MIHAIL MANOILESCU

 

Economist, profesor universitar, ministru. S-a născut la Tecuci în anul 1891. Șef de promoție la Școala Politehnică din București în anul 1915.

Director în Ministerul Industriei și Comerțului în 1920. Subsecretar de Stat la Ministerul de Finanțe în 1924, Ministru al Lucrărilor Publice și Comunicațiilor în 1930, Guvernator al Băncii Naționale în 1931, Ministru al Industriei și Comerțului în 1931. senator, președinte la Secția Română a Camerei Internaționale de Comerț, Ministru de Externe în 1940.

Profesor de economie politică la Școala Politehnică din București între 1931-1944, creator al Ligii Națonal-Corporatiste, promotor al teoriei economice a corporatismului, colaborator la Cuvântul, Buna Vestire, fondator al revistei Lumea Nouă. Doctor Honoris Causa al multor instituții de cultură din străinătate.

A fost membru al Senatului Legionar. Senator legionar din partea Partidului Totul pentru Țară în anul 1937.

Deținut politic din 1948 la Ocnele Mari și Sighet, unde moare în anul 1950 datorită regimului de exterminare la care este supus. Familia află de moartea sa abia după 8 ani.

 

OPERA:

 

Problema despăgubirilor de război, 1919

Contribuția culturii generale la formarea concepției tehnice, 1920

Politica statului în chestiunea refacerii industriale, 1920

Cum putem reînvia Leul aur, 1923

Organizarea financiară a economiei naționale, 1924

La théorie du protectionisme industriel, Paris, 1929 (cu versiuni în italiană și engleză)

Întoarcere la ogor, 1931

Echilibrul economic european, 1931

O activitate parlamentară cooperativistă, 1933

Gândirea europeană la Congresul de la Roma, 1933

Lupta ortodoxiei împotriva materialismului, 1933

România, stat cooperatist, 1933

Unitatea spirituală a Europei, 1933

Profesiunile libere în statul cooperatist, 1933

Secolul corporatismului, 1934

La situation économique de la Roumanie en 1929, 1940

Rostul și destinul burgheziei românești, 1940

Dimensiuna slavă (în Lumea Nouă), 1941

N-am avut oameni de stat (în Lumea Nouă), 1941

Memorii, 1945 (publicate în 1993)