ION GĂVĂNESCUL

 

Ion Găvănescul. Unul dintre cei mai străluciți pedagogi ai generației studențești a anilor ’20.

 

Născut în anul 1859. Fost profesor de pedagogie la Facultatea de Litere din Iași; Director al Seminarului Pedagogic.

Licențiat în Litere și Filosofie la București în anul 1883. Doctor în filosofie la Berlin în 1887. Profesor titular la catedra de Psihologie și Estetică a Universității din Iași. A creat metode noi în pedagogie. A înființat și condus Seminarul Pedagogic de pe lângă Universitatea din Iași.

A fost unul dintre puținii profesori ai Universității din Iași care s-au opus propagării ideilor comuniste în mediul universitar al anilor ’20. Susținător fervent al cauzei românești în instituțiile de învățământ invadate de străini.

Președinte al Asociației Profesorilor Universitari din România.

Deputat din partea Ligii Apărării Național Creștine în 1926.

Intră în Mișcarea Legionară în 1928.

Parlamentar pe listele Partidului Totul Pentru Țară în decembrie 1937.

Membru al Senatului Legionar. Moare în închisoare.

 

OPERA:

 

Versuch einer zusammenfassenden Darstellung der pädagogischen Ansichten John Locke’s.... Berlin, 1887;

Elemente de psihologie. Iași, 1890 (în numeroase ediții);

Articole în Arhiva, Iași, I, 1889-1890; II, 1890-1891; X, 1899; XIV, 1913.

Există acțiuni desinteresate?. Iași, 1891;

Istoria omenirii. Evul antic. București, 1894; Evul mediu, București, 1895; Evul modern, București 1896 (reeditată: 1897, 1899, 1900, 1901, 1902).

The altruistic impulse in man and animals, 1895;

Declinațiile substantivelor în limba română. București, 1895;

Carte de Cetire. București, 1895. Ediția II-a: București, 1897 (în colaborare cu Lupu-Antonescu);

Meditațiile lui Grigore Alexandrescu. București, 1896;

Gramatica Română pentru clasa I-a și a II-a de licee. București, 1896. Ediția a II-a: București, 1897 (în colaborare cu Lupu-Antonescu);

Olimpicele tineretului școlar. În Revista Tinerimii Române, (XIV) 1896 (1) 2-3;

O carte de vizită (comedie într-un act). Iași, 1898;

Ideile pedagogice ale lui John Locke. Iași, 1899;

Curs de pedagogie. Iași, 1899;

Seminarul pedagogic universitar din Iași. Iași, 1900;

Istoria pedagogiei. Iași, 1902; Idem București 1903; Idem 1907; Idem 1919;

Ființa și menirea universităților. Iași, 1904;

Caracterizarea partidelor prin ele însele. Iași, 1905;

Pentru întărirea sufletească a țării (discursuri). București, 1905;

Regele Carol I ca pedagog. București, 1906;

Friederich Paulsen. București, 1906;

Noua eterie grecească din România. București, 1906;

Principiile educației moderne și funcțiunea seminarelor pedagogice. București, 1907;

Noțiuni de pedagogie. București, 1909. Ediția a II-a: București, 1920; Ediția a III-a: București, 1923;

Gura lumii (piesă în 4 acte). Iași, 1909 (reprezentată în 1910);

Cum scade prestigiul autorității publice. București, 1909;

Organizarea vieții studențești. Iași, 1911;

Ursita (alegorie intr-un act). Iași, 1911;

Să fim gata (conferință amplă). București, 1913;

Din durerile și luptele Românilor din Transilvania. Mișcarea de la 1848. Iași, 1914;

O enigmă psihologică. Cazul ciudat al... d-lui C. Rădulescu-Motru. Iași, 1914 (Seminarele pedagogice);

Solidaritatea națională (conferință). București, 1916;

L’Armée roumaine dans la guérre mondiale (conferință). Paris, 1919;

Didactica. București, 1920;

Noțiuni de psihologie și pedagogie (pentru școlile de ofițeri). Iași, 1921;

Etica. Iași, 1922;

La o răspântie a istoriei naționale. Iași, 1923;

Imperativul momentului istoric;

La învățătură (amintiri din vremea studiilor). În revista Cuget Clar (fascicole), 1937-38;

Ed. Ioan Monrai: Un istoric ardelean. Tipografia Concordia, Arad, 1938 (cu patru reproduceri în text). 96 pag.;

 

SCRIERI DESPRE AUTOR (Sumar)

N. QUINTESCU, Raport despre Curs de pedagogie. În: Analele Academiei, Tomul XXII, 1899-1900, pag. 462;

T. RAICA, Studiu critic despre Curs pedagogic. În: Tribuna, Sibiu, 15 Noiembrie 1900 și următoarele;

EMIL GAR, Recenzie despre Gura lumii. În: Arhiva, Iași, XII, 1901, pag. 62;

ION KALINDERU, Raport despre Psihologie. În: Analele Academiei, Tomul XXIV, 1901-1902, pag. 478;

ION BOGDAN, Raport despre Istoria pedagogiei. În: Analele Academiei, Seria II, Tomul XXVI, 1903-1904, pag. 416;

ION BĂRBULESCU, Recenzie despre caracterizarea partidelor. În: Arhiva, XVII, 1906, pag. 137;

Recenzie despre volumul La o răspântie a istoriei naționale. În: Convorbiri literare, Nr. 9-10, Septembrie-Octombrie 1923, pag. 690.