TESTAMENTUL LUI ION MOȚA

 

 

 

„Eu așa am înțeles datoria vieții mele. Am iubit pe Hristos și am mers fericit la moarte pentru El!”

 

 

 

Cei opt legionari plecați în Spania pentru apărarea Crucii, în numele Mântuitorului:

Dr. Ion Moța, General Gheorghe Cantacuzino, Ing. Gheorghe Clime, Av. Niculae Totu, Pr. Ion Dumitrescu-Borșa, Bănică Dobre, Dr. Vasile Marin, Av. Alexandru Cantacuzino

 

 

În ziua plecării sale spre Spania, Ion Moța a lăsat în păstrarea D-lui Profesor Nae Ionescu mai multe scrisori sigilate și adresate părinților, soției, copiilor când vor fi mari și Căpitanului, cu rugămintea de a fi înmânate numai în cazul morții sale.

Urmează scrisorile–testament către părinți și Căpitan, pe care consiliul legionar, cutremurat și-a permis a le publica în această broșurică pentru a le avea la pieptul fiecăruia dintre noi.

_____________________

 

București, 22 Noiembrie 1936

 

Iubiții și mult încercații mei părinți și dragi surori,

 

Dumnezeu a vrut să fie așa.

Durerea e mare, imensă, o știu. Și mă cutremur de îngrijorare la gândul că ați avea prea puțină putere s-o suportați. Dar, iubiții mei părinți, căutați să vedeți, alături de durerea voastră, toată frumusețea faptei noastre: Se trăgea cu mitraliera în obrazul lui Hristos! Se clătina așezarea creștină a lumii! Puteam noi să stăm nepăsători? Nu e o mare binefacere sufletească pentru viața viitoare, să fi căzut în apărarea lui Hristos? Astfel, pe lângă durere, nu se poate să nu simțiți și o mare înălțare sufletească. Dumnezeu să vă dea puterea de a purta suferința aceasta și a o birui.

 

Câteva rugăminți de ordin practic: Nu lăsați să moar㠄Libertatea”! Din ea va putea trăi familia mea…

Scumpii mei părinți, în durerea voastră, gândiți-vă la ce au avut de îndurat și alți părinți, ca Moscardo, care a stat de față la telefon la împușcarea fiului său! Și totuși nu a deznădăjduit, ci a luptat și a trăit, pentru a-și împlini datoria!

Eu așa am înțeles datoria vieții mele. Am iubit pe Hristos și am mers fericit la moarte pentru El! De ce să vă chinuiți prea mult, când eu am sufletul mântuit, în împărăția lui Dumnezeu?

Grija pentru familia mea să nu vă copleșească. Dumnezeu nu o va lăsa muritoare de foame. Toate se vor aranja bine.

Scumpa mea mamă, sunt îngrijorat de moarte pentru răul pe care și-l va face mama prin lungile neliniști după aflarea plecării pe front, apoi de putere mamii de a rezista loviturii pierderii mele.

Scumpă mamă, cu lacrimi în ochi îi spun mamii, cât și tatii, ultima mea dorință: fiți tari, stăpâniți-vă durerea și trăiți pentru ocrotirea copiilor mei.

A lor e nenorocirea mai mare, dacă toată lumea își va pierde puterea de rezistență și se va frânge sub povara durerii.

Măcar din dragoste pentru Mihail și Gabriela, repet într-una rugămintea mea fierbinte, de a fi tari, a fi curajoși. A avea încredere în ajutorul lui Dumnezeu, pentru suportarea nenorocirii personale materiale (căci nenorocire sufletească nu este).

Cât de liniștit aș fi eu, să am încredințarea aceasta, că veți fi tari. De aceea, vă rog să auziți clipă de clipă chemare mea, implorarea mea: nu vă lăsați răpuși! E mai rău atunci.

Și iertați-mi, scumpii mei părinți, tot zbuciumul pe care vi l-am adus în viață.

Nu l-am adus decât din dragoste de Dumnezeu și Neam, din inimă curată.

Vă îmbrățișez acum cu tot sufletul meu și sunt sigur că-mi veți împlini dorința d ea înfrunta durerea cu tărie și încredere în mila lui Dumnezeu.

 

Al vostru mult iubitor,

Ionel

_______________________

 

București, 22 Noiembrie 1936

 

Dragă Corneliu,

 

Rugămintea mea – în singura mea îngrijorare pe care o am: copiii și Iridenta – e doar aceasta una:

Nu lăsați „Libertatea” să moară.

……………………….

Sunt sigur că, deocamdată cel puțin… tata (plus mici colaborări) vor putea face față redacției. Cât despre administrație, ea va continua pe linia trasată, așa cum e azi…

Iridenta să nu se mute din casa „Mica”, nici din București.

Venitul foii îi ajunge pentru trai. Iar cum D-l Gigurtu îi va face sigur o chirie redusă (i-am scris), nu va putea locui în altă parte mai ieftin. Nici nu vreau apoi să-i mai aduc, în plus și durerea de a trebui să-și desfacă casa. Abia și-a înfiripat-o și s-o risipească. În nici un caz nu doresc să se instaleze la Huși (de unde nu va putea, de altfel, să conducă administrația căci n-are echipa de băieți de aici, învățați de mine), nici la Orăștie.

Deci, totul să rămână pe loc și să continue ca și înainte de plecare mea…

Cu concursul tău și lăsând „Libertății” sectorul operei ziaristice pe care o împlinea până acum în Legiune, – foaia e asigurată și familia mea are din ce trăi. Te rog deci ajut㠄Libertății” să trăiască.

E de dorit ca, cu timpul, să fi crescut un element bun ca redactor. Va fi salariat, va face carieră aici…

Mor, Corneliu, cu tot elanul și toată fericirea, pentru Hristos și Legiune. Nu cer nici răsplată, nici nimic, ci doar biruința. Și vă rog să aveți inimă pentru copiii mei.

Cu Iridenta te rog să fii îngăduitor și iertător. Știu că nu vă veți putea înțelege totdeauna. Dar nu încerca, inutil, s-o schimbi în felul vederilor tale. Nu spun să te interesezi de o blândă supraveghere și îndrumare a lor. Dar în conflictele care știu că se vor ivi, fii tu cel îngăduitor. Gândește-te la durerea și la pierderea lor, la nervii ruinați ai Iridentei și la tot ce nu se poate schimba oricât te-ai necăji. Ea încolo e econoamă, cinstită, trăiește numai pentru copii, e devotată și nu trebuie lovită și mai mult, chiar dacă ar avea vină.

După aceste lucruri personale, iată, deoarece e vorba de despărțire, îți urez ocrotirea lui Dumnezeu și biruință cât mai apropiată. Sunt fericit și mor bucuros cu această mulțumire, că am avut putința de a simți chemarea ta, de a te înțelege și de a te servi. Căci tu ești Căpitanul! Ți-am și greșit, și ce știi și ce nu știi. Iartă-mă. N-am greșit însă niciodată nimic celei mai sincere fidelități legionare și fidelității față de tine, Căpitanul. N-am făcut destul pentru Legiune în ultimii ani, dar am crezut și cred în tine și față de această credință n-am păcătuit vreodată nici în cea mai ascunsă cută sufletului meu (chiar dacă uneori mai criticam câte ceva, cu bună credință, ca de pildă lipsa ta de atașament față de forme și contabilități, care aduc adeseori mari neajunsuri de fond).

Și să faci, măi Corneliu, din țara noastră o țară frumoasă ca un soare și puternică și ascultătoare de Dumnezeu!

 

Trăiască Legiunea!

 

MOȚA

 

Eu voi scrie în Spania 200-300 articole pe care le las spre a apărea timp de 5-6 ani câte unul în fiecare număr al foii, postum. Aceasta va face foaia și mai căutată. Alte îndrumări am lăsat în scrisoarea către Iridenta.

__________________

 

O scrisoare a lui Ion Moța către părinții săi, scrisă de pe vapor în drum spre Spania și două articole pentru ziarul „Libertatea” scrise pentru români; poate între două atacuri.

 

SCRISOAREA LUI ION I. MOȚA CĂTRE PĂRINȚII SĂI

Pe vaporul „Monte Olivia” spre Portugalia – 1 Decembrie 1936

 

Iubiți părinți,

 

Suntem de patru zile pe un vapor, iar mâine debarcăm la Lisabona, în Portugalia, de unde apoi plecăm în Spania…

…Desigur ați aflat că dorim să luăm și noi parte câtva timp la lupte, cam o lună de zile, căci pe atât ne-a țărmurit Corneliu termenul, fiind vorba de un semn viu de unire creștină a inimilor a două neamuri.

Cea mai mare grijă și tulburare sufletească a mea, în acest admirabil și măreț drum, este grija de scumpa mamă și iubitul tată.

Mă tem că prea vă veți lăsa copleșiți de îngrijorări și, negreșit, după o viață destul de încercată, numai asemenea poveri sufletești nu ar trebui să mai aveți. Aș fi cel mai fericit să pot avea de la iubiții părinți o veste că grijile mele nu sunt întemeiate și că, răzimați pe dragostea pentru Cruce și creștinătate, găsiți îndestulătoare putere sufletească pentru a putea purta grija aceasta ce nu se poate înconjura, dar a fi chiar mulțumiți că fiul vostru se află pe un asemenea drum de onoare și de datorie…

La riscul nostru, la jertfa noastră din dragoste pentru Hristos, vom fi fericiți a afla că și ai noștri iau parte prin bărbăția de a trece prin câteva zile grele și a nu se lăsa copleșiți, căci ar părea că ne-au făcut să uităm datoria noastră către Dumnezeu, în al cărui obraz se trage azi cu mitraliera și datoria față de neamul nostru, a cărui soartă atârnă și ea atât de mult de lupta hotărâtoare care se desfășoară azi în Spania…

Neliniștea mea e mai mare pentru părinți, căci Iridenta fiind mai tânără și mai voinică fizicește, tinerețea o ajută să treacă mai ușor zbuciumările și greutățile pe care le sporește adeseori închipuirea…

Sunt foarte bucuros că ea, care la plecarea mea bănuia lucrurile acestea, a fost curajoasă, văzând că își știe stăpâni simțământul, pentru a se împlini datoria…

Trebuie să mai adaug, spre a înlătura orice judecăți greșite, că au n-am fost trimis de nimenea în Spania ca să i se facă vreo răspundere pentru asta, ci eu singur am avut, cel dintâi, gândul și dorința de a lua parte la aceste lupte, pentru care am cerut și am primit aprobarea șefului nostru, mărginind el această aprobare la numai o lună de zile. Niciodată n-aș fi primit să fiu înlocuit prin altcineva, căci sufletul meu îmi cerea și-mi cere împlinirea acestei datorii, pe care am și dus-o la împlinire. Nu e adevărat, ce spuneau unii, că rămas în țară, puteam fi mai de folos și eu și soții câți am luat acest drum, – luptei de acasă. Biruința morală pe care noi o vom câștiga în Spania, – cu orice jertfe, – va fi mai mare pentru lupta națională, deci tot ce-am mai putea face în restul vieții noastre, ba și dincolo de ea… Acesta e adevărul.

Pe la începutul lui Februarie, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom porni înapoi spre casă…

Încă o dată vă rog din tot sufletul, să nu vă lăsați predă îngrijorării. Omul doar nu a fost născut pentru a trăi numai decât un număr nu știu cât de ani, – ci pentru a se apropia de Dumnezeu prin faptele vieții sale!

Vă sărut mâinile cu toată dragostea și vă rog, nu-mi tăgăduiți fericirea de a vă ști curajoși și senini, primind bărbătește și cu tăria pe care ți-o dă credința în Dumnezeu, toate greutățile cu care Dumnezeu a cinstit familia noastră, cerându-i sprijinul ei pentru împlinirea dreptății și a Dumnezeieștii Lui așezări…

Vă îmbrățișez cu mare dragoste, mulțumire și recunoștință, pentru toate jertfele sufletești și materiale, pe care o viață întreagă, neîntrerupt le-ați făcut pentru noi și pentru sufletul nostru…

 

Al vostru iubitor

Ionel

_______________________

 

 

Scumpii eroi ne veghează…

_______________________

 

Răvaș de la legionarii români de pe frontul spaniol

 

LA NAȘTEREA DOMNULUI

 

Din nou popoarele lumii se pregătesc pentru sărbătorile și bucuriile Nașterii Domnului, a nașterii sfinte a lui Hristos.

Dar bucuria aceasta e astăzi întunecată în toate inimile de îngrijorare pentru soarta așezării creștinești a lumii, așezare dăruită nouă de către Dumnezeu prin trimiterea pe pământ a Fiului Său, a cărui naștere o vom sărbători acum din nou.

Căci iată, mânia Diavolului a pornit în zilele noastre cel mai crâncen război împotriva Bisericii întemeiate de Domnul nostru Iisus Hristos. Niciodată, de când a coborât Mântuitorul printre noi, nu s-a ridicat o parte a omenirii, cu atâta ură și pornire, pentru a dărâma așezarea, rânduiala creștină a lumii, ca în zilele noastre. Mor oameni cu zecile de mii, unii pentru a izbuti să dărâme altarele Bisericilor lui Hristos, iar alții pentru a le apăra. Comunismul este ca cea fiară roșie din Apocalips, care se ridică pentru a izgoni pe Hristos din lume.

Astăzi, la Nașterea Domnului, nu ne este îngăduit să avem numai bucurie în casele noastre, ci și grija pentru a păstra marele dar pe care ni l-a făcut Dumnezeu prin trimiterea Fiului Său printre noi.

Fiara roșie va fi biruită, fără îndoială, până la sfârșit. Căci Biserica întemeiată de Domnul Hristos nu va putea fi doborât㠄nici de porțile iadului”. Dar iată că, totuși, în țările unde comunismul diavolesc a biruit, Biserica a fost doborâtă. Nu pentru veșnicie, dar totuși a fost doborâtă pentru veacul de azi, iar în locul ei s-a înstăpânit puterea diavolească a necredinței, a stricăciunii, cu suferințele și moartea sufletească și trupească a oamenilor de azi. Noi credem în învierea Bisericii atât în Rusia cât și în Spania comunistă. Dar această înviere cât și mântuirea țării noastre de pacostea stăpânirii lui Antihrist, atârnă de vrednicia noastră! Dumnezeu s apus că Biserica nu va fi doborâtă nici de porțile iadului pentru că Dumnezeu a avut încredere în vrednicia oamenilor, în alipirea lor de Dumnezeu.

Dacă însă noi nu ne vom trezi și nu vom porni la împlinirea datoriei noastre, în războiul pe care l-au pornit oștile diavolești, atunci prăbușirea va veni, cum a venit și aiurea. Și cine știe câte veacuri de ispășire, în robie și chin, vor trebui să treacă peste viețile nenorociților noștri urmași, până când să ne învrednicim a ne bucura din nou de stăpânirea Bisericii asupra sufletului oamenilor.

Ceasul de azi e un ceas greu. De împlinirea datoriilor noastre în acest ceas atârnă faptul că rândurile viitoare de oameni, copiii, nepoții și strănepoții noștri, să se bucure ori apoi să plângă în ziua Nașterii Domnului.

Să nu lăsăm pe urmașii noștri să piardă binefacerile sufletești ale Nașterii Mântuitorului! Să nu lăsăm o țară fără Biserici, fără icoane, fără ocrotirea mâinii lui Dumnezeu! Să nu lăsăm copiilor noștri o viață în care vor fi pierdut pe Hristos!

Iar pentru acesta, să nu fugim din fața jertfei pentru apărarea Crucii!

Numai această jertfă poate răscumpăra, pentru urmașii noștri, pe Iisus Hristos, numai prin această jertfă îl vor putea avea pe Hristos între ei, în zilele de Crăciun ale anilor viitori, ale veacurilor viitoare.

Căci fără luptă vitează, nici Arhanghelul Mihail n-a putut goli cerul de oștile lui Lucifer, de oștile îngerilor răsculați.

Legionarii români care, în aceste zile de Crăciun, luptă pentru Cruce pe pământul spaniol, vă cheamă să-i urmați!…

Ion I. Moța

(„Libertatea”, nr. 37-38, Crăciun 1936)

_______________________

 

Răvaș de la Legionarii Români de pe frontul spaniol

 

SPRE ANUL 1937

 

Dumnezeu a învrednicit pe șapte legionari ai Căpitanului să-și petreacă sărbătorile Crăciunului și să aștepte Anul Nou cu mâna pe pușcă, pe grenadă ori pe mitralieră, risipiți pe străzile Madridului sau în munții spanioli, în încleștarea luptei împotriva celor care, cu baioneta scot ochii Mântuitorului de pe sfintele icoane și batjocoresc pe Maica Domnului și sfântul Ei prunc.

I-a învrednicit, am spus, pentru că nu poate fi, pentru un om, o cinste mai mare, o chemare mai plină de rod sufletesc, decât aceea de a fi apărător al lui Hristos, și prin Hristos, al neamului tău creștin.

Anul care a trecut, 1936, a deschis această cumplită luptă de pe pământul spaniol. Anul în care intrăm, 1937, cine știe ce alte încercări, și mai mari, va cere poate, oamenilor și popoarelor.

Spre acest an nou, care răsare în zori de sânge, românii trebuie să se îndrepte cu sufletul scuturat de moliciune și șovăială, pregătiți sufletește pentru vremuri mari, de răspântie. Să primească în inima lor duhul nou al bărbăției legionare, aducându-și toată curățenia sufletească pe car o mai au, făcând-o să rodească rodul scump, deși adesea dureros, al jertfei pentru Cruce și pentru Neam.

Să lăsăm cu toții la o parte vorbirea cea multă și mai ales să lăsăm la o parte credința că ne-am împlinit datoriile prin care asemenea lupte de vorbă goală, prin paradă și laudă sterpă ori prin hotărâri care nu sunt urmate de aspra greutate a faptei, a jertfei, a poverii.

Să ne dezbrăcăm de toate slăbiciunile, de temerile și lăcomiile noastre, să ne înălțăm la creastă îmbrăcați în tot ce are sufletul nostru mai bun, mai viteaz, mai curat. Și astfel înarmați sufletește, să așteptăm poruncile pentru a răzbi, gata de însângerare și de moarte, prin negurile de întuneric și de pierzare care învăluie tot mai mult neamul nostru.

Numai îndreptându-ne astfel spre căile pe care ni le deschide noul an, vom putea aștepta zile de soare și de biruință românească de la anul acesta nou care se apropie de noi plin de întuneric și de povară.

Căci Dumnezeu nu poartă cu carul biruinței decât pe viteji, pe cei care se știu pierde pe ei pentru a-și răscumpăra neamul și sufletul.

 

Ion I. Moța

(„Libertatea” nr. 1, 3 Ianuarie 1937)

______________________

 

 

MAJADAHONDA

Pământ sfințit cu sângele celor doi martiri eroi, Ionel Moța și Vasile Marin, în memoria cărora s-a ridicat mărețul monument. Simbol de credință, luptă și sacrificiu pentru legionarii Gărzii de Fier, alături de care reprezentanții românilor din exil, împreună cu camarazii lor spanioli, italieni, germani, francezi etc. se adună la 13 ianuarie în fiecare an, aduși de dragostea aceluiași ideal înălțător. La picioarele acestui monument reînnoiesc legământul de fidelitate și credință în luptă pentru eliberarea Europei de amenințarea materialismului ateu și comunist.

 

PREZENT!

„Cei ce-au căzut uciși de gloanțele dușmane,

Pășesc în rând cu cei ce au rămas”…

(Cântec legionar)

____________________

 

 

13 Septembrie 1970. Duminică însorită, lume și drapele: la Majadahonda, Madrid, se inaugurează Monumentul eroilor Ionel Moța și Vasile Marin

_____________________

 

CUVÂNT ÎNAINTE

 

Acum câteva zile (la 23 aprilie 1937, vezi C. Z. Codreanu, Circulări și Manifeste, n.r.), printre bagajele legionarilor întorși din Spania s-a găsit un mic cufăraș aparținând lui Ion. I. Moța.

Îl închiseseră pentru ultima dată mâinile lui…

„Cine știe, unde voi fi eu, când micul meu cufăraș va fi deschis și ale cui mâini îl vor mai deschide de acum?”…

Cu mare emoție ne-am apropiat și am deschis geamantanul în care am găsit hainele în care plecase din România și trei articole scrise în Lisabona la 3 Decembrie 1936. Ele sunt adresate camarazilor lui dragi și cititorilor „Libertății” (alăturat publicăm două dintre ele așa cum au fost scrise de mâna lui).

La această dată, el își vede din nou moartea. Din moarte, de dincolo de mormânt, vorbește camarazilor săi. Se vede din aceste scrisori, că sufletul lui este stăpânit de o mare durere, aceea a despărțirii, a ruperii de noi.

Dorința lui fierbinte este să nu se despartă de camarazii lui. Vrea să fie cu noi, în mijlocul nostru, să pășească în rând cu noi cu pieptul său lat, cu fruntea în vânt, sfidând biruitor moartea și dușmanul din față. Voiește să fie prezent totdeauna și, în zilele noastre de sărbătoare, la ședințele cuiburilor, să fie strigat și de dincolo de moarte să răspundă:

PREZENT!

Este atât de clocotitoare această dorință a sufletului său încât cine dintre noi se îndoiește că el nu este în mijlocul nostru!…

După cum Mântuitorul Iisus Hristos este cu noi, căci a zis: „Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului!” sau „Ori de câte ori veți fi adunați, doi sau trei în numele meu, voi fi și eu în mijlocul vostru”.

___________________

 

Lisabona, 3 Decembrie 1936

 

Articolele din acest caiet (cât și eventual din alte caiete) vor apare în „Libertatea”, câte unul în fiecare număr (sau, dacă nu izbutesc a scrie prea multe, câte unul la două numere), așa încât ziarul să aibă articole de-ale mele timp de câțiva ani, lucru care cred că va întări trăinicia ziarului. Acestea, pentru cazul când nu mă mai întorc din Spania.

Căci dorința mea este ca „Libertatea” să continue a apărea, ca fiind singurul izvor de venit al familiei mele și putând totodată aduce prețioase servicii Legiunii.

I.M.

 

______________________

 

Întâiul articol

„Cei ce-au căzut uciși de gloanțele dușmane,

Pășesc în rând cu cei ce au rămas”…

(Cântec legionar)

 

PREZENT!

 

Iubiți camarazi legionari și cititori ai „Libertății”,

Dumnezeu a vrut să mă numere și pe mine – poate și pe alți camarazi ai mei, legionari români ai Căpitanului – printre fericiții luptători căzuți în Spania pentru apărarea Crucii. Iată, spun că sunt „fericiți” acești luptători – deși mulți dintre noi lăsăm în urma noastră copii, soții, ființe dragi și fără alt sprijin decât noi – deoarece e fericit cu adevărat numai omul care trece astfel prin viața pământească încât să poată nădăjdui în mântuirea sufletului său. Iar cei pe care Dumnezeu ne-a ales și ne-a primit să-i fim apărători cu prețul sângelui și vieții noastre, aceștia putem avea o puternică nădejde de mântuire a sufletului, cu toate păcatele noastre de până acum.

Nici o putere, nici o dragoste nu este deasupra Neamului, nu se poate împlini decât în Neamul său, afară doar de puterea lui Hristos, de dragostea pentru el. Hristos este același și în Spania și în România. Când o oaste diavolească se ridică pentru a izgoni pe Hristos din lume, când pe fața luminoasă a Mântuitorului se trage cu baioneta și cu mitraliera, atunci toți oamenii, din oricare neam ar fi, trebuie să sară în ajutorul Crucii. Cu atât mai mult cu cât cei care lucrează acum la dărâmarea creștinismului în Spania, nu se mulțumesc cu nenorocirea acestei țări ci vor ataca mâine așezarea creștinească și românească a tuturor țărilor, așadar și a României noastre.

Dar dacă dragostea de Hristos, puterea lui Hristos, am spus că este deasupra Neamurilor, putând să ne aducă pe noi românii să luptăm pentru Cruce pe pământul străin al Spaniei alături de spanioli, de nemți și de italieni, aceasta nu însemnează că puterea creștinătății și dragostea de Hristos ne scot din Neamul nostru, ne înstrăinează de el. Căci Neamul nostru nu poate trăi fără credința noastră creștină.

Apărând creștinătatea chiar pe pământ străin, noi apărăm o putere care e izvor al puterii neamului nostru, iar ascultând de îndemnul dragostei de Cruce noi ne supunem, aici în Spania, dragostei pentru Neamul nostru românesc.

Așadar noi luptăm, noi cădem aici pentru apărarea legii noastre strămoșești, pentru fericirea neamului românesc, pentru învierea lui prin lupta Legiunii, pentru noua zidire pe care i-o aduce Căpitanul. Fapta noastră e o piatră de unghi a acestei noi zidiri legionare românești, zidire care – urmând voința sorții care a fost așa încă de pe vremurile de legendă ale Meșterului Manole – a cerut îngroparea noastră în temeliile pe care, de-acum, veacurile nu le vor mai putea dărâma.

Iată pentru ce m-am despărțit acum și de cei scumpi mie, de ce nu voi mai fi printre voi trupește, iubiți camarazi și cititori ai „Libertății”.

Dar un cântec legionar spune atât de frumos:

„Cei ce-au căzut uciși de gloanțele dușmane,

Pășesc în rând cu cei ce au rămas”…

De asemenea, legionarii știu bine că atunci când, la adunarea frontului legionar, se face „apelul morților”, adică strigarea luptătorilor morți în lupte, toți legionarii răspund, cu putere și credință, în locul celui care nu mai are glas:

PREZENT!

Adică cel plecat și chemat acum la apel nu este cu adevărat plecat dintre cei rămași în viață, ci el este prezent, este viu în sufletele tuturor.

Răspund și eu astăzi, prin această dragă gazetă a mea, celor care m-au iubit și care se îndurerează de plecarea mea trupească dinte ei:

PREZENT!

Sunt cu voi, sufletul meu nu v-a părăsit.

Și iată, ca să vă dau dovada, vă fac poate bucuria rămânerii mele printre voi, am scris, în zilele de luptă trăite de noi pe pământ spaniol mai multe răvașe către voi, iubiți mei camarazi și cititori ai „Libertății”. Am scris destule pentru ca să aveți de-acum înainte, în fiecare săptămână, vreme de mai mulți ani, în paginile acestei „Libertăți” dragi mie și vouă, câteva rânduri de-ale mele, prin care voi poposi în sufletele și în gândurile voastre. Ca să mă aveți astfel și mai mult alături de voi, dacă acest sfat cu mine v-a fost drag.

Eu pășesc așadar mai departe în rând cu voi, cei care ați rămas. În fiecare săptămână, „Libertatea” mă va aduce alături de voi, pentru a vă vorbi și despre lucruri mai mici și despre altele mai mari, pentru a vă povesti crâmpeie din luptele noastre dar, mai ales, pentru a vă cere aceea ce noi am avut în cea mai mare măsură și o așteptăm de la voi în măsură și mai mare:

Dragoste și credință deplină în Căpitan și în Legiunea lui, în Legiune noastră!

Lisabona (Portugalia), la 3 Decembrie 1936.

În ziua plecării noastre spre pământul spaniol.

_____________________

 

Al doilea articol

„Cei ce-au căzut uciși de gloanțele dușmane,

Pășesc în rând cu cei ce au rămas”…

(Cântec legionar)

 

E drumul cel bun…

 

Nimicurile au uneori însemnătatea lor în viață. Astfel noi, purtați de voia sorții peste mări și țări străine, am găsit bucurie și prilej de înveselire (deși n-am fost noi nici altfel triști) în asemenea câteva lucruri „mărunte”. La Hamburg, în Germania, după cum am mai spus cititorilor „Libertății”, am întâlnit în cale minunata statuie a Arhanghelului Mihail.

Aici la Lisabona, hotelul la care ne-a adus Ministrul Spaniei (care ne-a făcut cinstea de a veni să ne ia de pe vapor) este așezat lângă o frumoasă lucrare în faianță (porțelan) a Sfântului Antoniu, Cel drag Căpitanului, căruia se rugau atâția legionari în vremurile de prigoană și care, alături de Arhanghelul Mihail și de Sfânta Paraschiva, este un sfânt creștin de care sufletele noastre se simt atrase mai mult.

Tot aici la Lisabona, așezându-ne aseară la masă, vedeam pe fața de masă o mulțime de semne ale Legiunii (gardul), foarte frumos cusute și atât de exacte, încât parcă erau luate de pe fostele noastre buletine de vot…

 

„E drumul cel bun” spun toți băieții, veseli. E „drumul jalonat” cum se spune la armată, adică drumul însemnat din loc în loc cu semne pentru a nu te rătăci. Aveam cu toții bucuria pe care o au drumeții care, trecând singuri prin munți necunoscuți, spre o țintă pierdută în neguri și în taină, descoperă din loc în loc, pe copaci, semne care la arată că acesta e drumul cel bun.

 

Lisabona (Portugalia), 3 Decembrie 1936

Ion I. Moța

_____________________

 

RUGĂCIUNEA CĂPITANULUI

 

Ai grijă Doamne de toți ai mei.

Primește-i sub scutul tău.

 

Iartă-i.

 

Odihnește-i.

 

Celor vii dă-le tărie asupra celor potrivnici, întru biruința României creștine legionare și apropierea de Tine Doamne a neamului meu românesc întru nădejdea învierii lui. Amin.

______________________

 

 

Două imagini de la solemna comemorare a eroilor Ionel Moța și Vasile Marin, pe platoul istoric al Majadahondei, la 13 Ianuarie 1982.

Sus: Blas Pińar depune o coroană de flori în numele organizației FUERZA NUEVA.

Jos: în numele tineretului legionar, tânărul camarad Ștefan Marin rostește o cuvântare.

______________________

 

ARHANGHELII SFINȚI GAVRIIL ȘI MIHAIL

 

Arhangheli Sfinți, Gavriil și Mihail

Mă-ndrept spre Voi cu mintea-mi de copil,

Eu laudă V-aduc și mă închin

Mijlocitori ai Celui Prea Divin.

 

Tu, care ai vestit Sfintei Marii

Lumină că va naște și tării

De har, de Viață dătător de Sus

Pe Fiul Tatălui Ceresc, Iisus.

 

Gavriil, Arhanghel Binevestitor,

Vestește-ne și nouă, tuturor,

Ziua cea Mare, Sfântă-n Biruinți,

Mult așteptată, plină de dorinți.

 

Mihail, conducător de oști cerești,

Mai mare peste cetele-ngerești,

Apărător al Tronului cel Sfânt,

Patron al Legiunii pe pământ.

 

Luminător între lumini, în Cer

Luptând ai doborât pe Lucifer

Și-acolo unde este harul Tău, Mihai,

Săgețile Satanei cad și-i Rai.

 

Ajută fiilor din neamul meu

Să fie buni, plăcuți lui Dumnezeu,

S-ajungă-n fruntea neamurilor mari,

Plini de virtuți, eroi, în lupte tari.

 

Mijlocitori ai Celui Prea Divin,

Eu laudă v-aduc și mă închin,

Mă-ndrept spre Voi cu mintea-mi de copil

Arhangheli Sfinți, Gavriil și Mihail.

 

Petru Paraschiv, Frate de Cruce

(Iulie-August 1961, beciul Securității de la Uranus, București)