IV. AL DOILEA EXIL DIN GERMANIA (1941-1944)

 

După lovitura de Stat a Generalului Antonescu, din 21-23 Ianuarie 1941, s-a dezlănțuit o noua prigoană contra Legiunii, care a intrat în istorie sub numele de prigoana antonesciană. Deși atât Generalul Antonescu cât și armata germană aflătoare în România își luaseră angajamentul – când Horia Sima a dat ordinul de încetare a rezistenței – că nici un legionar nu va avea nimic de suferit de pe urma așa-zisei rebeliuni, de a doua zi după ce aceștia au evacuat clădirile publice, au început urmăririle și arestările. Mii de legionari au luat din nou drumul închisorilor, neavând altă vină, decât că au aparat ființa unui Stat pe care îl credeau al lor, căci purta pe frontispiciu numele de „Stat național-legionar”. Generalul Antonescu, ca și Regele Carol în 1938, devenise sperjur față de Constituția în vigoare, călcându-și propria lui semnătură.

În timp ce prigoana carlistă a avut un caracter selectiv, urmărind să fie ucise cadrele conducătoare ale mișcării, prigoana antonesciană s-a dezlănțuit de-a valma, lovind deopotrivă atât pe puținii conducători ce-au mai rămas în viață din vechea elită legionară cât și masele legionare. Orice legionar, fie el muncitor, țăran sau intelectual, tânăr sau în vârstă, bărbat sau femeie, nefiind cruțați nici copii de școală, era ridicat de acasă, dat în judecată și condamnat, dacă se putea dovedi că a participat la așa zisa rebeliune. Și nu era mare lucru să se umple cu legionari închisorile, căci întreg poporul s-a ridicat atunci ca un singur om ca să apere regimul legionar.

Justiția antonesciană nu mai avea nimic comun cu justiția propriu zisă. Sentințele se dădeau din ordin. Cea mai mică pedeapsă era de 5 ani, iar cele mari de la 25 de ani înainte. Președinția Consiliului fixa pe dosarul fiecărui inculpat câți ani de închisoare trebuie să primească, iar tribunalele militare nu făceau altceva decât să îmbrace în forma legală pedeapsa dictată de Antonescu. Apărarea era scoasă din funcțiune. Infamia ce se întâmplase pe timpul lui Carol, când un tribunal militar a condamnat din ordin pe Căpitan și pe ceilalți fruntași legionari, acuma se realiza la scară națională.

Justiția antonesciană funcționa cu precizia unei ghilotine. Obiectivul acestei prigoane era nu numai să distrugă tot ce-a mai rămas viu din vechile cadre legionare, dar să provoace și o sângerare cumplită, în rândurile tineretului legionar. După izbucnirea războiului, s-a adăugat acestor crime săvârșite în numele justiției și sistemul diabolic al „reabilitării după moarte”. Legionarii erau trimiși pe front cu ordinul special din partea Marelui Stat Major ca să fie ținuți tot timpul în linia întâi și să fie întrebuințați în misiunile cele mai primejdioase. În modul acesta, Antonescu avea certitudinea că aproape nici unul dintre legionari trimiși pe front nu se va mai întoarce acasă. Într-adevăr, la scurt interval, familia primea anunțul că fiul sau soțul căzând pe front, „s-a reabilitat după moarte”. Legionarii nu aveau dreptul la decorații și înaintări, iar cei ce avuseseră grade înainte, inclusiv de ofițeri, erau degradați și înrolați ca simpli soldați.

După primele zile de nedumerire, văzând că Antonescu nu își tine angajamentele luate, iar guvernul german nu pare dispus să intervină pentru a se pune capăt arbitrarului și abuzurilor, legionarii care n-au putut fi capturați în primele zile și-au îndreptat din nou speranțele salvatoare peste hotare. Scăpați din primul iureș de arestări nebune din partea lui Antonescu, s-au hotărât să ia din nou calea pribegiei. Dar încotro să apuce? Situația era extrem de grea acuma, deoarece însăși calea spre Germania era blocată. Armata germană nu numai că participase, din ordinul lui Hitler, la distrugerea Statului național-legionar, dar Führerul Germaniei îi acordase lui Antonescu o încredere nelimitata ca să procedeze cum crede de cuviință. Din partea reprezentanților germani din România nu se manifesta nici cel mai ușor semn de bunăvoință pentru legionari, în sensul de a-i modera pornirile sangvinare ale Conducătorului. Cum să se refugieze legionarii urmăriți în Germania, când starea de spirit ce domnia în sferele conducătoare de la Berlin era dușmănoasă lor ți se puteau expune să fie extrădați?

Ajutorul a venit tot din Germania, dar nu de la cercurile oficiale care tratau cu Antonescu, ci de la unii membri marcanți ai partidului național-socialist. Aceștia, după ce au cunoscut adevărul, sensibili la tragedia legionară, au intervenit pe lângă Hitler și au obținut din partea acestuia aprobarea ca să se înlesnească trecerea în Germania a legionarilor care au scăpat de arestări. Din acest moment, organele germane din România, armata, poliția și chiar consulatele au acordat ospitalitate legionarilor urmăriți și i-au ajutat să părăsească țara.

Dar ochiului atoatevăzător al lui Antonescu nu i-a scăpat nici această posibilitate de salvare a legionarilor. A stăruit pe lângă guvernul german și a obținut până la urmă ca legionarii refugiați în Germania să fie internați. Într-un comunicat ce l-a dat în acel timp, vorbind de pedepsele ce le va aplica „rebelilor”, a pomenit și deportarea. Cum însă România nu dispunea de o Siberie unde să deporteze pe legionari, afirmația lui Antonescu ni s-a părut bizară. În acel moment nu știam nimic de convenția dintre Generalul Antonescu și guvernul german pentru „deportarea” legionarilor, adică internarea lor în lagăre, căci dacă s-ar fi știut, mulți legionari ar fi preferat să rămână ascunși în țară sau ar fi pribegit prin alte țări.

În conjunctura de atunci a războiului, căile de pătrundere în Germania erau trei: prin Ungaria, prin Bulgaria și prin Banatul sârbesc, după sfărâmarea Jugoslaviei. Ungurii au tratat foarte rău pe legionarii care s-au refugiat pe aici. Au fost ținuți luni de zile prin închisori, supuși la cele mai mari umilințe, și numai cu mare greutate au fost eliberați și li s-a dat voie să treacă în Austria. În schimb legionarii au fost primiți cu cea mai mare prietenie în Bulgaria. Nu numai că s-au bucurat de toată libertatea, dar au fost și ajutați să-si găsească locuință și de lucru. Mitul lui Codreanu se răspândise în populația bulgară. Exista chiar o grupare cu numele de „Garda de Fier” în Bulgaria și toate organizațiile naționaliste bulgare se interesau de mișcare. Venirea legionarilor români pe pământul lor era un prilej binevenit pentru aceste organizații ca să cunoască doctrina și spiritualitatea mișcării. La rândul lor și autoritățile bulgare au fost extrem de binevoitoare cu legionarii. Niciodată n-au dat curs demersurilor Legației Române din Sofia și chiar îi avertizau pe legionari când spioni ai Legației voiau să se infiltreze printre ei. Din partea Bulgarilor, legionarii ar fi putut să-și petreacă întreg exilul acolo, pe toată durata războiului, dacă nu ar fi intervenit alte forțe care îi prigoneau pretutindeni în Europa.

Convenția cu Antonescu nu se referea numai la legionarii care călcaseră pământul Germaniei, ci avea aplicație în toate țările unde guvernul Reichului dicta. Toți legionarii, din toate aceste țări, trebuia culeși și îndreptați spre Berlin. O singură direcție de salvare le era îngăduită: spre lagărele de concentrare din Germania. Sistemul de urmărire a legionarilor în Europa era următorul: serviciul secret român detecta prezența unui grup legionar într-o țară aflata sub controlul Puterilor Axei; aviza, Bucureștii, care, la rândul lui, intervenea la Berlin pentru a lichida acest focar de neliniște, dușmănos lui Antonescu. Ministerul de Externe german dădea atunci ordin Legației din țară respectiva ca să evacueze acea zona de legionari. Operația se repeta ori de câte ori era nevoie, adică ori de câte ori se semnala formarea unui nou grup de refugiați legionari. Guvernele locale, cum era și cel bulgar, nu puteau face altceva decât să se supun㠄diktatului” celui mai tare.

Un alt loc de refugiu care s-a deschis fugarilor legionari a fost Banatul sârbesc, după capitularea Jugoslaviei. Aici exista un grup numeros de români, gospodari de frunte și simpatizanți ai mișcării. Trecerea în Banatul sârbesc era ușoară, deoarece de ambele laturi ale frontierei erau sate românești. Peste 150 de legionari și-au găsit scăparea în acest colț de pământ românesc. Au fost primiți împărătește. Țăranii românii se îmbulzeau ca să-i aibă la ei în casă. Se crease o organizație legionară, sub conducerea lui Pavel Onciu, care se îngrijea de încartiruirea lor și care totodată ținea legătura și cu autoritățile germane. În Banatul sârbesc, legionarii ar fi putut, ca și în Bulgaria, să rămână acolo ca oaspeți permanenți, cu atât mai mult cu cât autoritățile germane locale, formate din șvabi, îi ocroteau, considerându-i camarazi de luptă, dacă nu ar fi vegheat ochiul neadormit al lui Antonescu. Iscoadele lui din Banat au raportat existența unui mare număr de fugari legionari la granița cu România și imediat Generalul a alarmat Berlinul, care, la rândul lui, a dat dispoziții la Belgrad ca să fie evacuați legionarii și din această zonă. În Europa naționalistă, legionarii nu-și găseau nici un locșor unde să poată trăi în pace.

Prin Ungaria au trecut mulți legionari, dar nu pe socoteală proprie, ci ajutați de armata germană. Odată cu trenurile militare care aduceau trupe în România și care se întorceau prin Ungaria, erau îmbarcați și legionari camuflați în soldați germani răniți. Aceștia ajungeau la Viena și de aici erau îndreptați spre Berlin.

La Berlin i-a așteptat pe legionari marea decepție. Nimic nu transpirase până atunci din convenția lui Antonescu cu guvernul german. Primii legionari sosiți la Berlin au fost tratați ca oameni liberi. Puteau să se ducă oriunde voiau și să ia orice contacte. Foștii miniștri și conducători ai Legiunii au fost încartiruiți intr-o vilă din Ahornallee. Un alt grup de 49 legionari au fost cazați la Berkenbrück, o localitate lângă Fürstenwälde, într-o casă de odihnă a SS. Dar faza aceasta idilică, aparent binevoitoare, nu a durat mult. Se aștepta ceva pentru ca guvernul german să-oi dea arama pe față, punând în aplicare convenția: sosirea lui Horia Sima la Berlin. Acesta fugise în Bulgaria și de aici a fost adus cu un avion la Viena și spoi cu trenul la Berlin. În 9 Aprilie 1941, se afla și el în Ahornallee și la câteva zile își face apariția Franz Rademacher, delegatul Ministerului de Externe german, care comunică grupului de aici hotărârea guvernului german, luată de acord cu cel român, de a interna pe legionarii refugiați în Germania.

În 19 Aprilie, grupul conducătorilor legionari din Ahornallee este condus la Berkenbrück, în timp ce grupul legionar aflător până atunci în această localitate este transportat la Rostock, la Marea Baltică. Statutul ce li s-a fixat era de reședință forțată. Nu aveau voie sa părăsească localitatea fără de aprobarea autorităților, le era interzise orice contacte cu țara, chiar și cu familiile lor. Legăturile de familie nu se puteau face decât prin mijlocirea Legației germane din București. În caz de călcare a acestor dispoziții, erau amenințați cu extrădarea.

Antonescu triumfa și totuși nu era mulțumit nici cu aceasta situație. În curând și-a dat seama că puternicul grup legionar din Germania (ajunsese la 400) reprezenta o rezervă importantă, care putea oricând reface mișcarea din țară. Dar ceea ce îl neliniștea și mult era faptul că, fără să-și dea seama, oferise Nemților o puternică armă contra lui însuși. Acceptând „deportarea” legionarilor, căzuse în propria lui cursă. Guvernul german oricând putea face uz de acest grup de presiune legionar pentru a-l constrânge pe Antonescu să-i satisfacă cererile. De aceea, Generalul Antonescu și-a fixat ca țintă, din toamna anului 1942, să obțină lichidarea grupului din Germania, simțind că puterea lui Hitler slăbește. El îndrăzni să ceară, extrădarea legionarilor din Germania. Guvernul german nu îi dă această, satisfacție, ci alege o cale intermediară; este dispus să-i scoată pe legionari din actuala stare de semi-libertate și să-i interneze în lagăre de concentrare. Interesul Germanilor nu era să renunțe la această armă, care își dovedise de atâtea ori eficacitatea.

Internarea era fixată să se realizeze îndată după sărbătorile Crăciunului din 1942. Operația a fost turburată de plecarea lui Horia Sima în Italia. Comandantul mișcării voia să încerce să vorbească cu Mussolini, pentru a-l determina să intervină pe lângă Hitler cu scopul de a schimba statutul legionarilor refugiați în Germania. Blocarea lor politică putea avea grave repercusiuni, atât pentru soarta țării cât și pentru situația generală a războiului. Mussolini era prea slab în acel moment ca să-și asume această sarcină și a preferat să restituie „prizonierul” țării de unde a venit.

La început toți legionarii arestați au fost internați la Buchenwald, pentru ca mai târziu să fie împărțiți în trei grupe: Horia Sima, Traian Borobaru și Randa Alexandru, în lagărul Oranienburg-Sachsenhausen, de lângă Berlin; grupul conducătorilor legionari de la Berkenbrück, la care s-au adăugat Mile Lefter și Petrașcu Nicolae, a fost internat la Dachau; grosul legionarilor a rămas la Buchenwald, unde li s-a construit un lagăr special în lagărul general, denumit Fichtenhain.

Așa a rămas situația legionarilor până la 23 August 1944. Capitularea României a fost sincronizată cu un puternic atac aerian aliat contra lagărului din Buchenwald. Obiectivul acestui atac a fost cum s-a anunțat la Radio Londra, nimicirea efectivelor legionare din acest lagăr, pentru ca mișcarea să nu poată întreprinde vreo acțiune de salvare a României. Se bănuia că, după capitularea de la 23 August, guvernul german va scoate pe legionari din lagăre și le va solicita sprijinul pentru a opri invazia sovietică în România. Ceea ce s-a și întâmplat. A doua zi după capitularea Bucureștilor, Horia Sima este chemat la cartierul general al Führerului, din Rastenburg – Prusia Orientală și, după întrevederile avute cu Himmler și Ribbentrop, intră în acțiune pentru a organiza rezistența contra cotropitorilor bolșevici ai țării noastre.

O mențiune aparte merită garnizoana legionară din Italia. Aici se refugiază, în primăvara anului 1941, poetul legionar Ion Bucur, împreună cu soția lui, Maria Bucur. Grav bolnav de tuberculoză, din cauza luptelor și suferințelor din țară, după câteva luni moare la Roma.

La Roma se formase o mică garnizoană legionară, constituită în mare parte din tineri veniți pentru studii.

Un rol important a jucat Mihail Enescu în acțiunea de pregătire a plecării Comandantului Legiunii în Italia. Fusese atașat comercial în Spania, pentru ca în primăvara anului 1942 să se stabilească la Roma, unde a servit ca om de legătură între Comandamentul Legionar din Berlin și anumite cercuri fasciste apropiate de Duce.

La acțiunea de eliberare a Romei, după ce guvernul Badoglio a anunțat armistițiul în 8 Septembrie 1943, a participat, alături de fasciști, și un grup de legionari români, în frunte cu Gheorghe Caraiani și Șerban Ghermani. Șerban Ghermani s-a înrolat mai târziu în miliția fascistă a Republicii din Salo și a căzut într-o luptă din nordul Italiei cu partizanii.

În Spania mișcarea avea ca punct de sprijin pe fostul ministru al României la Madrid, Radu Ghenea. Acestuia i s-au atașat mai târziu, venind din Italia, legionarii Uscătescu, Răuță și Popovici.

La Paris exista o însemnată garnizoană legionară, constituită din elemente intelectuale de elită. Cu mare greutate au putut să scape legionarii de aici de urmărirea Gestapoului, care avea ordine să-i culeagă și pe ei și să-i interneze la Buchenwald.