lipsurile și îi garanta unitatea comenzii, ci aceeași forță care, la 23 Ianuarie 1941, a trecut de partea lui punându-i la dispoziție armata germană pentru a înfrânge rezistenta legionară. Guvernul german, Hitler în persoană, a intrat pe fir, asigurându-i continuitatea puterii. Diviziile germane din România au primit ordin să-l susțină pe General, iar pe, noi să ne abandoneze, considerându-ne „rebeli” și „infractori ai Statului”. În modul acesta, sigur pe acest sprijin puternic, Antonescu și-a permis, pe de-o parte să înfrângă orice veleitate de opoziție în armată, iar, pe de altă parte, să se năpustească cu instincte de fiară contra Legiunii, rămasă fără nici o apărare, la discreția nebuniei lui sanguinare. Tot bazat pe forța germană, care îi stătea în spate, Antonescu a neutralizat opoziția Regelui Mihai, obligându-l să semneze noile decrete de transferare a puterii de la colaborarea cu Mișcarea, exclusiv asupra propriei sale persoane.

Ce s-a întâmplat mai departe? Sprijinul german a continuat tot timpul războiului, încât puterea lui Antonescu n-a suferit nici o diminuare. El nu era numai el, ci el, multiplicat cu forța impunătoare a Reichului german. Câtă vreme Reichul german domina Europa și înainta victorios, Generalul Antonescu, devenit apoi Mareșal, se bucura de o tărie neștirbită. Nimeni nu cuteza să i se opună. Mișcarea era la pământ; Regele, redus la un personaj fictiv, iar armata impresionată de puternicul angrenaj militar german, îl urma în cea mai perfectă obediență.

Dar ce s-a petrecut când izvorul puterii antonesciene, Marele Reich German a dat semne de oboseala și înfrângere? În aceeași măsură, după catastrofa de la Stalingrad, Mareșalul se clătina și el, căutându-și salvarea în alta parte. El își făurise planul de a substitui izvorul german, de unde își trăsese până atunci puterea, cu un alt izvor, pe care-l vedea apărând din schimbarea de front în favoarea aliaților. Realizând el aceasta operație, își va asigura continuitatea guvernării schimbând calul german, obosit, cu calul plin de vigoare belică al aliaților. În aceasta încercare și-a pierdut echilibrul, căci vechile cadre carliste și-au reluat revanșa, ascultând de directivele partidelor politice. În acest moment s-a verificat și eroarea strategică ce-a săvârșit-o Antonescu de a se despărți de Mișcare, care ar fi putut servi, la 23 August 1944, la neutralizarea tendințelor opoziționiste din armată.

 

9. DE LA ALIANȚĂ LA VASALITATE

 

Acceptând ajutorul german în zdrobirea rezistenței legionare contra loviturii lui de Stat și apoi asistența permanentă a Marelui Reich German, în exercițiul dictaturii lui, în tot cursul războiului, Generalul Antonescu a schimbat radical cursul politicii externe românești. De unde până la aceasta data – 23 Ianuarie 1941- Generalul Antonescu vorbea la Berlin ca aliat al Reichului, în numele unei Românii libere și independente, după ce diviziile germane i-au asigurat supraviețuirea politică, împotriva voinței țării întregi, el nu mai era el, cum zicea pe vremuri Iorga, ci se asemăna mai mult unui mandatar al lui Hitler în România. Antonescu guverna la București nu prin propriile lui forțe, ci pentru că așa dictau interesele Reichului și pentru susținerea lui la conducerea Statului îi stăteau la dispoziție impresionante forțe militare germane din Balcani și din întreg răsăritul Europei. Numai așa se explica curajul atitudinii lui în tratarea problemei legionare și în rezolvarea afacerilor interne ale României. El ținea mâna pe o spadă care nu mai era a lui, ci purta pe ea pecetea puterii germane.

Pe nesimțite s-a produs aceasta alunecare a României în politica externa, de la independență la vasalitate. Aparent nu se schimbase nimic, cel ce dădea ordinele și cârmuia Statul era tot Generalul Antonescu, dar el nu mai putea face ce vroia sau ceea ce reclamau interesele țării. El era tributar permanent Berlinului. Orgoliul lui suferea, dar el știa că dacă ar cuteza să se opună cererilor guvernului german și să se emancipeze ar fi chemat la ordine și dacă nu s-ar supune, i s-ar lua comanda țării.

În aceasta privință trebuie să reamintim un fapt extrem de semnificativ și sugestiv. După recucerirea Basarabiei și a Bucovinei de Nord, o serie de oameni politici, intra care și Iuliu Maniu și Dinu Brătianu, l-au sfătuit și i-au scris chiar scrisori, să se oprească pe Nistru. Ei înțelegeau războiul din răsărit, dar până la aceasta limită. Ce căutau armatele române dincolo de Nistru și chiar în interiorul Rusiei? Acești sfătuitori nu țineau seama de situația precară a regimului antonescian. Antonescu nu era el, ci o creație a mașinii de război germane. Dacă s-ar fi opus cererilor germane, refuzând să mai lupte dincolo de Nistru, și-ar fi tăiat singur craca de sub picioare. Ar fi venit în conflict cu Reichul german. Desprinzându-se de izvorul puterii lui, care curgea de la Berlin, risca să se ofilească și să dispară ca Șef al Statului Roman. Fiind ahtiat după putere, era dispus la toate concesiile ca să nu-i smulgă nimeni sceptrul din mana. EI era condamnat ca un sclav să împlinească voința lui Hitler, pentru a nu risca să-și piardă tronul.

Guvernul german mai avea o armă de mare eficacitate la îndemână pentru a-l îmblânzi pe Antonescu: însăși Mișcarea Legionara, pe care el n-a știut să o aprecieze la momentul oportun, crezând că poate conduce țara fără sprijinul ei. În țară, Legiunea sângera din mii de răni, umilită și batjocorită. Dar, pe teritoriul german, se refugiaseră un număr însemnat de legionari, dintre care mulți fruntași ai Mișcării. Aceștia erau tratați mizerabil, mai mult ca prizonieri decât ca oameni liberi și camarazi de ideologie. Dar așa cum erau, supuși unui tratament nedemn, existau, reprezentând o realitate ce îl obseda pe Antonescu. E interesant de semnalat faptul că Antonescu a contribuit la crearea acestei contraponderi politice a puterii lui. Din primele zile după capitularea noastră, a anunțat cum îi va pedepsi pe legionari. Între altele, anunța și deportarea lor. Cum România nu avea la dispoziție o Siberie ca să-i deporteze pe inamicii regimului său, era de presupus că el se referea la posibilitatea ca legionarii fugari peste hotare să fie concentrați în Germania și supuși unui regim special. Într-adevăr din surse sigure am aflat că Antonescu și-a dat asentimentul față de Killinger să se procedeze la internarea legionarilor fugari în Germania, în anumite locuri, împiedicându-i să facă politică și să aibă legături cu țara, ca să nu tulbure relațiile româno-germane.

Guvernul german s-a folosit de această concesiune a lui Antonescu pentru a-i primi pe teritoriul lui pe refugiații legionari, concentrându-i la Rostock și Berkenbrück. Dar, în același timp, folosindu-se de aprobarea lui Antonescu, își crease și o rezervă politică, pentru orice eventualitate. Ori de câte ori Antonescu dădea semne de împotrivire la planurile lor, refuzând noile concesii ce i se cereau, se agita din nou chestiunea legionară, ca o soluție de substituire a guvernării lui. Generalul, speriat, dădea repede înapoi, oferind noi ajutoare pentru campania din răsărit. Mișcarea Legionară devenise un mijloc de șantaj al guvernului german contra lui Antonescu, când acesta ridica tonul în întrevederile lui la Berlin.

Iată rezultatele nefastei politici a lui Antonescu. Eliminând Mișcarea de la putere, a înstrăinat suveranitatea României, pentru a putea rămâne singurul stăpân al țării.

Cum vom vedea la momentul oportun, catastrofa de la 23 August 1944 se datorează orgoliului nemăsurat al lui Antonescu, când nevoind să împartă puterea cu nimeni, s-a rupt de cel mai fidel aliat al sau, Mișcarea Legionara.

Acum, șefii partidelor făceau și o eroare capitală de strategie militară. Când începi un război, nu te poți opri la anumite limite, ci trebuie să continui până la înfrângerea inamicului. Este adevărat că Basarabia și Bucovina fuseseră eliberate, dar Rusia Sovietica nu fusese doborâtă. Războiul continua. Antonescu, din punct de vedere strategic, avea dreptate, deoarece inamicul retras temporar în interiorul lui, putea câștiga bătălia finală, cotropind din nou cele două provincii, cum s-a întâmplat în 1944.

 

10. PREȚUL PUTERII

 

Lovitura de Stat a Generalului Antonescu din Ianuarie 1941 se soldase cu un eșec răsunător. Nu mai avea o altă ieșire decât să capituleze, dacă nu i-ar fi întins ramura salvatoare Hitler. Cu ajutorul diviziilor germane, Generalul a putut striga în noaptea de 22-23 Ianuarie 1941: „Am învins”.

Restaurarea dictaturii antonesciene a echivalat cu un act de ocupație. Biruitorul nu era de fapt el, ci acela ce dăduse ordinul de la Berlin armatei germane să-l susțină. Se produsese un grav amestec în afacerile interne ale României, de către o putere străină. Antonescu știa cui datorează puterea și de aceea a căutat ca, prin toate mijloacele, să cultive bunăvoința marelui său protector, Hitler. Apropiații lui Hitler, erau de asemenea conștienți că Generalul Antonescu nu mai era cel de odinioar㠖 un om liber, bucurându-se de suportul întregii țări – ci o marionetă de care se puteau servi după bunul lor plac. Germania avea interese enorme în România de ordin strategic, militar și economic. În noua lui situație, reînscăunat la putere prin grația lui Hitler, Antonescu nu putea refuza nici o cerere a guvernului german. Nu se putea opune cu nici un gest, deoarece puterea lui era fictivă, bazându-se exclusiv pe bunăvoința Marelui Reich. O încruntare de la Berlin era suficientă ca el să cedeze la orice pretenție a guvernului german, oricât ar fi fost aceasta de oneroasă pentru interesele României.

Generalul ceda cu o ușurință uluitoare în toate problemele care i se puneau de la Berlin, cu condiția ca dictatura lui să nu sufere vreo clătinare. Pe cât era de servil în relațiile externe cu Germania, pe atât era de gelos în politica internă. Aceasta era un fel de teren rezervat de vânătoare, pentru propria lui persoană. Poporul român, cu teritoriul ce-i rămăsese, cu bogățiile lui, cu sângele lui, nu mai avea glas în România. Era la discreția dictatorului, servindu-i doar ca monedă de schimb, pentru a plăti prețul ce i se cerea de la Berlin, în schimbul puterii de care se bucura și pe care i-o conferise suveranul.

Concesiile făcute de Antonescu lui Hitler, după evenimentele din Ianuarie 1941, s-au succedat într-un ritm vertiginos, și în toate domeniile. De unde, sub guvernarea noastră, Generalul ne cerea și chiar ne-a oferit anumite mijloace ca să împiedicăm înstrăinarea patrimoniului național, acum toate întreprinderile în litigiu cu germanii, marea industrie a țării, a fost cedată în totalitate sau în parte oamenilor de afaceri ai Reichului. Nici o opreliște nu mai stătea în calea achizițiilor economice oneroase ale trimișilor diverselor trusturi germane.

Din punct de vedere strategic, România a servit ca teritoriu de trecere a forțelor germane spre Balcani. Dar în timp ce ceilalți aliați, Ungaria și Bulgaria, au primit substanțiale avantaje pentru alipirea lor de Germania, satisfăcându-li-se revendicările lor teritoriale, România n-a obținut nici un metru pătrat de pământ de pe urma concesionărilor ce le-a făcut. Antonescu n-a prezentat Berlinului nici o revendicare, nici cel puțin dintre acelea de ordin etnic, care se refereau la ocrotirea elementului românesc din Peninsula Balcanica.

România a participat la războiul din răsărit contra Uniunii Sovietice, pentru a-și recupera teritoriile pierdute, după ultimatumul rusesc din 26 Iunie 1940. Într-adevăr, acest război ne-a ajutat ca să restabilim dominația română în Basarabia și Bucovina de Nord. Dar cooperarea României la războiul din răsărit nu s-a limitat cu atingerea graniței Nistrului. Marile sacrificii abia după aceea au început. Armata română a fost aliatul cel mai important al Germaniei în lupta contra Moscovei. Atât prin numărul diviziilor angajate pe front cât și prin sângele vărsat, România a depășit cu mult contribuția celorlalți aliați, inclusiv a Finlandei.

Noi nu suntem dintre aceia care credem că România trebuia să înceteze războiul pe Nistru. Războiul trebuia dus până la sfârșit, până la înfrângerea fiarei bolșevice. Dar și această pagină de glorie din istoria României a fost întunecată de megalomania lui Antonescu, de modul absurd în care acesta a continuat colaborarea cu Germania.

Mai întâi, poziția lui dificilă de vasal al lui Hitler, l-a împiedicat să pretindă acestuia ca armata română să fie convenabil înarmată și instruită. Am luat parte la campania din răsărit cu un material belic învechit, care data din primul război mondial. Germanii nu ne-au furnizat armamentul necesar ca să putem face față unui război modern. De aici, teribilele pierderi ce le-am avut încă de la trecerea Prutului. Nedispunând de arme corespunzătoare, Generalul Antonescu, cum mărturisește Generalul Chirnoagă, a recurs la înmulțirea diviziilor, pentru a putea menține capacitatea de luptă a armatei române. Generalul oferea carne de tun, în lipsa de unelte corespunzătoare. Așa a condus războiul, cu o dotare insuficientă și cu enorme pierderi umane. Generalul Antonescu nu s-a gândit niciodată cum să cruțe potențialul uman al neamului nostru tineretul țării, chemat să lupte și să moară într-un „război sfânt”. Debilitatea lui politică față de Berlin, știindu-se tributar german, l-a împiedicat să reclame, cu energia cuvenită, înzestrarea armatei române cu arme de înaltă valoare combativă.

La Odesa, au murit mai mult de 100.000 de soldați și ofițeri, într-o încercare nereușită de a ocupa acest oraș, puternic fortificat. În primăvara anului 1942, tot pentru a-și arata loialitatea fața de Hitler, de a cărui bunăvoință depindea dominația lui în România, a trimis 22 de divizii să lupte în Cotul Donului și la Stalingrad. Nici în aceste momente cruciale ale războiului, Antonescu n-a primit armamentul necesar de la Berlin, mai ales tancuri și artilerie, pentru ca diviziile române să se poată înfrunta cu puhoiul bolșevic. Dezastrul ce-a urmat, germanii l-au pus în sarcina armatei române, când în realitate, diviziile noastre n-aveau cu ce să se apere de puternicele coloane sovietice de tancuri, fiind lipsite de materialul corespunzător. Iată cum debilitatea politica a lui Antonescu, depinzând în întregime de bunăvoința lui Hitler a avut grave repercusiuni pe front.

 

11. MIȘCAREA ÎN TRATATIVELE GERMANO-ROMÂNE

 

În întrevederile politice care au urmat după lovitura de Stat din Ianuarie 1941, între Conducător și guvernul german, s-a dezbătut și tema colaborării între Generalul Antonescu și Mișcare.

La început, Generalul însuși părea dispus la o reintegrare a Legiunii în aparatul de Stat. El făcea deosebire între elementele „anarhice”, „rebele”, dirijate din umbră de infiltrațiile comuniste în Mișcare, și căpeteniile ei de valoare, cu care era dispus să reia colaborarea. Bineînțeles, că eu făceam parte din prima categorie și locul meu era în fața plutonului de execuție. Mai mult decât atâta. Îndată după capitularea noastră, în urma ultimatumului german, a crezut că poate acapara și Șefia Legiunii, încercare care nu-i izbutise după evenimentele de la Jilava. În acest scop, în prima lui proclamație către țară în care explica sângeroasele întâmplări din zilele de 21-23 Ianuarie 1941, a anunțat că a luat și comanda Legiuni. Autoproclamarea lui ca Șef al Legiunii n-a trezit nici un ecou în țară iar în rândurile legionarilor vestea a fost primita cu multă rezervă și scepticism. Cum să ia conducerea Legiunii un om care a vărsat sânge nevinovat de legionari? Era peste putința să-l urmeze cineva. Între tineretul țării și General se ridicase zidul impenetrabil al atâtor vieți omenești secerate de gloanțe, la ordinele lui. Era proaspătă în conștiința tuturora asasinarea lui Victor Silaghi, Comandant Legionar, din vechea gardă, care-l urmase pe Căpitan de la prima lui chemare.

Guvernul german a salutat cu interes inițiativa Generalului, crezându-l capabil să opereze, sub propria lui comandă, readucerea Mișcării în incinta Statului, după epurarea ei de elemente culpabile de crime, violențe și abuzuri. O Legiune renăscută sub comanda Generalului putea fi utilă la consolidarea Statului român și la garantarea alianței cu Puterile Axei.

Dar n-a trecut nici o săptămână și s-a văzut că gestul pripit al Generalului n-avea nici o perspectivă să fie urmat de masele legionare. Cu câteva excepții, de oportuniști de profesie, nici fruntașii Legiunii nu s-au atașat deciziei lui Antonescu. Lovitura a căzut ca o piatră în baltă. Era peste putință ca proclamația lui să trezească cel mai mic semn de aprobare în țară când, paralel și concomitent, închisorile erau pline de legionari și curțile marțiale și-au reluat sinistra lor activitate.

Guvernul german, fie direct, în întrevederile avute la Berlin cu Antonescu, fie prin mijlocirea Legației de la București, a reluat această temă insistând mereu asupra necesității de a se găsi o formulă la utilizarea elementului legionar în aparatul de Stat. Oficialitățile erau de acord cu disecția ce-o făcea Antonescu între legionarii „buni” și „răi”. Cei răi trebuie dați pe mâna justiției și sancționați, dar cei buni trebuie folosiți în interesul Statului. Au fost mai multe încercări de acest gen din partea Reichului și trebuie să recunoaștem, cu buna intenție. Dar aceste încercări nu puteau duce la rezultatul dorit pentru simplul motiv că guvernanții germani în frunte cu Hitler, ignorau adevărata stare a lucrurilor din România. Prin decizia luată, de a lua apărarea lui Antonescu, i-au acordat acestuia o prioritate nemeritată în conducerea Statului. Acesta, cum s-ar zice, tăia și spânzura în țară, pretextând necesitatea „restabilirii ordinii”. Abuzurile lui întreceau, mie la suta ilegalitățile ce li se imputau legionarilor. Germanii nu-l puteau potoli, pentru că ei înșiși au fost complici la eliminarea Legiunii din Stat. Și apoi, continuau să-i acorde întreg sprijinul în România, pentru a guverna dictatorial țara.

Generalul Antonescu, la intervențiile germane de a relua colaborarea cu Mișcarea, a răspuns cu o tactică dilatorie. El nu e contra colaborării, dar este în căutare de elemente valabile, de fruntași ai Legiunii care să-l asculte și să-l ajute în opera de guvernare. El a început deja consultările în diverse sectoare ale Legiunii și când va ajunge la rezultate ferme, va face numirile necesare, pentru a participa și Mișcarea la guvernare. Era un răspuns stereotip, care s-a prelungit indefinit, având un singur scop: de a câștiga timp până ce situația externa îl va elibera de această obligație.

De fapt, după eșecul suferit cu auto-proclamarea lui ca șef al Legiunii, Antonescu renunțase la ideea de a avea Mișcarea alături de el, nici total și nici parțial. Întreprinderea i se părea prea riscantă. Își adusese aminte de pățania Regelui Carol, care acceptase colaborarea cu o fracțiune a Legiunii, pentru a sfârși alungat de pe tron. Orice legionar introdus în guvern ar atrage alții în jurul lui, până ce se va crea un alt pol de influență, care ar putea fi dăunător propriei lui dominații.

La aceasta atitudine de intransigență a fost încurajat și de anturajul său, o expresie a serviciilor de spionaj anglo-bolșevice, care după evenimentele din ianuarie 1941, nu urmărea altceva decât să mențină o stare de perpetuă ostilitate între Conducător și Mișcare. Generalul putea fi manevrat pentru a provoca ieșirea României din Axa, dar cu Mișcarea operația era grea, aproape imposibilă.

Aceste încercări din partea guvernului german s-au prelungit până în primăvara anului 1941, când proiectându-se războiul din răsărit, Hitler nu mai avea nici, un interes să redeschidă chestiunea legionară. Dosarul nostru a fost închis, rămânând cei din țară la discreția zbirilor lui Antonescu, iar cei refugiați peste hotare la discreția Marelui Reich German, prizonieri ai Puterilor Axei.

 

VII.

„PE MARGINEA PRĂPASTIEI”

 

„Am pomenit sumar de aceasta carte infamă, publicată sub înaltul patronaj al lui Antonescu în primăvara anului 1941, în partea a treia a acestei lucrări, intitulat㠄Ce-am găsit în Germania”.

Acum revin asupra ei cu toate amănuntele și explicațiile necesare, pentru a demonstra lipsa de bună credință a autorilor ei, dusa până la perversiune.”

 

1. LOVITURA DE GRAȚIE

 

Generalul Antonescu nu s-a mulțumit ca prin lovitura de Stat din 21 Ianuarie 1941 să răstoarne ordinea constituțională în vigoare, ci a vrut să justifice în fața contemporanilor acțiunea lui, neloială și trădătoare, publicând o carte care să cuprindă toate învinuirile ce ni le aducea. Situația internă, pretindea el, se agravase în așa măsura, încât însăși existenta Statului Român era periclitată. Avea de ales între o colaborare dăunătoare intereselor. naționale, cu Mișcarea, și o intervenție energică, destinată să pună capăt dezmățului și anarhiei.

Pe acest argument de bază este clădita întreaga lucrare. Statul se afla pe marginea prăpăstiei și materialul din carte demonstra până la evidență primejdia destrămării lui totale.

Cine sunt autorii acestei cărți? Generalul nu s-a amestecat direct în redactarea ei. N-avea nici timp și nici priceperea necesară. Creierul acestei cărți a fost Mihai Antonescu. El a supravegheat întocmirea ei și a adus numeroase contribuții juridice și politice, ca să iasă cât mai convingătoare. Redactorul ei direct a fost Vlădescu, Secretarul de la Președinția Consiliului și un om de încredere al lui Mihai Antonescu. Vlădescu, cu mult înainte, primise ordin de la General să țină un registru la zi cu toate „ fărădelegile” săvârșite de legionari. Evident că o astfel de însărcinare își avea și talcul ei. Generalul se gândea cu mult înainte, trebuie să fi fost cam pe la începutul lui Noiembrie 1940 – că nu este exclus să se ajungă la o răfuială cu Mișcarea și atunci ar fi avut nevoie să aibă la îndemână dosarul cronologic al tuturor ilegalităților în care ar fi amestecați legionarii.

Acest dosar era o armă cu mai multe tăișuri. Mai întâi putea servi ca bază a acuzațiilor ce ni le aducea Generalul ori de câte ori avea prilejul, la Berlin. Hitler trebuia convins că Generalul se înfruntă cu o mișcare asemănătoare cu aceea a lui Röhm, care urmarea subplantarea armatei cu elemente provenite din S.A. Un argument ce făcea impresie la Berlin. Tot din acest dosar se va alimenta campania de presa și radio, ce se va dezlănțui a doua zi după lovitură.

 

2. NICI UN MIJLOC DE APĂRARE

 

Când a apărut aceasta carte infamă, Mișcarea nu dispunea de nici un mijloc de apărare. Nu se putea răspunde acuzațiilor ce ni se aduceau, pentru că nu putea pătrunde nimic în opinia publica, nici un rând care să clarifice situația. O mare parte din legionarii din țara erau deținuți, iar cei care au scăpat în primele zile de arestări se ascundeau, căutând să se refugieze peste hotare. Cenzura nu permitea să se publice în țară nici cea mai ușoară dezmințire. Mai mult decât atât. Legiunea fusese dizolvată și orice activitate legionară era pasibilă de ani grei de închisoare. Dincolo, în Germania, în primăvara lui 1941, ne-a întâmpinat aceeași atmosferă ostilă. Nici acolo nu se putea scrie nimic despre întâmplările din România, care l-ar fi putut supăra pe Antonescu. Generalul devenise un personaj tabu pentru guvernul german.

Înainte de a apărea aceasta lucrare, cu luni de zile înainte gazetele regimului antonescian au publicat sute de articole contra Mișcării, acuzând-o de cele mai oribile crime și delicte. Apariția acestei cărți a venit ca un fel de încoronare a unei lungi campanii de presă, care s-a dezlănțuit cu o rară vehemență, la adăpostul cenzurii. Atât Legiunea cât și imensa majoritate a poporului nu putea decât să tacă și să sufere în tăcere ploaia de lovituri ce li se administra zi de zi.

Imensa majoritate a țării credea în avalanșa de acuzații azvârlite de regimul antonescian contra Legiunii. Dar nu avea nici un mijloc să reacționeze. Legile excepționale și curțile marțiale încorsetau nația, încât nu permiteau nici o ieșire care să-i pună la punct pe calomniatori.

Firește că au fost și cercuri care se bucurau de ruptura lui Antonescu cu Mișcarea, sperând într-o schimbare care să le permită revenirea lor la suprafața politică. Cei mai bucuroși erau dușmanii declarați ai Statului Român: comuniștii, agenții străini, evreii, bolșevici și anturajul nefast din jurul Generalului. Partidele politice n-au lipsit de la apel. S-au aliniat în spatele Generalului, văzând în conducerea lui un instrument de tranziție spre democrație. Toți aceștia nu reprezentau decât o fracțiune neînsemnată din totalitatea națională, dar se bucurau de sprijinul militar al lui Antonescu și atitudinea binevoitoare a Reichului.

În sfârșit, ultimul și cel mai important aport al acestei campanii de infamii contra Legiunii în susținerea regimului, era întocmirea unei cărți care să demonstreze, cu o abundență de argumente, în ce primejdie s-a găsit neamul nostru, amenințat să dispară ca entitate statală, din cauza „anarhiei” legionare.

 

3. O AFIRMAȚIE ABSURDĂ

 

Chiar înainte de a se intra în materie, în prefața cărții, care se chema „În loc de prefață”, și înainte de a-l pregăti pe cititor cu o expunere cât de sumară a conflictului, autorul sau autorii ei deschid focul contra Legiunii eu cu artilerie grea (Vol. I, p.3).

Se recunoaște că, în acel moment (6 Septembrie 1940) nu exista o altă formație politică cu rădăcini adânci în popor și cu un prestigiu nepătat decât Mișcarea Legionară. Așa explică Generalul sau cei ce i-au tălmăcit gândurile faptul că i-a chemat la guvern pe legionari. Dar concesia ce-o făcuse Mișcării i se părea autorului prea mare și atunci o corectează și chiar anulează, exprimându-și decepția ce-o suferise Generalul cu colaboratorii lui legionari, în acțiunea de guvernare:

„Nu a trecut mult timp și atât Nația cât și Generalul au început să constate, spre uimirea și disperarea lor, că legionarii nu avea conducători și că aceia care se improvizau ca atare erau sau nepricepuți, sau de o totală rea credință”.

Afirmația era absurdă. Mișcarea Legionara avea la dispoziție sute de intelectuali de cea mai înaltă calitate. Numai în capitală, „Corpul Răzleți” era constituit dintr-o elită a Neamului, ajungând la numărul de 4.000 de membri. Nici un partid nu dispunea de atâtea elemente valoroase, doctori, ingineri, avocați, scriitori și profesioniști de toate categoriile. Este adevărat că am suferit pierderi grele, prin masacrele ordonate de Carol, dar ele au avut mai grele urmări pe planul organizării. În ce privește administrația Statului, puteam să furnizăm nu una, ci mai multe echipe de guvernare.

Dacă privim acum munca desfășurată de titularii legionari ai diferitelor departamente, nu se poate vorbi nici de incompetență și nici de rea credință. Generalul Petrovicescu era un om apreciat chiar de Antonescu, cunoscut prin onestitatea și integritatea lui. Cât îl privește pe Sturdza, era un diplomat consumat cu mulți ani de serviciu în diplomație. Conflictul dintre ei și General n-a izbucnit pe chestiuni de necompetență sau de rea credință, ci pentru că aceștia apărau cu demnitate și dârzenie interesele țării, refuzând să devină unelte ale anturajului suspect din jurul Conducătorului. Numeroasele conflicte ce s-au ivit între titularii Ministerelor Educației și Sănătății, Brăileanu și Iasinschi, n-au provenit din lipsă de competență sau rea credință, ci pentru ca o serie de masuri și de numiri, săvârșite de aceștia erau sabotate de anturaj, care-l ațâța pe General să nu le dea curs. Au existat titulari care nu i-au creat nici o problemă Generalului, fiind elemente elogiate de Conducător: Constant – la Presă și Propagandă, Papanace – la Finanțe, Corneliu Georgescu – la Ministerul Populației Evacuate, Protopopescu – la Comunicații, Horia Cosmovici – la Președinție. Cum s-a desfășurat guvernarea național-legionară am prezentat pe larg în volumul Era Libertății. Rezultatele guvernării noastre au fost excelente, ajungând la o rapidă restaurare a economiei naționale.

Puțin mai departe, în continuarea acuzațiilor de „necompetență și rea credință”, pentru a întări efectul acestor două vocabule, se spune că legionarii, „la adăpostul uriașei personalități a Conducătorului, s-au dedat la abuzuri și ilegalități, din ce în ce mai mari, până la rebeliunea fără precedent în istorie din Ianuarie 1941”. Cu alte cuvinte, de abia instalați la putere, legionarii au început seria abuzurilor și ilegalităților, care au culminat cu rebeliunea. Autorul vrea să insinueze că noi chiar de la începutul începutului ne făurisem planul să-l răsturnăm pe General și în acest scop am creat intenționat o atmosferă de dezordine și haos, susceptibile să ridice masele populare. Nimic mai fals. În tot timpul guvernării noastre, i-am dat Generalului numeroase dovezi de atașament prin declarații și uriașe manifestații publice. De cate ori se întorcea de la o manifestație, era fericit și mulțumit. Colaborarea își relua ritmul normal pentru câteva zile, până ce reîncepeau să precumpănească intrigile anturajului sau.

Fără îndoială că s-au săvârșit anumite ilegalități – în care guvernare nu se întâmplă? – dar ele n-au fost făcute cu rea credință și nici cu intenția de a pregăti o atmosferă revoluționară, ci exclusiv datorita unor deficiențe umane. Legionarilor, abia ieșiți din închisori, le trebuia un timp oarecare ca să se adapteze mentalității de Stat. Aceasta este explicația și nimic altceva.

 

4. MĂSLUIREA ISTORIEI

 

Ca să justifice ruptura lui cu Mișcarea, Generalul Antonescu, mai intervine cu un alt argument, care i se pare de mare importanță pentru a demonstra noblețea lui sufletească și cum au răspuns legionarii la generozitatea lui. În prefață, la pagina 4, se afirmă ca „Generalul Antonescu a venit la putere prin încrederea poporului și a armatei, după ce a dat singur lovitura de Stat din 3-6 Septembrie 1940”.

După ce a săvârșit singur acest act epocal (alungarea de pe tron a Regelui Carol), „legionarii au fost aduși la guvern de General, ca singura organizație politică dinamică necompromisă”.

Pentru cititorii care vor să cunoască antecedentele căderii lui Carol, le sta la dispoziție cartea mea, Sfârșitul unei domnii sângeroase. Acolo vor vedea că Generalul n-a avut nici un amestec în acțiunea revoluționară din 3-6 Septembrie 1940, care a dezlănțuit toata seria de evenimente ce au dus la abdicarea Regelui Carol. Generalul Antonescu a fost chemat la Palat abia a doua zi, în 4 Septembrie încredințându-i-se misiunea de a forma un nou guvern. Legionarii se aflau atunci pe baricade, luptând pentru a determina schimbarea regimului carlist. Afirmația că Generalul a dat lovitura de Stat este falsă. Mai întâi că nu a fost o lovitură de Stat, ci o revoluție legionară, care și-a asigurat adeziunea maselor populare. Este adevărat că Generalul Antonescu, în noaptea de 5-6 Septembrie, l-a somat pe Rege printr-o scrisoare, să renunțe la tron, dar aceasta s-a întâmplat după ce dispunea de concursul Generalului Coroamă, care a refuzat să tragă în mulțimea care înconjura Palatul și cerea plecarea Regelui.

În ce privește cealaltă afirmație că Generalul i-a adus la guvern pe legionari, ca un gest de generozitate, este tot atât de neadevarată. Legionarii au venit la putere prin impulsul maselor populare, care atât la București cât și în toate capitalele de provincie au organizat uriașe manifestații în favoarea Legiunii, cerând venirea ei la guvern. Curentul popular era așa de puternic, încât Antonescu, cu toate tergiversările lui de la 6-14 Septembrie 1940, până la urma a trebuit să cedeze evidenței, acceptând colaborarea cu Mișcarea. El a încercat fel de fel de formule, dar până la urma a trebuit să accepte, ca o realitate inevitabilă, intrarea în Stat a Legiunii, ca expresie politică a unui curent popular.

Măsluirea istoriei continuă. În același pasaj, de la pagina 4 din „Introducere”, se mai spune „că legionarii au devenit odioși întregului popor în scurt timp după instalarea lor la guvern, prin încălcările cele mai flagrante și mai îndrăznețe ale legilor țării și prin abandonarea tuturor principiilor cu care și-au făcut popularitatea”.

Așadar, Generalul dă singur lovitura de Stat, alungându-l pe Regele Carol. Generalul îi chema la guvern pe legionari (care n-au avut nici un merit în alungarea Regelui) și aceștia, în loc să fie recunoscători Conducătorului, comit „cele mai flagrante încălcări de lege, devenind odioși poporului în scurt timp”. Nu numai că legionarii n-au devenit odioși poporului, cum afirma autorul acestei cărți, ci dimpotrivă, popularitatea lor a crescut vertiginos. În luna Decembrie 1940, organizația legionară număra 500.000 de membri încadrați, iar când Antonescu a scos armata, în Ianuarie 1941, contra Legiunii, întreaga națiune a ieșit să ne apere. „Rebelii” erau constituiți din milioane de români. Aceasta uriașă popularitate demonstrează c㠄fărădelegile” săvârșite de legionari n-au impresionat poporul și pentru un motiv foarte simplu: fie că în cea mai mare parte erau invenții ale scribilor acestei cărți fie că erau rare și de importanță minoră. Vom relua această chestiune la momentul oportun.

Ca o ultimă acuzație, ca o încoronare a tuturor „fărădelegilor” săvârșite de legionari, au conceput și cât rebeliunea din 21-23 Ianuarie 1941. Am expus pe larg cazul „rebeliunii”, în cartea mea, Era Libertății, volumul II. Cititorul se va convinge c㠄rebeliunea legionar㔠n-a existat în realitate și adevăratul rebel a fost Generalul Antonescu, care a încercat o lovitură de Stat contra formelor constituționale existente, eșuând în întreprinderea lui.

Ne-am ocupat amănunțit de acest pasaj de la pagina 4, pentru că cuprinde în sinteză, într-o formă concentrată toate acuzațiile nedrepte din care este țesută aceasta carte infamă.

 

5. „LIPSA DE SIMȚ NAȚIONAL ȘI DISCERNĂMÂNT PATRIOTIC”

 

„Lucrarea va mai demonstra, afirmă autorul, câtă lipsă de simț național și de discernământ patriotic au avut conducătorii Mișcării Legionare, atât în ceea ce privește metodele cât și influențele din afar㔠(p.4). E concluzia categorică a unei sentințe inapelabile, care se adaugă la finalul celor patru puncte tratate în capitolul anterior, din care se compune rechizitoriul antonescian.

Argumentul se poate întoarce contra Generalului Antonescu, căci evenimentele au dovedit „lipsa de simț național și de discernământ patriotic” a aceluia care se pretindea a fi salvatorul Patriei. Prin politica lui de ură și nimicire a tineretului țării în preajma unui război de importanță decisivă pentru viața neamului, a slăbit în așa măsură resorturile vitale ale Statului, încât a pregătit calea pentru azvârlirea lui în robia bolșevică. Ce „discernământ” a avut Generalul Antonescu când s-a desprins de Legiune pentru a se asocia cu oameni fără conștiință, fără suflet românesc și care, în cele din urmă l-au părăsit și pe el și l-au predat inamicului? Astăzi e mai mult decât evident că politica antonesciană, de repudiere și persecutare a Legiunii, a fost cauza principală a înfrângerii României și a dezastrului în care am ajuns.

La urmă, ca o ultra-concluzie, stimabilul nostru preopinent și autor al cărții, îmbogățește textul introductiv cu o reflexie de recunoștință față de poporul român:

„Lucrarea va mai demonstra un lucru de o importanță covârșitoare:

Ca toți aceia care s-au îndoit un moment de sentimentele și reflexele sănătoase ale acestui cuminte popor, s-au înșelat amarnic.

S-au înșelat și s-au sinucis”.

Sentimentele poporului român au fost acelea care s-au manifestat în zilele tulburi din 21-23 Ianuarie 1941, când întreaga națiune s-a ridicat ca un singur om ca să apere Statul național-legionar. Cei din partea opusă, dușmanii acestui Stat, au fost o minoritate, în frunte cu Antonescu și a fost nevoie de intervenția armatei germane pentru a da acestora biruința contra poporului român, cu rezultatele funeste care se cunosc.

Nu s-a înșelat și nu s-a sinucis Mișcarea, și Antonescu cu clica de agenți și trădători.

Prefața se încheie cu niște citate din cuvântările lui Antonescu, rostite la Alba Iulia, 1 Decembrie 1940, avertismente adresate cămășilor verzi. Aceste avertismente, deși în aparență evocau stări de dezordine și anarhie ce-ar domni în țară și de care ar fi răspunzători legionarii, în realitate erau un preludiu al dramei ce se pregătea în culisele antonesciene. Nu erau destinate atât legionarilor cât și oamenilor din jurul Conducătorului, făcându-i atenți asupra măsurilor ce le pregătea. Ele au venit ca un fel de semnal de mobilizare a inamicilor Statului Național-Legionar, avizându-i că nu va mai tolera multă vreme „anarhia legionară”. Tonul lor nu era prin nimic justificat de realitatea existentă în țară. Poporul se pregătea să petreacă în pace sărbătorile Crăciunului și Anului Nou și nimeni nu se gândea, începând de la ierarhia legionară, să provoace conflicte cu Conducerea Statului.

„Dar cămășile verzi nu au înțeles nimic din aceste cuvinte și interpretând tactul și răbdarea drept slăbiciune, iar avertismentele drept vorbe goale, au continuat” (”Prefața”, p.5).

Cămășile verzi se gândeau la refacerea țării și la viitorul neamului și nu la o răfuială cu Antonescu cu care nu aveau nimic de împărțit, respectându-l și recunoscându-i titlul de Conducător al Statului. Legionarilor nu le trecea nici prin minte că în culisele Președinției se pregătește „marea trădare”. Era o acțiune absurdă și periculoasă, care ar fi ruinat toata opera de recuperare națională de până atunci. Așa trebuia să gândească și Antonescu, dacă ar fi fost un om echilibrat, cu „discernământ patriotic. Dar setea lui de mărire l-a împins să se despartă de cei mai loiali colaboratori ai lui, azvârlindu-se într-o aventură politică, care i-a fost fatală atât lui cât și țării.

 

6. „PRIVIRE GENERALÔ

 

După prefața pe care am analizat-o mai înainte și care se cheam㠄În loc de prefață”, așa cum cere arta scriitoricească, autorul cărții începe expunerea „prăpăstiei” în care a azvârlit țara Mișcarea, cu o „privire general㔠a fărădelegilor săvârșite de legionari, care, prin succesiunea lor crescânda, au dus la „rebeliunea” din 21-23 Ianuarie 1941.

Merita să-i facem aceeași onoare și „privirii generale”, ocupându-ne amănunțit de ea, deoarece fiecare rând e plin de otravă și neadevăr.

Chiar la început, cititorul se izbește de o senzațională dezvăluire: „În primele zile care s-au succedat abdicării Regelui Carol al II-lea, Legiunea nu a revendicat guvernarea. Articolul D-lui I. Zelea Codreanu din Porunca Vremii, prin care cere legionarilor timp spre a se pregăti pentru conducere, face parte din mărturiile făcute de legionari în acest sens” (p.9).

În primul rând, declarația Profesorului Codreanu din Porunca Vremii nu angaja Legiunea, el nereprezentând în acel moment decât o infimă fracțiune din Mișcare, pentru motivele ce le-am expus în volumul Sfârșitul unei domnii sângeroase. Firește că nici eu și nici alți șefi legionari n-am revendicat puterea în mod public și zgomotos, deoarece, din seara de 6 Septembrie 1940, eram în permanent contact cu Generalul Antonescu, care ne-a cerut sprijinul din primul moment și ne-a oferit colaborarea. Generalul avea nevoie de Mișcare, deoarece se afla singur, ridicat în fruntea Statului. În jurul lui se întindea un gol politic. Țara era alături de Mișcare și îi aclama pe conducătorii ei oriunde apăreau. Sute de manifestații s-au organizat în toata țara. Nu exista în acel moment o altă forță politică în România decât Mișcarea, cum a recunoscut-o chiar la procesul lui, Generalul. Mișcarea Legionara n-avea nevoie să reclame puterea. Era formidabilul curent popular, care, printr-un impuls irezistibil, împingea Mișcarea spre cârma Statului.

Perioada ce s-a scurs de la 6-14 Septembrie 1940, când s-a proclamat Statul Național-Legionar, a fost umplută de tratativele ce s-au dus între mine și General sau trimișii lui, pentru a stabili nu colaborarea, care era acceptată de ambele părți, ci extensiunea ei și modalitățile de funcționare ale noului Stat. Cum am scris în volumul I din Era Libertății, i-am oferit Generalului alternativa de a face alegeri sau, dacă vrea să rămână la forma autoritară de guvernare atunci să proclame Statul Român, Stat Legionar. El a aderat la formula a doua și așa a luat naștere Decretul din 15 Septembrie 1940, prin care România devenea Stat Național-Legionar.

Mai departe, același scrib care a compus cartea afirmă, tot la pagina 9, că eu aș fi reclamat printr-un manifest meritul exclusiv al actului de abdicare al Regelui Carol, pentru Legiune, căutând să adumbresc meritele și rolul Generalului. Niciodată n-am încercat acest lucru, căci nu corespundea adevărului. Mișcarea a dezlănțuit o revoluție contra regimului carlist, iar Generalul Antonescu, prin scrisoarea ulterioară din noaptea de 5-6 Septembrie 1940, a pus punctul final acestei revoluții, smulgând abdicarea Suveranului. Fiecare cu meritele lui. Niciodată n-am căutat „să contest acțiunea și rezultatele obținute de Generalul Antonescu” (p.9).

Autorul cărții recunoștea însă ca la 20 Septembrie 1940, am vorbit elogios de General, cerând legionarilor „recunoștință și credință față de Generalul Antonescu, pentru că ne-a înălțat și onorat cu participarea la guvernarea țării”. Dar și aceasta declarație clară și categorică, ce nu mai lasă nici un dubiu asupra sentimentelor noastre de loialitate față de Conducătorul Statului, suferă o interpretare răuvoitoare. Se pretinde, cu cea mai mare nerușinare ca eu am făcut aceasta declarație doar cu caracter tactic, pentru a câștiga timp și a acoperi adevăratele noastre planuri de acțiune, „întrucât imediat a început opera de destrămare a administrației, abil camuflată, sub necesitatea epurării și reorganizării Statului... „ (p. 9). Iată ce concluzii trag aceste creiere îmbâcsite de ură dintr-o mărturisire sinceră de credință a noastră în destinul Generalul Antonescu.

 

7. ACAPARAREA APARATULUI ADMINISTRATIV

 

Îndată după proclamarea Statului Național Legionar, spun scribii de la Președinție, legionarii au tins la dominarea politicii interne „prin acapararea Posturilor de conducere de la autoritățile și instituțiile publice, urmărind, în special, instituțiile cu atribuții administrative și de ordine de Stat” (p.9). Acești defăimători de profesie ignorează complet schimbările survenite după proclamarea Statului Național-Legionar în administrația țării. În noua lista a guvernului, Ministerul de Interne a fost atribuit Mișcării Legionare, avându-l ca titular pe Generalul Petrovicescu. În mod logic și printr-o practică străveche, de când se face politica în România, posturile de prefect și de înalți funcționari din politie se atribuie partidului care guvernează. Așa a fost pe timpul partidelor, apoi în epoca lui Carol, și aceasta măsură s-a continuat și sub Antonescu. Generalul a numit în fruntea județelor oamenii indicați de Mișcare. De asemenea a dispus numirea de organe polițienești superioare recrutate tot dintre legionari. Aceasta nu înseamn㠄acaparare” de funcții publice, ci o consecința logică a distribuției ministerelor în noul Stat Național-Legionar.

În ce privește „activitățile economice” ale țării, nu noi ne-am îmbulzit la ele, ci Generalul Antonescu ne-a solicitat sprijinul, când a pus în aplicare „legea de înființare a comisarilor de românizare”, lege pe care noi am combătut-o în Consiliul de Miniștri, socotind-o dăunătoare Statului (p.10).

Se mai aduce învinuire Mișcării Legionare că a creat noi organizații legionare, care tindeau să se substituie autorității administrative.

– fie paramilitare, gen spărgători de fronturi batalioane de șoc etc.

– fie de interes obștesc gen poliția legionară, ajutorul legionar, cantine legionare, cooperative legionare, magazine legionare etc.”

N-au existat nici spărgători de fronturi și nici batalioane de soc în cursul guvernării noastre. Acestea sunt invenții supranumerare ale profesioniștilor defăimării. A existat o unitate ce s-a chemat „Gărzile Încazarmate”, un grup de tineri sub conducerea lui Ovidiu Găină, care locuiau împreuna și reprezentau o rezervă, dacă ar fi fost nevoie de o intervenție în caz de tulburări de stradă. O unitate extrem de disciplinată, care n-a provocat niciodată vreo dezordine. La parade și manifestații, avea grija de menținerea ordinii publice.

În ceea ce privește „poliția legionară”, ea a fost creată de mine la dorința Generalului Antonescu. Simțindu-se periclitat, îi era teama să-și încredințeze siguranța personală exclusiv vechii poliții, care servise sub Carol. Aceasta era încă suficient de puternică, pentru a-l aresta și neutraliza.

Ne întrebam, ce caută în aceasta lista de organizații „subversive”, „Ajutorul Legionar”, Cantinele Legionare, Cooperativele și Magazinele Legionare? „Ajutorul Legionar” a desfășurat o uriașă opera caritativă, de ajutorare a populației sărace, întemeind cantine, unde pe un preț minim, refugiații și cei lipsiți de mijloace găseau hrană zilnică.

Dar cooperativele și magazinele legionare, ce primejdie reprezentau pentru Stat? Ele continuau o tradiție de întemeiere a unui comerț românesc, opera începută încă de pe timpul Căpitanului, contra invaziei evreiești în acest domeniu.

 

8. INTELECTUALII PUȘI LA INDEX

 

O alta formalitate ce o debitează făuritorii acestei cărți se refera la intelectuali. Se spune la pagina 10, „Privire generală”, că intelectualii erau ținuți la margine în Mișcare și nu li se încredințau posturi importante și nu erau admiși decât cu titlul de simpatizanți: „Se remarcă însă cu această ocazie un fapt important, care nu a fost observat la vreme: intelectualii nu sunt admiși în partid decât cu titlul de simpatizanți”. O aberație! Intelectualii formau în Mișcare un contingent atât de important încât din timpul Căpitanului s-a creat pentru ei o organizație aparte, denumit㠄Răzleți””. În timpul guvernării noastre Grupul Răzleți din capitală, format în proporție masiva din intelectuali ajunsese la 4.000 de membri, fiind nevoie să se creeze o serie de subdiviziuni, pentru a-i cuprinde pe toți. Aceasta impresionantă masă de intelectuali din capitală reprezenta o rezervă profesională, politică și spirituală pe care nu o avea nici un partid. Din cei azvârliți în închisori de Antonescu, foarte mulți aparțineau acestui corp. Dr. Ilie Niculescu, Șeful Răzleților, fusese condamnat la 20 de ani închisoare și se afla la Aiud, unde a avut tot timpul o ținută exemplară.

Mai conține cartea, în aceeași proiecție de idei, o altă minciună, la aceeași pagină: că Mișcarea ca să-și recruteze noi partizani, a recurs la sistemul partidelor: „introduceri masive de partizani în posturile de conducere ale vieții și activității economice a țării. În același timp, tot felul de cereri ale partizanilor sunt satisfăcute de autorități, fără nici o considerație pentru bazele legale, cu care de multe ori erau în contradicție”.

Revenim la ceea ce am spus mai înainte, ca noi nu ne-am îmbulzit în activități economice, ci Generalul Antonescu, pentru a pune în aplicare nefericita lege a comisarilor de românizare, opera Ministrului Leon, a făcut apel la Mișcare, de a-i procura elemente necesare pentru a îndeplini prescripțiile legii. Așa se face ca o serie de legionari au fost numiți comisari de românizare, de către Ministrul Leon, cu beneplacitum al Generalului. Cât privește anumite cereri prezentate de legionari la autorități spre a fi satisfăcute, s-ar fi putut întâmpla ca printre ele să fi fost și unele în contradicție cu legea dar nu ca o metoda, ci ca excepție și un abuz inerent firii omenești. Dar din câteva cazuri, nu se poate generaliza că ar fi fost o metodă a conducerii de a satisface, fără nici o discriminare, cererile partizanilor.

Ca final al acestor incriminări, cartea face senzaționala descoperire c㠄autoritatea de Stat trece total sub controlul și conducerea legionară”. Nimic mai natural și mai consecvent într-un Stat Național-Legionar. Generalul Antonescu trecuse prin decret administrația țării în lotul ministerelor rezervate Mișcării. Ca o consecință logică prefecturile, poliția și primăriile ajunseseră să fie conduse de legionari. Nici nu se putea imagina o alta soluție. Funcționarii Statului n-au fost terorizați de legionari, cum spune cartea, ci își îndeplineau datoria lor sub noua conducere. Ei erau mulțumiți și serveau cu credință și atașament directivelor noului Stat.

 

9. OAMENI NEPRICEPUȚI

 

Un alt slogan al propagandei antonesciene, care se repetă des în aceasta carte, este că eu am recomandat, în fruntea ministerelor atribuite Mișcării și altor instituții oameni nepregătiți, „fără studii, experiență sau prestigiu personal” (p.11). Într-un singur punct acuzatorii aveau dreptate: ca n-aveau experiență. Nu ne puteam măsură în aceasta privință cu experiența de guvernare a vechilor oameni politici, care au ruinat țara, azvârlind-o în prăpastie. Dar ca studii sau prestigiu personal, guvernarea noastră dispunea de o pleiadă de elemente de cea mai bună calitate. Cum au putut aceștia să cuteze să afirme că un Profesor Brăileanu nu avea studii sau prestigiu? Profesor universitar, făcuse studiile în Germania și Austria și era o somitate recunoscută în filosofie și sociologie. Alături de el, acest departament îl conduceau o serie de intelectuali mai tineri, posesori de înalte titluri universitare și cu un prestigiu solid, ancorat în cultura româneasca. Cine nu cunoștea în lumea literelor pe un Traian Herseni, pe un Ion Ionică sau Vasile Băncilă, colaboratori la diverse reviste, între care și la Gândirea lui Nichifor Crainic?

Dacă luam în considerare Ministerul Sănătății, este adevărat că titularul lui, Vasile Iasinschi, nu era medic, dar a avut bunul simț să cheme în jurul lui o serie de distinși medici din capitală, în frunte cu Dr. Alexandru Popovici, vestitul chirurg. La Finanțe, figura ca Subsecretar de Stat Constantin Papanace, specialist în materie, despre care chiar ministrul său, Gheorghe Crețeanu nu a avut decât lucruri bune de spus.

Poate a considerat ca fără studii și fără prestigiu un Corneliu Georgescu, întemeietor al Mișcării Legionare, a cărui faimă era răspândită în întreaga lume românească? Administrația Ministerului ce i s-a încredințat, al „refugiaților și populației evacuate” a fost exemplară. Alexandru Constant era un ilustru avocat din capitală. Ziarist și om de o vastă cultură, de care nici Antonescu nu s-a plâns vreodată. Alături de el, la Președinție Horia Cosmovici, însărcinat chiar de Antonescu cu problemele doctrinare ale Starului Național-Legionar, era o mândrie a generației noastre.

Mihail Sturdza, la Ministerul de Externe, a avut conflicte permanente cu Antonescu, dar nu pentru că nu se pricepea, ci pentru că anturajul Generalului împingea pe acesta să-i facă zile amare, pentru a-l determina să-și dea demisia, ceea ce a și reușit până la urma. Generalul Petrovicescu, propus de mine la Interne, a fost acceptat cu mulțumire chiar de General. Avea un prestigiu bine stabilit în rândurile armatei, fiind considerat incoruptibil. Se putea vorbi de Alecu Ghica, Directorul General al Polițiilor și Siguranței, că nu are studii sau prestigiu? Era un monument de caracter, iar conflictul lui cu Antonescu a provenit din faptul că nu s-a lăsat antrenat în jocul acestuia de a se separa de Mișcare. Dr. Victor Biriș era Doctor în Drept, iar Colonelul Zăvoianu, o prestigioasă figură de ofițer de rezervă, care l-a salvat pe Căpitan în 1934, iar acum, ca Prefect al Poliției, a vegheat ca arestările ordonate de Antonescu printre adversarii erei carliste să se execute cu rigoare.

Și așa mai departe. La orice minister unde au fost numiți legionari, s-au distins printr-o corectitudine exemplară. Dovadă că la procesele ce le-a intentat regimul antonescian demnitarilor legionari nu s-a petrecut, repet, nici un caz, că justiția să se atingă de onoarea acestora sau de buna chivernisire a averii publice.

 

10. SUBPLANTAREA PERSONALULUI INFERIOR

 

Tot la pagina 11 a acestei „priviri generale” a actelor ilegale ale Mișcării, se afirma cu o imbecilitată dusa până la frenezie, că odată oamenii de încredere ai Mișcării ajunși la conducere în diverse funcții, au început să elimine personalul inferior, înlocuindu-l cu legionari. În special au fost afectate de aceste măsuri corpul sergenților de oraș, corpul detectivilor și comisarii de circumscripții.

S-au întâmplat câteva substituiri, dar explicația lor se încadrează în procesul de modificare al structurilor Statului, după proclamarea noii ordini constituționale. Acuzația e cu atât mai absurdă cu cât însuși Antonescu ne-a rugat să epurăm poliția sau să dublam funcționarii existenți cu elemente legionare, deoarece nu se poate avea încredere în cei ce au servit sub Carol. Era normal și logic ca în corpul detectivilor să intre legionari, după cum nu se putea evita ca vechii comisari de poliție să fie dublați de comisari legionari. Era o chestiune de securitate a Statului Național-Legionar, pe care o recomandase cu căldura chiar Generalul.

În ce privește Corpul Sergenților de oraș din capitală, Zăvoianu a procedat la recrutarea și încadrarea de noi elemente, pentru că efectivul acestora era suficient pentru a asigura paza Bucureștiului. Noii agenți erau oameni simpli, care, după o școală sumară, intrau în acest corp. Între ei se aflau și vechi simpatizanți legionari.

Dar Antonescu pretinde că Mișcarea a căutat să recruteze simpatizanți chiar și în cadrele armatei și anume, din corpul ofițeresc inferior. Este adevărat că în școlile militare pătrunsese ideea Frățiilor de Cruce și chiar se formaseră câteva cuiburi. Dar aceste recrutări nu amenințau unitatea armatei, deoarece întreaga Legiune, cu Șeful ei, erau ferm atașați Generalului. Antonescu recunoaște că au fost și ofițeri superiori care simpatizau cu Mișcarea, fapt ce s-a verificat din plin în cursul așa-zisei rebeliuni.

Ponegritorii care și-au legat numele de această carte nu uita nici nobila și aleasa instituție a Frățiilor de Cruce. „Propaganda legionară, se spune la pagina 12, a fost cum nu se poate mai insistentă asupra tineretului școlar, de ambele sexe, atât din învățământul secundar cât și din cel superior.

„Contând pe sufletul nevinovat, la vârsta când cugetul nu este format, au reușit să recruteze numeroși devotați până la exaltare”.

Apoi, stai Domnule. Frățiile de Cruce au existat din 1924, chiar înainte de a se întemeia Mișcarea, în 1927. Fondatorul lor și primul lor Șef, a fost Ion Moța. Și acum vin scribii acestei cărți să afirme ca noi „am început recrutarea de tineri elevi în timpul guvernării noastre?”. Pe timpul Statului Național-Legionar, s-a asigurat continuitatea acțiunii educative a Frățiilor de Cruce, veche de 16 ani, cu mai mare impuls și la adăpostul libertății de care se bucurau tinerii în noul Stat. Generalul Antonescu a sprijinit acțiunea Frățiilor de Cruce, punând la dispoziția acestora patrimoniul.

„Straja Țării”, organizație desființată prin propriul lui decret. Chiar la Predeal și la câțiva pași de casa Generalului, funcționa Centrul FDC, de formare a cadrelor acestei organizații, sub conducerea lui Ilie Smultea. Când Generalul acorda toate înlesnirile Legiunii ca să se ocupe de educația tineretului, cum vine acum să condamne propria lui operă? Exista un decret semnat chiar de el, prin care Legiunea este însărcinată cu educarea tineretului român.

 

11. CORPUL MUNCITORILOR LEGIONARI

 

Un atac masiv contra Legiunii, crede autorul cărții că îl pot administra, chemând pe banca acuzaților Corpul Muncitorilor Legionari. Citam textual: „Ambiția nemăsurată și dorința lui Horia Sima de a rămâne în capul Statului l-a făcut să ia strânse legături cu lumea muncitorească care, în majoritatea ei, era compusă din comuniști recunoscuți”.

Mai întâi, dacă nu ne înșelăm nu era Horia Sima în fruntea Statului, ci Generalul Antonescu. Niciodată nu mi-am exprimat nici cea mai vagă dorință de a-i lua locul și i-am păstrat până la urmă o loialitate desăvârșită.

Legaturile mele cu Corpul Muncitorilor Legionari erau normale și naturale. Acest corp făcea parte din organizația de ansamblu a Legiunii. Corpul Muncitorilor Legionari a fost înființat de Căpitan încă din 1936, tocmai cu scopul de a îndepărta muncitorimea de la atracția comunismului dizolvant și a o integra destinului național. Corpul Muncitorilor Legionari a cunoscut o mare dezvoltare chiar în perioada Căpitanului, sub conducerea Inginerului Clime, iar în prigoana carlistă din 1938 a suferit pierderi grele. Comportamentul acestui corp și educația lui națională erau la antipodul comunismului internațional. Când am venit noi la putere, în Septembrie 1940, acest corp, ca toate organizațiile Mișcării, a cunoscut o mare creștere, ajungând în București la 10.000 de membri. La toate manifestațiile legionare, Corpul Muncitorilor Legionari s-a distins prin număr și ținută.

De unde a scos autorul cărții că acest corp de elita al neamului era compus „în majoritate din comuniști notorii”? Cadrele acestui corp erau constituite din elemente verificate și dacă s-au infiltrat comuniști, aceștia nu puteau fi decât în număr neînsemnat și la periferia organizației, nejucând nici un rol în conducerea ei.

Și mai departe, redactorul acestei pagini de infamii, mai adaugă:

„Aprobarea dată de Horia Sima ca reorganizarea Corpului Muncitorimii Legionare să fie făcută sub conducerea lui Groza. militant comunist de notorietate, este un act foarte simptomatic. Înscrierile în acest corp devin masive. Muncitori, foști aderenți ai partidelor socialiste sau democrate, sunt primiți, organizați în cuiburi, educați și instruiți”.

Mai întâi să lămurim chestiunea cu aprobarea. Acest corp, la proclamarea „Statului Național-Legionar”, avea o vechime de patru ani. A suferit grele pierderi în perioada carlistă, iar Dumitru Groza, șeful acestui corp, a fost arestat, schingiuit și condamnat la mai mulți ani de închisoare, făcându-și pedeapsa la Chișinău, unde era director fiorosul Mănaru. Suferințele legionarilor închiși în această temniță au fost așa de mari încât însuși Generalul Antonescu, pe atunci Comandant al Corpului IV Armată din Basarabia, a intervenit în favoarea lor. Unul dintre acei care s-au bucurat de bunăvoința Generalului, pentru a li se aplica un tratament mai uman, a fost și Dumitru Groza, pe care acum anturajul de la Președinție l-a proclamat „comunist”.

Ce s-a întâmplat? Falsificatorii istoriei celor patru luni de guvernare legionară au jonglat cu un alt număr din viața publica a României. În Ardeal, la Deva, trăia Dr. Petru Groza, președintele organizației „Frontul Plugarilor”, care mai târziu, în Martie 1945, a devenit Președinte de Consiliu, sub comuniști.

Dr. Petru Groza nu era comunist, dar era cunoscut pentru relațiile ce le întreținea cu partidul comunist român. Creierul infernal care a compus această carte n-a avut nici un scrupul să utilizeze, pentru a defăima Corpul Muncitorilor Legionari, aceasta substituire de nume. Cercurile germane din capitala au fost informate de la Președinție că Dumitru Groza, Șeful CML, nu e altcineva decât una și aceeași persoana cu Petru Groza, Șeful Frontului Plugarilor! Această falsificare grosolană i-a servit la Antonescu ca unul din principalele argumente pentru a demonstra Berlinului c㠄rebeliunea” a fost organizată de comuniști, la ordinul Moscovei. Berlinul a căzut în cursă și a acceptat aceasta versiune, fără să o mai controleze. Așa se face că în declarația de război a Reichului contra URSS, concepută de Ribbentrop, Ministrul de Externe, apare numele lui Groza ca fiind promotorul comunist al tulburărilor din România, din Ianuarie 1941!

Falsul era prea grosolan și noi am protestat. Dumitru Groza, fostul șef al CML și presupusul comunist, era oaspete al Reichului, refugiat politic, internat cu tot grupul conducătorilor legionari, la Berkenbrück. Rectificarea noastră mult prea evidentă n-a avut nici o urmare. Hitler, ocupat cu războiul, n-a vrut să-l supere pe Conducător, cerându-i să rectifice că Groza al nostru nu avea nimic de-a face cu Groza, Președintele „Frontului Plugarilor”.

A trebuie să înghițim și aceasta infamie, pentru a nu tulbura bunele relații ale Reichului cu România.

 

12. ÎNARMAREA LEGIONARILOR

 

O acuzație des repetată în această carte infamă se referă la „înarmarea legionarilor”. Înarmarea contra cui? Evident, se răspunde, contra Conducerii Statului, pentru a-l răsturna pe General și a-l pune în locul lui pe unicul pretendent, Horia Sima. La pagina 12-13, din „Privire Generală”, citim următoarele:

„Dar faptul care aduce îngrijorarea întregii opinii publice este înarmarea progresivă a legionarilor și spiritul de agresivitate manifestat în orice împrejurare, cu motiv, dar mai ales fără motiv. Înarmarea s-a făcut cu armamentul depus la organele Ministerului de Interne (chesturi, comisariate, jandarmi) și la Parchete (corpurile delicte). Portul legionar capătă un nou atribut: „Pistolul”.

Câte rânduri, atâtea neadevăruri. Mai întâi niciodată, în cursul guvernării noastre, nu s-a produs „înarmarea progresivă a legionarilor”, în așa fel încât cum spune autorul cărții, portul legionar să capete un nou distinctiv: pistolul. Uniforma legionară a rămas permanent aceeași, pe care a purtat-o atât Generalul cât și Ică Antonescu: cămașă verde și centură cu diagonală. Nici urma de pistol. Ce face ticălosul care a compus această carte? Generalizează purtarea pistolului de către autoritățile Statului, exercitată în acel moment de anumiți legionari, cu masa întreagă de legionari. Un număr disparent de legionari purtau într-adevăr pistoale, dar ca o excepție, având în vedere că exercitau o funcție care reclama purtarea pistolului. Cine erau aceștia? Membrii poliției legionare, în primele luni, membrii chesturilor și polițiilor din țară, iar mai târziu, membrii „Serviciului de ordine”, după desființarea poliției legionare. Repet ceea ce am scris și în cărțile anterioare că poliția legionară a fost înființată de mine, la dorința Generalului Antonescu, căruia, în luna Septembrie 1940, îi era teamă să nu fie reținut de poliția carlistă, chiar după plecarea Regelui Carol II. Tot în primele zile după începerea guvernării noastre, urmând dispoziția primită de la Conducător, i-am scris un bilețel Generalului Petrovicescu, Ministrul de Interne, rugându-l să dea băieților arme din stocul aflat la Minister. Acest bilețel a fost găsit după 23 Ianuarie 1941, în arhiva Ministerului de Interne și a fost publicat ca un trofeu și o dovadă că am pregătit ''rebeliunea”:

„Astfel în București Horia Sima dă ordin direct sau indirect, să se dea pistoale legionarilor. „Cât de multe” (pag.l5). Textul e adevărat, dar autorul incorect al cărții lasă de-o parte împrejurarea că adresa mea către Generalul Petrovicescu datează din luna Septembrie 1940, la scurt interval după instaurarea noului guvern, pentru a răspunde dorinței exprimate de Generalul Antonescu. Este o chestiune de logică elementară că nu pot exista organe de poliție fără a avea la sine pistolul regulamentar. Nimeni n-a mai văzut în lume o poliție dezarmată.

În mod intenționat apoi și cu o vădită rea credință, autorul cărții amestecă două serii de evenimente: cele întâmplate în perioada guvernării noastre, până în momentul loviturii de Stat a Generalului Antonescu și incidentele ce-au avut loc în cursul așa-zisei rebeliuni legionare, în realitate rebeliunea Generalului Antonescu contra formelor constituționale ale Statului. În cursul celor trei zile de tulburări, 21-23 Ianuarie 1941, legionarii, atacați de militari, au pus și ei mâna pe arme, pe unde au găsit. Este adevărat că pe la sate au fost dezarmate câteva posturi de jandarmi, că s-au luat puști-mitraliere de la fabrica Cugir și alte întreprinderi. La București, a fost capturat un tanc ce circula pe Calea Victoriei. Dar cele mai bune arme le-au primit legionarii chiar de la soldații și ofițerii trimiși să-i scoată din instituțiile publice. Așa la Timișoara, la Brașov și în alte orașe. O mare parte a armatei simpatiza cu Legiunea și era ostilă acțiunii întreprinse de General contra Mișcării. Acestea sunt fapte revoluționare, care n-au nimic în comun cu ordinea legală. Singurul răspunzător a fost Generalul Antonescu, care, călcând în picioare propria lui semnătură, a trimis armata să ne scoată din instituțiile publice pe care le dețineam în mod legal.

„În rezumat, încheie triumfal autorul cărții, guvernul Statului legionar îi înarmează pe proprii lui partizani”. Nimic mai natural ca acest guvern să-i înarmeze, cum am spus mai înainte pe legionarii angajați în serviciile de poliție și Siguranță. Și nimic mai natural ca atunci când paznicul principal al ordinii publice, Generalul Antonescu, iese din rânduri și se aliază cu dușmanii neamului, ca legionarii, având întregul popor în spatele lor, să apere ordinea constituțională și în acest scop, să pună mâna pe arme, oriunde se găsesc acestea, pentru a respinge agresiunea.

 

13. HORIA SIMA PREGĂTEȘTE O LOVITURĂ DE STAT. UN LANȚ DE AFIRMAȚII FANTEZISTE.

 

În sfârșit, după toate cele anterior petrecute, după ce Mișcarea a fost reorganizată, punând în fruntea diferitelor corpuri numai camarazi de încredere ai Comandantului Legiunii, după uciderea deținuților de la Jilava, după înarmarea masivă a legionarilor, Horia Sima consideră pregătirile suficient de înaintate pentru a da lovitura de Stat contra Conductorului. Ce urmărește Horia Sima?

„Să fie Conducătorul Statului și să aplice imediat și integral principilor lui, care ar fi dus la distrugerea economiei țării, la bolșevizarea Neamului și la prăbușirea Statului independent românesc” (p.I3). Iată un buchet de aspirații urmărite de Șeful Legiunii, care merită o cercetare mai amănunțită. Nu știu cum se face că economia româneasca, pe timpul guvernării legionare, a ajuns într-o stare înfloritoare, cum am scris în volumul precedent, Era libertății, cu un excedent de economii de cinci miliarde cinci sute de milioane! Aceste rezultate dezmint radical și categoric afirmația autorului cărții ca Horia, Sima urmărea „distrugerea economiei țării”.

A doua afirmație, că eu urmăream „bolșevizarea țării”, este de-a dreptul dementă. O mișcare ce-a apărut din necesitatea țării de a se apăra contra infiltrațiilor comuniste din răsărit nu putea urmări bolșevizarea ei. O mișcare ce-a luptat permanent contra comunismului nu putea deveni aliată lui, pentru a distruge țara din interior. O mișcare ce-a realizat politica externă a Căpitanului, a unei alianțe cu Puterile Axei, nu se putea concepe că s-ar fi pus în slujba Moscovei. Dar pentru Antonescu și clica lui, toate argumentele sunt bune, chiar și cele mai ireale și absurde, numai pentru a calomnia Mișcarea. Sub guvernarea legionară s-a produs încadrarea României în Axa și pactul militar cu Germania. Acestea le uită autorul acestei cărții.

În sfârșit, ultima afirmație că Horia Sima urmarea desființarea Statului Romanesc Independent, este de o mișelie fără margini. Noi ne-am atașat Puterilor Axei pentru a feri România de a nu fi atacata de Moscova, dacă ar fi rămas fără nici o apărare în Europa. Iar în cadrul Puterilor Axei n-am intrat împinși de la spate, ci conștient că săvârșim un act de adeziune la Noua Europa, ce o preconizau aceste puteri. Dacă ele au gândit și s-au comportat altfel, înșelând aspirațiile popoarelor europene, este o chestiune care nu ni se poate imputa nouă, ci exclusiv miopiei lor politice. Abia după lovitura de Stat a Generalului Antonescu, din 21 Ianuarie 1941, România s-a transformat dintr-un Stat liber într-un Stat vasal Berlinului. E prețul ce l-a plătit Antonescu pentru ajutorul ce i l-a dat Hitler în Ianuarie 1941, pentru a zdrobi rezistența legionară, cu ajutorul trupelor germane staționate în România.

Tot în legătură cu presupusa lovitură de Stat ce-o pregătea Horia Sima contra lui Antonescu, se mai spune, ca un corolar al situației, la pagina 13, că am pus în mișcare toate influențele, toate pârghiile de care dispuneam, toți oamenii mei de încredere, pentru a-l denigra pe Conducător.

„Numai prin încurajările lui Horia Sima s-a putut ajunge la situații atât de stranii, cu tendința vădită de a ruina prestigiul Conducătorului Statului” (p.14).

De pe buzele mele nu a ieșit nici un cuvânt destinat s㠄ruineze prestigiul” Generalului. Nici în public și nici în particular. Față de nimeni nu m-am plâns nici la Berlin, cum din nefericire și rușine națională a făcut-o Generalul, și nici în convorbirile ce le-am avut, fie cu legionari notorii, fie cu diverși oameni politici. Tot ce spune cartea în această privință, sunt invenții ordinare. Am rămas loial Generalului până la capăt, păstrând respect și afecțiune. N-am îndemnat pe nimeni să-l vorbească de rău pe General, nici cu cea mai ușoară aluzie, chiar când vedeam că el urzește ceva pe la spate.

 

14. SE TRECE LA „EXECUȚIA” LOVITURII

 

După aceste „formidabile” pregătiri de a-l răsturna pe Antonescu, care n-au existat decât în imaginația perversa a autorilor acestei cărți, se trece la prezentarea actului în sine. „Se hotărăște în sfârșit să se dea lovitura de Stat, spre a așeza un regim legionar integral” (p.14).

În ce consta planul?

„- Horia Sima va conduce și va executa propaganda în provincie;

– Generalul Petrovicescu, cu Al. Ghica și Maimuca vor organiza înarmarea la București” (p.l4).

Pentru a-și îndeplini misiunea „de a ațâța, controla și îndruma provincia”, Horia Sima pornește într-un turneu de întruniri:

– la 14 Decembrie, la Constanța;

– la 21 Decembrie, la Pătârlagele-Buzău;

– la 25 Decembrie, la Timișoara, Lugoj, Caransebeș;

– la 3 Ianuarie, la Predeal (p.16).

Este adevărat ca am făcut aceste călătorii, dar ele aveau cu totul alt substrat decât cel ce mi se atribuie.

La Constanța, în 14 Decembrie, am plecat pentru o anchetă asupra unui conflict ce izbucnise între coloniștii macedoneni, evacuați din Cadrilater, și populația localnică. Generalul dăduse ordin jandarmilor ca să tragă în coloniștii macedoneni. „Își închipuie fiecare ce dezastru ar fi fost. Fiind pus în cunoștință de ordinul lui Antonescu, am plecat însoțit de Papanace, în comunele unde se produseră presupusele tulburări. Nu era nimic important. Mici frecușuri între noii veniți, care locuiau în condiții mizerabile și vechii săteni. Dar, de aici și până la a ordona să tragi în coloniștii refugiați din Cadrilater, era o măsură care nu se încadra cu realitatea. Numai un creier avid de sânge, cum era al Generalului, putea să conceapă acest ordin dement”.

La Pătârlagele-Buzău, am plecat fiind invitat de Șeful județului, pentru chestiuni locale de organizație. Șeful județului era un om distins și un om bine înstărit. Avea și o moșioară în regiune, cu oi și vite. Am fost însoțit de Andreas Schmidt, Șeful grupului etnic german, care vroia să profite de această călătorie pentru a trata cu mine anumite probleme ale minorității germane. Mi-aduc aminte că șeful județului și soția lui ne-au tratat cu bunătățile pământului, între altele, cu brânză de oaie delicioasă, din care nu mai gustasem în toata viața. Chestiunea tratată se referea la anumite tensiuni între organizația legionară și prefectul local, care nu era legionar, ci era un prieten de-al Generalului. I-am recomandat prudență și răbdare.

Dacă se uita cineva pe hartă, își da seama că Pătârlagele nu putea fi în nici un caz un centru de luptă revoluționară contra lui Antonescu. Un orășel de provincie care nu putea servi la astfel de întreprinderi.

E adevărat că după Crăciun am fost la Timișoara, Lugoj și Caransebeș. M-a învins și pe mine dorul de a-mi vedea prietenii din aceasta regiune. Locuisem la Caransebeș și Lugoj ani de zile fiind profesor de liceu. Căpitanul mă numise șef al acestei regiuni și în această calitate am cutreierat în lung și-n lat cele trei județe care formau regiunea. Având câteva zile libere, împreună cu soția mea, am făcut această călătorie, poposind în cele trei orașe. Doar la Caransebeș am ținut o ședință publică cu garnizoana legionară locală, care a decurs fără nici un incident. În nici o convorbire de pe aici n-am ațâțat provincia, cum pretinde grosolanul falsificator al acestor vizite. Am vorbit tot timpul în termenii cei mai elogioși de Antonescu. Chiar și atunci când anumiți camarazi din regiune îmi atrăgeau atenția asupra zvonurilor care circulau în sferele armatei că Generalul „se va debarasa curând de legionari”. I-am asigurat că acestea sunt zvonuri fără fundament, puse în circulație de dușmanii regimului.

În sfârșit, ultima călătorie de la Predeal, în 3 Ianuarie, a fost făcută pentru a vizita noile localuri ale Frățiilor de Cruce. Centrul nostru de formare a cadrelor de la Predeal care aparținuse mai înainte organizației „Straja Țării”, a trebuit să fie evacuat, pentru a face loc Liceului militar de la Mănăstirea Dealului, care suferise grave daune în urma cutremurului. Ca o compensație, chiar Antonescu ne oferise jos, în vale, la Predeal, o cazarmă care servise până atunci unei unități militare. Am inspectat noul local însoțit de Ilie Smultea, Șeful Frățiilor de Cruce. Am constatat că nu era potrivit și nu corespundea exigențelor acestui Centru.

Iată cum se denaturează faptele. Am insistat, poate prea mult asupra acestor călătorii făcută de mine în provincie, pentru a dovedi reaua credință a acelora care au compus aceasta carte. Niște călătorii care n-aveau altă semnificație decât de ordin intern legionar, le-au ridicat autorii acestei cărți la rangul de acțiuni subversive, destinate să ridice țara contra conducerii de Stat.

Dar în capitală, ce fac legionarii, sub supravegherea directă a Generalului Petrovicescu și a lui Ghica? Se înarmează pe capete, spun acești răuvoitori, procurându-și arme pe cai ilegale. Nici Petrovicescu și nici Ghica n-au patronat astfel de acte: n-au încurajat înarmarea legionarilor și nu i-au ațâțat contra Conducătorului. Au rămas oameni corecți și loiali atât lui Antonescu cât și principiilor Statului Național-Legionar. Ura lor cea mare este ca au refuzat să colaboreze cu intriganții din jurul Generalului la dărâmarea Noului Stat. Loiali lui Antonescu, dar loiali și Mișcării. Asta nu putea suporta Conducătorul și de aceea i-a azvârlit în închisoare.

Tot sub înalta supraveghere a celor de mai sus, infamul falsificator descoperă un lucru și mai grav:

„În cuiburi se face teorie și aplicații pentru lupta de stradă, după cursul predat de Școala de propagandă de la Moscova”.

Niciodată în cuiburile noastre nu s-a recurs la materialul de propagandă comunist. Noi aveam îndrumările noastre educative, cuprinse în Cărticica Șefului de Cuib, care constituie îndreptarul de bază al Mișcării, un fel de Biblie a Legiunii. Nici un legionar n-ar fi cutezat să pângărească dispozițiile de organizare ale Căpitanului, cu adaosuri din ideologia comunistă. Aceasta acuzație rămâne ca un leit-motiv în întreaga carte. Oricând are prilejul, autorul cărții simte o deosebită satisfacție să sublinieze anumite relații ce-ar fi existat între Mișcare și comuniști. Odată indică infiltrații masive în Mișcare, alteori jonglează cu numele lui Groza, iar acum a făcut și senzaționala descoperire ca se utiliza în cuiburi „cursul predat de Școala de propagandă din Moscova”.

Mai întâi noi nu aveam planul de a-l ataca pe Conducătorul Statului. Apoi noi aveam propria noastră experiență în materie revoluționară, cum au demonstrat evenimentele de la 3-6 Septembrie 1940. Nu aveam nevoie de lecții străine și nici chiar de inspirații. Dar pentru noi, ordinea morală prevala. Nu puteam face nici un rău Conducătorului Statului, pentru că nu vroiam să rămânem sperjuri în fața istoriei și a lui Dumnezeu, cum a făcut Regele Carol II cu Constituția de până atunci, fapt care a fost înfierat de Căpitan în scrisoarea lui către Vaida.

 

15. CRESCENDO AL TERORII

 

Pentru perioada premergătoare loviturii pregătite de Mișcare contra Conducătorului Statului, așadar după 1 Ianuarie 1941, se observă o creștere a ilegalităților și a actelor de teroare, după autorii cărții. Evenimentele, cum spun ei, se precipită. În realitate nu s-a petrecut nimic grav în aceasta fază, pe care să o numim a pre-rebeliunii.

Metoda detractorilor Mișcării e simplă, extrem de simplă, încât poate fi ușor demascată. Amesteca, claie peste grămadă, întâmplări din diferitele momente ale guvernării legionare. Am arătat cum o intervenție a mea, conform ordinului Generalului Antonescu, către Generalul Petrovicescu, de a se preda pistoale legionarilor din poliție, fapt petrecut în Septembrie 1940, este strămutat ca și cum s-ar fi întâmplat cu puțin timp înainte de 21 Ianuarie 1941 (p.l5).

– Armele ce și le-au procurat legionarii, în cursul evenimentelor din Ianuarie 1941, pentru a apăra instituțiile publice contra militarilor trimiși de Antonescu, le așeză ca și cum ar fi fost capturate cu mult înainte și ca dovada a intenției lor de a ataca conducerea Statului (p.15).

– Înlocuirea lui Alecu Ghica de la Direcția Generala a Siguranței, prin trimiterea unei grupe de soldați să ocupe localul, e în așa fel prezentată ca și cum ar fi avut loc înainte de ciocnire. În realitate, Alecu Ghica a fost surprins în exercițiul legal al funcției lui de o trupă militară la 21 Ianuarie și ca să se apere de acești intruși care executau un ordin ilegitim, a cerut sprijinul legionarilor.

Tot astfel, rezistența ce-a opus-o Colonelul Zăvoianu la înlocuirea lui, după întâmplările de la Jilava, e expusă în așa fel încât pare a se fi întâmplat în cursul așa-zisei rebeliuni.

Toata țesătura de acuzații contra Mișcării e hibridă. Dovezi, argumente, întâmplări petrecute în faze diferite ale guvernării noastre sunt așezate pe același piedestal, ca și cum ar aparține aceleiași conspirații legionare, de a răsturna conducerea Statului. Aproape nu e rând care să nu cuprindă o mișelie. Mai cităm câteva exemple, căci nu ne putem ocupa de toată această maculatură în două volume, destinată să justifice lovitura de Stat a Generalului Antonescu și să otrăvească opinia publică.

– În lumea satelor, se fac promisiuni de împroprietăriri demagogice, „omul și pogonul”. Această formulă e veche de pe timpul ultimelor alegeri parlamentare din 1937. Căpitanul a înfierat pe atunci cu toată vigoarea ticăloșia partidului la putere, care ne-a atribuit aceasta lozincă.

– Comentând execuțiile de la Jilava ale asasinilor Căpitanului, în 26-27 Noiembrie 1940, se spune în carte că această ucidere „reprezintă un act a cărui gravitate era excepțională. Opinia publică nu se sfiește să-și arate indignarea”.

În realitate opinia publică, nu aceea din jurul Președinției, a fost mulțumită de acest deznodământ deși săvârșit în marginea legalității, pentru că cei mai odioși asasini pe care i-a cunoscut până atunci istoria României și-au primit justa pedeapsă.

– Desființarea poliției legionare, este interpretată cu aceeași rea credință. În loc să fie privită așa cum era în realitate, o măsura destinată să termine cu confuzia creată între atribuțiile celor două poliții, este privită cu cea mai mare suspiciune. Din faptul că un număr redus de elemente ale poliției legionare au fost încadrate în Poliția „Capitalei”, autorul cărții trage concluzia că dizolvarea poliției legionare a fost o farsă, pentru a acoperi o nouă implantare de elemente legionare în personalul oficial al Statului.

 

16. DESCINDERI LA LOJILE MASONICE. OPERAȚIA STÂNGĂ

 

Nu spun lucruri noi în acest capitol. Repet ceea ce am scris în volumul II al cărții Era Libertății.

La pagina 16, se spune următoarele: „Apare atunci comunicatul din 13 Ianuarie referitor la descinderea de la Sediul masonilor și comunicatul dat de Horia Sima”.

Este adevărat că s-au făcut descinderi la lojile masonice, sub conducerea chestorului Stângă de la poliția socială. Aceste descinderi n-au fost ordonate nici de mine, nici de Generalul Petrovicescu și nici de Radu Mironovici, pe atunci Prefect al Poliției Capitalei. A fost un abuz al Comisarului Stângă. Am explicat odiseea materialului găsit la aceste descinderi, care nu reprezintă de altfel nici o importanță deosebită. „Secretele” masonice cuprinse în documentele lor erau bine cunoscute din publicația buletinului antiiudeo-masonic al Dr. V. Trifu. Am predat acest material lui Mihai Antonescu, în calitate de Ministrul al Justiției. Mai târziu, acesta s-a simțit obligat să publice ceva din acest material, nu complet, lipsind din el nume care nu conveneau regimului.

Chestorul Stângă fusese numit de Colonelul Zăvoianu. Era legionar din grupul studențesc de la Iași. În cursul guvernării noastre, a fost captat de Alexandru Rioșeanu, Subsecretar de Stat la Interne, omul de încredere al lui Antonescu și, din acest moment, a servit acestuia. Misiunea lui Stângă, comandată de Rioșeanu era să săvârșească cât mai mute acte ilegale, arestări, descinderi, maltratări de evrei, confiscări de monede străine, pentru ca Roșieanu să le poată servi Generalului, iar acesta să se înfurie și mai mult contra noastră.

Descrierile de la lojile masonice au servit aceluiași scop și au fost înfăptuite de același comisar Stângă, aflat în solda lui Rioșeanu. Când au început arestările, după 23 Ianuarie 1941, Stângă a fost luat sub ocrotirea lui Rioșeanu. Nu a fost dat în judecată și s-a bucurat de libertate în tot timpul regimului lui Antonescu.

La domiciliul lui Stângă s-au găsit un număr important de devize străine, dar deținătorul lor, Stângă, n-a avut nimic de suferit.

 

17. PETRAȘCU ÎN FOCUL REFLECTOARELOR

 

Echipa antonesciană, ce-a lucrat la strângerea și publicarea acestui material monstruos, și-a rezervat ca efect final rolul ce l-ar fi jucat Petrașcu în pregătirea așa-zisei rebeliuni. Acesta i-a convocat la 16 Ianuarie 1941, la sediu, pe șefii de cuiburi din capitală, cărora le-a ținut un discurs de o rară violență contra Conducătorului. După o notă informativă trimisă lui Antonescu (probabil de Eugen Cristescu), Petrașcu ar fi declarat următoarele:

„Divorțul dintre Legiune și General este iremediabil. S-a săpat o prăpastie între Legiune și Generalul Antonescu. Revoluția legionară este pătată de sângele legionar și nu contează suferințele Generalului Antonescu pe lângă suferințele legionarilor. Legionarii sunt mulți și Generalul este singur. Știm că vom fi dominați de militari, a adăugat dânsul. Știm că ofițerii superiori sunt cu el, dar ofițerii tineri sunt cu noi. În afara de asta trebuie să se știe ca avem numai la București 21.000 de arme și grenade și din fiecare fereastră se va trage. Legionarii să se țină strâns uniți, căci numai unitatea îi poate scăpa de pericolul ce-i pândește” (p.17).

Acum, doar o superficială examinare a acestui text va convinge pe oricine, chiar și pe cei mai puțini preveniți, ca nu poate fi autentic. Petrașcu n-a rostit această cuvântare sau cel puțin în forma în care e reprodusă de serviciile informative de la Președinție. Ședința cu șefii de cuiburi ce-a ținut-o la 16 Ianuarie 1941 era de rutină. Din când în când, Petrașcu îi aduna pe responsabilii organizației din capitală sau din provincie și le vorbea, dându-le îndrumări. Și în acest caz n-a făcut altceva decât să-și îndeplinească misiunea ce cădea în atribuțiile lui de Secretar General al Mișcării.

Nici un grup revoluționar, când vrea să dezlănțuie o revoluție nu se apuca să o trâmbițeze ''urbi et orbi”, prevenind, cum pretinde nota informativă, că ar fi făcut Petrașcu la 16 Ianuarie 1941. Când am organizat revoluția de la 3 Septembrie 1940, am pregătit-o în cea mai mare taină. N-am ținut discursuri contra Regelui. E în afară de orice dubiu ca acest text este o grosolană falsificare a cuvântării rostite de Petrașcu la 15 Ianuarie 1941, în fața șefilor de cuib din capitală.

Cine pe lume poate fi atât de idiot încât să declare în fața a sute de oameni, între care cu certitudine că se găseau și informatori, c㠄numai la București avem 21.000 arme și grenade și că se va trage de la fiecare fereastră”. Mai întâi că acest stoc de arme nu exista. Era o minciună sfruntată. Legionarii din capitală, acei angajați în servicii publice, aveau cel mult câteva sute de pistoale, necesare serviciului ce-l îndeplineau. Informatorul Președinției n-a avut nici un scrupul să debiteze această enormitate, ridicând la cifre astronomice stocul de arme de care dispuneau legionarii din poliție.

Apoi, o gravă contradicție în sânul acestui discurs. Pe de-o parte, Petrașcu spune ca „legionarii sunt mulți, iar Antonescu e singur”. Iar mai departe adăuga „Știm că vom fi dominați de militari. Ofițerii superiori sunt cu el, dar ofițerii tineri sunt cu noi”.

Contradicția e evidentă. Dacă Antonescu e singur, cum ne pot domina militarii? Dacă e singur, înseamnă ca nu are nici militari de grad superior și deci nu ne poate domina. Faptul s-a verificat la 21 Ianuarie 1941 când o serie de comandanți de corp de armată n-au dat curs ordinelor scelerate ale acestuia. A trebuit să intervină armata germană, pentru a-l scăpa pe Antonescu de o înfrângere iremediabilă.

Petrașcu a spus ceva, avertizându-i pe legionari asupra primejdiilor ce ne pândesc. A cerut unitate, pentru ca numai dacă vom fi uniți, nu va reuși planul acelor forțe oculte care vor să-l separe pe General de Mișcare.

O alta informație absurdă, urmează în continuare: „Spre a curma abuzurile, Conducătorul Statului decide „desființarea comisarilor de românizare” (p.19). Am scris în volumele anterioare cum a luat naștere legea „Comisarilor de românizare”. A fost în întregime opera lui Antonescu, și a Ministrului Economiei Naționale, Leon. Miniștrii legionari in corpore s-au opus. Când Mihai Antonescu, la 19 Ianuarie 1941, m-a întrebat ce facem cu legea comisarilor de românizare, i-am răspuns stante pede: „după mine puteți să o desființați”. Eram bucuros să scap de aceasta pacoste, care ne-a creat grele probleme. Deci Generalul este autorul acestei legi necugetate și dacă a desființat-o mai târziu, s-a făcut cu aprobarea mea. Nu e un merit al său, cum se pretinde în paginile acestei cărți.

 

18. ASASINAREA MAIORULUI DÖRING

 

La 19 Ianuarie 1941, Duminica după amiază, se petrece atentatul contra

Maiorului Döring, tocmai când ieșea de la hotelul unde locuiau toți membrii misiunii militare germane. Acest atentat a servit ca pretext Generalului de a dezlănțui lovitura de Stat contra Mișcării, distrugând întreaga ordine constituțională existentă.

Iată cum este relatat atentatul în „Privirea Generală”, a cărții, pagina 17:

„În plin centrul Capitalei se petrece un atentat-asasinarea Maiorului german Döring – la hotelul unde domicilia misiunea militară germană, fără ca Siguranța Generală și Prefectura Poliției să aibă cel puțin un agent de supraveghere sau vreo informație de prevenire a atentatului”.

Pretenția responsabilului de redactarea cărții e de o stupiditate fără margini. De când o armată trebuie păzită de agenți de poliție? Misiunea militară germană, în afară de orice dubiu, își avea serviciul ei special de informații, incomparabil mai bun decât paza ce o puteau oferi forțele de ordine din capitală. Și apoi dacă era vorba de obligația Statului Român, în sarcina cui incumba datoria de a preveni vreun atentat contra misiunii militare germane? În sarcina Serviciului Secret al Armatei, condus de proaspătul numit, Eugen Cristescu, la care nici Generalul Petrovicescu și nici alți înalți funcționari legionari de la Poliție și Siguranță nu aveau acces. Niciodată n-a fost solicitat vreun legionar să-și dea concursul la refacerea Serviciul Secret al Armatei. Acest reduit era păstrat cu gelozie sub comanda Colonelului Rioșeanu, Subsecretar de Stat la Interne, care primea ordine directe de la General, fără să mai treacă prin filiera titularului Misterului de Interne, Generalul Petrovicescu.

Dar s-a mai petrecut un fapt foarte grav cu grecul care l-a ucis pe Maiorul Döring, azvârlind suspiciunea direct asupra Colonelului Rioșeanu. Acesta intrase în țară cu un pașaport turc, care îi expirase cu câteva luni în urma. Rioșeanu, amabil, s-a grăbit să i-l prelungească, procurându-i timpul necesar ca să-și pregătească atentatul. Lui Rioșeanu, Generalul nu i-a aplicat nici o pedeapsă, în timp ce pe un om nevinovat total în afară de problema, pe Generalul Petrovicescu, l-a sancționat cu expulzarea imediată de la Minister fără nici o anchetă.

Între timp s-au publicat o serie de documente ale Ministerului de Externe american, State Department, din care rezultă că agentul ce l-a împușcat pe Maiorul Döring era în slujba Serviciului Secret American pentru sud-estul european, condus pe vremea aceea de Colonelul Donovan. România a căzut în sfera-i de acțiune. În complicitate cu Serviciul Secret Armatei Române și cu anturajul antonescian, Colonelul Donovan l-a însărcinat pe agentul sau grec, strecurat în România, să ucidă un ofițer german, nu-l interesa cine. Faptul în sine, căderea unui ofițer german pe pământul României, trebuia să servească de „detonator” ca să pună în mișcare firele loviturii de Stat ce-o pregătea de mai înainte.

Astăzi nu mai există nici un dubiu la ce a servit acest atentat. Azvârlind răspunderea lui asupra neglijenței sau nepriceperii organelor Ministerului de Interne, Conducătorul Statului l-a destituit fulminant pe Generalul Petrovicescu și pe colaboratorii lui cei mai apropiați. Au fost maziliți, la scurt interval, atât Ghica, Directorul General al Siguranței, cât și Radu Mironovici, Prefectul Poliției Capitalei. Au urmat la rând o serie de prefecți și chestori legionari din țară. Aceștia nu au mai fost înlocuiți, așa cum prevedea legea, prin decrete apărute în Monitorul Oficial, ci au fost somați, pur și simplu, să părăsească instituțiile ce le-au administrat până atunci, de ofițeri care au venit în fruntea unor grupe militare. Procedeul lui Antonescu a avut toate caracteristicile unei lovituri de Stat. El era rebel, iar legionarii victimele unei noi agresiuni.

 

19. TRAGICELE ZILE DIN IANUARIE. O DEMONSTRAȚIE IMPOSIBILĂ

 

De la paginile 17 până la 25, „Privirea Generala”, expune cum a decurs așa-zisa rebeliune legionară. M-am ocupat in extenso de aceasta problema în volumul II al lucrării mele Era Libertății. Cititorul va găsi în ultima parte a acestei cărți toate datele și toate informațiile de care are nevoie pentru a obține o imagine clară asupra evenimentelor.

Efortul penibil al autorilor Pe Marginea Prăpastiei de a demonstra vinovăția legionarilor în evenimentele din Ianuarie 1941, nu duce la nici un rezultat. Demonstrația e imposibilă. De nicăieri nu reiese că legionarii ar fi atacat Conducerea Statului. Nu se poate indica sau identifica nici un act de agresiune al legionarilor contra Generalului Antonescu. Când și unde legionarii au dezlănțuit vreun atac contra lui Antonescu, contra colaboratorilor lui sau contra armatei?

În schimb se poate stabili cu precizie momentul și tehnica loviturii de Stat a Generalului Antonescu contra Mișcării și contra formelor constituite ale Statului.

În 20 Ianuarie 1941, Luni, a fost demis Generalul Petrovicescu. În 21 Ianuarie,

Marți, în toata țara s-au produs acte de agresiune ale forțelor militare contra instituțiilor deținute legal de legionari: prefecturi, chesturi, primării. În capitală s-a aplicat același procedeu cu Directorul General al Siguranței, Alexandru Ghica, și cu Prefectul Poliției capitalei, Radu Mironovici.

Unde e rebeliunea? Rebel, cu toate semnificațiile ce merită acest cuvânt, a fost Generalul Antonescu și, împreună cu el, toți acei colaboratori care l-au ajutat la aceasta întreprindere trădătoare. Exact ca pe timpul lui Carol, Generalul și-a trimis plutoanele militare să ocupe instituțiile publice, iar dacă întâmpină rezistența, să tragă în recalcitranți.

Cine a ucis din primul moment și pe cine? Generalul Antonescu. În mai multe puncte ale țării au căzut tineri legionari care apărau ordinea legala a Statului, în care au fost numiți prin decrete legale.

Dar Generalul Antonescu a fost rebel și față de Rege. A nesocotit semnătura Regelui Mihai, care figura pe decretul de înființare al Statului Național-Legionar. Când Regele Mihai a încercat să vină de la Sinia la București, pentru a media între Mișcare, și General, a fost oprit pe drum de Rioșeanu, arestat și trimis înapoi la Sinaia.

Generalul Antonescu și-a făcut în aceste zile trista faimă de a fi săvârșit un dublu sperjur: față de Legiune, căreia i-a oferit colaborarea și față de Capul suprem al Statului, Majestatea Sa Regele.

Autorii cărții numesc „rebeliune” rezistența ce-au întâmpinat-o militarii la ocuparea instituțiilor publice. Aceasta e cu totul altceva. Aceste ciocniri s-au petrecut „post festum”. Generalul Antonescu a dat lovitura de Stat contra Statului Național-Legionar. În capitală și în numeroase orașe din țară, funcționarii legionari chestori, prefecți, primari etc., au refuzat să predea localurile ofițerilor, care cereau să le ocupe pe baza unor ordine telefonice sau telegrafice. Masele legionare și întreg poporul de la sate și orașe le-au sărit într-ajutor cu zecile de mii, baricadându-se în clădirile pe care le dețineau în mod legal. Victimele agresiunii antonesciene, legionarii, au reacționat în anumite puncte ale țării, refuzând să accepte somațiile ilegale ale forțelor militare. Dar n-au tras în militari, ci doar au rezistat.

Aceste reacții, juste și legitime, le-au catalogat Antonescu și complicii lui, „rebeliune” și, pe baza lor, au trimis miile de oameni în închisori și la moarte.

În lipsa de dovezi autentice, cartea abundă în afirmații inexacte, în interpretări frauduloase, de un amestec de date, împrejurări și momente.

Cele ce s-au petrecut în cursul acestor zile tragice nu pot fi trecute în capitolul „rebeliunii”, pentru motivul evident că ele au avut loc după lovitura de Stat a Generalului Antonescu și ca o reacție contra sperjurului săvârșit de acesta.

De asemenea nu pot fi catalogate printre preliminariile „rebeliunii”, acele momente din guvernarea legionară care s-au petrecut înainte. De pildă, execuțiile de la Jilava sunt un capitol aparte, care își au explicația și n-au nimic de-a face cu așa-zisa rebeliune.

O metoda predilectă a autorilor acestei cărții este, cum zice românul, de a amesteca borcanele. Fapte, întâmplări, cărți, aparținând altei serii de realități, dinainte sau după, sunt adunate grămadă și contopite, ca și cum ar face parte din acel plan conspirativ, al Conducerii Legionare, de a-l răsturna pe Antonescu. Încă de la origine, încă din primele zile ale colaborării cu Antonescu, vor să demonstreze autorii acestei cărți, s-au elaborat premisele conspirative contra Generalului. Elucubrații emanate din niște creiere îmbâcsite de ură.

A existat o conspirație. Dar de partea cealaltă a baricadei, conspirația născută chiar în sânul anturajului antonescian. În jurul Generalului se concentraseră puternice forțe care îl împingeau să întreprindă gestul fatal: desprinderea de Mișcare. Aici își dăduseră întâlnire Comunitatea Evreilor din România, serviciile anglo-americane, oameni politici din vechile partide, cercuri carliste, care pregăteau revanșa, după execuțiile de la Jilava și, pe deasupra tuturor, chiar în centrul nevralgic al afacerilor Statului, trona Doamna Veturia Goga, care canaliza spre Conducător, toate aceste nefaste influențe, relații dubioase, destinate să-l scoată din țâțâni pe General.

În fața acestui anturaj autoputernic, noi eram fără apărare. Generalul devenise prizonierul acestor influențe oculte, care i-au schimbat cu 180 de grade orientarea lui politică din primele luni ale guvernării. Acum noi devenisem inamicul său nr.1, noi care l-am adus la putere prin sângele vărsat și sacrificiile noastre, care l-am proclamat ca pe mântuitorul țării în nenumărate momente de exaltare patriotică.

 

20. ÎNTINAREA MEMORIEI CĂPITANULUI

 

Lucrarea de care ne-am ocupat până acum, intitulata Pe Marginea Prăpăstiei, a avut ca țel principal să denigreze guvernarea legionară, una din cele mai fecunde și oneste din istoria modernă a României.

Dar autorii acestei lucrări nu s-au mulțumit să descopere și să înfiereze presupusele ilegalități săvârșite de legionari, ci au țintit mai departe, vrând să demonstreze ca Mișcarea Legionară, în fundamentele ei, în esența ei ultimă, era o mișcare străină de ethosul Neamului nostru și nenorocirile ce le-a provocat în scurta guvernare, nu sunt decât reflexul propriei ei ideologii anarhice și distructive. În acest scop, au căutat în literatura legionară texte declarații, lozinci, care să justifice punctul lor de vedere. Așa se face că în aceasta carte apar și o mulțime de citate din scrierile de bază ale Legiunii, între care sunt mai des pomenite Circulările Căpitanului și Cărticica Șefului de Cuib. Iată cum apreciază spiritele perverse care au conceput această carte doctrina Căpitanului:

– contraziceri flagrante chiar în principiile așa zise „codreniste”.

– exclusivismul dus până la sectarism.

– opunere categorică la pătrunderea elementelor de elită în cadrele legionare.

– răzbunarea față de toată lumea politică, responsabilă de toate nenorocirile neamului românesc.

Cu acest procedeu, autorii lucrării sperau să demonstreze lumii, din toate straturile sociale care și-au pus nădejdea în Legiune, că s-au lăsat ademeniți de o concepție dăunătoare Neamului și care trebuie combătută cu ultima energie, pentru a salva viitorul patriei noastre. Eram la un pas, cum spune titlul cărții, de a fi târâți în prăpastie. Evenimentele ulterioare au demonstrat cine a târât Neamul în prăpastie, nu noi care ne-am sacrificat tot ce-am avut mai bun pentru a împiedica alunecarea lui în prăpastie, ci Antonescu cu clica lui de trădători.

Scribii de la Președinție, care au compus această carte, nu s-au dat în lături să întineze și memoria Căpitanului. Pentru a da lovitura de grație Legiunii, s-au gândit că cel mai bun mijloc este să acopere de blam însăși figura Întemeietorului Legiunii, Corneliu Zelea Codreanu. În acest scop, au reprodus în această carte o scrisoare plină de infamii a lui Mihail Stelescu, către fostul său șef, pe care-l trădase și vroia să-l ucidă. Reproducerea acestei scrisori este un act care-l descalifică pe Antonescu și regimul său. Pe de-o parte, prin măsurile luate, vroia să nimicească fizic Mișcarea, trimițând la moarte câți mai mulți membrii ai ei, iar pe de altă parte, prin atentatul moral săvârșit contra fondatorului Legiunii, să-l îngroape sub oprobiul opiniei publice. Două lovituri paralele, al căror scop final era lichidarea Mișcării Legionare, pentru a face pe placul dușmanilor Neamului.

 

21. CARACTERUL GENERAL AL LUCRĂRII

 

„Prefața” și „Privirea Generală”, din volumul I, au avantajul – dacă se poate întrebuința acest termen – de a concentra în paginile lor și într-o ordine crescândă, toate culpele ce ni impută nouă: ilegalități, delicte, crime, pregătiri de rebeliune etc.

Restul cărții Pe Margine Prăpastiei, amândouă volumele, nu sunt decât exemplificări presupuse ale acestor încălcări ale legii, abuzuri săvârșite de legionari, și intervențiile Generalului de a curma aceste acte de anarhie, incorectitudinile ce le-ar fi descoperit la diversele instituții, extrase din procesele verbale ale Consiliilor de Miniștrii, în care se tratau problemele de ordine publică, documente sau scrisori provenind la terțe persoane, care se plângeau de comportamentul legionarilor. Nu ne puteam extinde cu expunerea asupra tuturor acestor infamii la adresa legiunii, ticluite de complicii Generalului, la redactarea acestei cărți. Ar însemna să publicăm și noi cel puțin o lucrare tot atât de mare, pentru a respinge toate acuzațiile ce ni le aduc. De aceea ne-am limitat să răspundem, punct cu punct afirmațiilor din „Privire Generala”, unde, cum am spus, găsim ansamblul ticăloșiilor și urilor de care au fost capabili acești oameni, care până mai ieri, au fost colegii noștri de guvernare. E un fluviu de acuzații, care mai de care de necrezut, având rostul să ne înmormânteze în istorie.

Chiar se spune în „Prefață”, „legionarii, prin acțiunea lor contra Generalului Antonescu, s-au sinucis”. Legionarii nu se puteau sinucide, pentru ca n-au întreprins nimic contra Generalului. Mâinile noastre au rămas curate, suferind până la urmă pentru a rămâne credincioși jurământului ce l-am depus. S-a sinucis Generalul, luând calea atâtora călăi ai tineretului legionar. Și el a intrat în galeria tristelor figuri care au lăsat o dâră de sânge nevinovat în istoria Neamului: Armand Călinescu, Bengliu, Gherovici, Iamandi, Gabriel Marinescu și alții.

Dar nu s-a sinucis, ci, în orgoliul lui bolnăvicios, a târât toata țara în prăpastie, cum așa de bine indică titlul acestei cărți.

 

VIII.

ÎN BĂTAIA FURTUNII

 

„Azvârlită de la guvernare prin trădarea lui Antonescu și prin consimțământul Marelui Reich German, stăpân al Europei în acel moment, Mișcarea Legionară a intrat într-o nouă perioadă de prigoană, care a dăinuit până la căderea tiranului, în volbura evenimentelor de la 23 August 1944. Patru ani de închisori, suferințe și morminte, în care interval n-a slăbit nici o clipă teroarea regimului. O nouă furtună istorică s-a abătut asupra Legiunii, care nu s-a mărginit la existența ei, ci a smuls din temelii însăși rădăcinile Neamului.”

 

1. FRĂMÂNTĂRILE LEGIONARE DIN ȚARĂ

 

Ruptura provocată de Antonescu în sistemul constituțional al țării a provocat grave neliniști și tulburări în organismul legionar. În cazuri de acestea, când conducerea legitimă a unei mișcări este împiedicată să-și exercite funcțiile ei de orientare și comandă, apar fel de fel de inițiative și o serie de șefi improvizați, care vor s㠄salveze” Legiunea. La aceștia e greu să se distingă dacă sunt mânați de o pornire sinceră, ca să ajute cu atitudinea lor ca Legiunea să-și regăsească echilibrul politic sau dacă avem de-a face numai cu aventurieri, care vor să profite de tragedia tineretului naționalist pentru a-și satisface propriile lor ambiții.

Bineînțeles că aproape toți din cei ce și-au afișat veleitățile de șefie în aceasta perioadă tulbure plecau de la premisa că conducerea anterioară, adică eu, am făcut greșeli și de aceea Mișcarea a ajuns în situația grea de astăzi. Era o poziție comodă, pentru că era agreată și de Antonescu. Generalul nu mai contenea să declare că el este dispus să colaboreze cu „legionarii buni”, adică cu aceia care nu i-au făcut greutăți nici în perioada guvernării legionare și nici n-au fost amestecați în așa-zisa „rebeliune”. Cu trecerea timpului s-a adeverit că această declarație, des repetată, era numai un argument de circumstanță, un truc destinat să-i înșele atât pe legionarii care credeau posibilă o reluare a colaborării cu Conducătorul Statului cât și cu cercurile germane, care sperau într-o reconstituire a vechii alianțe. Cum am scris mai înainte, Antonescu nu vroia decât să câștige timp, până când, apropiindu-se războiul, chestiunea nu i-ar mai fi interesat nici pe germani.

În Martie 1941, eu făcusem încercarea de a înlesni o reluare a colaborării, trimițându-i Generalului cunoscuta scrisoare prin Profesorul Găvănescul. Rezultatul a fost mai mult decât decepționant. Mă expusesem inutil, pentru că Antonescu mi-a răspuns într-o forma așa de brutală încât își dezvăluise clar intențiile lui de a continua prigoana până la nimicirea Legiunii. Bucurându-se în acel moment de sprijinul nelimitat al lui Hitler, Antonescu se considera un fel de semizeu al României, care putea să-și azvârle fulgerele mâniei lui asupra unui tineret îngenuncheat, cu ajutorul armatei germane. El nu și-a dat seama că cu megalomania lui bolnăvicioasă, în acel moment, risca ultima șansă de a salva viitorul României.

Drasticul răspuns al Conducătorului la scrisoarea mea moderată a întărit convingerea în cercurile căpeteniilor legionare, cruțate de valul de arestări, că singurul impediment în reluarea colaborării cu Generalul aș fi eu și că după expulzarea mea definitivă din orice combinație politică, ar fi rândul lor să-și încerce norocul. Colaborarea Legiune-General rămânea, deschisă, dar numai cu elemente agreate de Conducător, conform recentelor lui declarații. Au început atunci fel de fel de sondaje și tatonări, între guvern și căpeteniile legionare libere, ca să se ajungă la un nou acord de guvernare, oferindu-i Generalului satisfacțiile și garanțiile ce le cerea. Această perioadă a început îndată după evenimentele din Ianuarie 1941 și a ținut până în toamna aceluiași an, dar fără rezultate apreciabile. Au fost perioade de discuții mai intense și altele când problema a fost pur și simplu ignorată. Fruntașii legionari angajați în acțiunea de destindere își făceau iluzii, nepricepând jocul perfid al Generalului. Acesta, în adâncul conștiinței sale, nu era deloc convins de oportunitatea unei reluări a colaborării cu Mișcarea. De ce să-și complice existența când era stăpân pe țară, transformând-o într-o vastă cazarmă? Îl avea pe Hitler, avea armata germană, și mai dispunea și de instrumentul războiului, care, prin natura lui, îi întărea poziția de Conducător al Statului.

În paginile ce urmează, vom arăta cum s-au comportat diferitele sectoare ale Mișcării Legionare din țară, fie cei ce se aflau în închisoare fie cei ce se bucurau de libertate, fiind trecuți pe lista „legionarilor buni”.

 

2. CE S-A ALES DE GUVERNUL LEGIONAR?

 

Guvernul legionar, care a condus țara în colaborare cu Antonescu, de la 14 Septembrie 1940 până la 21 Ianuarie 1941, s-a fracționat, căutându-și fiecare membru al lui o orientare proprie. Eu m-am ascuns, mai întâi la București și apoi după multe peripeții, am ajuns la Berlin. Miniștrii Vasile Iasinschi, Corneliu Georgescu, Constantin Papanace și-au aflat refugiu la SD, în București, a căror, casă se bucura de statut diplomatic. Mihail Sturdza, fostul Ministru de Externe s-a înapoiat acasă, de unde a fost ridicat de o patrulă militară și încarcerat la Malmaison. Aceeași soartă a avut-o și Generalul Petrovicescu, fostul Ministru de Interne. Și el credea, ca și Sturdza, că după retragerea noastră din instituțiile publice, situația se va normaliza și foștii demnitari nu vor avea de suferit represalii. Generalul Petrovicescu a fost apoi târât la bara justiției și condamnat. N-a fost cruțat de arestare nici Profesorul Traian Brăileanu, Ministrul Educației Naționale, deși el n-a participat la nici o acțiune de stradă.

Profesorul Ion Protopopescu s-a bucurat de un tratament de favoare. Generalul și-a adus aminte de cuvântarea ce-a ținut-o Profesorul în Consiliul de Miniștrii, din 27 Noiembrie 1940, după întâmplările de la Jilava, când s-a aliniat poziției Conducătorului. Antonescu l-a răsplătit, scutindu-l de urmărire și condamnare. A stat la închisoare doar vreo două săptămâni și apoi i s-a dat drumul. același lucru s-a întâmplat și cu Alexandru Constant, Ministrul Propagandei. N-a intrat în lotul responsabililor de „rebeliune” și, după scurta deținere, a fost eliberat. Dar Constant făcuse o greșeală de apreciere a situației politice. A țintit prea sus. A crezut că acum i se deschid porțile unei noi perioade de activitate politică, devenind purtătorul de cuvânt al maselor legionare în tratativele cu Antonescu. În acest scop, a scos și o revistă cu caracter legionar, care n-a avut viață lungă, deoarece contrazicea planurile lui Antonescu, care nu urmarea altceva decât să mențină Mișcarea într-o stare de permanentă represiune, pentru a împiedica orice renaștere a ei. Revista a fost suprimată, iar Constant s-a ales cu o aspră admonestare din partea Generalului, publicată în ziare. După aceasta lecție, Constant s-a retras în activitatea lui profesională, renunțând la aspirația de a mai juca și un rol politic.

 

3. ORIENTAREA GRUPULUI CARLIST

 

Prin grupul carlist, îi înțeleg pe acei fruntași ai Legiunii care au colaborat cu Regele Carol II, până în momentul când acesta a fost silit de evenimente să renunțe la tron. În timpul guvernării noastre, cum era și de așteptat, ei n-au jucat nici un rol, nici în Stat și nici în Mișcare.

Despre Augustin Bidianu n-am auzit să fi întreprins ceva pe plan politic. În tot timpul dictaturii antonesciene s-a retras la Sibiu, ocupându-se de familie și de chestiunile lui particulare.

Doctorul Vasile Noveanu, nu s-a ocupat de profesia lui de medic, ci s-a mutat în Bucovina, unde era nevoie de întreprinzători în economie, după plecarea rușilor. Cu ajutorul influențelor de la București, a ajuns în posesia unor fabrici de zahăr și de alte produse din aceasta provincie. Poziția economică ce-a câștigat-o în Bucovina n-a folosit-o numai pentru sine, ci a adus la lucru în întreprinderile ce le patrona, o serie de elemente legionare din Capitală, care altminteri ar fi avut o altă soartă. Între aceștia se afla și inginerul Nicolau, care a fost angajat la fabricile lui în tot timpul războiului.

Doctorul Noveanu a desfășurat și o anumita activitate politică, nu direct, ci prin intermediul lui Radu Mironovici. Comandantul Bunei Vestiri fusese și el arestat și condamnat pentru așa-zisa „rebeliune”. A trecut prin mai multe închisori, printre care și la cea din Aiud. Vasile Noveanu având relații la Președinție, a intervenit pentru eliberarea lui Radu Mironovici, din motive politice. În eventualitatea unei destinderi și a reluării colaborării cu Mișcarea, Radu Mironovici, pleda Noveanu, ar fi singura personalitate legionară ce-ar putea strânge Mișcarea în jurul lui. Intervenția lui Noveanu a dat rezultatul dorit. Lui Radu Mironovici i s-a scurtat perioada de detenție și a putut reveni ca un om liber la București Activitatea politică ce a desfășurat-o Radu Mironovici sub regimul antonescian și rezultatele ei, le vom expune într-un alt capitol.

Radu Budișteanu, fostul ministru al Cultelor, nefiind urmărit, a putut să-și reia activitatea lui profesională, de avocat în Baroul Ilfov. La adăpostul profesiei lui, a făcut mult bine Legiunii. Și-a dat seama de ticăloșia și crimele regimului antonescian și, în limitele tolerate de profesia lui, i-a ajutat pe legionarii trimiși în judecată, cu ordine de condamnare de la Președinție. A pledat în nenumărate procese mari și mici, reușind în multe cazuri, să obțină achitarea inculpaților sau reducerea substanțială a pedepselor.

 

4. DESTINUL PROFESORULUI CODREANU

 

După evenimentele din Ianuarie 1941, Profesorul Ion Zelea Codreanu a considerat schimbarea peisajului politic din România ca o confirmare a atitudinii lui față de mine, luată chiar din primele zile după victoria de la 6 Septembrie 1940, contestându-mi conducerea Legiunii și cerând să fie proclamat el Șef al Mișcării. Am scris, în primul volum al cărții Era Libertății, conflictul ce l-am avut cu Profesorul Codreanu în perioada guvernării noastre, culminând cu atacul de la sediu. Răsturnarea noastră de la putere nu avea altă semnificație pentru Profesor decât că se confirmase punctului de vedere: eram un uzurpator al destinelor Legiunii și acțiunea mea nu putea duce decât la tragedia ce s-a abătut asupra țării.

Atitudinea Profesorului l-a așezat automat de partea lui Antonescu. Dacă eu eram cel rău, cel ce cutezasem să-l înfrunt în chestiunea conducerii legionare, Generalul, prin acțiunea lui militară, de expulzare a mea din guvern, devenise aliatul său natural. Drumul părea acum deschis ca Profesorul să-și realizeze aspirația lui de a deveni Șeful Legiunii și de a juca un rol politic important sub comanda Generalului. Horia Sima era detestat de Antonescu, era detestat și de nemți, încât Profesorul Codreanu, rămânea legitima rezervă de reconstituire a Legiunii. Profesorul aștepta, dintr-un moment într-altul, să fie chemat de Conducătorul Statului și să se facă apel la el pentru a reconstitui Legiunea cu elemente necompromise în „rebeliunea” din Ianuarie 1941.

Pentru a-și atrage bunăvoința lui Antonescu, Profesorul s-a întrecut în laude la adresa Conducătorului, iar pe mine m-a acoperit de cele mai grele acuzații. Eu devenisem, în limbajul Profesorului, un fel de Belzebut, iar Generalul Antonescu, care îi aresta și îi împușca pe legionari, care umpluse închisorile cu ei, era ridicat în slavă, proclamându-l un trimis al Cerului, un fel de Arhanghel. Între acuzațiile ce mi le aducea Profesorul, erau multe dintre acelea recent procurate de serviciile de informații de la Președinție, care au apărut ulterior și în cartea Pe Marginea Prăpastiei. Între altele îmi azvârlea învinuirea ca aș fi fost „un agent al lui Moruzov”. Am explicat în volumul de amintiri Sfârșitul unei domnii sângeroase, cum am ajuns să cunosc acest personaj, în timpul detenției mele la Siguranță, în Mai 1940, și cum a apărut numele meu în cartoteca acestuia. Împușcarea lui Moruzov la Jilava era interpretată de Profesor ca o acțiune preventivă a mea pentru „a astupa gura aceluia ce putea să vorbească și să mă îngroape definitiv sub acuzații”. În realitate, Moruzov a murit odată cu toți cei închiși la Jilava, în noaptea de 26/27 Noiembrie 1940, în urma acelei reacții provocate în cursul lucrărilor de deshumare a Căpitanului. Am aflat de moartea lui după ce execuțiile s-au săvârșit și fără știrea mea.

Declarațiile Profesorului Codreanu, apărute în ziare, n-au avut însă efectul așteptat de Profesor. Generalul Antonescu nu se grăbea să-i dea însărcinarea mult așteptată. Avea alte planuri, care nu coincideau cu speranțele Profesorului. Acesta a fost utilizat de General doar pentru a-și justifica energicele masuri luate contra „rebelilor” și pentru a alimenta chiar cu declarațiile tatălui Căpitanului campania de presă contra legionarilor. Ce mai vreți, spunea Generalul, dacă însuși tatăl Căpitanului îl acuza pe Horia Sima? Un argument pe care l-a folosit adeseori și în fața germanilor.

Profesorul Codreanu putea să joace o carte mare în acel moment dramatic, dacă ar fi fost înzestrat cu darul conducerii. Dar nu pe calea ce apucase. Nu acoperindu-mă pe mine de insulte, căci implicit insulta și zecile de mii de oameni care crezuseră în mine și mă urmaseră. Strategia urmată de Profesor nu putea da roade, când țara gemea de lanțuri. Toată lumea vedea cine e tiranul cine e „răul”, cine arestează și omoară. Alianța Profesor-General era nenaturală. Contrazicea sentimentele unanime ale nației.

Profesorul ar fi trebuit să lase chestiunea mea de-o parte, să uite trecutul și să se ocupe de trupul însângerat al Mișcării. Pretenția lui de a lua conducerea Legiunii, acum în aceste ceasuri de restriște, s-ar fi verificat ca o aspirație legitimă, dacă ar fi știut să interpreteze realitățile. El trebuia să-i adune în jurul lui pe toți cei loviți și prigoniți, pe toți cei ce zăceau în închisori. El trebuia să ofere o speranță mulțimilor dezorientate. Știm că era greu de acționat sub dictatură, dar Profesorul ca un om liber, se putea mișca cu ușurință, creând un potențial de presiune contra tiranului, care vroia să perpetueze prigoana. Acesta ar fi fost meritul sau principal, care, realmente, i-ar fi creat o problema lui Antonescu, determinâdu-l să-și revizuiască poziția față de Mișcare. Eu eram departe, fugar peste hotare, și prizonier al Puterilor Axei, fără să dispun de vreun mijloc de a interveni în țară, în timp ce Profesorul se putea sprijini pe masa a o jumătate de milion de legionari, dacă ar fi știut să și-o apropie. Dar prin faptul că oricând avea prilejul, mă ofensa și mă ataca, fără să întreprindă efectiv ceva pentru salvarea a mii de ființe nevinovate, a avut ca urmare, înstrăinarea de aceia pe care pretindea să-i conducă. N-a reușit să dea examenul de conducător. S-a cantonat o poziție minoră, așteptând dezlegarea situației de la Antonescu.

Este adevărat că Profesorul a apărut pe la unele procese legionare, depunând ca martor în favoarea unuia sau altuia, dintre inculpații pe care îi cunoștea, ușurându-le situația, dar problema de bază rămăsese intactă. Ce se întâmpla cu totalitatea legionară? Rămâne mai departe sub cizma lui Antonescu sau iese la lumină, irupând din nou în domeniul politic? El n-a înțeles perfidia lui Antonescu, care făcea declarații de circumstanță ca vrea să lucreze cu Legiunea, dar amâna „ad kalendas graecas” să ia o decizie. Profesorul, lipsit de perspicacitate, devenise un port-drapel al propagandei oficiale, fără să distingă incorectitudinea Generalului, care nu urmărea altceva decât să câștige timp pentru a azvârli definitiv Mișcarea la periferia istoriei.

În vara anului 1941, Profesorul Codreanu suferise două lovituri grele din partea Generalului, care ar fi putut să-l trezească la realitate. În cartea Pe Marginea Prăpastiei, scribii de la Președinție nu s-au mulțumit să mă acopere cu cele mai grave acuzații, dar s-au atins și de persoana Căpitanului. Au reprodus în această carte mizerabila scrisoarea lui Stelescu către Căpitan, după trecerea în tabăra inamicilor Mișcării, în care acesta împroșca cu venin și ură, nobila figură a fostului său șef. Era un semnal nu numai pentru Profesor, dar pentru orice legionar, că regimul e dispus să meargă până la ultimele consecințe în prigoana contra legionarilor, că e vorba de o luptă de exterminare și nu o simplă încordare tranzitorie între două forțe.

A doua lovitură primită de Profesor, s-a petrecut odată cu moartea fiului sau Horia Codreanu. Acesta venind noaptea târziu acasă a fost împușcat de un comisar de stradă, în virtutea dispozițiilor de război. Horia Codreanu a fost înmormântat la cimitirul Bellu, și, cum era de așteptat, a venit multă lume să participe la doliul familial. Când se desfășura ceremonia înmormântării, au apărut detașamente de jandarmi, ascunse până atunci printre cruci, care au somat mulțimea să se culce la pământ. Până și Profesorul Codreanu n-a fost cruțat de umilința de a se trânti jos, sub amenințarea armelor. Care a fost scopul acestei intervenții? Se zvonise că vor veni mulți legionari dintre cei ascunși și căutați de autorități la actul înmormântării și, cu acest prilej, puteau fi prinși și arestați. După legitimările de rigoare, jandarmii s-au retras și ceremonia a putut continua. Generalul Antonescu n-a respectat nici durerea unui tată, care-și pierduse al treilea fecior.

Cele două întâmplări ar fi trebuit să-l determine pe Profesor la o schimbare de atitudine față de regimul Antonescu, care nu urmarea altceva decât distrugerea totală a legiunii. Nu mai știm dacă Profesorul Codreanu a devenit mai circumspect cu Antonescu, pentru că peste câteva luni a murit, în 21 Noiembrie 1941.

 

5. MENTORII PROFESORULUI

 

Profesorul Codreanu avea în jurul lui doi oameni de încredere, cu care se consulta când întreprindea vreo acțiune politică. Aceștia erau Preotul Dumitrescu-Borșa și Gheorghe Ciorogaru. Amândoi făcuseră parte din grupul de la Berlin în perioada primului exil legionar din Germania, 1938-1940.

Odată cu biruința legionară s-au întors și ei în România. Pe Gheorghe Ciorogaru, Doctor în Economie de la Universitatea din Heidelberg, l-am însărcinat cu conducerea secției economice a Mișcării, rugându-l să aștepte până se va ivi vreun prilej de a se face apel la cunoștințele lui în opera de guvernare. Ciorogaru a lucrat un timp la secția economica, dar, nemaiavând răbdare, crezând că există din partea mea un refuz categoric de a-l utiliza în guvern, a părăsit aceasta instituție și s-a atașat Profesorului Codreanu. De fapt, dacă nu ar fi fost amestecat în lovitura de la sediu, din Noiembrie 1940, Ciorogaru ar fi devenit Subsecretar de Stat la Economie, fiind un om bine pregătit în materie, în locul Petra, care nu era de categoria lui.

În ceea ce-l privește pe Preotul Dumitrescu-Borșa, s-a purtat amabil cu mine la început și i-am înlesnit accesul la diferite Ministere, pentru a rezolva chestiuni, ce spunea el, se refereau la nedreptăți ce le-ar fi suferit familiile de legionari în timpul regimului anterior. Dar nici el nu s-a mulțumit cu această poziție ce i s-a părut minoră în raport cu trecutul lui legendar. Preotul Dumitrescu s-a apropiat și el de Profesorul Codreanu, crezând că, prin sprijinul lui, va putea ajunge în situația ce-o avusese pe timpul Căpitanului, când fusese Secretar General al partidului 'Totul pentru țară”, însoțindu-l pe Generalul Cantacuzino în toate deplasările lui prin țară. Preotul Dumitrescu Borșa era la curent cu întâlnirile mele cu Profesorul și îl încuraja pe Profesor să ceara proclamarea lui ca Șef al Legiunii. Odată obținând Profesorul conducerea Legiunii, Preotul Borșa spera să devină a doua persoană din Mișcare, aspirând la postul de Secretar General.

Atât preotul Borșa cât și Ciorogaru l-au sfătuit pe Profesor să intre cu forța în sediul din Strada Gutenberg și, odată instalat aici, toți legionarii îi vor recunoaște conducerea. Lovitura n-a reușit, fiind reprimată în câteva ore de organizația legionară din capitală. În cursul cercetărilor, s-a adeverit rolul jucat de Ciorogaru și Preotul Borșa, în organizarea loviturii de la Sediu. Aflându-se sub arest, au crezut ca vor fi împușcați ca răzbunare pentru moartea a doi legionari, care au căzut loviți de gloanțele altor camarazi, în confuzia ce s-a produs atunci la sediu. Nu li s-a întâmplat nimic. Nu puteam să uit trecutul lor de luptători, cu toate că acțiunile lor recente au făcut un imens rău Legiunii, zdruncinând stabilitatea internă a ei.

După căderea noastră de la putere, în urma loviturii de Stat a Generalului Antonescu, din Ianuarie 1941, Preotul Dumitrescu-Borșa a urmat linia de orientare a Profesorului Codreanu: cu Generalul Antonescu și contra mea. Eu eram responsabil de toate calamitățile din Mișcare. Declarațiile lui au apărut în ziare și au fost publicate și în cartea Pe Marginea Prăpastiei. În special s-a făcut mare tam-tam publicitar pe chestiunea afirmațiilor Preotului-Borșa ca eu aș fi fost responsabil de acțiunile întreprinse în toamna anului 1938 de legionari, acțiuni care ar fi avut ca urmare asasinarea Căpitanului. Preotul Dumitrescu-Borșa uitase că a făcut și el parte din Comandamentul de prigoană din această perioadă, că locuia cu Vasile Christescu și aprobase toate măsurile luate de acest Comandament, ca reacție la teroarea crescândă a regimului. În viața mea politică, am întâlnit numeroase cazuri de camarazi care îndepărtându-se de mine și contestându-mi locul ce-l ocupam în Mișcare, erau cuprinși de un fel de amnezie, uitându-și de propriile lor acte și responsabilități. Așa și Preotul Borșa. Nu-și mai aducea aminte de atitudinea lui în Comandamentul de prigoană, de energia cu care susținea violența în relațiile cu echipa de asasini a guvernului și mă indica pe mine ca unic făptuitor al acestor acte, când în realitate eu nu am făcut decât să transmit organizațiilor de pe teren dispozițiile Comandamentului de prigoana.

Preotul Dumitrescu-Borșa devenise o epavă umană încă din timpul refugiului din Germania. El era șeful grupului legionar din Berlin și a dezertat din aceasta funcție, rupându-se de grup, după pedepsirea lui Armand Călinescu, pentru a nu ei acuzat de tragicele întâmplări din țară.

Făcând declarații, s-a bucurat, firește de protecția regimului antonescian și a putut trăi în liniște și pace toată perioada războiului. Dar prestigiul lui în lumea legionară se redusese la zero. Când mii de oameni sufereau din cauza prigoanei a antonesciene, atitudinea lui nu putea trezi decât amărăciune și dezgust.

Gheorghe Ciorogaru a apucat o cale diferită. După ce a fost eliberat din ordinul meu, i-am trimis vorba să se retragă din București și să se duca în Oltenia, de unde era originar. Nu era o confinare, ci expresia grijii mele de a nu cădea victima vreunei răzbunări din cauza împușcăturilor de la sediu, unde și-au găsit moartea doi legionari de elită. Ciorogaru m-a ascultat. S-a retras în Oltenia, în localitatea de unde era originar, rămânând acolo în tot cursul războiului. N-a încercat, după informațiile ce le dețin, să intre în grația lui Antonescu, ci a păstrat tot timpul o ținută decentă.

 

6. LILIANA PROTOPOPESCU

 

După căderea Preotului Vasile Boldeanu în mâinile poliției, în împrejurările pe care le-am expus în capitolul respectiv, conducea legiunii din prigoană a fost preluată de Doamna Liliana Protopopescu.

Între Liliana Protopopescu și soțul ei era o mare diferență de caracter. În timp ce Profesorul Protopopescu, în momente grele pentru Legiune, înclina spre compromisuri și alibiuri, Doamna Liliana era de o intransigență eroică. Între cei doi soți au existat adeseori fricțiuni pe această temă. Unul dintre cele mai amare momente din viața ei le-a trăit Doamna Liliana Protopopescu când a aflat că, în cursul Consiliului de Miniștri ce s-a ținut după întâmplările de la Jilava, 27 Noiembrie 1940, Profesorul Protopopescu făcuse declarații de atașament pentru General, care vroia să profite de aceste tulburări, pentru a smulge șefia Legiunii.

După înfrângerea noastră, la 23 Ianuarie 1941, Profesorul Protopopescu, cum am scris mai înainte, n-a împărtășit soarta celorlalți miniștri, ci a fost eliberat după două săptămâni de arest, în urma indicațiilor Generalului, care își adusese aminte de atitudinea lui, în acel memorabil Consiliu de Miniștri.

După arestarea Părintelui Boldeanu, conducerea Legiunii din țară a rămas fără succesor. Nu era prevăzut nici un locțiitor. În aceste momente grele, Doamna Liliana Protopopescu și-a asumat răspunderea organizației. Profitând de faptul că ea nu era urmărită, beneficiind de protecția de care se bucura soțul ei din partea guvernului, a început să înnoade fire în toată țara. În acest scop s-a folosit de legionarele din secțiunea feminină. Lucia Trandafir, șefa secției feminine, fugise și ea peste hotare, ajungând la Berlin. Cu ajutorul Doamnelor și Domnișoarelor din organizația feminină, Doamna Liliana Protopopescu a reconstituit relațiile cu provinciile, reușind să asigure coordonarea diferitelor sectoare de activitate a Legiunii. Ea n-a uitat nici relațiile cu Berlinul. În perioada cât a condus ea Mișcarea din țară eram informat cu multă precizie și la timp de toate planurile regimului antonescian, care nu contenea să ne administreze noi și noi lovituri. Prin mijloace și legaturi pe care numai Doamna Liliana Protopopescu le cunoștea, ajunsese să pătrundă până cercurile intime ale Președinției, transmițându-ne la Berlin tot ce considera că era important pentru supraviețuirea noastră. Multe avertismente primite pe această cale au servit echipei noastre de la Berlin ca să pareze intrigile ce le puneau la cale serviciile antonesciene, pentru a ne denigra în fața autorităților germane, cu scopul de a lua măsuri și mai aspre contra noastră.

Doamna Liliana Protopopescu, a fost un monument de inteligență și loialitate, aducând imense servicii Legiunii, într-o perioadă critică din existența ei.

 

7. VIZITA LUI NEAGOE FLONDOR LA BERLIN

 

Neagoe Flondor era vlăstar din vestita familie a Flondoreștilor, a căror viață a fost strâns împletită cu istoria Bucovinei.

Un membru al acestei familii Baronul Flondor, a ajuns Ministru al palatului sub Regele Carol II. Fratele acestuia, Neagoe, a simțit atracție pentru Mișcarea Legionară, unde și-a câștigat destul de repede un loc de frunte. Căpitanul l-a răsplătit cu gradul de Comandant Legionar.

L-am cunoscut pe Neagoe Flondor în vara anului 1940. L-am vizitat la el acasă, în Strada Dorobanți, și, cu acest prilej, mi l-a prezentat pe Colonelul Rioșeanu, care locuia în aceeași clădire. Mi-a spus de Rioșeanu că este un intim al Generalului Antonescu, care, pe atunci, se afla internat la Mănăstirea Bistrița. Am avut o conversație extrem de animată cu Colonelul Rioșeanu, care și-a manifestat simpatiile față de Mișcare. Am discutat, în primul rând, cazul Generalului Antonescu, scos din circulație, prin internarea lui la Mănăstirea Bistrița. L-am pus la curent cu intervențiile mele la Moruzov și Urdăreanu, pentru a fi eliberat.

Nu-mi aduc aminte dacă Neagoe Flondor a jucat vreun rol în timpul guvernării noastre, dar după lovitura de Stat a Generalului Antonescu, din 23 Ianuarie 1941, a intrat din nou în acțiune, atât prin relațiile lui cu Rioșeanu, încercând să îmblânzească dușmănia acestuia față de noi cât și pe linia Palatului, prin fratele lui, Baronul Flondor.

În vara anului 1941, nu mai știu exact în care lună, sunt anunțat la Berlin, prin Mircea Dimitriu, că a sosit în capitala Reichului Neagoe Flondor și vrea neapărat să vorbească cu mine. Conform unei metode, de-acum des întrebuințată, am fixat ziua și locul întâlnirii în pădurea din jurul Berkenbrück-ului, care a mai văzut și alți oaspeți clandestini:

Au mai fost la întâlnirea cu Neagoe Flondor, în afară de mine, Iasinschi și Papanace. Am stat toți patru pe iarbă și Neagoe Flondor ne-a făcut o expunere a situației din țară, pe care o cunoșteam și din alte izvoare.

Dat fiindcă Neagoe Flondor venise și cu un plan de acțiune în țară, am convenit ca însoțitorii mei să se retragă. Rămânând singur cu Neagoe Flondor, acesta mi-a comunicat că ar avea posibilitatea de a lua contact cu Palatul, prin mijlocirea fratelui său, Baronul Flondor. Ar putea transmite Regelui anumite idei și puncte de vedere, care să modifice peisajul politic al României, întrerupând prigoana contra legionarilor. Am reacționat sceptic la declarațiile lui. Ne aflam în război și Generalul Antonescu se bucura de toată încrederea Führerului. Regele nu dispunea de nici o posibilitate de a influența cursul evenimentelor. Doar atât l-am rugat pe Neagoe Flondor, ca să explice Regelui prin intermediul fratelui sau, Ministru al Palatului, că noi nu avem nici o vină în evenimentele sângeroase din Ianuarie 1941 și că toata operația așa-zisei „rebeliuni”, a fost proiectată și executată de Antonescu.

I-am explicat situația în care ne găseam noi la Berlin, prizonieri ai Marelui Reich, și imposibilitatea în care ne aflam să întreprindem ceva ca să lămurim situația internă din România.

Ne-am despărțit întristați amândoi. Am apreciat loialitatea și dragostea acestui om, care, venind dintr-o altă lume, s-a atașat Mișcării Legionare. Legiunea lupta de fapt ca să apere și marile tradiții ale acestei familii de cărturari bucovineni, înnobilați de împăratul Austriei.

 

8. ÎNCERCĂRI DE APROPIERE DE MIȘCARE

 

Am notat încercarea lui Antonescu de a se autoproclama Șeful Legiunii îndată după retragerea noastră din instituțiile publice, în 23 Ianuarie 1941, ca urmare a ultimatum-ului lui Hitler. Hotărârea lui a căzut în gol. Nu a avut nici un răsunet: nici în sânul Legiunii și nici în țară. Era și firesc ca planul lui de a deveni Șeful Legiunii să nu trezească nici cea mai ușoară aprobare. După ce atacă pe legionari cu armata și trage în ei, omorându-i pe cei ce opuneau rezistență, se rupseseră legăturile morale între el și tineretul țării, încât o recunoaștere a conducerii lui era imposibilă.

Completez aici că, în vara anului 1941, s-au mai făcut două încercări de apropiere între Mareșal și Mișcare, care s-au încheiat tot atât de lamentabil din motivele pe care le voi expune.

O primă cale ce-a ales-o Antonescu pentru a cuceri șefia Legiunii, a fost prin Profesorul Codreanu. L-a autorizat pe Profesor să țină un Congres Legionar cu personalități neamestecate în rebeliune și ostile lui Horia Sima. Congresul s-a ținut la Craiova, avându-l ca regizor principal pe Preotul Dumitrescu-Borșa, primul sfătuitor al Profesorului și agreat și de cercurile antonesciene.

Au participat o serie de fruntași ai Legiunii aflați în aceasta situație specială, Congresul n-a dus la rezultatul așteptat de General, deoarece când s-a pus problema acestuia ca viitor șef al Legiunii, Profesorul Codreanu a sărit ca ars, spunând:

– Asta nu se poate, căci doar eu sunt Șeful Legiunii.

De pe aceasta poziție, Profesorul n-a putut fi scos, cu toate stăruințele unor participanți, care susțineau candidatura Generalului. Congresul s-a încheiat cu proclamarea Profesorului ca „șef Spiritual al Legiunii”, pentru a menaja susceptibilitatea Generalului, având calea liberă de a fi desemnat mai târziu șef politic al Legiunii și de a exercita efectiv comanda ei.

O a doua încercare a Președinției, mult mai serioasă și mai bine pregătită, de a se apropia de Mișcare, s-a săvârșit prin Comandantul Bunei Vestiri, Radu Mironovici. Fiind adus la închisoarea din Deva, prin luna Octombrie 1941, acesta a povestit unui grup de legionari cum s-a angajat în procesul de împăcare dintre Legiune și General.

Inițiativa, de astă dată, a venit din partea unor generali, care colaborau cu Antonescu la efortul de război. Aceștia, spunea Radu Mironovici, și-au dat seama de vidul lăsat în țară de Mișcare, atât pe plan economic cât și pe plan moral, afectând și ținuta trupelor de pe front, și i-au cerut lui Antonescu să reconsidere problema legionară, în vederea unei apropieri.

Generalul (acum Mareșal) s-a lăsat convins și le-a cerut să ia contact cu o personalitate legionară, în vederea unor discuții prealabile. Generalii s-au fixat asupra lui Radu Mironovici, fiind unul dintre cei cinci întemeietori ai Mișcării, socotindu-l ca un om cu suficientă autoritate asupra întregii Legiuni.

În discuțiile avute cu Generalii, s-a ajuns la un perfect acord între cele două părți. Radu Mironovici le-a comunicat că este oricând dispus să se angajeze într-o acțiune de înțelegere și colaborare cu regimul actual.

A rămas doar să aibă loc întâlnirea lui Radu Mironovici cu Antonescu și să se pună bazele înțelegerii. La început convorbirea cu Mareșalul s-a desfășurat satisfăcător. Acesta i-a comunicat ca este dispus să dea ocazie legionarilor să aducă energia lor în folosul țării.

Mironovici i-a cerut însă lui Antonescu, că în prealabil, ca o condiție sine qua non, să dea dispoziție ca legionarii să fie scoși de sub acuzațiile nedrepte și cei ce se aflau în închisori, să fie eliberați și reabilitați.

Generalul i-a dat asigurări că va da ordinele necesare ca aceste doleanțe să fie realizate în cel mai scurt timp posibil. I-a cerut să se pună imediat pe treabă pentru a regrupa în jurul lui, ca întemeietor al Legiunii, toate forțele vii ale Mișcării. Atunci Radu Mironovici a avut o tresărire și văzând bunăvoința Mareșalului, s-a încumetat să mai ceară ceva.

– Mai este ceva, Domnule General, să-mi permiteți să mă duc în Germania, să mă întâlnesc cu Horia Sima și să-i cer aprobarea pentru acordul încheiat.

– Pe mine ca întemeietor, mă vor urma câteva elemente, dar el este Șeful Legiunii și fără acordul lui nu mă pot angaja la nimic.

Când a auzit Antonescu această declarație, a avut un acces de furie și a întrerupt conversația. Radu Mironovici a poposit din nou în închisoare și înțelegerea nu s-a putut face.

Evident că am admirat atitudinea lui Radu Mironovici, dar, din punct de vedere tactic, a făcut o eroare. Putea să facă înțelegerea cu Antonescu, care ar fi avut ca urmare eliberarea legionarilor din închisori, chiar fără aprobarea mea. Radu Mironovici era un om loial și distins și știam că nu va întreprinde contra mea acțiuni stil – Preotul Borșa. Mai târziu ne-am fi înțeles și ar fi primit aprobarea mea. Dar el nu-și imagina că simpla pomenire a numelui meu, în cursul convorbirii cu Antonescu, va duce la ruperea tratativelor.

 

IX.

SFÂRȘITUL UNUI AN TRAGIC

 

„Anul 1941 se apropia de sfârșit, fără să înceteze o clipă teroarea contra Legiunii. A fost un an întunecat. De nicăieri nici o rază de speranță. Așa își răsplătea Noua Europă pe cei mai credincioși aliați ai ei. Așa îi răsplătea regimul din țară pe cei mai hotărâți apărători ai patriei.”

 

1. PRESIUNI DIN TOATE PĂRȚILE

 

Situația politică a grupului de legionari în Germania era grea. Eram supuși unui regim de supraveghere polițienească, cu scopul de a nu întreprinde nici o activitate care ar putea tulbura bunele raporturi ale Reichului cu Antonescu. Pentru a-i face pe placul acestuia, guvernul german a interzis și relațiile legionarilor cu familiile lor din țară. Dacă am fi încălcat aceste angajamente, eram amenințați cu extrădarea.

Am mai avut amara surpriză să constat că Gestapo-ul își căuta informatori chiar și în rândurile noaste. Petre Ponta, fiind căsătorit cu o germană, a fost solicitat de Legath să fie informatorul lor, amintindu-i că are obligații și față de patria lui adoptivă, unde locuia de zece ani. Ponta a refuzat politicos, justificându-se cu șederea lui în țară aproape de mine, în timpul guvernării noastre, care-i interzice moralmente să facă acest serviciu. Alții au fost mai slabi de înger și au acceptat să fumizeze informații agenților lui Mull, șeful secției IV. Acum ce puteau să spună aceștia n-avea decât o importanță secundară. Nici un legionar nu s-a gândit să întreprindă vreo acțiune spre țară și nici cel puțin nu era criticată persoana Conducătorului. Izbucnise războiul din răsărit și legionarii comentau operațiile de pe front, bucurându-se de orice succes al armatelor germano-române. Nu tot așa gândea Antonescu, care s-a folosit de război pentru a ucide cât mai mulți legionari.

Dar dintre toți legionarii refugiați în Germania, eu aveam situația cea mai grea. Eram supus la mari presiuni politice și morale ca să renunț la șefia Legiunii. Centrul de unde pornea această campanie de intimidare a mea, pentru a mă obliga să trec altui fruntaș al Mișcării conducerea Legiunii, era Ministerul de Externe german. Cu această intervenție în afacerile interne ale Mișcării, funcționarii din Wilhelmstrasse, care îl consiliau pe Ribbentrop să-l sprijine pe Antonescu, în evenimentele din Ianuarie 1941, urmăreau două obiective:

– să-și justifice punctul lor de vedere, demonstrând lui Ribbentrop și Hitler că însuși Comandantul Mișcării își recunoștea culpabilitatea, prin actul renunțării la conducerea ei;

– să înlesnească o eventuală reluare a colaborării între Mișcare și General, plan pe care-l țineau în rezervă, chiar după ce se convinseseră că Antonescu fusese de rea credință, când le declarase, de atâtea ori, că e dispus să se înțeleagă cu „legionarii buni”.

Nemaifiind Sima în fruntea Legiunii, urmașul lui ar putea fi mai ușor agreat de General.

Acțiunile întreprinse contra mea din sfera Ministerului de Externe german veneau pe mai multe căi. Mai întâi în toate întrevederile avute cu Rademacher și Legath la Berkenbrück, cel dintâi nu scăpa nici un prilej să repete aceeași frază: „Führerul nu va mai colabora niciodată cu Horia Sima, din cauza refuzului acestuia de a merge cu Antonescu la întâlnirea de la Obersalzberg din 14 Ianuarie 1941”. Când rostea această sentință, Legath tăcea, iar ceilalți care erau cu mine, Iasinschi, Papanace, Corneliu Georgescu, se învăluiau de asemenea în tăcere. Eu, la rândul meu, ce era să spun? Cum mă puteam opune unei decizii a lui Hitler? Eram prizonierul lor, dar eram și cel mai primejduit dintre toți. Nu m-am apărat sub nici o forma, dar nici nu le-am dat satisfacția unui răspuns pozitiv. Renunțarea mea la șefia legiunii a rămas incertă.

În vara anului 1941, presiunile s-au multiplicat, devenind tot mai stăruitoare. Bietul Stoicănescu, de câte ori venea din expedițiile lui de la Berlin, îmi aducea vești îngrijorătoare. Din cercurile germane, atașate Ministerului de Externe, se filtrau aceleași atacuri împotriva mea, coincizând cu ceea ce declara Rademacher. În esență se repeta ca „o colaborare între Reichul german și Horia Sima nu mai e posibilă”. Era o invitație clară de a părăsi Șefia Legiunii. Chiar și în presa germană apăruseră notițe și articole cu un conținut asemănător.

La acest cor de dezaprobări ale persoanei mele, s-au adăugat și presiuni venite din mijlocul camarazilor mei. La Berlin locuia, în stare de libertate, legionarul Adrian Brătianu, cunoscut încă din primul nostru exil la Berlin, 1939-1940. Acesta lucra la emisiunea româneasca de radio și avea legături și cu funcționarii din Ministerul de Externe. Pe această filieră pătrundeau până la Berkenbrück informații destinate să-mi zguduie încrederea în viitorul Legiunii, atâta vreme cât m-aș crampona să rămân în fruntea ei. Eram o carte arsă. Casa lui Adrian Brătianu era frecventată de Viorel Trifa și acesta se întorcea cu sacul plin de știri defavorabile persoanei mele. Era aceeași placă, auzită de atâtea ori de la Rademacher, dar cu înflorituri și nuanțe. Odată a venit cu comentarii auzite de la un înalt funcționar al Ministerului de Externe, numit Wrede, referitor la scrisoarea ce i-am trimis-o eu Generalului, când am părăsit țara, trecând în Bulgaria, în Martie 1941. Wrede spunea că scrisoarea a fost inoportună și a făcut mai mult rău relațiilor germano-române. Nu pricepeam cum o scrisoare de loialitate față de General, după toate cele întâmplate în România, putea să dăuneze intereselor Reichului în România. Aceste comentarii aveau alt scop: să întărească impresia, între camarazii mei, că eu sunt un personaj supărător pentru politica Reichului în România și trebuie să mă dau de-o parte.

Lovit din toate părțile, expus să provoc mânia lui Ribbentrop și a înalților funcționari din jurul lui, care fuseseră complici la decizia luată de Führer a-l susține pe Antonescu contra noastră, cu ajutorul armatei germane din România, la o întâlnire avută cu Rademacher și Legath, în 2 Noiembrie 1941, am făcut o declarație de acceptare a sugestiilor lor:

„Mă retrag de la conducerea Legiunii în momentul în care problema legionară se va rezolva în țară. Odată reluată colaborarea cu Antonescu, rolul meu încetează și altul va fi chemat să conducă destinele Legiunii. Generalul Antonescu nu va mai trata cu mine, ci cu succesorul meu. Eu voi continua să rămân în Germania”.

Declarația mea i-a impresionat pe toți cei prezenți. Eram chiar la masă și au ascultat-o toți camarazii de la Berkenbrück într-o tăcere mormântală. Rademacher a luat cunoștință de declarația mea, crezând că se va întoarce la Berlin cu un trofeu diplomatic.

De fapt eu azvârlisem răspunderea înlocuirii mele asupra Ministerului de Externe german. Rămâne ca această instanță să obțină din partea lui Antonescu aprobarea reluării colaborării cu Mișcarea, după ce piedica principală, adică eu, cum credeau nemții, dispărea de pe eșichierul politic. Drumul părea liber ca să se restaureze binomul Antonescu-Mișcare. Dar aici s-au înșelat cercurile oficiale germane. Nu eram eu piedica principală pentru a ajunge la o noua înțelegere, ci Conducătorul însuși, care, de la izbucnirea războiului, renunțase la ideea de a-i mai avea alături de el pe legionari în guvern. Anumite încercări de apropiere cu legionarii din țară, cu excluderea celor din Germania, pe linia Profesorului Codreanu și a lui Radu Mironovici, se dovediseră tot atât de sterile. În Noiembrie, când am făcut eu această declarație, Generalul se fixase definitiv pe poziția de eliminare totală a Mișcării din calculele lui politice.

 

2. CĂDEREA ODESEI

 

Ni s-au umplut inimile de bucurie când am aflat vestea că după un lung asediu, care a durat peste două luni, Odesa a căzut în mâinile armatei române. Tot atunci am aflat că Transnistria, ținutul dintre Nistru și Bug, va trece sub administrația românească. Ne gândeam că, la încheierea păcii, acest teritoriu va rămâne definitiv încorporat Statului Roman. Era o compensație pentru cei o sută de ani de ocupație rusească a Basarabiei și pierderile grele ce le-am suferit în acest război.

Mai târziu, entuziasmul nostru pentru căderea Odesei ne-a scăzut când am aflat prețul ridicat ce-a trebuit să-l plătească armata română pentru aceasta victorie. Peste 120.000 de ostași au căzut în aceste lupte, o cifră enorm de ridicată în raport cu pierderile avute de armata germană pe întreg frontul de răsărit, până la acea dată, l5 Octombrie 1941, de circa 200.000 de morți.

Generalul Antonescu făcuse imensa greșeală de a refuza ajutorul militar oferit de Hitler la ocuparea Odesei. Numit la 23 August Mareșal al României, nu vroia să împartă gloria ocupării Odesei nici chiar cu germanii. El credea, după informațiile primite, că portul și orașul erau slab întărite și dintr-o singură ofensivă vor cădea în mâinile ostașilor noștri. S-au succedat nu una, ci patru ofensive, repetate la scurte intervale, până a putea fi alungați rușii din Odesa. Ei au evacuat de bunăvoie întăriturile, la 15 Octombrie 1941, iar în dimineața de 16 Octombrie, trupele româno-germane, au constatat că nu mai aveau nici un inamic în față.

Știrile despre masacrul fioros de la Odesa s-au filtrat puțin câte puțin în grupul legionarilor din Germania. Eram acaparați atunci de cursul general al războiului, de noile victorii germane în răsărit, pe care le auzeam aproape zilnic transmise de posturile de radio, în sunet de fanfară. Nu ne îndoiam că Rusia va fi înfrântă în scurta vreme și Hitler își va putea concentra toate forțele contra inamicului din Vest. Abia în iarna anului 1942, am început să avem îndoieli, întrebându-ne cum se va sfârși acest război, de care depindea și viitorul României.

 

3. UN CRĂCIUN LINIȘTIT

 

Dintre toate momentele trăite la Berkenbrück, mi-a rămas în minte, ca un popas odihnitor, Crăciunul Anului 1941. Nu știu cum se făcuse că în mijlocul atâtor amărăciuni și dureri, toți cei responsabili de soarta noastră, începând de la șefii polițienești de la Berlin și de la Frankfurt/Oder, până la gazda noastră, ofițerul SS Hartig, se întrecuseră să ne ajute în nenorocirea noastră, oferindu-ne câteva momente plăcute, cu prilejul Nașterii Domnului.

Mai întâi, n-am fost tulburați de consilierul de la Externe, Rademacher, care întotdeauna venea cu vești rele când se deplasa să-și vadă prizonierii. Chiar știrile ce le primeam din țară, nu mai aveau cruzimea de altă dată. Pare că se domolise și firea sanguinară a lui Antonescu. Cine știe, pierderile suferite la Odesa l-au determinat să fie mai tolerant cu legionarii. Ne-am bucurat de o pauză politică. La Rostock, de asemenea, după masa oferită legionarilor de Heinkel, reînviase optimismul. Se vorbea de iminente tratative cu Conducătorul din țară.

Gazda noastră, Haitig, ne-a oferit o masă deosebit de bună, care depășea cu mult rația obișnuită. Se vedea că primise cartele suplimentare pentru a putea procura articolele necesare unui surplus de hrană. Ne-am trezit și cu un pom de Crăciun, întocmit după toate regulile, cu serpentine, lumânări și dulciuri. N-a lipsit nici vinul la masa de seară, care s-a prelungit până noaptea târziu, în ajunul Crăciunului.

În ziua de Crăciun am avut alte surprize. De la Berlin au venit să ne viziteze și să petreacă împreuna cu noi Nașterea Domnului, Lucia Trandafir și familia Arnăutu. Acești legionari se bucurau de libertate. Nu știu prin ce împrejurări scăpaseră de sub controlul poliției, nefiind asimilați celor ce trebuia să fie internați la Rostock, deși deținuseră funcții în țară și fuseseră amestecați în evenimentele din Ianuarie 1941. Arnăutu avea un apartament la Berlin, iar Lucia Trandafir locuia împreuna cu ei.

Bineînțeles că ne-au adus și ei darurile lor: fel de fel de alimente, de care duceam mai mare lipsă. După masa de la amiază, am făcut tot grupul o lungă plimbare în împrejurimi, de-a lungul Spreei și prin pădurile ce ne înconjurau. Glumeam, râdeam și fredonam arii, ca și cum lumea era a noastră. Frunțile se descrețiseră și chiar interpretam aceasta mărinimie a autorităților, ca un semn al destinului. Se schimbă ceva în relațiile noastre cu superiorii de la Berlin? Se pregăteau să ne modifice statutul de refugiați, cu domiciliu forțat? Oamenii, în aceste împrejurări se leagă de orice speranță, oricât de firavă ar fi. Credeam că s-a spart undeva cercul de fier care ne strângea din toate părțile și va răsări din nou soarele pentru noi.

 

X.

1942: ANUL STABILIZĂRII POLITICE

 

„În timp ce Anul 1941 s-a caracterizat, din perspectiva Legiunii, printr-o avalanșă de crâncene lovituri ce le-am primit din partea coaliției antonesciene-hitleriste, Anul 1942, îl putem denumi Anul stabilizării politice. Situația Mișcării nu s-a îmbunătățit nici în patrie și nici în exil, dar, prinși în vârtejul războiului, atât guvernanții din țară cât și cei ai Reichului, au socotit ca ne-au administrat suficiente lecții ca să ne cumințim și să nu le mai facem greutăți. Mișcarea era paralizată prin aceasta dublă presiune și nu mai reprezenta nici un pericol, nici pentru Antonescu și nici pentru presupusele interese ale Reichului.”

 

1. RELAȚIILE DINTRE NOI

 

Între grupul de la Rostock, garnizoana noastră de la Berlin și conducerea centrală de la Berkenbrück, era un du-te-vino continuu. În principiu și conform iscăliturii noastre pe documentele prezentate de Gestapo, orice contact între cele trei grupe legionare era interzis. Se putea călători dintr-un punct într-altul, dar numai cu aprobarea organelor de la Berlin. În realitate, situația era alta. Cu oarecare precauții, circulația era liberă. De la Rostock, mulți camarazi se deplasau la Berlin, unde, prin mijlocirea celor ce locuiau aici – Tiana și Petre Ponta în special – ajungeau ușor în contact, fie cu mine, fie cu alte căpetenii de la Berkenbrück. În această perioadă am fost tratați cu liberalitate de organele polițienești. Ele erau informate precis de mișcările noastre continue, dar se prefăceau că nu văd, deși, eram siguri, că își adunau documente pentru a justifica o eventuală agravare a condiției noastre de prizonieri politici. Hârtiile semnate de noi le dădeau dreptul să intervină în orice moment pentru a curma „abuzurile noaste cu ospitalitatea germană”.

În aceasta perioadă, postul de Ministru al României la Berlin a fost ocupat de un diplomat de carieră, Raul Bossie. Acesta, deși numit de regimul antonescian, nu a depus un zel excesiv în urmărirea mișcărilor noastre. Era un om prea fin și distins, ca să se transforme într-o unealta umilă a lui Antonescu. Își făcea datoria de ministru în mod conștiincios, dar nu avea apucături de inchizitor. În modul acesta, informațiile primite la București, pe canalul Legației, asupra „agitațiilor” legionare, erau mai puțin alarmiste și în aceeași măsură se răreau și intervențiile făcute la Berlin, pentru a determina înăsprirea masurilor luate contra noastră.

De la început, s-a creat o divergență între Himmler și Ribbentrop pe chestia tratamentului ce trebuia să ni se aplice. Himmler, mai bine informat, pleda în fața Führerului pentru un tratament amical al problemei legionare, până ce împrejurările vor permite o reluare a colaborării cu Conducătorul Statului. Ribbentrop, de alta parte, era total acaparat de Antonescu, văzând în el un colaborator loial al Führerului. Atitudinea lui Ribbentrop era puternic influențată de rapoartele ce le primea de la București unde, funcționarii mari și mici de la Legație susțineau cu fanatism cauza lui Antonescu. Oamenii lui Himmler, destinați la supravegherea legionarilor, erau recrutați în general dintre ofițerii crescuți în SS și, ca atare, erau mult mai apropiați de noi decât funcționarii de la Externe. Cei dintâi, în măsura în care puteau și nu încălcau ordinele, tolerau deplasările noastre dintr-un loc într-altul, cu atât mai mult cu cât erau interesați și ei să afle anumite lucruri din țară, care puteau dăuna intereselor Reichului. Ei se îndoiau de loialitatea lui Antonescu și a anturajului său, un grup de profitori de ultimă oră, care s-au substituit prin intrigi Mișcării Legionare la conducerea Statului. Ofițerii SS, care erau în același timp și comisari de poliție, erau bucuroși să afle informații asupra duplicității lui Antonescu, pe care le transmiteau apoi lui Himmler și de la acesta lua calea Externelor sau a Cancelariei lui Hitler.

Cum cursul războiului cu rușii se desfășura favorabil Puterilor Axei, nici Antonescu nu-i putea cere mai mult lui Hitler, fiind convins că ostilitățile se vor termina cu victoria Germaniei, cel puțin pe continent. El era atașat de Hitler nu prin tratate, ci prin forța impresionantă a Reichului, care se proiecta amenințătoare asupra oricui ar încerca să i se opună. În acest moment obținuse de ajuns: eliminarea Mișcării de la putere și declararea legionarilor fugari în Germania ca prizonieri politici, ceea ce-i priva de dreptul de a avea un cuvânt de spus în afacerile interne ale României.

 

2. BOMBARDAMENT ENGLEZ LA ROSTOCK

 

Între 23 și 29 Aprilie 1942, în toate nopțile, avioane engleze au bombardat, în valuri neîntrerupte, orașul Rostock și fabrica de avioane Heinkel. N-a fost cruțat nici cartierul din jurul casei unde locuiau legionarii. Apărarea, extrem de slabă. În primele nopți, avioanele engleze au bombardat țelurile fixate, fără să întâmpine vreo reacție. Cu repeziciune, s-a organizat și apărarea și, în ultimele nopți, avioanele engleze au fost interceptate de aviația germană de vânătoare.

Pagubele, imense. Nenumărați morți în centrul orașului. Rostock a fost primul dintre orașele Germaniei care a suferit bombardamente devastatoare. Barăcile unde locuiau legionarii s-au ales doar cu câteva geamuri sparte. Fabrica Heinkel fost pe jumătate distrusă. Producția de avioane, întreruptă pentru câteva săptămâni. Numeroase avioane au fost lovite pe când se aflau încă pe șantier și erau gata să iasă din fabrică. Pentru repararea halelor și înlocuirea materialului distrus, au fost concentrați la Rostock vreo două mii de meseriași calificați. Lucrul a început imediat și urmele bombardamentului s-au eliminat repede, prin eforturile combinate ale celor veniți ad-hoc și ale vechilor muncitori.

Orașul, o ruină. Legionarii noștri aveau mari dificultăți ca să găsească o prăvălie. Circulația era extrem de grea. Tramvaiele nu funcționau. Doar autobuzele și acestea destul de rar.

 

3. REVISTA „AXA” REAPARE LA ROSTOCK

 

Un eveniment excepțional în viața grupului legionar confinat la Rostock, a fost reapariția revistei Axa.

Axa a fost întemeiată, la începutul anului 1933, de către un grup de tineri intelectuali din București, care s-au atașat Mișcării în această perioadă de expansiune legionară. Echipa de direcție era constituită din Mihail Polihroniade, Victor Vojen și Alexandru Constant. Au devenit colaboratori permanenți ai Axei, Ion Moța, Vasile Marin, Victor Puiu Gârcineanu, Alexandru Tell, Vasile Christescu, Virgil Rădulescu și alte elemente de elită ale organizației legionare din capitală. Au apărut în total 24 de numere din revista Axa în 1933. Odată cu prigoana dezlănțuită contra Legiunii în 1933-1934, a dispărut și revista. Reapariția ei în perioada 1934-1940 n-a mai fost posibilă din cauza cenzurii guvernamentale, exercitată fără întrerupere în toți acești ani.

Axa trebuia să reapară în timpul guvernării legionare. Cum spune Paul Costin Deleanu, se pusese la punct reluarea publicării revistei în cursul lunii Ianuarie 1941, dar viforul antonescian care s-a abătut asupra țării în aceasta luna a înăbușit în fașă inițiativa. Revista trebuia să reapară sub îngrijirea Doamnei Mary Polihroniade, soția fondatorului revistei, ucis la Râmnicu-Sărat, ea însăși o distinsă intelectuală.

Redactorul Axei de pe țărmul Mării Baltice a fost Pavel Costin Deleanu. În jurul lui s-au concentrat, aducându-și contribuția, toți intelectualii de seama ai acestui grup.

După cum citim în Cuvântul Înainte al redactorului, noua revistă va menține „cea mai deplină unitate principială cu prima echipă de redacție”. Se va manifesta pe linia celor două note esențiale ale celor 24 de numere apărute în 1933: strictă actualitate politică, de-o parte, – linie de doctrină legionară în cele trei planuri, mișcare, popor, stat – de altă parte.

„Caietele revistei, spune redactorul, se vor îmbogăți în plus cu o nouă perspectivă, impusă de evoluția Mișcării: se vor publica lucrări specifice fazei de guvernare legionară din țară. Acestea vor avea în chip natural un caracter nu numai doctrinar, ci și programatic”.

Aflând de intenția grupului legionar de la Rostock de a scoate o revistă, am șovăit la început să-mi dau asentimentul. În situația în care ne găseam, de oameni neliberi, supuși anumitor condiții de semi-prizonierat politic, amenințați permanent să ni se schimbe statutul în mai rău, mi-era teamă de consecințe. Dar, în urma insistențelor șefului acestui grup, Nicolae Petrașcu, am acceptat în final să le dau aprobarea. Dar le-am atras atenția că, pe cât este posibil, să evite o confruntare justificativă cu guvernul de la București, pentru a nu da prilej Antonescienilor să ne arate cu degetul autorităților germane. Echipa de redacție s-a menținut, în general, în cadrul acestor instrucțiuni. Rareori s-au strecurat în articolele colaboratorilor anumite aluzii la recentele evenimente.

Noua Axă a avut ca subtitlu „Caiete Legionare de istorie, doctrină și artă”. Au apărut în total trei numere, toate în primăvara și vara anului 1942.

Pavel Costin Deleanu, redactorul publicației, conștient de situația excepțională în care ne găseam, ține să precizeze că revista este „un buletin de circulație strict restrânsă la marginile grupului Rostock. Nu era destinat să fie difuzat nici în țară și nici în Germania”.

În ce privește scopul apariției acestei publicații, Pavel Costin Deleanu indica importanța ei „pentru menținerea unității grupului legionar de la Rostock”.

„Totodată, însuși numele Axei reprezintă și cealaltă unitate, unitatea în timp, continuând, peste orice vicisitudine, o serie istorică de tradiție legionară. Pe aceasta cale, caietele de față năzuiesc să constituie, în șirul periodicei lor apariții un mijloc în plus al unității noastre, nu numai o expresie a ei, a acestei unități peste orice biruitoare, dar tocmai de aceea și iarăși atât de greu încercată”.

Redactorul nu uita nici condițiile grele în care se întocmește revista. Cei ce scriu sunt oameni trudiți de munca în fabrica. „Veghind în ceasuri târzii de noapte, după oboseala celor zece ore de greu lucru zilnic în fabrici..., ne gândim totuși cât putem mai riguros la temeiurile și la perspectivele luptei noastre legionare”.

„În această comunitate de monahism laic, care va sta poate în viitor, la baza instituțiilor de educație, și concentrare comunitar-legionară, legionarii își storc ultima energie, spre a-și rândui și împărtăși unul altuia gândurile”.

O singura părere de rău îl frământa pe redactor când contempla minunatele lucrări ale atâtor elemente de valoare, așternute pe haine după aspra muncă din fabrica” prea slabele mijloace tehnice de tipăritura nu sunt în stare să valorifice, nici calitativ și nici cantitativ, decât în mică parte și măsura, bogata, atât de bogată producție”.

Dar nimic nu poate împiedica spiritul legionar să-și piardă combativitatea și încrederea în viitor. Paul Costin Deleanu, încheie cu o mărturisire de credință:

„Vom stărui însă, ca această unitate a gândirii legionare în pribegie să continue sub orice formă, cât de precară, prin orice noi etape, cât de lungi și oricât de anevoioase, pe oriunde va fi să ne poarte tragicul nostru destin, destinul poporului român.

Continuam linia istorico-politică a Căpitanului nostru, într-o desăvârșită unitate interioară, cei de aici, cu cei de pe front și închisori, ca oamenii revoluției europene de pretutindeni să se poată întâlni în spiritul unitar al creatorilor mișcărilor de înnoire continentală”.

Caietul Nr. 1 cuprinde articole din cele mai variate domenii: istorie, doctrină, amintiri, probleme de educație legionară, probleme economice și politică externă. Un excepțional articol de educație legionară semnează Eugen Theodorescu: „Drumul până la gradul de legionar și viața cuibului”. De remarcat apoi două articole cu caracter economic: „Organizarea economică a României Legionare”, de Dr. Ion Cenger, și „Lucrările publice în Statul legionar”, de Inginer Dumitru Mihăescu. Alexandru Randa, specialist în istoria tracă, dezvăluie rădăcinile trace ale culturii europene.

Caietul Nr. 2 este închinat zilei de naștere a Führerului Adolf Hitler, la împlinirea a 55 de ani de viață. Colaboratorii la acest număr scot în evidență lupta titanică a lui Adolf Hitler contra comunismului, mai întâi în Germania și apoi pe plan european, în campania lui din răsărit.

Numărul 3 al Caietelor este închinat aniversării a 15 ani de la înființarea Legiunii Arhanghelului Mihail. Revista cuprinde numeroase articole închinate Căpitanului, între care unul semnat de Nicolae Petrașcu, cu titlul „Misiunea Europeană a Căpitanului”. Sunt evocate în acest caiet și figurile legendare ale marilor îndrumători ai Legiunii și colaboratorilor cei mai apropiați ai Căpitanului:

– Ion Moța, de Nicolae Pârvu

– Inginerul Gheorghe Clime, de Petre Vălimăreanu

– Căpitanul Emil Șiancu, de Vasile Hanu.

– Sub comanda lui Ion Banea, de Nicolae Mândreanu

– Nicoară, de I. G. Dimitriu – Nicadorii, de Toader Iora.

– Nicadorii, de Toader Ioraș.

Articolul de fond este semnat de Corneliu Georgescu, având titlul „La a cincisprezecea aniversare a întemeierii Legiunii”. Pentru a respecta consemnul discreției, semnează cu numele de B. V. Gogu. Corneliu Georgescu expune pe larg în acest articol împrejurările în care a luat naștere Legiunea și vicisitudinile prin care a trecut din primul moment. Evoca cu multă duioșie și patetism figurile lui Hristache Solomon și General Macridescu, care, deși aparțineau unei alte generații, au aderat din primul moment la apelul Căpitanului. Ei au venit, spune Corneliu Georgescu, cu ochii țintă spre zările viitorului legionar”.

Vorbind de prigoanele ce le-a îndurat Mișcarea Legionara din primul moment al existenței ei, Corneliu Georgescu explica șirul de încercări prin care a trecut Mișcarea.

„Căpitanul ne-a indicat, deci, în mod intuitiv și precis, seria de încercări prin care are de trecut Legiunea: suferința, jertfa sângelui, deznădejdea, pentru ca după parcurgerea întregii serii de încercări să urmeze biruința”.

Corneliu Georgescu distinge cele trei mari epoci din istoria Legiunii:

Anii 1927-1937 reprezintă decada primei încercări, a muntelui suferinței. Acești ani au fost martorii suferințelor, din ce în ce mai întețite pe care le-au îndurat legionarii.

A urmat epoca „pădurii cu fiare sălbatice”, între sfârșitul lui 1937 până în 1940.

„Mii de legionari uciși în aceasta prigoana de Călinești, Benglii, Moruzovi, în beznele nopților. Nu uciși, ci torturați, martirizați, fripți pe jăratic, arși cu vitriol. Căpitanul, cu el, Nicadorii și Decemvirii, Clime, Banea și mulți nenumărați, și-au găsit moartea năprasnică în această prigoană”.

„Luminișul care s-a ivit o clipă”, continuă Corneliu Georgescu, la capătul acestui drum, n-a însemnat însă biruința. Ei a marcat doar hotarul dintre pădurea cu fiare”, învinsă și ea, și cea de-a treia încercare, „mlaștina deznădejdii”.

Starea în care se găsesc legionarii din țară și din străinătate, după evenimentele din Ianuarie 1941, Corneliu Georgescu o consideră ca fiind „mlaștina deznădejdii”, prorocită de Căpitan. Aceasta e ultima stavilă care sta în calea biruinței finale.

„Lumea veche, îngrozită de perspectiva apropiatei biruințe legionare, și-a strâns rândurile și a pornit cu multă vehemență, dar și cu cea mai mare tenacitate atacurile ei împotriva a tot ce e legionar. Noi chinuri, noi asupriri, noi umiliri. Închisori câte n-au fost de când e neam românesc pe lume. Și umiliri cumplite, satanice, care dor, cum doare o rană pe care o răscolești în fiecare zi cu ghimpi înveninați. Ura dușmanilor de moarte ai Legiunii, ura dușmanilor lumii noi, pentru înfăptuirea căreia Legiunea lupta, s-a revărsat puhoi asupra pământului românesc, căutând să înăbușe în balele ei otrăvite tot ce este tineret verde, tot ce este viitor românesc, tot ce este legionar”.

Fără să se refere în mod explicit, Corneliu Georgescu înfățișează tabloul fioros al prigoanei antonesciene, care a azvârlit întreaga țară într-o noua perioada de neliniște și tulburări, care va sfârși în catastrofa de la 23 August 1944.

Dar cu tot acest calvar al întregii națiuni, Corneliu Georgescu nu-și pierde încrederea în victorie. „Mlaștina deznădejdii” va fi străbătută și ea și Legiunea va învinge măreț și definitiv. Pentru că așa a prorocit Căpitanul. Și Căpitanul n-a greșit niciodată.

 

4. SĂRATA. PLANUL DIABOLIC AL LUI ANTONESCU DE EXTERMINARE A LEGIUNII

 

În primul capitol al acestei părți, am arătat că noi, cei fugari în Germania, ne-am bucurat de o relativă stabilitate a situației noastre. Nu tot așa s-au întâmplat lucrurile în țară. Furia lui Antonescu contra Mișcării nu mai cunoșteau margini. Obsedat de problema legionară, el vroia să-i vadă pe toți, mari și mici, în lumea de dincolo, ca să nu mai fie expus, într-un viitor cât de îndepărtat să mai aibă de furcă cu ei.

Războiul i s-a părut Conducătorului un prilej binevenit ca să scape de cât mai mulți dintre ei. Și într-o formă atât de înălțătoare și patriotică, încât nimeni nu-l putea învinui de intențiile lui asasine. N-a luptat tineretul legionar o epocă întreagă contra comunismului? Nu e și războiul lor? Atunci, nimic mai simplu decât ca ei să plece și să-și facă datoria pe front. În tranșee vor pieri mulți și cum declarase el odat㠄va izbucni un nou război și se va termina cu acest tineret gălăgios.

Legionarii, entuziasmați de campania militară din răsărit, n-au aflat decât târziu de planul diabolic al lui Antonescu. Ei nu erau chemați la arme ca să-și facă datoria ca orice soldat, luptând cu vitejie fiind permanent în primejdie să-și piardă viața pentru patrie. Statutul lor era fundamental diferit de al celorlalți soldați. Legionarii destinați unei morți sigure. Chiar de când a sunat goarna războiului miile și zecile de mii de legionari chemați sub arme au format o categorie aparte. Ordine secrete cunoscute numai la comanda unităților, îi indicau ca dușmani ai neamului și cereau ofițerilor cu informațiile să-i supravegheze permanent. Acest val de legionari au fost scoși din unitățile lor de rezervă, cărora aparțineau în timp de pace și trimiși în primele batalioane care operau pe front. Conform ordinelor primite, legionarii îmbrăcați în haină militară trebuiau menținuți permanent în linia întâi de foc și să fie folosiți în cele mai periculoase misiuni, până la „reabilitarea post mortem”.

Notăm că nu era vorba de condamnați și aflați în închisoare, ci de legionarii liberi, de acei cărora nu li se găsise motive de a trece prin fața Tribunalelor Militare și de a primi vreo pedeapsă. Aceștia au fost mobilizați chiar de la începutul ostilităților și încadrați unităților cărora operau pe front, chiar dacă își făcuseră instrucția în regimente care erau ținute încă în rezervă, în interiorul țării.

Aceste vești, primite din țară, ne-au tulburat și pe noi din Germania. Ele contrastau cu răspunsul drastic ce-l primiseră legionarii din închisori, la cererea lor adresata Generalului Antonescu de a fi trimiși pe front: „Prea târziu, Domnilor”. Pe legionarii liberi i-a tratat cu maximum de severitate pentru a scăpa de cât mai mulți dintre ei. Pe cei din închisori nu i-a eliberat și nu i-a trimis pe front, dintr-un calcul perfid. Generalul credea că războiul din răsărit va dura câteva luni, se orientase după cele ce auzise de la Hitler. Campania din Rusia se va termina triumfal, cel mai târziu în toamnă. El nu vroia să împartă cu nimeni din țară gloria victoriei. Legionarii din închisori erau destinați să stea acolo, privind de după zăbrele desfășurarea maiestuoasă a evenimentelor. Hitler, împreună cu el, își vor face intrarea triumfală în Moscova, în fruntea armatelor biruitoare. Dacă le-ar da drumul legionarilor deținuți să participe pe front, i s-ar adumbri propriile lui merite căci poporul ar începe să exalte faptele de vitejie ale acestora, cum s-au întâmplat atâtea cazuri cu figuri care au intrat în legendă.

Dar războiul se prelungea... Asediul Odesei s-a terminat cu o înfrângere gravă și cu pierderi imense de vieți omenești. În primăvara anului 1942, nici Moscova și nici Leningradul n-au putut fi cucerite. Frontul se întindea, lua proporții, ajungând la Don. Hitler cere noi divizii românești pentru a acoperi întreaga lui lungime. De abia atunci Antonescu și-a adus aminte de legionarii din închisori. De ce să stea aceștia la adăpost, când necesitățile războiului cresc? Și atunci a semnat un nou decret prin care erau amnistiați cei ce primiseră o pedeapsă până la cinci ani, dar cu obligația de a pleca pe front.

Concentrarea legionarilor eliberați din închisoare a început în luni 1942. Toți au fost îndreptați spre „Centrul 5 de Instrucție Sărata”, o localitate din sudul Basarabiei. Primeau 10 zile de permisie, ca să-și vadă părinții și apoi trebuiau să se prezinte la Sărata.

Centrul de Instrucție Sărata a fost înființat în 10 iunie 1942, cu formarea primelor batalioane: 991 și 992. Au fost formate în total 20 de batalioane, în cursul războiului, începând cu 991 și sfârșind cu batalionul 1010. Efectivul unui batalion era de 600 de oameni. Deci, în total, 12.000 de suflete au trecut pe la Sărata, murind în cea mai mare parte.

Cu înființarea acestui Centru, Antonescu a urmărit să distrugă atât persoana fizica cât și fizionomia morală a legionarilor concentrați aici. Tratamentul la care au fost supuși a fost mult mai aspru decât al legionarilor care luptau de la începutul războiului, în primele linii, și de a căror soartă am vorbit mai înainte.

Mai întâi, legionarii trimiși la Sărata au fost rupți de familie. Nu aveau voie să scrie, să primească scrisori sau pachete. Nu primeau permisii și nici măcar solda la care avea dreptul soldatul român. În al doilea rând, indiferent de gradele ce le-au primit când și-au făcut armata, toți purtau acum gradul de soldat. Ofițerii, subofițeri, caporali, dacă erau legionari, pierdeau automat gradul, devenind simpli soldați.

Instrucția a fost extrem de aspră. După trei luni de instrucție, pe o căldura de 30 de grade, în cursul verii basarabene, batalioanele erau trimise pe front, fiind atașate diverselor divizii. Dar și pe front, batalioanele de la Sărata erau supuse discriminării. Pierderile în morți și răniți nu au fost înlocuite ca la alte unități. Batalioanele trebuiau să lupte cu efectivul rămas, până la totala lor nimicire.

Mai greu de suportat decât instrucția draconică, cu marșuri obositoare în zăduful verii și în viforul iernii, erau chinurile morale la care erau supuși legionarii. Din primul moment de când intrau pe poarta acestui centru de instrucție, erau considerați de către cadrele militare, dușmani ai neamului. De la caporal și până la generalul comandant al Centrului, toți îi tratau cu dispreț și cu cea mai mare severitate. Pentru ei nu exista o vorbă bună, un cuvânt de mângâiere, o înțelegere umană a stării în care se aflau.

Pentru a-i umili și mai mult, Antonescu dăduse ordin ca în aceste batalioane legionarii să fie amestecați cu pleava societății românești: dezertori, borfași, hoți de buzunare și chiar elemente criminale, care aveau pe conștiință moarte de om. Planul inițial era ca, înecați în această masă de tâlhari și bandiți, legionarii să fie expuși apucăturilor acestora, pentru a-i determina să răspundă provocărilor. Comandanții centrului aveau instrucțiuni să nu intervină în certurile ce ar fi izbucnit iar când interveneau se arătau mai binevoitori cu borfașii. Dar în acest punct au dat greș! Unitatea și disciplina legionară au format un zid de granit, de care s-au izbit toate încercările de scandal ale acestor elemente detracate.

Mai mult decât atâta. Comportamentul legionarilor, în toate împrejurările, la instrucție, în repaus, la masă, eleganța și bunul simț cu care îi tratau și pe ei, care veniseră dintr-o lume interlopă, le-au impus respect considerându-i frați de suferință. Au început să-i asculte, să le ia exemplul lor de ordine și disciplină. Nu-i mai furau pe ceilalți soldați și își făceau și ei datoria în rând cu ceilalți ostași. Batalioanele acestea mixte, de legionari și delicvenți de drept comun, în loc să devină centre de discordie și de continue frecușuri, s-au transformat, prin voința și exemplul blocului legionar, în unități valoroase de luptă, un fenomen la care nu se așteptau nici comandanții centrului și nici organele de la București, care așteptau alte rezultate. Când aveau un moment de răgaz, mai ales seara, legionarii le făceau și educație patriotică, învățându-i ce este comunismul și pentru ce luptau în răsărit. În ciocnirile în care au participat aceste batalioane mixte, în anii 1942 și 1943, rare au fost dezertările. Pedepsiții de drept comun au murit alături de legionari și nu s-au predat hoardelor roșii.

Dar ceea ce i-a durut mai mult pe legionarii concentrați la Sărata, a fost când au aflat din gura comandanților locali ai Centrului, pentru ce au fost trimiși aici: „pentru reabilitare”. Așa era ordinul Conducătorului. Ei se făcuseră vinovați de crime mari contra patriei, atât de mari încât numai prin moarte le pot ispăși. Toți erau destinați să fie reabilitați „post mortem”. Batalioanele acestea trebuiau azvârlite în cele mai primejdioase sectoare ale frontului, iar legionarii folosiți cu precădere și în permanență în misiunile cele mai grele. Evident că ei puteau să scape dintr-o încercare, două, trei, dar după ce se întorceau teferi, îi așteptau o altă misiune, tot atât de grea. Și asta indefinit, până ce îi secera moartea. Atunci abia familia de-acasă primea anunțul că soțul sau fiul au murit pe front, cu mențiunea reabilitării „post mortem”.

Legionarii nu puteau primi concediu, oricât de mult s-ar fi prelungit campania lor. Erau evacuați doar când fuseseră grav răniți, ceea ce se întâmpla foarte rar, căci piereau aproape toți în toiul luptelor. Chiar dacă ar fi făcut fapte de vitejie, nu li se acordau decorații și nici nu puteau primi noi grade, reluând scara înaintărilor. Dacă vreun legionar, prin cine știe ce întâmplare, se întorcea acasă și afla Statul Major, era imediat trimis înapoi pe front, cu mențiunea că nu se „reabilitase”, adică nu căzuse în lupte și trebuia să îndeplinească și aceasta „formalitate”.

Nu se va ști niciodată nici numărul și nici numele legionarilor ce au murit pe front în aceste condiții tragice. Ei, care și-au iubit patria mai mult decât viața lor, erau amestecați cu cele mai declasate elemente ale neamului și loviți în sentimentele lor cele mai scumpe.

Centrul de Instrucție Sărata era o unitate închisă. Un adevărat lagăr de concentrare.

Ziarele nu scriau nimic de el. Familiile nu știau unde se aflau copiii lor scumpi. Toate legaturile erau întrerupte. În țară, legionarii erau batjocoriți de o presă hidoasă, iar pe front nu-i aștepta altă răsplată decât moartea. O moarte anonimă, de care nu se pomeni nimic, orice fapte mari de vitejie ar fi săvârșit.

Conceput în modul acesta infernal, războiul ca instrument de exterminare al tineretului legionar-conflictul din răsărit și-a pierdut baza morală, lovind și nimicind tocmai pe aceia care erau crainicii creștinătății contra ateo-marxiștilor. Lipsit de coeficientul de securitate națională al Legiunii, Generalul Antonescu a devenit prizonierul forțelor anti-naționale, care au subminat țara, conducând-o la catastrofa de la 23 August 1944.

 

5. ÎNTÂLNIREA CU STUDENȚII DIN BERLIN

 

În luna Iunie 1942, după cât îmi aduc aminte, m-am întâlnit cu un grup de studenți legionari din Berlin. Aceștia se aflau de mai multă vreme în Germania, fiind înscriși ca studenți la Școala Politehnică Berlin-Charlottenburg. Întâlnirea a fost organizată de Constantin Stoicănescu și cum era ritualul, pentru a nu ne simți poliția, ne-am adunat pe o pajiște în pădurea din jurul Berkenbrück-ului.

Evenimentele din Ianuarie 1941 i-au prins pe acești tineri la Berlin. Erau studenți cu pașapoarte românești și ca atare nu cădeau sub rigorile masurilor luate de guvernul german contra fugarilor legionari. Se bucurau de toată libertatea și nu erau semnalați ca legionari nici de autoritățile din țară.

Am trăit cu acești tineri un moment de mare înălțare sufletească. Situația noastră nu era de invidiat. Eram tratați de guvernul german ca niște paria ai Europei naționaliste. Și totuși acești tineri se expuneau pentru noi. Se organizaseră în cuiburi, țineau ședințe regulat și păstrau legătura cu elementele noastre detașate la Berlin: Constantin Stoicănescu, Nae Smărăndescu, Tiana Silion și Petre Ponta. Atitudinea lor dârză și înflăcărată, continuând să creadă în idealurile Legiunii, era o încurajare și pentru mine, cel mai lovit dintre toți, atât de dușmanii din țară, cât și de autoritățile de la Berlin.

Îmi aduc aminte de cinci dintre ei, cu care am vorbit de Mișcare și de destinul ei tragic, victima a unei noi prigoane: Victor Carâp, Dionisie Ghermani, Marcel Ghinea, Gheorghe Cojocaru și Ion Giosan. Era un tineret exuberant, cu ochii scăpători de energie și dragoste de neam, care ne oferea acelora ce purtam în acel moment răspunderea pentru soarta Legiunii, o garanție a viitorului.

Așezați pe iarbă, la umbra copacilor, discuțiile s-au prelungit și ne-a fost greu să ne despărțim. Cine știe când ne vom mai vedea! Le-am recomandat discreție și prudență ca să nu audă nici agenții lui Antonescu și nici poliția germană de întâlnirea noastră.

 

6. AJUTOARE DIN ALTE GARNIZOANE

 

Între timp, legionarii din alte țări s-au gândit la necesitatea de a intra în legătură cu Comandamentul de la Berlin, pentru a ne ajuta cu relațiile lor politice în greaua situație în care ne aflam.

În Italia se stabilise familia Bucur. Poetul Ion Bucur murise în Noiembrie 1941, iar soția lui, Doamna Maria Bucur, rămăsese la Roma, unde izbutise să fie angajata la Radio-Italia, emisiunea românească, de la 1 Aprilie 1942. Doamna Maria Bucur era legionară din țara, intrând în Mișcare pe timpul când Nicoleta Nicolescu, comanda secția feminină. Primind acest post la Roma, s-a gândit că ar putea fi de folos Mișcării și în acest scop, a, făcut o călătorie la Berlin, pe la mijlocul lui Mai 1942, unde a întâlnit pe Tiana. Prin Tiana, l-a cunoscut pe Stoicănescu și, prin acesta, a dat de urmele mele.

Ne-am văzut tot în pădurea de la Berkenbrück, care devenise locul conspirativ al întâlnirilor mele cu legionarii din străinătate sau din țară.

Doamna Maria Bucur ne-a povestit toata odiseea vieții ei până ce a izbutit să plece din țară, cu soțul ei, atacat de tuberculoză, care-și căuta salvarea în climatul blând al Italiei. Au ajuns în primăvara anului 1941, dar boala soțului ei, poetul Ioan Bucur, n-a putut fi oprită, murind în Noiembrie 1941.

Ea era o legionară energică, dispusa la orice sacrificiu pentru Neam și Legiune, deși firavă la înfățișare. Era și Stoicănescu de față la întâlnire. Am stabilit cu toții un sistem de a ne înțelege și aviza, folosind tocmai funcția ei la Radio-Roma. Ea era locutoare la emisiunea româneasca și, în modul acesta, putea să intercaleze în cursul programului anumite cuvinte sau fraze care indicau un anumit sens. La Radio Berlin, emisiunea românească, aveam un alt vorbitor legionar, Nicolae Smărăndeseu și, prin intervențiile lor coordonate, aveam la îndemână un mijloc rapid de a ne informa asupra evenimentelor în curs. Cei doi vorbitori, de la Roma și Berlin ne-au adus mari servicii, fie prin informațiile care ne parveneau fie prin dispozițiile ce le transmiteam prin mijlocirea lor, pentru a fi puse în aplicare.

Stoicănescu s-a angajat să stabilească sistemul de comunicație între cele două posturi, cu un limbaj convențional și apoi ne-am despărțit cu mulțumirea sufletească că am găsit la Roma un punct de sprijin atât de prețios.

La scurt interval după aceea, a sosit la Berlin Mihail Enescu. El fusese trimis de fostul nostru ministru la Madrid, Radu Ghenea, cu o scrisoare de recomandare, indicându-ne ca, prin relațiile și cunoștințele lui, ar putea fi util cauzei. Nu-l cunoscusem din țară, nu auzisem nimic de el.

Ne-am întâlnit în aceeași frumoasa pădure de la Berkenbrück și prin același sistem de legaturi. Fusese atașat comercial la Madrid, numit de George Demetrescu, Director al Comerțului Exterior. A sosit la Madrid îndată după numirea lui Radu Ghenea, la începutul lui Decembrie 1940. După evenimentele din Ianuarie 1941, o demisionat odată cu Radu Ghenea considerându-se legionar, deși prin legătura de familie aparținea cercurilor liberale. Era cult, talentat și versat în problemele diplomatice. Ceea ce l-a determinat să se atașeze de Mișcare, a fost tragica soartă a unui prieten al lui, Ivanovici, tot atașat comercial. Rechemat în țară după lovitura de Stat a Generalului Antonescu a fost găsit spânzurat în cabina de Wagon-Lits în care călătorea. Enescu era ferm convins că Ivanovici a fost omorât de agenți ai Siguranței, simulându-se o sinucidere. Faptul acesta l-a afectat atât de mult încât s-a decis să se pună total la dispoziția Legiunii, ajutând-o cu relațiile și cunoștințele sale.

Având în vedere că, după defecțiunea lui Vojen, nu aveam la Roma pe nimeni care să ne reprezinte, împreuna cu Stoicănescu, ce era de față, ne-am gândit ca cel mai bun loc unde Mihail Enescu ar putea fi de folos Mișcării ar fi pe lângă guvernul italian. I-am dat misiunea să apropie să se apropie de Mussolini, prin mijlocirea unei personalități a regimului fascist, pentru a-i explica situația în care ne aflam, rugându-l să ne ocrotească și să intervină pentru noi, pe lângă Hitler, pentru a ne putea relua activitatea politică, ca oameni liberi.

Stoicănescu a stabilit apoi cu el un sistem cifrat de corespondență. Mussolini și căpeteniile regimului fascist, cât și șefii Germaniei național-socialiste, aveau nume acoperite în scrisorile ce le trimiteau Enescu din Roma și Stoicănescu de la Berlin, încât chiar dacă ar fi existat cenzura, nu se putea descoperi nimic.

Mihail Enescu mi-a făcut o excelentă impresie și activitatea lui ulterioară în ambientul politic de la Roma a confirmat talentele lui diplomatice și loialitatea lui în serviciul Legiunii.

 

7. GUVERNUL SPANIOL SE INTERESEAZĂ DE SOARTA NOASTRĂ

 

În timp ce diplomația italiană, avându-l în frunte pe Contele Ciano, a păstrat tot timpul o atitudine rece și distantă față de Mișcare, susținând și dându-și asentimentul la toate măsurile luate de guvernul german contra legionarilor refugiați pe teritoriul Reichului, nu așa s-a purtat guvernul spaniol. Ministrul de Externe de atunci, Serrano Suner, pus la curent cu întâmplările din România de către fostul ministru la Madrid, Radu Ghenea, a decis ca, în măsura posibilului și fără a călca uzanțele diplomatice, să ne dea o mână de ajutor, în împrejurările grele în care ajunsesem.

În acest scop i-a dat instrucțiuni ministrului spaniol de pe atunci la Berlin, Jose Finat, Conte de Mayalde, ca să ia legături cu conducerea legionară de la Berlin și să vadă în ce măsura ne-ar putea fi de folos pentru a ieși din ghetto-ul la care fuseserăm condamnați de cei doi dictatori. Avizata de la Madrid, camarada noastră Tiana Silion a izbutit să intre în legătura cu Contele Mayalde și cu soția acestuia, Ducesa de Pastrana. Legaturile Tianei cu familia Mayalde au ajuns așa de strânse încât avea acces oricând la ambasada spaniolă și putea să transmită cu ușurinț㠄tot ce vroiam să fie cunoscut de guvernul spaniol, referitor la starea noastră.

Grație acestei legaturi, am putut și eu să mă întâlnesc cu Contele Mayalde, în iarna anului 1942. A fost într-o noapte geroasă și opacă. Luminile Berlinului erau stinse din cauza camuflajului. M-am întâlnit cu ministrul la un colț de stradă dinainte convenit, acesta venind însoțit de Tiana. Am intrat într-un local berlinez, unde se bea bere și era mult fum. I-am explicat Contelui Mayalde, care vorbea franțuzește starea noastră și cum am ajuns prizonieri politici ai Reichului. Era vădit impresionat. Mi-a promis că ori de câte ori va avea prilejul, va aborda chestiunea legionară cu căpeteniile Reichului, pe care le cunoștea, între alții, Himmler, Göring și Ribbentrop.

Cu prilejul acestei întâlniri, i s-a întâmplat Contelui Mayalde și un accident. Umblând pe străzile întunecate ale Berlinului, până ce a ajuns la locul de destinație, i-a alunecat piciorul și și-a frânt osul de la glezna. A trebuit să bolească câtva timp până ce s-a vindecat.

Ca urmare a acestei întâlniri, ne-a comunicat Contele Mayalde, prin canalul Tianei, ca a vorbit cu Himmler de situația noastră și acesta i-a dat asigurări că suntem bine tratați și ca el personal, simpatizează cu Mișcarea.

Tot în cadrul dispozițiilor ce le luase Serrano Suner pentru ajutorarea Mișcării, a fost numit ca atașat comercial la București, un camarad de-al nostru falangist, Juan Manuel de la Aldea. Acesta primise misiunea ca, în măsura obligațiilor lui diplomatice, să fie omul nostru de legătură cu Bucureștiul. Într-adevăr, în primăvara acestui an bogat în evenimente, tot prin Tiana Silion, l-am întâlnit pe Juan Manuel de la Aldea, în aceeași pădure de la Berkenbrück, care devenise un fel de centru conspirativ al Legiunii. Întrevederea a fost cordială, ca între camarazi. Am stabilit și un sistem de legătura cu el, care a funcționat impecabil până la internarea noastră în lagăr. Juan Manuel de la Aldea ne transmitea știri din mediul politic al Bucureștiului, iar noi fi indicam puncte de reper ca să înțeleagă jocul perfid al lui Antonescu.

 

8. UN CURIER DIN ȚARĂ

 

Tot în această primăvară, bogată în contacte cu legionarii liberi, a sosit la Berlin un curier din țară. Era o fată cunoscută de mine încă din prigoana carlistă, Titi Gâță. După numeroase peripeții, străbătând pe jos mai multe frontiere, a ajuns la noi. Prin sistemul obișnuit, m-am întâlnit cu ea, călăuzită de Tiana și de Stoicănescu, tot sub copacii de la Berkenbrück.

I-am întins mâna cu emoție și bucurie. Crescută în cetățuile Nicoletei Nicolescu, Titi Gâță era o întruchipare vie a spiritului legionar. Nu se dădea în lături de la nici o primejdie, când primea o misiune. Era fericită că a ajuns în fața noastră și ca are prilejul să destăinuiască rostul venirii ei clandestine la Berlin.

Ne-a spus că după căderea Părintelui Boldeanu, s-au rupt legăturile existente cu organizația legionară din țară. Cu mare greutate și numai parțial, firele tăiate au fost refăcute de Doamna Liliana Protopopescu, „Împărăteasa”, cum o numeau fetele legionare care se adunaseră în jurul ei. Dar Doamna Protopopescu, deși îi recunoștea priceperea și străduința în reluarea contactelor cu grupurile legionare libere, nu poate să domine situația. Lipsește un om, un bărbat, un legionar cu trecut, care să aibă ascensiune asupra tuturor forțelor libere și să fie ascultat de toți. Acest legionar de prestigiu, nearestat încă de organele antonesciene, care ar putea să îndeplinească misiunea de șef al Mișcării Legionare din țară, există, este Iosif Costea, fostul prefect al județului Hunedoara pe timpul guvernării noastre. Iosif Costea este gata să-și asume această răspundere, dacă primește împuternicirea cuvenită din partea mea. După această perorație, Titi Gâță scoate un sul de hârtie și mi-l întinde. Era o hârtie ordinară de toaletă. Nu se vedea nimic scris pe ea. Ne-a spus că sulul conține un mesaj către mine din partea lui Iosif Costea.

Am luat sulul de hârtie, ne-am despărțit și a rămas să-i comunic răspunsul după ce voi citi mesajul lui Costea.

Ajuns acasă, am tratat hârtia după indicațiile lui Titi Gâță și într-adevăr a ieșit la vedere scrisul lui Costea. Era o scrisoare destul de lungă, în care acesta începe cu o mărturisire de fidelitate față de mine. Explica mai departe că, în cursul guvernării noastre, am avut rare ocazii să ne vedem, ceea ce l-a nemulțumit personal și chiar crede că lipsa noastră de contact a dăunat guvernării. Ar fi putut să-mi dea anumite sfaturi și sugestii. Fără îndoiala că avea dreptate. Nu numai cu el, dar cu mulți alți legionari de seamă n-am avut decât momente sporadice când am schimbat o vorbă, mai mult pe la diferite manifestații.

În continuare Iosif Costea îmi expune situația legionară din țară: condamnările la moarte, închisorile pline și permanenta goană a autorităților de a pune mâna și a-i imobiliza pe legionarii care n-au învățat nimic din evenimente și continuă să se agite. Mișcarea este blocată în interior și doar fuga peste granițe, și aceasta cu mare greutate, mai este posibilă. El nu propunea nimic, un nou plan de acțiune sau o nouă politică fața de regim, ci doar îmi cerea aprobarea ca să reorganizeze sistemul de legaturi și să asigure autoritatea unui șef după dispariția de pe teren a preotului Vasile Boldeanu. El, Costea, nu era urmărit deocamdată, dar totuși trăia în clandestinitate la București.

Atât pledoaria înflăcărată a lui Titi Gâță cât și patetica scrisoare a lui Costea m-au convins să procedez la schimbarea de șefie din țară, încredințând destinele Legiunii lui Iosif Costea. La a doua întâlnire cu Titi Gâță, i-am comunicat acesteia că se poate întoarce în țară, comunicându-i lui Costea noua lui însărcinare. I-am recomandat prudență, ca să nu ajungă și el după zăbrele ca Părintele Boldeanu. Paralel, am transmis Doamnei Liliana Protopopescu, pe altă cale, că l-am numit pe Costea șef al organizației legionare din țară, rugând-o să predea acestuia legăturile ce le are. Nu era vorba de o decapitare. Doamna Protopopescu nu primise nici un mandat de la mine, ci din proprie inițiativă, în golul ce exista la conducere, după arestarea Părintelui Boldeanu, s-a apucat să adune în jurul ei un nucleu de legionare din organizația feminină, pe care le folosea în contactele eu diferite puncte ale țării. Era un interimat la conducere, căruia i-am pus capăt prin numirea lui Costea.

Experiența Iosif Costea, în care îmi pusesem atâtea speranțe, n-a dat rezultatele așteptate de mine. Costea își imaginase că poate rezolva problema legionară din țară prin tratative cu regimul. În acest scop a încercat să ia anumite legături cu Președinția Consiliului, oferindu-se ca interlocutor valabil, după ce primise de la mine răspunderea întregii organizații legionare din țară. Dar cum aceasta chestiune este mai îndepărtată în timp, o voi trata într-un capitol aparte, în care voi reveni asupra frământărilor prin care a trecut organizația din țară după episodul Costea.

 

9. ÎNLOCUIREA LUI LEGATH

 

Legath era comisarul însărcinat de Reichssicherheisthauptamt cu supravegherea noastră, încă de la venirea primelor grupe de legionari în Germania. Când am sosit eu la Berlin, la începutul lui Aprilie 1941, Legath împreuna cu Rademacher reprezentau cele două ramuri ale guvernului german care aveau răspunderea politică a prezenței legionarilor pe teritoriul Reichului: Poliția și Externele.

Rademacher, deși funcționar la Ministerul de Externe, nu avea nimic din finețele unui diplomat. Era o brută ce simțea o plăcere deosebită să ne umilească. Dimpotrivă, Legath, deși aparținând corpului polițienesc, era un om cult și manierat. Era conștient că suntem niște victime ale unor împrejurări nefericite, ne asculta explicațiile cu bunăvoință și, ori de câte ori putea, intervenea la superiorii lui în favoarea noastră.

De alta parte, pe Legath interesau informațiile ce le primea de la noi, fie din țară, fie din cercurile Legației românești de la Berlin. Mircea Dimitriu, cu care avea contact regulat, îi procura știri extrem de importante, pe care nu le putea afla prin serviciile proprii. În rapoartele ce le făcea superiorilor lui, Legath pleda cauza noastră și dezvăluia intrigile și reaua credință a guvernului român, care urmarea să-l împingă pe Hitler să ia masuri și mai drastice contra noastră.

Cei doi funcționari nu se înțelegeau. Rademacher, urmând instrucțiunile lui Ribbentrop, ne ținea mereu sub presiune, azvârlind pe masă, la fiecare întâlnire ce-o aveam, noi acuzații contra noastră. Legath tăcea, dar în rapoartele ce le trimitea lui Himmler înfățișa sub un alt aspect problema legionară, arătând cursul real al evenimentelor trecute în a așa-zisa „rebeliune”. Rademacher era alimentat de la Wilhelmstrasse cu rapoartele ce le trimiteau din țară Legația germană și care nu ne erau deloc binevoitoare.

Diferența de vederi dintre cei doi funcționari care tratau problema legionară a mers crescând, până ce forurile superioare au decis să pună capăt tensiunii. Și cum Germania se găsea în plin război în primăvara anului 1942, și avea nevoie mai mult ca oricând de trupele românești, pe care Antonescu, pentru a-și întări poziția la Berlin, le punea generos la dispoziția lui Hitler, sacrificatul a fost Legath, susținătorul legionarilor. În balanța războiului, Legiunea nu putea oferi nimic, în timp ce Conducătorul de la București mobiliza noi contingente. Externele câștigaseră o bătălie față de Himmler.

În locul lui Legath a fost numit de către SD, Comisarul Ahrens, cu aceeași însărcinare și aceleași prerogative. Acesta primise misiunea să supravegheze cu mai mare strășnicie grupul legionar din Germania. Schimbarea a avut loc cam pe la mijlocul lunii Iunie 1942. Într-o zi plăcută cu mult soare, s-au prezentat la Berkenbrück, Legath și Ahrens. Legath ne-a comunicat că el a primit o noua însărcinare și Herr Ahrens îi va urma în oficiul ce l-a avut el până acum, de contact cu conducătorii legionari, aflați ca refugiați politici în Germania. Legath ne-a asigurat că nu s-a schimbat nimic în situația noastră, că plecarea lui se datorează unor necesități de serviciu și că D-l Ahrens va asculta tot atât de atent și binevoitor cererile noastre.

Mica cuvântare a lui Legath nu ne-a liniștit. Bănuiam că schimbarea se datorează unei cauze mai profunde și cum cunoșteam relațiile dintre Legath și Rademacher, ne-am făcut convingerea că înlocuirea se datorează unei presiuni din partea lui Ribbentrop.

Comisarul Ahrens era un om de circa 40 de ani, servind în poliție încă înainte de preluarea puterii de către național-socialism. Ca și Generalul Müller, Șeful Secției IV, nu avea o formație ideologică, nu aparținea noii generații de polițiști, membri ai SS-ului, cum era Legath. Era loial regimului și nu-l interesa decât să fie un funcționar conștiincios. Între Ahrens și noi nu exista nici o afinitate sufletească și niciodată n-am putut depăși cu el marginea unor conversații oficiale. Era un polițist înnăscut, grijuliu să nu calce ordinele primite și să nu slăbească din ochi persoanele ce i s-au încredințat spre supraveghere.

 

10. O VARĂ EXCEPȚIONALĂ

 

Când zic excepțională, nu mă refer la climat, ci la tratamentul de care ne-am bucurat din partea autorităților germane în vara anului 1942. Spre deosebire de sumbrele prevestiri ce ni le făcusem după înlocuirea lui Legath cu Ahrens, aceasta vară nu numai că a decurs calmă, dar a adus și o îmbunătățirea simțitoare a stării noastre de ostatici politici la Berkenbrück. Nu e vorba de viața materială a grupului confinat în această localitate, ci de o schimbare de atitudine a serviciilor germane față de noi. Se observa clar tendința acestora de a ne scoate din izolarea în care trăiam, de a ne da impresia că suntem camarazi de-ai lor, prin atențiile repetate cu care ne copleșeau, prin bunăvoința cu care rezolvau toate cererile noastre.

Și acum vreau să aștern pe hârtie câteva din aceste gesturi de bunăvoință pentru soarta noastră, al căror tâlc nu-l înțelegeam atunci.

1) Îndată după numirea lui Ahrens, apare acesta însoțit de Geissler, care, cum am aflat abia atunci, lucra la Centrală tot în sectorul legionar, în virtutea funcției ce-o ocupase la București. Au stat o zi întreagă la Berkenbrück. Au râs și au glumit cu noi. Mutra posomorâtă a lui Ahrens se îndulcise și ea, arătându-ne multă prietenie. Faptul că Geissler se descoperise a fi superiorul lui Ahrens, ne-a liniștit într-o oarecare măsură.

2) Întreg grupul de la Berkenbrück este invitat de către Wolf, șeful poliției de la Oder, prin luna Iulie, ca să viziteze expoziția anticomunistă de la Berlin, care fusese de curând inaugurată. Ceea ce ne-a izbit neplăcut în cursul acestei expoziții, a fost când am citit pe un panou, care expunea grafic acțiunile sovietice în diferite State europene de a provoca tulburări și revolte, și numele României, unde așa-zisa „rebeliune” era trecută printre faptele imputate Moscovei. Probabil ca să-i facă plăcere lui Antonescu, a fost trecut și numele Mișcării între „auxiliarii” comunismului. Cu aceasta mentalitate, în care reaua credință și imbecilitatea își dădeau mâna, nu se putea înfrânge monstrul bolșevic. Ne-am întors acasă triști și preocupați.

3) Din partea lui Wolf, care avea o dublă funcție, polițienească și administrativă, nu era săptămână să nu fim invitați să-l vizitam acasă. Era căsătorit și avea două fetițe. Favoritul era Constantin Stoicănescu, cu care se înțelegea foarte bine, deoarece acesta studiase artele frumoase și cunoștea bine pictura clasică. Adeseori îl lua la Berlin și cutreierau împreuna muzeele.

De câteva ori, principalii conducători de la Berkenbrück, eu, Iasinschi, Papanace, Corneliu Georgescu și Gârneață, am avut onoarea să fim oaspeții lui Wolf. Venea la Berkenbrück, ne lua cu mașina și petreceam o seară plăcută în familia lui. Chestiuni politice nu se tratau, dar insistența cu care Wolf își arata prietenia față de noi, ceea ce nu făcuse până atunci, ne-a lăsat nedumeriți. Veniți acasă, comentam cu pasiune „ce poate să fie”.

4) Mai des am fost eu cu Iasinschi invitați la Frankfurt/Oder. Nimic deosebit, pe plan politic, decât doar o amabilitate crescândă a lui Wolf față de oaspeții lui. Acest joc de apropiere a continuat fără întrerupere toată vara, fără să dăm de tâlcul lui.

5) În cursul unei astfel de vizite, în casa lui Wolf, la care au fost invitați toți conducătorii mai sus citați, gazda, la întoarcere, când ne aducea de la Frankfurt/Oder la Berkenbrück, a avut proasta inspirație de a ne arăta un lagăr de prizonieri polonezi, așezat undeva prin apropiere. Ne-a spus că face o vizită de rutină. Ne-a îngăduit să-l însoțim. Nu ne-a făcut plăcere. Erau niște cuști de metal, cu gratii, ca la Sing-Sing, din New-York, cu un coridor între ele. Wolf pășea înainte, primea raportul și prizonierii polonezi stăteau smirnă până ce trecea.

Ajunși acasă ne-am pus întrebarea dacă Wolf n-a primit cumva ordinul de a ne arăta un lagăr de concentrare, ca să ne avertizeze că am putea și noi ajunge acolo, dacă nu suntem cuminți.

6) O singură dată m-am bucurat eu, fără prezența celorlalți atenția specială a lui Wolf. Am fost luat cu mașină împreună cu soția lui și am luat masa de amiază tustrei, într-un restaurant din Berlin. După masă am intrat în hall-ul unui hotel elegant, unde ne-am așezat la o masă și am luat o cafea. Nu prea înțelegeam rostul acestei vizite. În curând a venit un domn în civil, de vârsta lui Wolf și mi l-a prezentat, spunându-mi că este un prieten de-al lui, probabil tot din poliție. Am stat circa o oră și apoi ne-am înapoiat la Berkenbrück.

Mai târziu am auzit din țară că poliția româneasca ar fi în posesia unei fotografii de-a mea, așezat într-un fotoliu, într-un local de lux. Să fi fost fotografiat cu acest prilej și apoi poliția germană să fi strecurat fotografia poliției românești pentru a-l înfuria pe Antonescu, arătând-o, ca o proba vie, cum trăiesc eu la Berlin? Să fi servit această vizită ca o piesă de șantaj contra Conducătorului, pentru a-l obliga să facă noi concesii economice sau militare? Totul este posibil.

7) În sfârșit, pe la sfârșitul lui August s-a lămurit „misterul” acestei scurte perioade de grație în relațiile dintre noi și autoritățile germane. Din izvoare sigure aflasem că în vara acestui an, Generalul Antonescu, acum Mareșal, a avut o reușită a bolii de care suferea încă din tinerețe. Criza a fost atât de gravă încât existau temeri că ar putea să și moară. Cercurile germane, în frunte cu Hitler, erau îngrijorate, gândindu-se la această eventualitate. I-au trimis medici specialiști, medicamente și o soră de caritate, care să se îngrijească de Mareșal, locuind permanent cu el. Atunci și-au adus aminte și de noi și s-au gândit că ar trebui să șteargă urmele umilințelor de până atunci, schimbându-ne tratamentul. Eram rezerva politicii lor în România pentru eventualitatea că Mareșalul n-ar supraviețui. Grație îngrijirilor avute, Mareșalul s-a refăcut și și-a reluat ocupațiile obișnuite. În aceeași măsură a scăzut și interesul pentru soarta noastră.

 

11. INTENSA ACTIVITATE LEGIONARĂ

 

Grupul de la Rostock dădea semne de oboseală și dezorientare. După aproape doi ani de muncă istovitoare în fabrică și codiții de viață apăsătoare nici nu era de mirare. Mai întâi, însuși faptul de a locui împreuna sute de inși în dormitoare colective, predispuse la supărări și nervozități. Hrana era acceptabilă, redusă la limita de exigență a întregului popor german în război. Mâncarea se pregătea în comun de către ai noștri, ceea ce însemna o îmbunătățire substanțială a calității ei. Grupul funcționa disciplinat. Orele de sculat, de lucru și de dormit, erau reglementate. Legionarii erau încadrați în cuiburi, care țineau ședințe săptămânal și la aniversările Mișcării se întruneau cu toții la reuniuni pe garnizoană.

Ceea ce provoca tensiuni și neliniști în grup, era lipsa de legături cu țara. Erau interzise nu numai contactele politice, dar și încercările de a afla ceva despre familiile din țară. Totul trebuia să se treacă prin filtrul Gestapo-ului. Bineînțeles că mai ajungeau la urechile legionarilor știri din țară, prin terțe persoane venite în Germania. Aceste persoane îi întâlneau pe camarazii noștri rămași în libertate la Berlin și, pe firul acestora, se mai afla câte ceva referitor la stările din țară sau despre soarta familiilor.

Un alt motiv de neliniște și desigur cel mai important, era nesiguranța în care trăia grupul. Cât mai au de gând să ne țină nemții ăștia prizonieri la Rostock? Ce păcate am săvârșit ca să ne trateze atât de vitreg? Am luptat pentru ei, am făcut atâtea jertfe și ca rezultat pentru loialitatea noastră, suntem trecuți în categoria inamicilor Reichului, și pentru ce? Pentru a face pe placul unui Conducător descreierat care oferă, pentru a ne prelungi carantina noastră politică, tot sângele nostru, tot sângele unei generații care de douăzeci de ani lupta contra comunismului. Mințile camarazilor noștri din grup se tulburau și nu găseau explicația. În țară, inamicii Puterilor Axei guvernează în România, iar prietenii lor sunt ținuți în surghiun la Rostock.

Informat de această stare de spirit, dăunătoare unității grupului, mi-am zis că trebuie să intervin cu ceva pentru a restabili încrederea în destinul Legiunii, peste vicisitudinile ce s-au abătut momentan asupra noastră. Odată lămurite perspectivele viitorului, viața în comun va fi mai ușor de suportat și va scădea și agitația care-i tulbura pe legionari. Planul meu era ca să convoc la Berlin grupe de legionari dintre elementele cu mai mare influență, pentru a sta cu ele de vorba, explicându-le situația în care ne aflam și imperioasa necesitate ca să rezistam presiunii la care suntem supuși de coaliția antonesciano-hitleristă. Ce e val, „ca valul trece”, Legiunea va rămâne.

Îmi asumam un risc considerabil. Iscălisem și eu declarația prin care îmi luam angajamentul de a nu desfășura nici o activitate politică, atârnând asupra mea, ca și asupra tuturor, ca o sabie a lui Damocles, alternativa de a fi extrădat. Totuși cum imperativul unității legionare mi s-a părut mai important decât eventualele represalii, am pășit la acțiune.

Cum am procedat? Am ales ca loc de întâlnire, vechea locuință a lui Petre Ponta, din Sondershausenstr. 84. Reuniunile cu legionarii aduși de la Rostock se desfășurau noaptea. Eu plecam seara de la Berkenbrück, însoțit de unul dintre tinerii camarazi de aici, fie Borobaru fie Smultea, iar grupul ales să mă întâlnească cobora în aceeași seară de la Rostock la Berlin. Dispozițiile le dădusem prin Nicolae Petrașcu. El organiza plecările, cuprinzând 5-6 legionari, alegând, cum am spus, elementele de conducere de la Rostock. Noaptea ne înghesuiam și unii și alții, în modesta locuință a lui Petre Ponta. Bucuria revederii era mare, căci pe mulți nu-i mai văzusem din țară. Nu știu cum făcea Petre Ponta cu soția lui, Alice, ca să servească și o cină la atâția oameni care îi călcaseră casa.

Întâlnirile colective s-au petrecut din a doua jumătate a lunii Septembrie 1942 și au continuat toata luna Octombrie. Aproximativ de două ori pe săptămâna mă vedeam cu alți și alți camarazi, încât aș putea calcula la vreo sută de legionari pe toți cei ce s-au perindat prin casa lui Ponta. În general, fruntașii legionari de la Rostock manifestau o sănătate sufletească robustă. Îi comparam cu o pădure de stejari, bine înfipți în pământul țării, cu toate că fuseseră smulși de năprasnicele întâmplări prin care au trecut și transplantați într-un mediu ostil.

N-am dezbătut probleme politice cu ei, pentru a nu trezi speranțe deșarte. Eu însumi nu vedeam nimic clar în viitorul apropiat. Am făcut mai mult apel la forța morala a legionarului care trece victorios prin toate încercările pe care ni le prevestise Căpitanul. Vom trece și prin această mlaștină a deznădejdii și vom ieși biruitori la lumină. Trebuie să suportăm cu răbdare, gândindu-ne la războiul în care sunt angajate Puterile Axei și la jertfele soldaților de pe front. Am fi vrut și noi să fim alături de ei, chiar în unități germane, dar ni s-a refuzat cererea pe motive politice, pentru a nu-l supăra pe Conducător.

Ședința se prelungea până aproape de ziua și unii moțăiau pe scaune. Când începeau să circule trenurile, ne luam fiecare drumul înapoi. Eu spre Berkenbrück, iar ei cu primul tren se îmbarcau pentru Rostock, pentru a nu lipsi de la apel. Acolo îi aștepta munca în fabrici, în timp ce noi, cei de la Berkenbrück, ne puteam odihni pentru a compensa noaptea de veghe.

Aceste întâlniri au dat roadele cuvenite, compensând oboseala și riscurile. Cum mi s-a comunicat după încheierea acestor ședințe, s-a produs o reînviorare în grup, o luare de conștiință a poziției legionare, ale căror efecte s-au prelungit și când legionarii de la Rostock au fost internați la Buchenwald.

 

12. COMPLOTUL DE LA ROSTOCK

 

În vara anului 1941, aflasem că un ofițer, Argeșanu, fiul Generalului Argeșanu împușcat la Jilava, s-ar pregăti să vină în Germania, pentru a săvârși un atentat împotriva mea, ca răzbunare pentru uciderea tatălui său. Nu i-am dat importanță, pentru că cine se încumetă la acest act, nu-și anunță dinainte planul. Ori, știrea aceasta se răspândise atât în țară, cât și în Germania.

Dar difuzarea ei avea un alt tâlc, cum s-a adeverit mai târziu. Nu era vorba de băiatul lui Argeșanu, ci de o conspirație în toată regula, uneltită de Siguranța Română, în speță de șeful ei, Eugen Christescu. Versiunea Argeșanu servea numai ca să justifice atentatul contra mea, în caz de reușită. Nu erau amestecați nici guvernul român, nici organele lui, ci împușcarea mea s-ar datora unui act de răzbunare personală.

Antonescu și anturajul lui constataseră că, cu toate măsurile de nimicire ale Mișcării Legionare, cu toată prigoana feroce ce o dezlănțuiseră, Legiunea rezista, mândră, demnă și netemătoare. Și atunci au ajuns la concluzia că destrămarea ei nu este posibilă atâta vreme cât trăiește șeful ei. Nu m-au putut prinde în țară, ca să-mi facă de petrecanie, cum era dorința lor fierbinte. Am scăpat în Germania. Aici trăiam într-o semi-libertate și încătușat din punct de vedere politic. Dar masele legionare din închisori, de pe front, din țară, gândeau altfel. Ei vedeau în faptul că trăiam, o speranță a renașterii Legiunii din propria ei cenușă. Doar s-a mai întâmplat acest lucru și pe timpul Regelui Carol. Și cine știe dacă Hitler nu are alte intenții cu mine, care se vor dezvălui la momentul oportun! Erau speculații care nu corespundeau realității, dar nimic nu împiedica lumea să creadă în ele. Cu Horia Sima viu, totul este posibil.

Aceste neliniști și îngrijorări, îl frământau și pe Conducător și oamenii lui de încredere. Nedreptatea ce ne-o făcuse, sângele vărsat și sperjurul în care trăiau permanent, le chinuiau conștiința, dacă mai aveau un rest din ea. Dictatura lui Antonescu, chiar după un război victorios, nu era fără umbre. Conducătorul nu putea dormi liniștit, gândindu-se că s-ar putea produce o schimbare de atitudine chiar la forurile germane. El știa că erau cercuri ale partidului național-socialist care ne simpatizau, care regretau ruptura și care ar dori să se refacă înțelegerea, ceea ce el refuza categoric, temându-se de consecințe.

Generalul, acum Mareșal, făcuse câteva încercări nereușite de a capta Mișcarea, aducând-o sub ascultarea lui. Nu a întâlnit atașamentul cuvenit, izbindu-se în toate sectoarele Mișcării de întrebarea „ce spune Comandantul”, sau „ar trebui consultat Comandantul de la Berlin.

Cercurile conducătoare de la București au ajuns la convingerea că o supunere totala a Mișcării la ordinele mareșalului nu era posibilă atâta vreme cât eu trăiam. Reprezentam o primejdie permanentă pentru sistem, chiar în situația precară în care ne aflam. Nu exista decât o singură dezlegare. Să dispar. Bineînțeles că astfel de planuri nu se expun explicit. Nu este de presupus că Antonescu l-a chemat pe Eugen Christescu și i-a dat ordin să rezolve problema. Au fost preambuluri, discuții, aluzii, pe care și le-a însușit Șeful Siguranței, luându-și în final angajamentul să săvârșească operația. După toate probabilitățile, Antonescu, Ică Antonescu și alți colaboratori intimi au știut de operația întreprinsă în Germania pentru a-mi pecetlui soarta, dar întreaga răspundere cădea, dacă s-ar descoperi ceva, asupra lui Eugen Christescu. Iar acesta și-a luat și el măsurile de apărare, propagând versiunea Argeșeanu.

În ceea ce privește tehnica loviturii, Eugen Christescu s-a bazat pe existența unei rețele de agenți care se formase la Rostock, chiar de la constituirea grupului. Încă din vara anului 1941, sosiseră la Rostock câțiva români pe care nu-i cunoștea nimeni că ar fi legionari. Nu cunoșteau cântecele noastre, nu erau familiarizați cu stilul legionar de manifestare, cu ședințele noastre. Erau atenți să vadă ce fac ceilalți legionari și căutau să se adapteze la viața grupului.

Conducerea grupului și în primul rând Petrașcu, știau ca Gestapo-ul își avea informatorii lui la Rostock. De aceștia nu se preocupau prea mult, căci nu aveau cu ce să dăuneze Mișcării. Legionarii își făceau datoria cu vârf și îndesat în fabrici și birouri și urmăreau cu entuziasm victoriile armatelor germano-române în Rusia. Mai periculoși erau agenții trimiși de Siguranța Română. Era logic de presupus că guvernul român, în afară de informațiile ce le primea prin Legație asupra activităților legionare, vroia să afle ce se întâmplă în interiorul grupului de la Rostock. La Berkenbrück nu putea să-și strecoare agenți, comunitatea fiind limitată la persoane care se cunoșteau între ele. Dar la Rostock, situația era alta. Aici erau îndrumați și acceptați toți fugarii români care se declarau legionari și persecutați politici... Grupul era mare, ajunsese în număr la aproape 400, încât agenții trimiși din țară se puteau pierde în masa lor.

A fost stranie atitudinea Gestapo-ului ori de câte ori conducerea de la Rostock semnala că un nou sosit în grup nu aparține Mișcării și că nu putea fi primit în comunitate. Wilms, funcționarul de la poliția locală însărcinat cu supravegherea legionarilor, refuza orice discuție și ordona să fie încadrat. În modul acesta nu se putea face o triere, nu se puteau elimina cei suspecți, după ce organele de conducere ale grupului constatau că au de-a face cu niște intruși care nu cunosc Legiunea. Se întreba lumea dacă cu acest procedeu Gestapo-ul nu favoriza infiltrațiile de agenți din țară și ce scopuri urmarea?

Eugen Christescu și-a dat seama că operația atentatului nu se putea realiza numai cu elemente recrutate în țară și trimise în Germania, ca și cum ar fi legionari. Ei reprezentau ceva străin de grup, de mentalitatea lui și relațiile lor erau limitate. Era greu să-și recruteze complici. Și atunci a extins sfera complotului, căutând să acapareze și să cointereseze și anumiți legionari. Bineînțeles, nu legionari de prima linie, nu figuri remarcabile ale Mișcării, căci acestea nu se puteau preta la astfel de acte, dar totuși care ar fi dispuși să execute atentatul. Acești legionari s-au încadrat în Mișcare abia în 1940, luați de valul de entuziasm al Statului Național-Legionar. Nu li se putea tăgădui calitatea de legionar, dar nu e mai puțin adevărat ca formația lor spirituală și politică lasă mult de dorit.

Cu timpul s-a produs un fel de osmoză între noii veniți, catapultați direct din țară, cu scopuri subversive, și proaspeții legionari, care aderaseră, fără să știe nimeni, la proiectul lui Eugen Christescu. Petrașcu și șefii de cuiburi au observat cu îngrijorare crescândă cum între noii sosiți și aceștia legionari marginali s-au înnodat relații de prietenie. De unde și până unde aceasta întrepătrundere între două categorii de elemente care nici nu se cunoscuseră înainte? Aveau ceva interese comune?

Organele de conducere ale grupului au observat apoi un alt fenomen îngrijorător. În grupul de la Rostock, ca în orice comunitate, după doi ani de muncă istovitoare și ședere forțată în același mediu, s-au produs nemulțumiri. Legionarii-protestatari nu aveau nimic comun cu cele două grupe, dar conducerea grupului a constatat că anumiți indivizi din sânul lor se amestecau în aceste certuri, le susțineau, le ațâțau. În special, proaspeții legionari erau foarte activi, jucând rolul de agenți provocatori. Criticau administrația legionară, criticau „politica” legionară, îi acuzau pe șefii noștri de incapacitate, făcându-i responsabili că i-au adus pe legionari în situația de astăzi. Acțiunea nemulțumirilor, ațâțați de elementele aflate în slujba Bucureștiului, a creat la un moment dat o stare periculoasă în grup, ceea m-a determinat în toamna anului 1942 să intervin, cu colocviile nocturne ținute în casa lui Petre Ponta de la Berlin.

Semnele de agitație multiplicându-se, conducerea grupului, în frunte cu Petrașcu, au luat hotărârea să-i pună sub urmărire pe presupușii agenți, încă din luna Septembrie 1942. La vremea aceea, când au început cercetările, se credea ca agenții lui Eugen Christescu și complicii lor aveau doar misiunea să întreprindă o acțiune lentă de destrămare a grupului. Dar chestiunea era mult mai gravă. Unul din bănuiți, Șerbu, dispăruse la un moment dat din lagăr și se aflase că fusese în călătorie la Varșovia. S-au descoperit apoi în sertarele celor semnalați a fi dubioși scrisori compromițătoare, care dovedeau legaturile lor cu Siguranța Română și un sistem de comunicare prin cifru. Dovezi erau suficient de numeroase pentru a nu se mai tolera acțiunea de destrămare a acestui grup de agenți.

S-a format atunci o echipă de legionari, în frunte cu Popa Emil și Romulus Opriș, care au început să ancheteze cazul. La interogatoriile ce au avut loc, s-au descoperit lucruri mult mai grave decât ceea ce se bănuia la început. Exista în interiorul grupului o rețea de agenți care întrețineau neliniștile și tulburările. Dar aceste agitații nu reprezentau decât o fațadă, îndărătul căreia se pregătea asasinarea mea și a altor fruntași ai legiunii de la Rostock. Descoperirea complotului, în toata amploarea și grozăvia, s-a întâmplat chiar în ziua morții Căpitanului, 29 Noiembrie 1942. Între cei vizați să fie suprimați, se aflau Petrașcu și alte elemente, cunoscute prin intransigența lor. Atentatul, precedat de nemulțumirile anterioare din grup, din ce în ce mai virulente, trebuia să apară ca expresie a unui sentiment de revoltă al unor legionari care nu mai puteau suporta consecințele nefaste ale unei conduceri incompetente. Destule suferințe, în țară și aici. Horia Sima era principalul responsabil și el trebuia să plătească dezastrul ce l-a lăsat în urma dup㠄rebeliunea” de la 21 Ianuarie1941! Momentul psihologic al loviturii era bine pregătit, ca să asigure o amplă adeziune în sânul Legiunii. În țară s-ar fi aflat că Horia Sima a fost împușcat chiar de proprii săi camarazi, fără nici un amestec străin, plătind propriile lui greșeli.

Cercetările întreprinse de Emil Popa și Romulus Opriș, ajutați de Niță Ghimbășanu și Pasca Vasile, au durat de la 30 Noiembrie la 8 Decembrie 1942 și, în cursul lor, s-au descoperit toate complicitățile. Principalele figuri care au avut contact cu Siguranța Română și care au primit instrucțiuni direct de la Eugen Christescu, au fost următorii:

1) Burducea Ion. Un tânăr legionar din Timișoara, care servise în timpul guvernării ca agent la Chestura din acest oraș. Acesta a fugit în Germania, a intrat în grup și s-a remarcat foarte curând ca element de discordie. Nu era mulțumit cum merg treburile la Rostock. Critica pe toată lumea, comportându-se ca agent provocator. Petrașcu nemaiputând suporta atitudinea lui, a cerut autorităților locale ale Gestapo-ului să-l îndepărteze din grup. Acestea au aprobat cererea lui Petrașcu, adică să nu mai locuiască în grup, dar i-au dat voie să-și caute o cameră în oraș. În schimb i-au permis să lucreze mai departe la biroul desenatorilor din fabrica Heinkel. În modul acesta, Burducea continua să aibă legături cu legionarii și să-și îndeplinească misiunile încredințate de București, cu avantajul de a scăpa de sub controlul grupului.

Burducea se îndeletnicea cu agenți în sânul grupului. Întreținea legaturi atât cu elementele străine de Mișcare care se aciuiseră în grup cât și cu acei legionari proaspăt intrați în Mișcare, care căzuseră în tentația de a intra în serviciul Bucureștiului.

2) Șerbu Gheorghe. Era un muncitor din Ardeal. Un om simplu, care a căzut în capcana agenților ce operau la Rostock. Șerbu a devenit suspect prin faptul că dispăruse de câteva ori din grup. După propriile lui mărturisiri, odată a fost la Varșovia, unde s-a întâlnit cu un comisar al lui Eugen Christescu. Adeseori călătorea clandestin la Berlin. Odată a fugit din grup și s-a întors după două luni fără ca Gestapo-ul să se sesizeze de dispariția lui. La anchet㠖 după arestarea lui – a declarat că a fost la București, unde a primit instrucțiuni în vederea atentatului. I-au dat bani și i-au promis o viață ușoară în viitor. Trebuia să facă parte din echipa de execuție.

Prin Șerbu s-au descoperit toți complicii de la Rostock, atât cei trimiși direct de Siguranță, pentru a se infiltra în grup, cât și cei recrutați dintre legionari.

3) Mușat. Pare a fi fost cel mai periculos. Netăgăduit că era trimis de Siguranță Română. A intrat în comunitatea legionară, dar constatând atmosfera suspiciune ce se crease în jurul lui, după un scurt timp a părăsit singur grupul, fără a interveni Petrașcu sau Gestapo-ul. A stat câtva timp la Rostock, dar părându-i-se că ar putea fi descoperit, dacă ar rămâne în apropierea lagărului de legionari, a preferat să se mute în alta localitate, nu departe de Rostock. Era un agent de categorie superioară. Isteț și bine pregătit în profesia lui. N-a putut fi prins în timpul anchetei de la Rostock și și-a pierdut urma când a simțit primejdia. Aparținea echipei alese de Eugen Christescu să săvârșească atentatul.

După datele obținute de grupul de anchetă, se fixase și ziua când trebuia executat atentatul, 6 Decembrie 1942. Echipa aleasă să mă ucidă, trebuia să mă pândească în pădurea ce ducea de la Berkenbrück la Fürstenwald unde îmi făceam plimbarea obișnuită.

În noaptea aceleași zile trebuiau și la Rostock să fie uciși cu cuțitele cei puși pe listă a fi elemente de credință.

Complotul a sărit în aer, în urma arestărilor și a anchetei celor implicați. Stranie din nou atitudinea Gestapo-ului. După încheierea cercetărilor, cu toate declarațiile obținute de la agenții interni și externi, lotul celor culpabili a fost predat la Gestapo în seara de 8 Decembrie 1942. Wilms, delegatul poliției pentru grupul Legionar, a reluat cercetările pe cont propriu. Era nemulțumit de descoperirile noastre. Dar în loc să reia ancheta prezumtivilor complotiști, având toate dovezile la îndemână, Wilms a inversat rolul și i-a chemat la cercetări pe legionarii ce au descoperit rețeaua agenților și planul lor criminal. S-a alarmat și centrala de la Berlin, care a trimis un comisar special să-l asiste pe Wilms la interogatoriile ce le lua camarazilor noștri. A sosit la Rostock și un funcționar al Ministerului de Externe, cu misiunea de a-i face un raport amănunțit asupra celor întâmplate. Aproximativ un număr de 30 de legionari au trecut prin fața organelor de anchetă ale Gestapo-ului de la Rostock, în frunte cu Petrașcu și membrii biroului de anchetă.

De ce aceasta neliniște a cercurilor germane de la Rostock și Berlin? Erau prea puțini interesați de ceea ce se întâmplă cu legionarii și erau enorm de interesați să nu-l supere pe Antonescu, tocmai în acea perioadă critica a frontului. De aceea au făcut toate eforturile ca să înăbușe afacerea, mergând până acolo încât să afirme că complotul a fost o înscenare a noastră. În 18 Decembrie 1942, a început exodul legionarilor la Buchenwald. Cu internarea lor în lagăr, s-a închis brusc și dosarul conspirației urzite de Eugen Christescu.

După mărturisirile lui Șerbu, atentatul trebuia să aibă loc în pădurea Fürstenwald. Autorul principal trebuia să fie Mușat. Bazat pe aceste informații, Ovidiu Găină s-a gândit ca, împreună cu alți camarazi, să exercite câteva zile o supraveghere a liniei ferate de la Berlin la Fürstenwald. Dar dacă Mușat, care nu fusese prins, se gândește să tragă în Horia Sima? El ar trebui să ia trenul de la Berlin, să se dea jos la Fürstenwald și de acolo să meargă prin pădure, în întâmpinarea lui Horia Sima. Găină a făcut o echipa împreună cu Anchidim Ușeriu și Mircea Orendovici și fără să mai ceară permis de la autorități, au luat trenul de la Rostock la Berlin. Și de acolo la Fürstenwald. Au petrecut o zi întreagă umblând dintr-un tren într-altul, și dimineața și după amiaza.

Era o linie locală, și trenurile erau dese. Aveau cu ei și fotografia lui Mușat, pentru a-și împrospăta figura lui, căci dispăruse de la Rostock de câteva luni.

În după amiaza acelei zile, Ovidiu Găină dându-se jos din tren în gara Fürstenwald, l-a văzut pe Mușat în mulțimea care cobora. S-a apropiat de el cu Ușeriu. Când l-a văzut Mușat, a început o goană nebună prin mulțime. În zadar l-au căutat. Dispăruse.

Au mers atunci spre pădurea Fürstenwald, ca nu cumva să se îndrepte acolo. Au cutreierat pădurea în lung și în lat, dar n-au mai găsit pe nimeni. Văzându-se descoperit, lui Mușat i-a fost teama să-și pună planul în aplicare.

O întâmplare asemănătoare am pățit-o și eu la Berkenbrück. Făceam plimbări lungi în fiecare zi la Fürstenwald. Erau cărări și drumuri de pământ care tăiau pădurea în toate direcțiile. Mergeam însoțit de camarazi mai tineri, de obicei Smultea și Borobaru. Într-una din aceste plimbări, zărim cam la două sute de metri, venind din direclia Fürstenwald, doi indivizi. Mergeau repede, venind spre Berkenbrück. Când i-am văzut, ni s-a părut ca unul dintre ei ar fi Stănicel, iar celalalt, Eugen Teodorescu, care mai fuseseră în vizită la Berkenbrück. Pare că aveau înfățișarea și statura lor. Ne-am bucurat de întâlnire și am grăbit pasul. Dar spre mirarea noastră, cei doi presupuși camarazi, când ne-au observat venind spre ei, la un capăt de pădure, în loc să-și continue mersul, au făcut stânga împrejuri și au luat-o înapoi în direcția de unde au venit. Noi, de bună credință, am crezut că nu ne-au recunoscut, că le-a fost teama să nu se întâlnească cu altcineva, care ar putea sa-i denunțe autorităților. Adeseori legionarii din grup veneau la Berlin fără să aibă permis de la Gestapo. Atunci am alergat tustrei după ei, pentru a-i ajunge și a le lua teama că ar fi altcineva decât noi, cei de la Berkenbrück, cu care probabil vroiau să se întâlnească. Cine știe ce știre importantă aveau să ne aducă. Am început, să le strigam și numele. Dar ei, în loc să se oprească, cum era și firesc, au început să alerge și ei, nedorind să dea fața cu noi. Am întețit fuga și strigatele. La o cotitură, cei doi indivizi, mărind și ei viteza, au ieșit din linia noastră dreaptă. I-am descoperit din nou fugind, ca niște apucați. Noi nu ne-am lăsat mai prejos. Atunci, spre a-și pierde urma, au intrat în pădure și au dispărut printre copaci. Ne-am oprit din fugă și ne-am întors acasă.

În acel moment, nu aflasem încă nimic de complotul de la Rostock. Nu i-am dat întâmplării importanța care i se cuvenea. Presupuneam mai degrabă ca sunt niște străini care nu vroiau să fie recunoscuți. După ce am fost puși la curent cu ancheta de la Rostock, ne-am dat seama că ne-am întâlnit cu doi agenți din București, care au venit la Berkenbrück să facă o recunoaștere a locurilor, în vederea atentatului plănuit.

 

XI.

FUGA ÎN ITALIA

 

„Fuga mea în Italia, în 16 Decembrie 1942, a provocat un val de tulburări, atât în relațiile noastre cu Puterile Axei, cât și în sânul Legiunii. Am intrat într-o nouă fază a persecuțiilor ce le-am îndurat în țară și în exil, sub patronajul acestor puteri, care au dăinuit aproape doi ani și s-au încheiat abia în ziua capitulării României, 23 August 1944.”

 

1. UN PROIECT POLITIC

 

Plecarea mea clandestină în Italia nu s-a petrecut la întâmplare și n-a fost nici o hotărâre luată necugetat. A fost un proiect de mai mult timp frământat în mintea mea și doar realizarea lui a fost precipitată de anumite elemente.

La despărțirea mea de Mihai Enescu la Berlin, i-am dat acestuia însărcinarea de a găsi o portiță de pătrundere direct la Mussolini, pentru a-i solicita sprijinul său. De Ministerul de Externe italian nu ne puteam apropia, deoarece șeful acestui departament, Contele Ciano, ne era dușman declarat și n-avea afecțiune nici pentru poporul românesc. Simpatiile lui erau îndreptate spre poporul maghiar.

Mihai Enescu a realizat acest plan într-un timp record. A găsit repede personajul dispus să ne deschidă calea spre dictatorul italian. Era ziaristul Mario Appelius, agreat al regimului și un intim al lui Mussolini. La plecarea din Berlin, Enescu și Stoicănescu stabiliseră un fel de cifru, pe care să-l folosim în schimbul de scrisori. Mussolini, Hitler, Ciano, Ribbentrop etc., aveau alte nume, încât cine citea scrisorile lor n-aveau de unde să descopere adevărata identitate. Bineînțeles că și eu mă numeam altfel și fiecare din figurile principale ale Mișcării. Mi-aduc aminte că interlocutorul lui Enescu, Appelius se numea Chemaru, în schimbul de scrisori dintre Enescu și Stoicănescu.

Mario Appelius avea acces direct la Vila Torlonia, unde locuia Mussolini. Toate informațiile ce le primea din Germania, semnate de Enescu, privitor la starea noastră de prizonieri politici, ajungeau pe masa de lucru a lui Mussolini. Acesta, citindu-le, și-a manifestat indignarea pentru comportamentul germanilor față de niște camarazi în suferință, care au ajuns în situația în care se găsesc grație sprijinului de care s-a bucurat Antonescu din partea forțelor germane din România. S-a interesat de legionarii refugiați în Italia și a dat dispoziții să fie sprijiniți material de către partid. Într-o convorbire avută cu Appelius pe această temă, Mussolini și-a exprimat dorința de a se mări grupul legionarilor care se aflau în Italia, pentru a se crea un fel de echilibru politic între el și Hitler, când tratau afacerile interne din România. Vroia și el să aibă un cuvânt de spus în țara noastră și prezenta unui grup numeros de refugiați români ar fi dat mai mare greutate intereselor italiene în România. Notez că aceste preocupări s-au manifestat de Mussolini în vara anului 1942 și începutul toamnei, când soarta războiului nu se deteriorase. Pe toate fronturile Axa era în ofensivă. Profitând de aceasta stare de spirit, Enescu i-a sugerat lui Mario Appelius ideea de a se forma un fel de bloc al țărilor latine de structură naționalistă, România, Italia, Franța și Spania, care să contra-balanseze puterea imensă a celui de-al Treilea Reich. I-a făcut și un memorandum, care i-a fost trimis pe aceeași cale Ducelui. Ideea i-a surâs și lui Mussolini, văzând în Mișcare un viitor aliat al ideii lui imperiale, de dominație fascistă, în bazinul mediteranean.

Scrisorile trimise de către Enescu, de la Roma, lui Stoicănescu, la Berlin, pe mai multe adrese, le citeam cu nesaț și eu, bucurându-mă că din partea celuilalt partener al Axei Mișcarea conta pe un anumit sprijin. Nu eram total la discreția diplomației nefaste a lui Ribbentrop, ci, la un moment dat și într-o anumită împrejurare, cuvântul lui Mussolini putea să se audă la Berlin, cerând eliberarea noastră din starea de semi-prizonierat politic în care ne aflam.

Pe atunci, pe la începutul lui Septembrie, a încolțit în mintea mea pentru prima dată gândul unei plecări în Italia. Îmi ziceam că dacă Mussolini e interesat să aibă un lot mai mare de legionari în Italia, pentru a exercita o anumită presiune la Berlin și cum era greu, aproape imposibil ca legionari de oarecare nivel, care se aflau în Germania, să treacă Alpii sau să îndrumăm elemente din țară direct spre Italia, nu rămâne decât o singura soluție valabilă: ca eu însumi să întreprind acest pas riscant. Prezența Șefului Legiunii la Roma ar compensa în largă măsură lipsa unui grup numeros de legionari în Italia, care să-i poată servi lui Mussolini ca factor de echilibru al politicii Axei la București. Aceasta soluție mi s-a părut cu atât mai binevenită cu cât nu eram agreat la Berlin. Eram considerat ca un fel de balast de guvernul german, ca un tulburător permanent al relațiilor cu Antonescu. Prin plecarea mea în Italia, dispărea acest indezirabil și regimul antonescian nu mai putea imputa, zi și noapte, Reichului ca îi găzduiește la Berlin pe dușmanii lui, care uneltesc împotriva Conducătorului, în timp ce el oferă, dintre toți aliații, cea mai importantă contribuție militară la menținerea frontului din răsărit.

Acestea erau socotelile ce mi le făcusem. În acel moment, bazat pe scrisorile lui Enescu, în care acesta explica politica lui Mussolini față de Mișcare. Nu ne considera numai refugiați, ci parteneri și aliați în Noua Ordine Europeană, pentru a îndigui influența germană, după sfârșitul războiului.

 

2. ÎNCĂLCAREA ANGAJAMENTULUI FAȚĂ DE GERMANIA

 

Când am fost adus în Germania, după fuga mea în Italia, am fost supus anchetei de rigoare în fața unei comisii ad-hoc. Cu acest prilej, Generalul Müller mi-a imputat că mi-am călcat angajamentul față de guvernul german. Formal, așa este. Abia descălecați la Berkenbrück, am fost obligați cu toții să semnăm o hârtie prin care ne luam angajamentul să nu desfășurăm nici o activitate politică și nici să întreținem legături cu țara. Dar Generalul Müller uita că aceasta semnătură ne-a fost smulsă sub amenințare de represalii. Nu mai eram oameni liberi.

Primii care și-au călcat cuvântul în relațiile dintre noi, au fost germanii înșiși. Eu am fost invitat în Germania ca oaspete al lor și mi s-a garantat, înainte de a pleca, libertatea fizică și politică. Ori, ajuns la Berlin m-am trezit prizonierul lor, fapt care s-a evidențiat și prin internarea noastră la Rostock și Berkenbrück.

Înainte de a pleca în Italia, am meditat și asupra acestei probleme. Mă purtam incorect față de Germania, care ne-a acordat ospitalitate, după tulburările din Ianuarie? Am ajuns la concluzia că nu săvârșeam un act neloial față de guvernul Reichului, deoarece acest guvern se purtase cum nu se poate mai dezonorant față de noi: uitau că i-au pus la dispoziția lui Antonescu diviziile staționate în România, pentru a ne constrânge la capitulare; în al doilea rând, când ne-au oferit azil politic în Germania, pentru ca apoi ajungând pe pământul ei, să ne trezim degradați la categoria de prizonieri ai lor.

Continuând acest șir de idei, mi s-a părut că și interesele țării noastre reclamau o schimbare de atitudine. În definitiv, ce vor nemții cu noi? Numai să servim ca piesă de șantaj în relațiile lor cu Antonescu? Am verificat de nenumărate ori că pentru ei nu contam decât ca un instrument de presiune contra Generalului, când acesta dădea semne de emancipare de sub tutela lor de fier. Atunci agitau spectrul Gărzii de Fier și Generalul se potolea ca prin farmec, satisfăcându-le toate interesele. Cum eram noi prizonierii lui Hitler, tot așa și el era prizonierul lor, deoarece puterea lui în România se datora – contrar aparențelor – exclusiv bunăvoinței lui Hitler. Acesta a fost prețul ce a trebuit să-l plătească, când s-a despărțit de noi, atacându-ne și eliminându-ne de la putere.

În consecință, am ajuns la concluzia că înseși supremele interese ale țării reclamau să ieșim din aceasta stare de servitute și să ne recâștigăm libertatea de acțiune, pentru a putea întreprinde ceva folositor neamului. Aproape doi ani am așteptat, zi de zi, și clipă de clipă, să intervină o schimbare în atitudinea Reichului față de noi. Am urmărit cu multă speranță semnele de bunăvoință cu care am fost tratați în vara anului 1942 de către autoritățile germane, dar și aceste prevestiri au trecut fără să intervină o îmbunătățire substanțială în statutul nostru.

 

3. PREGĂTIRI PENTRU EVADARE

 

Odată ce am ajuns la concluzia că nu mai e de stat în Germania și că însăși interesele neamului reclama să părăsească această țară, din timp, adică tot pe la începutul lunii Septembrie, m-am ocupat intens de pregătirile de plecare.

O părăsire a teritoriului german, cu consimțământul Reichului, nu era de conceput. Cu cât războiul se prelungea, Antonescu devenea mai exigent și mai arogant și cu atâta creștea și însemnătatea zălogului ce-l ținea guvernul german în mână, adică pe mine si camarazii mei. Aceasta posibilitate exclusă, trebuia să-mi îndrept atenția spre celălalt partener al Axei, spre Mussolini, pentru a obține, prin favoarea lui, un mijloc de a dispărea din Germania. Primul om pe care l-am pus în cunoștință cu proiectul meu, a fost Constantin Stoicănescu. Nu era numai de o perfectă loialitate, dar era și un element întreprinzător. Știam că el își va da toată silința să-mi procure un pașaport cu care să pot trece pe nesimțite frontiera pe la Brennero. În primul rând, el i-a scris lui Enescu, cerându-i să vorbească cu Mario Appelius, pentru a-l sonda asupra eventualității de a mi se elibera un pașaport prin Legația italiana de la Berlin. Contactul s-a făcut. Mario Appelius a fost pus la curent cu intenția mea de a veni în Italia și i-a prezentat și cererea mea de a obține un pașaport italian, via Berlin. Mario Appelius a fost bucuros de planul meu de a veni în Italia, dar s-a arătat rezervat asupra eventualității de a fi prevăzut cu un pașaport italian. A cerut timp ca să sondeze terenul în sferele partidului. După puțin timp, l-a convocat pe Enescu și i-a comunicat că n-a putut obține aprobarea necesara nici de la Vila Torlonia – Secretariatul lui Mussolini – și nici de la vreun for al partidului. L-a solicitat pe Enescu să-mi transmită să trec munții în Italia prin mijloace proprii și odată ajuns la Roma, va avea el grija să primesc „soggiomo” de refugiat. Guvernului italian îi era teamă ca dacă se descoperă complicitatea lui, să nu vina în conflict cu Hitler.

Cazând aceasta soluție, n-am renunțat la proiect. L-am însărcinat pe Stoicănescu să-mi procure un pașaport de la vreun român, care poate să obțină cu ușurință o viză în Italia și e dispus să mi-l cedeze. Mai departe, era treaba lui Petre Ponta, desenator tehnic, care ne-a ajutat și altă dată, schimbând fotografia adevăratului posesor cu a mea. Stoicănescu s-a ocupat intens de aceasta chestiune, dar, de câte ori venea de la Berlin, îmi comunica numai vești negative. Cu toate cercetările lui, nu reușise să obțină un document care să întrunească toate condițiile cerute pentru trecerea frontierei. Tensiunea provocata de căutarea unui pașaport valabil a durat tot cursul lunilor Octombrie și Noiembrie, fără să fi ajuns la o dezlegare acceptabilă. Eram năpădiți de neliniște și eu și Stoicănescu.

 

4. CE LAS ÎN URMĂ

 

Nu m-am decis cu inima ușoară să fac acest pas. Mă gândeam la consecințele lui, la reacția germană, dar și la tulburarea ce se va produce în sânul grupului legionar. Eram mai puțin preocupat de atitudinea autorităților germane: cine știe dacă dispariția mea nu-i va conveni lui Hitler, nemaiexistând pe teritoriul Reichului această piesă de șantaj, adică propria mea persoană, în relațiile cu Antonescu. Eram mai îngrijorat de agitația ce se va produce în grup, la auzul fugii mele în Italia.

Punctul critic al expediției era Papanace. Cum va încasa această știre? Cum îi cunoșteam firea și apucăturile încă din vara anului 1940, va începe din nou campania de agitație contra mea, declarându-mă inconștient și iresponsabil? Totul depindea de fermitatea lui Mussolini; dacă Ducele îmi va acorda protecția necesară, potolind irascibilitatea germană, agitația de oriunde ar veni, nu se va putea întinde, lipsindu-i terenul de propagare.

În partea anterioară a lucrării, am pomenit de întâlnirile ce le-am avut cu legionarii de la Rostock în casa lui Petre Ponta, în cursul lunilor Septembrie și Octombrie 1942. Aceste reuniuni, cum am explicat în capitolul respectiv, au avut o altă origine. Prin exhortațiile mele vroiam să întăresc unitatea grupului Rostock, amenințat de fenomene de dezagregare. Cum această perioadă a coincis cu pregătirile mele pentru evadarea în Italia, aceste întâlniri au servit paralel și la pregătirea morală a grupului Rostock să reziste presiunilor ce s-ar putea exercita de către autoritățile germane, în momentul când aș dispărea în Italia. Bineînțeles ca n-am făcut nici cel puțin aluzie la acest plan în întâlnirile mele nocturne, ci le-am vorbit exclusiv de starea noastră precară și de necesitatea de a ne menține strâns uniți în fața încercărilor prin care trecem.

 

5. UN RĂSPUNS AMBIGUU

 

În luna Noiembrie, cum pregătirile de plecare (procurarea passului) păreau să meargă spre o dezlegare favorabilă, prin Enescu i-am transmis aceasta știre lui Mario Appelius, cu rugămintea de a mai cere încă odată avizul lui Mussolini.

Acesta l-a vizitat imediat pe Duce, transmițându-i vestea primită de la Berlin. Pe aceeași cale, am primit următorul răspuns:

„Din punct de vedere militar, momentul nu este cel mai potrivit. Dar, din punct de vedere revoluționar, e bine să fie aici”.

Ca să înțelegem talcul acestui mesaj, trebuie să luam în considerare ce înțelegea Mussolini prin „momentul militar”. El se referea la debarcarea anglo-americană în Africa de Nord, în 8 Noiembrie 1942, care amenința însăși securitatea Italiei în Mediterana. Peisajul militar se schimbase de la o zi la alta cu această debarcare. Din Vest și din Est forțele aliate înaintau spre centru, urmărind să prindă ca într-un clește slabele efective italo-germane.

Mussolini era preocupat în acest moment de consecințele invaziei pentru Italia și pentru regimul fascist. Momentul militar nu era favorabil, deoarece Ducele era avizat mai mult ca oricând la ajutorul german. Totuși, nici în acest ceas de cumpănă pentru destinul Italiei, el nu și-a uitat cuvântul spus înainte. Mussolini a fost la începuturile lui un revoluționar și simțea atracție față de toți oamenii de această formație și de toate întreprinderile riscante și temerare. De aceea a adăugat „din punct de vedere revoluționar, e bine să fie aici”.

Mesajul lui Mussolini m-a pus pe gânduri. Deși el nu opunea nici o obiecție directă la trecerea mea în Italia, „momentul militar” putea să aibă consecințe asupra relațiilor mele cu guvernul acestei țări. Se puteau ivi complicații neprevăzute la data când am primit prima aprobare de la Mussolini. Presiunea germană putea să se intensifice în așa măsura, încât Mussolini, forțat de situația militară, să mă abandoneze. Intrase în jocul destinului un nou factor, care putea răsturna toate calculele politice ce mi le făcusem, cu saltul meu în Italia.

 

6. O VESTE ULUITOARE

 

Stoicănescu, noapte de noapte, călătorea la Berlin ca să găsească o soluție cu „passul” meu. Câte n-a încercat bietul om și de câte ori se întorcea zdrobit de oboseală, anunțându-mi o nouă încercare nereușită. Parcă era un făcut. Ajunsesem la marginile disperării.

Timpul trecea. Intrasem în luna Decembrie. În mijlocul acestor încordări zilnice, care ne măcinau nervii, cade peste noi o altă nenorocire. Din sursa sigură aflam că, în scurta vreme, vom fi mutați de la Berkenbrück, undeva prin sudul Germaniei, prin Turingia. Wolf, șeful regional al Gestapo-ului de la Frankfurt/Oder, căruia aparțineam administrativ, l-a informat confidențial pe Stoicănescu de această schimbare de domiciliu. Stoicănescu și Wolf ajunseseră buni prieteni. Wolf era o fire de artist și n-avea nimic comun cu tipul de polițist al regimului și chiar suferea din cauza angrenajului în care era prins. Cum am spus mai înainte, cutreieram împreuna muzeele din Berlin pentru a admira comorile de artă din ele. În cursul unei astfel de vizite, Wolf s-a scăpat la vorbă și din prietenie și compasiune, i-a comunicat lui Stoicănescu că probabil aceasta va fi ultima călătorie ce o vor face împreuna la Berlin, deoarece forurile superioare au decis schimbarea domiciliului nostru. La întrebarea lui Stoicănescu dacă vom fi tratați în aceleași condiții, Wolf a stat pe gânduri, nu i-a dat nici o asigurare, dar din tristețea cu care îl privea, Stoicănescu a dedus că situația grupului se va înrăutăți. O altă agravare nu era posibila decât că ne vom pierde libertatea de mișcare.

Situația era alarmantă. Toate planurile noastre de a face saltul peste munți pentru a căuta ocrotire politică sub autoritatea lui Mussolini, se spulberaseră. Și n-aveam nimic pregătit. „Passul” după care alerga disperat Stoicănescu, se îndepărtase în neant, ca „fata morgana”. Se apropia și iarna cu pași repezi, ceea ce excludea o evadare pe alte căi.

 

7. O ÎNTRECERE CU TIMPUL

 

Stoicănescu reușise să scoată de la Wolf și o altă informație, tot atât de importantă, și anume, când va avea loc strămutarea noastră de la Berkenbrück?

Ahrens i-a spus lui Wolf că a stăruit la forurile de la Berlin ca evacuarea să se facă cât mai repede, într-o săptămână maximum, ca să nu se filtreze vreo indiscreție. Acestei propuneri i s-a opus Geissler, superiorul lui Ahrens, din considerații umanitare. Sa fim lăsați să petrecem Crăciunul în pace și îndată după sărbători să fim ridicați și transportați la noul domiciliul. Aceasta înseamnă că am câștigat mai bine de două săptămâni de răgaz, în care timp puteam să facem toate sforțările pentru a găsi „passul” salvator. După Crăciun, așadar, trecerea mea în Italia, nu mai era posibilă. După toate posibilitățile, în noua reședință, ni s-ar fi tăiat toate legaturile cu exteriorul, cel puțin pentru grupul de la Berkenbrück.

Stoicănescu, împins din spate de scurtul interval în care se decidea soarta noastră, alerga ca un nebun pe la Berlin să găsească persoana dispusă să-mi cedeze „passul”. Eu sufeream enorm, dar el suferea mai mult, căci, vrând-nevrând, era responsabil de reușita expediției. Numai el putea să mă salveze de la captura Gestapo-ului, înainte de a se închide cercul de fier în jurul nostru. Acum, toate celelalte considerații căzuseră. Era mai mult decât evident că guvernul german își bătea joc de noi, de trecutul și sacrificiile noastre pentru Puterile Axei, considerându-ne o simplă piesă de șah în jocul din ce în ce mai straniu cu Antonescu. Ca să-i ofere o nouă satisfacție acestuia, era dispus să ne închidă în cine știe ce lagăr, pentru a nu-i mai da acestuia prilejul să-l bombardeze cu note de protest privitor la ingerințele legionarilor în relațiile dintre cele două țări.

 

8. VLADIMIR CLAIN

 

În întunericul ce ne înconjura acum din toate părțile – aveam senzația ca sunt alungat din spate de muma pădurii din poveștile românești – se ivește o luminiță. Stoicănescu descoperă o persoană dispusă să-mi cedeze „passul”.

Vine cu acest „pass” și mi-l arată. Titularul era un student în arheologie, originar din Bucovina, Vladimir Clain. Făcuse studii la Roma și acum se afla la Berlin, tot pentru a urma cursuri în aceeași specialitate. Pentru prima oară auzisem de el. Dar pașaportul ce-l avea, emis de autoritățile românești, nu era numai pe numele lui. Îl avea împreună cu soția lui, fiind căsătorit. O complicație neașteptată, pentru că nu putea intra în funcție Petre Ponta pentru a schimba fotografia lui cu a mea.

Ce este de făcut? Era ultima oportunitate ce mi se oferea înainte de termenul fatal. M-am decis să folosesc pașaportul așa cum e, fără nici o schimbare. Dar trebuia să-mi găsesc o tovarășă de călătorie, care să semene cât de cât cu soția lui Clain. Ea nu mă putea însoți fiind în stare înaintată de sarcină. Am recurs atunci tot la admirabila noastră camaradă Tiana Silion de la Berlin, care a acceptat fără nici o șovăire oferta de a figura ca soție în călătoria mea la Roma.

Pentru a calatori în Italia, era nevoie de o viză care se obținea cu greutate. Cererea se transmitea la Roma și de acolo se obținea aprobarea după câteva săptămâni. Dar noi nu aveam timp de așteptat. După Crăciun, dispăream în necunoscut. Salvarea a venit de la Doamna Clain. În starea în care se afla, nemaiexistând nici un dubiu asupra nașterii, s-a prezentat la Legația italiană din Berlin, solicitând o viză de favoare care să nu mai treacă prin formalitățile obișnuite. Vroia să-i nască copilul la Roma, oraș de care se simțea legată. Consulul italian, emoționat de dorința ei, i-a eliberat viza fără nici o dificultate.

Firește că persistau încă mari riscuri. Controlul de la frontieră. Nu numai eu, dar nici Tiana nu era în regulă cu fotografia. Un ochi de vameș vigilent ar fi putut descoperi că semnalmentele reale nu coincid cu cele de pe fotografia comună. Trebuia să ne lăsam în voia Domnului, căci nu mai puteam da înapoi.

 

9. ÎN FAZA FINALĂ

 

Cum timpul era limitat, am început fără întârziere pregătirile de plecare. Mai întâi am făcut o călătorie la Berlin, pentru a mă întâlni cu Tiana și a examina împreuna pașaportul. Ne-am consultat și asupra micilor ajustări ce trebuiesc adăugate fizionomiei noastre, pentru a corespunde cât de cât fotografiei.

Apoi l-am căutat pe Petre Ponta, pentru a-l înștiința asupra apropiatei mele călătorii în Italia. I-am dat instrucțiuni cum să se comporte la un eventual interogatoriu al poliției. El nu știa nimic, ceea ce de altfel corespundea realității, căci nu participase în nici o formă în acțiunea întreprinsă de Stoicănescu, în căutarea unui „pass”.

L-am avizat apoi pe Nicolae Petrașcu să vină la Berlin. Cu el am avut o lungă consfătuire, examinând ce reacții va produce în grupul de la Rostock fuga mea în Italia. Numai el trebuia să știe de planul meu, ferindu-se să facă o indiscreție. A fost înduioșătoare despărțirea noastră, presimțind amândoi că nu ne vom vedea pentru multă vreme.

Dar cum să afle Enescu ziua sosirii mele la Roma? Stoicănescu stabilise un ingenios sistem de informare reciprocă între Berlin și Roma. Vorbitorii emisiunilor de radio în limba română de la Berlin și Roma erau camarazi de-ai noștri: Nicolae Smărăndescu la Berlin și Doamna Maria Bucur la Roma. Adeseori, când vroiam să comunicăm ceva la Roma, o știre urgentă, foloseam acest canal și invers, de la Roma la Berlin. Într-o schimbare în finalul emisiunii, după o înțelegere prealabilă, cei doi vorbitori puteau transmite o știre de interes pentru noi. Procedeul l-am folosit înainte și funcționa perfect. După ce am fixat ziua sosirii mele la Roma, Stoicănescu i-a dat lui Smărăndescu mesajul ce trebuia să-l intercaleze la sfârșitul emisiunii. Smărăndescu nu era informat de plecarea mea în Italia, dar cum realizase de mai multe ori aceasta operație, nu bănuia ce se ascunde în spatele cuvântului-cheie, introdus în emisiune.

Din grupul conducătorilor de Ia Berlin nu l-am avizat decât pe Vasile Iasinschi. Dar, în același timp, l-am dezlegat de obligația de a recunoaște ceva, dacă va fi supus vreunei anchete.

Cu Borobaru Traian aveam un alt plan. El trebuia să dispară odată cu mine de la Berkenbrück, pentru a încerca să treacă pe la Villach în Italia. N-am găsit nici un document potrivit pentru el, încât n-am avut altă soluție decât să-l las să-și încerce singur norocul.

 

10. O CĂLĂTORIE FĂRĂ INCIDENTE

 

Pe cât de încordată și dramatică a fost existența mea în aceste trei luni de luptă pentru a-mi găsi o ieșire din prizonieratul german, pe atâta de calmă a fost călătoria mea în Italia. Totul a decurs, cum ar zice neamțul, „planmässig”, fără cel mai mic incident.

O problemă ce trebuia rezolvată înainte de plecare era cum mă desprind de grupul camarazilor mei de la Berkenbrück, înainte de a se descoperi lipsa mea. Nu era vorba numai de a mă urca în trenul cu destinația Roma, ci de a calcula exact timpul de care aveam nevoie pentru a trece frontiera de la Brennero. Odată scăpat în Italia, puteam fi dat lipsă la apel.

Trenul Berlin-Roma pleca pe la orele 8 seara. Ajungeam la Brennero a doua zi, pe la orele 13. Controlul la vamă e de presupus că ar fi durat o oră. Deci, la orele două după amiază trenul se punea în mișcare în direcția Bolzano-Florența-Roma. Sosirea la Roma era prevăzută pentru orele 12 noaptea. Acesta era itinerarul.

Am fixat ziua plecării în 15 Decembrie 1942. La cumpărarea biletelor, pentru mine și Tiana, am preferat să luăm o cabină wagon-lits, pentru a fi singuri, evitând eventual a fi identificați de cine știe ce însoțitori. Seara, la ora 8, trebuia să fim la gara Alexander Platz, de unde pleca trenul spre Roma. Dar cum să ajung aici în timp util, când masa ni se servea la ora 6, de la care nu putea lipsi? Geniul Stoicănescu a rezolvat și această problemă. A vorbit cu doi prieteni de-ai noștri, scriitorul Sorin Pavel, care lucra la Legație, și cu Inginerul Grigorescu, de la Camera de Comerț germano-română din Berlin, ca la orele 7 seara să fie cu mașina (Grigorescu avea mașină), pe Autobahnul care trecea pe lângă Berkenbrück, ca să mă îmbarce și cu cea mai mare viteză să mă depună la Alexander Platz. Înainte de a veni la Berkenbrück, cei doi însoțitori trebuiau să o ia pe Tiana de la casa ei.

După masa de seară, luată în cea mai mare grabă, am ieșit din casă ca și cum nimic anormal nu s-ar fi întâmplat. Aveam obiceiul ca, însoțit de cineva, să fac câte o plimbare prin sat. De asta dată avându-l cu mine pe Borobaru. Am alergat spre șosea și, într-adevăr, trasă la marginea ei, am descoperit mașina lui Grigorescu. Stoicănescu și Tiana erau înăuntru. Ne-am urcat repede și mașina și-a luat zborul spre Berlin. Cu câteva minute înainte, am ajuns în stație și ne-am urcat în trenul spre Roma, instalându-ne în cabina noastră. De pe peron, Stoicănescu, Borobaru, Sorin Pavel și Grigorescu ne făceau semne de adio. Trenul s-a pus în mișcare ducând cu el un fragment de istorie legionară.

Înainte de a pleca, m-am înțeles cu Iasinschi ca el să nu dea alarma asupra absenței mele decât începând de la masa de amiază de mâine. Atunci numai să înceapă să se neliniștească, întrebând unde pot să fiu? Neapărând, se va adresa lui Hartig, spunând că n-am venit nici la dejun și nici la prânz. Îi va comunica că odată cu mine, a dispărut și Borobaru. Odată trecuta ora două, din ziua de 16 Decembrie, trenul ieșea din raza de acțiune a autorităților germane.

Tot ca o pregătire a fugii mele i-am scris o scrisoare lui Himmler, în care îl anunțam că plec în Italia. Nu trebuia să creadă că am luat direcția spre țară sau că am dezertat la vreun inamic al Axei.

Îi explicam motivul plecării mele, fără să pomenesc ceva din corespondența noastră cu Mario Appelius, prin nesiguranța în care mă aflam după descoperirea complotului de la Rostock. Eram amenințat în existența mea fizică, iar autoritățile germane nu păreau dispuse să mă apere de agenții trimiși de Siguranța Română.

În final i-am comunicat că las șefia Legiunii lui Vasile Iasinschi, conformându-mă dorinței exprimate de atâtea ori de către Ministerul de Externe german. I-am mulțumit pentru ajutorul ce mi l-a dat pentru ca atât eu cât și camarazii mei să-și poată găsi refugiu în Germania. Am stabilit cu Stoicănescu că scrisoarea către Himmler să fie pusă la poștă abia de a doua zi după plecarea mea, pentru a fi primită după ce ajunsesem în Italia.

Pe drum, îndată după plecare, a venit conductorul trenului, ne-a cercetat biletele, le-a găsit în regulă și ne-a urat noapte bună. Am trecut cu bine cea dintâi probă și cea mai ușoară. Am încercat să ațipim pe canapea, dar nu s-a lipit somnul de noi. Ne uitam cu îngrijorare unul la altul, ginindu-ne la frontiera. Acolo va trebui să ne dăm jos și să trecem pe la control. Și era ziua, orele unu, când se trecea pe la control, după mersul trenurilor. Nu mai e departe ceasul când va trebui să ne înfruntăm cu cerberii de la vama. Sunt funcționari obișnuiți sau controlul călătorilor se face sub supravegherea poliției? Am trecut în Austria, oprindu-ne la Innsbruck și apoi trenul lua direcția Brennero. Nu mai e mult, dar și îngrijorarea noastră creștea. Trenul intra molcom în gară. Ne uitam pe geam. Forfotă pe peron. Uniforme germane și italiene. În acest moment Tiana are o inspirație. Conductorul tocmai venise pentru a ne anunța să coborâm. Tiana adusese în bagajele ei o bucată mare de slănină, de tip bacon, ca merinde de drum. I-o oferă conductorului și îl roagă să ne ia el pașaportul și să-l treacă la control, noi fiind obosiți. Conductorul n-a văzut nimic anormal în cererea Tianei, părându-i-se că suntem oameni de treabă. I-a dat pașaportul din mână și n-a uitat bucata de slănină. Serviciul, prompt și conștiincios. Înainte de a suna plecarea trenului, conductorul vine în compartimentul nostru și ne întinde pașaportul ștampilat, atât de germani cât și de italieni. Se vede că avea el legaturile lui.

Ce surpriză pentru noi! Noi care treceam prin toate frigurile ne-am trezit cetățeni onorabili, care n-au nevoie nici de a da ochi cu vama, grație unei bucăți de slănină. Lumea din Germania suferea de foamete.

Am respirat ușurați când am văzut că trenul se pune în mișcare. Ce se mai putea întâmpla cu noi? Nu ne gândeam că pe drum mai pot interveni alte controale, când, după Florența, se urcă un domn în civil și ne cere pașaportul. Să se fi petrecut vreun denunț? Din nou ni s-a accelerat pulsul. Ia pașaportul, îl examinează, vede viza italiană și ni-l restituie. Era un control de rutină la care erau supuși toți călătorii. Ne-am uitat lung unul de altul și am zis: „Uf, am scăpat și de asta”.

Se apropie ora 12 noaptea. Roma nu mai e departe. Nu vedeam nimic căci era camuflaj. În sfârșit trenul intră în gară. Dar gara propriu-zisă căzuse victima unui bombardament aliat. Când ne-am dat jos din tren, am văzut niște barăci de scânduri. Mai trebuia să trecem ultima probă: să fim așteptați la gară. A înțeles Maria Bucur semnalul de la Berlin și i-a transmis și lui Enescu vestea sosirii noastre în acea seară?

În sfârșit și aceasta enigma se lămurește. Enescu și Maria Bucur ne așteptau la poarta pe unde ieșeau călătorii. Bucurie și îmbrățișări. Ni se părea că e prea frumos ca să fie adevărat. Germania lugubră, cu mizeriile și umilințele ei, rămăsese în urmă. Aici respiram un alt aer. Deși era Decembrie, o boare dulce ne învăluia, dându-ne o senzație de libertate și fericire. Dar a fost numai un vis care a durat prea puțin.

 

11. PRIMA ZI LA ROMA

 

O primă chestiune ce trebuia rezolvată, era unde să locuiesc în timpul șederii mele la Roma. Nu mă puteam duce la hotel și nici o cameră particulară nu puteam închiria, căci se cereau peste tot hârtii. Era vreme de război. Enescu Mihai mi-a oferit generos propria lui locuință, dar aceasta avea inconvenientul că era cunoscută la Berlin. Pe urmele adresei lui Enescu, puteau să vina emisari ai Gestapo-ului și în loc de chiriaș, ar fi dat peste mine. Am respins aceasta soluție.

Tot Doamna Maria Bucur a salvat situația. Mi-a oferit camera ei, iar ea își va găsi un loc de dormit la niște cunoscuți de-ai ei. Ziua va veni să vadă ce fac și dacă nu am nevoie de ceva. În modul acesta am tăiat și cea mai îndepărtată legătură cu Berlinul. Dacă m-ar fi căutat cineva, s-ar fi gândit la Enescu sau la ceilalți camarazi din grupul legionar de la Roma și puțin probabil că ar fi controlat-o pe Maria Bucur.

Dar cum să procedez față de legionarii din Roma? Intru în contact cu ei, mă arăt, sau rămân ascuns până se va lămuri situația mea? În discuția avută cu Enescu, acesta a fost de părere că e mai prudent să nu mă arat nimănui, deoarece exista primejdia de a se strecura vreo indiscreție până la Legație și aceasta ar putea să alarmeze Bucureștiul înainte ca guvernul italian să ia o decizie. M-am alăturat părerii lui și așa se face că prezența mea la Roma n-a fost știută de grupul legionar din Roma, din care făceau parte Profesorul Găzdaru, Coșeriu, Caranica Nicolae, Stoica, Răuță, Uscătescu, Popovici, Mircea Popescu, Șerban Germani și alții. Profesorul Găzdaru era șeful politic al grupului, iar Caranica, șeful garnizoanei.

O singură excepție am făcut cu studentul Gheorghe Caraiani, originar din Bulgaria. Acesta venise la Roma în toamna anului 1942 și era cunoscut de Enescu și Doamna Maria Bucur ca om de încredere și caracter. Aveam nevoie de un însoțitor, deoarece atât Doamna Maria Bucur cât și Enescu erau ocupați cu treburile lor, pe la Radio, pe la Legație și contactele ce le aveau cu cercurile politice italiene. Nu puteau lipsi nici măcar să-i vadă pe românii din colonie, doar pentru a afla eventualele știri cât și pentru a nu trezi bănuieli prin absența lor îndelungată.

Caraiani mi-a fost un tovarăș neprețuit în scurta mea ședere la Roma. Am cutreierat pe jos o mulțime de locuri, vrednice de a fi văzute, între care Forul și Columna lui Traian. Seara mă conducea acasă și a doua zi reluam vizitele pe colinele Romei. În fiecare zi descopeream alte și alte frumuseți ale Cetății Eterne, renăscând parcă la o altă viață.

Existau lipsuri alimentare în Italia, dar totuși, lumea nu suferea de foame. Situația economică era mult mai bună decât în Germania. Mi-aduc aminte că în cursul peregrinărilor noastre, am flămânzit. Caraiani m-a invitat să intram într-o cofetărie. Am rămas surprins când am văzut că puteam comanda câte prăjituri vrem, ceea ce în Germania nu exista. Doar să plătim... Ne-am înfruptat amândoi cu vreo duzină de prăjituri.

Timpul era călduț și aceste excursii, în lungul și în latul Romei, mi-au rămas în suflet ca o oază de lumina în mijlocul frământatei mele vieți.

 

12. ÎNTOARCEREA TIANEI LA BERLIN

 

Dar ce facem cu Tiana? A fost de un neprețuit ajutor până la sosirea mea la Roma, dar nu putea rămâne aici. Trebuia să se întoarcă la Berlin pentru a șterge urmele expediției. Absența ei de la serviciu ar fi trezit bănuieli și apoi pașaportul trebuia restituit soților Clain. Nu puteam să-i expunem pe aceștia urmăririlor, după ce și-au asumat riscul de a ne împrumuta pașaportul lor.

Tiana trebuia să plece cât mai neîntârziat. Dar înapoierea peste munți nu se putea face fără a avea o viză germană. Eroina acestei isprăvi a fost tot Doamna Maria Bucur. Cum ea lucrase la Legația Română și avea cunoștințe pe acolo, a reușit să obțină de aici „o notă verbală”, cum se obișnuiește de la un consulat la altul, când se cere o viză urgentă. Cu aceasta nota verbală, chiar în dimineața de 17 Decembrie a însoțit pe Tiana la Legația germană, obținând de aici, de la serviciul consular, viza de întoarcere în Germania. Tiana n-a dormit decât o noapte la Roma. În cea mai mare grabă, și-a făcut pregătirile de plecare și chiar cu trenul de seară, care pleca în aceeași zi, 17 Decembrie, a luat direcția Villach în loc de Brennero. Alesese ruta Viena-Berlin. În ziua de l8 noaptea era la Viena, unde l-a căutat pe Dr. Iosif Dumitru, care-și avea reședința obișnuită în acest oraș. În ziua de 19, era la Berlin și s-a prezentat la lucru, la serviciul de informații al Dr. Dietrich.

A fost o performanță excepțională. Pașaportul lui Clain a făcut minuni. Ne-am plimbat cu el de la Berlin și Roma și de la Roma la Berlin, fără cel mai mic incident. Tiana l-a restituit posesorilor lui legitimi și era în așteptarea evenimentelor.

 

13. ENESCU ÎL INFORMEAZĂ PE MARIO APPELIUS

 

Tot în aceeași zi când Tiana își lua zborul spre Berlin, 17 Decembrie 1942, Enescu a cerut telefonic să-l vadă pe Mario Appelius, pentru a-i comunica o veste importantă. Acesta l-a primit îndată în casa lui, unde avea obiceiul să se întâlnească cu el ori de câte ori acesta vroia sa-i vorbească.

Mihai Enescu l-a pus în cunoștință pe Mario Appelius de sosirea mea la Roma, rugându-l să transmită Ducelui știrea. Mario Appelius a plecat imediat la Vila Torlonia, pentru a-l anunța pe Duce de prezența mea la Roma. S-a întors cu răspunsul ca Mussolini nu se afla la Roma și că va întârzia câteva zile. Dar Appelius a avut grija să-i lase o notă, pe care Secretarul lui a pus-o pe masa lui de lucru. Ducele ne va aviza ce avem de făcut îndată după întoarcere. Până atunci nu putem face altceva decât să așteptăm. Mario Appelius avea telefonul lui Enescu, încât îl va aviza imediat ce primește vreun semnal de la Vila Torlonia.

Pentru câteva zile, așadar, eram un fugar și la Roma. Rupsesem contactul cu guvernul german și nu-l înnodasem nici cu guvernul italian. Nutream însă cele mai mari speranțe că Mussolini mă va ajuta și în scurtă vreme mă voi bucura de ocrotirea regimului fascist.

 

14. SITUAȚIA CRITICĂ A FRONTULUI

 

Cât timp am rămas în Germania, aflasem de debarcarea anglo-americană în nordul Africii, dar știam prea puțin de luptele de la Stalingrad. Comunicatele militare germane nu împărtășeau populației situația exacta a frontului: străpungerea liniilor germane de către diviziile sovietice și încercuirea armatei a VI-a a lui Paulus, între Don și Volga. În conversațiile cu Enescu, acesta mi-a vorbit cu îngrijorare de frontul din răsărit. Perioada de succese și victorii germane s-a terminat. Hitler a suferit o grea înfrângere pe Volga și în Caucaz. Două armate românești ar fi încercuite de avalanșa sovietică.

Știrile acestea m-au întristat. Alianța României cu Puterile Axei nu dăduse roadele așteptate: înfrângerea definitiva a Rusiei comuniste. De acum Reichul va trebui să reziste și asaltului din răsărit în timp ce anglo-americanii se pregăteau să debarce în Apus. Hitler nu reușise să evite lupta pe două fronturi. Care va fi soarta României în câțiva ani?'

Situația militară a lui Mussolini mi s-a părut și mai grea. Italia nu poseda resursele industriale și umane ale Germaniei. Va rezista regimul fascist ofensivei aliate în Mediterana?

Un lucru era cert: Mussolini era mai mult ca oricând avizat la ajutorul dat de Hitler. EI își pierduse libertatea de mișcare și trebuia să se supună directivelor de la Berlin.

În aceasta situație, de partener minor al coaliției, cum va reacționa la auzul știrii că mă aflu la Roma? Își va întinde mâna ocrotitoare asupra mea sau va ceda presiunilor de la Berlin, care, bănuiam, nu vor întârzia să se producă, fără a ști în ce formă. Iată cum dezastrul de la Stalingrad, combinat cu amenințarea din Mediterana, vor afecta, presupuneam și situația mea personală. Se va ține Mussolini de cuvânt, punând pe primul plan interesul revoluționar al Europei naționaliste sau va prevala în decizia lui factorul militar fi politic, determinându-l să se alipească și mai strâns de Hitler, unica lui salvare?

Zilele ce le-am mai petrecut în libertate la Roma mi-au fost adumbrite de aceste considerații politico-militare, care puteau avea repercusiuni și asupra sorții mele și a întregii Mișcări.

 

15. UN SEMNAL NELINIȘTITOR

 

Din Germania nu primisem nici o știre. Nu știam ce s-a petrecut după plecarea mea. De altminteri nu aveam nici când și nici cum. Rupsesem toate legăturile, iar Tiana de abia ajunsese la Berlin.

Ceva totuși am aflat și nu de bun augur. În fiecare noapte ascultam la radio emisiunea româneasca de la Berlin. În seara de 17 Decembrie n-am mai auzit glasul de bariton al lui Nicolae Smărăndescu, iar în seara de 18 am auzit o altă voce, când, în mod normal, trebuia să fie tot el vorbitorul. Nae Smărăndescu dispăruse de pe ecran. Nici în serile următoare emisiunea n-a mai fost transmisă de el. Era un indiciu ca Smărăndescu căzuse în dizgrație și dacă el, care exercita o funcție inofensivă, fusese eliminat, ce s-a, putut întâmplat cu ceilalți?

Șederea mea la Roma începuse să devină incomodă. După veștile rele de pe front, suspendarea lui Nae Smărăndescu de la radio era un eveniment neliniștitor. Fusese el singur epurat, pentru a-i da satisfacție lui Antonescu sau căzuse victima unor represalii mai extinse?

 

16. O VIZITĂ NEAȘTEPTATĂ

 

Cum am spus, eu nu locuiam la Enescu, ci în camera ce mi-o cedase Doamna Maria Bucur, pe altă stradă. Dar care nu i-a fost surpriza lui Enescu când, într-o zi, să fi fost prin 22 Decembrie, bate la ușă Costi Stoicănescu, însoțit de o altă persoană, de un neamț blond. Acesta nu era altul decât comisarul Wolf de la Frankfurt/Oder, care, cum am spus, avea grija administrativă a grupului confinat la Berkenbrück.

Veniseră cu avionul și vroiau să mai întâlnească pentru a mă convinge să mă întorc de bunăvoie în Germania. Eu nu eram la locuința lui Enescu, iar acesta le-a comunicat că nu știe unde mă aflu și n-are nici un mijloc să-mi dea de urmă. Evident, Stoicănescu nu credea cele spuse de Enescu, dar nu putea face mai mult deoarece fusese arteficiul principal al fugii mele. Nu putea să-l ia la rost pe Enescu, forțându-l să spună adevărul. El credea, și pe bună dreptate, că am intrat în contact cu Mussolini și am reușit să obțin ocrotirea acestuia, ceea ce i-ar fi împiedicat pe germani să-și exercite represaliile.

Cum i-a declarat Wolf lui Enescu, în caz că nu mă întorc, o serie de elemente apropiate mie sau complice la fuga mea vor fi împușcate. Firește că primul pe lista ar fi fost Stoicănescu. Dar împreuna cu el ar fi fost executați Iasinschi, ca șef al grupului de la Berkenbrück, Traian Borobaru, Nicolae Petrașcu și alți câțiva. Ceilalți ar fi internați în lagăre de concentrare. Severitatea aceasta ar fi determinată de faptul că auzind Antonescu de fuga mea din Germania, l-ar fi amenințat pe Führer că-și retrage trupele de pe front, pentru a putea face față unei revoluții interne. El credea că eu m-am îndreptat spre România, unde plănuiam să răscolesc lumea. Întoarcerea mea e imperios cerută de situația frontului din răsărit, unde au loc lupte grele.

Enescu s-a menținut ferm pe poziția că el nu știe unde mă găsesc și nu poate interveni cu nimic pentru a satisface cererea guvernului german. Discuția a durat mult și a fost penibilă. Wolf era interesat personal să obțină revenirea mea în Germania, deoarece el însuși era amenințat de a fi pus pe lista neagră de către Kaltenbrunner, acuzat de neglijență în serviciu.

Enescu mi-a trimis vorbă să nu mai trec pe la casa lui, de teamă să nu fie supravegheată. Când ne-am întâlnit, mi-a povestit senzaționala întâmplare. Ei plecau a doua zi, tot cu avionul dacă nu primeau un răspuns pozitiv.

Ce să fac, Doamne? Afacerea luase o întorsătură gravă. O serie de camarazi de-ai mei, dintre cei mai buni, erau amenințați să fie împușcați.

M-am gândit și m-am frământat toată noaptea. Am ajuns la concluzia că cu toate primejdiile, nu puteam părăsi proiectul politic pentru care venisem în Italia. De la Vila Torlonia nu venise încă nici o știre. Cum l-a informat Appelius pe Enescu, Ducele nu se întorsese încă în capitală. M-am decis să nu fac nici un pas, până ce nu cunosc decizia ce o va lua Mussolini referitor la persoana mea. Dacă mă voi bucura de ocrotirea lui și acest lucru se va ști la Berlin, cu certitudine că nu va cuteza nici guvernul german să-și pună în aplicare măsurile lui de represiune. Erau inutile, deoarece principala piesă de care aveau nevoie nu se afla în mâinile lor. I-am comunicat lui Enescu să se mențină pe poziția inițială și să-i comunice lui Wolf și Stoicănescu, că el nu știe unde mă aflu și nu-i poate călăuzi să mă întâlnească.

 

17. UN FUNCȚIONAR AL DUCELUI

 

În sfârșit, mult așteptata veste se anunță la telefon. Era a doua zi de Crăciun, 26 Decembrie 1942. Mario Appelius îi comunica lui Enescu că un funcționar al Ducelui îl va întâlni pe D-l Horia Sima pentru a-i comunica acestuia răspunsul lui Mussolini. Întâlnirea va avea loc chiar în casa lui, pe la orele 12.

Cu emoție și îngrijorare, ne pregătim amândoi pentru a fi punctuali la întâlnire. După neașteptata vizita a celor doi amici din Germania, ne întrebam amândoi dacă guvernul german n-a făcut presiuni asupra lui Mussolini și ce urmări vor avea. Aveam presimțiri rele. Emisarul lui Mussolini vine după amenințările ce ni le transmisese Wolf, în caz că nu mă întorc în Germania.

Cu inima grea, am intrat la Mario Appelius. Avea o casă frumoasă. Ne-a primit într-un salon mare, cu numeroase ferestre și cu mobilă de preț. După ce s-au făcut prezentările, Appelius ne-a spus că emisarul Ducelui e pe drum și va veni dintr-un moment într-altul. Conversația nu părea naturală. Appelius era vădit stânjenit, ca un om cu conștiința încărcată. Vorbele îi erau măsurate și se uita mereu pe fereastră, ca să vadă dacă nu sosesc ceilalți oaspeți.

În sfârșit, văd că se opresc în fața casei două mașini negre. Appelius se ridică și deschide ușa. Intră un domn de statură mijlocie, brunet, cu ochii negri și priviri iscoditoare. Mario Appelius se simte din ce în ce mai prost în rolul său. Casa lui servise de capcană. Emisarul Ducelui nu era altcineva decât Senise, chestorul poliției din Roma. Fără a se mai înnoda vreo conversație, mă invita să cobor și să iau loc în mașină cu el. Nici o explicație. Îi întind mâna lui Appelius. Bietul om nu împlinise decât un ordin al Ducelui. M-a privit cu tristețe la despărțire.

Am intrat în mașină alături de Senise. Enescu venea cu cealaltă. Am ajuns la Chestura Romei. Aici Senise m-a condus într-un birou, în care erau mai mulți funcționari, care lucrau pe la diverse mese. Abia aici mi-a comunicat că am fost reclamat de guvernul german și trebuie să mă întorc în Germania. Mâine va veni un trimis de la Berlin, pentru a mă conduce mai departe și voi pleca cu avionul. Pentru noapte nu-mi poate oferi un hotel. Trebuie să stau în acest birou păzit de agenți.

Pe Enescu nu l-am mai văzut decât în trecere. Se arătase la un geam și ne-am făcut semn cu mâna. Cum am aflat mai târziu, lui nu i s-a întâmplat nimic și nici Doamna Maria Bucur n-a avut de suferit din partea autorităților italiene. A rămas mai departe la Radio.

Mai spre seară, m-am așezat la o masă, am cerut o hârtie și un condei și i-am scris o scrisoare Contelui Ciano, Ministrul de Externe al Italiei. Îi ceream scuze pentru dificultățile ce le-am creat guvernului italian prin venirea mea în Italia. Vroiam, cu aceasta scrisoare, să-l scot din cauză pe Mussolini, arătând că toată întâmplarea mi se datorează mie, fără nici un amestec italian. Fără îndoială că el nu știa nici de legătura noastră din Germania cu Ducele, prin intermediul lui Mario Appelius. M-am menținut pe această poziție până la capăt și niciodată n-am pomenit în anchetele din Germania, numele lui Mussolini.

 

18. ÎNTOARCEREA PRIZONIERULUI

 

Ciudată coincidență. După indiscrețiile lui Wolf, echipei de la Berkenbrück i se acordase un termen de grație, până după Sărbătorile Crăciunului, înainte de a fi strămutați în altă parte. Cu fuga mea în Italia, m-am bucurat doar eu singur de aceasta „vacanță”, care a coincis într-adevăr, cu „după Sărbătorile Crăciunului”. În 26 Decembrie, am fost capturat de poliția italiană și așteptam să fiu readus în Germania, pentru a împărtăși soarta celorlalți camarazi, sau poate mai rău.

Noaptea de 26/27 Decembrie 1942, am petrecut-o la Chestura ațipind ba pe câte un scaun ba cu capul pe o masă, în biroul în care am fost sechestrat. Am fost păzit permanent de agenți ai poliției din Roma.

A doua zi dimineața, mi s-a comunicat că voi fi condus la aeroport. Într-adevăr am fost urcat într-o mașină cu agenți și am străbătut din nou Roma, dar într-o altă dispoziție sufletească decât la venire. Atunci, câte iluzii și speranțe, acum tristețea neagră a despărțirii, cine știe poate chiar de viață. Când am intrat în sala unde așteptau pasagerii pentru Germania cursa Roma-München am dat de mutra necruțătoare a lui Ahrens, care mi-a comunicat că a fost însărcinat de Generalul Müller să mă însoțească la Berlin. Nu mi-a făcut nici o plăcere apariția lui. Alegerea lui ca însoțitor al meu se datora faptului că dintre polițiștii care ne aveau sub supraveghere, a fost singurul care a cerut să nu se întârzie cu mutarea noastră, pentru a evita riscurile unor evadări. Avusese dreptate și acum se bucura de o faimă deosebită între superiorii lui. Ahrens avea ochi de polițist și din mâinile lui nu scăpa nimeni.

Intrând în avion, tot el mi-a arătat locul ce mi-l rezervase. El ședea ceva mai în spate decât mine și pe latura cealaltă, ca să mă poată supraveghea. Știu că, la un moment dat, mi-am adus aminte de niște adrese de la Roma, notate în carnetul meu. L-am scos și m-am uitat să văd dacă nu e vreuna ce-ar putea compromite siguranța persoanelor cunoscute de mine. N-am întâlnit nici un nume susceptibil să fie anchetat în legătură cu escapada mea la Roma. Lui Ahrens, nu i-a scăpat din vedere operația și se uita cu atenția atât la carnet cât și la mine.

Am trecut Alpii înzăpeziți. Un spectacol grandios. Dar eu mă gândeam la o dispariție în aceasta zăpadă nesfârșită. Dacă aș fi găsit o fereastră sau o ușă deschisa n-aș fi ezitat să mă azvârl în lințoliul alb, atât îmi era de lehamite să mă mai întorc în mâinile Gestapo-ului. Presupușii noștri camarazi, pe parcursul anilor petrecuți în Germania, își schimbaseră firea și apucăturile, devenind dușmani ai propriilor lor coreligionari. Ce stranie politică ducea cel de-al Treilea Reich! Înfrângerile suferite nu erau decât prețul ce-l plătea pentru erorile lui monumentale. În România lăsaseră frâu liber tuturor dușmanilor Axei, iar pe noi, pe adevărații lor prieteni, ne târau din lagăr în lagăr. Am coborât la München și de aici am luat un alt avion pentru Berlin. În seara de 27 Decembrie, am fost condus la sediul central al Reichssicherheitshauptamt, în Alexanderplatz. Ahrens m-a introdus în biroul Generalului Müller, Șeful Secției a-IV-a și s-a retras. Generalul mi-a spus câteva cuvinte, dojenindu-mă pentru fuga mea și pentru greutățile ce i le-am creat Führerului, tocmai în acest moment de mare cumpănă pe front. Voi rămâne la sediul lor central, până ce Führerul va decide soarta mea. Din tot ce observasem la sosirea mea, din atitudinea ostilă a Generalului și a colaboratorilor lui și severitatea măsurilor de pază, am tras concluzia că numai două alternative îmi rămâneau deschise: sau mă predau lui Antonescu sau mă împușcau.

 

19. LA SEDIUL GESTAPO-ULUI DIN ALEXANDERPLATZ

 

După scurta întrevedere cu Generalul Müller, am fost condus într-un birou amenajat să-mi servească și de dormitor provizoriu. Într-un colț era un pat. În camera mai era o masă și mai multe scaune. Ferestre largi, care dădeau spre interiorul clădirii. Strada nu se vedea.

Personalul de paza era format din echipe de agenți care se schimbau din 8 în 8 ore. Veneau întotdeauna doi și au rămas permanent aceiași, în tot cursul detenției mele. Erau cam de vârsta mea, tineri simpatici, care s-au purtat corect cu mine, fără să manifeste vreo dușmănie. Mai mult chiar. Nu se simțeau bine în rolul ce li s-a încredințat de superiori lor. Mi-au povestit multe întâmplări din viata lor de polițiști, în luptă cu agenții comuniști și spionii aliați. Erau devotați lui Hitler și credeau în victoria finala a Germaniei.

Generalul Müller venea din când în când ca să mă întrebe de sănătate. Mă îndemna să mănânc și să dorm.

Într-o zi, îndată după Bobotează, sunt chemat în biroul Generalului Müller. Erau mai mulți domni adunați. Am remarcat prezența unei dactilografe. Mi s-a comunicat ca Reichsfufirerul Himmler a ordonat o anchetă în legătură cu evadarea mea în Italia, pentru a servi ca bază informativă Führerului, în vederea deciziei ce o va lua. Era prezent și un Volksdeutsche, care servea de Dolmetscher. Între cei prezenți, se afla și un reprezentant al Ministerului de Externe, un domn brunet, bine îmbrăcat, dar prea puțin atent la interogatoriul ce se desfășura. Părea plictisit și la un moment dat l-am surprins ațipind.

Generalul Müller punea întrebările, care se refereau precumpănitor la motivele fugii mele în Italia. Am evitat să amestec numele lui Mussolini, pentru a-mi ușura soarta, determinându-i să fie mai indulgenți. M-am referit exclusiv la complotul de la Rostock, la nesiguranța în care trăiam și la pericolul de a cădea victima unui atentat. Nu am cruțat nici Ministerul de Externe german, explicându-le că am suferit nenumărate presiuni directe și indirecte pentru a renunța la conducerea Legiunii. Având în vedere că guvernul german nu mai avea încredere în mine, considerându-m㠄personna non grata” în politica lui externă, iar, de altă parte, simțindu-mă amenințat de agenții Siguranței Române, m-am decis să-mi asum acest risc, plecând în Italia. Nu credeam că dispariția mea din Germania va provoca o reacție de aceste proporții. Dimpotrivă, socoteam că trecerea mea peste frontieră, într-o țară amică, va aduce o ușurare în relațiile cu Antonescu. În acest scop, am și lăsat conducerea Mișcării lui Iasinschi, pentru a mă conforma și dorinței Ministerului de Externe german, care, de nenumărate ori, mi-a cerut să mă retrag de la șefie.

Pledoaria mea s-a desfășurat fragmentar, după întrebările ce mi se puneau. Dar, în linii generale, corespunde declarației de mai sus. Am observat că declarațiile mele nu au rămas fără efect, mai ales asupra Generalului Müller și a însoțitorilor lui din SS, prezenți la interogatoriu. O parte din vină cădea și asupra Ministerului de Externe german, căci până acum toate fulgerele lui Hitler au căzut asupra lui Himmler, făcându-l direct responsabil de fuga mea în Italia.

Când am ajuns la sfârșitul întrebărilor notate pe o hârtie, Generalul Müller m-a privit cu o severitate extremă, spunându-mi pe un ton aspru și tăios:

„Domnule Sima, ai răsplătit cu nerecunoștință ospitalitatea germană”.

S-a ridicat în picioare. Ședința se încheiase. Am fost condus în camera mea.

 

20. „DIE ENTSCHEIDUNG WIRD FALLEN”

 

În închisoarea mea de la Alexanderplatz mi se îngăduia să citesc gazetele. Îndată după ancheta la care am fost supus, citesc în Völkischer Beobacher, în litere mari, proxima vizită ce o va face Mareșalul Antoneseu Führerului Adolf Hitler. Era fixata în ziua de l2 Ianuarie și se anunța că se va trata situația frontului și problemele economice pendinte între cele două țări.

Am avut un cutremur. La această întâlnire se va hotărî și soarta mea. Până atunci sunt ținut în acest provizorat, căci Gestapo-ul nu știa încotro voi fi îndreptat: spre România, spre a fi luat în primire de călăii lui Antonescu sau dus în fața unui pluton de execuție german, cine știe, poate chiar în curtea clădirii în care mă aflam, unde auzeam uneori împușcături.

Cum era și firesc, după acestei informații, am intrat într-o perioadă de agitație. Nu numai zilele ce mă despărțeau de aceasta dată fatală, dar și orele, dar și minutele, deveniseră pentru mine un calvar. Când mă gândeam că n-am făcut nici cel mai mic rău acestor oameni, ci, dimpotrivă numai binele. Pe Antonescu l-am ridicat la putere, iar lui Himmler i-am deschis drumul unei penetrații pacifice în România, asigurându-i dominația în sud-estul european. Și acum sunt tratat ca inamicul lor, care tulbură, cu viața lui, armonia dintre cei doi Șefi de State. Pentru mine situația era tragică, dar pentru ei era grotescă. Iată cu ce probleme se ocupau ei când erau busculați pe toate fronturile de forțele sovieto-anglo-americane. Normal ar fi fost să se întâlnească pentru a găsi o noua formulă de colaborare în România între Mișcarea Legionară și Conducător.

Eram la un pas de moarte. Cine ar putea să mă apere? Mă întrebam dacă Mussolini, când i-a restituit lui Hitler prizonierul, nu i-a pus condiția să nu se atingă de viața mea, cum era firesc din partea unui șef revoluționar de talia Ducelui, care făcuse acest serviciu colegului său? În asemenea situații, oamenii se leagă și de cele mai firave speranțe.

Generalul Müller mi-a confirmat temerile mele. Venind la mine, cu o zi înainte de vizita lui Antonescu la Berlin, mi-a spus pe un ton glacial și dur că la aceasta întâlnire „Die Entscheidung wird fallen”, referindu-se la persoana mea. N-a mai adăugat nimic. Nici el nu putea să prevad㠄ce decizie va cădea”.

 

21. INTERNAT ÎN LAGĂRUL BUCHENWALD

 

Nu știam cum a decurs întrevederea Hitler-Antonescu, – în afară de comunicatul oficial – dar asupra mea urmările n-au fost cele așteptate de mine: Mareșalul nu s-a întors la București nici cu promisiunea că voi fi extrădat și nici că voi fi executat pe pământul Germaniei. Mai târziu, când s-au publicat documentele germane, am aflat ce s-a petrecut între cei doi dictatori, când au tratat chestiunea mea. Dar aceasta este istorie, iar eu scriu acum memorii.

La câteva zile după întoarcerea lui Antonescu la București, Generalul Müller mă anunța că voi pleca de la ei într-o altă localitate, unde mă voi putea reface după zguduirile prin care am trecut în aceste zile. Nu-mi venea să cred. Eram convins că numai cele două alternative îmi stăteau în față. Îmi ziceam că Generalul Müller nu-mi spune adevărul pentru a-mi cruța convulsiile finalului.

Dar n-a fost așa. După ce mi-am făcut bagajul și eram gata de plecare, cine apare în pragul ușii? Traian Borobaru! Și el se afla arestat în Alexanderplatz și forurile superioare deciseseră ca să-mi fie tovarăș de drum și apoi să stea cu mine în „noua locuință”. Evident că datorita apariției lui Borobaru, gândurile mele negre s-au mai risipit și am început să cred și eu că nu eram destinat să pier imediat. Câștigasem, dacă nu salvarea definitivă, cel puțin un răgaz, până când mi se va aplica totuși una din cele două alternative. Eram într-o situație provizorie, fiind convins că Antonescu va da un nou asalt ca să-l determine pe Hitler să mă lichideze, șantajându-l cu situația frontului. Decizia finala nu căzuse. Se amânase doar pronunțarea ei.

Am plecat cu două mașini spre noua noastră destinație, în Turingia. Bine păziți. Eu cu Borobaru într-o mașină, urmată de o altă mașină cu agenți. Amicul nostru Ahrens nu apăruse de astă dată. La locul de destinație am intrat într-o pădure, înconjurată de sârmă ghimpată și santinele. Mai mergând puțin am descoperit poarta lagărului Buchenwald.

Ne-a luat în primire Colonelul Pister, Comandantul lagărului. Ne-a salutat cu prietenie, ne-a strâns mâna și ne-a spus că noi nu suntem „Haftlinge”, cum sunt aceia ce se plimba cu haine vărgate în interiorul lagărului, ci „Ehrenhaftlinge”, adică prizonieri de onoare, ceea ce e cu totul altceva.

Mare ne-a fost surpriza când am fost conduși de Pister nu într-una din barăcile lagărului, ci într-o vilă, situata la marginea lui, pe un delușor cu copaci. Era o clădire cu etaj, înconjurată bineînțeles cu sarmă ghimpată. Afara păzeau santinelele. Aveam la dispoziție întreg etajul, cu dormitoare și o sală de mese. După aspect, ne aflam mai degrabă într-un loc de odihnă decât internați într-un lagăr de concentrare.

Ni s-a pus l-a dispoziție și un soldat neamț de ordonanță, care se îngrijea de curățenie și să ne aducă masa. Nu ne așteptam la acest tratament, prea bun în comparație cu antecedentele care pledau mai degrabă pentru un deznodământ funest.

Ce s-a petrecut la întâlnirea dintre Antonescu și Hitler? Cei doi șefi de Stat au ajuns cumva la concluzia că situația războiului reclamă o reexaminare a poziție legionare, din perspectiva luptei de răsărit? Și mie și lui Borobaru, aceasta explicație ni s-a părut cea mai plauzibilă. Ni s-au ridicat din nou, cum s-ar zice, acțiunile politice. Să fi fost și mâna lui Mussolini la mijloc? Trebuie să așteptăm, să vedem cum se va rezolva misterul.

Traian Borobaru, în vila de la Buchenwald, mi-a povestit pățania lui cu fuga. În seara când am dispărut eu de la Berkenbrück, a luat și el trenul spre Viena. De aici, cu un alt tren s-a îndreptat spre Villach, de unde spera să treacă frontiera spre Italia. Dar n-a apucat să ajungă la Villach. A fost recunoscut și capturat chiar în tren de către agenți de poliție, înainte de a coborî în gară. A fost readus la Berlin și ținut sub pază tot în clădirea de la Alexanderplatz. A suferit și el anchetele de rigoare.

La Buchenwald au fost aduși și un mare număr de legionari de la Rostock, de a căror existență n-am aflat niciodată nimic. Noi credeam că suntem singurii români internați în acest lagăr.

 

22. ÎN ÎNCHISOAREA LAGĂRULUI SACHSANHAUSEN-ORANIENBURG

 

Zilele treceau, săptămânile treceau, lunile treceau și noi continuam să ne întrebăm asupra semnificației tratamentului de care ne bucuram, după furia ce le-am provocat-o nemților cu fuga mea în Italia. Intrasem în primăvară și șederea noastră privilegiata în vila de la Buchenwald părea să se eternizeze.

Dar ne înșelam. Pe la sfârșitul lui Martie, ni se comunică de către Colonelul Pister ca vom părăsi locuința unde ne aflam pentru a fi internați în alt lagăr. Iarăși neliniște și bătaie de cap. Ni se agrava situația și ce concluzii politice trebuie să tragem din terminarea „lunii de miere” a detenției noastre? Din nou emoții și somn agitat.

Într-o dimineața apare la vila noastră cine altul decât Ahrens. El a fost însărcinat de Generalul Müller să ne conducă în noul lagăr. Ni s-a spus doar că e undeva în apropiere de Berlin. Vroia guvernul german să mă aibă mai aproape, pentru orice eventualitate, bună sau rea? Mutarea noastră într-un alt lagăr, când stăteam așa de bine aici, ni s-a părut de rău augur. Din nou „câinele roșu” și-a arătat colții la Berlin vroia să ne sfâșie?

Am părăsit lagărul Buchenwald cu două mașini. Într-una șoferul, Ahrens și noi doi, adică eu și Borobaru. O altă mașină ne urma la mică distanță, pentru a ne tăia gândul că am putea să evadam. Drumul a fost lung. Din Turingia până la Berlin e o distanță. Mi-aduc aminte că pe drum ori de câte ori îi ceream voie lui Ahrens să mă cobor, pentru anumite necesități, el, stătea aproape cu mâna pe pistol, iar ceilalți ne supravegheau de la o mică distanță.

Nu ne-am oprit la Berlin, ci am luat o altă rută, care ducea direct la lagărul destinației noastre. Am intrat pe poarta lagărului și acum ne întrebam dacă ni s-a rezervat și în incinta lui o locuință particulară, de felul celei de la Buchenwald. Am fost întâmpinați de Șeful lagărului, un ofițer mai mărunt de stat, dar amabil și binevoitor. Acum unde vom poposi? Nu am fost conduși în lagărul mare, care forfotea de haine vărgate, ci am intrat pe o portiță scundă în interiorul unei clădiri care avea aspect de închisoare. Erau celule zidite, una lângă alta, la nivelul pământului și toate împreuna formau un patrulater, cu o fațadă și două aripi. De jur împrejur era o curte, unde se plimbau deținuții. Din exterior, clădirea și curtea erau aparate de un zid înalt cu sârmă ghimpată deasupra. Probabil că era încărcată cu electricitate.

Am fost conduși în celulele rezervate nouă, care se găseau la capătul aripii drepte, privită clădirea din interiorul curții. Singura concesie ce ni s-a făcut a fost că ni s-au pus la dispoziție șase celule, între care se putea comunica. Două formau prânzitorul și una lungă ca spălător. La mijloc era un coridor. De cealaltă parte, spre curte, erau alte trei celule, destinate să servească de dormitor.

Aici mi-am petrecut aproape doi ani din viața mea, din Aprilie 1943 până la sfârșitul lui August 1944. Din ce am aflat mai târziu, am fost evacuați de la Buchenwald nu din alte motive, ci pentru că vila unde locuiam noi fusese rezervată unor înalți oameni politici din Franța, între care Blum și Daladier.

 

XII.

O PRIGOANĂ ÎN PRIGOANĂ

 

„Titlul acestei părți aparține lui Niță Ghimbășanu, care a notat într-un jurnal din aceasta perioadă, toate întâmplările de la Rostock și Buchenwald.

Legionarii sufereau de doi ani una din cele mai crâncene prigoane din istoria Mișcării. Închisorile erau pline de tineret. Pe front erau trimiși cu ordine speciale ca să nu se mai întoarcă vii, „pentru reabilitare”. În Germania, cele câteva sute de legionari care reușiseră să fugă peste hotare erau tratați ca inamici ai Reichului, pentru a da satisfacție lui Antonescu. Chiar și în restul Europei aflate sub controlul lui Hitler, erau puși sub supraveghere și împiedicați să se manifeste. După fuga mea în Italia, s-a adăugat o nouă prigoană, care s-a abătut asupra noastră în cadrul prigoanei pre-existente. Deci, o prigoană în prigoană. Nu eram destul de loviți și năpăstuiți până acum de coaliția antonesciano-hitleristă. Cei doi dictatori s-au decis să ne administreze o nouă lecție, pentru a ne scoate definitiv din circulația politică și a nu mai tulbura bunele raporturi între Reichul german și România.”

 

1. O NOUĂ PRIGOANĂ

 

Prigoana existentă s-a întețit după fuga mea în Italia. Cronologic, se poate spune că fapta ce-a provocat agravarea situației legionarilor atât în țară, cât și peste hotare, se datorează evadării mele peste pasul Brennero. Acum, am explicat în partea precedentă, că internarea noastră în lagărul de la Buchenwald se întâmpla independent de actul săvârșit de mine. Am aflat chiar din gura polițistului Wolf de la Frankfurt/Oder că strămutarea noastră de la Berkenbrück era iminentă, ceea ce m-a determinat să grăbesc pregătirile de plecare.

Rămâne un semn de întrebare dacă aceeași măsură s-ar fi aplicat de Gestapo și camarazilor din Rostock. Zvonurile care circulau pe la Rostock în toamna anului 1942 păreau să confirme că se pregătea o evacuare a lor foarte curând, în sudul Germaniei. Să fi existat un plan general ca, odată cu noi, cei de la Berkenbrück, total sau parțial, să fie și ei strămutați într-un loc mai sigur”?

De alta parte, aflându-se în mijlocul camarazilor de la Rostock ca noi, cei de la Berkenbrück, am fi fost ridicați și duși undeva departe, fără a li se comunica noul nostru loc de confinare, s-ar fi putut dezlănțui o criză în relațiile cu autoritățile germane. Pentru a stinge și acest focar de neliniște după toate probabilitățile, s-ar fi procedat la internarea elementelor mai recalcitrante. Progresiv, prin însăși natura lucrurilor, Gestapo-ul ar fi fost silit să întreprindă alte arestări, pentru a-l potoli pe nebunul din țară. Nu trebuie să uităm că guvernul român, prin agenții lui din mijlocul nostru, era perfect informat despre starea de spirit a legionarilor din Germania.

În țară, situația era alta. Incontestabil că fără fuga mea în Italia, nu s-ar fi ajuns la convoiul de legionari internați în lagărul de la Târgu-Jiu. Aici responsabilitatea între cele două acte este clară. Dar puteam eu să-mi închipui că bestialitatea regimului va merge atât de departe încât să-i culeagă din țară pe ultimii legionari rămași liberi, pentru a-i azvârli între sârmele ghimpate? Eu nu-mi făcusem planul să fug din Germania, pentru a trece frontiera în România. Țara era în război și această realitate impunea respect tuturor, chiar celor, cum eram noi, care sufeream cele mai mari nedreptăți și cruzimi. Atunci, de ce aceasta reacție furibundă? La scurt interval după fuga mea din Germania, se aflase cu precizie că mă aflam în Italia. Deci, era exclusă intervenția mea în România, căci nu posedam darul ubicuității. Și atunci de ce acest ordin dement, de pe urma căruia chiar a doua zi de Crăciun, erau ridicați de la casele lor sute de legionari pentru a-i interna în lagărul de la Târgu-Jiu? Pentru Antonescu și anturajul lui această fugă era un prilej binevenit ca să dezlănțuie o prigoană în prigoană, a cărei recoltă trebuia să fie un nou val de morți „pentru patrie”, în cunoscutele condiții. Când a intrat convoiul de legionari pe poarta lagărului de la Târgu-Jiu, eu fusesem readus cu forța, cu câteva zile înainte, în Germania. Deci Antonescu știa că presupusul pericol revoluționar nu mai exista din informațiile guvernului german și totuși a persistat să azvârle în lagăr sute de oameni nevinovați. Nu pentru a se apăra de o răzvrătire internă, ci pentru a dispune de un nou pretext, pentru a trimite pe front, în prima linie a războiului, alte sute de tineri.

 

2. AM FĂCUT O GREȘEALĂ PLECÂND ÎN ITALIA?

 

Problema trebuie examinată sub toate aspectele și implicațiile pentru a avea un răspuns plenar. Mai întâi, motivul principal al fugii mele la Roma a fost de natură eminamente politică, fiind vorba de destinul Legiunii, de lupta ei pentru a crea neamului românesc o soartă mai bună. După ce trecuse vara lui 1942 și semnele de dezgheț n-au dus la rezultatele așteptate de noi, am fost năpădit de grija de a ști dacă mai putem continua să vegetam în situația de până acum: devenisem o simplă piesă de șantaj în angrenajul politico-militar al Marelui Reich German. De câte ori Hitler vroia să obțină o nouă concesie de la Antonescu, fie pentru front, fie de natură economică, agita spectrul Gărzii de Fier, a cărei amenințare și-o făurise Conducătorul însuși, prin lovitura de Stat din 21 Ianuarie 1941. Ne găseam într-o stare insuportabilă pentru onoarea și demnitatea Mișcării.

Dar pentru a ieși din această stare aveam nevoie și de un sprijin extern. Cine ne putea ajuta? Era clar că nu puteam ieși din cadrul Puterilor Axei. Era declarația Căpitanului din 1937, care indica României drumul care să-l urmeze în politica externă și care ne obligă să o respectam și să o urmăm. Și atunci nu puteam aspira la un ajutor din altă parte decât de la celălalt partener al Axei, care era Mussolini.

Relațiile ce le stabilise Enescu în Italia cu Ducele, prin mijlocirea lui Mario Appelius, ne-au trezit speranțe în posibilitatea unui sprijin din partea Italiei fasciste, pentru a scăpa de sub apăsătoarea tutelă național-socialistă. Soarele Italiei părea că răsare și pentru noi.

Între timp, până a găsi hârtiile necesare călătoriei mele în Italia, s-au ivit două complicații: mai întâi, debarcarea aliată în Africa și apoi răspunsul ambiguu al lui Mussolini, când a aflat de intenția mea de a-mi căuta refugiu în țara lui. Aceste neprevăzute, evident că m-au pus pe gânduri, întrebându-mă dacă trecerea mea la celalalt partener al Axei nu va avea urmări negative pentru Mișcare. Dar în această fază de nedumerire din cursul lunii Noiembrie a explodat ca o bombă știrea filtrată de la Gestapo, prin mijlocirea lui Wolf, că se pregătește strămutarea noastră în altă parte a Reichului. Undeva prin sud, unde nu putea fi decât mai rău decât aici. Câștigasem un termen de grație până după Crăciun. În acest răstimp trebuia să iau o decizie. Deși ultimul răspuns al lui Mussolini nu era prea încurajator, m-am decis să urmez calea revoluționară indicata de el. Era ultima oportunitate de a ieși din poziția umilitoare în care ne aflam în Germania. După Crăciun eram amenințați să ne pierdem și minimul de libertate de care ne bucuram până atunci, devenind, cine știe, niște prizonieri anonimi, într-un lagăr de concentrare.

Știrea ce-am primit-o prin Wolf a fost decisivă pentru plecarea mea în Italia. Peripețiile acestei călătorii le-am povestit pe larg în partea precedentă încât nu mai revin asupra lor. Ajuns la Roma, a intervenit o alt㠄neprevăzută”: de abia acolo am aflat de situația critica a frontului din răsărit, de nimicirea armatei a VI-a germane la Stalingrad. Evident, criza de pe frontul rusesc va afecta relațiile dintre cei doi conducători, Hitler și Mussolini, determinându-l și pe Antonescu să iasă din poziția de vasal și să irumpă cu pretenții și incriminări față de Hitler, la proximele lui întâlniri. Înfrângerea de la Stalingrad distrusese mitul invincibilității armatei germane și bazat pe această schimbare de perspectivă. În soarta războiului, Conducătorul se va crede suficient de tare să-i ceară lui Hitler rezolvarea problemei refugiaților legionari din Germania, în sensul dorit de el, adică anihilarea dușmanilor lui care și-au găsit ospitalitate pe teritoriul Reichului.

Mussolini, încolțit de realitățile războiului, cu aliații la porțile Italiei, a cedat presiunilor de la Berlin, consimțind să fiu arestat și să iau cale întoarsă spre Germania. Din contactele ce le avusesem până atunci cu Ducele, pe linia Enescu-Mario Appelius, era greu de presupus că, ajuns în Italia, nu mă voi bucura de nici o protecție, ci voi fi tratat ca o monedă de schimb în relațiile dintre cei doi dictatori. Trebuie să recunosc că decizia lui Mussolini a fost puternic influențată de Ciano, Ministrul de Externe al Italiei, care, deși aparținea regimului fascist, nu nutrea nici o simpatie pentru mișcările naționaliste. Mussolini n-a opus nici o rezistență, când i s-a cerut de la Berlin să restituie prizonierul la locul de unde a venit. Cine putea să prevadă capitularea lui Mussolini într-o chestiune care nu mă privea numai pe mine ca persoană, ci viitorul întregii Europe naționaliste?

Și dacă nu aș fi plecat în Italia, ce s-ar fi întâmplat? Am fi poposit cu toții, întreg grupul de la Berkenbrück, la Buchenwald, în modul cel mai discret posibil, fără să știe nimeni; în afară de paznicii noștri. S-ar fi aflat mai târziu că am fost evacuați de la Berkenbrück. Prin fuga mea în Italia, tot acolo am ajuns, tot la Buchenwald, dar într-un mod spectacular. Vestea despre internarea mea a făcut circuitul continentului. Prieteni și dușmani au aflat de escapada mea în Italia și au comentat evenimentul, dându-i versiunile ce le conveneau. Conducătorii direct interesați, Hitler și Mussolini, au trecut prin momente de mare încordare, până ce „cazul” a fost rezolvat în conformitate cu interesele lor. În România, furia lui Antonescu n-a mai cunoscut margini. Nu-l mai interesa soarta războiului și nici situația precară a frontului, ci cum să mă răpună. Țara întreagă s-a cutremurat din nou, în urma sutelor de arestări de legionari, care au pătimit apoi în lagăre. Aș putea zice dintr-un fapt anonim, realizat cu discreția caracteristică polițiștilor, s-a ajuns la o proiecție europeană a internării noastre în lagăr. Reacția guvernului german a luat dimensiuni neobișnuit de mari prin prigoana dezlănțuită contra legionarilor de la Rostock și de pe întreg teritoriul Reichului. Și aceștia au fost tratați cu cruzime, trimiși să-și petreacă restul exilului între sârmele ghimpate. Un fapt aparent secundar, fuga mea în Italia, a dezlănțuit o furtună care n-a afectat numai Mișcarea, ci întreg complexul european dominat atunci de Puterile Axei.

 

3. ASALTUL DE LA MARIENEHE

 

De plecarea mea au știut autoritățile germane în 16 Decembrie 1942. Cu o repeziciune fulminantă, aproape isterică, și-au descărcat mânia nu numai asupra camarazilor din grupul Berkenbrück, ci și împotriva legionarilor de la Rostock, care nu puteau fi învinuiți de complicitate pentru fuga mea în Italia. De ce această furie oarbă contra unor oameni care s-au purtat loial și corect până atunci, contribuind cu munca lor neprecupețită la efortul de război al Germaniei? După toate probabilitățile, ca să-i demonstreze lui Antonescu că guvernul german nu are nimic comun cu evadarea mea – cum era și real – și este dispus, după această întâmplare, la cele mai aspre măsuri contra refugiaților legionari, pentru a-i ține sub cel mai sever control, împiedicându-i să săvârșească alte acte dăunătoare înțelegerii de baza germano-române. Guvernul german se aștepta din partea guvernului român la o reacție neobișnuit de dură și pentru a-și demonstra buna lui credință, potolindu-l pe nebun, i-a luat-o înainte, ordonând arestarea și internarea legionarilor în lagăre. Nici nu se aflase în țară ce era cu mine, unde am plecat și dacă nu m-am îndreptat spre România, când la Rostock s-a dezlănțuit urgia autorităților germane.

În 19 Decembrie 1942, la orele 5 dimineața, în fața barăcilor unde locuiau legionarii, în cartierul Marienehe, își face apariția Gestapo-ul cu o companie de soldați. Pun pază la toate ieșirile la toate barăcile. La orele 5 jumătate, locatarii se scoală și se pregătesc să plece la lucru, cum era obiceiul. Dar soldații de pază îi opresc să iasă, spunându-le pe un ton poruncitor să rămână în casă. Pe baza unei liste sunt declarați arestați 50 de legionari, în frunte cu Petrașcu. Restul camarazilor sunt lăsați liberi să plece la lucru. Cei arestați sunt concentrați în sala de mese. De aici, fiecare legionar, încadrat de doi agenți, e condus în dormitorul sau. După ce i se face percheziție, i se îngăduie să-și ia lucrurile personale și să coboare din nou în sala de mese.

La orele 11, legionarii arestați, cu calabalâcul la spinare, sunt îmbarcați în autobuze și transportați, cu puternică pază militară, la restaurantul „Sportpalast”. Aici sunt încartiruiți în sala cea mare a restaurantului. Ușile sunt păzite de soldați.

După masă, pe la orele 5, intra pe ușă, în sala cea mare a restaurantului, un alt grup de legionari, în frunte cu Comandantul Bunei Vestiri, Mile Lefter. Bucurie, apărând fețe cunoscute de camarazi, dar și consternare, căci nimeni nu știe cărei cauze se datorează această bruscă schimbare în atitudinea autorităților germane. În total, numărul legionarilor arestați s-a mărit acum la 130, aproape jumătate din efectivul camarazilor internați la Rostock. Agenții poliției locale trec apoi la operația de identificare a legionarilor arestați. Fiecare trebuie să-și declare datele personale și să predea legitimația ce-a primit-o de la fabrica Heinkel.

La ora 11 noaptea, li se comunică de către șeful Gestapo-ului din Rostock ce se va întâmpla cu ei. „Mâine după amiază, la ora 15,30 vor pleca spre gară. Vor fi îmbarcați în trei vagoane. Trenul lor va pleca la 6 și un sfert. Vor călători până în Turingia. Acolo vor fi internați într-un lagăr. De ce s-au luat aceste masuri, li se va comunica acolo. Cel ce va căuta să fugă, va fi împușcat. Camarazii rămași la Marienehe vor veni mai târziu”.

În 20 Decembrie 1942, după amiază, întreg grupul legionar arestat la Sportpalast iese în stradă, unde îi așteaptă mai multe autobuze. De jur împrejur, soldați cu pușca în poziție de tragere, supraveghează îmbarcarea. În fiecare autobuz iau loc și câțiva soldați. Nu sunt conduși la gara de calatori, ci la gara de mărfuri. Aici legionarii sunt îmbarcați în trei vagoane de clasa a III-a. Un compartiment din marginea vagoanelor este ocupat numai de soldați. Compartimentele rezervate legionarilor sunt ferecate. Ei bănuiesc că sunt atașați unui tren de marfă. Conform celor anunțate, convoiul se pune în mișcare îndată după orele 6.

În dimineața de 21 Decembrie, trenul trece prin stația Magdeburg. De aici începe Turingia, locul lor de destinație. Pe la amiază, trenul intră în stația Weimar. Se anunță coborârea în aceasta stație. Se deschid ușile și cei 130 de legionari, cu bagajele în spinare, se aliniază pe peron, încadrați de soldați. Din nou autobuze, care, după ce ies din oraș, trec printr-o pădure interminabilă. Dar iată că autobuzele sunt interceptate de mai multe bariere păzite de soldați. În sfârșit, autobuzele se opresc în fața unor barăci clădite în mijlocul acestei păduri. E Buchenwald.

Aici o altă lume. Coborând legionarii din mașini, văd oameni îmbrăcați în haine vărgate. Acum își dau seama că vor trebui să viețuiască și ei, nu se știe cât timp, în aceleași condiții. Sunt internați într-un lagăr de concentrare.

În fața unei barăci, legionarii formează un careu. Vine Comandantul lagărului, un colonel SS, care le comunică:

„Dumneavoastră nu sunteți arestați. Sunteți aduși aici pentru pază. Veți locui aparte de ceilalți deținuți. Unde veți fi găzduiți, vă veți putea organiza D-voastră în deplină libertate. Mâine, vi se va comunica motivul principal pentru care ați fost aduși aici”.

Se întunecase bine afară, când legionarii sunt conduși în baraca ce le-a fost destinată ca locuință, înconjurată de rețele de sarmă ghimpată. E prima noapte petrecută de ei în lagărul Buchenwald, 21/22 Decembrie 1942.

 

4. DE LA BERKENBRÜCK LA BUCHENWALD

 

Grupul legionar de la Berkenbrück a suferit cel dintâi clocotul de mânie al Gestapo-ului pentru fuga mea în Italia. Îndată ce-a avut certitudinea că eu am dispărut de la căminul de pe marginea râului Spree, Generalul Müller și-a trimis trupele la Berkenbrück ca să-i pună sub arest pe cei rămași. Bineînțeles că au fost anchetați unul câte unul ca să scoată de la ei cum am plecat și unde mă aflu. Au fost mai sever tratați, amenințându-i chiar cu împușcarea, Iasinschi și Stoicănescu, bănuiți a fi complici la organizarea complotului. Borobaru fusese arestat în tren, înainte de stațiunea de frontiera Villach. Adus la Berlin, a fost și el supus unui interogatoriu strâns, considerându-l imediatul meu colaborator. El a spus tot ce știa referitor la persoana lui și misiunea ce-a primit-o de la mine, fără să cunoască prea multe amănunte despre expediția propriu-zisă în Italia. Iasinschi și Stoicănescu au fost duși la Berlin, la Alexanderplatz, și acolo, mai multe zile în șir au fost supuși la fel de fel de cercetări și confruntări. Iasinschi era șeful administrativ al grupului de la Berkenbrück, omul de legătură al nostru cu autoritățile germane și ca atare considerat responsabil de ce se întâmplă în mijlocul nostru. Cum am scris în partea anterioară, Iasinschi l-a anunțat pe Wolf în 16 Decembrie că eu n-am apărut nici la dejun și nici la prânz și nu știe ce s-a întâmplat cu mine. El a dat o primă alarmă, conform înțelegerii ce am stabilit-o cu el, în momentul în care știa că eu trecusem frontiera. De Stoicănescu știau autoritățile că el era intimul meu, omul de legătură cu Berlinul, prin care primeam informațiile și răspundeam la diferitele chestiuni care priveau siguranța și lupta noastră. Ei au fost hărțuiți mai mult și siliți să spună mai tot ce știau, sub amenințarea de a fi împușcați. Ca rezultat al acestei anchete, s-a organizat călătoria în doi, a lui Stoicănescu și Wolf la Roma, pentru a mă întâlni pe mine și a mă convinge să mă întorc de bunăvoie în Germania.

Grupul de la Berkenbrück, cu excepția celor doi de mai sus, care au zăbovit în celulele de la Alexanderplatz, a fost transportat în grabă la Buchenwald. Au fost încartiruiți într-o clădire în afara lagărului mare, în păduricea denumita Fichtenhain, și unde mai târziu s-a construit un lagăr special, populat exclusiv de legionari, cunoscut sub numele de lagărul de la Fichtenhain. În 27 Decembrie, Mile Lefter anunță grupul legionar recent internat la Buchenwald că toți comandanții legionari de la Berkenbrück sunt aici în lagăr. Locuiesc în altă parte și n-au voie să ia contact cu noi. Mai târziu au fost evacuați de aici și închiși la Dachau. În locul lor, a fost adusă mai târziu aici Principesa Mafalda, fiica Regelui Italiei, luată prizonieră și adusă în Germania.

În legătură cu strămutarea grupului legionar de la Berkenbrück la Buchenwald sunt două fapte importante de menționat.

1) Când au intrat pe poarta noii lor reședințe, în mijlocul pădurii personalul de paza i-a întâmpinat pe legionari cu exclamația: „V-am așteptat de trei săptămâni. Totul a fost pregătit pentru primirea D-voastră. Cum de veniți așa de târziu?”. Era o confirmare a confidenței făcute de Wolf că se hotărâse cu mult înainte internarea noastră în lagărul de la Buchenwald și că numai din considerații umanitare se întârziase, acordându-ni-se un fel de „Galgenfrist”. Corneliu Georgescu a auzit clar vorbele cu care au fost salutați legionarii la intrarea în clădirea rezervată lor la Fichtenhain și mi-a comunicat întâmplarea când ne-am întâlnit la Viena.

2) Dacă nu aș fi plecat în Italia, probabil că întreg grupul, în frunte cu mine, ar fi rămas în clădirea ce ni s-a rezervat la Fichtenhain, până la sfârșitul captivității noastre. Dar, la 24 August 1944, lagărul Buchenwald a suferit un teribil bombardament al aviației engleze. În cursul lui, a căzut o bombă chiar pe clădirea unde era ținută ostatică Principesa Mafalda. Casa a fost pulverizată, iar Principesa și-a găsit sfârșitul, lovită de o schijă. Dacă am fi rămas noi toți acolo, am fi avut aceeași soartă, murind până la unul. Cine știe dacă plecarea mea în Italia n-a determinat autoritățile germane să ne împrăștie în mai multe lagăre pentru a ne supraveghea mai bine?

 

5. GOANA DUPĂ LEGIONARI

 

Guvernul german, în speță Gestapo, nu s-a mulțumit cu arestarea „manu militari” a legionarilor de la Rostock, ci a extins raza operațiilor asupra întregului teritoriu german și chiar asupra anumitor țări ocupate în cursul războiului. Ordinul dat de Himmler era ca să fie descoperiți și ridicați toți legionarii aflați în libertate, fie în Berlin fie în alte orașe ale Reichului și internați la Buchenwald. Așa se face că, rând pe rând, populația legionară din acest lagăr și-a mărit efectivele cu alte grupe de camarazi strânși din diferite puncte ale teritoriului german.

Astfel, la 9 Ianuarie 1943, sosesc în lagăr 12 legionari care locuiau până atunci în libertate în capitala Reichului. Printre ei se aflau Petre Ponta, Arnăutu, Nae Smărăndescu, Sorin Pavel, Mircea Dimitriu, Adrian Brătianu. La 12 Ianuarie își fac intrarea pe poarta lagărului 6 legionari culeși de la Viena, printre care era și Dr. Iosif Dumitru. Ei se stabiliseră în acest oraș pentru motive de sănătate. Mai erau în Germania câțiva răzleți pe la băi sau locuri de odihnă, trimiși cu certificat medical. Și aceștia au fost umflați de Gestapo, fără a ține seama de starea sănătății lor. Între alții, Toader Ioraș, scriitorul Gheorghe Racoveanu. Pe măsură ce se făceau trierile polițienești și autoritățile locale descoperiseră alte elemente dure, de la Rostock au venit alte grupe. În 20 Ianuarie 1943, sosește un grup de zece legionari în frunte cu Ilie Olteanu. La începutul lui Februarie, un alt transport de 9 tineri, între care Costache Oprișan, Emil Popa și Romulus Opriș au fost reținuți de Gestapo, pentru a da lămuriri în legătură cu complotul. Au petrecut aproape trei luni în închisoarea din Rostock. În 25 Februarie 1943, își fac și ei apariția în fruntea unui grup de 14 camarazi. Grupul studenților legionari din Berlin, până atunci a fost cruțat de represalii, având toți pașapoarte românești. Totuși sunt dibuiți doi dintre ei, înșfăcați de Gestapo și aduși la Buchenwald, în 22 Aprilie 1943. În 12 Iunie 1943, apare Ghiță Stoia, adus cu duba de la Rostock, făcând zece zile pe drum, prin diverse închisori.

Poliția germană primește ordine să răscolească și mediul românesc de la Paris, unde se aflau câțiva legionari. Sunt arestați și aduși sub pază la Buchenwald legionarii Graur și Zaharia, care și-au găsit mai târziu o moarte tragică în bombardamentul din 24 August 1944. Deși numărul legionarilor din Franța era mult mai mare, aceștia n-au avut de suferit nimic fiind ocrotiți chiar de poliția franceză din timpul ocupației.

În Italia, nu s-au semnalat răpiri de legionari. Cel puțin atât a făcut regimul fascist, că nu a tolerat imixtiunea Gestapo-ului în afacerile lor interne. În ce privește Spania, unde legionarii refugiați acolo se bucurau de libertate și desfășurau o propagandă intensă, aceasta țară nu cădea în raza de imixtiune a Reichului german.

 

6. ODISEEA TIANEI

 

Camarada Tiana Silion, tovarășa mea de drum până la Roma, s-a întors într-o formă precipitată la Berlin. Nimeni nu putea bănui că a făcut aceasta călătorie fulger peste munți. Noi am ajuns la Roma în noaptea de 16 Decembrie și a doua zi, seara, 17 Decembrie, ea își luase zborul înapoi spre Germania. În 18 Decembrie era la Viena și în 19 Decembrie s-a prezentat la lucru, la serviciul de presa al Dr. Dietrich. Tiana ieșise de la postul de Radio-Berlin, emisiunea română, lăsând locul de vorbitor lui Nicolae Smărăndescu, iar ea și-a găsit un alt loc, la serviciul de presă pentru străinătate de la Ministerul Propagandei.

Temându-se totuși că ar putea fi căutată, Tiana n-a călcat în casa ei, ci a dormit la niște cunoștințe ale sale. A trimis-o pe sora lui Giosan, acasă la ea, să facă o explorare. Aceasta s-a întors cu rezultatul că n-a venit nimeni să se intereseze de ea, cum spunea gazda ei. Încurajată de această informație, a revenit în locuința ei. Aici a fost arestată în ziua de 24 Decembrie 1942 și condusă de agenți la Centrala Gestapo-ului din Alexanderplatz. A fost supusa unui interogatoriu sever. Anchetatorii aflaseră din altă parte de rolul ce l-a jucat în fuga mea în Italia și i-au cerut să spună tot. Ea n-a declarat nimic la început, susținând că n-a lipsit de la locuința ei. În cele din urma Generalul Müller a confruntat-o cu Vasile Iasinschi, care era și el arestat și se afla într-o celula la subsol. Au fost puși față în față într-un birou și Vasile Iasinschi a rugat-o pe Tiana, cu lacrimi în ochi, să spună tot ce știe, căci altfel va fi rău de toți. În fața acestei situații, n-a mai avut încotro și a făcut declarații complete. Era un ordin de la un Comandant Legionar și Șeful grupului de la Berkenbrück.

În cursul anchetei de la Alexanderplatz, Tiana a avut onoarea să stea față în față și cu Kaltenbrunner, urmașul lui Heydrich la Reichssicherhetshauptamt. Acesta a rugat-o să nu ascundă nimic, căci sunt interesele militare ale Reichului în joc. Antonescu a amenințat că-și retrage trupele de pe front, dacă nu se clarifică problema legionarilor din Germania.

După ce a spus „tot ce știa”, Tiana Silion a fost condusă la închisoarea Charlottenburg, unde a stat vreo două luni, izolată de ceilalți camarazi, într-o celulă. A fost apoi readusă la Alexanderplatz pentru câteva zile, cu scopul de a i se face formalitățile de internare în lagăr. A fost trimisă în lagărul de femei Ravensbrück, unde a fost ținută, sub pază severă, mai bine de patru luni. În sfârșit, în vara anului 1943 i s-a aprobat cererea să fie și ea adusă la Buchenwald, alături de toți legionarii internați în acest lagăr.

 

7. SCHIMBAREA LA LEGAȚIA ROMÂNĂ

 

Furtuna politică provocată de fuga mea în Italia a mai făcut o victimă, în afara de mediul nostru. Raul Bossie, Ministrul României la Berlin, a părăsit postul lui. Se pare că au fost presiuni de la București pentru a-și da demisia, fiind socotit de guvernul antonescian un excelent diplomat de școală veche, dar puțin înclinat să-i urmărească pe legionarii refugiați în Germania cu energia necesară. Bossie nu era un diplomat-polițist, nu era dispus să se transforme într-o unealtă a regimului. După toate probabilitățile, i-a convenit și lui să plece de la Berlin după dezastrul de la Stalingrad. Văzând că partida este pierdută pentru Hitler, s-a gândit să se retragă din acest punct critic al diplomației românești, pentru a nu fi surprins de evenimente.

În locul lui Bossie a fost numit, ca Ministru al României la Berlin, Generalul Ion Gheorghe, o figură necunoscută în politica românească și complet ștearsă și din punct de vedere militar. Alegerea Generalului Ion Gheorghe corespundea însă intențiilor și planurilor celor doi Antonescieni. Era un militar obtuz, dispus să execute toate dispozițiile ce le primea de la București în materie de... urmărire a legionarilor. Îi ura pe legionari și strășnicia lui antilegionară a fost factorul determinant al numirii lui la Berlin. Mareșalul știa că are acum un om de nădejde în Germania, care nu se lasă înduioșat sau acaparat de alte considerații decât de „datoria lui patriotică”, de a semnala guvernului german orice neregulă în tratamentul aplicat acestor „rebeli”.

Generalul Ion Gheorghe, în cursul celor doi ani de serviciu diplomatic la Berlin, 1943-1944, s-a remarcat printr-o intensă supraveghere a sectorului legionar. Nu scăpa nici un legionar din raza spionajului sau. Unde descoperea vreun legionar liber, îl semnala în Wilhelmsstrasse și bietul om era îndată înșfăcat de agenții Gestapo-ului și se trezea în lagăr. În aceasta privință, Generalul Ion Gheorghe era neîntrecut. Ca un ofițer de pe front urmarea mișcările „inamicului” și unde observa o apariție suspectă în cadrul comunității românești din Germania, nu se lasă până ce nu obținea satisfacțiile de la autoritățile germane. Alți generali au câștigat trofee pe front; el și-a câștigat stima și onoarea guvernului român prin numărul de legionari ce-i băgase în lagăr. Lupta contra Mișcării s-a desfășurat cu atâta bravură, încât legionarii l-au poreclit „temnicerul din Germania”.

În afară de această notabilă activitate în urmărirea „dușmanilor” regimului antonescian, Generalul Ion Gheorghe n-avea alte preocupări diplomatice. În tot timpul cât a funcționat ca Ministru al României la Berlin, s-a limitat la chestiuni de rutină. În problema principală, ce îl interesa în acea vreme pe Hitler, ce se întâmpla în România și dacă se poate conta pe loialitatea lui Antonescu și a oamenilor săi, gura lui a rămas mută. Deși dispunea de multe informații și își dădea seama că ceva se coace în România, niciodată n-a avertizat guvernul Reichului de primejdia unei răsturnări interne, cu consecințe grave pentru întreg sud-estul european. El era un devotat al lui Antonescu și n-avea altă grijă mai mare decât cum să rămână în grațiile acestuia. Generalul Gheorghe era considerat la Berlin filo-german, soția lui fiind de origine germană, încât avea acoperire și față de guvernul Reichului. Singurul lui câmp de activitate unde desfășura un zel nemărginit era cum să combată mai eficace Mișcarea Legionară.

Generalul Gheorghe trebuie considerat responsabil de ruptura de la 23 August 1944, nu prin participare, ci prin omisiune, prin tăcerea lui vinovată, când putea să atragă atenția forurilor competente germane asupra straniilor întâmplări din România.

 

8. ZGUDUIRI ÎN SÂNUL SS-ULUI

 

Cutremurul provocat de fuga mea în Italia nu s-a limitat la suflarea românească fie din Germania, fie din țară, ci a zguduit însăși organizația lui Himmler. Șeful SS-ului, Reichsführer Himmler, a suferit o severă dojană din partea lui Hitler, considerându-l responsabil de actul săvârșit de mine. În același timp, Ribbentrop care întotdeauna ne-a acuzat în fața lui Hitler, susținându-l cu vigoare pe Antonescu, a ieșit triumfător din acest conflict. El avusese dreptate și nu Himmler, care considera carnea legionară ca o rezervă în mâinile Germaniei.

La rândul lui, Himmler a cerut socoteala Generalului Müller, șeful Secției a IV-a, care comanda întreg aparatul polițienesc, cunoscut sub numele de Gestapo. Generalul Müller a luat cu repeziciune fulminantă toate măsurile de internare ale legionarilor în lagăr. Dar atât pentru acoperirea proprie cât și pentru a da un exemplu, Generalul Müller a făcut și cercetările de rigoare pentru a stabili care din subalternii lui, însărcinați cu supravegherea noastră, s-au făcut vinovați de neglijență. Cel mai rău a căzut comisarul Geissler, care, din motive umanitare, a amânat internarea grupului de la Berkenbrück, până după Crăciun. Îndată după interogatoriu, a poposit într-un lagăr de concentrare. Hartig, ofițer SS, gazda noastră de la căminul de pe malul Spreei, a făcut câteva săptămâni de închisoare în celulele de la Alexanderplatz. În ceea ce-l privește pe Wolf, comisarul de la Frankfurt/Oder, se pare că nu i s-a putut imputa nimic. El a venit, împreună cu Stoicănescu la Roma, ca să mă întâlnească și să mă convingă să mă întorc de buna voie în Germania.

Dintre polițiștii însărcinați cu paza noastră, Ahrens a primit cele mai mari elogii de la superiori lui pentru simțul lui de prevedere, fiind unicul care a cerut ca mutarea noastră la Buchenwald să se facă fără întârziere. Ecoul acestei afaceri nu s-a stins mult timp. Raporturile dintre Hitler și Himmler au rămas reci și distante, până ce evenimentele de pe front au restabilit încrederea reciprocă.

 

9. URGIA DIN ȚARĂ

 

Concomitent cu furia ce s-a dezlănțuit în Germania contra refugiaților legionari, în România s-a abătut aceeași furtuna. Mareșalul Antonescu nu s-a lăsat mai prejos decât Hitler. Cu o energie spectaculară și-a trimis hoardele de polițiști și jandarmi să-i culeagă de pe întreg cuprinsul României pe legionarii care, din diverse motive, se bucurau încă de libertate și pe toți aceia care scăpaseră până atunci cu viață. Și erau încă mulți, căci legionarii erau o generație, și oricât i-ar fi măcinat pe front cu ordine speciale, mai scăpaseră dintre ei. Toți aceștia, deși individual nu li se putea imputa nici o vină, n-au scăpat de acest nou val de prigoană, dându-se ca justificare fuga mea din Germania. Unde a fugit Horia Sima? Dar dacă a intrat clandestin în România și tulbură iar ordinea publică, tocmai acum când suntem într-o situație grea pe front? Trebuie luate masuri energice pentru a-l împiedica să-și găsească complici în sânul legionarilor care mai trăiesc liberi în țară. Antonescu și anturajul lui tremurau la auzul acestei vești, dar la data când au pus în aplicare ordinul de ridicare a legionarilor de la casele lor, această teamă se risipise. În zilele de Crăciun 1942, când s-au operat arestările de legionari, Antonescu primise asigurări de la Berlin că eu nu m-am îndreptat spre Româna, că fugisem în Italia și aici fusesem capturat și sunt pe punctul să fiu readus în Germania. Așadar nu mai exista justificarea unei pretinse înapoieri a mea în România pentru „a face revoluție”, încât în mod normal ordinul de detenție masivă a legionarilor trebuia revocat. Dar Mareșalul gândea altfel. Sima nu mai reprezenta un pericol intern. Nemții au avut grijă de el. Dar fuga lui ne oferă un prilej binevenit să lichidăm și ce-a mai rămas din falnica Legiune de odinioară.

Așa se explică de ce dispărând cauza, n-a dispărut efectul. Mii de legionari au avut din nou de pătimit, unii în închisori, alții în lagăre, alții trimiși în grabă pe front, în locurile cele mai expuse. O avalanșă de arestări s-a abătut asupra țării, fără să existe nici cel mai ușor indiciu că legionarii ar conspira contra regimului. Cine se putea gândi, care era nebunul să creadă că, în plin război contra comunismului, eu sau Mișcarea din țară n-am avea altceva mai bun de făcut decât să pregătim o lovitură pentru răsturnarea ordinii în Stat? Teama de la început, repede risipită, s-a transformat într-un pretext infam pentru a adăuga noi suferințe la cele suportate până acum de legionari.

Nicu Iancu ne-a lăsat în amintirile lui o pagină memorabilă a acestui nou acces de prigoană în cadrul prigoanei existente din țară. Nu mai am nimic de adăugat, căci vifornița de la Crăciunul anului 1942, a fost magistral înregistrată și expusă de acest neîntrecut mânuitor al condeiului și observator perspicace. Din cartea lui, apărută în exil, Sub Steagul lui Codreanu, reproduc paginile în care își povestește propriile lui suferințe, îndurate în lagărul de la Târgu-Jiu.

L a g ă r u l d e l a T â r g u J i u

 

În 26 Decembrie 1942 (a doua zi de Crăciun), din ordinul Mareșalului Antonescu am fost ridicat (din pat) și condus la poliție... pentru a da o declarație. Declarație, care până în ziua de azi n-am mai dat-o, din simplul motiv că nimeni nu mi-a cerut-o, în schimb, fără să-mi dau bine seama cum, m-am trezit tocmai în lagărul de la Târgu Jiu, alături de alți bătuți de soartă ca și mine, care, la timpul lor, în loc să se înscrie la liberali, la țărăniști sau în orice alt partid „cumsecade”, avuseser㠄nefericita inspirație” de a deveni... legionari.

De ce ne-au dus în lagărul din Târgu Jiu, n-au găsit necesar să ne spună. Nici chiar în ziua când, după câteva luni de mizerie și teroare petrecute aici, ne-au dat în sfârșit drumul, sub condiția de a ne prezenta la regiment, pentru a fi trimiși pe front. Scornise Antonescu aceasta nouă metoda de a scăpa, în masă, de legionari, metoda oarecum „elegantă”, în același timp însă foarte promițătoare de rezultat: trimiterea noastră, a tuturora, cu sau fără cuvenita instrucție prealabilă, în prima linie de foc a celor mai aspre sectoare ale frontului, cu nobilul scop de a ne... reabilita (pe lumea cealaltă)!

Exceptând zvonurile contradictorii, dinadins lansate de însăși administrația lagărului (din ordin, desigur), nu s-a putut afla nimic precis asupra motivelor care l-au determinat pe Antonescu la această măsură arbitrară. La drept vorbind, prea multă bătaie de cap nu ne-am făcut noi din cauza acestei neștiințe; eram doar obișnuiți, încă de pe timpul guvernărilor „democratice” și a dictaturii regelui-călău Carol, cu astfel de procedee barbare.

Locuitorii orășelului Târgu Jiu își vor aduce aminte încă multă vreme de acel tren lung, încărcat până la refuz cu legionari, care, într-o zi mohorâtă de iarnă, s-a oprit în mica gară pentru a-și deșerta încărcătura adunata de pe întreg cuprinsul Țării Românești. Cu acel prilej, un bătrânel curios și-a luat inima în dinți și 1-a întrebat pe unul dintre jandarmii ce ne escortau de unde au strâns atâția comuniști? „Ce comuniști, moșule, i-a răspuns jandarmul, ăștia nu-s comuniști, ăștia-s legionari cu mult mai răi decât comuniștii!”

Frumoasa părere pe care o aveau jandarmii despre noi, legionarii, se datora acelui „brain washing” ce le-a fost administrat, în mod constant, atât lor, cât și polițiștilor, din ordinul guvernelor ce s-au perindat la cârma țării noastre. Datorita acestui lavaj cerebral, ca să-i spunem astfel, majoritatea slujbașilor siguranței și ordinii publice românești ne priveau, în mod fatal, ca pe niște răufăcători de cea mai periculoasă speță.

Repet: majoritatea, nu toți, fiindcă și în poliție și jandarmerie au existat oameni inteligenți, capabili de a discerne negrul de alb; aceștia au refuzat a privi lucrurile prin ochelarii deformați prescriși de oficialitate. De la un maior de jandarmi – despre care am amintit în altă parte a acestei lucrări – mi-a fost dat să aflu, cu lux de amănunte, despre modul în care erau îndoctrinați jandarmii în scopul de a se dezlănțui în sufletele lor o adevărată explozie de ura împotriva legionarismului. În același fel s-a încercat, de altminteri, influențarea întregii opinii românești, cu ajutorul acelei „anumite” prese, lipsită de scrupule și străină de durerile și aspirațiile neamului nostru. De-a lungul anilor, atât pe vremea guvernelor zise democratice, ca și în timpul dictaturii regelui-calau Carol, am fost prezentați, potrivit cu necesitatea momentului, drept „neisprăviți”, „huligani”, „falsificatori de bani”, „teroriști”, „trădători, vânduți nemților”, „agenți în slujba comuniștilor” etc. În sfârșit, după lovitura de Stat a lui Antonescu din 1941, am mai dobândit alte două mândre titulaturi, și anume acelea de „rebeli” și „borfași”, ce ne-au fost conferite de însuși Conducătorul Statului, în semn de specială recunoștință pentru jertfele pe care – în incorigibila noastră buna credința și elan idealist – le adusesem pentru a-l înscăuna la cârma țării... Mai este de mirare dacă acel jandarm din escortă ne vedea, cu mintea lui obtuză, „cu mult mai răi decât comuniștii”?

Printre noi, cei care fuseserăm aduși la Târgu Jiu, se găseau oameni de toate vârstele și de toate categoriile sociale. De la țărani și până la profesori universitari. Și nu numai civili, ci și militari: ostași și ofițeri, între care unii cu piepturile strălucind de înalte decorații câștigate pe câmpurile de luptă din Răsărit, în războiul împotriva bolșevismului. Și, pentru ca acest tablou degradant, pe care Conducătorul găsise de bine să-l ofere țării, să câștige în elocvență, iată și un mare mutilat de război! După toate semnele, „recunoștința Patriei” nu întârzia să se manifeste nici față de bravii noștri ostași, care întru recucerirea gliei strămoșești răpită de inamic, își lăsaseră bucăți din trupul lor pe câmpiile înghețate de dincolo de Nistru, dacă nu într-un alt mod, cel puțin sub forma unui „concediu” de odihnă și reculegere sufleteasca între sârmele ghimpate de la Târgu Jiu...

Primirăm, în sfârșit, ordinul ca să ne încolonăm.

Scurt după aceea, uriașul convoi de „proscriși”, păzit pe ambele flancuri de jandarmi înarmați până în dinți, porni la drum peste colinele înzăpezite, ca într-o procesiune.

Domnea un ger năprasnic și un vânt ascuțit bătea dinspre munți. Cei din capul coloanei luptau din greu cu nămeții ce acoperiseră drumul. Coborârăm într-o vâlcea. Apoi începurăm a urca din nou.

După un timp oarecare, coloana se opri. De ce oare...? Am încercat să aflam motivul, dar la întrebările noastre nu ni s-a dat nici un răspuns. În realitate nici nu știam încotro eram mânați. Nimeni n-a vrut să ne spună.

Am așezat în zăpadă boccelele, ranițele ori cuferele ce le căram cu noi și în care luasem strictul necesar, așa cum ni se ordonase la plecare, și ne-am pus pe așteptat. Într-un târziu aflarăm, din om în om, că înaintea coloanei ar fi ajuns la porțile lagărului și c㠄formalitățile de intrare” merg foarte încet.

După aproape o oră, întoiegiți de frig, am pornit din nou, dar după câteva minute de mers, iarăși am fost opriți. Alta așteptare, de vreo jumătate de ora, în frig și în vânt...

Nu mai țin minte cât a durat acest „pohod-na-Sibir” peste câmpuri înzăpezite și înghețate, până ce, în fine, am ajuns și noi, cei care ne găseam mai la coada coloanei, în dreptul porții lagărului.

– Ăsta-i lagărul, fraților, nu șagă! Mare cât un sat, își dădu părerea un camarad la vederea acelei mulțimi de cabane ce se înșirau la dreapta noastră, până hat departe, pierzându-se sub zăbranicul cenușiu al amurgului.

– Și ce mai pădure de sârmă ghimpată...!, observa un altul.

– Asta e pentru a ne apăra de bătaia crivățului, încerca să glumească Colonelul Gheorghe Rizescu, care deși bolnav și cu febră, nu-și pierduse încă humorul.

Formalitățile la poarta lagărului mergeau încet. Dar cui putea să-i pese ca eram lihniți de foame și țepeni de frig...?

Camaradul Branea, care mărșăluise alături de mine, începuse să împartă cu cei din jur un măr și o bucată de pâine pe care le luase în buzunarul hainei. Purta uniforma de ofițer; așa îl arestaseră. Pe piept îi atârnau cele două decorații câștigate la Sevastopol: Steaua României și Crucea de Fier....

Câtva timp domni tăcere. Ne cădea greu să mai vorbim. Fiecare din noi era cufundat în propriile lui gânduri, care, fără îndoială, nu erau de fel trandafirii. Până ce un camarad în spatele meu, un bucovinean, începu să cugete cu glas tare, în limbajul caracteristic provinciei în care se născuse:

– Iacă, mă, tăți câți ghin la cârma țării ni urăsc di moarte...? Care cum ghini, tăt în noi dă, – liberalii, țărăniștii, Carol, Antonescu – tăți ni-o băgat în temniți, ni-o bătut, ni-o calișit ni-a ușis. Prișep că ni urăsc di moarte comuniștii, prișep: că ni blastamă jidovii, că ni-a învățat Căpitanul să fașem și noi românii negoț și să nu ni mai lăsam jăcmăniți și batjocoriți de dânșii, dar nu pot prișepe, bre, că în pieptul de ostaș român al lui Antonescu – care pi deasupra a mai îmbrăcat și cămeșă verde – să bata așa inima de hiară...

* * *

Nu am intenția de a descrie viata ce-am dus-o în acest lagăr, ultimul prin care au trecut legionarii înainte de a pune comuniștii stăpânire pe țara noastră. De altminteri, condițiile de viata din lagărul Târgu Jiu n-au diferit de acelea oferite de lagărele anterioare,

Exceptând decorul extern, Târgu Jiu a fost pentru mine cel puțin – o repetare a Vasluiului, prin care trecusem cu șase ani înainte și de unde, cu voia lui Dumnezeu, am scăpat cu viață.

În timp ce, însă, închisorile și lagărele prin care fusesem târâți până aici le indurasem din cauza ideologiei și a convingerilor noastre politice, în completa disonanță cu acelea apărate de regimurile politice de care s-a bucurat țara noastră până la alungarea lui Carol – cel corupt și sângeros – de astă dată, era însuși regimul naționalist de dreapta al Mareșalului Antonescu care ne trimisese între sârmele ghimpate de la Târgu Jiu, alături și în aceleași condiții cu cei mai aprigi dușmani ai regimului: comuniștii.

Într-adevăr, la câțiva metri de cabanele noastre, dincolo de sârme, se aflau acelea ale comuniștilor. În zile cu soare îi puteam vedea plimbându-se de-a lungul sârmelor ghimpate, discutând problemele ce-i preocupau. Ei cel puțin știau pentru ce se găseau în acest loc, noi însă nu. I-am privit în repetate rânduri: păreau liniștiți și încrezători în viitorul ce-i aștepta.

În ce mă privește, nu-l cunoșteam pe nici unul dintre acei, de altminteri puțini corifei ai partidului comunist român în clandestinitate, internați aici, și pe care aveam din când în când ocazia de a-i vedea în mod fugitiv, dincolo de sârmele despărțitoare. Un camarad mi l-a arătat într-o zi pe Bujor și, dacă nu mă înșel, pe Gheorghiu-Dej,

Vrednic de menționat și nu mai puțin semnificativ îmi pare astăzi faptul că în timp ce legionarii internați la Târgu Jiu, cel puțin o treime au fost trimiși de Antonescu – ce e drept, într-o forma aparent ireproșabil㠖 în lumea celor drepți, comuniștilor în schimb li s-a rezervat privilegiul de a ieși nevătămați și compleți la număr din acest lagăr, pentru a putea sărbători mai târziu intrarea trupelor sovietice pe pământul României și – ca ironie a sorții – pentru a asista, în continuare, cu explicabilă satisfacție, la executarea Mareșalului”.

(Din cartea Sub Steagul lui Codreanu, pp. 147-152).

Dar substanța criminală regimului antonescian nu s-a mulțumit cu internarea a sute de legionari, în plina iarnă, în lagărul de la Târgu Jiu. Spiritele negre care îl povățuiau au imaginat ceva și mai monstruos: cum să scape dintr-o lovitură de toți legionarii concentrați aici, printr-un semn al destinului. Nicu Iancu povestește în cartea lui o mișelească uneltire a oamenilor regimului, un episod înspăimântător, ce trebuia să aibă loc în acest lagăr și care ar fi convertit acest loc într-un fel de Katyn al României.

Personalul de bază al lagărului, spune Nicu Iancu, era format în mare parte din soldați și ofițeri de rezervă. Răspunzător de cabana unde erau concentrați o parte din legionarii internați, unde se afla și Nicu Iancu, era un ofițer de rezervă, mai în vârstă, de profesie învățător. Se purta rău cu internații, răstindu-se la ei și făcându-le mereu observații.

Într-o seară, la inspecție, locotenentul-învățător venise amețit. Împreună cu el era și grupul reglementar de soldați, care se clătinau și ei pe picioare. Locotenentul avea ochii plânși. Unor camarazi, în care avea mai mare încredere, le-a comunicat o știre stranie:

„În cursul nopții avioane britanice se vor rătăci pe aceste locuri, lăsând câteva bombe, din care unele vor lovi, din nefericire, tocmai careul de cabane în care sunt adăpostiți legionarii”. La urma a adăugat: „Ca om, ca român, n-a putut să nu ne-o spună. Dumnezeu să ne aibă în paza...! Totuși să nu ne pierdem capul, mai ales să nu fugim descoperiți peste aria din fața cabanelor, căci mitralierele instalate prin împrejurimi, își vor executa fără cruțare misiunea primită...'

Aceasta știre ar fi putut părea o glumă de prost gust, dacă în cursul zilei n-ar fi avut loc niște preparative curioase. Dincolo de sârmele ghimpate și mai ales pe povârnișul ce domina lagărul se instalaseră arme și se vedeau grupuri de soldați.

Însăși faptul că locotenentul și soldații care îl însoțeau erau în stare de ebrietate, demonstra că se pregătește ceva. Neliniștea se observa și printre soldați. Li se dăduse de băut ca, atunci când vor trage în legionari, care, sub teroarea bombelor, își vor căuta salvarea peste sârmele ghimpate, să execute ordinul fără ezitări și mustrări de conștiință. Apoi, versiunea cu avioanele britanice, care vor zbura deasupra lagărului, rătăcindu-se, se potrivea cu realitățile războiului. Începând cu anul 1943, tot mai multe avioane britanice își făceau apariția pe cerul României, bombardând diferite obiective. Conducătorii lagărului legionar au ajuns la convingerea că știrea comunicată de locotenent, „Sub cel mai mare sigiliu”, trebuia luata în serios. S-au sfătuit și au luat măsurile de apărare, ca eventualele victime să fie reduse la minimum.

„Dumnezeu din ceruri, încheie Nicu Iancu povestirea acestui episod uluitor, a avut grijă să nu se săvârșească această mișelească crimă. Se vede că a intervenit în ultimul moment ceva, vreun fapt neprevăzut, menit a zădărnici drăcescul plan”.

 

10. NICI FEMEILE N-AU FOST CRUȚATE

 

Furia antonesciană nu s-a mărginit la bărbați, ci, unde a putut, a lovit cu sete și în amărâtele de femei, ai căror soți legionari, trăiau în refugiu în Germania, în condițiile binecunoscute.

Cum era de așteptat, organele de securitate ale regimului și-au pus ochii, în primul rând, asupra soției mele. Ea locuia în casa Doamnei Iasinschi, din strada Olari și când au aflat de dispariția mea din Germania, îndată s-au înființat la locuința ei niște agenți ai Siguranței, care i-au notificat că are domiciliu forțat și că va sta permanent sub paza lor, până la noi ordine. Nu avea voie să iasă din casă și toate treburile gospodăriei trebuia să le facă prin Doamna Iasinschi. Ce și-or fi închipuit Antonescienii, e greu de priceput. Poate s-au gândit că eu având intenția de a veni în România, pătrunzând în țară și ajungând la București mă voi abate pe la casa ei și atunci fiind acolo, vor pune mâna pe mine. O mai mare nerozie nici nu se putea imagina. În cazuri de acestea, când ești urmărit și oricine știe că primul lucru ce trebuie evitat, e contactul cu familia. În sfârșit, când li s-a comunicat de la Berlin că am fost capturat și readus în Germania, le trecuse și lor teama și dăduse ordin ca agenții să plece de la locuința soției mele. Sechestrul fusese ridicat.

Mai rău a suferit soția lui Petrașcu. Ea avea un copil mic de sân, care trebuia alăptat. Fără să se gândească brutele de polițiști că pun în pericol viața copilului, au ridicat-o pe Doamna Petrașcu și au internat-o în lagăr. Cu mare greutate, după ce s-au făcut nenumărate intervenții, care au ajuns până la Președinție, Doamna Petrașcu a fost eliberată și a putut să se întoarcă acasă. Au fost multe cazuri de femei de legionari, ale acelora refugiați în Germania, care au suferit agresiuni în viața lor particulară, ca urmare a noii prigoane dezlănțuite de Antonescu.

 

11. MITRALIERE LA ÎNCHISORI

 

În ajunul Crăciunului din 1942, deodată au apărut la toate închisorile din țară, unde erau deținuți legionari, întărituri speciale de jandarmi, înarmați cu mitraliere. Pe la Alba Iulia, Aiud, Suceava și alte orașe, mitraliere au fost puse în poziție de bătaie, pe ziduri, cu direcția spre curtea interioara a celulelor. S-a interzis ieșirea din celule, fără să li se dea vreo explicație. Unii gardieni simpatizanți nu s-au putut abține și au spus în șoaptă unor legionari în care aveau încredere, că masurile luate se datorează faptului ca „Horia Sima a intrat în România și probabil a ajuns la București. Cine știe dacă nu veți fi liberi în curând”.

Aceasta stare de tensiune în închisori a durat vreo două săptămâni și apoi s-a revenit la regimul normal. Fără îndoială că Antonescu, speriat de perspectiva întoarcerii mele în România, cum își imaginase în primul moment, s-a gândit și la masa de legionari închiși, care puteau constitui o rezervă de acțiune a Mișcării, în cazul unei lovituri interne. Aceștia trebuiau să fie în mod special păziți, pentru a nu încerca să evadeze și să se asocieze „rebelilor” din afară. Evident ca Mareșalul, obsedat de problema legionară, își pierduse controlul realităților și sub orice frunză ce se mișca în țară, vedea ascuns un inamic.

Când Hitler l-a asigurat că Horia Sima a fost readus în Germania și se găsește sub cheie, s-a potolit și Mareșalul, revocând măsurile luate în închisori. Nu tot așa a procedat cu lagărul de la Târgu Jiu. Legionarii internați aici au fost ținuți prizonieri iarna și primăvara, iar când au fost finalmente eliberați, majoritatea dintre ei au fost expediați pe front cu ordine speciale „să nu se mai întoarcă”.

 

XIII.

VIAȚA ÎN LAGĂR

 

„Robia babilonic㔠a legionarilor în Germania a durat de la 21 Decembrie 1942 până la eliberarea lor în August 1944, după capitularea României. În total așadar aproape doi ani petrecuți între sârme ghimpate. Doi ani pierduți pentru tinerețea lor, pentru studiile lor, pentru lupta lor politică. Pentru iluzia că prizonieratul lor servește intereselor Reichului! Când, în realitate, aliniindu-se cu Antonescu în prigonirea legionarilor, Hitler pregătea triumful inamicilor lui în România și în întreg sud-estul european.”

 

1. LEIT-MOTIVUL INTERNĂRII ÎN LAGĂR

 

Autoritățile germane responsabile de internarea legionarilor în lagărele de concentrare au pus în circulație, când erau întrebate de aceștia de ce se găsesc între sârmele ghimpate, versiunea care le convenea mai bine și era la îndemâna oricui să o verifice: „Horia Sima e de vină. Stați din cauza lui aici”. Cu acest răspuns închidea gura tuturor, căci până la urmă legionarii aflaseră de fuga mea în Italia. De la mic la mare toți slujbașii Gestapo-ului mă acuzau pe mine de soarta nefericită a camarazilor mei. Analizând acest răspuns stereotip, trebuie să adăugăm următoarele observații:

– Internarea grupului de la Berkenbrück n-avea nimic comun cu fuga mea în Italia. Hotărârea fusese luată dinainte, independent de ce s-a întâmplat ulterior.

– După toate probabilitățile, odată primul pas făcut, adică noi cei de la Berkenbrück intrați pe poarta lagărului, ar fi urmat și alte internări, fie pentru a-i izola pe cei mai turbulenți și agitați, fie pentru a-i oferi lui Antonescu o garanție suplimentară a prieteniei ce i-o poarta Führerul. Este cert că aflându-se de internarea căpeteniilor de la Berkenbrück, frământările n-ar fi încetat, ci, dimpotrivă s-ar fi creat alte și alte probleme în grupul de la Rostock. Până acum erau numai confinați într-un anumit oraș, dar după internarea în lagăr a grupului de la Berkenbrück, li se schimbase tuturor statutul politic. Toți erau amenințați să împărtășească aceeași soartă. Avem exemplul celor rămași în Rostock, după internarea primului lot în lagăr. Rând pe rând alte serii de legionari au luat drumul Buchenwald-ului, până ce în primăvara lui 1944, a dispărut și ultimul grup la Fichtenhain. Se inițiase un proces care niciodată nu se poate ști unde se oprește.

– Trebuie precizat că internările care au urmat după fuga mea în Italia, aparent au fost provocate de mine, dar în realitate aveau un substrat mai adânc: se schimbaseră radical relațiile dintre Reichul german și România. După Stalingrad, Mareșalul îl șantaja pe Hitler, descoperind că nu este invincibil. Nu-și mai putea permite orice Führerul în România. Era avizat la bunăvoința lui Antonescu, care începea să privească spre alte orizonturi. Firește că nu se putea expune la o acțiune imediată, dar în chestiunea legionară putea să bată cu pumnul în masă, imputând guvernului german că îi ocrotește pe teritoriul lui pe inamicii lui de moarte. În acest punct, guvernul german n-avea încotro. Trebuia să cedeze. I-a sacrificat pe legionari, pentru a-i capta bunăvoința Mareșalului într-o perioada critică a războiului. Așadar, cu sau fără fuga mea în Italia, s-ar fi ajuns la același deznodământ al situației legionare din Germania, ținând seama de obsesia politica a lui Antonescu, care își pusese în gând să distrugă Mișcarea Legionară.

Dispunem de numeroase declarații ale căpeteniilor poliției germane, care toate, fără excepție, repetau ca un leit-motiv acuzația că sunt unicul responsabil de suprimarea libertății de care se bucurau legionarii la Rostock și de internarea lor în lagăre. Tuturor li se spunea „suferiți din cauza lui Horia Sima care nu și-a ținut angajamentele luate față de Reich”.

În ziua de 7 Februarie 1943, apare Generalul Müller la Buchenwald și le vorbește legionarilor. Le spune că a fost și la Rostock și ceea ce le-a spus lor, le repetă și acestora. Problema fundamentală acum este lupta contra bolșevismului. Cei de la Rostock au cerut să fie trimiși pe front. Le-a răspuns că sunt zeci de mii de germani care ar dori același lucru, dar procesul de muncă din patrie reclamă prezența lor:

„Ați fost aduși în lagăr, le-a spus Generalul, pentru că unii din legionari și-au călcat obligațiile impuse. Au căutat să fugă din Germania. D-voastră plătiți pentru ei”.

Mai explicit a fost Colonelul SS Pister, șeful lagărului, la 1 Iulie 1943. Fiind informat de unii legionari că o parte din grup ar vrea să sărbătoreasca ziua de naștere a Comandantului, 3 Iulie, cu discursuri și cântece, s-a repezit la Fichtenhain, pentru a interzice serbarea.

„Trebuie să știți D-voastră că sunteți aici exclusiv din cauza fugii fostului D-voastră Comandant Horia Sima. Cine-l poartă în suflet, îmi este indiferent, dar nu are voie să se manifeste pentru el. Se interzice de azi înainte să se mai cânte în acest lagăr cântece legionare, deoarece în tabăra mea se găsesc soldați nemți din România, care n-au putut pleca în concediu până acum tocmai din această cauză. De abia acum, când i s-a comunicat guvernului român că nu mai exista Legiune în Germania, acești soldați au obținut concediu”.

„Ziua lui Horia Sima, 3 Iulie, nu se poate sărbători în Germania, după cum nici soldați nemți din România, aflați în lagărul nostru, soldați care țin la D-voastră, nu-l pot sărbători”.

Cuvântarea Colonelului, extrem de clară. Guvernul german a informat guvernul român că Legiunea a fost redusă la tăcere în Germania. Nu mai exista politic, luându-i-se orice mijloc de manifestare.

„Nu mai exista Legiune”. Dar tocmai în acest moment, află Comandantul lagărului de intenția legionarilor de a-l sărbători pe Horia Sima. Dar soldații germani din România plecând în concediu, vor duce vestea în țară că legionarii din lagărul Buchenwald se bucură de toată libertatea pentru a-și manifesta atașamentul pentru șeful lor. Se vor ivi complicații politice și de aceea Colonelul Pister a pus în vedere legionarilor din lagărul Fichtenhain să se abțină de la aceasta sărbătorire.

 

2. SONDERLAGER FICHTENHAIN

 

Când au intrat în lagărul Buchenwald, legionarii au fost cazați într-o baracă asemănătoare cu a tuturor deținuților, construită din două părți, fiecare având un dormitor de circa 60 de persoane și o sală de mese. Între cele două aripi se găseau toaleta și spălătorul. Legionarii s-au împărțit jumătate într-un dormitor, iar jumătate în celălalt. Au dus-o greu în această baracă, pentru că pereții erau subțiri, apoi nici încăperile nu erau încălzite. Au dormit cu paltoanele și au înghețat de frig noaptea. S-au sculat țepeni.

Dar n-au sta mult timp aici. A doua zi, 23 Decembrie, au fost mutați într-o baracă asemănătoare, dar de cărămidă, așezată tot în lagărul principal. Interiorul casei era exact ca al barăcii în care au locuit până atunci, cu deosebirea că era mult mai spațioasă, având și etaj. Acum aveau la dispoziție trei dormitoare și mai multe dependințe. Aveau și o curte lungă, unde se puteau plimba.

În cursul inspecțiile făcute de Colonelul Pister, Comandant al lagărului, li s-a comunicat în mai multe rânduri că situația lor se va îmbunătăți. Se va construi un lagăr special pentru legionari, în afara incintei principale și separați de ceilalți deținuți.

Într-adevăr în 24 Aprilie 1943, Sâmbăta Patimilor, a avut loc mutarea legionarilor în noul lagăr. Un autobuz de persoane i-a transportat în mai multe serii, fiind o bună distanță până la noul lagăr. Mașina iese de pe poarta principală a lagărului prizonierilor și, după un kilometru și jumătate de drum, se oprește în fața unei porți. Deasupra este scris pe o scândură cu litere mari negre: Fichtenhain. Așa se cheamă lagărul special, clădit pentru uzul exclusiv al legionarilor.

E un teren de aproximativ de 1000 de metri pătrați, pe care sunt clădite cinci barăci, între molizi și cărări. De jur împrejur, sârmă ghimpată încărcată cu electricitate. Spre deosebire de locuința lor anterioară, aici se găsesc și două barăci rezervate atelierelor de lucru. Legionarii vor reîncepe munca, lucrând în aceste ateliere la repararea de binocluri pentru front. Dacă privești dincolo de șoseaua care trece pe lângă poartă, se vede un mănunchi de case de cărămidă, aruncate printre fagi. Aici au fost aduși legionarii de la Berkenbrück, în frunte cu Vasile Iasinschi.

La sfârșitul lui Mai 1943, s-a construit o nouă baracă, mai frumoasă decât celelalte, împărțită în camere mici. Li s-a comunicat că în aceste barăci vor locui legionarii căsătoriți, cu nevestele lor, care vor fi aduse și ele în lagăr. În 18 Iunie, vine cea dintâi femeie. Este Doamna Clain, soția arheologului Clain, cu un copil de patru luni. În 23 Iunie au sosit trei doamne, soții de legionari, împreuna cu Tiana. Ele trebuiai să vină mai înainte, dar au refuzat să se despartă de Tiana, fiind împreună cu ea în lagărul de la Ravensbrück. Autoritățile au cedat în cele din urmă și așa se face că au intrat toate patru pe poarta lagărului Fichtenhain.

 

3. DE LA BUCHENWALD LA DACHAU

 

Se pare că superiorii de la Berlin făcuseră planuri să-i țină pe legionari nu numai în lagăr, dar și separați în mai multe grupe.

Un număr însemnat de legionari au rămas să lucreze mai departe la Rostock, în timp ce alții au fost internați la Buchenwald. Fruntașii legionari de la Berkenbrück au poposit la Buchenwald, dar n-au fost amestecați cu cei aduși de la Rostock. Contactul între ei era interzis. S-a aflat totuși de către conducerea grupului mare că sunt și ei undeva pe aproape. Mile Lefter a comunicat această veste în fața frontului, în 27 Decembrie 1942.

„Toți comandanții de la Berkenbrück sunt aici în lagăr. Locuiesc în alta parte și n-au voie să ia contact cu noi”.

Cum am spus mai înainte, grupul de la Berkenbrück a fost repartizat într-o casă de cărămidă, tot în locul denumit Fichtenhain. Casa se vedea din lagărul construit mai târziu pentru legionari, fiind peste drumul care trecea pe lângă poartă. Dar n-au stat prea mult aici. După câteva luni au fost duși la Dachau. Motivul principal părea a fi fost că locuința lor era prea aproape de Sonderlager Fichtenhain și se puteau înnoda contacte și legături cu legionarii aduși aici.

La Dachau legionarii de la Berkenbrück au fost găzduiți într-o închisoare, cu curte interioară, unde erau liberi să se plimbe toata ziua. N-aveau comoditățile de la Buchenwald, ca să nu mai vorbim de Berkenbrück. Îmi spunea Corneliu Georgescu că alături de ei, separat de un zid înalt, era un loc de execuții. Unul dintre soldați i-a spus odată: „În noaptea aceasta am avut mult de lucru. 60 de capete tăiate”. Ne imaginam în ce atmosfera au trăit cei internați aici.

Exista o deosebire între internații legionari și cei ce aparțineau altor grupe. Mai întâi nu locuiau împreună, ci, de la început, au fost repartizați în barăci izolate. Apoi, nu erau obligați să poarte hainele vărgate ale celorlalți. Legionarii aveau voie să-și îmbrace hainele lor proprii. Când împrejurările permiteau, aveau libertatea să se plimbe toată ziua în curtea împrejmuită de sârmă ghimpată, cum era la Fichtenhain. Chiar la Dachau, în curtea interioară, legionarii se puteau plimba toată ziua. În ce privește masa, li se servea tuturor legionarilor, inclusiv mie și celor veniți de la Berkenbrück, mâncarea ce se dădea soldaților din trupa de pază SS. Era o mâncare substanțială și bine pregătită. Mai buna chiar decât a populației libere. Acest tratament deosebit a determinat autoritățile germane ale Republicii Federale să nu recunoască șederea în lagăr a legionarilor, ca fiind echivalentul celorlalte detenții. Ele nu se gândeau că nu mâncarea e totul în viața unui internat, ci „angoisse-ul” că nu știi ce se poate întâmpla mâine cu tine.

Camarazilor internați la Dachau li s-a interzis, ca și celorlalți, orice comunicare cu exteriorul. Toata grija autorităților SS era să nu se filtreze nici o știre de la legionarii din Germania în România, pentru a nu provoca furia Mareșalului. Ei erau ca și morți, căci li se sechestrase nu numai identitatea politică, dar și cea personală.

 

4. PETRAȘCU – ȚINTA PREDILECTĂ A ATACURILOR

 

Unul din legionarii care a avut mai mult de suferit în această perioadă critică a existentei noastre în Germania, a fost Nicolae Petrașcu. El fusese șeful grupului de la Rostock și ca atare a avut de suportat toată greutatea anchetelor ce s-au succedat pe ambele planuri: complotul de la Rostock și fuga mea în Italia.

Pentru guvernul german, complotul de la Rostock, oricât de real ar fi fost și oricâte probe s-ar fi putut procura pentru existența lui, constituia o complicație ce dăuna relațiilor lui cu România, mai ales în acea fază a războiului, când rușii trecuseră la ofensivă. Și atunci ordinul Berlinului a fost că complotul trebuie mușamalizat. Autoritățile locale, șeful Gestapo-ului de la Rostock, Gaspar și ajutorul lui, Willms, însărcinat cu paza legionarilor, s-au conformat acestui ordin. Anchetele ce le-au întreprins au fost lungi și laborioase. În 26 Mai 1943, deci la o distanță de 5 luni, Colonelul Comandant al lagărului comunică grupului că Gestapo-ul de la Rostock a terminat ancheta, constatându-se că nu e nimeni vinovat. Au fost absolviți legionarii care au anchetat cazul, dar odată cu ei și complotiștii. Din cercetările Gestapo-ului nu se putea deduce decât o singură concluzie: că n-a existat nici un complot, că totul a fost o înscenare și că grupul trebuie să-și reia viața normală. Nimeni nu trebuie bănuit. Era evident că aceasta sentință nu-i viza numai pe împricinați, ci tindea mai sus, ca să dea satisfacție organelor competente ale guvernului român, care au organizat proiectul criminal. Eșuând operația, trebuiau șterse urmele ei.

Petrașcu fiind șeful grupului, trebuia să dea socoteală de cele întâmplate. S-a încercat să se smulgă de la el mărturisirea că complotul de la Rostock a fost înscenat pentru a justifica fuga mea în Italia. Cele două acțiuni ar forma piesele aceluiași plan: pericolul unui atentat m-a determinat să părăsesc Germania, unde nu mă mai simțeam sigur.

Nicolae Petrașcu a fost arestat odată cu toți legionarii de la Rostock și dus la Buchenwald cu primul transport, în 21 Decembrie 1942. Dar abia sosit aici, la 30 Decembrie 1942, a fost ridicat și dus nu se știe unde. De fapt a fost transportat la Berlin și supus aici unei noi anchete; atât cu obiectivul de a descoperi cine e autorul complotului cât și dacă n-a fost pus la curent eu proiectul fugii mele în Italia. În 19 Ianuarie 1943, Petrașcu e readus în lagăr și primit cu bucurie de marea majoritate a legionarilor.

În 21 Aprilie 1943, Petrașcu este din nou ridicat și dus nu se știe unde. Mai târziu s-a aflat că a fost depus în același loc cu grupul fruntașilor de la Berkenbrück, în lagărul Dachau, unde a stat până la sfârșitul captivității.

În timpul cât a stat la Buchenwald, mereu repeta ca o obsesie: „Mai băieți, mai, să ferim viața Legiunii de rugină, căci o roade, o mănâncă...”. Se referea la agitațiile ce începuseră atunci în lagăr.

 

5. CUM AM TRĂIT ÎN LAGĂR

 

A sosit momentul să mai vorbesc ceva despre mine. Am scris în partea referitoare, la fuga mea în Italia că după o ședere de câteva luni la Buchenwald, într-o vilă confortabilă, am fost ridicat într-o zi și m-am trezit într-un loc mai puțin plăcut, în închisoarea lagărului de concentrare Sachsenhausen-Oranienburg, așezat lângă orășelul cu același nume, la vreo 60 kilometri la răsărit de Berlin. Asta s-a întâmplat prin primăvara lui 1943, sfârșitul lui Martie sau începutul lui Aprilie. Mi-aduc aminte că începuse să înverzească natura. Am făcut călătoria de la Buchenwald într-o mașină, însoțiți de nelipsitul Ahrens și alți agenți. Odată cu mine a împărtășit aceeași soartă și Traian Borobaru.

Evident că după șederea noastră la Buchenwald, unde am fost tratați ca niște personaje politice de considerație, trecerea de la o stare la alta, de la o locuință acătării, la celulele unei închisori, ne-a produs un șoc psihologic.

Ce să însemne această schimbare? Am aflat mult mai târziu, după război, că în locul nostru au avut onoarea să fie încartiruiți aici alți „Ehrenhaftlingen” ai Reichului, Blum, Daladier. Nu știu dacă necesitatea de a evacua această vilă l-a determinat pe Generalul Müller să ne scoată din poziția privilegiată de până acum și să ne azvârle în anonimatul unei închisori.

S-ar putea ca rațiunea schimbării să fie și alta. Nu vroiau ca prezența mea la Buchenwald să fie semnalată, prin anumite indiscreții, camarazilor din lagărul Buchenwald și de aici să ia drumul țării. Autoritățile germane urmăreau să șteargă orice urmă de legionarism în Germania, pentru a-i da satisfacție lui Antonescu, după întrevederea cu Führerul din 12 Ianuarie 1943. Așa cum au procedat și cu grupul de la Berkenbrück. După o scurtă ședere la Buchenwald, au fost strămutați și ei la Dachau.

Ceea ce scriu în continuare, n-am aflat în lagăr, ci după ce am fost pus în liberate și mă aflam la Viena. Am aflat de la soția mea și de la alți camarazi veniți din țară. E o versiune care ar explica izolarea mea totală de ceilalți camarazi. Pentru a-l liniști pe Mareșal, care și atunci când frontul se prăbușea n-avea alta obsesie – decât tot Horia Sima, i-au strecurat informația, pe căi confidențiale, că aș fi fost executat. Știrea n-a fost ținută multă vreme în cercul intim al Președinției, ci a ieșit în afară. A ajuns oarecum publică, dând naștere la nedumeriri și îndoieli. Într-o zi, prin vara lui 1943, legionarul Țuțea, economist de vază, este acostat de un prieten al lui, cunoscut pentru legăturile ce le avea cu cabinetul Mareșalului și acesta îi spune cu un glas plângăreț:

– Dragă Țuțea, am aflat, îmi pare rău să-ți spun, că Horia Sima ar fi murit în Germania.

Atunci Țuțea, cunoscut în lumea bucureșteană pentru fina lui replică și capacitatea lui de ironie și sarcasm, îi răspunde tot așa, luând un aer de înmormântare:

– Îmi pare rău, prietene, îmi pare rău, dar nu este adevărat.

I-a strâns mâna și a plecat, dându-și seama că amicul său, în timp ce îi transmitea condoleanțe, se bucura în sufletul său de moartea mea.

O gazetă locală din Germania, de undeva din nordul țării, scrisese că am fost împușcat pe când vroiam să trec frontiera în Danemarca. Gazeta a circulat și pe la București – auzise și soția mea de cele scrise – producând satisfacție în cercurile Președinției.

Până la urma Antonescu împărtășea părerea că nu mai trăiesc. Izolarea în care trăiam nu permitea să se strecoare nici o veste în afară, referitor la persoana mea. Nu știu în ce măsura Killinger sau alți funcționari ai Legației germane au alimentat aceasta conspirație, destinată a acredita vestea morții mele.

Târziu de tot, Generalul Chirnoagă aflase ceva care confirma convingerea ce și-o făurise Mareșalul că eu nu mai trăiesc. După război, fusese internat în lagărul Glasenbach, din apropiere de Salzburg și aici, în cursul captivității lui, 1946-1947, avusese prilejul să stea de vorbă cu o doamnă, internată ca și el pentru motive politice, care fusese trimisă de guvernul german ca infirmieră pe lângă mareșalul Antonescu. Cum am scris, în vara lui 1942, Mareșalul se îmbolnăvise grav și existau temeri că ar putea să se prăpădească. Atunci, din ordinul lui Hitler, i s-au trimis lui Antonescu fel de fel de rețete și medicamente și, între altele, și o infirmiera cu școală, care să stea permanent cu el și să-l îngrijească. Aceasta infirmieră, având în vedere funcției ei, fusese acceptată în cercul familial al lui Antonescu. Lua masa cu el și i se rezervase o cameră la Președinție. Devenise un fel de înger gardian al Mareșalului, îngrijindu-se de sănătatea lui.

Odată, fiind la masă cu Mareșalul, a povestit că Generalului Platon Chirnoagă este în lagăr, deodată trosnește un dulap în sufrageria în care se aflau. Atunci Antonescu le spune:

– Acesta-i spiritul lui Horia Sima. Nu ne dă pace nici aici. Închisoarea din lagărul Oranienburg-Sachsenhausen era formată din două aripi, clădite pe pământ. În mijloc, unde cele două aripi se împreunau, se afla administrația închisorii, care cuprindea biroul personalului, bucătăria și baia. Din centrul acesta, o ușa se deschidea spre curtea interioara și o alta ușa dădea în afara, în lagărul propriu-zis. Curtea interioară era împrejmuită cu un zid înalt de piatră, având deasupra cunoscuta garnitură de sârmă ghimpată, încărcată cu electricitate. Din închisoare nu se putea evada decât în lagăr, de unde era peste putință să ajungi în libertate. Eram păzit așadar, de două centuri de siguranță: închisoarea propriu-zisă și lagărul exterior.

În curtea interioară, între celular și zid, ne făceam plimbarea zilnică. Nu puteam sta în aer liber mai mult de trei ore, căci mai erau și alți deținuți care trebuiau să facă mișcare. Exista un program al plimbărilor și când intram noi în celulă, ieșeau alții. Nu ne-am întâlnit niciodată. Consemnul se păstra cu severitate. Cât am putut să ne dăm seama, închisoarea de la Oranienburg era rezervata unor arestați de categorie, „Ehrenhaftlinge”, cum erau numiți. Am aflat că exact la extrema celeilalte aripi se aflau conducătorii mișcării ucrainene, Bandera și Stetzko. Am mai descoperit un alt coleg al nostru de închisoare, fără a-l fi văzut vreodată, pe fostul Subsecretar de Stat de la Externe, Luther. Toți cei închiși aici nu erau dușmani propriu-ziși ai Reichului, ci făcuseră oarecare greșeli politice, care i-au descalificat în ochii lui Hitler și trebuiau să fie izolați pentru a nu mai produce neplăceri conducerii.

Mai târziu conducerea lagărului a aprobat să ni se instaleze în colțul unde se aflau celulele noastre, o masa de ping-pong, atât pentru distracție, cât și pentru a face exerciții fizice. Am jucat multe partide cu Traian Borobaru, dar cu toate că am ajuns și eu la o mare dexteritate în mânuirea mingii de ping-pong, n-am ajuns niciodată să devin campion.

Când au început bombardamentele asupra Berlinului, care atingeau uneori și orașul Oranienburg, conducerea lagărului, a dat dispoziții să ni se construiască un bunker în curte, ca să nu cădem victime proiectilelor. Din acest moment, ori de câte ori se dădea semnalul unei „Grossalarm” la Berlin, ni se deschideau și nouă ușile să intram în bunker.

Cât am stat în lagărul Oranienburg-Sachsenhausen, n-am avut nici un fel de contact cu exteriorul. N-am știut ce s-a întâmplat cu ceilalți camarazi, unde se găsesc și ce regim li se aplică. În ce privește țara, făceam anumite deducții din lectura gazetelor și din emisiunile de radio.

Unica bucurie ce-am avut-o în perioada captivității mele la Oranienburg-Sachsenburg a fost strămutarea lui Randa în închisoarea noastră, în 20 Iulie 1943. Eu cerusem Generalului Müller să aprobe venirea lui aici, pentru motive strict științifice. Randa era cel mai mare specialist al nostru în problema tracă. Am avut prilejul să discut cu el atât în afară cât și în timpul șederii la Berkenbrück, chestiuni din trecutul îndepărtat al neamului nostru. Am rămas impresionat de profunzimea și vastitatea cunoștințelor lui în domeniul istoriei și culturii popoarelor din răsăritul Europei. Având la dispoziție atâta timp liber, mi-am făcut planul să-mi însușesc și eu ceva din trecutul poporului geto-trac, din care ne tragem și noi. Randa îmi putea călăuzi pașii în imensitatea culturii trace, care a dat naștere atât culturii grecești cât și celei române.

Nu m-am înșelat asupra camaradului Randa. Mi-a recomandat o serie de cărți, scrise de istorici germani și francezi, care mi-au deschis ochii asupra acestei fabuloase moșteniri trace. Apoi pe baza acestor lecturi, aveam cu el lungi discuții, completându-mi cunoștințele mele cu noi sondaje și idei necunoscute până atunci.

Aceste incursiuni în lumea tracă mi-au fost de real folos și sufletește, deoarece m-au ajutat să suport mai ușor captivitatea. Mă înstrăinasem de realitate, de gratiile închisorilor, de nedreptatea ce-o sufeream, plutind într-o altă lume, îndepărtata cu mii de ani în urma. Nu mă mai gândeam la viitor, la ceea ce se poate întâmpla mâine, căci trecutul ce-l descopeream în cărți mă fascina cu creațiile lui monumentale. Am ajuns la concluzia că aparțineam unui neam mare, atât pe linia traca cât și prin români. Tracii au creat cultura europeană, iar românii, cel mai mare imperiu al lumii. Să fim vrednici să descifrăm misterul istoriei noastre.

Mai cerusem Generalului Müller să-l aducă lângă mine și pe Stoicănescu, fiind omul de nădejde în multe împrejurări grele. Dar această cerere mi-a fost refuzată.

Am primit și eu mai multe vizite de la Berlin. În vara anului 1943 m-a vizitat Generalul Müller, repetând declarația ce-o făcuse la Rostock și la Buchenwald: stau aici pentru că mi-am călcat angajamentul luat față de guvernul german de a respecta ospitalitatea ce mi s-a acordat. Nu i-am răspuns, deși aveam argumente ca să răstorn acuzația lui. L-am întrebat apoi de situația din țară și dacă nu crede că apropierea rușilor de frontieră României ar impune o revizuire a politicii germane față de Mișcarea Legionara. Noi am fi dispuși să venim într-ajutor pentru a întări frontul intern din România. Mi-a răspuns ca aceasta chestiune „kommt nicht în Frage”. Având ziarul Völkischer Beobachter pe masă, mi-a indicat un articol în care se analizau manevrele lui Mihai Antonescu în Italia și în alte capitale europene, cu scopul de a scoate România din Axă. Citisem și eu acest articol. Era un avertisment al guvernului german adresat Mareșalului Antonescu pentru a-l determina pe acesta să se separe de colaboratorul sau cel mai apropiat. Generalul Müller mi-a spus doar atât: „Vezi ce se întâmplă în România”. Convorbirea aceasta am avut-o cu el înainte de căderea lui Mussolini, la 25 Iulie 1943. Din documentele publicate ulterior, rezulta că Mihai Antonescu ceruse audiență lui Mussolini, în primăvara lui 1943, căutând să-l convingă ca Italia și România să facă împreună o deschidere spre Anglo-Americani. Mussolini i-a comunicat convorbirea Führerului și acesta l-a pus în gardă pe Mareșal de duplicitatea colaboratorului său principal.

Am mai avut la Oranienburg vizita unui comisar Wolf de la Centrală, care nu avea nimic de-a face cu Wolf al nostru de la Frankfurt/Oder. A venit însoțit de Ahrens. A fost o vizită de rutină, tot în vara anului 1943, după întrevederea cu Generalul Müller. Nimic deosebit.

Trebuie să recunosc că de la Berlin am primit toate cărțile ce le-am cerut după indicațiile lui Randa. Erau cărți rare, care nu se găseau decât în bibliotecile publice. Acest serviciu, cum s-ar spune, a funcționat prompt și conștiincios.

În sala de mese aveam o hartă mare pe perete a frontului din răsărit, pe care Randa în fiecare zi nota schimbările intervenite după comunicatele oficiale. Vedeam cu îngrijorare cum nemții cedează din terenul ocupat și puhoiul bolșevic înaintează. Dar cum nimeni nu ne întreba ce păreri aveam de aceste întâmplări îngrijorătoare, ne-am închis în mutismul nostru. Mai târziu, când frontul ajunsese la Uman, am încercat să iau contact cu Berlinul, dar n-am găsit pe nimeni să ne asculte.

Cam acestea sunt întâmplările mai importante petrecute în viața noastră de lagăr. Eram puși la index pe plan politic și nimeni nu se interesa de soarta noastră, până ce într-o buna zi un eveniment năprasnic petrecut în România ne-a scos din uitare și ignorare.

 

6. CRUZIMI INUTILE

 

De câte ori vizitau lagărul de la Buchenwald reprezentanți ai poliției germane, trimiși de Generalul Müller, aceștia țineau și scurte cuvântări internaților legionari, amintindu-le că ei sunt camarazii lor, că lupta pentru aceeași cauză, contra bolșevismului, că ei fac tot ce le stă în putință ca să le ușureze soarta, cerându-le liniște și disciplină, căci așa cer interesele Reichului.

Vorbele erau frumoase și poate chiar sincere la unii SS-iști, dar faptele lor nu totdeauna concordau cu apelul lor la camaraderie și cauza comună.

Lăsând la o parte odioasa lor decizie, de a ține în lagăre de concentrare o generație care a luptat în România pentru atașamentul ei la puterile Axei, în timp ce era prigonită în țară, se petreceau o serie de acțiuni din partea acelorași organe contra legionarilor care provocau grave nedumeriri.

Voi înșira aici câteva din agresiunile ce le-au suferit legionarii în perioada Buchenwald, fără să fi provocat ei cu nimic irascibilitatea Gestapo-ului.

Mai întâi culegerea din toata Germania a tuturor legionarilor, fără a ține seama de situația specială a fiecăruia: unii căsătoriți, alții bolnavi, alții aflați la locuri de odihnă sau alții fiind chiar de multă vreme în Germania, bucurându-se de ocrotirea legilor. Toți, fără excepție, au fost arestați și internați. Consemnul guvernului german era ca să dispară orice urmă de legionar din Reich, pentru a-i da satisfacție deplină lui Antonescu. Mișcarea Legionara trebuia stinsă ca entitate politică.

Dar și când se aplică o astfel de măsură, se pot observa anumite reguli de umanitate, mai ales că era vorba de niște camarazi. S-au petrecut cazuri de cruzime, care n-aveau nici o justificare de ordin politic sau polițienesc.

Tiana, însoțitoarea mea la Roma, a fost internată în lagărul de femei Ravensbrück. Mai târziu au fost aduse acolo soții de legionari, fie arestate odată cu soții lor în Germania, fie fugite ulterior din țară. Ce pericol reprezentau aceste femei, aceste soții de legionar, pentru interesele Reichului, pentru ca să fie și ele aduse în același loc de osândă cu soții lor? Când s-a construit la Fichtenhain baraca pentru familii, s-a dispus ca femeile măritate să fie aduse lângă soții lor, în afară de Tiana, care nu era căsătorită și deci nu cădea în aceeași categorie. Dar aceste brave soții au refuzat să plece singure, lăsând-o la Ravensbrück pe Tiana, dând o lecție de cavalerism și noblețe sufletească acestor brute de polițiști. În cele din urma au obținut ca să vina și Tiana cu ele.

Între soțiile internate era și Doamna Clain, cu un copil de patru luni. Nici aceasta n-a fost cruțată și a trebuit să ia calea lagărului. Numai niște minți obtuze puteau să accepte să transforme în prizonier al lagărului un copil de patru luni, ca să nu pună, probabil, în pericol interesele Reichului.

În transportul, legionarilor de la Rostock la Buchenwald se folosea de obicei trenul. Dar au fost cazuri când legionarii destinați să fie internați erau aduși cu duba. În loc să facă o zi cu trenul, cu duba călătoria dura de la 10 la 15 zile. Duba era aceeași ca și în România. Trecea în drumul ei pe la mai multe închisori, descărca deținuții și lua alții. Legionarii intrau la grămadă cu toți condamnații de drept comun. Sufereau de foame, se umpleau de păduchi și mai primeau și câte o bătaie. În dubă nu se făcea nici o distincție că ești prieten al Germaniei sau „Volksschädling”. Așa li s-au întâmplat legionarilor Rahmistriuc Alexandru, Ghiță Stroia, Ionescu Mihai, Anton Gorănescu și alții.

Un caz detestabil s-a petrecut cu un legionar bolnav, Anton Roșu. Acesta a fost bătut groaznic la Prefectura de Politie din București pe timpul lui Călinescu și, din cauza chinurilor, avea absențe mintale. Refugiindu-se în Germania, a fost internat la Rostock în spital, unde a stat mai bine de un an de zile. Ei bine, și pe acest nefericit, care abia își mai recunoștea camarazii, l-a îndreptat Gestapo-ul la Buchenwald. Omul suferea destul în sinea lui. Ce nevoie mai era să i se adauge în existența lui zbuciumată sârmele ghimpate?

Doamna Alice Ponta, soția lui Petre Ponta, cetățeană germană, obținuse permisiunea ca, din când în când, să-și vadă soțul. Venind în ajunul Crăciunului din 1943, anumiți camarazi i-au strecurat pe furiș niște scrisori ca să le trimită familiilor din țară. La întoarcere a fost arestată și percheziționată. I s-au găsit scrisorile. Nu conțineau nimic altceva decât niște știri pentru cei din țară. Dar cum legăturile cu țara erau interzise, s-a considerat fapta ei de o excepțională gravitate. A fost arestată și ținută 6 săptămâni în închisoarea centrală a Gestapo-ului din Berlin, interzicându-i-se orice legătură cu exteriorul, ca și cum ar fi săvârșit un act de spionaj sau alte delicte contra Siguranței Statului. Doamna Ponta a avut și ea soarta celorlalte femei măritate, fiind adusa la Fichtenhain și internată în baraca rezervată femeilor, în 3 Februarie 1944.

O atitudine de cinism, indiferență și neomenie dusa până la limita suferințelor umane au arătat-o autoritățile lagărului față de bolnavii de piept, desigur, după ce au consultat centrala de la Berlin. Nici acestora nu li s-a acordat asistența cuvenită, deși conducerea lagărului a cerut în repetate rânduri să fie internați într-un sanatoriu sau cel puțin într-un loc de odihnă, unde să se bucure de aer întăritor și de o hrană substanțială. Victima principală a acestui tratament barbar a fost tânărul Gigi Bădulescu, fiul unui general din armata română. Neprimind îngrijirea cuvenita, a murit în lagăr, după ce și-a scuipat plămânii, în vara anului 1944.

Un alt caz care a provocat indignare și revoltă între camarazii din lagărul Buchenwald a fost al doctorului Vasile Andrei. Acesta avea o veche tuberculoză, contractată în închisorile din țară. Câtă vreme a fost la Rostock, a putut să o domine, cu medicamente, aer curat și o mâncare mai bună. Dar după internarea lui în lagăr, boala de plămâni a lui Andrei s-a agravat. Vărsa sânge și slăbise că era de nerecunoscut. De mai bine de un an, Dr. Apostolescu și Comandantul grupului au solicitat de la Berlin scoaterea lui Andrei din lagăr și internarea lui într-un sanatoriu. Toate cererile lor s-au izbit de un refuz categoric. De astă dată, la începutul lui Februarie, 1944, Vasile Andrei ajunsese la marginea puterilor, suferind de o hemoftizie acută. Dr. Apostolescu se temea de un deznodământ fatal. Atunci conducerea grupului a făcut un efort suprem pentru salvarea lui Andrei. Comandantul grupului, dr. Iosif Dumitru, împreună cu dr. Apostolescu, Virgil Popa și celelalte cadre conducătoare au decis ca toți legionarii internați la Fichtenhain să declare greva foamei pe timp de cinci zile, ca o manifestație supremă de sprijin a cererii lor colective de strămutare a bolnavului într-un sanatoriu.

Dr. Iosif Dumitru, comandantului grupului, aduce la cunoștința autorităților lagărului hotărârea luată. Greva foamei începe la 6 Februarie și se încheie la 11 Februarie 1944. Totodată, Dr. Dumitru adresează o scrisoare Reichsführerului SS Himmler, prin care explică motivele care au determinat gestul lor.

Ca să nu se interpreteze ca acțiunea lor de protest, a grupului de la Buchenwald, ar fi un act de sabotaj, dr. Iosif Dumitru anunță în scrisoare ca lucrul în ateliere nu va fi întrerupt nici o clipă în această perioadă.

„Vă rugăm să interpretați gestul nostru numai ca un strigat de ajutor pe care-l adresăm autorităților germane, ca manifestare a dragostei pe care noi o purtam șefului studențimii legionare din România și la împlinirea unei datorii față de un camarad al nostru îmbolnăvit în luptă”.

Rezultatul: vine colonelul Pister, șeful lagărului, și le comunică că renunțarea la mâncare este considerată de Himmler sabotaj.

Ca urmare, Dr. Iosif Dumitru va fi încarcerat în bunker trei săptămâni, împreună cu toți cei implicați în cazul Ponta. Din nou Tiana ia drumul închisorii.

Doctorului Andrei nu i s-a dat nici un ajutor salvator. Omul a scăpat cu viață din lagăr trecând aproape de moarte, datorită unei minuni. Nimeni nu înțelegea această asprime a autorităților în tratamentul aplicat legionarilor internați.

 

7. ULTIMII MOHICANI

 

Grupul legionar rămas la Rostock stătea ca un ghimpe în ochii lui Antonescu. Convenția cu guvernul german nu fusese total respectată. Aceștia n-au fost reținuți pentru a cruța un număr de legionari de internare, ci pentru necesitățile de lucru de la fabrica Heinkel. Pentru a fi substituiți, trebuiau aduși alți muncitori de oarecare nivel, căci românii noștri, după o experiență de aproape doi ani, ajunseseră la o anumită dexteritate în șlefuire pieselor pentru avioane.

În ziua de 27 ianuarie 1944, intră pe poarta lagărului Fichtenhain camarazii de la Rostock. Sunt 90 de inși. Au mai rămas 4 acolo, fiind bolnavi. Vor fi aduși și ei de îndată ce se fac mai bine. Înghesuială mare la Fichtenhain. Dormitoarele sunt răvășite de sus până jos. S-au mai instalat în ele încă 94 de paturi. Lumea nu se poate mișca de înghesuială. Aerul e greu, dar bucuria revederii e mare.

Niță Ghimbășanu notează în caietul lui de însemnări zilnice: „Capul de pod legionar de la Rostock nu mai există. Data de astăzi este finalul libertății legionarilor refugiați în Germania. Distanta dintre noi și țară este mărită. Peste sârmele electrificate, pe acest pământ, nu mai avem pe nimeni „liber''.

Generalul Ion Gheorghe, ambasadorul României la Berlin, putea să doarmă liniștit de acum înainte. Și-a îndeplinit datoria față de țară, cu o rară perseverență. Nu mai sunt legionari liberi în Germania. Dar la celalalt capăt al firului telefonic, în România, se aduna nori amenințători la frontiera de răsărit. Pe legionari i-a răpus Mareșalul Antonescu, dar ce va face cu bolșevicii?

 

XIV.

EVOLUȚIA POLITICĂ A LEGIUNII DIN ȚARĂ

 

„Trebuie să ne oprim un moment din cursul întâmplărilor din Germania pentru a arunca o privire asupra Legiunii din țară, după numirea lui Iosif Costea la conducerea Mișcării.”

 

1. SUCCESIUNEA COSTEA

 

Cum am scris mai înainte, în urma scrisorii trimise de Iosif Costea prin Titi Gâță, l-am numit pe acesta Șef al Legiunii din țară. Răspunsul meu a ajuns tot prin Titi Gâță și Costea și-a luat postul în primire. Doamna Liliana Protopopescu, care exercita un fel de conducere interimară, nu i-a făcut nici o dificultate.

În mandatul ce l-a primit de la mine, Iosif Costea a trecut prin două faze. În prima parte a activității lui de șef al legionarilor liberi din țară, s-a comportat ireproșabil. A condus Mișcarea cu fermitate și loialitate, fără a face nici o concesie regimului. Cu mult tact și prudență, s-a strecurat în prigoană și a izbutit să reia legăturile în toata țara.

În primăvara anului 1943, Iosif Costea, amenințat să fie capturat, s-a refugiat, ca mulți alți legionari, în Banatul sârbesc. Planul lui era să stea aici câtva timp și apoi să treacă în Germania, având speranța de a mă întâlni și a mă pune la curent cu situația din țară.

Sosirea lui în Banatul sârbesc a coincis cu trecerea peste frontieră a Preotului Vasile Boldeanu, Comandant Legionar. Amândoi s-au întâlnit pe același teritoriu, care se afla sub administrația germană.

În Banatul sârbesc, aveam pe atunci o puternică organizație, creată și condusă de Pavel Onciu. Acesta reușise să formeze în toate localitățile cu populație româneasca nuclee legionare. Toți cei ce au trecut prin Banatul sârbesc s-au bucurat de ospitalitatea legendară a românilor din această provincie. Nu era sat unde să nu se fi aciuit pâlcuri de fugari legionari din România, care fuseseră primiți cu multă înțelegere și dragoste. Familiile la care locuiau camarazii noștri se simțeau onorate de acești fugari de elita, care reprezentau faima unei mișcări eroice.

Cu apariția celor doi șefi din țară, peisajul legionar din această provincie a început să se tulbure. Atât preotul Boldeanu, cât și Iosif Costea reclamau conducerea Mișcării din acest teritoriu aflat sub ocupație germană, pretinzând fiecare în parte că el este singurul îndreptățit să exercite comanda supremă în Banatul sârbesc. Onciu putea rămână cu partea administrativă, dar deciziile finale reveneau unuia dintre ei doi să le ia.

Părintele Boldeanu fusese arestat la o întâlnire ce-o avusese cu un legionar urmărit. I s-a făcut proces pentru activitate politică clandestină și după pronunțarea sentinței, a fost depus la închisoarea Văcărești. De aici a reușit să evadeze printr-o stratagemă și de îndată ce și-a recâștigat libertatea, s-a refugiat și el în Banatul sârbesc. Aici cei doi șefi legionari din țară s-au întâlnit în același timp, cam în vara anului 1943. Părintele Boldeanu reclama conducerea Legiunii în Banat în virtutea funcțiunii ce-o îndeplinise în țară, fiind mâna dreaptă a lui Petrașcu, care i-a încredințat biroul organizării. Iosif Costea avea și el atuurile lui.

După arestarea preotului Boldeanu, primise de la mine însărcinarea de a se ocupa de treburile Legiunii pe toata țara. Poziția cea mai dificilă o avea Pavel Onciu, care nu știa acum de care din cei doi să asculte. În realitate, atât Costea, cât și Părintele Boldeanu erau tributari în activitatea lor lui Pavel Onciu. Acesta cunoștea oamenii, fiind băștinaș și controla întreaga organizație. Încercările celor doi șefi de la București de a-și crea organizații paralele, care să asculte numai de ei, au dat greș. Au prins ei câțiva legionari, dar grosul camarazilor au rămas cu Pavel Onciu. De fapt aceștia comiseseră o eroare de comportament legionar. Când treci dintr-o regiune într-alta, trebuie să se respecte ordinea și ierarhia constituită. În Banatul sârbesc Pavel Onciu a dat un strălucit exemplu de organizator și conducător. Peste 150 de legionari din țară s-au refugiat în Banatul sârbesc, unde au găsit adăpost și îndrumare. Pavel Onciu veghea ca noii refugiați să nu rămână pe drumuri și să fie imediat primiți în casele românilor, unde găseau un pat și o masă, până își făceau formele de plecare spre Germania.

Până la urmă, conflictul dintre cei doi șefi s-a rezolvat prin plecarea lor în direcții opuse. Preotul, Comandant Legionar Vasile Boldeanu, a plecat în Germania, iar Iosif Costea a preferat să se înapoieze în țară.

 

2. IOSIF COSTEA ȘI REGIMUL ANTONESCIAN

 

Un personaj din țară, prin care Iosif Costea încercase mai demult să intre în legătura cu Președinția Consiliului, l-a căutat în Banatul sârbesc și l-a convins să se înapoieze la București, unde poate mijloci o înțelegere cu Mareșalul Antonescu. El, Costea, având în mână toată organizația legionară din țară, poate să intre în tratative cu regimul pentru a se ajunge la un acord. Legionarii din țară, al căror număr nu era de disprețuit, vor recunoaște autoritatea Mareșalului, iar acesta s-ar angaja să le respecte convingerile lor. Cu acest mesaj venise personajul din țară, iar Costea, impresionat de perspectiva unei reconcilieri cu regimul, în care el avea să joace rolul principal, a acceptat propunerea. Cu garanțiile cuvenite, a trecut frontiera înapoi la Timișoara și de acolo a ajuns la București. Aici într-adevăr i s-au deschis porțile care duceau la Președinție.

Nu știm din ce motive, tratativele duse de Costea n-au dus la rezultatele dorite de el. Tot ce-a obținut a fost să i se garanteze securitatea personală și să fie scutiți de urmărire o serie de figuri legionare cunoscute de el, ca oameni de încredere, care nu vor întreprinde nici o acțiune dăunătoare regimului. S-a ajuns, așa zicând, la un „modus vivendi”, între Costea, grupul ce s-a format în jurul lui și autoritățile antonesciene.

De fapt acțiunea Costea de colaborare cu regimul a dat greș. Este adevărat că el, până la sfârșitul războiului, s-a bucurat de protecția autorităților, dar, pe plan politic, n-a obținut nimic. Nici o funcție importantă pentru el și prietenii lui și nici eliberarea celor din închisori. Prigoana și-a urmat cursul ei, fără a se simți în nici un moment efectele împăcării între Mișcare și regim.

Cauzele eșecului nu trebuie atribuite lui Costea, ci situației politice generale. El nu știa încotro se îndrepta politica lui Antonescu, după Stalingrad, Mareșalul era convins că Germania a pierdut războiul și nu mai e altceva de făcut decât să ne căutam scăparea la aliați. În aceasta perspectivă, nu era recomandabilă o recuperare politică a Mișcării, chiar dacă se putea conta pe loialitatea lui Costea și a prietenilor lui, deoarece ar fi produs o rea impresie în cercurile occidentalilor. Deci, nu se putea ajunge la o colaborare cu Mișcarea, care ar fi implicat și golirea închisorilor de legionari. Acest pas era prea riscant, compromițând șansele de înțelegere cu aliații. Costea nu avea informațiile necesare ca să înțeleagă complexitatea momentului politic în care se afla România și de aceea inițiativa lui era condamnată să eșueze.

 

3. ILIE ROTEA INTRĂ ÎN SCENĂ

 

Ilie Rotea era originar tot din județul Hunedoara, de unde se trăgea și Iosif Costea. În prigoana din 1938 i-a condus din clandestinitate pe legionarii rămași liberi în județul său. S-a refugiat apoi în Germania în 1939 și în primăvara anului 1940, s-a reîntors în țară, cu misiunea de a recruta echipe pe legionari din județul Hunedoara, în vederea loviturii ce-o proiectasem la Berlin contra regimului carlist. Grupul de sub comanda lui n-a intrat în acțiune la 3 Septembrie 1940, deoarece postul de radio de la Bod nu dăduse semnalul convenit de mine, din motive pe care le-am explicat mai pe larg în cartea Sfârșitul unei domnii sângeroase. În timpul guvernării legionare, a fost Prefect al județului Arad, unde s-a remarcat printr-o administrație corectă și eficace. După lovitura de Stat a Generalului Antonescu, Rotea a fost unul dintre puținii prefecți legionari care au scăpat să nu fie arestați și condamnați. Este adevărat că după biruința antonesciano-hitlerista contra forțelor legionare, la 23 Ianuarie 1941, neștiind exact cum s-au desfășurat lucrurile la București, a dat o telegramă de adeziune Generalului, care a și fost publicată în gazetele timpului, vrând să demonstreze opiniei publice că mai sunt și legionari de categorie, care condamnă așa-zisa „rebeliune”.

Ilie Rotea a dus o acțiune paralelă cu a lui Iosif Costea, tot în sensul vederilor acestuia, dar separată de el. O apropiere de regim, care să meargă atât de departe încât să înlesnească o participare a legionarilor în guvern și să rezolve și problema celor deținuți în închisori. Ilie Rotea a avut mai mult succes în tratativele lui cu Antonescu decât Costea. Nu l-a văzut pe Mareșal, dar a avut mai multe întrevederi cu Mihai Antonescu în cursul verii anului 1943 și, se pare, destul de pozitive. Au analizat posibilitățile de colaborare și s-a ajuns chiar la un proiect comun.

Ilie Rotea nu era urmărit de poliție. Pleca și venea de la București când vroia. Își stabilise reședința la Timișoara, de unde făcea chiar incursiuni în Banatul sârbesc, pentru a se consulta cu prietenii de acolo. Rotea ținea aceasta legătură și pentru eventualitatea ca ar fi nevoie să mă întâlnească undeva în Germania, pentru a-mi cere aprobarea pentru tratativele în curs. El, ca mulți alții, nu cunoștea exact situația în care mă aflam, crezând că mă bucuram de o anumita libertate.

Cu toate că tratativele duse de Rotea se desfășurau sub auspicii mai favorabile decât ale lui Costea, nici ele n-au dus la rezultatul așteptat. Rotea trata cu omul al doilea al regimului, Mihai Antonescu, în timp ce Iosif Costea rămăsese pe o treapta mai jos, neavând acces la Președinție decât prin intermediari. Dar rezultatul final a fost același. Nu s-a produs acea rupere a gheții între Mișcare și regim, cum au sperat acești doi interlocutori, pentru același motiv. În perspectiva desprinderii de Axă, pentru a trece de partea aliaților, orice înțelegere cu Mișcare ar fi fost un balast care ar fi îngreunat schimbarea de front, atât pe plan intern, cât și pe plan extern.

Ilie Rotea s-a retras din combinație și după 23 August 1944, s-a refugiat în Banatul sârbesc, de unde a emigrat mai departe la Viena.

 

4. DOUĂ DESTINE

 

Cei doi șefi legionari, Preotul Boldeanu și Iosif Costea, s-au înfruntat pe pământul Banatului sârbesc pentru veleități de conducere locală. Conflictul s-a lichidat prin întoarcerea lui Costea în țară, în împrejurările pe care le-am povestit mai înainte.

Iosif Costea s-a bucurat de o perioadă de liniște în țară, ocrotit chiar de autoritățile antonesciene. Dar după instaurarea comuniștilor la putere, a fost și el arestat cu toți legionarii și a pătimit o sumedenie de ani de închisoare. Părintele Vasile Boldeanu, odată ajuns în Banatul sârbesc, nu s-a mai gândit la o înapoiere în România. Era decis să rămână cât va putea mai mult în aceasta provincie, până ce împrejurările îi vor permite să-și caute scăpare mai departe, spre Apus. Ar fi putut rămâne încă multă vreme în Banatul sârbesc, până la capitularea de la 23 August 1944, dacă nu ar fi săvârșit o greșeală în relațiile cu autoritățile germane de ocupație.

A redactat un memoriu pe care l-a înaintat autorităților militare germane de la Becicherecu-Mare. În acest memoriu, după o serie de considerații generale asupra situației războiului, atrăgea atenția autorităților asupra rolului ce-l poate juca în actualele împrejurări Mișcarea Legionară. El preconiza utilizarea potențialului de luptă legionar în țară, în Banatul sârbesc și în Germania. Memoriul a stârnit senzație atât prin conținutul lui, cât și prin semnatarul lui, Comandant Legionar Vasile Boldeanu, Secretar General al Mișcării Legionare.

Afacerea a răsuflat pe două căi. Memoriul a fost trimis la Berlin pentru verificare. De altă parte, agenți de-ai lui Antonescu au aflat de existența acestui document, semnat de Vasile Boldeanu, fără să știe precis despre ce este vorba. Mișcările Părintelui Boldeanu erau filate de Serviciul Secret al lui Eugen Cristescu, având în vedere funcția ce-o exercitase în țară și fuga lui spectaculară din închisoare. Berlinul, atât Ministerul de Externe, cât și organizația lui Himmler, nici nu vroiau să audă de propunerea Comandantului Legionar Boldeanu, considerând-o nu numai inoportună, dar dăunătoare intereselor Reichului în România. Guvernul german, în acel moment, toamna anului 1943, se străduia să stingă orice urma de activitate legionară, nu numai de pe teritoriul Reichului, dar și din toate țările controlate de forțele lui. Propunerea lui Boldeanu, făcuta cu cele mai bune intenții, a căzut într-un moment cum nu se poate mai rău pentru Mișcare. Când legionarii erau târâți în lagăre de concentrare, nu putea același guvern ca, la frontiera României, să tolereze manifestări de colaborare ale Legiunii cu Reichul german.

La început, autoritățile militare din Banatul sârbesc nu știau cine este exact acest Comandant Legionar Boldeanu. Aflaseră ei că un mare personaj legionar s-ar fi refugiat pe teritoriul ce-l controlau. După ce l-au identificat și conform ordinelor primite de la Berlin, l-au arestat și l-au trimis sub pază în Germania, unde a fost internat și el în lagărul de la Buchenwald, cam în luna Iunie 1944.

Fiindcă vorbim de destinul oamenilor, tocmai aceste peripeții l-au salvat pe Preotul Boldeanu, de a nu cădea și el victima represiunii comuniste. În lagărul de la Buchenwald a stat până la 23 August 1944, deci nu mai mult de două luni. A fost eliberat și s-a atașat guvernului de la Viena. După capitularea Germaniei, s-a refugiat în Franța, unde a jucat un rol important în cadrul exilului, mai ales pe plan religios, ca Superior al Bisericii Ortodoxe Romane de la Paris.

 

5. O TRAGEDIE

 

Ion Boian, originar din Bihor, se încadrase din fragedă copilărie în Mișcare. Nu l-am cunoscut decât în primul refugiu de la Berlin, în toamna anului 1939. Era un anonim în rândurile Mișcării și de abia din acest moment s-a ridicat peste mulți alții, dovedind a fi nu numai un om de sacrificiu, dar de o inteligență sclipitoare. Orice misiune i s-ar fi încredințat, o ducea la bun sfârșit cu o precizie uimitoare. Era un fenomen care stârnea admirația tuturor celor ce-am lucrat cu el.

A participat la campania din primăvara anului 1940 și apoi la revoluția legionară din 3 Septembrie. În timpul guvernării noastre, a fost Șeful Serviciului de Ordine al Mișcării, după dizolvarea Poliției Legionare. A condus aceasta unitate cu competență și tact, câștigându-și și aprecierea Generalului Antonescu. După lovitura de Stat a acestuia, m-a ajutat enorm ca să pot să scap de agenții lui Rioșeanu și de patrulele militare, până ce-am găsit adăpost în Ardeal.

Prea încrezător în îndemânarea lui de a se strecura printre evenimente, a rămas în țară, în loc să se refugieze în Germania ca toți ceilalți legionari, care au exercitat o răspundere în timpul guvernării noastre. Până la urma a fost descoperit și arestat. I s-a făcut proces și după normele primite de la Președinție, a fost condamnat la mulți ani de închisoare. Grație abilității lui proverbiale, a izbutit mai târziu să înșele vigilența gardienilor și să fuga din închisoare. Era al doilea caz, după acela al Preotului Boldeanu. În vara anului 1943, se strecoară în Banatul sârbesc și ia contact cu Pavel Onciu.

Nu știu ce calcule și-a făcut, nu știu ce informații a primit din țară, că după un scurt popas în satele din Banatul sârbesc, se hotărăște să treacă înapoi frontiera. După spusele lui Pavel Onciu, pe care l-am chestionat, el susținea ca Ion Boian a fost atras de perspectiva unei înțelegeri cu regimul, în genul Costea-Rotea și nu vroia să rămână străin de această oportunitate. A făcut o gravă imprudență. A trecut frontiera cu bine, însoțit de Pavel Onciu, au ajuns amândoi la Timișoara, fără incidente, dar pe străzile acestui oraș a fost recunoscut de un agent de poliție și arestat. De aici înainte începe noul său calvar. Din nou în închisoare, unde rămâne și după 23 August, ca sute de alți legionari, care au fost predați de guvernul imediat constituit după capitulare în mâinile comuniștilor.

M-am întristat mult când am auzit de soarta lui, căci prezența lui în Occident ar fi adus mari servicii Mișcării și cauzei românești în general. Pavel Onciu a scăpat de arestare și s-a reîntors acasă.

 

6. CURSUL SINGURATIC AL LUI HORAȚIU COMĂNICIU

 

Amestecat în nenumărate încercări ce s-au făcut în această perioadă de a se ajunge la un acord cu regimul antonescian, a fost și Horațiu Comăniciu.

Avocat la Miercurea Ciuc și șef al județului Ciuc, la refacerea Mișcării între anii 1935-1937, Horațiu Comăniciu și-a făcut un nume în rândurile legionarilor prin celebrul „Cântec al Românilor Secuizați”, care a răsunat de la un capăt la altul al țării. Între cântec și Horațiu Comaniciu se crease o corespondență atât de puternică, încât oricine intona acest imn, își aducea aminte și de acest nume. Organizația de Ciuc pe care o conducea, nu era prea importantă, numeric sau electoral, deoarece majoritatea populației era formată din secui.

Considerat totuși o figură proeminentă a Mișcării, în prigoana din Aprilie 1938, a fost ridicat de acasă și internat în lagăr. Până la urma, locul de osândă al legionarilor s-a nimerit a fi tocmai capitala județului pe care-l condusese el, Miercurea-Ciuc.

A scăpat cu viață din lagăr și după eliberare, în primăvara anului 1940, s-a retras din viața politică, exercitându-și profesia de avocat. N-am auzit și n-am dat de el până la biruința legionară din 6 Septembrie 1940. Nu știu ce-a făcut în vara anului 1940, dacă s-a atașat grupului pro-carlist Noveanu sau dacă a participat la reuniuni și activități pe care le inspiram eu.

Cert este că îndată după formarea guvernului, la 14 Septembrie 1940 m-am pomenit cu Horațiu Comăniciu călcând pragul Președinției. Era o figura remarcabilă, un om cult și de maniere ireproșabile. Faima lui nu se stinsese, chiar dacă se auzise prea puțin despre el în perioada 1938-1940. Tocmai atunci îmi organizam biroul meu. Cine să fie șeful cancelariei mele, adică omul care să rezolve toate actele care, era de presupus, că mă vor asalta din toate părțile? Traian Borobaru era secretarul meu particular și avea alte funcții, diferite de un director de cabinet. Așa se face că am propus Generalului ca să fie numit Comăniciu Secretar al Vice-Președinției. Generalul Antonescu a fost plăcut impresionat de prestanța lui Comaniciu și și-a dat imediat aprobarea.

Am avut cu Comaniciu, nu un incident, ci o neînțelegere în cursul scurtei noastre guvernări. Se ivise un loc vacant de Prefect în județul Tutova. Când se întâmplau astfel de schimbări, trebuia acționat repede. În 24 de ore trebuia să dau răspunsul cine să fie noul prefect. Altminteri, exista primejdia ca Generalul să numească un militar în locul vacant și inevitabil se ajungea la conflict cu organizația legionară locală. Am avut multe cazuri de acestea.

Pe cine să propun Generalului? N-aveam nici un nume cunoscut la îndemână și atunci m-am gândit la Horațiu Comăniciu. Eu presupuneam ca postul de Prefect al județului îl aranja mai bine pe Comăniciu decât să fie directorul de cabinet al Președinției, reprezentând un grad administrativ mai înalt. Dar n-a fost așa. Horațiu Comăniciu s-a simțit lezat în prestigiul său. De la Președinție ajunsese într-un obscur oraș de provincie. Nu trăise el o viață la Miercurea-Ciuc? Până la urmă a plecat, dar cu amărăciune în suflet. El credea că prin cine știe ce intrigi sau influente a fost îndepărtat din centrul puterii și azvârlit undeva la periferie. Nu era nimic real. Am acționat dintr-o necesitate tehnică, pentru a preîntâmpina o decizie sui-generis a Generalului, numind la Tutova un favorit al sau, ieșit din rândurile armatei.

Din perioada când am lucrat împreuna la Președinție, am rămas cu cele mai bune impresii despre Comăniciu. Mi-a adus mari servicii, descărcându-mă de maldărul de hârtii care intrau în cancelaria mea, sub forma de petiții, memorii, cereri de ajutoare și alte intervenții.

Lovitura de Stat a Generalului Antonescu l-a surprins la Tutova. Nu s-a întâmplat nimic important în acest județ, nici o înfruntare cu armata. Ordinele lui Antonescu au fost executate fără nici o împotrivire. Nu dispuneam în acest județ de nici o organizație puternică și apoi nici Comăniciu nu era o structură de luptător. A predat ofițerilor instantaneu atribuțiile ce le deținea și s-a retras. O notă bună pentru el, când Generalul Antonescu a dat ordin să fie arestați toți „rebelii”. La Tutova, n-a existat rebeliune.

Comăniciu s-a retras la București, unde a început tatonările pentru a se orienta în noua situație. În primul rând s-a gândit să-și asigure siguranța personală. Prin relațiile ce le-a înnodat, a reușit să scape de orice urmărire. A fost considerat de poliție ca un element prudent, dispus să se supună autorității Conducătorului Statului. A intrat în categoria legionarilor așezați, care accepta fără murmur și șovăire noua ordine. Dar Comăniciu a făcut un pas mai departe. Nu s-a mulțumit să se elibereze de orice suspiciune ca ar fi rebel sau ostil Statului, ci a încercat să se apropie de regim, oferindu-și serviciile, pentru a juca și el un rol politic în noua conjunctura. Rezultatele avute n-au fost prea încurajatoare, de altfel cum au pățit toți acei legionari care și-au imaginat că o reluare a colaborării cu Antonescu ar fi posibilă. În faza victorioasă a războiului, până în toamna anului 1942, Conducătorul Statului nu vroia să împărtășească gloria militară cu nimeni. El și numai el a făcut acest război, recucerind Basarabia și Bucovina de Nord și fiind pe punctul de a primi defilarea trupelor la Moscova, alături de Hitler. Cu această mentalitate, Antonescu nu era dispus să-i reabiliteze pe legionari. Au fost anumite încercări de apropiere, dar care n-au ajuns la un punct de consistență. Generalul nu avea nevoie de legionari, simțindu-se suficient de puternic să domine situația.

După Stalingrad, situația s-a schimbat.

Cei doi Antonescieni s-au gândit la legionari, dar nu pe planul unei colaborări la guvern, ci mai mult ca auxiliari în structura administrativă a țării, cum i s-a îngăduit lui Alexianu utilizarea legionarilor în aparatul de conducere al Transnistriei. Din aceasta perioadă, primăvara și vara lui 1943, datează contactele lui Costea și Rotea cu oamenii regimului.

Antonescu naviga în aceasta perioadă spre alte ape externe. Căuta contacte cu anglo-americanii pentru a ieși din război, făurindu-și convingerea că războiul este pierdut pentru Axă. Dacă putea neutraliza ostilitatea legionarilor, prin mijlocirea unor fruntași ai lor, cu atât mai bine, căci manevra lui de desprindere de Axă nu mai era periclitată de nimeni în interior. Dar această tendință a lui era contra-balansată de alte temeri și influențe, anume cum ar fi văzută apropierea lui de legionari de anglo-americani? Nu vor considera aceasta înțelegere, chiar pe un plan minor, ca un act de ostilitate contra lor? Ceea ce prevala atunci în politica externă a regimului era captarea bunăvoinței aliaților occidentali, pentru ca România să poată face saltul cuvenit în tabăra lor. Până la urma, teama de a nu-i indispune pe occidentali, l-a determinat pe Mareșal să continue vechea politică față de legionari, de represiune și izolare.

Horațiu Comăniciu nu s-a angajat în aceasta perioada post-Stalingrad, primăvara și vara lui 1943, în aceasta direcție. Orientându-se după situația generală a războiului, și-a dat seama că Antonescu va pierde partida. Și atunci s-a gândit să-și caute un alt protector. Cine putea să dispună de soarta țării în faza de tranziție de la Axa spre aliați? Un singur om era indicat de destin: Maniu. Președintele partidului național-țărănesc era cunoscut pentru convingerile lui democratice și pentru ostilitatea ce-a arătat-o permanent înțelegerii României cu Axa.

Din 1943 Comaniciu a cultivat relațiile cu Maniu, considerându-l omul predestinat să salveze România. A avut numeroase întrevederi cu Maniu, în care i-a adus aminte de înțelegerea cu Codreanu, oferindu-se a mobiliza întreaga suflare legionară în eventualitatea unei schimbări interne, pentru a pune la dispoziția partidului național-tărănesc forța tineretului românesc. El a mers mai departe, susținând că atât el, cât și toți cei ce îl vor urma, se vor încadra în partidul național-țărănesc, renunțând la vechile credințe și idealuri, depășite de evenimente. Maniu, fără îndoială, a fost plăcut surprins de această adeziune și l-a consacrat pe Comăniciu ca interlocutorul lui valabil, în relațiile cu legionarii. Comăniciu fusese, așa zicând, înfiat de Maniu, dându-i misiunea de a orienta cadrele Mișcării spre partidul național-țărănesc.

Fără îndoială că Horațiu Comăniciu și-a luat un angajament care-i depășea puterile. Nu deținea nici un mandat din partea mea, cum i-am transmis lui Costea, și nici nu exercitase în Muscare o funcție de prim rang, ca Părintele Boldeanu.

Nu avea autoritate să se adreseze întregii Mișcări din țară. Și atunci a căutat relații și prietenii între legionarii liberi, pentru a-și întări poziția față de Maniu, ca purtător de cuvânt al întregii Mișcări. Se pare că și Costea Iosif a aderat la linia lui în 1944 și l-a asigurat de tot sprijinul său. Cu Costea, au intrat în combinație cu Comăniciu și alți aderenți ai lui, cum au fost profesorul Vințan de la Timișoara și inginerul Vețeleanu.

Comăniciu a mers prea departe în ofertele lui de colaborare cu Maniu: Mișcarea Legionara să dispară și membrii ei să se înscrie în partidul național-țărănesc. Era o schimbare de identitate politică, care n-a găsit ecoul cuvenit în masele legionare. Legiunea avea un ideal, o credință și acest ideal nu putea fi smuls din suflete, pentru a fi substituit cu prestigiul lui Maniu. Mai ales după martiriul Căpitanului și a sutelor de victime ale terorii carliste și antonesciene, Legiunea poseda și un depozit sacru, care nu putea fi uitat sau renegat.

Comăniciu și-a pus în aplicare înțelegerea cu Maniu după răsturnarea de la 23 August 1944, dar invazia sovietică a țării a pulverizat atât această inițiativă cât și partidul național-țărănesc.

 

7. UN COMPLOT ÎN ÎNCHISOARE

 

Șeful Serviciului Secret Român, Eugen Cristescu, după nereușita complotului de la Rostock, din toamna anului 1942, de a mă suprima pe mine și o serie de fruntași legionari, cu mintea lui iscoditoare, de polițist cu experiență, a uneltit o altă lovitură împotriva mea. De astă dată și-a ales ca teren de acțiune închisorile din țară, unde zăceau sute de legionari, așteptând de câțiva ani să treacă acest coșmar.

Planul lui era bine întocmit. Ce își propunea el? L-am scăpat pe Horia Sima în Germania, dar ce-ar fi să-l aducem în România, convingând guvernul german că-l detestă proprii lui camarazii din închisori, din cauza suferințelor ce le îndură de pe urma rebeliunii patronate de el? Planul li s-a părut interesant și celor doi Antonescieni, încât, fără îndoială, l-au încurajat să-l pună în aplicare.

Eugen Cristescu a căutat între fruntașii legionari la Aiud un personaj dispus să intre în aceasta conspirație, în schimbul libertății și a altor avantaje de care s-ar bucura. Cel ce s-a oferit să facă jocul Siguranței, a fost Preotul Palaghiță, un caracter fluid, dispus la toate tranzacțiile în schimbul libertății. Preotul Palaghiță nu putea suporta viața din închisoare și se zbătea să-și găsească o portiță de scăpare. Când a fost desemnat să joace rolul indicat de Siguranță, n-a șovăit nici o clipă, văzând în propunerea ce i se făcea un semn al destinului.

Momentul acesta de cumpăna, destul de critic, atât pentru legionarii din închisoare cât și pentru soarta mea, a fost consemnat de Marin Bărbulescu, în cartea lui de amintiri, Centrul Studențesc Legionar Timișoara. În ce consta planul lui Eugen Cristescu? Legionarii din închisori și în primul rând cei de la Aiud, să dea declarații de desolidarizare de mine, indicându-mă trădător al Legiunii și culpabil de cele întâmplate în țară. Ei înșiși, cei închiși nu ar fi decât niște victime ale acțiunilor mele criminale. Dacă s-ar obține un număr masiv de declarații de condamnare a mea, acestea ar putea servi guvernului român ca un argument impunător de a cere de la guvernul german extrădarea mea. Pus în fața acestei situații neașteptate a sutelor de declarații ale propriilor mei camarazi, care mă învinovățeau de toate nenorocirile abătute asupra țării, asupra Legiunii și asupra propriilor lor vieți, guvernul german n-ar putea refuza extrădarea mea. Acesta era planul lui Eugen Cristescu și, trebuie recunoscut, de o subtilitate diabolică. Nu regimul cerea predarea mea României, pentru a fi judecat, ci proprii mei prieteni și legionari.

Nici acest plan n-a putut fi adus la îndeplinire din cauza dârzei atitudini a legionarilor închiși la Aiud. Preotul Palaghiță și-a găsit anumiți ortaci dispuși să-l urmeze, dar marea majoritate a fruntașilor legionari s-a opus planului dezavuării mele. Între cei ce și-au dat seama imediat de nenorocirile ce le-ar putea aduce Legiunii planul Cristescu-Palaghiță, se aflau Ilie Niculescu, Preotul Pușcaș, Ilie Ghenadie de la Timișoara, Marin Bărbulescu și o mulțime de cadre mai tinere.

Preotul Palaghiță era susținut de Direcția Închisorii, conform ordinelor primite de la Eugen Cristescu. A fost scos din închisoare de câteva ori, pentru a se întâlni cu funcționari ai Siguranței și a pune la punct împreună desfășurarea operației. La Aiud se plimba liber din celulă în celulă, pentru a convinge să se semneze declarația conceputa de el, în schimbul unei revizuiri a sentințelor lor. Rezultatele ce le-a obținut au fost nesatisfăcătoare. Foarte puțini s-au angajat să-și pună iscălitura pe actul prezentat de Palaghiță. Conducătorii ostili dezavuării mele s-au sfătuit cum să răspundă acestui atentat contra persoanei Comandantului. Trebuia găsită o formula elastică, care să evite o luare de atitudine directă pro-Horia Sima, pentru a nu provoca reacția Direcției de la Aiud. Au ajuns la concluzia că trebuie dată o declarație, dar care trebuie formulată în așa fel încât să nu cuprindă nici o aluzie la persoana mea, nici pro și nici contra. Și atunci au redactat un text care se mărginea să repete vechea lor postură, ca vor să meargă pe front pentru a-și face datoria către țară și se vor supune legilor țării. Când s-a trezit Directorul închisorii cu maldărul de declarații, a crezut ca sunt cele așteptate în conformitate cu planul Siguranței. Când le-au citit, și-au dat seama toți cei implicați în această conspirație ca și acest plan de nimicire al Legiunii a eșuat.

 

RUPTURA

 

„Situația mea în prizonieratul german era una dintre cele mai grele. Eram încolțit între ura feroce a lui Antonescu, care pândea orice moment prielnic ca să mă nimicească și nefericita politică germană, ce-și îndepărtase prietenii din România pentru a-i înlocui cu dușmanii Axei. Numai gândindu-mă la starea în care mă aflam, cu sabia lui Damocles permanent deasupra capului meu, mă și cuprindeau fiorii. Dar cum aceste primejdii mortale n-au fost de-ajuns, s-a deschis un al treilea front ostil în rândurile propriilor mei camarazi. O parte din legionarii internați s-au constituit într-un grup aparte, cu scopul să-și salveze viața și libertatea lor, cu prețul sacrificării mele.”

 

1. PETRAȘCU PREDĂ COMANDA LUI MILE LEFTER

 

Abia intrați la Buchenwald, Nicolae Petrașcu, în ajunul Crăciunului, predă comanda grupului Comandantului Bunei Vestiri, Mile Lefter. Deși nimeni nu-l silea, din proprie inițiativă a făcut acest gest pentru a întări coeziunea grupului. El fusese prea amestecat în ultimele întâmplări și se expusese prea mult în relațiile cu autoritățile germane. Fusese supus de Gestapo la numeroase interogatorii în cazul complotului, împreună cu toți acei legionari care participaseră la cercetări, încât nu se bucura de o bună apreciere la germani, pentru a trata cu conducerea lagărului. Ținând seama de noile împrejurări, de bunăvoie s-a descărcat de această răspundere, pentru a nu îngreuna situația grupului internat.

Nu tot același comportament deschis și loial a arătat Mile Lefter, în timpul cât a exercitat șefia grupului. Abia instalat la conducere, a adoptat o orientare diferită de sentimentele majorității celor internați. Pe de-o parte făcea mereu apel la disciplină și respectul ierarhiei; pe de altă parte nu scăpa nici un prilej ca să azvârle asupra mea răspunderea internării în lagăr.

Evident că atât Mile Lefter cât și cei ce împărtășeau vederile lui sperau într-o ușurare a situației lor, chiar la scoaterea din lagăr prin atitudinea adoptată. Formula lor era simplă: cei ce rămân cu Horia Sima, se expun unui tratament mai aspru din partea guvernului german, cine știe, o deținere fără termen în lagăr în timp ce legionarii ce se leapădă de el, se vor bucura de o anumită bunăvoință și s-ar putea să li se scurteze chiar perioada de ședere între sârmele ghimpate.

Punctul de vedere al lui Mile Lefter și al camarazilor care l-au urmat coincidea cu poziția oficiala a guvernului german, transmisă atât prin Ministerul de Externe cât și prin Gestapo, și anume că Horia Sima este vinovat de internarea legionarilor. Mile Lefter în loc să reprezinte opinia lagărului legionar față de autoritățile germane, devenise un fel de purtător de cuvânt al acestora, a ceea ce afla de la conducerea lagărului său de la alți mandatari ai Berlinului. În modul acesta spera el să câștige favoarea nemților. Horia Sima intrase în conflict cu guvernul german, provocând arestările și internările; datoria noastră este să schimbam radical această politică, pentru a recâștiga bunăvoința și ocrotirea Berlinului. Prețul nu putea fi decât sacrificarea Comandantului de până acum al Legiunii. Numai așa nemții ne vor crede și ne vor deschide calea libertății.

 

2. SUB COMANDA LUI MILE LEFTER. DECLARAȚII ȘI INCIDENTE

 

Cei ce s-au despărțit de mine în perioada internării legionarilor în lagărul Buchenwald, nu trebuie condamnați. Situația noastră era într-adevăr lipsită de orice perspectivă. Nu mai aveam pe nimenea decât pe Bunul Dumnezeu. Era firesc să se producă reacții, acuzându-mă de starea în care am ajuns. Aceștia nu vedeau altă salvare decât ruptura de mine. Unica șansă, își imaginau ei, ca să iasă din lagăr.

Lui Mile Lefter e mai greu să i se acorde circumstanțe atenuante. Petrașcu s-a dat de-o parte și a trecut răspunderea comenzii Comandamentului Bunei Vestiri Mile Lefter. Din acel moment, el a contractat obligații față de toți cei internați și principala lui grijă trebuia să fie menținerea unității și coeziunii grupului. El nu mai aparținea nici lui și nici nu se putea orienta în exercitarea comenzii după opiniile unora și altora, chiar dacă în forul lui interior ar fi fost cu poziția adoptată de cei răzvrătiți. Una era convingerea lui intim㠖 Horia Sima e vinovat de starea noastr㠖 și cu totul altceva funcția ce-o exercita. Având această răspundere, el trebuia să țină seama de psihologia generală a grupului, de curentele de idei care îl brăzdau, de existența unor legionari, și nu puțini, care refuzau să mă pună la index. În consecință, așadar, el, ca șef al grupului, aparținea tuturor și trebuia să-și exercite comanda cu moderație, cu prudență, fără a se alia cu unii contra altora.

Ori, Comandantul Bunei Vestiri Mile Lefter a făcut marea greșeală să se identifice cu poziția acelora care îmi tăgăduiau dreptul de a mai conduce Mișcarea, uitând că el nu e un simplu soldat de front, ci că incorporează însuși destinul Legiunii, care nu trebuie fărâmițat prin dezagregări interne. Prin atitudinea lui partizană, periclita viitorul Mișcării, deoarece misiunea ei nu se încheia cu internarea noastră în lagăr.

Mile Lefter, chiar de la începutul conducerii lui, a alunecat în direcția acelora care căutau o portiță de ieșire din lagăr și nu vedeau altă posibilitate decât în repudierea mea. Provocând aceasta sciziune, ei vor capta bunăvoința guvernului german, vor fi semnalați ca adevărați prieteni ai Germaniei și, până la urmă, vor fi puși în libertate, pentru a contribui la efortul de război al Axei. Dar Comandantul Bunei Vestiri nu a analizat toate aspectele problemei. Ce se întâmplă cu acei legionari internați care refuza să-și câștige libertatea cu acest preț? El era convins că odată luând poziție contra lui Horia Sima, imensa majoritate a legionarilor de la Buchenwald îl va urma fără murmur și șovăire. Era Comandant al Bunei Vestiri și șef al grupului din acest lagăr.

Când a întâmpinat rezistență la propunerea lui, a forțat nota pentru a-și impune punctul de vedere și până la urmă a provocat grave incidente în sânul grupului. Opoziția a fost mult mai tare și mai numeroasă decât și-o imaginase, creând un climat de răzvrătire generală contra conducerii lui.

Bineînțeles că în acuzațiile ce mi le aducea Mile Lefter pentru a-i determina pe legionari să se rupă de mine, dispunea de un puternic argument, procurat de autoritățile germane. Astfel, Generalul Müller vizitând lagărul în luna Februarie 1943, a declarat textual:

„Ați fost aduși în lagăr pentru că unii din legionari au încălcat obligațiile impuse. Au căutat să fuga din Germania. D-voastră plătiți pentru ei”.

Colonelul Pister, Comandantul lagărului, de nenumărate ori a repetat aceeași declarație, transmisă de superiorii lui. Astfel, la 1 Iulie 1943, în fața frontului legionar, a spus următoarele: „Trebuie să știți că sunteți aici exclusiv din cauza fugii fostului dvs. Comandant, Horia Sima. Cine îl poartă în suflet îmi este indiferent, dar nu are voie să se manifeste aici”.

Bazat pe încrederea de care se bucura atât la Berlin, cât și în fața Comandantului lagărului Buchenwald, Colonelul Pister, Mile Lefter a bruscat sentimentele marii majoritari a legionarilor internați, manifestându-și zgomotos detașarea lui de conducerea Legiunii.

Această atmosferă de suspiciune, izolare și distanțare față de legionarii care continuau să-și mărturisească atașamentul față de mine, cultivată permanent de Comandantul Bunei Vestiri, Mile Lefter, a provocat o stare explozivă în grup, care a dus la ruptura raporturilor dintre cele două entități, Mile Lefter și-a pierdut încrederea grupului și n-a mai putut exercita funcția de conducător al legionarilor închiși în lagăr.

 

3. 3 IULIE

 

Punctul culminant al tensiunii create în lagărul de la Buchenwald de către Comandantul Bunei Vestiri a avut loc în jurul datei de 3 Iulie 1943.

Cu prilejul zilei mele de naștere, o parte din legionarii internați au luat inițiativa să sărbătorească acest eveniment printr-o ședință festivă, cu cuvântări și cântece. Evident că inițiativa lor era inoportună. Nu-mi făcea nici un serviciu, căci actul conceput de ei rănea susceptibilitatea cercurilor germane, care erau cu ochii pe mine. Dacă aș fi fost în preajma lor, i-aș fi rugat să renunțe la acest omagiu. Mile Lefter avea dreptate să se opună acestei manifestații, dar în modul cum a procedat de a împiedica reuniunea proiectată, a fost nefericit inspirat. Nu s-a mulțumit să spună legionarilor că el se opune actului festiv, ci, ca să fie sigur că nu va cuteza nimeni să treacă peste ordinele lui, a cerut audiență Colonelului Pister, în ziua de 1 Iulie, pentru a-i expune problema ce-l frământa și pentru a se degaja de orice răspundere. În memoriul ce l-a prezentat, a evocat starea de spirit din lagăr și l-a rugat pe Colonelul Pister să intervină cu autoritatea lui pentru a interzice manifestația din 3 Iulie.

Într-adevăr, în acea zi, 1 Iulie după amiaza, Colonelul a apărut în fața frontului legionar cu două precizări:

1) Stați aici din cauza fugii lui Horia Sima în Italia.

2) Se interzice orice manifestație pentru Horia Sima și se interzice a se cânta cântece legionare.

„Ziua lui Horia Sima nu se poate sărbători în Germania”.

Aparent Mile Lefter, care umbla în tot lagărul cu Colonelul și asista la toate convorbirile acestuia, căpătase satisfacție. Dar în urma lui s-a dezlănțuit furtuna protestelor. Toți legionarii aflaseră că intervenția Colonelului Pister a fost efectul plângerii făcute de Lefter în dimineața acestei zile.

Pentru atitudinea lui greu de conceput, legionarii din dormitorul în care locuia Mile Lefter, în semn de protest și-au luat hainele și bagajele și s-au mutat în alte dormitoare. Mile Lefter a rămas doar cu acele elemente, care de mai multă vreme s-au rupt de grup și duceau o viață aparte.

Ca urmare, Comandantul Bunei Vestiri Mile Lefter nu și-a mai putut exercita comanda în lagăr, pierzând suportul marii mase a legionarilor internați, care nici măcar nu-l mai salutau.

 

4. LIMPEZIREA APELOR

 

În ziua de 3 iulie 1943, se petrece un nou eveniment, care duce la o clarificare definitiva a relațiilor dintre grup și Comandantul Bunei Vestiri, Mile Lefter.

Seara, legionarii sunt convocați în sala de mese pentru a asculta și a aproba o adresa către Comandantul lagărului, Colonelul Pister și un memoriu adresat Excelenței Sale, Heinrich Himmler. Adresa este citită de Comandantul Legionar Iosif Dumitru. Iată cuprinsul ei:

„Domnule Oberststurmbahnführer,

1) În legătură cu dispozițiile pe care D-voastră ni le-ați comunicat în ziua de 1 Iulie, va aducem la cunoștință următoarele:

Pentru ziua de 3 Iulie, n-am intenționat să întreprindem nici o acțiune care să contravină dispozițiilor D-voastră de până atunci. Dorința noastră a fost doar să ne îngăduim câteva minute de bucurie, în care să cântam cântecele noastre, așa cum am făcut și până acum. Înțelegând să ne supunem tuturor dispozițiilor D-voastră, am renunțat și la aceasta dorință și vom sărbători ziua de 3 Iulie numai în sufletele noastre, așa cum D-voastră ne-ați permis

2) Până acum nimeni dintre noi n-a călcat dispozițiile pe care D-voastră ni le-ați dat și suntem cu toții hotărâți să păstrăm și de acum înainte cea mai desăvârșită liniște și ordine în grup și vă asigurăm de o normală conviețuire cu oamenii care prin faptele lor s-au rupt sufletește de noi și care prin plângerile lor nejustificate și tendențioase împotriva noastră v-au cauzat neplăceri inutile.

3) Sentimentele noastre de credința față de Führer și de Germania național-socialistă sunt și vor fi cele pe care faptele noastre de până acum le-au dovedit și care rezultă din memoriul alăturat.

Totodată vă rugăm să binevoiți a înainta Reichsführerului SS Himmler, alăturatul memoriu.

Heil Hitler!

Sonderlager Fichtenhain, 2.VII.1943”.

Celalalt text, adresat lui Himmler, a fost citit de George Racoveanu și avea următorul conținut:

„Excelenței Sale Reichsführerului și Șef al politiei germane, Heinrich Himmler,

Excelență,

S-au împlinit șase luni de zile de când, un grup de peste două sute de legionari români, ne aflăm închiși în lagărul de la Buchenwald-Weimar, izolați desăvârșit și de camarazii noștri de la Rostock și de conducerea Mișcării Legionare.

Vreme de șase luni de zile am tăcut și am așteptat cu înțelegere și încredere. Astăzi, rupem tăcerea. Astăzi, trebuie să vorbim. Fără îndoială că în buna ordine legionară și în împrejurări normale, intervenția aceasta a noastră n-ar fi cu putință. În situația specială în care ne aflam însă, iată-ne siliți să vorbim: se petrec în jurul nostru fapte a căror importanță îndreptățește suficient ieșirea noastră din rezervă, pe care până acum n-am părăsit-o.

Excelență, încă din primăvara anului 1941, noi am făcut prin faptă dovada înțelegerii că adevărul tuturor lucrurilor are astăzi un singur nume: Victoria. Că, deci, toate celelalte „adevăruri” trebuiesc jertfite acestui mare adevăr, în slujirea lui, în slujirea victoriei. În numele ei noi legionarii dintre sârmele ghimpate și țevile puștilor din Buchenwald, luăm astăzi cuvântul. Întrebarea pe care ne-o punem nouă și respectuos o supunem și Excelentei Voastre este aceasta: cui slujește situația în care ne aflam noi astăzi?

Excelență, se află în grupul acesta de peste 200 de legionari – dintre care unii au comis greșeli și în sânul căruia s-au strecurat, cum era și firesc, și elementele care nu-i fac cinste – luptători încercați, oameni cu trupul acoperit de răni, căpătate pe câmpul de luptă, oameni care de dragul unei credințe s-au despărțit chiar de pământul țării lor. Toți acești oameni trăiesc pentru împlinirea unui testament: testamentul politic al lui Corneliu Codreanu. De la calea împlinirii acestui testament nu se poate abate nimeni în Legiune, orice s-ar întâmpla.

În lupta cu toată lumea veche a României, cei mai buni dintre noi au căzut. Trupurile lor au fost la răspântiile drumurilor, cu lămurirea „trădători de țară”, adică oameni vânduți Germaniei lui Adolf Hitler. Căci trădători de țară am fost înfățișați noi sub regimul lui Carol II, trădători de țară suntem arătați chiar și acum, între sârmele ghimpate ale lagărelor Germaniei național-socialiste. Lumea veche, jidovită, francmasonă, democrată, anglofilă, nu dezarmează nici acum. Ea conspiră și hrănește nădejdi, făcând dovada că fără Mișcarea Legionară, România nu se poate regăsi, căci Mișcarea lui Corneliu Codreanu nu este în România o modă. Ea este împletită cu însuși destinul României. România se va regăsi numai atunci când testamentul politic al lui Corneliu Codreanu va fi înfăptuit – înfăptuire care rămâne alfa și omega problemei politice românești.

Excelență, nu veți lua în nume de rău faptul că în aceste ceasuri de amărăciune care ne-a năpădit sufletul, aici în lagăr, în vecinătatea dușmanilor ordinii noi a Europei, ne vom aduce aminte nu numai de greșelile noastre, ci și de mândriile noastre. Mișcarea Legionară își revendica – în scurt – onoarea de a fi smuls prin trecutul de lupte și jertfe, încoronate cu actul de la 3 Septembrie al lui Horia Sima, România, dintr-un sistem de prietenii fatale și de a se fi alăturat Puterilor ce stau acum în lupta, pentru o nouă ordine a lumii. Nici dușmanii noștri cei mai înverșunați nu mai contesta această faptă luminoasă a noastră.

Victoria aceasta a plătit-o scump Mișcarea: a căzut însuși întemeietorul. (Fără îndoială că dacă Corneliu Codreanu și-ar fi limitat lupta lui la însănătoșirea vieții publice românești, în politica externă el rămânând alături de Paris și Londra, niciodată n-ar fi ieșit porunca pentru uciderea lui).

Este bine să accentuăm că și lupta României celei tinere împotriva bolșevismului – lupta cu armele – nu-și are începutul în Iunie 1941, căci în Ianuarie 1937 cădeau în Spania lui Franco, alături de camarazii lor germani și italieni, cei mai buni dintre bunii Legiunii: Dr. Ion Moța (ctitor, împreună cu Corneliu Codreanu al Mișcării Legionare) și Dr. Vasile Marin. Trupurile lor, în drumul spre patrie au fost cinstite, în Februarie 1937, de Germania național-socialistă, printr-o paradă militară la Berlin. Iar astăzi, noi, frații lor, stăm în lagărele Germaniei național-socialiste, la fel cu dușmanii ei.

Excelență, să nu ne fie interpretate drept lipsă de luciditate politică aceste mărturisiri de ordin sufletesc.

Mișcarea Legionara a luptat și a jertfit pentru România. Nu pentru Germania. Și în grija ei de a nu furniza nici măcar pretexte pentru acuzări unei lumi necinstite și germanofobe – lumii României vechilor partide, care o arătau a fi „vândut㔠– Mișcarea Legionara s-a ferit de legături mai strânse cu Berlinul și Roma.

Dar atașamentul ei față de Germania național-socialistă și de Italia fascista și l-a afirmat clar, cu toata dârzenia și în 1936, și în 1937, și în 1940, și în Ianuarie 1941. Atașamentul acesta al ei nu izvora numai din judecata politică. Fapte pe care noi le-am trăit și de care o firească jenă ne împiedică a vorbi, stau chezășie pentru afirmația noastră.

Iată de ce noi astăzi ne întrebăm: cui folosește situația de astăzi? Căci în sufletele noastre și în credințele noastre nu s-a schimbat nimic – absolut nimic de natură a determina luări de noi poziții. Mai mult: orice s-ar întâmpla, nu va putea abate Mișcarea Legionara de la calea ei.

Excelență, mărturisim că ne simțim profund îndatorați pentru grija și atențiile cu care conducerea lagărului ne copleșește: hrană, distracții etc. Dar toate acestea nu pot ucide suferința morală. Ca doar de aceasta e vorba, nu de cea trupească. Legionarii lui Codreanu închiși în lagăr în Germania lui Adolf Hitler! Situația aceasta – fireasca pentru noi într-o țară demoplutocratică din lume – e insuportabilă în Germania național-socialistă. Situația aceasta trebuie să ia sfârșit.

Suntem luptători și vrem să fim utili cauzei. Astăzi, în eventualitatea nevoii de întărire a vreunui front intern ori extern; mâine, în opera de construcție, pe care, după victoria din răsărit o va conduce Germania național-socialistă. Familiarizarea noastră, cu problematica acestei opere de construcție, nu dintr-un regim de lagăr poate veni. Ținerea noastră departe de grijile și de nădejdile care trebuie să fie și ale noastre, trebuie să înceteze. Ea nu poate folosi decât dușmanilor noștri comuni, lansatori de zvonuri și de false interpretări.

Excelență, dacă sinceritatea acestei mărturisiri, acute cu încredere, va avea darul să contribuie și la crearea condițiilor unei întronări de raporturi firești între autoritățile germane și grupul legionarilor români din Germania, noi vom avea mulțumirea de a fi dat sens unei porunci lăuntrice a sufletului nostru de luptători, care credem în misiunea lui Adolf Hitler și a Germaniei național-socialiste.

Trăiască Adolf Hitler!

Trăiască Victoria!”.

Memoriul către Himmler a fost semnat de aproape 180 de legionari internați la Fichtenhain-Buchenwald.

L-am reprodus în întregime, pentru a scoate în evidență linia de demnitate și onoare națională ce-l străbate de la un capăt la altul. Semnatarii nu cer pentru ei nimic în mod special, ci proclamă necesitatea de a înceta regimul anormal și absurd la care sunt supuși între sârmele ghimpate și să fie restituiți libertății pentru a putea fi de folos în războiul din răsărit, și mâine, la refacerea țării.

 

5. SPRE O NOUĂ CONDUCERE

 

Memoriul, cu semnăturile celor 180 de legionari, a avut și o altă urmare asupra conducerii grupului. Mile Lefter l-a asigurat permanent, în convorbirile ce le-a avut cu Colonelul Pister, că numai o mână de agitatori, un număr infim, îl mai poarta în suflet pe Horia Sima. Dar iată ca memoriul înmânat lui Himmler dezvăluia adevărata stare de lucruri: proporția era inversă. Marea majoritate a legionarilor din lagăr continuau să-l recunoască pe Horia Sima și numai un grup restrâns și marginal îi contestau dreptul de a mai conduce Legiunea. De abia atunci și-a dat seama Pister că a fost greșit informat.

În seara de 3 Iulie, având memoriul sub ochi, îl cheamă în biroul său pe Mile Lefter și pe Randa. Le face aspre reproșuri pentru că nu l-au informat corect și ca urmare i-a ridicat lui Lefter comanda grupului.

În seara de 3 Iulie, după audiența la Colonel, apare în fața frontului numai Alexandru Randa. Acesta comunica legionarilor ce i-a spus Colonelul: ca de azi înainte nu mai este nimeni șef în acest grup. Toți sunt egali. Tot ce au de raportat, să i se dea lui și el va transmite cererile lor conducerii lagărului. La apeluri, alinierea o va comanda Alexandru Randa și apoi va trece și el în front.

Din decizia Colonelului Pister, rezulta că Alexandru Randa va exercita conducerea interimară a grupului, până ce se va găsi o nouă soluție.

Situația lui Mile Lefter devenise penibilă. După ce s-a produs divorțul sufletesc între el și marea majoritate a legionarilor acum însuși Colonelul Pister îl deposedează de titlul ce-l avea până acum, dându-și seama că și-a pierdut autoritatea în grup și nu mai este ascultat.

 

6. UN OM PROVIDENȚIAL

 

În 17 Iulie 1943, în urma unor incidente avute în lagăr, Colonelul Pister, anunța două masuri excepționale:

1. Cei ce s-au declarat împotriva lui Horia Sima se vor concentra într-o singură baracă, dormitorul A. Ceilalți, care au semnat memoriul, vor ocupa restul barăcilor. Despărțirea va fi strictă. Nu se admit treceri dintr-o tabăra într-alta, fără permisiunea conducerii. Mile Lefter fiind de mai înainte în dormitorul A, a rămas cu grupul nesemnatarilor.

2. Numește ca șef al grupului majoritar pe Comandantul Legionar, Iosif Dumitru.

Numește ca șef al dizidenților pe Comandantul Legionar, Nicolae Șeitan.

3. A anunțat măsuri aspre contra tuturor acelora care vor provoca incidente.

Un legionar originar din Banat, Pepici, i-a acuzat în gura mare pe ceilalți camarazi din grupul mare că sunt agenții Angliei. A fost prins și bătut de câțiva tineri. Colonelul i-a arestat și i-a dus la anchetă. A anunțat că nu va tolera bătăi în lagăr și îi va pedepsi cu toata severitatea pe făptuitori.

Primul act al noului șef, Iosif Dumitru, a fost în fața Colonelului să se solidarizeze cu camarazii arestați.

„Camarazi, a spus Iosif Dumitru, ne solidarizăm cu camarazii noștri arestați. Cei ce s-au separat de noi, ne-au acuzat mereu că noi suntem agenții Angliei. Mereu ne-au provocat. De multe ori nu le-am răspuns. Îl anunț pe d-l Colonel ca în acest grup va domni o adevărată disciplină”.

Lecția administrata lui Pepici era îndreptățită, căci nu se adresa numai lui. Acuzația de „agenți ai Angliei” era șoptită și difuzată de mulți din grupul mic, atât pentru a face rău celorlalți, cât și pentru a se pune bine cu nemții, arătând că ei sunt adevărații lor prieteni.

Mile Lefter suporta greu noul climat sufletesc din lagăr. Deși acum locuia împreuna cu cei ce împărtășeau convingerile lui, ar fi vrut să plece undeva departe, pentru a nu mai da față cu aceia care nu-l agreau și care au contribuit la destituirea lui de la șefia lagărului. În acest scop, a făcut o cerere Colonelului în care arata că suferea de reumatism și ar vrea să fie strămutat undeva în Germania, într-un loc de cură, pentru a-și îngriji boala. Nu i s-a aprobat cererea de a fi scos din lagăr, ci i s-a făcut doar favoarea de a fi mutat într-o baracă de peste zidul lagărului Fichtenhain, unde stătuseră pe vremuri legionarii bolnavi.

Neputând suporta izolarea din această baracă, a acut o nouă cerere, ca să fie mutat la Dachau, împreună cu camarazii de la Berkenbrück. Cererea i-a fost aprobată și de Crăciunul anului 1943 a fost transportat la Dachau.

După aceste zguduiri interne, care amenințau să destrame unitatea grupului legionar din Buchenwald, s-a trecut sub conducerea lui Iosif Dumitru, la o perioadă de refacere și reorganizare. Iosif Dumitru și-a ales un eminent colaborator în persoana avocatului Virgil Popa pe care l-a numit șef de garnizoană. Dar salvarea unității grupului se datorează în cea mai mare parte tactului, bunului simț și fermității Comandantului Legionar, Iosif Dumitru. A fost mai mult decât un șef înzestrat cu calități excepționale, un om providențial. Fără de prezența lui în lagăr, criza conducerii s-ar fi putut ameliora temporar, dar nu s-ar fi ajuns la stabilitate și armonie.

Dr. Iosif Dumitru a făcut parte din primul cuib legionar creat la București, în toamna anului 1927. Am avut și eu onoarea să fac parte din acest cuib, prin cunoștința ce-am înnodat-o la Căminul Studențesc Sf. Voevozi, cu Andrei C. Ionescu, întemeietorul acestui cuib. Am luptat împreună cu Iosif Dumitru în perioada studențească, 1927-1930. De atunci, drumurile noastre s-au despărțit. Eu am plecat în Ardeal ca profesor de liceu, iar el a rămas la București. A urmat cursurile de medicină veterinară, promovându-se Doctor în aceasta specialitate. Ne-am revăzut în vara anului 1940, în perioada colaborării cu Regele Carol. A participat la toate frământările din această epocă și a ajutat la concentrarea Legiunii într-un ultim efort pentru a-l dărâma pe tiran. În timpul guvernării noastre, a fost Secretar General la Ministerul Agriculturii, în ramura specialității lui. A fugit în Germania, pentru a scăpa de valul urgiei antonesciene. S-a stabilit la Viena, servind ca punct de întâlnire pentru legionarii care ajungeau în acest oraș. Între Berlin, unde se desfășurau activitățile noastre principale și Iosif Dumitru de la Viena se stabilise o coordonare de idei, planuri și acțiuni, extrem de folositoare în anii 1941-1942, când ne-am, bucurat de o relativă libertate.

În Ianuarie 1943, a căzut și el victimă raziei întreprinse de Gestapo contra tuturor legionarilor din Germania, pentru a stinge orice urmă de activitate politica a Mișcării. A fost internat în lagărul de la Buchenwald, unde a urmărit cu tristețe și amărăciune acele frământări sterile ale unor camarazi. Iosif Dumitru a fost întotdeauna solidar cu aceia care susțineau necesitatea de a se menține inalterabilă conducerea anterioară a Mișcării. Dar niciodată n-a încercat să uzurpe conducerea lui Mile Lefter și abia după ce acesta a pierdut încrederea grupului, a intrat în acțiune, fiind inspiratorul celor două memorii, către Colonelul Pister și Himmler. Dezvoltarea ulterioară a evenimentelor l-a ridicat în fruntea grupului, fiind recunoscut ca șef atât de marea majoritate a legionarilor internați cât și de conducerea lagărului Buchenwald. Bucurându-se de această dublă recunoaștere, și-a câștigat cele mai mari merite, fiind până la urmă apreciat chiar de autoritățile germane.

În momentele grele, care puneau în primejdie însăși existența ei, Mișcarea Legionară s-a bucurat de apariția unor personalități excepționale. Iosif Dumitru a făcut parte din rândul acestora. Ca un Făt-Frumos s-a luptat cu tendințele nebuloase și unele chiar răuvoitoare ale unor camarazi, care s-au lăsat acaparați de propaganda dușmană. A apărat cu îndârjire principiul unității și al ierarhiei legionare, fără de care nu există acțiune politică eficace și nici victorie.

Fără temeinica pregătire a lui Iosif Dumitru în materie de doctrină legionară, fără de aplicarea principiilor moștenite de la Căpitan, cu tact și perseverență, grupul s-ar fi destrămat, sub presiunea atmosferei din lagăr, și poate n-am fi putut nici reacționa după ocupația sovietică, formând guvernul național de la Viena.

Iosif Dumitru rămâne în istoria Legiunii mai mult decât un conducător de elită, simbol al indestructibilității ideii legionare, care-și trage rădăcinile din Neam și Dumnezeu.

 

7. COMPONENȚA GRUPULUI DIZIDENT

 

După socoteala făcută de Niță Ghimbășanu, în memoriile lui și după declarațiile altor camarazi internați în lagărul Buchenwald, grupul dizident se compunea din aproximativ 50 de persoane.

Acest grup nu era omogen. Nu forma o structură, o unitate organică. Numitorul lor comun era repudierea lui Horia Sima. Acesta era firul care îi unea pe toți. Toți credeau, sau aproape toți, că numai urmând această cale, despărțindu-se de șeful lor de până atunci, vor ieși dintre sârmele ghimpate.

Mentalitatea lor trebuie înțeleasă. Le era teama să nu le rămână oasele prin lagăr. Era o logică ușor de propagat și de crezut. Cei ce rămân cu Horia Sima sunt condamnați să nu mai iasă de aici vreme îndelungată; cei ce se rup de el, au șansa să fie eliberați.

Acest grup trebuie privit puțin mai de aproape, în intimitatea lui, pentru a-i înțelege componența. O prima observație ce trebuie făcută e amalgamul grupului mic cu agenții de la Rostock. Trebuie să distingem între complotiștii propriu-ziși, aceia pe care i-am notat în capitolul respectiv și care nu erau decât 3-4 și agenții strecurați de Siguranța Română în lagărul Rostock, atât pentru a culege informații cât și pentru a întreține o atmosfera de nemulțumire și discordie permanentă. Aceștia au fost descoperiți și au mărturisit filiația lor cu serviciul lui Eugen Cristescu. Dar ce face Gestapo-ul? Și pe aceștia îi internează în lagărul Buchenwald ca și cum ar fi toți legionari. De ce această măsură? Pentru a înăbuși complotul de la Rostock? Pentru a-l menaja pe Antonescu și guvernul din țară! Ancheta complotului s-a terminat cu o declarație oficială de „non lieu” în fața frontului legionarilor din Buchenwald. După cercetările autorităților de la Rostock n-ar fi existat un complot, ci oamenii anchetați sunt nevinovați. „Nu e nimeni vinovat”, au proclamat sentențios emisarii lui Himmler. Ca atare, vor împărtăși și cei bănuiți pe nedrept soarta celorlalți.

Dacă îi scoatem pe aceștia din grup, ca fiind străini de el, mai rămân aproximativ 40 de inși care por fi numărați printre legionari. În sânul acestora se formase un bloc de 10 legionari macedo-români. Aceștia s-au separat, pentru că Constantin Papanace, din grupul de la Berkenbrück, luase atitudine categorică împotriva mea. Constantin Papanace, după asasinarea lui Pihu Grigore și a altor fruntași legionari de origine româno-macedoneana, rămăsese șeful lor necontestat. Acum, acești tineri legionari, de origine din Macedonia, făceau o greșeală de interpretare a doctrinei legionare. „Omul nou”, preconizat de Căpitan, se trăgea dintr-o provincie oarecare, cum era și firesc, dar se ridica peste particularitățile locale. Nu mai era moldovean, basarabean, oltean, ardelean, bănățean, macedonean, ci un român care îmbrățișa totalitatea neamului nostru. Pentru el, interesul ce-l purta camarazilor lui, nu era provincia din care se trage, ci ce face el, cum reacționează în fața evenimentului, cum se comportă când se pune o problemă de destin pentru neamul sau. Legionarul e înzestrat cu o viziune globală a istoriei naționale. El îmbrățișează orice fracțiune de românism cu egală dragoste, considerând-o a fi parte integranta din substanța națiunii. Legionarul nu e numai un român oarecare, care poarta acest nume, ci un supraromân, un vizionar al totalității naționale, un spirit lucid care absoarbe și reflectă toate valorile neamului.

Acești tineri români de origine din Balcani au rămas prizonieri ai unor forme provinciale de gândire și de acțiune. Ei au crezut și l-au urmat pe șeful lor, așa zicând înrudit cu ei, și n-au descoperit traiectoria spirituală a Mișcării, care reclama solidaritatea cu persoana care întrupa în acel moment viziunea de ansamblu a naționalismului românesc, peste provincii și interese locale. Evident, nu toți tinerii macedoneni s-au atașat directivelor lui Papanace. Unii dintre ei au rămas în grupul mare, iar la formarea guvernului de la Viena, au intrat în armata națională și au luptat alături de camarazii lor.

Dacă scoatem și acest grup, deviat spre provincialism, mai rămân aproximativ 30 de legionari care se pot numi dizidenți efectivi. Dintre aceștia, cel puțin jumătate, erau figuri minore, care au ajuns în Germania târâți de valul impetuos al evenimentelor. Aceștia nu aveau pregătirea necesara ca să înțeleagă fenomenul legionar.

Figurile principale ale dizidenților sunt doar câteva. Spre surprinderea mea, s-a atașat acestui grup Căpitanul Comănescu de la Timișoara, fost chestor în acest oraș în timpul guvernării noastre. Alta senzație a fost Ilie Olteanu de la Sibiu, o personalitate marcantă a economiei românești și un erou al luptei noastre, în perioada anilor 1938-1940. M-a durut mult despărțirea de grup a lui Gheorghe Sârbu, care a luat conducerea Răzleților, după plecarea inginerului Nicolau. În sfârșit, a trecut în grupul mic și Profesorul I.G. Dimitriu, cu care am avut mai multe convorbiri în pădurile de la Berkenbrück și mi-a făcut o excelentă impresie. Avocatul Victor Bărbulescu, fost șef de județ la Râmnicu-Vâlcea, nu numai că a trecut de partea dizidenților, dar a avut năstrușnica idee să înființeze un partid național-socialist în lagăr. Dintre frații de Cruce, Dumitru Țărănoiu, ajutorul lui Smultea, a preferat să-și ia libertatea de acțiune.

E de netăgăduit ca grupului dizident i s-au atașat și figuri legionare de primă linie și dacă au ales aceasta cale, cauza trebuie căutată în teroarea ce se exercita asupra lor. La eliberare, după 23 August 1944, unii dintre ei și-au revizuit atitudinea și au jucat roluri importante în angrenajul guvernului de la Viena.

Relațiile dintre noi s-au restabilit instantaneu și niciodată n-am adus vorba de atitudinea lor anterioară. Știam și eu ce înseamnă lagărul, apăsarea permanentă sub care trăiește individul, nesiguranța zilei de mâine. Cu aceasta experiență, nu puteam decât să-i întâmpin cu cea mai mare bunăvoință pe toți aceia care vroiau să contribuie la succesul guvernului de la Viena. Camaraderia noastră și trecutul comun de luptă depășeau animozitățile create de suferințele ce le-am indurat pe nedrept. Căpitanul Comănescu a jucat un rol important în formarea armatei naționale. Ilie Olteanu mi-a fost un consilier permanent, deși n-a acceptat nici o funcție. Și atâția alții care m-au ajutat din tot sufletul la închegarea activităților guvernamentale, fie în administrație, fie în armată. Ilie Olteanu, de fapt, nu mi-a fost ostil, ci s-a separat de grup, pentru a protesta contra liniei anti-creștine a național-socialismului german. Era un creștin revoltat de păgânismul ce-l manifestau anumite cercuri hitleriste și a plătit atitudinea lui cu săptămâni de internare în bunkăr.

 

8. BIRUINȚA LOIALITĂȚII

 

În cursul lunii Ianuarie 1944 se întâmpla un eveniment capital în viața lagărului Fichtenhain, care schimba radical fizionomia lui morală. În noaptea de 26/27 Ianuarie sosește la Buchenwald grupul de la Rostock, rămas liber până atunci. Sunt peste 90 de camarazi, care sosesc cu trenul și sunt debarcați la Weimar. De aici cu autobuzele în lagăr.

„Capul de pod de la Rostock nu mai exista, notează Niță Ghimbășanu. Data de astăzi este finalul libertății legionarilor refugiați în Germania. Peste sârmele electrificate, pe acest pământ nu mai avem pe nimeni liber”.

Lagărul Fichtenhain forfotește de înghesuială. Paturile în dormitoare gem. Fiecare dormitor număra peste 80 de oameni. Aer greu. Multă gălăgie. Gălăgia revederii.

Ceea ce îi surprinde și îi bucură mai mult pe legionarii din lagărul mare, de sub conducerea lui Iosif Dumitru, este sănătatea morală a noilor veniți. La Rostock au stat sub comanda lui Gheorghe Costea. Ca șef de garnizoană a fost numit de acesta Petre Vălimăreanu. Amândoi au întreținut o atmosferă de ordine, disciplină și speranță în viitorul Legiunii. Cei din lagărul mic, grupul separatiștilor, au crezut că noii sosiți vor veni grămadă la ei, unde era și loc mai mult. Dar s-au înșelat. După o secundă de orientare, Costea și Vălimăreanu au dat ordinele cuvenite și întreg grupul de la Rostock, cu câteva excepții, au intrat în grupul mare. Numărul celor loiali s-a ridicat la peste 300, iar ceilalți au pierdut și mai mult din greutatea lor specifică de contestatari.

Atitudinea grupului Rostock era cu atât mai semnificativă, cu cât se întâmpla într-un moment de maximă depresiune politică pentru Mișcare. Toate legăturile noastre cu exteriorul au fost tăiate. Viața legionară din Germania a fost stinsă până la ultimele ei rădăcini. Nu mai puteam face nici o mișcare. Antonescu obținuse o nouă satisfacție din partea guvernului german. Nu mai existau legionari în Germania, ci doar pușcăriași, păziți cu strășnicie ca să nu abia nici un fel de legătură, nici în Germania și nici în țară. Cu cât situația pe front se agrava, cu atât mai mult guvernul german își arata complezența față de Mareșal, pentru a-l păstra mai departe ca aliat, lovind și mai mult în proprii lor prieteni. Era o politică pe care nimeni dintre noi nu o pricepea. Cum se întrebau legionarii care au semnat memoriul către Himmler: cui folosește această politică?

Loialitatea legionarilor din grupul Rostock era proiectată asupra persoanei mele. Când am aflat de atitudinea lor mai târziu, m-am simțit umilit. Cine știe, poate nu meritam atâta dragoste și credință. În realitate, această loialitate, care trecea victorioasă peste toate neînțelegerile, disperările și suferințele, nu se adresa mie, ci principiilor legionare. Eu eram doar un punct de convergență al acestor principii, pe care ei le onorau. A fost o lecție de comportament legionar, în fața unei coaliții vrăjmașe, constituită din cea mai mare putere europeană și dintr-un tiran fără scrupule, lipsit de orice viziune a destinului național. Aceasta alianță nefirească și absurdă nu putea duce decât la prăbușire.

 

9. ATMOSFERA APĂSĂTOARE DE LA DACHAU

 

Dizidența din lagărul Buchenwald n-ar fi luat cursul abrupt pe care îl cunoșteam acum, fără de încurajarea ce-a primit-o permanent din lagărul Dachau.

După cum știm, grupul conducătorilor de la Berkenbrück a fost mai întâi transportat la Buchenwald, în clădirea ce ne fusese destinată încă din Noiembrie 1942, așadar înainte de fuga mea în Italia. Mai târziu au fost repartizați în lagărul Dachau, conform unei dispoziții centrale, pentru a evita contactul între masa legionarilor și conducătorii lor. Aici s-a produs ruptura totala între acei conducători legionari care mă considerau responsabil de înrăutățirea situației lor de refugiați politici și ceilalți, care continuau să-mi păstreze loialitatea.

Motorul dezagregării de la Berkenbrück a fost Constantin Papanace. Acesta nu s-a mulțumit să-și exprime o opinie, să-și arate nemulțumirile și să reclame explicații pentru starea în care a ajuns, ci a împins lucrurile la extrem, cum îi era obiceiul.

„Horia Sima este vinovat de starea în care am ajuns. În consecință, el trebuie să plătească și nu mai poate fi Șeful Legiunii”.

Dar Papanace a mers și mai departe, creând o prăpastie între cele două grupe. Nu a formulat numai o acuzație ocazională legată de moment, adică fuga mea în Italia, cu consecințele ei dezastruoase, ci pe acest fapt a creat o întreagă doctrină a rupturii, reamintind și propagând toate greșelile ce le-aș fi făcut eu de când mă cunoaște.

Evident că eu nici nu-mi puteam imagina că un om cu care am împărtășit multe din primejdiile prigoanei și cunoștea „ab ovo” tot cursul evenimentelor, să se transforme într-un procuror al trecutului de care el nu era străin. O metodă ieftină și comodă de a ațâța zâzaniile într-un grup de oameni nenorociți, purtați din lagăr în lagăr.

Cu zelul lui de presupus apărător al purității legionare și al autenticei Mișcări, așa cum a lăsat-o Căpitanul, a câștigat repede audiență în grupul de la Berkenbrück, acum izolat la Dachau. I s-a alăturat lui din primul moment vechea fractură de la Berlin, care, în vara anului 1940, sub comanda lui Papanace, se organizase pentru a sabota acțiunea mea din țară, întâmplări pe care le-am povestit în lucrarea Sfârșitul unei domnii sângeroase. Aceștia au fost: Viorel Trifa, fostul președinte al Uniunii Studenților Romani și Creștini, apoi inginerul Nicolae Horodniceanu, fost administrator al patrimoniului legionar, Virgil Mihăilescu și Gheorghe Dragomir-Jilava, fost șef al muncitorilor din județul Prahova. La aceștia s-au adăugat Comandantul Bunei Vestiri Ilie Gârneață și Dumitru Groza, Șeful Corpului Muncitorilor Legionari. Acesta din urmă, de teamă să nu fie extrădat regimului din țară, din cauza rolului ce l-a jucat în evenimentele din ianuarie 1941.

De cealaltă parte a baricadei au rămas Comandantul Bunei Vestiri, Corneliu Georgescu, Vasile Iasinschi, Constantin Stoicănescu și Ilie Smultea fostul Șef al Frățiilor de Cruce.

S-au petrecut anumite schimbări în compoziția acestui grup. În luna August 1943, Nicolae Petrașcu e ridicat de la Fichtenhain și dus la Dachau. La Crăciunul aceluiași an, Mile Lefter, la propria lui cerere, e mutat la Dachau, iar târziu de tot, în Mai 1944, sosește din lagărul Dachau la Fictenhain, Gheorghe Dragomir-Jilava.

Cu aceste schimbări, dintr-o parte într-alta, lagărul Dachau își menține componența până la sfârșitul captivității.

Trebuie să adaug la lista acestora câteva elemente din vechea fracțiune de la Berlin, alăturata lui Papanace, care acum se aflau în lagărul Fichtenhain-Buchenwald. În Primul rând Nicolae Șeitan, Comandant Legionar, fost prefect al județului Constanta. Apoi Nicolae Smărăndescu, fost Secretar General la Agricultura și apoi locutor la Radio Berlin și Adrian Brătianu, funcționar la Ministerul de Externe german. Aceștia s-au atașat din primul moment grupului dizident. O excepție a făcut Stelian Stănicel, fost Secretar General la Prefectura Poliției Capitalei, care a rămas cu grupul loial și s-a purtat brav până la capătul captivității noastre.

Confruntarea dintre cele două grupe a mers la Dachau atât de departe încât, în cele din urma, au rupt raporturile dintre ele. Se vedeau, mâncau împreună, dar nu-și mai ziceau nici „bună ziua”. Papanace ajunsese la ceea ce vroia el: să provoace o ruptură totală în grupul de la Berkenbrück, încât reconcilierea să nu mai fie posibilă.

Diagnosticul mentalității ce-a insuflat-o Papanace grupului dizident, îl găsim reflectat în declarațiile făcute de Gheorghe Dragomir-Jilava la venirea lui în lagărul Buchenwald-Fichtenhain, în Mai 1944. Dragomir-Jilava era un om simplu, fără mare cultură, considerând tot ce spunea Papanace literă de Evanghelie. Afirmațiile lui nu-i aparțineau, ci reproduceau aidoma gândurile lui Papanace. Găsim în memoriile lui Ghimbășanu un fragment al discuțiilor avute de acesta cu Dragomir-Jilava.

– Nene Ghiță, acum dacă ai venit, sigur că nu vei locui împreună cu agenții și trădătorii.

– Nu-i nimenea agent, nu-i nimenea trădător. E o stare creată de lagăr, de mediu. Toți suntem legionari.

– Gândește-te, nene Ghiță, că aceștia au lovit în Comandant.

– Ce Comandant... Aste-s copilării. Să nu trădezi Mișcarea, jertfa Căpitanului și a celorlalți martiri.

– Știi cine-i vinovatul? Horia Sima. El a trădat. El va răspunde de situația grea in care a aruncat Mișcarea Legionară. Și-a călcat cuvântul de onoare față de nemți, a fugit în Italia. În urma acestei nesăbuiri, s-au arestat în țară 7-8.000 de legionari; grupul din Germania băgat în lagăr și mai groaznic decât orice, a rupt legaturile de prietenie între noi și nemți.

– Și tot grupul Berkenbrück s-a răcit de Horia Sima?

– Tot.

– Da, badea Vasile Iasinschi?

– El a reprobat în scris, la 1 Ianuarie 1943, fuga lui Horia Sima în Italia.

– Dar badea Corneliu Georgescu?

– Nici nu vrea să audă de Horia Sima.

– Dar Groza?

– Groza e cel mai înverșunat dușman al lui Horia Sima. De ce? Pentru că omul acesta care a luptat Ia 3 Septembrie 1940, dup㠄rebeliune”, Horia Sima la învinovățit de anumite acte.

– Constat după afirmațiile ce le faci că, din grupul Berkenbrück, nu mai e nimeni alături de Horia Sima.

– Mai sunt doi proști: Petrașcu și Stoicănescu.

– Dumneata, nene Ghiță, pe cine vezi atunci șeful Mișcării Legionare, pe Papanace?

– Papanace, pus alături de Horia Sima, nu se poate compara. Horia Sima nu-i poate sta lui Papanace nici la degetul cel mic.

Sa presupunem că nu l-am pune pe Papanace Șef al Mișcării Legionare, atunci vom pune pe unul chiar mai tânăr în Mișcare, însă corect și capabil.

– Dar alături de Horia Sima, în țară, stă toată suflarea legionară.

– Fleacuri, basme.

– Împotriva lui Horia Sima a existat un complot în Decembrie 1942.

– Sunt invenții prăpăstioase de-ale lui Stoicănescu.

– Cum poți vorbi așa când eu am trăit în miezul cercetărilor? Și asasinii și agenții sunt aici, locuiește împreună cu ei.

– Las' că știu eu mai bine. Ni s-au adus la Dachau, printr-o legătură, declarațiile ulterioare de la acești nevinovați. Au fost torturați mai rău ca pe vremea inchiziției”.

Din citirea acestui dialog, rezulta cu claritate, insidioasa prelucrare a conștiințelor, realizata de Papanace în cursul captivității de la Dachau. Trecuse peste orice limită de camaraderie fi bun simț, încât rupsese toate punțile de împăcare între cele două grupe.

 

10. SFÂRȘITUL EXPERIENȚEI PAPANACE

 

Cei ce și-au pus nădejdile în judecata politică a lui Papanace, au recoltat o amară decepție. Ei și-au închipuit, așa cum i-a învățat Papanace, că cu cât vor striga mai tare împotriva mea, acuzându-mă de starea lor actuala, prizonieri în lagărele germane, cu atât vor crește șansele lor de a se salva. Poarta spre libertate li se părea deschisă doar prin filtrul campaniei anti-Sima.

Incontestabil că autoritățile germane și-au descărcat răspunderea asupra mea. „Sunteți aici din cauza fugii lui Horia Sima în Italia”, aveau obiceiul să declare. Ei au luat aceasta afirmație de bună și au amplificat diapazonul ei până la stridență.

Dar efectele acestei campanii de ponegrire a mea nu se vedeau. Nici n-au fost scoși din lagăr și nici n-au fost invitați să colaboreze cu Mareșalul Antonescu, cum își imaginau unii. Nu s-a schimbat nimic în statutul lor. Au pătimit și ei alături de noi, până la sfârșitul captivității noastre.

De ce nu se putea face o excepție cu ei? Pentru că Hitler își luase angajamentul față de Antonescu să stingă orice urma de activitate legionară în Germania, pentru a nu mai zice acesta ca îi ocrotește pe dușmanii lui la Berlin. „Nacht und Nebel”, era formula utilizată de Gestapo, pentru a indica ce tratament să se aplice celor destinați a fi tăiați de orice legătură cu exteriorul.

Și într-adevăr, în țară nu se știa nimic sau aproape nimic de viața legionarilor din Germania. Căzuse peste ei cortina de fier a lagărelor.

O colaborare cu Mareșalul Antonescu era de neimaginat în perioada 1943-1944, când el căuta cu disperare un contact cu aliații, pentru a se desprinde de Axă. Prezenta legionarilor – la orice nivel – alături de el, i-ar fi încurcat numai socotelile. De aceea veghea cu o strășnicie extremă ca situația lor, din țară sau din Germania, să nu sufere vreo schimbare. În modul acesta, el câștiga libertate de acțiune ca să-și azvârle antenele de partea cealaltă, pentru a descoperi locul de ancorat al corabiei lui. Legionarii din țară, în perspectiva noii politici a lui Antonescu, trebuiau să rămână mai departe în închisoare sau în formațiile speciale, unde „să se reabiliteze după moarte”. Cei din Germania trebuiau să fie de asemenea supravegheați de aproape, pentru a nu întreprinde acțiuni dăunătoare planurilor lui. Garantul izolării totale a legionarilor din Germania era însuși Hitler, care, pentru a nu-l pierde pe Antonescu ca aliat, n-avea altă moneda de schimb decât grupul legionar din Germania. Azvârlindu-i pe legionari în lagăre, el credea că i-a dat lui Antonescu o garanție de prietenie și de sinceritate netăgăduite. Era un fel de „non plus ultra” al relațiilor dintre cei doi dictatori.

Pe măsură ce zilele și lunile treceau, în același tempo, scădeau și iluziile de eliberare ale grupului dizident. Unii, înșelați de lunga așteptare, s-au întors înapoi, mărturisindu-și eroarea de apreciere a evenimentelor.

 

11. DOUĂ PROFEȚII

 

În lunga captivitate de la Buchenwald, doi oameni, două spirite lucide, și-au păstrat echilibrul interior, căutând ca, prin atitudinea lor, să calmeze neliniștea din grup. Au fost Virgil Velescu și Iosif Dumitru. Aceștia vedeau departe și împărtășeau gândurile lor în masa legionarilor.

Velescu le spunea mereu: „De aici numai Roosevelt ne mai scoate”. Cunoscând opacitatea nemților în materie politică, spre deosebire de alte domenii unde excelează, el și-a dat seama că Hitler nu avea istețimea necesară să corecteze cursul greșit al politicii germane din România. „Câtă vreme Antonescu ține frontul alături de noi, nu ne atingem de el”, excluzând orice combinație cu legionarii. Velescu, în funcție de mentalitatea germană, nu vedea eliberarea noastră decât printr-o catastrofă militară, care să afecteze și soarta țării noastre. De abia atunci Hitler își va aduce aminte de prizonierii din lagăr, de care nici nu vroia să audă până atunci.

Profeția lui Velescu s-a îndeplinit. Nu exact în sensul indicat de el, nu Roosevelt era autorul direct al schimbărilor din România, ci oamenii din România, românii noștri care, la sugestia aliaților, l-au răsturnat pe Antonescu. Numai o catastrofa politico-militară, petrecuta în România, putea să-l determine pe Hitler să recurgă la sprijinul legionarilor.

Iosif Dumitriu susținea altceva. Referindu-se la eventualitatea ieșirii din lagăr, el afirma c㠄de aici nu ne va scoate decât Horia Sima” și nu agitația sterilă a acelora care credeau că punându-mă pe mine la index, autoritățile germane le vor zâmbi amabil și îi vor conduce în libertate. Calculul lui era înrudit cu al lui Velescu, deși se refereau la personaje diferite. „Nu vom ieși din lagăr decât în momentul în care germanii vor fi siliți de evenimente să facă apel la noi. Dacă se întâmplă ceva în România de natură să pună în primejdie și frontul, atunci nu-i rămâne guvernului alta soluție decât să-i introducă în golul deschis pe legionari. Dar de ce Horia Sima? Pentru că numai el ar putea să mobilizeze forțele necesare, capabile să se opună invaziei sovietice în România, fiind cunoscut de toată suflarea românească. În acest caz, el va fi primul care va fi scos din lagăr, pentru a lua contact cu forurile competente. Noi vom ieși după el, pentru a-l ajuta în acțiunea ce o va întreprinde”.

Aceste două profeții au menținut moralul multor legionari din lagăr. Nu erau ficțiuni, nu erau invenții ale unor minți exaltate, ci o consecință previzibila a realităților războiului.

 

XVI.

PRĂBUȘIRE ȘI LIBERTATE

 

„În condițiile politice în care ne aflam în Germania, prizonieri în lagărele de concentrare, nu aveam nici o ieșire în perspectivă. Eram condamnați fără drept de apel, prin acordul Hitler-Antonescu. Trebuia să se întâmple ceva extraordinar și neobișnuit de grav pentru ca să ne recuperăm libertatea. Nici Hitler și nici Antonescu n-au prevăzut și nici nu s-au gândit cel puțin că regimul din România se îndrepta cu pași repezi spre propria lui nimicire. Prăbușirea Mareșalului Antonescu a avut ca urmare saltul în libertate al legionarilor încarcerați.”

 

1. DEZNODĂMÂNTUL DE LA 23 AUGUST

 

S-a scris enorm de mult asupra lui 23 August 1944, unii condamnând lovitura de Stat a Regelui Mihai, alții luându-i apărarea. În realitate, cu rare excepții, toți dau o versiune parțială a evenimentelor se ocupa mai mult de amănuntele loviturii și nu vad cauzele profunde care au determinat mersul inevitabil spre catastrofă.

Vom încerca să concentram în câteva linii factorii care au jucat un rol decisiv la schimbarea de front din România. În realitate, nu actul de la 23 August e important, ci antecedentele lui, modul în care cei ce dețineau atunci frânele puterii, în Germania și în România, au împins țara în sclavia bolșevică.

 

I. Politica lui Hitler

 

Cauza principala a dezastrului din România a fost politica nefericită a lui Hitler. De fapt, Cancelarul Germaniei nu era un om politic. Era mai mult un expert în problemele militare. Pe câmpul de bătălie a obținut succese remarcabile, grație unor intuiții strategice care le depășeau pe cele ale generalilor lui. Dar bătăliile militare ce le-a câștigat, le-a pierdut pe plan politic. În acest domeniu, orientarea lui era deficitară. El l-a asimilat greșit pe Clausewitz, care spunea c㠄războiul nu e decât continuarea politicii cu alte mijloace”. Pentru el politica se baza exclusiv pe relații de forță. Dădea anumite lovituri și dacă ieșeau, le considera ca succese politice. Toate victoriile lui s-au bazat pe forță sau pe amenințare cu forța. De exemplu, ocuparea Renaniei, anexarea Austriei, rezolvarea favorabilă a crizei Sudeților, ocuparea militară a Cehoslovaciei. Când a atacat Polonia, era convins ca totul se va desfășura după calapodul anterior, adică anglo-francezii nu vor cuteza să intre în conflict. După capitularea Franței, în Iunie 1940, era convins că e stăpânul Europei și poate dispune de harta continentului nostru cum vroia. Observam așadar cum politica hitleristă devenise o anexa a războiului, a factorului militar și nu invers cum cerea Clausewitz.

Concepția politică a lui Hitler se baza exclusiv pe aplicarea forței. Cum notează Mihail Sturdza în cartea lui de memorii, întrebând odată un înalt funcționar german de ce guvernul țării lui nu căuta să-și asigure prietenii între popoarele Europei acesta i-a răspuns:

„Wir brauchen keine Freunde. Wir haben Panzerdivisionen”.

Când a izbucnit conflictul din România între Antonescu și Mișcare, Hitler a rezolvat problema după același calapod. Antonescu are armata. Noi avem nevoie de armată în războiul ce-l plănuisem contra Rusiei. În consecință sacrificăm Mișcarea și dăm ajutor lui Antonescu. Diviziile germane din România au primit ordin să-l sprijine pe Antonescu, participând activ la dezarmarea legionarilor. Nefiind un om politic, Hitler nu s-a gândit că prin această decizie alungă de la conducerea Statului Român întreaga țară, sufletul neamului, masele românești, care abia se descătușaseră din tirania carlistă.

În cursul celor patru ani de război, Hitler a rămas rob aceleiași formule simpliste. Cu Antonescu și contra legionarilor, fără să-și dea seama că Conducătorul nu avea nici un sprijin în popor. Era ca un om singur, atârnat deasupra abisului. Suportul lui Antonescu era armata germană din România și nu invers. Când acest suport va slabi sau va dispărea, soarta lui era pecetluită. Cine să-l susțină? Pe popor nu se putea baza, iar armata română era contaminata de agenții aliaților. Până în ultima clipă, ajuns în ajunul loviturii de Stat din România, Hitler credea atât în loialitatea lui Antonescu cât și în capacitatea acestuia de a se menține la putere.

Dacă ar fi fost un om politic, Hitler și-ar fi dat seama că numai Mișcarea Legionară reprezenta o contra-pondere suficientă pentru a se opune încercărilor de dezagregare ale frontului român. Dar el a procedat tocmai invers de cum ar fi judecat orice conducător cu simțul realităților. Legionarii în lagăre, iar Antonescu primit cu onoruri, chiar cu două săptămâni înainte de a fi arestat.

În ordinea de mărime a cauzelor prăbușirii de la 23 August, trebuie rectificată opinia de până acum: Hitler a fost principalul făuritor al dezastrului din România. De altminteri, ca și principalul făuritor al dezastrului celui de-al Treilea Reich.

 

II. Un conducător nebun și perfid

 

Căpitanul spunea de Generalul Antonescu:

„Antonescu poate fi un bun general, dar vai și amar de Statul Român dacă va ajunge pe mâinile lui”. Profeția lui s-a adeverit. Statul Român, ajuns pe mâinile lui Antonescu, a devenit o țară a nimănui. Toți trăgeau din toate părțile, împingându-l în prăpastie. Pe germani nu-i interesa poporul, ci cum să scoată din România cât mai multe beneficii economice și în primul rând prețiosul petrol. Când a izbucnit războiul, Hitler se gândea doar la diviziile tot mai numeroase ce le putea obține de la Antonescu pentru frontul din răsărit. În perioada de victorii din Rusia, Antonescu i-a satisfăcut toate cererile, fără să se gândească la eroziunea economica și biologică a țării. Sângele tineretului curgea din belșug în campaniile din Rusia, începând din Basarabia și până în Caucaz. Cu acest preț se ținea la putere (suportul german), și, în definitiv, cine murea pe front: „generația rebelilor legionari”.

După dezastrul de la Stalingrad, Antonescu își făcuse planul să se despartă de Axă și să treacă, cu același titlu, adică Conducător al Statului Român, în tabăra aliaților. Loialitatea lui Antonescu față de Hitler se transformase acum în duplicitare și perfidie. Din acel moment, Mareșalul l-a însărcinat pe Mihai Antonescu, Ministrul de Externe, pentru a lua legături cu Legațiile străine, cu scopul de a căuta o ieșire din război. A dat frâu liber opoziției Mihai a ocrotit-o chiar pentru a putea lua contacte cu aliații, în vederea încheierii unui armistițiu. Dar ceea ce e mai grav, în interiorul țării a tolerat formarea de centre de spionaj, alcătuite de agenți români și chiar de agenți străini, parașutați în România. A numit în administrația Statului și mai ales în serviciile externe oameni dispuși să colaboreze cu anglo-americanii și chiar cu sovieticii. Cazul cel mai cunoscut este al lui Niculescu-Buzești, căruia i s-a încredințat direcția cifrului și care, mai târziu, a ajuns Ministru de Externe al României, în primul guvern al lui Sănătescu.

Conspirația pătrunsese adânc la toate nivelele Statului. Nici Hitler nu aflase nimic. Doar rareori mai scăpa din țară vreun avertisment. Dar Hitler nu-l lua în seamă, primind vești liniștitoare de la Killinger.

 

III. Carența serviciilor germane din România

 

Pe cât de eficace era activitatea serviciilor de spionaj anglo-americane și sovietice din București, pe atât de lamentabilă, aproape inexistentă, era intervenția serviciilor germane din România. Killinger, Ministrul Germaniei la București, cu întreg staff-ul lui de funcționari, căzuse victima campaniei de dezinformare, organizată în jurul lor chiar de guvernul român. Până în ultima clipă, conspirația de la București s-a bucurat de complicitatea involuntară a lui Killinger și a funcționarilor lui. Un personal adormit, care n-avea altă preocupare decât să-l asigure pe Hitler de „loialitatea” lui Antonescu.

Mai stranie ni se pare atitudinea grupului etnic german din România. Aceștia aveau mari posibilități să informeze corect și la timp Berlinul. De ce au preferat să tacă decât să-și asume răspunderea unor dezvăluiri alarmante asupra a ceea ce se pregătește în România, e un mister! Chiar Andreas Schmidt s-a mulțumit ca, din când în când, să facă declarații de loialitate Conducătorului!

 

IV. O clasă politică înstrăinată

 

După îndepărtarea Mișcării de la putere, Generalul a devenit prizonierul forțelor care conspirau contra Puterilor Axei. După dezastrul de la Stalingrad, el însuși s-a convertit în patronul suprem al operației de schimbare a alianțelor, acoperind cu autoritatea lui toate întreprinderile care minau frontul din răsărit.

Cu Antonescu în fruntea Statului, opoziția nu-și asuma nici un risc, căci el însuși urmarea același plan, de a ieși din conflagrație. Nu numai că așa-zisa opoziție nu risca nimic, dar mișcările de apropiere de inamic erau încurajate și acoperite de autoritatea Statului.

Din nefericire pentru țara noastră, nici în rândurile clasei conducătoare, a partidelor de opoziție, nu se găsea nici un lider care să-și dea seama de valoarea strategică a României și să o negocieze în relațiile cu aliații. România reprezenta poziția-cheie în sud-estul european și aceasta poziție putea fi valorizată pentru salvarea independenței naționale. Maniu și Brătianu erau niște ignoranți în materie de politică externă, având încredere oarbă în „marile” democrații occidentale, care, la vremea aceea, cum spunea Căpitanul, deveniseră niște anexe ale comunismului.

Începând de la Hitler și trecând prin Antonescu și până la Maniu și Brătianu, toți au făcut jocul Sovietelor, condamnând poporul român la sclavie.

În acest timp de restriște, cum priveau ei Mișcarea? Un zălog pe care Antonescu îl ținea în închisori pentru a-l preda aliaților, ca un mijloc pentru a capta bunăvoința biruitorilor. Mentalitatea partidelor era aceeași. Și pentru ele, legionarii arestați nu erau decât o garanție a loialității lor față de „principiile democratice”. Legionarii n-au fost eliberați după 23 August, ci au continuat la Aiud, fiind trecuți în lotul bolșevic, chiar de către partide. Se schimbase regimul?

Dar nu se schimbase regimul lor de eterni deținuți ai închisorilor românești.

 

2. UN FULGER ÎN CAPTIVITATE

 

Nu aflasem nimic de întâmplările din țară, în seara de 23 August 1944, data loviturii de Stat și a arestării lui Antonescu. Nici a doua zi, 24 August, n-am fost mai bine informați, deși ascultam emisiunile germane de radio. Ne urmam programul nostru obișnuit cu plimbarea de 3 ore și lecturile noastre. Eu mă adâncisem în cărțile de istorie și trăiam cu înfrigurare isprăvile legendare ale nemuritorilor traci. Citisem numeroase opere ale savanților germani și aproape nu mai percepeam realitatea sinistră în care trăiam, cu gratii de fier la ferestre, cu sârmă ghimpată și electrificată, care înconjura curtea închisorii. Începusem să mă acomodez vieții celulare în așa măsură, încât nici nu mai încercam să speculez asupra viitorului nostru.

Alexandru Randa avea grija să mute stegulețele frontului, după fiecare comunicat militar, tot mai înapoi, tot mai spre Germania. Aflasem că armata sovietică pătrunsese în Basarabia, în primăvara lui 1944, și se stabilise frontul la nord de Iași. Dar nici prin gând nu-mi trecea că s-ar putea produce schimbări politice spectaculare în România. Dimpotrivă, îmi ziceam, că acum, când pământul țării noastre este amenințat, toată nația, cu partide și Antonescu, vor forma un bloc inexpugnabil de energii, capabil să oprească invazia bolșevică. Alianța cu Germania mi se părea acum mai imperativă ca oricând, căci numai cu ajutorul ei armata română va putea rezista presiunii din răsărit.

Raționamentul meu se baza pe o premisă logică: flacăra patriotismului țâșnește cu tărie elementară din toate inimile românești, când neamul se găsește în primejdie. Instinctul național e mai tare decât orice realitate și orice divergență. Îndrăzneam chiar să gândesc că Antonescu e dispus să înceteze prigoana contra legionarilor și să accepte colaborarea noastră pentru întări frontul intern.

Cât de departe eram de realitate! În România, întreg Statul începând de la conducătorul suprem, era în plina descompunere și aluneca vertiginos spre alianța cu Moscova. Toate mi le puteam închipui, dar această soluție funestă mi se părea de neconceput. Nici un om și mai ales nici o națiune nu se îndreaptă spre propria lor pieire. Aceasta soluție nu mai era un act politic, ci un act de sinucidere colectivă.

În după amiaza zilei de 24 August, când totul părea că se desfășoară după calapodul normal în prizonieratul nostru, apare plutonierul – șeful închisorii, și îmi comunică că sunt chemat să merg la Berlin ca să-l vad pe Generalul Müller. Cum de ani de zile de când dădeam ochii cu autoritățile Reichului, întotdeauna mi se comunica ceva rău, o deteriorare a situației noastre, și de astă dată n-am presimțit nimic bun. Mă gândeam că Antonescu, profitând de situația grea a frontului din răsărit, i-o fi cerut lui Hitler, în termeni ultimativi, să mă trimită în România. Nu era exclus, căci nebunul era obsedat de prezența mea în Germania mai mult decât de situația catastrofală a frontului. Nu mi s-a comunicat pentru ce sunt chemat. Am plecat imediat într-o mașină, însoțit de Borobaru, cu un ofițer de SS, pe care nu-l cunoșteam.

Apoi la sediul central al Gestapo-ului din Alexanderplatz, am urcat imediat în biroul Generalului Müller, unde fusesem în timpul anchetei mele după întoarcerea din Italia. Am avut surpriza să aflu în biroul Generalului Müller, pe cine credeți? Pe Andreas Schmidt, Șeful grupului etnic german din România. Mi-au întins mâna amândoi, cu multă afecțiune și după o scurtă introducere. Generalul Müller îmi întinde o gazetă berlineză, unde, pe prima pagină, citesc cu mirare, scris cu litere mari, un comunicat asupra loviturii de Stat a Regelui și arestarea lui Antonescu. Se mai spunea în același comunicat că s-a constituit în țară un guvern național român, care a luat conducerea țării și va continua războiul alături de Germania.

În sufletul meu se zbăteau două tendințe: pe de-o parte nenorocirea ce se va abate asupra țării cu această lovitură, tocmai în plină ofensivă sovietică în Moldova; pe de altă parte, eram bucuros că presimțirile mele negre nu s-au împlinit. Se îndepărtase primejdia de a fi predat lui Antonescu, acum căzând el însuși în nenorocirea ce mi-o pregătise mie.

În continuare, Generalul Müller m-a întrebat – Andreas Schmidt traducea – dacă aș fi dispus să iau conducerea acestui guvern național și să continui lupta alături de Germania. A adăugat că tratamentul ce l-am suportat până acum nu trebuie să joace un rol important în decizia ce o voi lua. E vorba de destinul Europei întregi și trebuie trec peste nedreptățile ce le-am suferit.

Am răspuns imediat că în fața noii situații create în România și a ruperii alianței cu Germania, eu nu pot decât să-mi fac datoria în spiritul testamentului lăsat de Căpitan. Trecutul nu interesează în fața tragediei prin care trece România.

Führerul trebuie să fie sigur că voi lupta cu ultima energie și cu toate forțele de care dispun pentru a restaura alianța cu Germania și a feri poporul român de invazia bolșevică.

Ca urmare a acestei declarații, Generalul Müller mi-a comunicat că în astă seară voi pleca cu trenul spre Prusia Orientală, la Cartierul General al Führerului pentru a vorbi cu Himmler și cu Ribbentrop. Andreas Schmidt mă va însoți și va asista la toate convorbirile mele, al căror obiectiv este formarea unui guvern național care să ia conducerea României.

M-am despărțit de Generalul Müller cu multă prietenie. Am stabilit cu Andreas Schmidt gara de unde pleca trenul spre Prusia Orientală și ora întâlnirii și apoi eu m-am înapoiat cu aceeași mașină spre lagărul Oranienburg, pentru a-mi lua strictul necesar în vederea călătoriei.

 

3. CU TRENUL SPRE PRUSIA ORIENTALĂ

 

Întors în lagăr, i-am comunicat lui Alexandru Randa, tovarășul meu de suferință, convorbirea avută cu Generalul Müller și iminenta noastră plecare, chiar în seara aceea, spre Cartierul General al Führerului, în Prusia Orientală. Pe de-o parte eram bucuroși de întorsătură, căci scăpam de închisoare, dar, de altă parte, ne gândeam, și cu strângere de inimă la soarta nefericitei țări, invadată de armatele roșii.

Am început îndată să ne facem bagajele. Nu aveam cine știe ce, dar, în cursul celor doi ani de detenție, ni se strânseseră o mulțime de lucruri, în special cărți, manuscrise și dosare, de care nu vroiam să mă lipsesc. Fiecare și-a îngrămădit lucrurile ce le avea în geamantanele proprii și am făcut o revizie de ultimă oră prin toate celulele. Erau șase în total. Dispuneam de un apartament în aripa stângă a închisorii și acum ne despărțeam cu greu de el, căci o parte din viața noastră se scursese între aceste ziduri. Uitându-ne la hainele ce le aveam, ne-am dat seama că erau de proastă calitate, necălcate și chiar mototolite. Ghetele, cămașa și cravata salvau aparentele.

Ne-am despărțit cu efuziune de plutonier, șeful închisorii, care ne-a „betroit” cu multă solicitudine. În cadrul regulamentului și al ordinelor primite, s-a purtat extrem de cuviincios cu noi, înlesnindu-ne viața cu tot ce putea. N-a lipsit de la despărțire nici șeful lagărului, un ofițer mărunțel de statură, dar de o rară distincție. Mă întrebam adeseori cum de un astfel de om a ajuns să conducă un lagăr de concentrare. Nu știu care va fi fost soarta lor, după capitulare.

Bagajele le-am lăsat în grija plutonierului, până ce se va întoarce cineva dintre noi să le ridice. Am plecat toți trei la Anhalterbahnof, de unde pleca trenul spre Prusia Orientală.

La gară ne aștepta Andreas Schmidt. Aveam locuri rezervate în „Wagon-Lits”. Eu cu Borobaru într-o cabină de două paturi, iar Andreas Schmidt cu Randa în altă cabină. Ni s-au dat și merinde de drum. Cu tot războiul și apropierea frontului de granițele germane, trenurile funcționau normal. Întreg personalul își făcea datoria ca și cum ar fi trăit în vremuri de pace. Berlinul cumplit bombardat, dar lumea, cât am putut observa în trecere din mașină, își vedea de treburile ei zilnice, ca și cum n-ar fi fost expusă să suporte noi atacuri.

În cabina noastră, am stat mult de vorba cu Borobaru, comentând brusca noastră libertate. Prăbușirea din țară ne-a săltat pe noi în libertate. Dar ce vom putea face ca să oprim invazia bolșevică? În acel moment nu știam cât de adâncă era ruptura din țară. De nicăieri, din nici un sector al țării nu se ivise o reacție, o forță capabilă să îndiguiască penetrația inamica. Speram că se va produce o rezistență de ultimă ora, împiedicând ca toată țara să cada în mâna bolșevicilor. Speram ca să poată fi salvat cel puțin lanțul Carpaților. În spatele munților, ne vom putea organiza și rezista avalanșei de tancuri sovietice. Dar situația era mult mai grea decât ne-o puteam închipui. A fost o prăbușire internă totală și din acest naufragiu nu s-a putut salva nimeni.

Înainte de culcare, pe o bucată de hârtie, am scris ordinul de înaintare în grad al lui Traian Borobaru, de la legionar la Comandant Legionar. Era cea dintâi avansare ce-o făceam de când fusesem proclamat Șef al Legiunii. În timpul guvernării noastre, n-am avut nici atâta vreme disponibilă ca să răsplătesc cu grade pe cei ce s-au purtat eroic la 3 Septembrie, riscându-și viața pentru salvarea patriei. Cu Borobaru împărtășisem anii de închisoare și m-a ajutat mult ca să pot suporta umilința și nedreptatea pe care le sufeream tocmai din partea camarazilor noștri germani.

 

4. ÎNTREVEDEREA CU HIMMLER

 

Am plecat în seara de 24 August 1944 din Berlin și am ajuns în dimineața de 25 într-o gară din Prusia Orientală, de unde trebuia să ne continuăm drumul cu mașina până la Cartierul General al Führerului. În gara ne aștepta un trimis al Reichsführerului, cu o mașină. Eram însoțit de Andreas Schmidt, Borobaru și Randa.

Timpul era splendid. Am intrat în pădurea care adăpostea barăcile Comandantului Suprem al teatrului de operațiuni. Am trecut prin mai multe controale. (După atentatul contra lui Hitler, paza se înăsprise). Ofițerul însoțitor se oprea la fiecare barieră și arata soldaților de pază împuternicirile ce le avea.

Am fost conduși la baraca unde-și avea reședința Reichsführerul SS Himmler. Fiind dimineață, mai întâi ni s-a servit un dejun copios, din care n-a lipsit nici cafeaua adevărată, în locul Ersatzului obișnuit.

Pe la orele 11 am intrat în biroul Reichsführerului, numai eu împreună cu Andreas Schmidt, care-mi servea de Dolmetscher. M-a primit cu multă amabilitate și chiar cu căldură. Himmler era de înălțimea mea, dar brunet. Purta cunoscuții lui ochelari. Eu eram stângaci și nu știam cum să mă comport în fața lui. N-am intrat direct în politică, ci conversația a alunecat în alte direcții. Mai întâi mi-a comunicat informațiile ce le primise de la Buchenwald. Un raid al aviației anglo-americane, săvârșit în ziua de 24 August, a atacat lagărul și a făcut victime numeroase și printre legionari. După știrile primite azi dimineață telefonic ar fi fost peste 70 de legionari uciși. M-am speriat când am auzit. În ce privește răniții, iarăși numeroși, a dat ordin să fie trimiși și tratați în sanatoriile SS. Și-a exprimat sincerul lui regret pentru cele întâmplate. „Ce tragedie pentru Mișcarea D-voastră după atâtea suferințe!”.

A abordat apoi un alt subiect, al originii poporului român. Nu era prea bine informat. Ne considera mai mult „valahi” decât români, resturi din Balcani care au trecut Dunărea și au înaintat cu turmele de oi până în Transilvania. Mi-am dat seama că era tendențios informat. Cât am putut și timpul scurt mi-a permis, i-am vorbit de strămoșii noștri traci, cel mai vechi popor din Europa, înrudit cu germanii, căci triburile trace se extindeau până în patrulaterul Boemiei. Am continuat cu colonizarea romană și cum din amestecul celor două popoare a luat naștere poporul românesc. Cine a avut interes să ne defaime și să ne transforme într-o adunătură venita din Balcani?

În sfârșit am abordat și domeniul politic. I-am declarat – Schmidt traducea – că eu sunt gata să-mi asum răspunderea unui guvern care să continue lupta poporului român alături de germani. Am condamnat evenimentele din țară, ruperea alianței cu Germania, care nu vor avea alt rezultat decât pierderea independenței naționale și înrobirea poporului nostru sub dictatura Moscovei. Întâmplările din trecut nu mă afectează. Singurul meu regret este că nu am fost eliberat cu o lună de zile înainte, căci aș fi putut împiedica dezastrul actual din România. Noi vom lupta cu aceeași ardoare contra bolșevicilor ca și în trecut și nu ne vom da înapoi de la nici o jertfă pentru a-i ajuta pe camarazii noștri germani. Vom împlini testamentul Căpitanului, care a fost asasinat pentru ca a declarat c㠄în 48 de ore de la victoria legionară, România va avea o alianță cu Puterile Axei”.

Himmler a fost vădit impresionat de declarația mea clară și categorică și m-a asigurat din partea lui de întreg concursul pentru a organiza o linie de apărare în România, care să oprească invazia bolșevică.

Conversația noastră a durat aproximativ două ceasuri. La orele unu, am trecut cu toții în sala de mese. Himmler era însoțit de o suită numeroasă, formată din mai mulți ofițeri SS, cu înalte grade fi cu pieptul plin de decorații. Decorul era impresionant. Noi, eu, Borobaru și Randa, nu aveam nici haine cuviincioase. Eu am fost așezat la dreapta lui Himmler, Andreas Schmidt la stânga, și ceilalți camarazi ai mei, printre ofițeri. Prânzul servit a fost frugal. S-a închinat un pahar cu vin, la care am strigat cu toții „Heil Hitler ”.

După masă am fost conduși într-o baracă, unde ni se rezervaseră locuri de dormit, fiecare cu cămăruța lui. Am profitat de timpul liber pentru a ne spăla și bărbieri, așteptând să facem o vizită Excelenței Sale von Ribbentrop, așa cum ni se comunicase. Ne-am odihnit puțin și apoi am mai conversat cu Andreas Schmidt, întrebându-l de ultimele știri din țară.

 

5. ÎN VILA LUI RIBBENTROP

 

Pe la orele 5 după amiaza, am plecat însoțit numai de Andreas Schmidt, pentru a face o vizita Ministrului de Externe, von Ribbentrop. Acesta își avea reședința într-un loc mai îndepărtat, la 5 kilometri aproximativ de centrul cartierului general al Führerului.

Am fost din nou luați într-o mașină și conduși pe drumuri de pădure până la locuința lui Ribbentrop, o vilă de proporții modeste, ascunsă între copaci uriași. Deși era încă ziuă, camera în care ne-a primit era întunecoasă, încât pentru a ne vedea era nevoie de o lampă cu abajur. Interiorul era modest mobilat. Nimic de prisos. Nici un lux. Ribbentrop era un bărbat înalt cu ochi albaștri, impunător.

Ministrul de Externe a ținut să-mi amintească mai întâi de originile rupturii noastre din Ianuarie 1941 și să se dezvinovățească de cele întâmplate. Faptul ca eu am refuzat să merg la Obersalzberg, invitat de Führer, în 14 Ianuarie 1941, ne-a creat o situație imposibilă. Dacă aș fi venit, Führerul era decis să accepte o masă rotundă, la care să-mi expun și eu punctul meu de vedere. Refuzând invitația, Führerul s-a simțit jignit și atunci i-a acordat tot sprijinul lui Antonescu, pentru a rezolva criza internă, adică conflictul cu Mișcarea.

La aceasta chestiune nu am dat nici un răspuns, deoarece nu mai era de actualitate, iar evenimentele din țară dovedeau că încrederea excesiva acordată Mareșalului n-a fost cea mai bună politica a Germaniei. Nu vroiam să intru în polemica cu Ministrul de Externe al Germaniei, în acest moment grav pentru alianța dintre cele două popoare.

M-a întrebat apoi ce cred eu despre Mareșalul Antonescu. A fost și el amestecat în întâmplările din România sau a fost doar o victimă a cercurilor din jurul Palatului? I-am răspuns, fără să cunosc atunci și alte amănunte, că am convingerea ferma că Antonescu a participat cu cercurile Palatului la ruperea Alianței, chiar dacă a căzut și el victima conspirației urzite sub patronajul sau. Ministrul n-a fost prea bucuros de acest răspuns, căci acuzațiile contra lui Antonescu implicit loveau și în politica germană din România, al cărei făuritor principal era el însuși. Nici Ribbentrop n-a răspuns la obiecțiile mele. Vinovățiile erau prea evidente ca să încerce o disculpare.

La urma m-a rugat ca în cursul zilei de azi să redactez un manifest către țară, pentru a fi emis mâine, 26 August spre România, prin postul de Radio Donau. Trebuie făcut cu cea mai mare urgență, deoarece el vrea să-l citească și să-și dea aprobarea asupra textului, înainte de a fi citit la Radio. I-am promis că mă voi pune pe lucru îndată și într-o oră sper să fie gata. Camaradul Randa, care era cu noi, îl va traduce imediat și textul va ajunge până spre seara, în mâinile Excelenței Sale.

La despărțire, Ribbentrop a avut amabilitatea să mă conducă până la ieșire, dar păstrându-și ținuta rece și distantă. M-am întors cu Andreas Schmidt la baraca rezervată noua, unde am început să lucrez la manifestul cerut de Ministrul de Externe.

 

6. UN MANIFEST CĂTRE ȚARĂ

 

În mai puțin de o oră am redactat manifestul destinat să fie difuzat spre țară. Nu mai am în arhiva mea textul acestui manifest, pierzându-l în vălmășagul evenimentelor de mai târziu. După cât îmi amintesc de conținutul lui, se referea în primul rând la răsturnarea din țară, arătând că schimbarea alianțelor și ruperea frontului reprezintă o mare primejdie pentru țară. Aminteam de declarațiile Căpitanului, care avertiza de orice apropiere de Rusia.

Cum nu cunoșteam în acel moment amănuntele loviturii de Stat și cine a realizat-o efectiv, n-am pomenit nici un nume în particular, nici pe Rege și nici pe șeful partidelor, dar îi condamnam cu toată vehemența pe autorii acestui act.

Chemam apoi la rezistență întreg poporul și toate forțele sănătoase ale națiunii pentru a îndigui invazia bolșevică. Am anunțat că Mișcarea Legionara își va asuma răspunderea luptei alături de Germania, în teritoriile ce vor putea fi salvate de ocupația hoardelor roșii. Un guvern național român se găsește în formație și acesta va restabili onoarea poporului român, întinată prin actul de la 23 August. Îi îndemnam în primul rând pe legionari ca să ia inițiative locale, mobilizând toți românii dornici să lupte pentru mântuirea patriei. Făceam apel și la armata română ca să se atașeze guvernului național român, opunându-se celor ce vor să întoarcă armele contra aliatului de până atunci.

Încheiam exprimându-mi încrederea în victoria finală a Reichului german și a Führerului Adolf Hitler. Toate puterile francmasonice din lume nu vor putea adumbri gloria celui ce luptă pentru apărarea civilizației europene și creștine.

Îndată i l-am trecut lui Randa, care l-a tradus cu aceiași iuțeală bătându-l direct la mașina de scris, ce i-a fost pusă la dispoziție. Cu un curier special, manifestul i-a fost trimis lui Ribbentrop, care după ce l-a citit mi-a răspuns că este bun și și-a dat aprobarea să fie difuzat imediat prin postul Radio Donau.

A doua zi, 26 August, manifestul meu, emis prin Radio Donau de la Viena, a putut să fie ascultat în țară. A provocat o puternică zguduire atât în inimile românilor, conștienți de primejdia ce-i amenința, cât și între legionari, care acum știau că eu trăiesc și m-am pus în fruntea luptei de rezistență contra cotropitorului. Ca urmare, mulți legionari s-au îndreptat spre granița de vest a țării, unde, se presupunea ca se vor concentra forțele germane disponibile și se vor constitui primele unități de voluntari români.

 

7. O NOUĂ ÎNTÂLNIRE CU HIMMLER

 

Seara, după cină, pe la orele nouă, am fost din nou chemat în biroul lui Himmler. De asta data nu eram decât eu, Andreas Schmidt și Șeful suprem al SS-ului. Dispăruse suita lui de ofițeri.

Convorbirea s-a desfășurat în trei și privea situația din România. Reichsführerul era pe punctul de a lua anumite decizii referitoare, la frontul din sud-est și vroia să afle și opinia mea. M-a întrebat cum văd eu evenimentele din România și cum s-ar putea zdrobi încercarea de ruptură a alianțelor, patronată de partide și de anturajul Regelui. I-am răspuns că exista o Axă a țării și anume linia Brașov-București. Dacă trupele germane pot să asigure stăpânirea acestei axe, invazia sovietică poate fi oprită la porțile Moldovei, pe linia Focșani-Nămoloasa-Galați, cum avusese intenția de altminteri și Antonescu. Totul depinde însă de rapida intervenție a trupelor germane și dacă acestea dispun de forțele necesare pentru a face față confuziei ce s-a creat în țară. Când i-am dat acest răspuns, eu nu știam că în întreg spațiul vestic al țării, Muntenia, Oltenia și Ardealul, germanii nu dispuneau decât de pâlcuri de soldați și că grosul trupelor erau concentrate în Basarabia unde fuseseră împresurate, după ruptura frontului de la Iași.

Știu că Himmler, după răspunsul meu, a vorbit de mai multe ori la telefon, nu știu dacă cu Hitler sau direct cu Bucureștiul. Din documentele ce le-am citit mai târziu, rezulta că Generalul Gestenberg, atașat al aerului la București, a asigurat înaltul Comandament german că poate zdrobi putsch-ul cu aviația și trupele ce le are. Ori, ordinul ce s-a dat de a se bombarda Bucureștiul n-a avut efectul dorit. Trupele române au atacat bazele militare ale germanilor din împrejurimile Bucureștiului și le-au anihilat. Pe valea Prahovei și în Ardeal, micile contingente germane n-au putut rezista intervenției trupelor române, la care s-au adăugat în câteva zile și masele sovietice.

Hitler plătea acum încrederea nelimitată ce-o acordase Mareșalului Antonescu, când, în realitate, sub oblăduirea supremă a acestuia, se țesuseră toate firele conspirației. Toata România forma un imens gol militar, provocat de golul politic în care a operat conducerea germană. În cursul conversațiilor mele cu Generalul Müller, cu Himmler și Ribbentrop, mi-am exprimat amărăciunea că nu am fost pus în libertate cu o lună de zile înainte. Cu certitudine că aș fi putut împiedica ruptura frontului.

 

8. CU AVIONUL LA VIENA

 

Chiar Himmler mi-a comunicat că a doua zi voi pleca cu avionul la Viena și de acolo la Budapesta, pentru a lua contact cu Generalul Phleps și a discuta cu el situația din România. Generalul Phleps era însărcinat cu apărarea frontului din regiunea Arad-Banat.

În seara aceea, am vorbit cu Randa și l-am rugat să se întoarcă în lagărul de la Oranienburg, să ridice bagajele noastre și să le transporte la Viena, unde ni se comunicase că va fi centrul de acțiune al guvernului național. Așa se face că zborul la Viena l-am făcut însoțit numai de Borobaru și Andreas Schmidt.

Avionul în care ne-am urcat nu era un avion oarecare, ci însuși avionul personal al Führerului. Ni se făcuse această onoare, pentru a ne arăta grija ce-o avea guvernul german ca misiunea noastră să se desfășoare în bune condiții. Piloții erau militari cu experiență și am zburat tot timpul la joasă altitudine pentru a evita vreo întâlnire cu avioane inamice. Ziua era frumoasă, încât am putut să admiram și peisajele pe unde am trecut. Am străbătut Boemia și ne-am apropiat de aeroportul de la Viena.

La coborâre, am avut surpriza să constat că sunt salutat de un numeros grup de funcționari germani de la Radio Donau, în frunte cu Directorul postului Dr. Schaub. Erau circa 6-7 persoane, între care și Dr. Matthiae, originar din Ardeal. În clădirea aeroportului am conversat aproape o oră și apoi ne-am reluat zborul spre Budapesta.

În scurtul timp al acestei vizite, mi-am adus aminte de primul zbor la Viena, în Aprilie 1941.

Atunci fugeam din țară. Trecusem prin Bulgaria și neputând ateriza avionul la Viena, din cauza tulburărilor atmosferice, s-a îndreptat spre Wiener-Neustadt. De atunci au trecut 4 ani, timp în care noi am fost imobilizați în captivitate, din înalte rațiuni de Stat, pentru a se ajunge la rezultatul dezastruos de astăzi.

 

9. LA BUDAPESTA

 

Chiar în după amiaza aceleiași zile, 26 August, am ajuns cu avionul la Budapesta. Capitala Ungariei suferise de pe urma bombardamentelor, deși nu în aceeași măsură ca orașele germane. În Budapesta am poposit în perioada primului meu refugiu în Germania. Trecusem frontiera pe la Beba Veche, ajunsesem la Seghedin, de unde luam trenul spre Budapesta, însoțit de Lică Popovici și Ilie Smultea.

O mașină ne-a condus la Legația germană, unde am fost primiți de Ministrul Wesenmayer. În aceasta seara nu s-a întâmplat nimic deosebit. Ni s-au rezervat camere la hotel și am luat masa la un restaurant. După această zi agitată, am dormit destul de bine. Cu Traian Borobaru am depănat din nou firul evenimentelor și cum ni s-a schimbat soarta în numai trei zile. În 23 August eram încă în închisoare și ne duceam viața obișnuită. Nu vedeam înainte decât o perioadă de ședere în lagăr. Ne întrebam doar cu îngrijorare dacă la apropierea frontului de granițele germane vom fi puși în libertate sau strămutați în altă parte, pentru a nu cădea în mâinile rușilor. Pentru ceilalți deținuți, venirea rușilor era libertatea, pentru noi însemna un nou prizonierat, mai lugubru și apoi moartea.

Acum, după ce ne luasem răspunderile în fața țării, preocupările noastre s-au schimbat radical. Cum să facem ca să răspundem încrederii ce și-a pus-o Führerul în noi? Aveam nevoie de un teritoriu din trupul țării, unde să ne instalam, și de unde să putem recruta o nouă armată, care să lupte alături de armata germană.

A doua zi dimineața, un funcționar al Legației ne-a luat și ne-a purtat prin mai multe magazine de îmbrăcăminte pentru a ne cumpăra niște haine ca lumea. Și la Budapesta nu mai era belșugul de altă dată. Și pe aici se simțea lipsa de articole în prăvălii. În sfârșit, am găsit ce ne trebuia și îndată ne-am schimbat, uitându-ne unul la altul ca la niște nou-născuți.

Ne-am văzut cu Andreas Schmidt la Legație, care ne-a comunicat că în după amiaza aceleiași zile, vom avea o conferință cu Generalul Phleps și cu mai mulți ofițeri de rang înalt din SS. Generalul Phleps era Comandantul Diviziei „Prinz Eugen”.

 

10. CU GENERALUL PHLEPS

 

În după amiaza zilei de 27 August ne-am întrunit într-un salon al Legației germane la Budapesta cu Generalul Phleps și mai mulți ofițeri din SS. Erau prezenți Andreas Schmidt și Traian Borobaru.

Subiectul de discuție, cum era și firesc, era situația militară din România după lovitura de Stat a Regelui Mihai. Vorbeam românește, căci Generalul Phleps, principalul interesat, era neamț din România. Cum am mai spus mai înainte, el a fost însărcinat de Comandamentul Superior German cu apărarea graniței de vest a României, aproximativ regiunea Arad și Banat. De abia acum am aflat că venirea mea la Budapesta își avea tâlcul ei. Ribbentrop se gândise și alesese ca sediu al guvernului național român de rezistenta orașul Arad. Aici trebuia să ne instalam și să se constituie noul guvern și noua armată națională. Dar totul depindea de fixarea frontului pe linia Carpaților. Dacă diviziile sovietice vor pătrunde prin pasurile Carpaților, Aradul nu mai putea servi acestui scop. În acest caz, germanii ar fi făcut apel la aliații lor unguri, ca să înainteze în partea română a Ardealului, pentru a se opune acțiunii combinate a trupelor sovieto-române.

În momentul acela nu știam că Generalul Phleps era un Comandant fără armată. În spatele lui se întindea un gol militar. Câteva detașamente din administrația Banatului sârbesc și Volksdeutsche din aceeași regiune. Se mai adăugară ceva trupe răzlețe care se retrăgeau din Serbia. Cu forțele ce le mai avea nu se putea opune înaintării sovietice.

Cerându-mi să-mi dau părerea asupra aportului Mișcării Legionare la lupta comuna, i-am răspuns și lui ca și superiorilor săi că eu nu pot interveni decât dacă dispun de un spațiu suficient de mare pentru a recruta o armata de voluntari. Îmi trebuie și spațiu și o anumită perioadă de timp. Ce puteam să fac, când eu am fost ținut prizonier până la 24 August 1944? În câteva zile nu puteam mobiliza forțele de rezistență ale națiunii. Am constatat la toți cei prezenți o anumită paralizie. Toți așteptau ordine, de undeva de sus și nu știau ce să facă. Generalului Phleps i se dăduse o comandă, dar îi lipseau mijloacele necesare. Era redus la improvizații. Așa mai târziu s-a dus în Banat, unde a luat contact cu legionarii care se refugiaseră în Serbia. Din ce s-a putut întocmi atunci, s-a format un batalion de intervenție mixt germano-român, care s-a pus în marș spre Timișoara, dar fără rezultat. Mai târziu Generalul Phleps a murit în luptă, cazând, mi se pare, într-o ambuscadă.

Aveam impresia că în acel moment nimeni nu știa ce să facă cu noi. Nu le puteam oferi sprijinul la care se așteptau, din motivele mai sus amintite. Hitler plătea lipsa lui de previziune politică, acordându-i lui Antonescu toată încrederea, iar pe noi ignorându-ne ca o cantitate neglijabilă.

 

11. ÎNAPOI LA VIENA

 

În aceasta situație nehotărâtă, am stat la Budapesta trei zile până ce un ordin venit de la Marele Cartier al Führerului a comunicat Legației Germane să ne readucă la Viena. Planul de instalare al guvernului național român la Arad căzuse din cauza înaintării vertiginoase a trupelor sovieto-române. Trupele germane din Moldova și Muntenia care scăpaseră din încercuire, băteau în retragere spre Carpați. Atacul asupra Bucureștiului eșuase și diviziile sovietice se apropiau fulgerător de capitală.

În dimineața de 28, eu și Borobaru am fost luați în primire de un ofițer SS, care ne-a invitat în mașina lui. Cu aceasta mașină am părăsit Budapesta și am luat drumul spre granița austriacă. După câteva ore de mers, fără întrerupere, pe la orele două după amiază, am ajuns la Viena. Andreas Schmidt nu s-a mai întors cu noi. El avea alte misiuni. Vroia să se înapoieze în România, pentru ca în aceste momente grele pentru Grupul Etnic German să fie în fruntea compatrioților săi. Am descins la Hotel „Imperial”, unde am rămas tot timpul șederii mele la Viena.

De aici înainte începe un alt capitol de istorie legionară. La Viena am pus bazele guvernului național român și am continuat lupta alături de Reichul german până la capitularea lui, din 9 Mai 1945.

 

12. SÂNGE ȘI LIBERTATE LA BUCHENWALD

 

La Buchenwald, a doua zi după ce a avut loc răsturnarea din România, 23 August 1944, aviația anglo-americană a atacat lagărul, ucigând mii de oameni. Cele două acțiuni nu sunt întâmplătoare, ci există o conexiune politica între ele.

Soția mea a fost căutată de o persoană ce avea legătură cu serviciul englez. Era doctorul radiolog Nedelcu din București. Acesta a rugat-o să-mi transmită un mesaj din partea Londrei:

„Dacă se întâmplă schimbări în România, cu scopul de a îndepărta țara noastră din alianța cu Puterile Axei, d-l Horia Sima este rugat să nu se opună acestui plan, continuând lupta alături de Germania. Pentru acest serviciu, Marea Britanie e dispusă ca la sfârșitul războiului să-i acorde ospitalitate în Anglia și să-i asigure și libertate pentru viitor”.

Soția mea a răspuns că ea nu are nici o legătură cu mine, nu știe unde sunt și nu-mi poate comunica nimic. Ea spunea purul adevăr. Toate legaturile mele cu exteriorul erau tăiate.

Soția mea nu s-a încredințat acestor mesaje frauduloase și când s-a produs actul de la 23 August, a plecat cu trenul, împreuna cu Doamna Iasinschi și fiul ei, de la Brad spre Arad. Dacă mai întârzia 24 de ore, ar fi fost arestată. Abia ajunsă la Arad, au intrat trupele maghiare în oraș, care săriseră în ajutorul germanilor. Situația generală a frontului înrăutățindu-se, din cauza penetrației diviziilor sovietice prin pasurile Carpaților Meridionali, autoritățile germane au decis evacuarea orașului. Soția mea, Doamna Iasinschi și fiul ei Dan, au fost evacuați cu ultimul tren ce se formase în gara Arad. Au trecut prin Budapesta și au ajuns cu bine la Viena.

Între anglo-americani și conspiratorii de la București era o legătură continuă. Comunicațiile erau înlesnite chiar de guvernul român, care avea cunoștință de existența unor posturi de emisiune engleze și tolera activitatea lor. De alta parte la Ministerul de Externe Roman, sub conducerea lui Niculescu-Buzești, exista o altă centrală de legături cu străinătatea. Cert este că lovitura de la 23 August a fost cunoscută cu anticipație de serviciile aliate, care la rândul lor, au informat Londra. Numai așa se explica groaznicul bombardament de la Buchenwald, a doua zi după ce complotiștii de la Palat operau arestarea lui Antonescu. De altminteri, după efectuarea lui, Radio Londra a anunțat raidul asupra Buchenwald-ului, al cărui scop principal a fost nimicirea grupului legionar internat aici, pentru ca acest grup să nu mai poată organiza o nouă linie de rezistență în România.

Bombardamentul s-a desfășurat în plina zi, pe la orele 12. Legionarii priviseră de multe ori spre cer, când treceau stoluri de avioane americane și britanice spre orașele unde trebuiau să-și descarce încărcătura lor mortiferă. Și de astă dată credeau că asistă la un exercițiu asemănător: avioane destinate să împrăștie moartea în alte localități. Nu știau ce să creadă când au început să trosnească bombele în jurul lor. Pereții barăcilor cad sub presiune și lumea își căuta adăpost sub mese, sub paturi, în șanțuri sau în adăposturi anti-aeriene. După ce avioanele au trecut, cei rămași și neatinși descoperă în jurul lor pe cei morți și răniți. Sunt cinci camarazi care și-au pierdut viața: Zaharia, Graur, Papanace, Calin și Voinea. Răniții sunt foarte mulți. Aproape 40 de inși, dintre care, unii grav. Aceștia sunt luați și duși cu brancardele în infirmeria lagărului, iar de aici, mai departe, în diverse spitale.

În focul bombardamentelor au dispărut poarta, rețelele de sârmă ghimpata și turnurile de pază. În față se întindea o pădurice. Nu mai existau nici santinelele, care împărtășiseră aceeași soartă: morți și răniți.

Efectele bombardamentului n-au fost atât de grave pentru grupul legionar, pentru că avioanele n-au calculat exact amplasamentul lagărului Fichtenhain. Conform ordinelor primite, trebuia să-l lovească din plin. Abia primele bombe au căzut peste legionari, în timp ce covorul lor s-a deplasat masiv spre lagărul propriu-zis, semănând moartea între deținuți. Peste 8.000 au fost uciși. Au fost lovite și fabricile de armament din lagăr, unde lucrau acești deținuți.

 

13. DACHAU: PUNCTUL FINAL AL UNEI DRAME

 

La Dachau taberele au rămas împărțite până în ultimul moment. Deoparte partizanii lui Papanace, de altă parte, cei rămași leali. Cum am scris mai înainte conflictul a mers atât de departe, încât cele două gupe nu-și mai ziceau „bună ziua”. Mâncau împreună, căci n-aveau încotro, dar nu mai vorbeau unul cu altul. O atmosferă grea și apăsătoare. În sfârșit se apropie dezlegarea. Cum aveau un aparat de radio auziseră știrile din țară: proclamarea Regelui și ruperea raporturilor cu Puterile Axei. Mai departe, cu toții presupuneau că soarta lor se va schimba. Printr-o ciudată întâmplare, legionarii de la Buchenwald au fost anunțați înaintea lor că vor fi puși în libertate. La Dachau nu venise încă ordinul de la Himmler. Așa se face că în seara de 26 August, încă fiind prizonieri la Dacahu, fruntașii legionari au ascultat proclamația mea către țară, transmisă de Radio Donau. Bucuria a fost de nedescris la cei cari rămăseserăm fermi pe poziție. Tăria lor sufletească fusese răsplătită. Ceilalți, partizanii lui Papanace, adică Gârneață, Lefter, Trifa, Groza, Mihăilescu și Horodniceanu au respirat ușurați că scapă din lagăr, dar, de altă parte, erau mâhniți de întorsătura evenimentelor. Germanii au preferat din nou pe Horia Sima, care le-a creat mari greutăți cu fuga lui în Italia, și nu s-au adresat lui Papanace sau Gârneață, cum era firesc din punctul lor de vedere. Ei au rămas fideli alianței cu Germania, au condamnat gestul lui Horia Sima, au înfierat atitudinea lui care punea în primejdie însăși testamentul Căpitanului și acum iată răsplata. În relațiile cu Reichul german, lor nu li se putea imputa nimic, în timp ce Horia Sima nici n-a venit la Hitler când a fost chemat în Ianuarie 1941, ci a preferat să se înfrunte cu Antonescu, provocând rebeliunea. Guvernul german a făcut o greșeală politică preferând pe acest om, capabil de toate surprizele.

Papanace, când a auzit mesajul meu, era livid. Din nou nu-i ieșise socotelile lui politice. Primul exil din Germania se terminase pentru el cu alungarea Regelui Carol și formarea Statului Național-Legionar; al doilea exil sfârșise cu ieșirea la suprafață a aceluiași om pe care îl detesta și l-a combătut cu înverșunare în fața germanilor și a camarazilor lui, cu speranța că nu va mai ieși teafăr din lagăr. În zadar au fost toate manifestațiile lui de fidelitate pentru Führer și Germania național-socialistă, în zadar a fost toată campania lui de acuzare și condamnare a mea, ca unic responsabil de suferințele celor internați în lagăre, prin călcarea angajamentelor față de Reich. La nimic n-a servit această pledoarie înfocată de desprindere a răspunderilor mișcării de actele fostului șef. Totul s-a ruinat într-o clipită prin năprasnicele întâmplări din țară, iar germanii au făcut apel la omul care le-a creat, numai greutăți, presupunând că se bucură de încrederea Legiunii și a Neamului.

Între camarazii rămași leali, a fost o irupție de bucurie. Cu toții au fost puși în libertate și îndreptați spre Viena, același centru de concentrare al legionarilor. Cum o nenorocire nu vine niciodată singură, Papanace a mai aflat la Viena că-i murise fratele în bombardamentul de la Buchenwald. Un element excepțional, care a jucat un rol important în revoluția de la Constanța. Mă gândeam, când am aflat știrea morții fratelui sau, că aceasta durere îi va atenua resentimentele lui Papanace și ne vom putea regăsi, ca la 14 Septembrie la București. Dar n-a fost așa. Cu aceeași perseverență a continuat drumul întunecat din lagăr, fixându-și acum ca țel să torpileze formarea unui guvern național sub conducerea mea, deși vedea și era clar că eu nu făceam nimic rău în acel moment, luându-mi angajamentul să lupt contra năvălitorilor din țară.