V. GUVERNUL NAȚIONAL ROMÂN DE LA VIENA

(23 August 1944-8 Mai 1945)

 

Toate sforțările întreprinse atât de conducerea Legiunii, prizonieră a Reichului german, cât și de legionarii liberi din țară și din străinătate, pentru a preveni catastrofa de la 23 August au fost zadarnice. O fatalitate împingea lucrurile spre acest deznodământ tragic. Hitler avea o încredere oarbă în Mareșalul Antonescu, care pregătea dezastrul țării prin pornirea lui nebunească de a distruge Garda de Fier. De altă parte, reprezentantul Germaniei în România, care ar fi putut informa la vreme de periculosul curs ce l-a luat politica internă, erau mult inferiori postului de mare răspundere ce-l ocupau. În cele din urmă au fost captați de Mihai Antonescu prin diverse favoruri în asemenea măsură, încât își pierduseră independența de spirit și reflectau în rapoartele ce le trimiteau Ministerului de Externe părerile acestuia. În aceste condiții, când toți trădau în forme și grade diferite, răsturnarea alianțelor era inevitabilă, căci conspirația lucra în deplină libertate, sub directa ocrotire a celor doi Antonescu și sub privirile indolente ale reprezentanților germani.

Când a fost scos Horia Sima din lagărul de la Sachsenhausen-Oranienburg, 24 August 1944 și a plecat în aceeași seară cu trenul spre Rastenburg – Prusia Orientală, unde se afla cartierul general al Führerului, nu se cunoștea încă, ce proporții a luat defecțiunea românească. Nu numai că fusese arestat Mareșalul cu întreg guvernul și cu toți oamenii lui de încredere, dar nu se mai găsea nimeni în interiorul țării, nici un om politic, nici un general, dispus să-și asume răspunderea unei contra-acțiuni, capabile să paralizeze lovitura de Stat a Palatului. Planul conspirației s-a realizat într-o formă infinit mai perfectă și cu mai puține riscuri decât își imaginaseră înșiși organizatorii ei. Întreaga țară a căzut în mâinile lor ca un fruct copt. Germanii nu dispuneau de nici o forță de intervenție în spatele frontului și nicăieri, undeva mai aproape, peste Dunăre, în Transilvania sau în Banat. De jur împrejur un gol imens. Forțele germane care luptau în Moldova și Basarabia pentru apărarea țării noastre – în număr de aproape o jumătate de milion – n-au putut trimite nici cel puțin o unitate spre București pentru a restabili situația, deoarece au fost surprinse de trădarea înaltului comandament român, înconjurate de Ruși și nimicite. Slabele efective de care dispunea comandamentul german din România, în aria București-Ploiești, au fost repede anihilate de trupele române de rezervă, mult superioare în număr.

La Cartierul General al Führerului se credea că situația poate fi restabilită la București printr-o acțiune fulgerătoare, la care să participe aviația, trupe parașutate și micile unități germane din jurul Capitalei. Când această acțiune a eșuat, s-au pus mari speranțe că avalanșa sovietică poate fi stăvilită pe Carpați. În acest scop și ales Germanii orașul Arad ca sediu al viitorului guvern național român.

Fiind încă la Rastenburg, în Prusia Orientală, a redactat Comandantul Mișcării Legionare proclamația către țară, care a fost apoi citită de el la Radio-Donau din Viena, unde a ajuns în dimineața de 26 August, cu avionul particular al Führerului. În aceeași seară, apelul Comandantului a fost auzit în toată țara. În după masa aceleiași zile, Horia Sima cu Borobaru se aflau la Budapesta, veniți cu același avion, pentru a se întâlni cu Generalul Phleps, care fusese numit comandantul forțelor militare germane din regiunea Arad-Banat în curs de formație, destinate să apere partea sud-vestică a Ardealului. Discuțiile cu Generalul Phleps au avut ca obiectiv să stabilească aportul legionarilor și al viitorului guvern național român la organizarea rezistenței în pasurile Carpaților.

Rușii ocupând pasurile și pătrunzând în Transilvania, cade planul fixării Aradului ca sediu al guvernului național român. Sfărâmăturile trupelor germane care se retrăgeau de pe frontul din Moldova erau prea slabe ca să formeze o nouă linie de rezistență pe Carpați, iar diviziile germane care s-au retras din Balcani nu au fost îndreptate, așa cum se spunea la început spre Banat, ci spre alte puncte ale frontului european.

Transilvania fiind asaltată de bolșevici, nu mai avea nici un sens șederea lui Horia Sima la Budapesta. Guvernul german alege Viena ca reședință a guvernului național român.

În 30 August, Horia Sima revine la Viena, făcând drumul de la Budapesta cu automobilul. Între timp sosiseră aici camarazii din lagărele Buchenwald și Dachau. În 31 August, se adună toți legionarii eliberați din lagăre în sala Porhaus, pentru a asculta cuvântul Comandantului Legiunii. Horia Sima le explică situația tragică a țării, le cere să treacă peste ce s-a întâmplat cu ei în Germania și să-și consacre toate energiile pentru eliberarea neamului cotropit de hoardele bolșevice. În fața marilor suferințe naționale, suferințele noastre trec pe al doilea plan. A condamnat trădarea de la 23 August și a declarat că mișcarea va continua lupta alături de Germania până la victoria finală.

Deși primise de la Ribbentrop puteri depline ca să formeze guvernul național când va crede de cuviință, Comandantul Legiunii lasă această chestiune pe mai târziu și se ocupă în primul rând de posibilitățile de a organiza o linie de rezistență în Ardeal. O grupă de legionari, sub conducerea lui Vasile Iasinschi, îmbrăcați în uniformă germană, se deplasează la Budapesta și de-acolo pătrund în Ardeal, cu misiunea de a vedea care e situația militară și pentru a încerca eliberarea camarazilor închiși la Aiud. Vasile Iasinschi ajunge până la Târgu-Mureș, dar din cauza vertiginoasei înaintări a trupelor rusești, grupul de sub comanda lui trebuie să se retragă, revenind la Budapesta și apoi la Viena.

La Târgu-Mureș ajunge și Constantin Stoicănescu, care pleacă singur într-o misiune specială. El se lasă depășit de linia frontului, rămâne în interiorul țării și începe organizarea mișcării de rezistență.

Petrașcu Nicolae, cu un grup de 7 legionari, însoțit de Andreas Schmidt, Șeful grupului etnic german, zboară la scurt interval spre România, dar din cauza artileriei antiaeriene rusești, care i-a reperat, sunt siliți să coboare cu parașuta în Ungaria. Cu mari dificultăți ajung în România, unde participă la acțiunea de organizare a rezistenți naționale.

Un alt grup legionar, sub comanda lui Octavian Roșu, s-a îndreptat spre Banatul sârbesc. Misiunea acestui grup era ca, în colaborare cu trupele germane, să ocupe întreg Banatul și să împiedece trecerea Rușilor prin pasul Orșova. Acest grup a găsit în Banatul sârbesc o organizație de români localnici, pregătită să intre în luptă, sub conducerea lui Pavel Onciu. Forțele de rezistență din Banatul sârbesc s-au întărit mai târziu cu refugiați veniți din România, între care un puternic grup sub comanda lui Ică Tănase. O unitate de luptă, sub comanda lui Octavian Roșu, a ajuns până la Oravița, dar n-a putut înainta mai departe din cauza lipsei de acoperire din partea trupelor germane, reduse la un batalion în toată regiunea. După 1 Octombrie 1944, toate forțele legionare din Banat se retrag spre Viena urmând retragerea generală a frontului.

Eșuând primele încercări de a se fixa frontul pe Carpați sau cât mai adânc în Ardeal, activitatea guvernului național român se concentrează acum în spațiul austro-german pentru a capta rezervele românești aflătoare aici și a le organiza în vederea unor noi bătălii. După 1 Octombrie, se procedează la constituirea unei armate naționale. Baza o formează un grup de 70 de legionari, care sunt trimiși la Kirschbaum în regiunea Frankfurt/Oder, localitate unde era prevăzut inițial să se formeze unitatea românească. Acestui grup i s-au adăugat apoi elevi de la școlile de ofițeri și subofițeri romani care își făceau stagiul în Germania și pe care evenimentele i-au prins în afara hotarelor țării. Constituirea armatei naționale a luat un avânt considerabil după ce Generalul Chirnoagă, cu un grup de ofițeri făcuți prizonieri la Szolnok, a acceptat să iasă din lagăr și să se atașeze acțiunii guvernului de la Viena.

Centrul de formare al armatei naționale se strămută de la Kirschbaum la Döllersheim în Austria, pentru a fi mai aproape de sediul guvernului și de lagărele de prizonieri români care se aflau în jurul Vienei și de unde se recrutau cei mai mulți voluntari. Sub conducerea Generalului Chirnoagă, armata națională se dezvoltă repede, ajungând în Martie 1945 la efectivul a trei regimente.

În 4 Martie 1945, primul regiment al armatei naționale intră pe front contra Rușilor la nord de Berlin, în regiunea Schwed am Oder, unde rămâne până la sfârșitul ostilităților, fiind una din ultimele trupe din Germania care au încetat lupta pentru apărarea Europei.

Paralel se deschid mai multe școli de unități speciale, destinate să fie parașutate sau să participe la operațiuni în spatele frontului, în eventualitatea unei ofensive spre România.

Guvernul național român se formează în 10 Decembrie 1944, după ce potențialul legionar s-a desfășurat în toate direcțiile și principalele obiective au fost atinse: s-au pus bazele mișcării de rezistență în țară, prin parașutări de echipe legionare în diverse puncte ale țării; s-a creat o armată națională, al cărei moral era ridicat; s-au deschis mai multe școli de pregătire a elementelor de șoc, care trebuia să intre în acțiune în împrejurări speciale; s-au creat organele care să se ocupe de refugiați și de asistența lor socială.

Între 6-8 Ianuarie 1945, guvernul român de la Viena este primit în mod oficial la Berlin, cu prilejul unei festivități organizate în memoria Căpitanului. Serbarea Codreanu a fost realizată sub auspiciile Institutului Român din Berlin, în colaborare cu Secțiunea Culturală din Ministerul de Externe. A fost ultima primire oficială a Reichului german înainte de prăbușire. Din partea guvernului român au participat Horia Sima, șeful guvernului; Generalul Chirnoagă, Ministrul de Război; Corneliu Georgescu, Ministrul de Finanțe; și Grigore Manoilescu, Ministru al Propagandei. Festivitatea a avut loc în Beethovenhalle, unde, după cuvântările omagiale ale profesorului Gamillscheg și ale lui Grigore Manoilescu, Filarmonica din Berlin, sub conducerea maestrului Furtwängler a executat Simfonia Codreanu, opera compozitorului Bălan, de origine macedo-română și Eroica lui Beethoven.

Apropiindu-se armata sovietică de Viena, Ministerul de Externe german a dispus evacuarea Guvernelor român și bulgar de la Viena la Alt-Aussee, în regiunea muntoasă a Austriei. Mutarea a avut loc în 19 Februarie 1945. Odată cu guvernul se retrag în această localitate toți legionarii angajați în serviciile lui. Postul Radio-Donau e transferat la Gmund, de unde continuă să emită. Trupele rămase la Döllersheim se pun în marș spre linia frontului cu puțin timp înainte de capitularea Germaniei și sunt surprinse de evenimente în apropierea graniței cu Cehoslovacia.