NICOLAE CORNEANU

 

Mitropolit al Banatului, membru de onoare al Academiei Române. S-a născut la Caransebeș în anul 1925. Intră în Frățiile de Cruce din perioada liceului.

Studiază teologia la București. Doctor în teologie din 1949. Carieră didactică la Academia Teologică și al Administrația Episcopiei Timișoarei. În decembrie 1960 este ales episcop al Aradului, în februarie 1962 arhiepiscop al Timișoarei și Caransebeșului, iar în aprilie același an, mitropolit al Banatului.

Din 1962 îndrumător al revistelor Mitropolia Banatului, iar din 1990 al publicațiilor Altarul Banatului și Îndrumătorul bisericesc din Timișoara.

Din 1992 membru de onoare al Academiei Române.

 

OPERA (selecții):

Simbolul scării și treptelor în religiile necreștine

Cu privire la semnificația originară a cuvântului „catolic“

Aspecte din lirica ambroziană

Actualitatea tratatului lui Tertulian (Despre prescripția ereticilor)

Fundamentarea teologică a pedobaptismului

Muntele Sinai și importanța sa în istoria bisericii creștine