TEOFIL LIANU

 

Poet iconarist, născut la 12 Decembrie 1908 în Capu-Câmpului de lângă Câmpulung, Bucovina. A fondat și condus revistele Crai-Nou (apărută la Cernăuți), Flanc și Izvodiri (ultima în colaborare cu George Strătoiu și Mihai Verbovschi), Pana literară (Rădăuți), alături de Ionel Crețianu și Filaret Ozar, și a făcut parte din colegiul de redactare și editare al Colecției Iconar cum și a revistei Iconar, impunându-se drept unul dintre reprezentanții cei mai străluciți ai generației iconariste-legionare alături de Mircea Streinul, Liviu Russu, Vasile Posteucă, E. Ar. Zaharia, Iulian Vesper, Gheorghe Antonovici ș.a.

A colaborat la numeroase reviste și ziare, între care: Argonaut, Gândirea, Buna Vestire, Lanuri, Revista Fundațiilor Regale, Dorința, Flux, Izvod, Junimea literară, Glasul Bucovinei, Cuget Moldovenesc și altele.

 

OPERA:

Rod (versuri);

Stampe în lumină (versuri);

Cer valah (versuri). Colecția Iconar, Cernăuți, 1934;

Curcubeu peste țară (versuri). Tipografia Bucovina, București, 1937;

Poemele lui George Strătoiu (ediție îngrijită în colaborare cu Ion 

Marțian).