GHEORGHE G. LONGINESCU

 

 

Savant de prim rang, cărturar, cercetător, luptător naționalist, al cărui nume a fost îngropat timp de 50 de ani de regimul comunist.

G. G. Longinescu, care s-a născut în anul 1869 în Focșani, într-o familie de negustori.

Clasele primare le face în orașul natal, remarcându-se drept un elev eminent, după care pleacă la Iași cu recomandare, continuându-și studiile la Liceului Național, moment în care face cunoștință cu acela care avea să-i fie cel mai apropiat prieten și coleg de cercetare în viață (ajuns și el savant mai târziu), Corneliu Șumuleanu. Aici este atras în mod special de studiul chimiei, dedicându-i-se cu toată pasiunea încă de la început.

Licența o obține în anul 1892. În scurt timp, la 6 decembrie același an, pleacă la Berlin, însoțit de recomandările înalte ale dr-ului C. I. Istrati adresate ilustrului profesor Emil Fischer, unul dintre cei mai mari chimiști ai vremii, răsplătit mai apoi pentru meritele sale cu premiul Nobel. În laboratorul marelui chimist, G. G. Longinescu își începe lucrările cu analiza calitativă, urmate de cele ale analizei cantitative, volumetriei, electrochimiei și analizelor de gaze. Examenul în 1896 îl trece cu brio, având mențiunea cea mai bună, obâinând titlul de Doctor în Filosofie, specialitatea Chimie. În august același an, G. G. Longinescu se reîntoarce în București.

O lungă și bogată activitate profesorală începe să se deruleze neîntrerupt timp de 42 de ani, din septembrie 1896 și până în octombrie 1938: 10 ani de licee și 35 la universitate, fiind omologat în numeroase ocazii și răsplătit pentru meritele sale excepționale. Director de Studii la Institutul Schweitz-Thierrin, director al Laboratorului de Chimie Anorganică timp de 32 de ani, membru de onoare al Academiei Române, sunt numai câteva din titlurile pe care G. G. Longinescu le-a deținut de-a lungul activității sale.

Împreuna cu G. Țițeica, G. G. Longinescu fondează în anul 1905 revista Natura, purtând subtitlul de „revistă pentru răspândirea științei“, cea mai prodigioasă publicație științifică apărută în România, al cărei director va rămâne până la moarte.

A colaborat la multe reviste de specialitate, între care: Jurnalul de Chimie-Fizică (1905-1906), Buletinul Societății Științifice a Academiei Române, Societatea Româna de Știință, Buletinul de Chimie Pură Aplicată, Anuarul Universității din Iași și multe altele, precum și la diverse reviste străine din Franța, Anglia, Italia, Germania, Statele Unite și numeroase alte țări (Zeit Anclyt, Chemie, Chemical Review etc).

G. G. Longinescu s-a impus în știința românească drept una dintre cele mai mari personalități, lucrând până în ultimul moment al vieții sale, cu toată orbirea căpătată la finele lungilor săi ani de cercetare.

Crezul și atașamentul său lângă tânăra mișcare naționalistă, manifestat pe față, i-a adus multe piedici și nenoroc din partea camarilei regelui Carol al II-lea, odată cu instaurarea dictaturii regale în februarie 1938.

Cu toate presiunile și amenințările exercitate asupra lui, cu toata prigoana dezlănțuită împotriva Mișcării Legionare și a aderenților ei, omul de caracter G. G. Longinescu nu a cedat. Cum el însuși spunea fără teamă, într-o ședință a Academiei Române, în Iunie 1938: „Am fost om de luptă. Am lovit și am fost lovit. Am luptat pentru părerile mele contra celor oficiale. Am fost lovit cum nu se așteaptă nimeni... Și totuși nu am pierdut speranța într-o judecată viitoare mai bună... Tuturor tălmăcitorilor Bibliei Regelui Carol II (dictaturii N.N.) le amintesc încă odată: sunt și voi rămâne alături de mișcarea de tineret, singura de încredere pentru viitorul țării. Las istoria să mă judece dacă greșesc, dar adevărul va fi de partea ei...“

S-a stins din viață la ora 10:30 seara, în Vinerea Mare a anului 1939.

Ultimul său gând creștinesc și românesc a fost ca locuința lui din strada Sfinții Apostoli în care a văzut lumina zilei să fie cedata pentru adăpostirea unei biblioteci publice, semn al preocupării sale permanente care l-a animat pentru viitor, pentru toate generațiile, de a citi, cerceta și învăța. Astfel pleca și el, după prietenul și camaradul său Corneliu Șumuleanu, alt mare dascăl de generații trecut în lumea de dincolo a veșniciei puțin timp înainte.

G. G. Longinescu a făcut parte din generația de mari cărturari naționaliști, alături de Ioan Găvănescul, N. Paulescu, Arthur Gorovei, C. Șumuleanu, A. Popovici, Pr. Ioan Moța, A. C. Cuza, Cătuneanu și mulți alții.

 

OPERA:

(sumar)

 

Cronici științifice. Vol. I-II (1922) III (1931).

 

Molecular Association, 1929.

 

L’Association molèculaire, son passé, son present, son avenir, 1930.

 

Über einige neuere Methoden, 1932.

 

La Radio-București (15 conferințe). București, 1932.

 

Aerul lichid pe înțelesul tuturor. București, 1933.

 

De vorbă cu strop de apă (Submarine, Torpile, Mine în Războiul cel Mare). București, 1936.

 

Vrăjitorul din Menlo-Park (Edison). Tipografia Bucovina, București, 1936.

 

Știință și Credință. Vol. I-IV. Tipografia Copuzeanu, București, 1937.

 

Analiza calitativă.

 

Pomenirea doctorului C. I. Istrati (memorii). În revista Natura, 1938-1939 (fascicole).