MIRCEA ELIADE

 

„Cred în destinul neamului nostru; cred în revoluția creștină a omului nou; cred în libertate, în personalitate și dragoste, de aceea cred în biruința Mișcării Legionare, mândră și puternică, într-un nou stil de viață, care va transforma în valori spirituale de circulație universală bogățiile sufletului românesc“.

 

S-a născut la 28 Februarie 1907 în București. Studii primare în orașul natal; secundare, la liceul Spiru Haret; superioare la Universitatea București, unde studiază filosofia și Calcutta (India), între Decembrie 1928 și Decembrie 1931, unde ia cursuri de la renumiții filosofi Rabindranath Tagore și Surendranata Dasgupta despre istoria religiilor și a filozofiei indiene.

 

Pe timpul studiilor în India

 

Și-a făcut debutul literar cu povestirea fantastică Cum am descoperit piatra filosofului, publicată la vârsta de 14 ani în Ziarul Științelor Populare din București, lucrare premiată de comitetul de conducere al ziarului. La vârsta de 16 ani, începe să publice nuvele și eseuri literare la diferite reviste, iar de la 17 ani începe să scrie articole în care tratează istoria religiilor și cultura Orientului în cadrul revistei Vlăstarul (revista liceului Spiru Haret). Student la filosofie, își începe colaborarea la Revista Universitară în ianuarie 1926 (Anul I, Nr. 1), în paginile căreia desfășoară o acidă polemică împotriva lui Nicolae Iorga, polemică bazată pe argumente irefutabile privind anumite lucrări ale istoricului, continuată în paginile ziarului Cuvântul (director Nae Ionescu ) de-a lungul următorilor ani.

Preocupat masiv de cultura italiană între 1927/1928, pleacă pentru scurt timp în Italia în studiu de cercetare, publicând la finele studiilor universitare o teză amplă privind Filosofia Renașterii.

După revenirea sa la București de la studiile efectuate în India, Mircea Eliade se pregătește pentru susținerea doctoratului în filosofie cu o lucrare orientalistică referitoare la practicile și gândirea Yoga (1933), publicată mai apoi sub titlul: Yoga. Essai sur les origines de la mistique indienne, Paris-Bucuresti, 1936. Începând cu anul 1933, profesor asociat de filosofie la Universitatea din București, ține numeroase cursuri de filosofie și de istoria religiilor, bucurându-se de o numeroasă audiență din partea studențimii naționaliste.

Laureat cu premiul I al Societății Scriitorilor din România în anul 1937, în urma publicării unei ediții critice în două volume despre Bogdan Petriceicu Hașdeu cu titlul: B. P. Hașdeu – Scrieri literare, morale și politice apărută în cadrul Fundației pentru Literatură și Artă, Mircea Eliade este preocupat în egală măsură și de politică, fiind candidat pe listele Partidului Totul Pentru Țară (expresia politică a Mișcării Legionare) în alegerile din decembrie 1937 și după victoria din alegeri, deputat legionar în Parlamentul României.

După instaurarea dictaturii carliste la începutul anului 1938 și represiunea îndreptată împotriva Mișcării Legionare, Mircea Eliade este arestat alături de ceilalți conducători ai Legiunii și întemnițat în lagărul de la Miercurea Ciuc .

Referitor la Mișcarea Legionară, Mircea Eliade se referă la mesianismul acesteia: „Mișcarea Legiunii are dreptul să se revendice ca singura mistică creștină, revoluție spirituală ,ascetică și bărbătească, cum încă n-a cunoscut istoria României... Promovarea bărbăției și a spiritului ofensiv – valori europene aristocratice – a adus de la sine o altă prefacere a spiritului tinerei generații românești“ .

Mircea Eliade a desfășurat o intensă și variată activitate publicistică (1), colaborând la numeroase ziare și reviste naționaliste, între care: Calendarul, Vremea, Cuvântul, Credința, Buna Vestire, Sfarmă Piatră, Gândirea, Tinerimea Româna, Criterion ș.a., susținând în același timp numeroase conferințe la Radio România: Secretul Indiei, Eseul european și eseul românesc, Mesaj cultural de 6.000 de ani, Arta și tehnica criticii etc.

Atașat cultural al ambasadei României la Londra (1940-1941) și apoi al legației române din Lisabona (1941-1945), după instalarea forțată a comunismului la conducerea României se stabilește în Franța, la Paris, unde rămâne până în anul 1957, timp în care predă istoria religiilor mai întâi la Școala Practică de Înalte Studii (1945-1948), iar după aceea la Sorbona (1945-1957).

Sosit in Statele Unite la invitația mai multor profesori și cercetători ai istoriei religiilor în anul 1956, ține cursuri până în anul 1957 când acceptă postul de profesor titular și de coordonator al Catedrei de Istoria Religiilor la Universitatea din Chicago, dată de la care se stabilește definitiv în această țară. Ca o recunoaștere a savantului pentru marile sale merite aduse la studiul și cercetarea istoriei religiilor, catedra mai sus amintită a fost numită Catedra "Mircea Eliade" începând cu anul 1985.

Autor a peste 1.500 de cărți, eseuri și articole de specialitate, Mircea Eliade s-a bucurat de o atenție imensă în lumea cercetărilor, fiindu-i dedicate peste 500 de lucrări omagiale privind activitatea și personalitatea sa creatoare.

În Exil, a fondat și condus revista Luceafărul (Anul I, Nr. 1, Nov. 1948, Paris), colaborând activ și la alte reviste și ziare românești: Ființa Românească, Cuvântul în Exil, Revista Scriitorilor Români, Buletinul Bibliotecii Române (Freiburg), Caete de dor ș.a.

Co-editor al revistei History of Religions apărută la Chicago în anul 1957, Mircea Eliade și-a adus contribuția în paginile multor reviste de specialitate străine, publicând numeroase studii de importanță majoră pentru cunoașterea istoriei și filosofiei religiilor.

Doctor Honoris Causa al multor universități din Franța, Statele Unite, Anglia, Belgia, Argentina; Membru al Academiei belgiene, decorat cu Legiunea de Onoare în anul 1978.

Cea mai mare autoritate științifică în materie, lucrările sale au apărut traduse în numeroase limbi ale lumii în multe ediții consecutive (în Japonia de pildă, numai în cuprinsul a trei ani [1974-1977] au fost publicate 13 volume din opera autorului, adăugându-li-se și un volum supliment intitulat Studiile lui Eliade).

S-a stins din viață in Chicago, la 22 Aprilie 1986, cu gândul la țara pe care nu a mai revăzut-o după plecarea sa în străinătate în anul 1940.

 

1)__________

În 1938, criticul literar Octav Suluțiu scria astfel despre adâncile preocupări ale lui Eliade: "Ce om remarcabil! De o forță vitală, extraordinară..., de câte ori îl întâlnesc sunt incitat spre lucru, scriind și studiind. Este un om care radiază energie și excită în jurul său. Poate oricând să se dedice lui însuși; este el însuși. Mari proiecte are!..."