TRAIAN BRĂILEANU

 

 

Sociolog, profesor universitar, ministru. Născut la 14 Septembrie 1882 în Bâlca, lângă Rădăuți (Bucovina), Traian Brăileanu și-a făcut studiile universitare la Cernăuți (doctorat 1908) și Viena.

Unul dintre cei mai mari sociologi români, a fost profesor de Sociologie, Politică și Istoria Filozofiei la Universitatea din Cernăuți între anii 1920-1940.

Membru al Senatului Legionar de la constituire, în 1930. Parlamentar pe listele Partidului Totul Pentru Țară în decembrie 1937.

Teoretician al naționalității în sociologie, Traian Brăileanu a inițiat înființarea Grupului "Iconar" la Cernăuți în 1931 (Mircea Streinul, Ion Roșca, George Drumur ș.a.), iar între anii 1935-1940 a fost Directorul revistei Însemnări Sociologice din același oraș; a condus la Sibiu revista "Înălțarea" (1940-1941).

Membru în Senatul Legionar din 1929; Ministru al Educației Naționale, Cultelor și Artelor, în perioada guvernării legionare după 6 Septembrie 1940 (1940-1941).

Arestat pentru un timp după rebeliunea antonesciană din ianuarie 1941, este pus în libertate. Rearestat de comuniști în 1946, este depus la închisoarea Aiud, fiind asasinat în chip bestial prin exterminare fizică la 10 Iulie 1947 (din alte surse, data asasinării marelui om de cultură apare la 3 Octombrie 1947).

 

OPERA:

I) Scrierile lui Traian Brăileanu

a) Cărți

1). Lucrări de sociologie științifică

Introducere în Sociologie. Editura librăriei Ostașul Român (Anton Roșca), Cernăuți, 1923.

Sociologie generală. Tipografia Mitropolitul Silvestru, Cernăuți, 1926.

Ethik und soziologie. Ein Beitrag zur Lösung des problems - individuum und Gesellschaft -. Tipografia Mitropolitul Silvestru, Cernăuți, 1926.

Politica. Tipografia Mitropolitul Silvestru, Cernăuți, 1928.

Istoria teoriilor sociologice. (Universitatea Regele Carol II, Cernăuți. Facultatea de filosofie și litere. Curs editat de Iosif V. Antohi, student anul IV (filosofie), Cernăuți, 1937, multiplicat. 623 pag.

Statul și comunitatea morală. Editura Însemnări Sociologice, Cernăuți, 1937. Tipografia Mitropolitul Silvestru. 68 pag. Ediția a II-a: Tipografia : Universul, București.

Teoria comunității omenești. Institutul de Arte Grafice Cugetarea, P. C. Georgescu-Delafras, București, 1941. 639 pag.

b) Studii și articole în periodice, cu excepția revistei Însemnări Sociologice

Cultura și Politica. În: Junimea Literara, Cernăuți, XI (1915), Nr. 4-5, pag. 96-106.

Soziologie und Politik. În: Archiv für systematische Philosophie und Soziologie, Berlin, XXI (1928), pag. 317-336.

Soziologie in Rumänien. În: Kölner Vierteljahreshefte für Soziologie, V (1925/26), Heft 4, pag. 491-495. (Verlag von Duncker & Humboldt: München und Leipzig).

L’Etat et la comunité morale (Essai philosophique). În: Revue Internationale de Sociologie, Paris, 39, Nr. VII-VIII (Juillet-Aôut), 1931, pag. 341-373.

Filosofia socială a lui Vasile Conta. În: Revista de Pedagogie, II, Cernăuți, 1932.

Originele Metafizicei. Încercare asupra temeiurilor metafizice ale sociologiei. În: Revista de Pedagogie, II, Cernăuți, 1932.

Sociologia lui T. G. Masaryk. În: Revista de Pedagogie, III, Cernăuți, 1933. Reprodus în: Istoria teoriilor sociologice de Traian Brăileanu, curs editat de Iosif V. Antohi, Cernăuți, 1937, pag. 515-550.

Fundamentarea biologică a sociologiei și importanța ei pentru teoria și practica pedagogică. În: Revista de Pedagogie, IV, Cernăuți, 1934. Reprodus în: Sociologia și arta guvernării, Cernăuți, 1937.

Sociologia în învățământul superior și secundar. În: Revista de Pedagogie, IV, Cernăuți, 1934.

Noui teorii politice. În: Revista de Pedagogie, V, Cernăuți, 1935. Reprodus în: Sociologia și arta guvernării, Cernăuți, 1936, pag. 215-229.

Essai sociologiques sur la liberté humane. În: Révue Internationale de Sociologie, Paris, Janvier-Fevrier, 1937.

c) Însemnări Sociologice

Cernăuți: 1935-1939.

București: 1940.

Director: Prof. univ. Dr. Traian Brăileanu.

Lunar.

Nr. prim: 5 Aprilie 1935, Anul I.

Nr. ultim: 5 Noiembrie 1940, Anul V.

Tipografii: Suceava, tipografia ORENDOVICI; Cernăuți, tipografia MITROPOLITUL SILVESTRU; București, IMPRIMERIA; UNIVERSUL.

2) Scrieri filosofice

Despre condițiunile conștiinței și cunoștinței. Tipografia J. Bălan & M. Wiegler. Librăria editoare H. Pardini, 1912, XI, 148 pag.

Die Grundlegung zu einer Wissenchaft der Ethik. Wien und Leipzig: Wilhelm Braumüller, Universitas - Verlags - Buchandlung. Druck von Friederich Jasper in Wien, 1919, 290 pag.

Vasile Gherasim (1892-1933). În: Codrul Cosminului, VIII, Cernăuți, (1933-1934), pag. 553-561.

Gaston Bacheland: La Dialectique de la Durée. În: Revista de Pedagogie, VII (1937), Cernăuți.

O carte nouă despre Schopenhauer. În: Revista de Pedagogie, VIII (1939), Cernăuți.

 

Traduceri din Immanuel Kant

Immanuel Kant: Întemeierea metafizicei moravurilor. Editura Casei Școalelor, București, 1929, 167 pag. (Publicațiunile Institutului Pedagogic - Cernăuți).

Immanuel Kant: Critica rațiunii pure. Editura Casei Școalelor, București, 1930. Tipografia Bucovina, I. E. Toroutiu, 664 pag. (traducere însoțită de o schiță biografică și o prefață de Traian Brăileanu).

Immanuel Kant: Critica rațiunii de judecată. Editura Academiei Române, București, 1940. Tipografia Monitorul Oficial, București, 378 pag. (traducere însoțită de o introducere de Traian Brăileanu).

Immanuel Kant: Ideea unei istorii universale. Ce este ’Luminarea ?’ Începutul istoriei omenirii. - Spre pace eternă. Editura Casei Școalelor, București, 1943, 174 pag (traduceri cu un studiu introductiv de Traian Brăileanu).

3) Scrieri politice

România și criza europeană. În: Junimea Literară, X, Nr. 1-2 (Ianuarie-Februarie) 1913, pag. 17-20, Cernăuți.

Aurel Onciul și ideea democrației. În: Școala, VI, Nr. 15, 1 Noiembrie 1921, Cernăuți.

Structura societății bucovinene înainte și după Unire. În: Societatea de Mâine, I, Nr. 21, Septembrie, Cluj. Reprodus în: Sociologia și arta guvernării, Cernăuți, 1937, pag. 189-204.

Problema Capitalei. În: Convorbiri Literare, XLI, Octombrie 1924, pag. 780-792, București.

Sociologia și arta guvernării (articole politice). Editura Însemnări Sociologice, Cernăuți, 1937. Tipografia Mitropolitul Silvestru, 259 pag. Ediția a II-a: Editura Cartea Românească, București, 1940.

Doctrina Legionară și știința socială. În: Almanahul ziarului CUVÂNTUL, București, 1941, pag. 95-97.

Immanuel Kant și noua ordine europeană. În: Immanuel Kant: Ideea unei istorii universale...etc., București, 1943, pag. 9-60.

4) Scrieri pedagogice

Universitatea țărănească. În: Revista de Pedagogie, III, caietul I-II, pag. 145-159, Cernăuți, 1933.

Rolul social al învățăturilor. În: Revista de Pedagogie, VI, caietul II, Cernăuți, 1936.

5) Scrieri literare

Irina (nuvelă). Editura Societatea Tipografică Bucovineană, Cernăuți, 1908. 58 pag.

Moartea iepii (schiță umoristică). În: Junimea Literară, I, Nr. 2, 1904, pag. 24-25, Cernăuți.

Grindica (schiță). În: Junimea Literară, I, Nr. 8, 1904, pag. 131-133, Cernăuți.

Un flăcău tomnatec (schiță). În: Junimea Literară, II, 1905, pag. 9-11, Cernăuți.

Dihania (schiță). În: Junimea Literară, II, 1905, pag. 69-71, Cernăuți.

Nunta lui Chirilă (schiță). În: Junimea Literară, V, 1909, Cernăuți.

Îmi scrii; Baladă; Sonet (poezii). În: Junimea Litera, I, 1904, pag. 165 și 204; VII, 1910, pag. 30, Cernăuți.

6) Scrieri didactice

Etică pentru clasa VIII-a secundară. Ediția I-a: Editura Națională, Ciornei S. A., București, 1935, 197 pag.

Elemente de sociologie pentru clasa VIII-a secundară. Editura Națională, Ciornei S. A., București, 1935, 192 pag.

7) Manuscrise

Istoria doctrinelor etice. Curs universitar 1937.

Istoria doctrinelor politice. Curs universitar.

Immanuel Kant: Despre educație, 1935.

Istoria filosofiei antice, medievale, moderne; Estetica generală; Immanuel Kant, viața și doctrina (cursuri).

Immanuel Kant: Critica rațiunii practice (traducere), 1932.

 

II) Scrieri despre Traian Brăileanu

Bendescu, Vianor: Traian Brăileanu un mare sociolog și filosof bucovinean. În: Drum, I, Nr. 1, Septembrie 1963, pag. 3-5, Mexico.

Bendescu, Vianor: Traian Brăileanu, Soziologe und Literat. În: Der Südostdeutsche, XIV, Nr. 21, Noiembrie 1963, pag. 5, München.

Dr. Bensdorf, Wilhelm: Traian Brăileanu. În: Internationales Soziologen Lexicon, Stuttgart, 1959.

Gusti, Dimitrie: Sociologie Generală. Raport. În: Analele Academiei Române, Desbateri, XLVI, 1925-1926, pag. 172, București.

Gyr, Radu: Curcubee și florete. În: Convorbiri Literare, LXIX, Nr. 1-3, (Ianuarie-Martie), pag. 112-113, București.

Isac, Dumitru: Kant în traducerea lui Traian Brăileanu. În: Revista Bucovinei, II, 1943, pag. 409, Cernăuți.

Herseni, Traian: Traian Brăileanu. În: Traiani Herseni - Sociologie Românească. Tiparul Universitar, 1940, pag. 126-130, București.

Ieșan, Alexandru: Despre condițiunile conștiinței și cunoștinței. Tratat de filosofie de dr. Traian Brăileanu. În: Junimea Literară, X, Nr. 6, Iunie, 1913, pag. 90-91, Cernăuți.

Loghin, Constantin: Traian Brăileanu. În: Constantin Loghin - Istoria literaturii române din Bucovina (1775-1918), pag. 253-255, Cernăuți, 1926.

Marmeliuc, Dimitrie: Viața politică și presa românilor bucovineni după Unire. În: Zece ani...(1918-1928), pag. 245-262, Cernăuți, 1928.

Petrescu, Nicolaus: Traian Brăileanu, Professor an der Universität Czernowitz - Sociologia Generală. În: Kölner Vierteljahreshefte für Soziologie, V, pag. 458, Köln, 1926.

Posteucă, Vasile: Traian Brăileanu (note în rubrica serială ICONAR). În: Drum, IV, Nr. 2, Aprilie-Iunie, pag. 7, 1968. Mankato/Minn., St. Unite.

Sima, Horia, Comandantul Mișcării Legionare: Traian Brăileanu. În: Țara și Exilul, II, Nr. 11, 1 Septembrie 1966, pag. 4-36, Madrid, Spania.

Topa, Leon: La Sociologia în România. În: Ganus (organo del Comitato italiano per lo studio dei problemi della populazione), III, Nr. 1-2, Mai 1938, pag. 137-158, Roma, Italia.

Idem extras: 25 pag.

Richard, Gaston: Traian Brăileanu - Immanuel Kant: Critica rațiunii pure (traduction de la critique de la raison pure en langue romaine). În: Révue Internationale de Sociologie, XXXIX, Nr. 7-8, Iulie-August 1931, pag. 435-438, Paris, Franța.