CONSTANTIN I. GANE

 

Scriitor. S-a născut la 27 Martie 1885 la Botoșani. Studiile primare și secundare în orașul natal; superioare, în Germania, la Universitatea din Rostock, de unde obține titlul de Doctor în Drept (1910). Premiul Gheorghe Asachi al Academiei Române (1933).

Scriitor de seamă, publicist. A prezentat în chip romanțat în lucrările sale, numeroase momente importante din istoria neamului românesc, întemeiate însă pe cunoașterea perfectă a bazei documentare. Și-a adus o contribuție masivă la conturarea imaginii vieții cotidiene în Principatele Române și în domeniul genealogiei.

Portretist iscusit. A condus revista Sânziana, București. Condamnat de regimul comunist la mulți ani de închisoare, a înfruntat cu mare curaj teroarea și sălbăticiile la care a fost supus de cerberii comuniști, fără a ceda din convingerile sale legionare. Asasinat din ordinul regimului comunist în închisoarea Aiud la 12 Aprilie 1962, la vârsta de 77 de ani.

 

OPERA:

 

Amintirile unui fost holeric (premiate de Academia Română). Două ediții;

 

Prin viroage și coclauri (amintiri din războiul 1916-18);

 

Pe aripa vremii

 

Întâmplarea cea mare

 

Trecute vieți de doamne și domnite (Vol I-II-III, premiate de Academia Română) și apărute în numeroase ediții. Astfel: Vol. I, București, 1933. 572 pagini + ilustrații + arbori genealogici; Vol. II (epoca fanariotă 1714- 1821). 379 pagini + ilustrații; Vol. III (de la restabilirea domniilor pământești până la Unirea Principatelor 1822-1859). 319 pagini + ilustrații. Tipografia "Universul", București, 1939 (opera capitală a scriitorului);

 

Farmece. Viața lui Despot Vodă, București, 1933. 184 pag. + ilustrații;

 

Acum o sută de ani. Volumul I tratează "Cronica lunară a anului 1834". București, 1935. 126 pagini + ilustrații; Vol. II, 603 pagini. Ediția a II-a, Tipografia "Universul", București, 1937;

 

Petre P. Carp și locul său în istoria politică a țării. Volumul I, 432 pagini, București, 1936; Volumul II, 603 pagini. Ediția a II-a, Tipografia "Universul", București, 1937;

 

Domnița Alexandrina Ghica și contele D’Autriques, Tipografia "Universul", București, 1937. 144 pagini;

 

Dincolo de zbuciumul veacului, Editura "CUGETAREA", București. 272 pag. Ediția a II-a sub titlul: "Portrete de femei";

 

Neamurile Mavrodinești din Țara Românească și din Moldova și Monografia familia Ion Mavrodin vel hatman, București, 1942.186 pagini + ilustrații;

 

Amărâte și vesele vieți de jupânese și cucoane, București, 1942. 514 pagini;

 

Rădăcini (romanul Macișenilor). Editura "VATRA", București, 1945. 375 pagini.