SIMION MEHEDINȚI

 

Una dintre cele mai reprezentative figuri științifice și culturale ale țării, mare pedagog, Simion Mehedinți s-a născut în Soveja (Putna), la 19 octombrie 1869. Spirit filozofic, format la școala lui Titu Maiorescu, a desfășurat o vastă activitate culturală ca educator al maselor și, cu deosebire al tineretului, prin scrierile și numeroasele sale conferințe ținute în fața studențimii române din centrele universitare ale țării.

Numit la 17 mai 1900 profesor la Facultatea de Litere din București la prima catedră de geografie înființată în țara noastră, Simion Mehedinți a format în această calitate generațiile de geografi mari ai țării în frunte cu George Vâlsan, Constantin Brătescu, Vintilă Mihăilescu și alții.

A scris numeroase cărți de pedagogie și educație socială, având o admirație deosebită pentru Corneliu Zelea Codreanu (Căpitanul Mișcării Legionare) și rolul său de educator al tineretului pe care îl considera drept "un Mesia al timpurilor noastre și Dumnezeul drept al noii Românii de mâine..." (Casa Verde, Buc., Ianuarie 1937).

A colaborat la numeroase ziare și reviste (mai ales Convorbiri literare pe care a condus-o mulți ani): Cuvântul Studențesc, Duminica poporului, Lamura, precum și la cele de specialitate cu multe studii de geografie, metodologie geografică și mai ales antropogeografie: Analele Academiei Române, Buletinul Societății Române de Geografie, Analele Dobrogei, Natura, Anuarul de Geografie și Antropogeografie, Völkermagazin (Germania) și altele.

Marginalizat după instaurarea comunismului (cea mai mare parte a studiilor sale fiind interzise de dictatură), s-a stins din viață în anul 1963.

 

OPERA (selecții)

Die Kartographische Induktion (teză). Leipzig, 1900.

Etrogeneitatea celor patru sfere. București, 1900.

Problemele geografiei contemporane ca știință despre Cosmos. București, 1900.

Introducere în studiul geografiei. București, 1904.

Die rumänische Steppe. Leipzig, 1904.

Către noua generație. București, 1912.

Poporul. București, 1913.

Primăvara literară. București, 1914.

Omul politic. București, 1915.

Școala poporului. București, 1918.

Legea Eforiilor. București, 1918.

Însușirile omului de Stat. București, 1919.

Altă creștere: Școala muncii. București, 1919.

Caracterizarea etnografică a unui popor prin munca și uneltele sale (Discurs de recepție la Academia Romana), București, 1920.

Vechimea poporului român și legătura cu elementele alogene. București, 1924.

Titu Maiorescu. București, 1925.

Școala română și capitalul biologic al poporului român. Biblioteca eugenică și biopolitică a ASTREI, Cluj, 1927.

Cadrul antropogeografic. Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul. Vol. I, 1918-1928, București.

Terra (metodologie geografică). Opera de importanță științifică mondială, aclamată de specialiștii mondiali în domeniu. București, 1930.

Opere complete. Fundația pentru Literatură și Artă, București.

Geografia României. București.

Geografia României pentru clasa a III-a. București.

Aproprie-te de Iisus prin biserica noastră și prin alegerea educatorilor. București.

Quelque obsérvations sur l’évolution de la géographie en Roumanie. În La vie scientifique en Roumanie, Academia Română, tomul IV: Sciences pures I, pag. 329-371. București, 1937.

Geografie și geografi la începutul sec. XIX-lea. Editura SOCEC, București, 144 pag.

Geografie și geografi la începutul sec. XX - Însemnări cu privire la dezvoltarea științelor și a învățământului în România. Editura SOCEC, București, 1938.

Trilogia științei. Cercetător - erudit - savant. În Memoriul Secției Istorice a Academiei. Tip. Monitorul Oficial, București, 1939, 110 pag.

Învățătorul și straja țării. Editura CUGETAREA, București, 276 pag.

Ce este Transilvania? Biblioteca Revistei Istorice Române, București, 1940. (Traducere în limba engleză: What is Transilvanya? de Traian Golea, Editura Romanian Historical Studies, Miami Beach, Fl. 1986).

 

COLABORĂRI DIVERSE LA ZIARE ȘI REVISTE

Studii

Insula Șerpilor. În Buletinul S.R.R. de Geografie, Vol. XIV.

Locul geografiei între științe. În Buletinul S.R.R. de geografie, Vol. XV.

Obiectul și definiția geografiei. În Convorbiri literare, 1901.

Aplicări antropogeografice în sfera etnografiei, istoriei și a altor științe. În Anuarul de Geografie și Antropogeografie, Vol. I, 1910.

Observări asupra Dobrogei. În Buletinul S.R.R. de Geografie, Vol. XXXVIII, 1919.

Premise etnografice în istoria românilor. În Analele Academiei Române, București, 1922.

Dacia pontică și Dacia carpatică. În Buletinul S.R.R. de Geografie, Vol. 47, București, 1923.

Religia ca mijloc de caracterizare a unui popor. În Analele Academiei Române, București, 1924.

Rumänische Volkskultur. În Völkermagazin, Berlin, 1924.

Direcția Convorbirilor literare și îndrumarea poporului român. În Convorbiri literare, Ianuarie-Aprilie 1927, Anul LIX.

Coordonate etnografice: civilizația și cultura. În Memoriile Academiei Române, București, 1930.

Moța-Marin - Urmașii lui Eminescu. În Cuvântul Studențesc, Anul XII, Nr. 1-4, Ianuarie-Februarie 1937, București.

Deliormanul, o verigă între Carpați și țărmul Mării Negre. În Analele Dobrogei, Anul XIV, Nr. 2, 1938.

Legăturile noastre cu Dunărea și Marea. Conferința inaugurală a ciclului de prelegeri: Apele, Dunărea și Marea Neagră ținute la Liga Navală Română, București, 1938.

Creștinismul Românesc. În Chemarea Vremii, 1940.