1. Guvernul de la Viena

 

Completăm expunerea generală precedentă cu câteva noi explicații, necesare pentru înțelegerea imaginilor ce vor urma.

Guvernul național roman de la Viena s-a constituit în 10 Decembrie 1944 și a avut următoarea formație:

Președinte de Consiliu: Horia Sima.

Ministru de Externe: Mihail R. Sturdza.

Ministru de Interne și de Muncă: Vasile Iasinschi.

Ministru al Armatei: Generalul Platon Chirnoagă.

Ministru de Finanțe: Corneliu Georgescu.

Ministru al Propagandei: Grigore Manoilescu.

Ministru al Cultelor: Vladimir Cristi.

Titularul Episcopiei Românești din Vest: Mitropolitul Visarion Puiu.

Cabinetul a fost completat la începutul lui Ianuarie 1945 cu numirea Prof. Ion Sângiorgiu la Educația Națională.

Profesorul Sângiorgiu trecuse linia frontului în Decembrie 1944 și a ajuns la Viena în Ajunul Crăciunului. Cum pe atunci șeful guvernului se afla la Baden am Wien de sărbători, Prof. Sângiorgiu a fost adus în această localitate, unde au avut loc conversațiile.

Sediul guvernului era la Hotel Imperial, unde își aveau camerele și cei mai mulți miniștri.

Ambasadorul Altenburg, care reprezenta până atunci interesele Germaniei în Grecia, a fost delegat de Ministerul de Externe German să îndeplinească aceeași funcțiune pe lângă guvernele român și bulgar din exil, cu sediul la Viena.

Nicolae Petrașcu plecând în țară, în locul lui a fost numit Secretar General al mișcării Comandantul Bunei Vestiri, Corneliu Georgescu. Autoritățile din Viena au pus la dispoziția mișcării Palatul Lobkowitz. Aici s-a instalat Secretariatul General cu toate serviciile lui. Vice-Secretar General al mișcării a fost numit Dr. Iosif Dumitru, iar ajutorul lui imediat a fost Dr. Ion Fleșeru.

Primul consilier al Ministrului Altenburg a fost Prof. Emst Gamillscheg, perfect cunoscător al limbii române prin studiile de filologie romanică ce le-a întreprins în spațiul carpato-dunărean. Până la 23 August a fost în țară, unde a funcționat ca președinte al Asociației Germano-Române.

Formarea guvernului de la Viena a coincis cu serbarea studențească de 10 Decembrie, care s-a ținut în după masa aceleiași zile în Palatul Lobkowitz. Au participat legionarii din Viena, membri guvernului și toate autoritățile germane acreditate pe lângă guvernul român, în frunte cu ministrul Altenburg. S-au ținut cuvântări și s-au cântat cântece legionare.

La Alt-Aussee activitatea guvernului de la Viena a continuat cu aceeași intensitate. Grija principală a fost de a se menține contactul atât cu regimentul care lupta pe Oder cât și cu unitățile rămase la Döllersheim. Când Rușii și Americanii amenințau să ocupe și ultimul refugiu al guvernului național, s-au luat măsuri pentru evacuarea românilor concentrați la Alt-Aussee. În grupuri mici, au fost împrăștiați pe toată întinderea spațiului austro-german.

În 10 Februarie 1945, Horia Sima face o vizită Mitropolitului Visarion la Kitzbühel, unde își avea reședința, pentru a se consulta asupra evenimentelor.

 

 

 

 1. Horia Sima rostește la Radio Donau din Viena proclamația către țară la 26 august 1944
 2.  

 3. Horia Sima rostește la Radio Donau din Viena proclamația către țară la 26 august 1944
 4.  

 5. Întoarcere Comandantului de la Budapesta la Viena, după convorbirile cu generalul Phleps. Fotografie făcută în Ungaria
 6.  

 7. După întâlnirea de la Porhaus–Viena a legionarilor eliberați din lagăre
 8.  

 9. În centru, Petrașcu. La dreapta lui, dr. Iosif Dumitru, șeful legionarilor din lagărul Buchenwald
 10.  

 11. Același grup. În stânga lui Petrașcu se află Vasile Boldeanu
 12.  

 13. După întrunirea de la Porhaus. În centru, cu brațele încrucișate, Spiridon Neață
 14.  

 15. O altă fotografie a grupului. Rănit în bombardamentul din Buchenwald și bandajat la cap, Nagacevschi. La dreapta lui, în picioare, Gogu Munteanu și Roth
 16.  

 17. De la stânga: dr. Iosif Dumitru, Petrașcu, V. Boldeanu, Hanu Vasile, Virgil Popa. La marginea din dreapta, Blaga
 18.  

 19. Porhaus. În centru, Toader Ioraș
 20.  

 21. Alt grup de legionari
 22.  

 23. După aceeași întrunire. În stânga, dr. Vladimir Clain
 24.  

 25. Alte aspecte de la întrunirea legionarilor ieșiți din lagăre în sala Prohaus din Viena
 26.  

 27. Alte aspecte de la întrunirea legionarilor ieșiți din lagăre în sala Prohaus din Viena
 28.  

 29. Alte aspecte de la întrunirea legionarilor ieșiți din lagăre în sala Prohaus din Viena
 30.  

 31. Alte aspecte de la întrunirea legionarilor ieșiți din lagăre în sala Prohaus din Viena
 32.  

 33. Alte aspecte de la întrunirea legionarilor ieșiți din lagăre în sala Prohaus din Viena
 34.  

 35. La Schönbrunn – Viena, septembrie 1944. Horia Sima cu Dumitru Leontieș și Ovidiu Găină
 36.  

 37. Cu Ovidiu Găină
 38.  

 39. Cu Traian Borobaru
 40.  

 41. Vasile Iasinschi întors din Ungaria, cu Horia Sima și Corneliu Georgescu
 42.  

 43. Un moment de repaus. Horia Sima, Vasile Iasinschi, cu soțiile lor, în împrejurimile Vienei
 44.  

 45. Un moment de repaus. Horia Sima, Vasile Iasinschi, cu soțiile lor și Dan Iasinschi, în împrejurimile Vienei
 46.  

 47. Un moment de repaus. Horia Sima, Vasile Iasinschi, cu soțiile lor și Dan Iasinschi, în împrejurimile Vienei
 48.  

 49. Un moment de repaus. Horia Sima, Vasile Iasinschi, cu soțiile lor și Dan Iasinschi, în împrejurimile Vienei
 50.  

 51. Guvernul de la Viena. Depunerea jurământului în 10 decembrie 1944
 52.  

 53. Horia Sima, șeful guvernului
 54.  

 55. Mihail Sturdza, Ministru de Externe
 56.  

 57. Corneliu Georgescu, Ministru de Finanțe, cu Mircea Dimitriu
 58.  

 59. Prof. Sângiorgiu, cooptat mai târziu
 60.  

 61. Vladimir Cristi, Ministru al Cultelor
 62.  

 63. Grigore Manoilescu, Ministru al Propagandei
 64.  

 65. Generalul Platon Chirnoagă, Ministru al Armatei
 66.  

 67. Corneliu Georgescu
 68.  

 69. Vasile Iasinschi, Ministru de Interne și al Muncii
 70.  

 71. Gen. Chirnoagă și Horia Sima, după depunerea jurământului
 72.  

 73. Vladimir Cristi și Horia Sima
 74.  

 75. Horia Sima semnând un decret în noua calitate
 76.  

 77. O ședință a Consiliului de Miniștri
 78.  

 79. Grigore Manoilescu cu Ion Sângiorgiu, Ministrul Educației Naționale
 80.  

 81. În Palatul Lobkowitz, Iosif Dumitru prezintă Comandantului anumite lucrări
 82.  

 83. Serbare de la 10 decembrie. Un grup de legionare din cor
 84.  

 85. Asistența la serbarea de 10 decembrie în Palatul Lobkowitz
 86.  

 87. Vasile Andrei, șeful studențimii, dă raportul
 88.  

 89. Vasile Andrei în cursul cuvântării, evocând jertfele studențimii
 90.  

 91. Miniștrii români la serbarea de 10 decembrie
 92.  

 93. Ofițerii români la serbare. În mijloc, comandorul Bailla
 94.  

 95. Grupul legionar. În centru, Traian Puiu
 96.  

 97. Dr. Dumitru între Gică Marinescu și Ioraș
 98.  

 99. O familie de refugiați. În stânga, Eugen Teodorescu
 100.  

 101. Corul legionar condus de Cubicec
 102.  

 103. Emil Bulbuc și Ilie Vlad Sturdza în momentul sosirii la Viena
 104.  

 105. De la stânga: Costea, Ionică, Bulbuc, Ilie Sturdza, Ponta
 106.  

 107. Corneliu Georgescu cu Borobaru și M. Dimitriu
 108.  

 109. Dr. Dumitru, col. Alexandrescu și Vladimir Cristi, la o masă
 110.  

 111. Baden am Wien, Crăciun 1944
 112.  

 113. Horia Sima cu prof. Sângiorgiu
 114.  

 115. 6 ianuarie 1945. Serbarea Codreanu la Berlin. Miniștrii români se îndreaptă spre Beethoven Halle
 116.  

 117. Ofițeri germani participă la serbare
 118.  

 119. Generalul Gheorghe în drum spre Beethoven Halle
 120.  

 121. Comemorarea lui Codreanu la Berlin. Comandantul cu prof. Six. Șeful secției culturale din Ministerul de Externe și prof. Gamillscheg
 122.  

 123. Beethoven Halle. Grigore Manoilescu ținându-și conferința
 124.  

 125. Maestrul Furtwängler dirijând „Filarmonica” în cursul execuției „Simfoniei Codreanu”
 126.  

 127. Beethoven Halle. Asistența la serbare Codreanu
 128.  

 129. Ambasadorul german von Altenburg cu Horia Sima și prof. Kantargieff, ministru bulgar
 130.  

 131. Alt–Aussee, ultimul sediu al guvernului român. Generalul Chirnoagă cu Comandantul și soția lui
 132.  

 133. Doamna Iasinschi cu Doamna Sima
 134.  

 135. Vedere din Alt–Aussee
 136.  

 137. Hotel Am See, unde au locuit legionarii
 138.  

 139. Pe o coastă în jurul lacului Aussee: prof. Sângiorgiu, Corneliu Georgescu, Elvira Sima, delegatul Ministerului de Externe, însărcinat cu protocolul și Horia Sima
 140.  

 141. Pe o stradă din Alt-Aussee. De la stânga: Haas, secretarul ambasadorului von Altenburg, Horia Sima, dr. Ion Fleșeriu și Mircea Dimitriu
 142.  

 143. Pe o cărare în jurul lacului
 144.  

 145. Ieșind din casa unde locuiau la Alt–Aussee
 146.  

 147. Pe lacul înghețat. În fund, Dachauergebirge
 148.  

 149. În drum spre casă. La dreapta, Corneliu Georgescu. La stânga, Grigore Manoilescu
 150.  

 151. Doamna și Domnul Iasinschi la Alt–Aussee
 152.  

 153. O stradă din Alt–Aussee
 154.  

 155. Horia Sima vizitează pe Mitropolitul Visarion la Kitzbühel. În fața hotelului unde locuia
 156.  

 157. În conversație cu Mitropolitul
 158.  

 159. Mitropolitul Visarion, viguros și iubitor de alpinism
 160.  

 161. Mitropolitul, Horia Sima și soția lui
 162.  

 163. Ger la Alt–Aussee. Generalul, Horia Sima și Vasile Iasinschi