2. Armata Națională

 

Armata Națională a luat ființă pe baza unui decret al guvernului de la Viena. Instrucția unităților s-a făcut la centrul Döllersheim, așezat la 90 km nord-vest de Viena.

Șeful armatei naționale era Generalul Platon Chirnoagă, Ministru de Război în guvernul de la Viena, având ca personal de conducere pe Lt. Col. Ciobanu, pe Colonelul Alexandrescu și pe Comandorul Bailla pentru chestiuni de aviație. Colonelul Alexandrescu supraveghea instrucția trupei și se deplasa deseori la Döllersheim.

S-a convenit cu autoritățile germane ca șeful operativ al diviziei românești în pregătire să fie un ofițer german, pentru înlesnirea utilizării ei în ansamblul frontului. Primul comandant al diviziei a fost Colonelul Alfred Ludwig, care a fost înlocuit în Ianuarie 1945 prin Colonelul Fortenbach.

Îndată după formarea guvernului, primul regiment a depus jurământul de credință. Comandantul primului regiment a fost maiorul Wehnert, iar comandanții de batalioane, căpitanii Opriș și Dreve. Legionarii s-au împrăștiat prin toate companiile pentru a face legătura sufletească între vechii refugiați, foștii prizonieri și ofițerii și subofițerii din Germania care au aderat la armata națională.

Crăciunul anului 1944 a fost sărbătorit în mijlocul unei mari animații, punându-și speranțe în eficacitatea noilor arme germane. Grație exemplului și atitudinii dârze a legionarilor și a tinerilor ofițeri de la școlile din Germania, moralul trupei era ridicat. Propaganda din lagărele de prizonieri, condusă de Vasile Mailat, Toader Ioraș, Vasile Posteucă și Eugen Teodorescu, dăduse roade. Mii de prizonieri au aderat la armata națională, încât se constituiseră două regimente și al treilea era în formare.

În afară de divizia de la Döllersheim, se pregăteau trupe speciale în trei centre deosebite. Una din aceste școli era la Korneuburg, unde se instruiau în vederea parașutării și a luptelor de guerrilă aproximativ 70 legionari. Acest grup era comandat de Lt. Müller, având ca ajutor pe Virgil Popa. Un al doilea centru funcționa în cadrul Abwehr-ului și era condus de Lt. Pfeiffer (Piff). Lt. Pfeiffer își avea la început școala aproape de Viena. Mai târziu s-a mutat la Krems și ultima lui reședință a fost la Achensee-Tirol. O parte din echipele formate aici au fost parașutate în România, unde au înfăptuit acte de mare eroism. În regiunea Stockerau-Hollabrunn exista IV Jagdkommando Skorzeny, în cadrul căreia se instruia și un detașament românesc. Șeful acestor unități era Maiorul Benesch, iar șeful detașamentului românesc, Maiorul Tobă. Acest grup se pregătea în vederea unei ofensive germane în Ungaria, cu scopul de a dezorganiza legăturile și a tăia liniile de comunicație.

 

 

 

 1. Regimentul 1. Depunerea jurământului
 2.  

 3. Trupele adunate în careu
 4.  

 5. Membrii guvernului și comandanții militari trec în revistă trupele
 6.  

 7. Spre locul de adunare
 8.  

 9. Colonelul D. Alexandrescu cu colonelul Ludwig, comandantul diviziei românești
 10.  

 11. Preotul Cojocaru, duhovnicul regimentului 1, celebrează slujba religioasă
 12.  

 13. În momentul depunerii jurământului
 14.  

 15. Generalul Chirnoagă vorbește ostașilor
 16.  

 17. Vederea campamentului din Döllersheim
 18.  

 19. Colonelul Ludwig salută pe Horia Sima
 20.  

 21. Maiorul Wehnert, comandantul regimentului 1, cu Generalul Chirnoagă
 22.  

 23. În front
 24.  

 25. Generalul Chirnoagă
 26.  

 27. Maiorul Wehnert
 28.  

 29. Horia Sima trece în revistă o unitate de la Döllersheim
 30.  

 31. Grup de ostași
 32.  

 33. Exerciții cu pistolul
 34.  

 35. Un pluton de elevi ofițeri
 36.  

 37. Companie în marș
 38.  

 39. În primul plan, col. Cojocaru
 40.  

 41. Ică Tănase cu Dan Iasinschi
 42.  

 43. Ofițeri la raport
 44.  

 45. Grup de legionari din armată
 46.  

 47. Adunarea pentru instrucție
 48.  

 49. Adunarea pentru instrucție
 50.  

 51. Ostași în repaus. Al doilea din dreapta, Valeriu Vințan
 52.  

 53. Dr. Victor Apostolescu, medicul regimentului
 54.  

 55. Un grup de ofițeri
 56.  

 57. Pe câmpul de tragere. Colonelul Alexandrescu supraveghează pregătirea ostașilor
 58.  

 59. Pe câmpul de tragere
 60.  

 61. Pe câmpul de tragere
 62.  

 63. Exerciții de tragere
 64.  

 65. Exerciții de tragere
 66.  

 67. Exerciții de tragere
 68.  

 69. Crăciun 1944. Membrii guvernului împreună cu comandanții unității se îndreaptă spre sala unde are loc o serbare ostășească
 70.  

 71. Se joac㠄Irozii”
 72.  

 73. Corul ostașilor
 74.  

 75. Generalul Chirnoagă vorbind ostașilor la serbarea de Cărciun
 76.  

 77. Asistența la serbare
 78.  

 79. În primul plan din dreapta, col. Ciobanu, Iasinschi și col. Ludwig
 80.  

 81. Vedere generală. Căpitanii Dreve și Cojocaru
 82.  

 83. Vedere parțială. În mijloc, Ică Tănase
 84.  

 85. Serbarea de Crăciun
 86.  

 87. Masa de Crăciun. De la stânga: Iasinschi, Horia Sima, gen. Chirnoagă și col. Ludwig
 88.  

 89. Aspect al mesei. La stânga, căpitanul Opriș
 90.  

 91. La dreapta se vede căpitanul Dreve. În fața lui, preotul căpitan Cojocaru
 92.  

 93. După sfârșitul serbării
 94.  

 95. Ostașii părăsesc sala
 96.  

 97. Gen. Chirnoagă cu comandorul Bailla la Döllersheim
 98.  

 99. Colonelul Alexandrescu cu Mircea Dimitriu
 100.  

 101. Dan Iasinschi cu tatăl său
 102.  

 103. Ilie Smultea la Döllersheim
 104.  

 105. Profesorul Sângiorgiu cu ostași trecuți în rândurile armatei naționale
 106.  

 107. Profesorul Sângiorgiu cu ostași trecuți în rândurile armatei naționale
 108.  

 109. Prof. Sângiorgiu la o unitate de propagandă a armatei naționale pe linia frontului. La dreapta, Viorel Boborodea
 110.  

 111. Prof. Sângiorgiu la o unitate de propagandă a armatei naționale pe linia frontului
 112.  

 113. Generalul la Centrul Stockerau
 114.  

 115. Depunerea jurământului
 116.  

 117. Maiorul Benesch, șeful trupelor speciale de la Stockerau
 118.  

 119. Salutul la drapel. Gen Chirnoagă, Horia Sima, maiorul Benesch și Virgil Popa
 120.  

 121. Maiorul Tobă, comandantul român al Centrului
 122.  

 123. Gen. Chirnoagă în fața trupelor speciale
 124.  

 125. Schimb de impresii cu ofițerii români
 126.  

 127. Un moment de camaraderie cu ofițerii români. Mircea Orendovici și Leonte Cojocaru
 128.  

 129. Horia Sima la centrul de formație al Abwehr-ului
 130.  

 131. Cu lt. Pfeiffer (Piff), șeful centrului din Krems
 132.  

 133. Grupul de instructori ai centrului, români și germani, salută pe Comandantul Legiuniii
 134.  

 135. Horia Sima vorbește voluntarilor concentrați la această școală
 136.  

 137. Horia Sima vorbește voluntarilor concentrați la această școală
 138.  

 139. Un moment din cursul cuvântării. Al doilea din stânga: ofițerul legionar Cicero Popescu, căzut în luptă
 140.  

 141. Se interesează de fiecare în parte
 142.  

 143. Ostașii cântă cu voioșie și speranță în eliberarea neamului
 144.  

 145. O ultimă exhortație
 146.  

 147. Ruperea rândurilor
 148.  

 149. Grupul legionar de la Korneuburg
 150.  

 151. Legionarii în front
 152.  

 153. În curtea centrului de instrucție
 154.  

 155. Virgil Popa. Șeful centrului legionar