ROMANIA MUNCII LEGIONARE

1924-1937

 

Se pot număra în harta de faţă peste 300 de aSezăminte, rod al muncii taberelor legionare: catedrale, biserici, restaurări de mânăstiri, schituri, cămine, case de adăpost pentru cei săraci, case de odihnă făcute pentru cei nevoiaSi, troiţe, drumuri de munte, diguri Si poduri, amenajări de ansamblu (cum a fost cazul taberei de la Carmen Sylva [Eforie Nord astăzi] pe malul Mării Negre), spitale pentru săraci, cantine pentru orfani Si multe altele asemenea.

în total, numărul taberelor de muncă legionare este estimat pe tot cuprinsul României la peste 3.500...

 

Căminul Cultural CreStin din IaSi ridicat în anul 1925 la Râpa Galbenă, urmare a primei tabere de muncă organizată de Corneliu Z. Codreanu în anul 1924 la Ungheni, unde s-au turnat cărămizile.

 

Catedrala Ortodoxă din OrăStie construită de legionari

 

"CASA VERDE", BucureSti, 1934

 

"CASA VERDE" în construcţie, 1933

 

"CASA VERDE" aSa cum arată astăzi (în cartierul BucureStii Noi)

 

"Ardealul Tânăr Legionar", Cluj-Napoca

(clădire construită de legionari)

Foto 1995, Gazeta de Vest

 

Căminul Cultural din satul Laz, com. Săsciori, jud. Alba, construit de legionari la mijlocul anilor '30.

Foto 1995, Gazeta de Vest