TRAIAN GOLEA

 

Născut în martie 1917 în com. Bahnea, jud. Mureș. Istoric, gazetar, editor.

Refugiat în anul 1949 în Exil împreună cu Ion Golea (frate, martir al rezistenței românești împotriva ocupației comuniste), Traian Golea a continuat în refugiu lupta începută în țară împotriva regimului marxist, afirmându-se drept un element excepțional prin curajul și capacitatea sa de sacrificiu.

Stabilit inițial în Austria, apoi în Germania, ajunge în final în Statele Unite.

Unul dintre cei mai mari apărători ai cauzei Transilvaniei românești, atât de des atacată de elementele șovine maghiare, Traian Golea a reprezentat punctul de sprijin al întregului exil în chestiunea Transilvaniei, drept o autoritate istorică de necontestat.

Caracter specific legionar, a fost întreprinzătorul multor inițiative de luptă împotriva regimului de ocupație comunistă din România. Fondatorul colecției și editurii "OMUL NOU" cu sediul la Salzburg în anul 1950 (transferată apoi la München), al editurii "STUDII ISTORICE ROMÂNEȘTI" (ROMANIAN HISTORICAL STUDIES) în cadrul cărora au văzut lumina tiparului sute de titluri de cărți documentare în limba română și în cele de circulație mondială, Traian Golea a colaborat neobosit la revistele și gazetele legionare din refugiu cu note, studii istorice și articole diverse, demascând viguros atrocitățile autorităților comuniste abătute asupra populației românești lipsită de orice apărare.

În prezent, Traian Golea este Președintele "Partidului Național al Reîntregirii" (Filiala America de Nord – a se vedea lucrarea explicativă Români în afara granițelor țării, Editura "ROMANIAN HISTORICAL STUDIES", 1997), urmărind printr-o activitate susținută lupta de reîntregire a tuturor teritoriilor românești cu Patria Mumă, România, în pofida declarațiilor și angajamentelor politice actuale ale conducerii din țară și care, au concesionat dreptul liber de exprimare al românilor din teritoriile înstrăinate privind reunirea lor la Vatra Strămoșească; Director al BULETINULUI DE STUDII ISTORICE ROMÂNEȘTI.

 

OPERA (sumar)

VESTITORII - Procesul legionar din România - 9-12 Octombrie 1953 (expunere si interpretare). Colecția OMUL NOU, München, 1973; Ediția a II-a 1983;

Transilvania - An Answer to Senator Moynihan, to John Lukacs and all other Revisionists. Editura ROMANIAN HISTORICAL STUDIES, Miami Beach, 1983;

Romania beyond the limits of endurance (apel adresat lumii libere). Editura ROMANIAN HISTORICAL STUDIES, Miami Beach, 1988;

Mișcarea Legionară în lumina unor întâmplări, depoziții și mărturii. Colecția OMUL NOU, Miami Beach, 1990. Trad. în lb. engleză sub titlul: The Legionary Movement seen in the light of actual events, eywitness reports, and depositions în lucrarea THE TRUTH ABOUT THE LEGIONARY MOVEMENT, Editura ROMANIAN HISTORICAL STUDIES, Miami Beach, 1992 (în colaborare cu Horia Sima, Comandantul Mișcării Legionare și Mihai Fotin Enescu);

Editura Studii Istorice Românești – Dare de seamă (1968-1990). Ed. STUDII ISTORICE ROMÂNEȘTI, Miami Beach, 1991;

În sprijinul Basarabiei. Ed. STUDII ISTORICE ROMÂNEȘTI, Miami Beach, 1991;

Regional developement of the Jewish population in Romania de Sabin Mănuilă si W. Filderman. Ed. ROMANIAN HISTORICAL STUDIES, Miami Beach, 1991;

Noua ordine mondială (Roosevelt-Wilson-Bush). Editura STUDII ISTORICE ROMÂNEȘTI, Miami Beach, 1991;

Apropos de atacuri la adresa Mișcării Legionare. Editura STUDII ISTORICE ROMÂNEȘTI, Miami Beach, 1991;

Un nou atac la Mișcarea Legionară. Colecția OMUL NOU, Miami Beach, 1992;

The truth about the Legionary Movement. Editura ROMANIAN HISTORICAL STUDIES, Miami Beach, 1992 (traducere în limba engleză a lucrării Adevărul despre Mișcarea Legionară);

Cum se regizează condamnarea unui popor. Editura STUDII ISTORICE ROMÂNEȘTI, Miami Beach, 1992;

Cine atacă Mișcarea Legionară. Editura STUDII ISTORICE ROMÂNEȘTI, Miami Beach, 1992;

Dizidența legionară sau coaliția dezertorilor și a capitularzilor?. Colecția OMUL NOU, Miami Beach, 1993;

Prezentare a lucrării ANTOLOGIE LEGIONARĂ (Horia Sima) în șapte volume. Colecția OMUL NOU, Hallandale, 1994;

S.O.S. Transilvania. Editura STUDII ISTORICE ROMÂNEȘTI, Miami Beach, 1993. Ediția II-a: Editura MEDIA PRINT, Oradea, 1995;

Rezumat al cărții CONTROVERSA SIONULUI de Douglas Reed. Editura STUDII ISTORICE ROMÂNEȘTI, Miami Beach, 1993 (traducere în limba română);

La a 40-a aniversare a revoluției ungare. Editura ROMANIAN HISTORICAL STUDIES, Hallandale, 1996;

Regizarea unei noi condamnări a poporului român. Editura ROMANIAN HISTORICAL STUDIES, Hallandale, 1996;

Răspuns la declarația Regelui Mihai asupra rasismului românilor. Editura ROMANIAN HISTORICAL STUDIES, Hallandale, 1997;

Din activitățile lui Traian Golea. Editura ROMANIAN HISTORICAL STUDIES, Hallandale, 1997;

România și NATO. Editura ROMANIAN HISTORICAL STUDIES, Hallandale, 1997;

Regele si Monarhia – Mișcarea Legionară si Monarhia. Editura ROMANIAN HISTORICAL STUDIES, Hallandale, 1997;

Răspuns Președintelui Emil Constantinescu cu privire la holocaustul evreilor în România. Editura ROMANIAN HISTORICAL STUDIES, Hallandale, 1997;