CHIPURI DE ALTĂDATĂ

 

Albumul legionar este o colecție de fotografii din trecutul mișcării, prezentate în ordine cronologică, după epoca la care aparțin. Aceste fotografii nu reprezintă decât o mică parte din mulțimea acelora care s-au pierdut. Era timpul suprem să se salveze de la dispariție și aceste prețioase documente istorice.

În toate prigoanele, inamicii Legiunii și-au fixat ca scop să distrugă nu numai cadrele ei conducătoare, ci și orice obiect, orice urmă care ar putea perpetua în conștiința posterității existența acestei mișcări. Generațiile viitoare trebuiau împiedicate să se adape din acest izvor de spiritualitate, din a cărei cunoaștere putea să prindă noi puteri pentru a înălța neamul nostru pe culmi de mărire națională. Manifestele noastre, cărțile, revistele, medalioanele, timbrele poștale și cu atât mai mult fotografiile din viața legionară, toate au căzut pradă furiei devastatoare a Irozilor moderni.

Pe timpul dictaturii Regelui Carol II, orice material descoperit în posesia cuiva era calificat corp delict și aducea după sine ani grei de închisoare. Sub regimul lui Antonescu s-a mers atât de departe cu nebunia persecuției, încât un timbru legionar, din acelea care au fost legal emise în timpul guvernării noastre, expunea pe posesorul lui să trimis la moarte. În regimul comunist nu numai că nimeni nu mai îndrăznește să păstreze vreun obiect care ar putea fi pus în legătură cu mișcarea, ci chiar simpla pronunțare a numelui de legionar, într-o conversație particulară, este considerată crimă contra Statului și nefericitul ajunge la ocnă.

Dar cu toate aceste prigoniri sălbatice, în rarele intervale de libertate de care s-a bucurat mișcarea, s-a putut reconstitui stocul publicațiilor pierdute. A fost întâia noastră grijă. În cele patru luni și jumătate de guvernare legionară, 1940-1941, s-a retipărit întreaga literatură legionară. În timpul exilului din Germania, 1941-1944, au fost aduse în țară multe lucrări și chiar au fost multiplicate unele din ele. Din nefericire, condițiile generale ale războiului ne-au împiedicat să repetăm aceeași ispravă în perioada guvernului de la Viena.

Acum oferim exilului și țării, la a cincizecea aniversare a Legiunii, acest Album Legionar cu fotografii ce-au putut fi salvate de la confiscare și distrugere. Baza acestui Album o constituie filmoteca rămasa de la Traian Borobaru, la care s-au adăugat colecții primite de la alți camarazi.

Dat fiind costul ridicat al publicării unei atari lucrări, am fost siliți să limitam mărimea acestui Album în jurul a o mie de fotografii, deși aveam mult mai multe. Am dat precădere acelora cari fixează momente importante din viața Legiunii, oferind mai puține din acelea cari au mai mult o valoare afectivă.

În ce privește identificarea fotografiilor, pe lângă cunoștințele proprii, am recurs la mărturia persoanelor care au trăit acele momente, pentru a reduce la minimum eventualele greșeli.

Mulțumim tuturor camarazilor și prietenilor care, cu subscrierea lor anticipată, au înlesnit apariția acestui Album și tuturor acelora care cu colecțiile lor de fotografii au contribuit la demna lui prezentare.

 

HORIA SIMA

Madrid, 13 Ianuarie 1977.