GABRIEL BĂLĂNESCU

 

Născut la 6 Aprilie 1913 în Berbești, Vâlcea. Face studiile primare în comuna natală, apoi liceul în orașul Râmnicul Vâlcea, după care pleacă la București și se înscrie la Facultatea de Litere pe care o absolvă.

Gazetar, colaborează la numeroase ziare și reviste: Buna Vestire (unde funcționează și ca secretar general de redacție), Sfarmă Piatră, Cuvântul, Porunca Vremii, Revista funcționarilor publici ș.a.

Autor al volumelor : Statul Daba și monografia Avram Iancu.

După invazia sovietică, a îndeplinit funcția de Șef al Regiunii Banat, șef al Capitalei și al Regionalei Moldova în cadrul Comandamentului Mișcării Legionare de Luptă și Rezistență împotriva ocupației comuniste. Arestat în anul 1946, este ținut în temniță până în anul 1947, când își reia activitatea în rezistență. Capturat la 4 Februarie 1949, este condamnat de autoritățile comuniste de trei ori la muncă silnică pe viață. A fost întemnițat la Jilava, Iași, Suceava (Salcea), Aiud, Baia Sprie, lagărul de muncă forțată Mina Valea Nistrului, Galați și Timișoara unde a îndurat cele mai cumplite torturi, înfruntând moartea cu seninătate în numeroase rânduri.

Eliberat din închisoare la 3 August 1964 cu sănătatea zdruncinată, își câștigă existența "la munca de jos", tracasat și urmărit continuu de agenții securității comuniste, fiind privat de orice drepturi. În martie 1977 reușește să se refugieze în Statele Unite, de unde începe o nouă luptă împotriva comunismului. Fondează revista Curierul, al cărei director a fost până la pierderea sa pământească (19 Martie 1986), colaborând activ și la alte reviste și ziare ale diasporei românești printre care: Drum, Carpații, Libertatea (New York), Cetatea Luminii ș.a.

A semnat și cu pseudonimele Silviu Turdeanu și Aron Grămadă.