VII. MAJADAHONDA

 

 

Majadahonda a devenit centrul spiritual al exilului și un punct de sprijin în lupta contra comunismului pentru toată suflarea naționalistă și creștină.

Venerația de care se bucură locul unde au căzut Moța și Marin în Spania se datorează purității jertfei lor, concepției ce i-au determinat să vină și să lupte în Spania. „Se clătina așezarea creștină a lumii” – este strigătul de durere și de alarmă al lui Ion Moța către contemporanii lui – „puteam noi să stăm nepăsători?” Astăzi situația creștinătății este mult mai grea decât acum 40 de ani. Hoardele Antichristului se pregătesc să dea ultimul asalt contra unei civilizații care nu mai crede în destinele ei.

Fotografiile sunt așezate în ordine cronologică, începând cu cele dintâi pâlpâiri ale cultului de la Majadahonda până la ultima ceremonie din 13 Ianuarie 1976.

Vedem mai întâi tranșeea goală, așa cum a rămas după război, îmbibată de sângele eroilor, la marginea căreia s-au rostit primele rugăciuni și s-au depus cele dintâi coroane, în 13 Ianuarie 1941. Asistăm apoi la ridicarea Crucii pe înălțimea unde au căzut Moța și Marin. Tot mai multă lume participă la ceremonie, până ce în 1955 actele de la Majadahonda se bucură de sprijinul oficial al autorităților spaniole.

În sfârșit, în 1970, se ridică mărețul Monument, construit din darurile Românilor din exil.

Personalități ilustre ale exilului și ale vieții publice spaniole se perindă prin aceste imagini – prieteni și camarazi care astăzi nu mai sunt. Dar peste durerea ce ne străbate inimile, un fapt se impune și ne umple de mândrie: focul sacru de la Majadahonda nu s-a stins niciodată. An de an, Românii, Spaniolii și alte naționalități vin să se adape de la acest izvor de eternă tinerețe a spiritului și să-și reîmprospăteze forțele de luptă.

 

 

 

 1. Arhanghelul Mihail veghează deasupra Majadahondei
 2.  

 3. Moța și Marin. Desen de pictorul Basarab
 4.  

 5. Monumentul de la Majadahonda cu crucea
 6.  

 7. Frontul Madridului cu drumul urmat de expediția legionară
 8.  

 9. Majadahonda la sfârșitul războiului
 10.  

 11. Vederea terenului unde s-a dat bătălia, cu tranșeea și cimitirul
 12.  

 13. O casă distrusă de bombardament
 14.  

 15. Biserica din Majadahonda
 16.  

 17. Altarul bisericii
 18.  

 19. 13 ianuarie 1941. Cea dintâi ceremonie la Majadahonda
 20.  

 21. Tranșeea de la Majadahonda
 22.  

 23. Postul de mitralieră unde au căzut eroii
 24.  

 25. Radu Ghenea cu tineri falangiști la parastas
 26.  

 27. Radu Ghenea, Aron Cotruș și reprezentanți spanioli depun o coroană la 13 ianuarie 1941
 28.  

 29. Grupul legionar din Madrid la Majadahonda în 1948
 30.  

 31. Comemorarea eroilor
 32.  

 33. În jurul Majadahondei
 34.  

 35. Reculegere
 36.  

 37. Parastas la biserică în 1948
 38.  

 39. Autoritățile satului, preotul și Aron Cotruș
 40.  

 41. Grupul legionar cu preotul din sat
 42.  

 43. La ieșirea din biserică, 13 ianuarie 1948
 44.  

 45. Traian Popescu ia inițiativa ridicării unei cruci. Legionarii din Madrid pe șantierul de lucru
 46.  

 47. Traian Popescu ia inițiativa ridicării unei cruci. Legionarii din Madrid pe șantierul de lucru
 48.  

 49. Traian Popescu ia inițiativa ridicării unei cruci. Legionarii din Madrid pe șantierul de lucru
 50.  

 51. Un moment de popas
 52.  

 53. Camaradele la lucru
 54.  

 55. Cu sape, târnăcoape și voioșie legionară
 56.  

 57. Cu sape, târnăcoape și voioșie legionară
 58.  

 59. Crucea se ridică din efortul tuturor
 60.  

 61. Crucea se ridică din efortul tuturor
 62.  

 63. Crucea se ridică din efortul tuturor
 64.  

 65. Misiune îndeplinită
 66.  

 67. Crucea de la Majadahonda
 68.  

 69. Actul sfințirii. 13 ianuarie 1949
 70.  

 71. Coroanele depuse
 72.  

 73. „Moța, Marin, prezenți!”
 74.  

 75. Victor de la Serna la solemnitate
 76.  

 77. Falangiști spanioli
 78.  

 79. Doamna Nieto în asistență
 80.  

 81. Alte momente de la ceremonia din 13 ianuarie 1949
 82.  

 83. Alte momente de la ceremonia din 13 ianuarie 1949
 84.  

 85. Grupul legionar cu maestrul Cotruș în mijlocul lor
 86.  

 87. Se intonează imnul Legiunii
 88.  

 89. Majadahonda, 13 ianuarie 1950. Dl. Luis Beneyto, preotul Orduna și Aron Cotruș
 90.  

 91. În drum spre cruce
 92.  

 93. Drumul de la Las Rozas la Majadahonda
 94.  

 95. Vasile Iasinschi vizitează Majadahonda
 96.  

 97. Pelerinajul de la 13 ianuarie 1951
 98.  

 99. Horia Sima la Majadahonda, octombrie 1951
 100.  

 101. Același moment. La dreapta lui Horia Sima, Protopopescu, Florescu și Crișu
 102.  

 103. 13 ianuarie 1952. Participă generalul Moscardo
 104.  

 105. 13 ianuarie 1953. Horia Sima și Vasile Iasinschi depun coroane de aluri
 106.  

 107. Vorbește Traian Puiu
 108.  

 109. „Pentru onor, înainte!”
 110.  

 111. Imnul legionarilor căzuți
 112.  

 113. De la biserică spre locul jertfei
 114.  

 115. Preotul Orduna face rugăciunile de pomenire
 116.  

 117. Asistența e tot mai numeroasă
 118.  

 119. La dreapta, colonelul Murga, șeful gărzii lui Franco
 120.  

 121. Elvira Sima la cruce
 122.  

 123. Cu Demetrescu și doamna Popescu
 124.  

 125. Coloane de falangiști și locuitori din sat în marș spre locul jertfei
 126.  

 127. Elevi de la Academia „José Antonio” cu drapelul
 128.  

 129. Preotul Mircea Boac slujește
 130.  

 131. Comandantul depune coroana
 132.  

 133. Drapele la locul comemorării
 134.  

 135. Anul 1955. Elevii falangiști de la Academia „José Antonio” cu trompetele
 136.  

 137. Pe drumul care duce la locul de închinare
 138.  

 139. O parte din asistență
 140.  

 141. 20 de ani de la căderea lui Moța și Marin
 142.  

 143. Slujba cu sobor de preoți la biserica din sat
 144.  

 145. O comemorare excepțională, cu participarea a numeroși reprezentanți oficiali spanioli
 146.  

 147. Drapele și coroane
 148.  

 149. O centurie de falangiști
 150.  

 151. Drumul până la cruce pavoazat cu drapele
 152.  

 153. Notabilitățile spaniole străbat distanța pe jos
 154.  

 155. Ca în toți anii, populația și copiii din Majadahonda participă la actul comemorativ
 156.  

 157. Generalul Rodrigo depune coroana în numele armatei spaniole
 158.  

 159. Comandantul depune coroana
 160.  

 161. Frățietate româno–spaniolă în jurul crucii de la Majadahonda
 162.  

 163. Coroanele străjuiesc gloria celor căzuți
 164.  

 165. Se intonează Cara de Sol, imnul falangist
 166.  

 167. Centurie de falangiști la solemnitatea din 1957
 168.  

 169. 13.01.1957. Vorbește Salas Pombo. La stânga lui, gen. Garcia Rebull, gen. Rodrigo și Elola Olaso
 170.  

 171. În stânga, ambasadorul Prat y Soutzo
 172.  

 173. Maica Domnului din altarul bisericii
 174.  

 175. Comandantul cu un grup de legionari și prieteni spanioli. La dreapta lui, Luis Nieto și Sergio Cifuentes
 176.  

 177. După ceremonie
 178.  

 179. Aniversarea din 13 ianuarie 1958. Depunerea coroanelor
 180.  

 181. Falangiști și legionari cântă Sfântă Tinerețe Legionară
 182.  

 183. 13.01.1958. Generalul Iniesta Cano depune coroana în numele armatei spaniole
 184.  

 185. Vorbește Grigore Manoilescu
 186.  

 187. Se dau strigătele de onor pentru Spania
 188.  

 189. O fotografie de la sfârșitul ceremoniei din 1958. În centru, generalul Garcia Rebull, ambasadorul Prat, Horia Sima și Jesus Suevos
 190.  

 191. Drapelul Legiunii fâlfâind deasupra crucii
 192.  

 193. Aniversarea din 1959. Vorbește Prat y Soutzo. Alături, Jimenez Millas, vicesecretarul general al Falangei
 194.  

 195. Coroanele purtate de falangiști și legionari
 196.  

 197. Cortegiul se întinde din sat și până la cruce
 198.  

 199. Oficialitățile spaniole la comemorare. Al patrulea din dreapta, Herrero Tejedor
 200.  

 201. Comemorarea din 13 ianuarie 1961. Un grup de legionari după comemorare
 202.  

 203. Slujba de la biserică. La dreapta comandantului, Blas Pińar
 204.  

 205. Un sfert de veac de la marea jertfă
 206.  

 207. Pe drumul Majadahondei ca în alți ani
 208.  

 209. Ceremonia se desfășoară sub ocrotirea steagurilor
 210.  

 211. Crupul legionar din Spania cu prieteni de-ai lor
 212.  

 213. 13 ianuarie 1962. Falangiștii onorează un sfert de veac de la moartea eroilor
 214.  

 215. La ceremonia din 1964 omagiază sacrificiul voluntarilor români generalul Chirnoagă
 216.  

 217. Generalul Ricardo Villalba Rubio, președintele Asociației Majadahonda. Generalul Villalba a însoțit echipa legionară în Spania până la intrarea ei în Tercio și a rămas cu o profundă admirație pentru Ionel Moța
 218.  

 219. Comemorarea din 1965. Grupul românesc la ceremonie
 220.  

 221. 13.01.1969. Ia parte la comemorare Pilar Primo de Rivera, șefa Falangei Feminine
 222.  

 223. Monumentul în construcție în vara anului 1970
 224.  

 225. Monumentul în construcție în vara anului 1970
 226.  

 227. Sergio Cifuentes, autorul proiectului de monument
 228.  

 229. Cu primarul din Majadahonda
 230.  

 231. Monumentul de la Majadahonda
 232.  

 233. Monumentul de la Majadahonda
 234.  

 235. Monumentul de la Majadahonda
 236.  

 237. Monumentul de la Majadahonda
 238.  

 239. 13 septembrie 1970. Monumentul Moța–Marin înainte de dezvelire
 240.  

 241. Asistența la actul inaugurării
 242.  

 243. Horia Sima, Comandantul Mișcării Legionare, în cursul cuvântării de inaugurare
 244.  

 245. Blas Pińar, deputat în Cortes, vorbind despre însemnătatea jertfei de la Majadahonda pentru România, Spania și creștinătate
 246.  

 247. Preotul Orduna vorbind
 248.  

 249. Traian Popescu
 250.  

 251. Mihail Sturdza
 252.  

 253. Vorbește Radu Ghenea
 254.  

 255. Gheorghe Costea
 256.  

 257. Dumitru Leontieș aduce salutul legionarilor din Germania
 258.  

 259. Legionarii din Spania și alte țări după inaugurare. În primul plan, de la stânga: Simicin, Bașiu, Roșca, Ciuntu, Horia Sima, Costea, Onciu și George Demetrescu. Se mai văd pe trepte: Costea–Paris, Bozoșan, Brădescu, Leontieș, iar dintre oaspeți Dr. Nicolae Cârja
 260.  

 261. Comemorarea din 1972
 262.  

 263. Majadahonda, 1974. Ultima slujbă a părintelui Orduna
 264.  

 265. Falangiști și falangiste la comemorare
 266.  

 267. Aniversarea din 1974
 268.  

 269. Aniversarea din 1974
 270.  

 271. Vorbește generalul Villalba
 272.  

 273. George Demetrescu își rostește cuvântul comemorativ
 274.  

 275. 13.01.1976. Ultimul discurs al generalului Garcia Rebull
 276.  

 277. Faust Brădescu rostește omagiul Legiunii
 278.  

 279. Gh. Demetrescu depune coroana Comunității Române
 280.  

 281. Gen. Villalba în numele Asociației Majadahonda
 282.  

 283. „Arriba Espańa!”
 284.  

 285. După ceremonie