3. Berkenbrück

 

Berkenbrück este o mică localitate așezată la vreo câțiva kilometri de Furstenwäde, pe râul Spree, care e canalizat, permițând navigația.

„Paul Nordmann Heim”, casa unde au locuit legionarii, se găsește pe malul râului. De jur împrejur sunt păduri plantate. Regiunea este plină de lacuri și e traversată de numeroase cursuri de apă. În apropiere de Spree și având legătură cu ea, se întinde lacul Dehmsee.

Paza grupului legionar depindea de Himmler și era încredințată funcționarilor din corpul SD (Sicherheitsdienst), secția a IV-a, condusă de Generalul SS Müller. Responsabil de întreg grupul legionar din Germania era comisarul Geissler, fostul șef al Gestapo-ului la București, în timpul guvernării național-legionare. Ajutorul lui Geissler și subordonat acestuia era comisarul Legath, locotenent SS. Legath era omul de contact al SD cu legionarii. El centraliza toate informațiile referitoare la comportamentul legionarilor și dădea toate aprobările. Provenind din formațiunile SS și simțindu-se camarad cu legionarii, Legath s-a purtat binevoitor, mai mult decât îi îngăduia consemnul primit. În urma numeroaselor reclamații primite de la Antonescu, care era scandalizat de „activitatea politic㔠a grupului legionar din Germania, în Iunie 1942 Legath a fost înlocuit cu comisarul Ahrens. Acesta provenea din vechiul corp polițienesc și ca atare nu avea afinități ideologice cu legionarii. A fost anume ales dintre funcționarii vechiului aparat polițienesc, pentru ca să aplice cu mai mare severitate dispozițiile privitoare la legionari.

Supravegherea teritorială a grupului legionar din Berkenbrück era încredințată Șefului Gestapo-ului din Frankfurt pe Oder, comisarul Wolff. Acesta provenea tot din formațiunile SS, era un suflet sensibil și a înțeles tragedia noastră. Legăturile noastre cu el au fost cordiale.

În sfârșit, îngrijitorul casei unde locuiau legionarii la Berkenbrück, Hartig, nu avea nimic din natura unui polițist. Își vedea de treburile gospodăriei, lăsând libertate totală locatarilor să se miște cum vor. Deși știa că adeseori legionarii plecau la Berlin fără aprobare, niciodată n-a semnalat cazurile autorităților superioare.

În două rânduri au fost invitați legionarii, în vara anului 1942, de către comisarul Wolff, să viziteze alte orașe, pentru a ieși din monotonia vieți de la Berkenbrück: odată la Frankfurt pe Oder și fortăreața Kustrin și altădată la Berlin, ca să vad㠄Expoziția Paradisul Sovietic”.

Cu aprobarea lui Hartig, un grup de legionari au făcut apoi o excursie cu bicicletele în jurul lacului Sarow, în primăvara 1942.

Contactele dintre grupul Berkenbrück și grupul Rostock erau interzise. Rareori se dădea voie ca să vină cineva de la Rostock la Berkenbrück. Totuși contactele erau frecvente, utilizându-se în acest scop casa din Berlin a lui Ponta și trenurile de noapte. Mai exista un grup legionar liber la Berlin, format din studenți sau persoane care au venit cu pașaport și le-au prins evenimentele aici.

Personajul periculos în relațiile noastre cu guvernul german era Franz Rademacher, delegatul Ministerului de Externe german în chestiunea legionară. Acesta avea ordin de la Ribbentrop să trateze pe legionari cu cea mai mare brutalitate, pentru a face pe placul lui Antonescu. El însuși era un tip brutal, încât misiunea ce i s-a încredințat de Externe se potrivea cu propria lui fire.

 

 

 

 1. Vedere a casei din Ahornallee 46 din Berlin, unde au locuit demnitarii legionari înainte de mutarea lor la Berkenbrück
 2.  

 3. Vedere a casei din Ahornallee 46 din Berlin, unde au locuit demnitarii legionari înainte de mutarea lor la Berkenbrück
 4.  

 5. Vedere a casei din Ahornallee 46 din Berlin, unde au locuit demnitarii legionari înainte de mutarea lor la Berkenbrück
 6.  

 7. Grupul de la Berkenbrück în curtea căminului
 8.  

 9. Corneliu Georgescu, Comandant al Bunei Vestiri, fost ministru
 10.  

 11. Marele grup legionar de la Berkenbrück înainte de plecare lui la Rostock
 12.  

 13. 19 aprilie 1941. Momentul separației legionarilor. Grupul din Berlin (Ahornallee) este adus la Berkenbrück și, în aceeași zi, legionarii încartiruiți aici sunt transportați la Rostock
 14.  

 15. În fața casei din Berkenbrück, ultimele schimburi de păreri înainte de despărțire
 16.  

 17. Casa din Berkenbrück
 18.  

 19. Văzută dinspre râul Spree
 20.  

 21. Horia Sima în timpul șederii la Berkenbrück
 22.  

 23. Casa văzută de sub podul de peste Spree
 24.  

 25. Podul peste Spree al șoselei Berlin–Frankfurt pe Oder
 26.  

 27. Biserica din sat
 28.  

 29. Horia Sima și Vasile Iasinschi pe drumul spre sat
 30.  

 31. Vasile Iasinschi
 32.  

 33. Constantin Stoicănescu
 34.  

 35. Nicolae Petrașcu
 36.  

 37. Fotograful, fotografiat
 38.  

 39. Traian Borobaru, fotograful Mișcării
 40.  

 41. Ilie Gârneață, Comandant al Bunei Vestiri
 42.  

 43. Corneliu Georgescu și Ilie Gârneață
 44.  

 45. Grupul sub umbra din grădină
 46.  

 47. Constantin Papanace, fost ministru
 48.  

 49. Horia Sima și Papanace
 50.  

 51. Trifa, Horodniceanu și Iasinschi
 52.  

 53. SS Hartig, îngrijitorul căminului
 54.  

 55. Horia Sima și Corneliu Georgescu
 56.  

 57. Horodniceanu, Mihăilescu și Ilie Gârneață în grădină
 58.  

 59. Stoicănescu
 60.  

 61. Peisaj de iarnă
 62.  

 63. Wolff, șeful Gestapo-ului din Frankfurt pe Oder
 64.  

 65. Iasinschi, Wolff și Horia Sima
 66.  

 67. În momentul plecării la Küstrin
 68.  

 69. Gata de plecare
 70.  

 71. Mașina lui Wolff cu șoferul ei
 72.  

 73. Familia Wolff
 74.  

 75. Un moment de destindere
 76.  

 77. În drum spre sat
 78.  

 79. Jucând table, Papanace cu Dragomir Jilava
 80.  

 81. O parte din grup
 82.  

 83. În amurg, spre Spree
 84.  

 85. Groza, Horia Sima și Mihăilescu
 86.  

 87. Cu copiii din sat
 88.  

 89. Crăciunul 1941. Vizite la Berlin
 90.  

 91. În primul plan, Papanace
 92.  

 93. Pomul de Crăciun
 94.  

 95. Grupul și oaspeții
 96.  

 97. La plimbare prin pădurile înzăpezite
 98.  

 99. Comisarul Legath comunică noile dispoziții
 100.  

 101. Comisarul Legath, în centru
 102.  

 103. Tensiune în grup
 104.  

 105. Neliniști și proteste
 106.  

 107. 4 iunie 1942. Comisarul Ahrens substituie pe Legath
 108.  

 109. Papanace și Iasinschi cu noul comisar
 110.  

 111. Ahrens în centru. Ce semnificație să aibă schimbarea?
 112.  

 113. Cernea comentează
 114.  

 115. Se întorc îngrijorați spre casă
 116.  

 117. Pe gânduri
 118.  

 119. Stoicănescu analizează ultimele evenimente
 120.  

 121. 3 iulie 1942. Geissler la Berkenbrück
 122.  

 123. Aceeași fotografie. La dreapta, Vasile Iasinschi
 124.  

 125. Discuții după vizita comisarilor din Berlin
 126.  

 127. La un pahar de bere
 128.  

 129. În drum spre Waldhaus
 130.  

 131. Cu „moșul”, cârciumarul de la Waldhaus
 132.  

 133. Pe malul Spreei în vara lui 1942
 134.  

 135. Pe gânduri
 136.  

 137. Cu sblt. Marock
 138.  

 139. Excursie în împrejurimi
 140.  

 141. Gata de drum
 142.  

 143. La monumentul lui Bismarck din Burg
 144.  

 145. Studiind harta. „Încotro o luăm?”
 146.  

 147. Din nou pe biciclete
 148.  

 149. Primăvara anului 1942
 150.  

 151. Lacul Sarow
 152.  

 153. Corneliu Georgescu și Borobaru la debarcaderul Sarow
 154.  

 155. Pregătind itinerariul de întoarcere
 156.  

 157. Horia Sima și Corneliu Georgescu
 158.  

 159. Oaspeți la Berkenbrück. Soția lui Cerna
 160.  

 161. Nicolae Petrașcu la Berkenbrück
 162.  

 163. Octavian Roșu în vizită
 164.  

 165. Stănicel cu D. Groza
 166.  

 167. Institutul Român din Berlin
 168.  

 169. Expoziția „Paradisul Sovietic” din Berlin
 170.  

 171. Șocariu și Zaharia la Berkenbrück
 172.  

 173. Stoicănescu
 174.  

 175. Stoicănescu și Iasinschi
 176.  

 177. Decembrie 1942. Horia Sima la Roma. Vizitând orașul cu M. Enescu
 178.  

 179. Decembrie 1942. Horia Sima la Roma. Vizitând orașul cu M. Enescu
 180.  

 181. La Coliseu
 182.  

 183. Garnizoana legionară din Roma
 184.  

 185. Pe străzile Romei
 186.  

 187. Camaradul Șerban Ghermani
 188.  

 189. Șerban Ghermani, căzut în luptele cu comuniștii din Italia
 190.  

 191. Mormântul lui Ghermani la Novarra
 192.  

 193. Mormântul legionarului Constantin Ion, mort la Roma, 1941
 194.  

 195. Poetul Ion Bucur
 196.  

 197. Ultimele zile ale poetului, în spital
 198.  

 199. Fotografie din Roma
 200.  

 201. Mormântul poetului în cimitirul Vetrano din Roma