NICOLAE FLORESCU

 

S-a născut lângă Iași în anul 1910. Doctor în fizică la Iași în 1939. Luptă pe frontul de răsărit până în 1943. Studii în Germania. După terminarea războiului emigrează în Australia unde desfășoară o intensă activitate științifică.

Șef al laboratorului de fizica vidului la Universitatea din New South Wales.

Participă la primul congres internațional de știința și tehnologia vidului din 1958 la Namur (Belgia), unde reprezintă atât Australia cât și România (a fost singurul delegat român).

Scrie 28 de lucrări, susține numeroase comunicări, conferințe și prelegeri, obține un patent australian pentru o invenție. Moare la Sydney în urma unui atac de cord în anul 1964, în timp ce lucra la un tratat de fizica vidului, operă unică în domeniu. A lăsat prin testament întreaga sa bibliotecă Institutului Român de la Freiburg. Ultima sa dorință a fost ca rămășițele pământești să-i fie aduse în țară.