NAE IONESCU

 

Doctor în filosofie, profesor universitar, gazetar. S-a născut la 16 iunie 1890 în Brăila, într-o familie modestă, cu rădăcini țărănești. A urmat liceul "Nicolae Bălcescu" din orașul natal, după care studiază la Universitatea din București și apoi în străinătate, la Universitatea din München și la cea din Viena.

Profesor universitar, conferențiar, ideolog și doctrinar al Mișcării Legionare; filozof de tip socratic, mare om de cultură. A condus împreună cu Gheorghe Racoveanu revista teologică "Predania", a fost Directorul ziarului "Cuvântul" (publicație de aleasă ținută intelectuală în paginile căreia s-au reunit numele celor mai ilustre personalități legionare în frunte cu Mircea Eliade, Constantin Noica, Emil Cioran, Gheorghe Racoveanu, Dragoș Protopopescu), a îngrijit apariția revistei "Arhiva pentru Știință și Reformă Socială" ș.a.

Profesorul Nae Ionescu a fost asasinat prin otrăvire la 15 Martie 1940. Scăpat cu viață din lagărul de la Miercurea Ciuc (în timpul sângeroasei prigoane împotriva Mișcării Legionare din 1938-1940) și aflat cu domiciliu obligatoriu păzit, agentul de politie care-l păzea a fost pus din ordinul camarilei să-i schimbe prafurile pe care le avea pe masă și le lua contra durerilor de inimă, cu prafuri otrăvite.

A mai semnat si cu pseudonimul CALICLES.

 

 

OPERA:

Die Logistik als Versuch einer neunen Begründung der Matematik (teza de doctorat susținută la Univ. din München, 3 Aprilie 1919, doctorat obținut cu strălucire). Publicată în: Izvoare de filosofie. Culegere de studii și texte - II, 1943 (Ed. Bucovina - I.E. Torouțiu, București, 1944, pg. 1-52);

Doctrinele partidelor politice - Sindicalism (conferință rostită în 1923) și publicată de Institutul Social Român (Ed. Cultura Națională, București, 1924, pg. 173-185);

Filosofia Catolicismului (curs universitar, manuscris);

Filosofia Protestantismului (curs universitar, manuscris);

Faust și problema mântuirii (curs universitar, manuscris);

Logica colectivelor (curs universitar, manuscris);

Istoria Logicei (curs universitar 1929-1930);

Logica Românească (curs universitar, manuscris);

Prefață (la volumul De două mii de ani de M. Sebastian);

Roza vânturilor, Buc., 1937;

 

LUCRĂRI CONSACRATE OPERELOR IONESCIENE TIPĂRITE POST MORTEM:

Fenomenul Legionar (patru conferințe pe care Prof. Nae Ionescu le-a ținut în luna Mai 1938 în fața legionarilor din lagărul de la Miercurea Ciuc în care se găsea internat și publicate mai apoi în "Buletinul Informativ", Nr. 2-3-4-5, Aug.-Sept. 1940, săptămânal de informare a legionarilor refugiați in Germania);

Istoria logicei (cu un portret al lui Nae Ionescu scris de Vasile Băncilă și cu o introducere colectivă), București, 1941;

Metafizica (teoria cunoașterii metafizice, cursul "Cunoașterea imediată", ținut în 1928--29), București, 1942;

Metafizica - (Logica generală), București, 1943;

Metafizica - (II), 1944;

Convorbiri, Freising, 1951. Ediția a II-a 1963, îngrijită de Mircea Eliade și Gheorghe Racoveanu.

Îndreptar ortodox (culegere de texte religioase scrise de Nae Ionescu, cu numeroase adnotări de D. C. Amzăr), Wiesbaden, 1957.