DUMITRU GĂZDARU

 

Profesor universitar, filolog. Născut la 18 ianuarie 1897, în comuna Grivița, județul Ialomița.

Studii secundare la Galați și Iași, superioare la Universitatea din Iași (1922), Marburg și Roma. Membru al Școlii Române din Roma (1929-1931); asistent la catedra de filologie română a Universității din Iași (1924-1930); conferențiar (1930-1935); profesor (din 1935) de limbi și literaturi romanice la aceeași Universitate.

A colaborat la diverse reviste de specialitate, cu studii și articole: la "Arhiva" (revistă pe care a condus-o împreună cu Ilie Bărbulescu), "Diplomatarium Italicum" ș.a.

În 1938 a fost închis în lagărul de la Miercurea Ciuc alături de Nae Ionescu, Mircea Eliade și alți fruntași legionari.

După rebeliunea declanșată de gen. Antonescu împotriva Mișcării Legionare (21-23 Ianuarie 1941), rămâne în occident, desfășurându-și activitatea la Roma și mai apoi la Buenos Aires unde se stabilește definitiv. Fondează revistele: "Romanica" (colaborator principal Eugen Lozovan) și "Pământul Strămoșesc" (serie nouă, 1974) și contribuie activ cu studii diverse la: "Acta Philologica" (Roma), "Buletinul Bibliotecii Române" (Freiburg), "Suflet Românesc", "Cuget Românesc" etc.

Are publicate 118 titluri de lucrări cu tematică variată. În timpul șederii la Roma a redactat un Dicționar italo-român și Gramatica limbii italiene pentru români (premiată la Roma în 1943).

Cercetător asiduu al bibliotecilor străine, Prof. Dumitru Găzdaru a descoperit numeroase izvoare necunoscute despre români, limba și literatura noastră, care au lărgit și îmbogățit substanțial informațiile despre evul mediu românesc.

 

OPERA:

 

Contribuții privitoare la originea, limba și influența Mitropolitului Dosoftei. Iași, 1927.

 

Una relazione manoscritta italiana sulla Rivoluzione de Tudor Vladimirescu. În: Diplomatarium Italicum, III, 1934, pag. 240-273.

 

Modelul italian al Gramaticii lui Văcărescu. Iași, 1936.

 

Călători și geografi italieni în sec. XVII. Referințele lor despre Țările Române. În: Arhiva, XLVI, 1939, pag. 177-205; XLVII, 1940, pag. 21-92 (in colaborare).

 

Romeni Occidentali stauziati in Italia nel medio ero. Instituto de Filologia Romanza, Roma, 1948.

 

Atitudinea unor Voevozi Români în chestiunea Unirii Bisericilor. În: Suflet Românesc, II, 1950.

 

Episcopatul Românesc din America în Lumina Canoanelor și a Istoriei. Editura CUGET ROMÂNESC, Buenos Aires, 1950, 73 pag.

 

Cuget Românesc. Editura CUGET ROMÂNESC, Buenos Aires, 1952.

 

Publicații rare sau necunoscute despre limba și poporul românesc. În: Cuget Românesc, V, (1955/ 1956), Buenos Aires.

 

Episcopatul Românesc din America în Lumina Canoanelor și a Istoriei. Buenos Aires, 1957, 66 pag.

 

Privilegio del acusativo o sincretisimo de os casos en espagnol (1965). Studiu publicat în Actes del XI Congreso Internațional de Linquistica y Filologia Romanica, Madrid, 1969, pag. 1769-1784.

 

Datos nuevos para viejas etimologias balcanicas. În: Acta Philologica, tomus V, 1966, pag. 81-94, Roma.

 

Controversions y Documentos Linquisticas. Universidad Nacional de la Plata, 1967, 244 pag.

 

Un aventurier dalmatin prin Țările Românești în secolul al XVIII-lea. În: Buletinul Bibliotecii Române, V, 1968, pag. 47-76, Freiburg.

 

Originalidad y sinceridad en la poesia de amor trovadoresca. Instituto de Filologia, La Plata, 1968.

 

Eusayos de Filologia y Linquistica Romanicas, La Plata, 1969.

 

O ipoteză filologică și date inedite despre Episcopia Catolică a Argeșului. În: Buletinul Bibliotecii Romane (serie nouă), Vol. II (IV), 1969/1970.

 

Omagiu Prof. Dumitru Găzdaru. Miscellanea din studiile sale inedite sau rare (istorico-filologice). Editura INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETĂRI, Freiburg, 1974, 272 pag.

 

Limba și Nația. În: Pământul Strămoșesc, II, Nr. 2, 1975, pag. 5-22; Nr. 3, 1976, pag. 18-39.